Page 1

MOGENSTRU MOGENS MOGEN ENSTRU RU R UP U P

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

Nr. 2 - november 2012


Medlemmer af Sydsjællands Golfklub Mogenstrup indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 10. DECEMBER 2012 KL. 19.30 I KLUBHUSET

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til indskud og medlemskontingenter. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor og suppleanter. 9. Eventuelt. P.b.v. Benny Jensen sekretær

www.oline.dk

Vi skaber merværdi for vores kunder Nybolig Erhverv Jørgen Klode ser mulighederne i markedet for erhvervsejendomme og er, med kontorer strategisk placeret i Slagelse, Roskilde og Næstved, regionens stærkeste og førende erhvervsmægler. Kontakt Nybolig Erhverv Jørgen Klode Næstved - vi gør en positiv forskel!

Henning Skou Daglig leder Statsaut. ejendomsmægler

Nybolig Erhverv Jørgen Klode Præstøvej 111, 4700 Næstved Tlf. 5950 1212 Åbent: Man.-fre. kl. 9.00-16.00

Forsiden: Foto Bengt Hall. En lun sommeraften på terrassen. 

Wo r l d w i d e


Generalforsamling Ad. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår: Lars Urup. Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Formand Peter M. Floridon. Ad. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Kasserer Jørgen Smith. Ad. 4. Forelæggelse af budget og godkendelse af bestyrelsens forslag til indskud og medlemskontingenter. Bestyrelsens forslag til kontingent for 2013: Nuværende:

Seniorer Pensionister Ynglinge Juniorer Par-3 bane

kr. kr. kr. kr. kr.

2.880,2.880,1.680,1.020,870,-

Long Distance Fleksmedlemmer Passivt medlem Indskud

kr. kr. kr. kr.

2.600,- pr. år 1.200,- pr. år 400,- pr. år 5.400,-

Bagskab Bagskab 80 cm Bagskab overskab m. EL Bagskab underskab m. EL Bagskab ved Driving Range Bagskab ved DR. overskab m. EL

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

400,500,550,600,500,550,-

pr. år pr. år pr. år pr. år pr. år pr. år

KOM OG MøD LARS HALSTRøM EN AF MÆNDENE bAG FLEyE

SE HELE KOLLEKTIONEN FREDAG D. 13. MARTS KL. 14-17

ne Optik

Bestyrelsens forslag:

pr. 1/2 år pr. 1/2 år pr. 1/2 år pr. 1/2 år pr. 1/2 år

F

kr. kr. kr. kr. kr.

2.970,2.970,1.740,1.020,900,-

pr. 1/2 år pr. 1/2 år pr. 1/2 år pr. 1/2 år pr. 1/2 år

kr. kr. kr. kr.

2.700,- pr. år 1.200,- pr. år 400,- pr. år 5.400,-

kr. 400,- pr. år kr. 500,- pr. år kr. 550,- pr. år kr. 600,- pr. år kr. 500,- pr. år ED I Kø -ON M kr. cLIp 550,pr. år å EN

bET

LEyE R EN F N E u KøbE NåR D FøLGER DER ATS S E bRILL LbRILLE-FOR O S . N ET b ø cLIp-O K I MED

Få 10 % rabat. 5på 5,KR 9 I D R Æ din V næste brille! Golfklubbens medlemmer får rabatten ved fremvisning af DGU-kortet

Rønne Optik

Hjultorvet 1 · 4700 Næstved · Tlf. 55 73 44 00 www.profiloptik.dk
Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen. Ad. 6. Forslag fra medlemmerne: Ad. 6.1 Forslag fra medlem 1115, Bjarne Andersen. Forslag om betaling for benyttelse af klubbens badefaciliteter. Det foreslås at klubbens medlemmer skal betale et fast beløb hver gang de tager bad og bruger klubbens håndklæder. Pris for et bad inkl. brug af håndklæde fastsættes af bestyrelsen. Ad. 6.2 Forslag fra medlem 764 og 765, Susanne og John Munthe. Sydsjællands Golfklub overgår fra 1. januar 2013 til GolfBox, så klubben også får mulighed for at få del i den ½ million tider, der bookes i GolfBox om måneden i sæsonen. Ad. 6.3 Forslag fra medlem 764 og 765, Susanne og John Munthe. Bemandingen i sekretariatet reduceres til en fuldtidsstilling, og frivilligt hjælpekorps tilknyttes i spidsbelastninger – jvf. brugerundersøgelsen, hvor en stor part af klubbens medlemmer tilbød sig. Bagskabe Hvert år bliver der ødelagt bags, fordi mus kan opsnuse lækkerier glemt i baggen. Tøm din bag for frugt, kiks og andet spiseligt. Om vinteren opbevares dit golfudstyr bedst hjemme hos dig selv. Hermed en opfordring til at gøre skabet rent, og tage golfudstyret med hjem.Ad. 6.4 Forslag fra medlem 80 og 366, Erland Jakobsen og Poul Jensen. Forslag til vedtægtsændringer i § 9. § 9. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Konstituering finder sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkonstituering kan finde sted. Udtræder formand, kasserer eller sekretær af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på det førstkommende bestyrelsesmøde. Valg af formand og kasserer foretages direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær. I tilfælde af at formand eller kasserer udtræder af bestyrelsen, og der er mere end 120 dage til den ordinære generalforsamlings afholdelse, skal bestyrelsen med mindst 10 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 60 dage efter bestyrelsen er blevet bekendt med udtrædelsen. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.


Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Følgende fra bestyrelsen er på valg: Bestyrelsesmedlem: Leif Sønderstgård - modtager genvalg. Kasserer: Jørgen Smith - modtager ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem: Martin Voltzmann - modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Genvalg af Leif Sønderstgård Nyvalg af Christian Wennicke Nyvalg af Henrik Gustafsson Leif Sønderstgård

Jeg er 45 år gift med Lotte, som ligeledes er meget aktiv i klubben, sammen har vi Karoline på 10 år. Vi er bosiddende i Brøderup ved Tappernøje. Til daglig er jeg Varehuschef for Elgiganten i Slagelse.

Jeg har været medlem af Sydsjællands Golfklub siden 1995 og spiller på vores fantastiske bane ca. 2 gange om ugen, samtidig beskæftiger jeg med turneringsudvalget, hvor jeg har været formand de seneste 4 år. Efter at havde siddet som suppleant i nogle år, blev jeg valgt ind i bestyrelsen i 2010 og fik ansvar for det sportslige, herunder eliteafdelingen, juniorafdelingen, turneringsudvalget og ikke mindst klubberne i klubben. Jeg vil gerne fortsætte dette arbejde, da jeg mener, at det har stor betydning for det sociale liv i vores golfklub, samtidig synes jeg at det er spændende at være med til at drive en golfklub i en tid hvor der er behov for fuld fokus på en fornuftig og omkostningsbevist drift i alle niveauer. Leif Sønderstgård

Christian M. Wennicke

Jeg er 40 år, gift med cand. jur. Suzanne Wennicke, og har tre børn. Jeg har været medlem i Sydsjællands Golfklub siden den 1. juni 2000, men passivt medlem i en årrække, som følge af bosættelse i Grønland.

Jeg er opvokset og bosiddende i Næstved, Appenæs, og er i dag - på snart ottende år medindehaver af et lokalt revisionsfirma med 15 ansatte. Jeg er medlem af bestyrelsen og kasserer i Støtteforeningen for Børnehuset på Næstved Sygehus, hvilken forening jeg selv har været medvirkende til at oprette, og som er i en rigtig god udvikling – en Støtteforening, der arbejder for de indlagte børns vilkår. Endvidere er jeg bestyrelsesmedlem i Næstved Bridgeklub, hvor jeg er klubleder. Herudover er jeg ansvarlig for årgang U9 i Næstved Boldklub, hvor jeg tillige er en del af samme årgangs trænerteam. Er desuden involveret i mine børns klasseråd og dertil hørende aktiviteter. Ud over familien, golf og mit arbejde, er mine store lidenskaber maratonløb og bridge. Med min baggrund som revisor, samt med ballast fra mine nuværende og tidligere tillidshverv, mener jeg til fulde at kunne bidrage bestyrelsen med de kvalifikationer, som ønskes, ligesom jeg kan ”stå på mål” for den viden og erfaring, en bestyrelsespost som kasserer indeholder. Jeg er en uformel person, let omgængelig, og i samtlige mine gøremål, sætter jeg altid kvalitet før kvantitet. Christian Wennicke
Henrik Gustafsson

Jeg er 40 år, gift med Rikke. Sammen har vi tre drenge på henholdsvis 6, 8 og 11 år, som alle spiller golf her i klubben. Vi er bosat i Næstved, som vi flyttede til fra København i 2005.

Jeg kommer fra Herning hvor jeg spillede golf som yngling. Jeg har været medlem her i klubben siden 2008 og er formand for juniorudvalget. Til daglig er jeg officer i Hæren og studerer på Forsvarsakademiet frem til sommeren 2013. Har været udsendt til Afghanistan med ansvar for logistik. Har bestyrelseserfaring fra Boldklubben Herning Fremad, en klub på ca. 750 medlemmer, hvor jeg var bestyrelsesmedlem og formand, derudover har jeg været formand for Herning Dart og Billard klub, en lille klub på 50 medlemmer. Henrik Gustafsson

Som suppleanter foreslår bestyrelsen: 1. suppleant: Carsten Petersen 2. suppleant: Frank Krüger Ad. 8. Valg af revisor og suppleant: Revisor: Lars Bent Petersen - modtager ikke genvalg. Revisorsuppleant: Claus Schroll - modtager genvalg Bestyrelsen foreslår: Nyvalg af revisor: Per Birk-Sørensen Genvalg af revisorsuppleant: Claus Schroll Ad. 9. Eventuelt. 

1. suppleant: Carsten Petersen Jeg er 37 år, gift med Lene og har været medlem i SGM siden 1989. De seneste 6 år har jeg fungeret som bladsalgskoordinator hos Sjællandske Medier A/S; men må nu søge nye udfordringer. Som suppleant til klubbens bestyrelse ser jeg frem til at kombinere min interesse for golf med mine evner indenfor salg og marketing. Jeg har gennem de seneste 15 år været meget engageret i Volleyballklubben Næstved som formand og spillende træner. Derfor vil det glæde mig, om mit personlige drive også kan bidrage til, at SGM kommer endnu mere på det lokale og regionale scorekort! Carsten Petersen 2. suppleant: Frank Krüger Jeg er 47 år og gift med Christina og sammen har vi Andrea på 9 år, og vi bor i et dejligt hus i Kostræde Banker. Jeg startede med at spille golf i 1996 og alle år som medlem af Sydsjællands Golfklub. Jeg har gennem mere end 10 år været en del af klubbens Turneringsudvalg, hvilket jeg har tænkt mig at fortsætte med, da det er dejligt at kunne hjælpe lidt til i klubben, ved at være turneringsleder nogle gange om året. For at tjene til dagen og vejen arbejder jeg i et stort japansk firma, der hedder Epson. Hvor jeg har ansvaret for salg af Storformatprintere i Danmark. Udover golf er mine andre fritidsinteresser fotografi, tennis og motionsløb. Frank Krüger


Søndag den 16. december fra kl. 12.30-15.00 Karrysild m/løg og æg - æblesild m/rødløg Orangemarineret stegte sild Lun fiskefilet m/remoulade Dampet Laksefilet m/sc. Verte Hjemmelavede frikadeller med rødkål og surt Tarteletter m/høns i asparges Flæskesteg m/rødkålssalat Sylte m/rødbeder Let røget æbleflæsk Glaseret hamburgerryg m/grønlangkål Osteanretning m/frugt Risalamande

Pris pr. kuvert kr. 145,Børn under 12 år kr. 70,-

Tilvalg af andesteg kr. 35,Tilmelding nødvendig senest den 12. december I restauranten eller på 5576 1595
Formanden

Peter M. Floridon

Formandens beretning for 2012 2012 var året, hvor klubbens medlemmer kunne nyde godt af investeringerne i banen i 2011. Investeringerne og plejen af vores bane medførte, at der kunne spilles i hele sæsonen, uden de restriktioner, som vi tidligere har måttet leve med i forbindelse med regnvåde perioder. 2012 var også året, hvor bestyrelsen fremlagde sine visioner frem til 2020, med målsætninger, der skal opfyldes inden for en kortere (tre år) eller en længere (otte år) periode. En vision, der løbende udvikles i dialog med klubbens medlemmer og det omkringliggende samfund. Vision 2012 - 2020 • Vi skal være den foretrukne klub i Syd sjælland • Vi skal tiltrække nye medlemmer, øvede som begyndere • Vi vil tilsikre vore medlemmer en god golf oplevelse på en velholdt parkbane, der ta ger hensyn til naturen • Vi vil også støtte eliten blandt vore med lemmer • Juniorafdelingen skal udvikle fremtidige golfspillere • Gennem en åben dialog vil vi medvirke til at skabe en god stemning i klubben

• • • • • • • •

Vi skal sikre et tæt samarbejde med vore sponsorer og kontakt mellem sponsorer og medlemmer samt disses familier Vores klubfaciliteter skal være den kvalitetsbetonede, velholdte og veldrevne serviceramme, både i det daglige og ved større arrangementer Vor organisation skal være styret af engagerede medlemmer med overblik og høje standarder Den daglige drift skal udføres af dygtige, veluddannede og servicemindede medarbejdere med vide kompetencer, bistået af engagerede frivillige Vores pressepolitik skal være aktiv og åben, så den præsenterer klubben som en driftig og progressiv golfklub Vi skal have en ansvarsbevidst klub, der lever op til de generelle miljøkrav, en miljørigtig drift, miljørigtige måltider og med tiden medfører en GEO certificering, der officielt godkender klubben som ansvarsbevidst Vi vil intensivere samarbejdet med vore naboklubber, for derved at opnå de bedste fordele for spil på andre baner Vi vil også arbejde for, at ikke-golfere bruger vores faciliteter, restaurant og ”Pay and Play bane”

· Adgangskontrol · Alarmer · Netværk Overvågning · Adgangskontrol · Alarmer · Netværk

Overvågning . Adgangskontrol . Alarmer . Netværk Ulrich Juhl Teknik / salg

HarMobil: du sikret dit Hjem eller Virksomhed? 28 20 91 00

Ulrich Juhl ujuhl@mail.dk

Hver 8. minut begås der et indbrud i en dansk villa eller virksomhed! offer? – eller vil du gøre en forskel?

Mobil 28 20 91 00 Vil du være det næste ujuhl@mail.dk Troldebjergvej 11 Troldebjergvej 11Ladby 4700 4700 Næstved CVR: 32414664

Juhl Sikring leverer- og monterer kvalitets videoovervågningsog alarm systemer til både private og virksomheder!

GØR EN FORSKEL, NU!

00

Kvalitet . Service . Brugervenlig 

Direkte telefon: 28 20 91 00

Kvalitets videoovervågning og adgangskontrol

Se meget mere på: www.juhlsikring.dk


Ved et gennemløb af vore visioner vil man kunne konstatere, at mange af punkterne bliver efterlevet eller er under udvikling, ligesom nogle af visionerne endnu ikke er påbegyndt, men under forberedelse. Samarbejde Samarbejdet til andre klubber er intensiveret mellem ERFA klubberne (Korsør, Holbæk, Sorø, Køge, Hedeland og Dragør). Dette for at udveksle erfaringer og for at opnå rationaliseringer i ledelse og drift af klubberne, samt for at give vore medlemmer øgede muligheder for at kunne spille på flere baner og til en fordelagtig pris. En pris, der også tilgodeser den bane, som man spiller på. Der er ingen golfklubber, der kan undvære en indtægt, der modsvarer udgiften til at holde banen i en god og spilbar stand. Der er i de seneste år dukket flere landsdækkende rabatordninger op, som klubberne har måttet acceptere, for bare at få en lille indtægt fra greenfeespilleren, en indtægt som ikke altid står mål med de udgifter, der er forbundet med at drive en golfbane.

Dette er en ond cirkel at komme ind i. En cirkel, der automatisk medfører øgede kontingentstigninger for klubbens egne medlemmer, der dermed betaler for at greenfeespilleren kan skumme fløden. Dette er ikke en acceptabel situation. Samarbejdet med andre klubber sker også på greenkeeper-niveau. Ikke kun lokalt mellem ERFA klubberne, men også nationalt. Et samarbejde, der medvirker til erfaringsdeling på et meget komplekst område, der kræver indsigt i de mange facetter, som driften af en golfbane i dag indeholder. Facetter, der ikke alene omfatter administration af medarbejdere og vedligeholdelse af maskinparken, men også omfatter alt fra såning over gødskning til genplantninger, vanding, ukrudtsbekæmpelse, forebyggelse mod og bekæmpelse af svampeangreb, slåning af græs og hensyntagen til miljøet generelt. Herudover er der investeringer i maskiner, bygninger, uddannelse af medarbejdere og indsigt i de ændringer af miljø- og andre love, der har

Fragt · Kraner · DistribUtion Næstved: tlf. 55 75 25 00 · Præstø: tlf. 55 94 14 00
indflydelse pü driften af en golfbane. Der skal ogsü løbende opnüs rationalisering i driften og anvendelsen af og indkøb af maskiner mm. Den ny vandmiljølov Som det er de fleste bekendt, sü trÌder en ny vandmiljølov i kraft ved udgangen af 2012. En lov, der medfører restriktioner i og omkring søer og vandløb samt i vüdomrüder. Samtidig byder loven, at nuvÌrende vandløb sü vidt muligt skal føres tilbage til det oprindelige miljø, alt under hensyntagen til miljøet. Offentligheden skal have adgang til vandløb og søer, stier skal anlÌgges og forurening med pesticider og sprøjtemidler i det hele taget, skal begrÌnses vÌsentligt. Klubben tog derfor tidligt i ür kontakt til NÌstved Kommune og afholdt det første møde med kommunen i juni. Mødet havde til formül at prÌsentere og orientere kommunen om klubbens synspunkter og muligheder i relation til den ny lov. Vi ønskede ogsü at skabe en konstruktiv dialog til kommunen, for i fÌllesskab at nü frem til en for begge parter fornuftig løsning pü at tilpasse golfbane og natur til den ny lov og omvendt. Ikke kun kommunen deltog i dette og følgende møder i august og oktober, men ogsü DGU, der reprÌsenteres af en banearkitekt, samt reprÌsentanter fra Skov og Landskab, der bidrager med erfaring og udvikling af grÌsarter, samt kortlÌgning af oplevelsesvÌrdier for klubben og det omkringliggende samfund. De følgende møder i august og oktober medførte en mere detaljeret forstüelse hos kommunen, for de behov og udfordringer, som

golfspilleren ønsker og som klubben plejemÌssigt kan gennemføre af banen. Modsat fik klubben forstüelse for hensigten med den ny lov og de tiltag denne nødvendiggør for at opnü en miljøforbedring, der samtidig giver befolkningen en bedre naturoplevelse. Møderne har vÌret meget positive og har medført, at vi i slutningen af november/primo december, vil modtage det første udkast til de forandringer, som loven vil kunne medføre langs vore vandløb og søer. Af udkastet vil det ligeledes fremgü, hvorledes Ìndringerne af banen kunne tÌnkes at blive. Klubben har foreslüet kommunen, at der tidligst kan pübegyndes forandringer pü banen fra 2015, af hensyn til klubbens jubilÌum i 2014, samt at klubben skal have mulighed for indbyrdes at drøfte de spillemÌssige Ìndringer, som forandringen af terrÌnet medfører. Klubben skal ogsü have mulighed for at opbygge en økonomisk robusthed, der kan betale for de dele af forandringerne, som klubben skal betale – eller delvis betale for. Pü det økonomiske omrüde, er der i sagens natur endnu ikke truffet afgørelse om udgifternes fordeling, men i princippet er det den, der lovgiver, der betaler. Skitser af det første udkast til forslag om Ìndringer af banen og terrÌnet, vil blive ophÌngt i klubhuset og lagt pü hjemmesiden, hvis dette er teknisk muligt. GEO Certificering Ogsü pü dette omrüde er vi foregangsklub i forhold til andre golfklubber. I øjeblikket er der

SYDSJÆLLANDS TĂ˜MMERHANDEL '#&+/+$,)'+/+$,)'%2(* 

Ny Esbjergvej 7-9 . 4720 PrÌstø Tlf. 55 99 14 12 . Fax 55 99 10 12 E-mail: sydsj-toem@sydsj-toem.dk 10


kun to klubber Danmark, der er GEO certificeret (Viborg og Hørsholm). Flere er på vej. Det er klubbens mål, at være GEO certificeret i 2014, i forbindelse med klubbens 40 års jubilæum den 6. juni. Klubben har registret og profileret sig hos den internationale organisation, Golf Environment Organisation (GEO), der behandler og godkender en GEO certificering. En certificering vil medføre international anerkendelse på linje med Fair Trade-mærket med flere. Dette medfører at vi i løbet af 2013 skal beskrive, planlægge og gennemføre de forbedringer eller forandringer på klubbens bane, faciliteter og drift, der vil kunne godtgøre en certificering. Ikke alle forbedringer skal være gennemført inden juni 2014, men der skal foreligge en prioriteret plan til den tid. Af forbedringer skal jeg kort nævne efterisolering, etablering af alternative energikilder, sensorstyret lys, tænd/sluk ure, udskiftning af lamper og pærer til lavenergi, optimering af banens drift gennem forbedring af miljøet, osv. Et arbejde, der ikke alene inddrager medarbejdere og bane- husudvalg, men også mange af vore medlemmer. Formålet med denne certificering er at profitere heraf, både samfundsmæssigt i form af

et bedre miljø, men i særdeleshed klubmæssigt i forhold til naturoplevelser og driftsbesparelser. Multifunktionalitet Udviklingen i vort samfund går i retning af at skabe et bedre miljø og give befolkningen bedre oplevelsesmuligheder og mulighed for at komme tættere på naturen. Klubben har derfor besluttet at indgå i et nordisk samarbejde gennem Skov og Landskab, der i dette nordiske samarbejde skal indhente erfaringer og udvikle et redskab til brug for golfklubber, der ønsker et tættere samarbejde med det omkringliggende samfund. I det nordiske samarbejde indgår to danske, en svensk, en norsk og en islandsk golfklub. Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af 2013. Klubben har i forbindelse med drøftelserne omkring vandmiljøloven også drøftet forbindelsen til Næstved Kommunes udarbejdelse af den kortlægning af lokalområdet, der skal forbedre grundlaget for helhedsplanlægning af landskab, natur, sundhed, friluftsliv og turisme. Forsøg på banen I 2012 stillede klubben igen terræn og arbejdskraft til rådighed for forsøg med græsarter og bekæmpelse af svampe og andre uønskede arter. Det er forsøg, der har stået på

11


gennem en årrække, og som vi vil fortsætte med at servicere og huse, idet det giver klubben megen prestige blandt andre klubber og inden for den grønne verden, samt giver os den fordel, at vi er helt fremme i den udvikling, der først senere kommer andre klubber til gode. Medlemsstatus Det er afgørende, at vi formår at tiltrække nye medlemmer i en størrelsesorden, der som minimum inddækker den årlige afgang. I år intensiverede vi vore anstrengelser for at skaffe nye medlemmer. Begynderudvalget udviklede nye idéer til rekrutteringen, fadderordningen blev indført, gå en runde med en erfaren golfspiller og andre tiltag. Uagtet dette, må vi desværre konstatere, at vi antalsmæssigt kun lige holder skindet på næsen. Men med de erfaringer, vi har gjort os i denne sæson, har vi et meget bedre grundlag for at forberede hvervning og undervisning af begyndere i den kommende sæson. Der er i år indmeldt 74 nye medlemmer i klubben, de fordeler sig med 16 juniorer, 9 ynglinge, 36 seniorer, 10 par-3 medlemmer og 3 fleksmedlemmer. Antallet af voksne aktive medlemmer faldt i marts måned til 761, det laveste i mange år. Nu er vi 797 aktive voksne. Passive medlemmer er faldet fra 345 til 307, men til gengæld er der sket en forøgelse fra 90 til 125 for fleksmedlemmer. Juniorernes antal er faldet fra 95 til 83. Opgørelsen over medlemmer er foretaget pr. 30. september 2012.

12

Men begynderudvalgets arbejde kan ikke stå alene. Vi må alle yde en indsats for at skaffe flere medlemmer. Vi må hverve blandt familie og venner, på arbejdspladser og institutioner, i sportsklubber og foreninger. Vi må ligeledes forsøge at inddrage det omkringliggende samfund i klubbens liv og natur, for på den måde at skabe en bedre tilgang af medlemmer. Økonomi Vi har næsten overholdt vore budgetter og kommer i mål med et overskud før afskrivning på kr. 284.502. Efter afskrivning bliver årets resultat desværre et underskud på kr. 263.099. Men dette underskud er alene minimeret gennem en benhård prioritering af arbejdsopgaver, vedligeholdelsesarbejder og nødvendige investeringer i maskiner og bygninger. Alt dette uden at slække på kravet om at holde banen i perfekt stand og yde en acceptabel og kvalitativ service til medlemmer og gæster. Antallet af greenfeegæster er steget i forhold til sidste år, men resultatet er det samme, ca. 600.000,- kr. Dette skyldes de omsiggribende rabatordninger, der i mange tilfælde indebærer en rabat med op til ½ delen af den normale greenfee eller lavere. Indtægterne på greenfeegæster ligger ca. en ½ million kr. under det niveau, som de gode år gav i indtægter. Denne ”manglende” indtægt til at polstre klubbens kasse, vil fremover automatisk medføre kontingentstigninger for at kompensere for stigende udgifter til drift, investeringer og afgiftsstigninger i al almindelighed. Det har også været debatteret, om anskaffelsen af GolfBox, ville kunne afhjælpe manglen


pü greenfeegÌster. Men dette krÌver en investering pü ca. kr. 90.000 og en forøgelse af den ürlige driftsudgift pü ca. kr. 25.000, hvilket bestyrelsen ikke har budgetteret for, i dette eller det kommende ür, da vi ikke finder denne investering rentabel. Sponsoraftaler Et intensiveret samarbejde med vore faste sponsorer og hvervning af nye sponsorer, medførte en forbedret indkomst pü ca. 20 % i forhold til üret før. Det er klubbens hensigt, at udvide dette samarbejde i de kommende ür, gennem en forbedret kontakt til sponsorerne i form af materiale og reklamer, samt forøgede aktiviteter for sponsorer og deres medarbejdere eller kolleger. Sportslige resultater for eliteholdende Herreeliten,1. holdet bliver i 3. division med en 2. plads i deres pulje, kun slüet af Roskilde, Herreeliten, 2. holdet mü blive i 4. division, selvom de opnüede en flot 1. plads i deres pulje. Nür klubben allerede har et hold i 3. division kan holdet fra 4. division ikke rykke op.

5 sejre og 1 uafgjort. Dette sendte holdet til DM slutspillet og videre i finalen, hvor de blev slüet af Aalborg. DM sølvmedalje til veteranerne. Fraktioner og juniorudvikling Det har vÌret mig en fornøjelse, gennem hele sÌsonen at kunne følge fraktionerne pü meget nÌrt hold, büde under spillet og det efterfølgende sociale samvÌr. Bestyrelsens samarbejde med fraktionerne blev udvidet til to møder i løbet af üret, hvorunder vi drøftede forskellige aktuelle og informative emner. Fraktionerne er de mindre dele af en stor klub, hvor man nemmere kan knytte tÌtte bünd til andre medlemmer og derfor medvirke til, pü afgørende vis, at knytte hele klubben sammen. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen har en tÌt kontakt til fraktionerne og denne kontakt vil vi fortsÌtte med i det kommende ür, formelt som uformelt.

Senioreliteholdet fik en flot 2. plads i deres 2. division.

Pü juniorsiden er der fortsat sket en god fremgang. Nye trÌningsvilkür og tiltag til turneringer med naboklubber, har højnet standarden vÌsentligt. Ikke bare pü det spillemÌssige omrüde, men ogsü pü sammenholdet blandt juniorerne. Et sammenhold, der kom til udtryk, da vi spillede en �Ryder Cup� mod NÌstved Ny Golfklub, hvor vi selvfølgelig vandt.

Veteraneliteholdet har ogsĂĽ haft en superflot sĂŚson, da de klart vandt deres pulje med

Det var ogsĂĽ juniorspillere, der gjorde sig gĂŚldende under klubmesterskaberne.

Dameeliteholdet bliver i 2. division med en flot 2. plads i deres pulje.

$BTTJPQFJB $BTTJPQFJB $BTTJPQFJB $BTTJPQFJB $BTTJPQFJB JPQFJB $BTTJPQFJB $BTTJPQFJB $BTTJPQFJB (VME 4“MW 4“MW (VME 4“MW Cassiopeia $BTTJPQFJB $BTTJPQFJB TTJPQFJB $BTTJPQFJB $BTTJPQFJB $BTTJPQFJB Guld Sølv Ure

3JOHTUFEHBEF" /Â?TUWFE 5MG XXXDBTTJPQFJBTIPQEL 3JOHTUFEHBEF" /Â?TUWFE 5MG /Â?TUWFE 5MG Georg Jensen - Stelton - Piet Hein - Pilgrim - CarrĂŠ - Love Design - Per Borup Design - Pandora PQFJBTIPQEL XXXDBTTJPQFJBTIPQEL

rrĂŠ - Love Design - Per Borup Design - Pandora nsen - Stelton - Piet Hein - Pilgrim - CarrĂŠ - Love Design - Per Borup Design - Pandora

ME 4“MW (VME 4“MW Ringstedgade .14 A - 4700 NÌstved . Tlf. 55 77 15 50 www.cassiopeia-shop.dk

" /Â?TUWFE 5MG 3JOHTUFEHBEF"  /Â?TUWFE 5MG XDBTTJPQFJBTIPQEL XXXDBTTJPQFJBTIPQEL

Pilgrim - CarrĂŠ - LoveGeorg Design Jensen - Per -Borup Stelton Design - Piet -Hein Pandora Pilgrim - CarrĂŠ - Love Design - Per Borup Design- -Julie PandoraSandlau CarrĂŠ - Pandora - -Spinning - Pilgrim - Love Design

DKNY - Emporio Armani - Michael Kors - Skagen - BeChristensen 13


Årets turneringer Deltagelsen i årets turneringer har generelt ikke haft den søgning, vi gerne havde set. Kun ca. 50 – 60% af det forventede antal deltagere deltog. Det er ærgerligt for sponsorerne og det er synd for deltagerne, når der ikke er fuld opbakning til aktiviteten. Umiddelbart kan vi ikke se en klar årsag til den manglende deltagelse. Så derfor skal jeg opfordre medlemmerne til at tage kontakt til turneringsudvalget og give deres erfaringer eller idéer. Turneringsudvalget skal også, sammen med sponsorerne, søge at udvikle eller måske sammenlægge nogle af turneringerne. Ændringer må der nødvendigvis ske, hvis vi skal op på fuld fart igen. Afslutning Sammenfattende kan jeg heldigvis konstatere, at det ikke går så ringe endda. Selvfølgelig skal klubbens økonomi forbedres. Vi kan ikke tillade, at vi flere år i træk kommer ud med et underskud, hvor lille det end er, sammenholdt med budgettets størrelse. Et overskud i vor økonomi de næste år, er en nødvendighed. Dette burde også være muligt, da vi er inde i en ansvarsbevidst udvikling, der vil forbedre vor bane med forventeligt færre omkostnin-

ger i driften, når nødvendige tiltag og forbedringer gennem GEO certificeringen slår i gennem. Forbedringer, som vi ikke har råd til ikke at investere i, hvis vi skal undgå forøgede udgifter i driften til afgifter og prisstigninger i al almindelighed. Hertil kommer en forøget indsats fra alle medlemmer for at skaffe flere medlemmer, hvad enten der er tale om klubbens samlede indsats, eller det enkelte medlems indsats. Også på sponsorsiden har vi, gennem et forøget indsats fra klubbens side, en forventning om en stigning i bidragene. Der skal lyde en tak til alle de frivillige, der i årets løb har ydet en indsats for klubben. Det være sig dem i baggrunden, som sponsorer, håndværkere, historie-, ornitolog- og florakyndige og andre bidragydere, eller de fuldt synlige, i forbindelse med begynderhold, udvalg, turneringer, baneservice og banepleje, samt andre gøremål. Også tak til medarbejdere, forpagtere og bestyrelsen. Sammen, har vi alle ydet en værdifuld indsats for vor klub, en indsats, som vi i de kommende år skal udbygge og udvikle. Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Peter M. Floridon

Axeltorv 6, 4700 Næstved . Tlf. 5572 1672 . www.dahlberg-sko.dk 14


Juniorudvalget

Henrik Gustafsson

Høj aktivitet og flotte resultater Juniorudvalget vil gerne sige tak til alle vores juniorer for en storslået 2012-sæson som jeg vil gengive i hovedtræk. Først vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til vores sponsorer i 2012 som er: Floridon Transport Consultancy, Scan Group, Farvemessen v/Bent Sthur, Almuegården, Proshoppen, Spar Nord, Børge Jakobsen & Søn A/S og Aquador, vi håber på at alle har lyst til at støtte afdelingen igen i 2013, uden jeres støtte er det ikke muligt at holde det høje niveau i afdelingen.

Foursome, Greensome, Bestball og singler som vi kender det fra den anden Ryder Cup, og vi forventer selvfølgelig at gentage succesen igen i 2013. Endvidere har vi samlet vundet årets firkløverturnering over hhv. klubberne Skovbo, Næstved og Rønnede, en årlig tilbagevendende turnering for alle vores juniorer som vi altså vandt samlet for første gang.

Derudover skal der lyde en stor tak til klubbens faste personale i sekretariatet for den administrative støtte, og til hele greenkeeper-staben for at levere en fantastisk god bane i år. Juniorafdelingen har haft mange ”jern” i ilden i 2012 og af dem vil jeg fremhæve flere gode resultater. Indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på, at der har været et ”tronskifte” i afdelingen - vi har fået to nye klubmestre, Caroline Holm og Frederik Birkelund, to spillere som jeg er overbevist om at vi kommer til at se meget til i de kommende år.

Caroline Holm og Frederik Birkelund Så vandt vi den nystiftede Ryder Cup turnering over bysbørnene fra Næstved GK, så sikkert som 20 – 16. I denne turnering deltager 12 spillere fra hver klub, som spiller hhv.

De glade spillere med firkløverpokalen Derudover har der været mange fantastiske arrangementer i klubben for vores juniorer, af dem vil jeg fremhæve sommerlejren med over 50 deltagere, opstartweekenden med over 40 deltagere, samt vores deltagelse i DGU junior cup turnering, hvor vi stillede op med hele fem hold, som alle sammen klarede sig flot, dog gik ingen af holdene videre til landsdelsfinalerne. Afslutningsvis skal alle vores medlemmer fremhæves for den gode indsats og deltagelse i vores arrangementer, og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for den uvurderlige hjælp som medlemmerne af juniorudvalget har leveret og en stor tak til de forældre som har hjulpet os i løbet af sæsonen. Vi glæder os til at se Jer alle sammen igen i 2013. På juniorudvalgets vegne Henrik Gustafsson 15


Regnskab 1. oktober 2011 - 30. september 2012 Resultatopgørelse for året 1/10/2011 - 30/09/2012

Indtægter: Kontingenter Greenfee PR-udvalg Hus udvalg Tilskud Indtægter i alt Udgifter: Baneudgifter: Løn banepersonale Vedligeholdelse maskiner Benzin og olie Gødning og kemikalier Vedligehold bane og vandafgift Diverse Forsikringer Moms Baneindtægter Klubhuset: Løn rengøring og vicevært Natur- og flaskegas Elektricitet Vedligehold og småanskaffelser Forsikringer Ejendomsskatter Rengøringsartikler Renovation og diverse Moms Øvrige udgifter: Løn træner Kontingent DGU Telefon Kontorhold og tryksager Løn sekretariat Porto Renteudgifter Rejseudgifter EDB-udgifter PR-udvalg og gaver Sports- og juniorudvalg Mødeudgifter Andre udgifter ATP Moms Driftsudgifter i alt

Budget Regnskab Budget 2011/2012 2011/2012 2012/2013

5.000.000 4.807.432 5.150.000 650.000 580.510 650.000 150.000 108.774 125.000 225.000 213.600 225.000 75.000 36.936 50.000 6.100.000 5.747.252 6.200.000

1.620.000 1.545.526 1.600.000 250.000 190.036 310.000 150.000 156.123 160.000 140.000 109.114 140.000 281.000 241.107 350.000 56.000 48.231 56.000 10.000 2.350 10.000 205.745 -27.900 -35.000 2.507.000 2.470.332 2.591.000 270.000 125.000 150.000 120.000 90.000 190.000 27.000 58.000

266.093 270.000 113.272 125.000 119.216 150.000 117.967 120.000 93.414 95.000 204.030 205.000 25.608 30.000 42.661 60.000 99.046 1.030.000 1.081.307 1.055.000 224.000 160.000 30.000 25.000 600.000 30.000 400.000 5.000 95.000 5.000 250.000 60.000 25.000 60.000

225.420 230.000 165.937 170.000 28.683 30.000 11.324 25.000 531.690 520.000 26.364 30.000 368.817 450.000 1.920 5.000 85.918 70.000 9.718 5.000 272.729 225.000 63.068 60.000 20.985 30.000 60.783 80.000 37.755 0 1.969.000 1.911.111 1.930.000 5.506.000 5.462.750 5.576.000

Overskud før afskrivning

594.000

284.502

624.000

Afskrivninger: Ombygning af klubhus Maskiner Afskrivninger i alt

200.000 350.000 550.000

186.766 360.835 547.601

200.000 350.000 550.000

44.000 -263.099

74.000

OVERSKUD

16

30.09.11

30.09.12

6.940.696 0 6.024.060 1.753.653 486.348 1.355.500 16.560.257

7.002.087 0 6.324.417 1.753.653 486.348 1.559.000 17.125.505

98.826 0 128.555 65.359 23.686 316.426

19.591 0 227.223 34.352 32.005 313.171

16.876.683

17.438.676

6.282.446 -314.954 5.967.492

5.967.492 -263.099 5.704.393

Gæld: Prioritetsgæld Banklån Forudbetalt kontingent m.v. Diverse kreditorer Skyldig a-skat og ATP Hensat ferieløn og feriegiro Kassekredit DiBaBank Gæld i alt

5.990.139 3.000.000 1.325.000 219.023 115.029 260.000 0 10.909.191

5.834.532 3.000.000 1.250.000 286.348 82.148 258.097 1.023.158 11.734.283

PASSIVER I ALT

16.876.683

17.438.676

Aktiver Anlægsaktiver: Nyt baneanlæg Vandingsanlæg Ombygning af klubhus Baneanlæg Indkøbt areal Maskiner Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Kontingentrestancer Forudbetalinger Andre tilgodehavender Bank indestående Kassebeholdning Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Passiver Egenkapital Saldo pr. 1. oktober Årets resultat Egenkapital i alt

Specifikationer Maskiner Saldo pr. 1. oktober 2011 Køb Årets afskrivning Saldo pr. 30. september 2012

1.355.500 564.335 360.835 1.559.000

Ombygning af klubhus Saldo pr. 1. oktober 2011 Køb Årets afskrivninger Saldo pr. 30. september 2012

6.024.060 487.123 186.766 6.324.417


Regnskab 1. oktober 2011 - 30. september 2012 Financieringsanalyse 2011/2012

Likviditet Primo Likviditet ultimo Årets ændring

009611

009611

009611

Resultat før afskrivninger Forøgelse af forudbetalinger Nedbringelse af tilgodehavender Nedbringelse af kreditorer DRIFTENS LIKVIDITET Køb af maskiner og andre investeringer ÅRETS LIKVIDITET

Likviditetsbudget 2012/2013 284.502 pwc.dk Budgetteret pwc.dk overskud før afskrivninger -19.433 Afdrag prioritetsgæld pwc.dk -198.066 67.003 -1.112.849 -1.045.846

Driftens lividitetsbidrag

624.000 160.000 464.000

Maskin- og baneinvestering

880.000

Bedre bundlinje Bedre bundlin Bedre bundlinje StartStart medet etmøde møde med et mød Start med

89.045 -956.801 -1.045.846

Årets likviditet

-416.000

Likviditet 1/10 2012 Årets likviditet Budgetteret likviditet 30/9-2013

-956.801 -416.000 -1.372.801

pwc.dk

009611

Næstved, den 21. november 2012. Revisors påtegning. Som generalforsamlingsvalgt revisor for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup har jeg revideret foranstående årsregnskab for tiden 1. oktober 2011 - 30. september 2012. Regnskabet er i overensstemmelse med klubbens bogføring. Budgettallene er oplyst af bestyrelsen og er ikke revideret af mig.

Bedre bundlinje Start med et møde

009611

Lars Bent Petersen Statsautoriseret revisor

pwc.dk

Kontakt: Kontakt: PwC, ToldbuenPwC, 1 Toldbuen 1 Kontakt: 4700 Næstved, T: 5575 8686 T: 5575 8686 Enhver forre Næstved, PwC, Toldbuen 1 4700 Kontakt: PwC, 1 4700 Næstved, T:Toldbuen 5575 8686 Enhver forretn 4700 Næstved, T: 5575 8686

Enhver forretning kan fo

Bedre bundlinje Start med et møde

Kontakt: PwC, Toldbuen 1 4700 Næstved, T: 5575 8686

Enhver forretning kan forbedres

17


Proen

Claus Thane

Simulatorgolf på Mosevej i Næstved Nu får du muligheden for at spille simulatorgolf i Næstved. I Næstved Squash Center på Mosevej 12 har vi fra den 5. december lejet et lokale og opstillet en simulator. Lørdag den 8. december fra kl. 13.00-15.00 holder vi ”Åbent Hus”, her er alle velkomne til at se og prøve simulatoren. På simulatoren kan du spille de bedste baner i verden. Det tager ca. 2-3 timer for en 4 bold at spille 18 huller. Prisen for brug af simulatoren, uanset antal af spillere: Hverdage før kl. 17.00 kr. 250 pr. time Hverdage efter kl. 17.00 kr. 300 pr. time Klippekort med 10 timer kr. 2.200-. Du kan også få undervisning på simulatoren og se dig selv på video. Vinteren er det helt

18

rigtige tidspunkt at lave ændringer i svinget. Der er ingen turneringer hvor man kan fristes til at falde tilbage til det ”gamle” sving. Har du lyst til at forbedre svinget i løbet af vinteren, så ring på 2420 0288 for at booke en tid. Prisen for en lektion er kr. 250,-. Gavekort med lektioner og simulatortider udstedes naturligvis også. Er man til vintergolf kan det anbefales at købe en Galvin Green windstopper buks inkl. lange kompressions underbukser kr. 1499,- (spar kr. 699,-) Handsker med stødabsorbering, har vi på lager i alle størrelser, er gode til bl.a. folk med gigt i fingrene. Pris kun 149,Claus Thane


Proshoppen

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup v/Claus Thane

Boldmarkør

Vinterbags

til sko/kasket

fra 499,-

kun 49,-

Vinterhandsker fra 199,-

Pitchfork med klublogo

kun 59,-

PERSONLIGE GAVER PERSONLIGE GAVER FRA #1 BALL IN GOLF PERSONLIGE GAVER HAPPY NEW YEAR 2013

HAPPY CHRISTMAS MUM

WORLD’S BEST GOLFER

YOUR XMAS MESSAGE HERE

#1 XMAS GIFT IN GOLF ROBERT BROOKS

SEASONS GREETINGS

5. OKTOBER - 4. DECEMBER

GRATIS PERSONLIGT TRYK OG GRATIS BOLDMARKØR GRATIS PERSONLIGT TRYK OG GRATIS BOLDMARKØR MINIMUM 1 DUSIN - 2 UGERS LEVERINGSTID - SORT TRYK

www.titleist.co.uk

Kasket

God julegaveide Inkl. broderet navn

229,-

Julegaven

Til golferen der har alt. Bestil Titleistbolde med navn og valgfrit nr. mellem 00-99. Pr. dusin

fra 230,-

Håndklæde med klublogo

kun 99,-

Proshoppens åbningstider i december

Tirsdag og onsdag kl. 11.00-14.00 - Lørdag og søndag kl. 10.00-14.00 Eller vi kan aftale en tid, ring venligst på tlf. 2420 0288 el. 5576 1575

Shoppens hjemmeside www.thanegolf.dk

19


Turneringsudvalg

Leif Sønderstgård

Tak for i år Så er det igen blevet tid til at se tilbage på en forgangen golfsæson. I år har vi prøvet med lidt færre turneringer, og dette har faktisk givet et øget deltagerantal til den enkelte turnering, hvilket var en af målsætningerne for sæson 2012. Men samlet set er deltagelsen for lav.

at SGM-singleturneringen bliver gennemført, det er en helt almindelig turnering, der spilles i flere rækker og med løbende start fra 1. tee og er et af de input vi har fået fra medlemmer i løbet af sæsonen, og pt. arbejder vi endda på af lave en mere af slagsen.

Højdespringeren var som sædvanlig Løvfaldsturneringen med efterfølgende fest, hvor næsten 100 deltagere havde en fantastisk aften.

I 2012 prøvede vi noget nyt til vores klubmesterskab, der blev spillet om et nettomesterskab ved siden af det almindelige mesterskab, dette gav faktisk et fint øget deltagerantal, hvilket også var målet med dette tiltag. Samtidig blev handicapgrænsen hævet væsentligt, så mange flere har mulighed for at deltage, og da vi i nettomesterskabet spiller med handicap håber vi at mange flere får øjnene op for dette tiltag 2013.

Vi har igen i år set en del nye medlemmer til vores turneringer, hvilket vi også er rigtig glade for, det er jo som bekendt en af måderne, hvorpå man kommer ud og møder andre golfere, og samtidig giver dette også det rigtige billede af, at man ikke behøver at være elitespiller for at deltage. Desværre havde vi et par aflysninger i år, først var det golfcuppen, der blev aflyst. Det var turneringsledelsen bag denne eksterne turnering, der af flere årsager ikke mente at den kunne gennemføres i år og derfor valgte af aflyse. Lidt senere var det fredags parturneringen, her var ganske enkelt ikke deltagere nok til at gennemføre. Sidst men ikke mindst måtte vi af flere forskellige årsager, aflyse vores SGM-singleturnering. I sæson 2013 håber vi at vi får golfcuppen tilbage, men det er for tidligt at sige noget fast om det endnu. Derimod er det sikkert,

5556 3054 Mobil 2441 2124 20

Et andet input, der er kommet i løbet af sæsonen er at vi gerne måtte tage vores præmier op til overvejelse. I den forbindelse arbejder turneringsudvalget på at skaffe en øget sponsorindtægt og vi ser også på muligheden for at hæve turneringsfeen en smule, begge tiltag for at gøre vores præmier lidt mere attraktive, samtidig med at turneringsudvalget ikke bliver en udgift for klubben. Vi har i år været så heldige at få et par nye medlemmer i vores turneringsudvalg, men da udvalget jo består af frivillige og vi ikke ønsker at overbebyrde nogen, mangler vi stadig nogle stykker, så hvis du har lyst til at hjælpe, så meld dig til undertegnet eller til John i sekretariatet, det er ikke svært og som ny turneringsleder bliver du altid sat sammen med en erfaren. Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til vores sponsorer, som hvert år bidrager med mange af vores præmier og derfor gør alt dette muligt. Og med disse ord vil jeg på turneringsudvalgets vegne sige tak til alle medlemmer for en fantastisk sæson. Leif Sønderstgård


Regionsgolf Flotte placeringer, meget hygge, godt spil og ting der skal gøres bedre. Er vel de ting året huskes for. Først de gode placeringer. Veteran-C holdet vandt deres pulje meget flot og rykker op i Brækken da vores B-hold desværre rykkede ud, så samlet står vi som vi startede. Regionsgolf B-holdet (de unge) vandt også deres pulje, og efter flere gode slutspildskampe blev holdet placeret på en meget flot andenplads i øst-Danmark. Veteran-A rykkede op i Veteran eliterækken, rækken som med tiden bliver til

veteran 2. division under DGU, flot at vi nu har hold i de to øverste rækker hos de GAMLE. Hyggen var der heldigvis alle steder sammen med det gode spil. Et par ændringer til næste års holdsammensætning m.m. vil kunne følges på klubbens hjemmeside under SPORTEN/REGIONSHOLD. Har du forslag, så send dem venligst til mig på mail: helge@ troldeh.dk Tak for et godt år! Klubkoordinator Helge Hansen

Vi ses hos Poul Nielsen Automobiler ApS

Vi ses hos Poul Nielsen Automobiler ApS salg@poulnielsen.dk Se vore nye og brugte biler på www.poulnielsen.dk

Se vore nye og brugte biler på www.poulnielsen.dk salg@poulnielsen.dk

21


Sølvmedaljer til veteranholdet Golfklubbens 1. divisionshold for veteraner spillede sig i kampen om det danske mesterskab 2012, helt frem til finalen. Først skulle der spilles en spændende semifinale mod Hillerød Golfklub. Den endte med resultatet 6-6, hvilket betød, at de to holdkaptajner måtte vælge, hvem der skulle ud i omspil på 18. hul om det endelige resultat. Det blev et spændende omspil, som Torben Ploug vandt og finalepladsen var sikret.

I finalen tabte holdet til de seneste års danske mestre fra Aalborg 10-2, alle matcher blev dog først afgjort på 17. og 18. hul. Holdet har hele året haft et godt sammenhold og kæmpet godt sammen. 1. division blev vundet med 5 sejre og en delt match. En enkelt spiller skal dog nævnes, det er holdets damesingle og helt store spiller, Eva Heikamp, som vandt alle sine matcher i årets turnering.

Fra v. Eva Heikamp, Flemming Gimbel, Helen Nielsen, Helge Hansen (holdkaptajn), Helge Adam Møller, Finn Olsen og Torben Ploug. Øvrige spillere der har deltaget på holdet: Peter Schulz, Birthe Caspersen, John Munthe og Helge Hansen, som vil få deres medaljer ved en senere lejlighed.

22

Der bliver noget at leve op til næste år, hvor der bliver en herresingle mere på holdene. Helge Hansen


Eftermiddagsdamer

Inge-Lise Haugsted

Det vigtigste er ikke at vinde Så er vi ved at afslutte endnu en sæson. Eftermiddagsdamernes udvalg vil derfor benytte lejligheden til at sige tak til vores medlemmer for nogle behagelige timer på banen. Desværre var vi lidt færre end sidste sæson, men hvis vi alle husker at fortælle nye medlemmer om vores fortræffeligheder, er jeg sikker på, at det kan forbedres til næste sæson. Heldigvis fik vi lov til at spille alle huller hele sæsonen, selvom banen var noget medtaget i starten, efter vinterens strabadser. Efter ihærdigt arbejde af vores greenkeepere, lykkedes det dog af få en rigtig pæn bane, så en stor tak til dem. Også en stor tak til sekretariatet, som har været behjælpelig med vores matcher m.m. og ikke mindst har lagt øre til meget, når den elektroniske bookning ikke lige gik som planlagt. Det er dog mit indtryk, at alle medlemmer er glade for at kunne booke hjemmefra, og også slette sig, hvis det bliver nødvendigt. Forhåbentligt er alle børnesygdommene overstået, så det kommer til at gå noget mere problemfrit næste sæson. Næste sæson har vi planer om, at give medlemmerne mulighed for også at tilmelde sig vores fællesmatcher elektronisk. Forhåbentligt kommer det ikke til at medføre de helt store problemer. Vores venskabsturnering med Skjoldenæsholm og Ledreborg, blev i år holdt på Ledreborg Palace. En dejlig bane, om end meget anderledes end vores egen. Måske var det derfor vi endnu en gang måtte undlade at hjembringe pokalen. Hvis det var flest tilmeldte det gjaldt, havde vi vundet stort, selv over hjemmeholdet, og det syntes jeg var rigtigt godt gået. Vi er trods alt dem der har længst at køre. Til næste år afholdes turneringen på vores bane, og så har

vi ingen undskyldning for ikke at vinde, men man behøver vel ikke altid have en undskyldning. Det vigtigste er, at rigtig mange møder op, og spiller det bedste de har lært, så kan det ikke gå helt galt. Skulle det være nødvendigt, har vi heldigvis vores dygtige trænere, Claus og Martin, til at stå os bi. Det lykkedes igen i år at få samlet over 20 medlemmer til vores udflugt, og det er rigtigt flot, da mange jo ikke har mulighed for at deltage, da de er arbejdsramt. Susanne Hansen havde arrangeret en god og billig tur til Stege. Det er en god bane, og rigtig god mad fik vi, og så er de vigtigste kriterier for en vellykket tur vist opnået. Susanne Hansen stopper som medlem af eftermiddagsdamernes udvalg efter denne sæson. En stor tak til hende for det arbejde hun har lagt her. I forvejen manglede vi et medlem, da Inge meldte fra i starten af sæsonen. Heldigvis har Helen og Gitte meldt sig som nye medlemmer, så velkommen til dem, håber alle vil tage vel imod dem. En stor tak til vores sponsorer. De giver os mulighed for at stille op med nogle rigtigt gode og flotte præmier til vores fællesmatcher. Ikke mindst en stor tak til Claus Thane der har sponsoreret halvdelen af præmierne til eclectic. Så husk at støtte alle vores sponsorer, når det er muligt. Til sidst vil jeg ønske alle medlemmerne en rigtig god jul og et godt nytår. Glæder mig til at se jer alle til næste sæson, og tag gerne nogle nye med. Bestyrelsen siger tak for 2012 og på gensyn i 2013 Inge-Lise Haugsted

23


Formiddagsdamer

Anette Veinø Sørensen

Tak for en dejlig sæson Sæsonen har været præget af mange positive golfoplevelser, hvor banen, takket været vores dygtige greenkeepere, har fremstået yderst velplejet. Vores allesteds værende vicevært, Koffi, har med sin service bidraget væsentligt til at man føler sig velkommen i klubben. Vi har i år været 64 medlemmer – et lille fald i forhold til sidste sæson. Til gengæld har en større procentdel af medlemmerne deltaget aktivt på spilledagene. På ønske fra medlemmerne spillede vi i år kun slagspil i A rækken den første onsdag i hver måned, det forventer vi at fortsætte med i 2013. Til vores gæsteturnering var vores 29 gæster fra 10 forskellige klubber meget begejstrede for vores smukke, velholdte bane og den lækre buffet restauranten serverede for os. Mange satte allerede kryds i kalenderen til turneringen i 2013. En særlig oplevelse var det også, at vores bestyrelsesformand, Peter Floridon, gav sig tid til at deltage i gæsteturneringen. På trods af færre ressourcer og indkøringsproblemer med klubbens nye edb-system har

sekretariatet ydet os en flot service. I 2013 forventer vi, at kunne udnytte systemets muligheder endnu bedre. Resultatet af årets eclectic blev som følger: A-rækken: 1. Birte Andersen 2. Birte Markdal 3. Anette V. Sørensen 4. Grethe Olsen 5. Else Joost B-rækken: 1. Kirsten Themsen 2. Inge Pedersen 3. Vibeke Bernikow 4. Renate Waring 5. Birgit Larsen Efter 3 år i bestyrelsen har Anette Mørch valgt at fratræde som medlem af bestyrelsen med særligt ansvar for sponsorerne. Tak til Anette for din store og professionelle indsats, der har medført at vores sponsorkreds i denne periode er blevet udvidet væsentligt. Birgit Larsen er nu indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Koncept Innovation Service

Anette Veinø Sørensen, formand Jytte Tarnow, næstformand Birte Markdal, kasserer og sponsoransvarlig Grethe Olsen, bestyrelsesmedlem og sponsoransvarlig Birgit Larsen, bestyrelsesmedlem og ansvarlig for præmier

Den gode kemi – der skal nemlig være ren kemi mellem os, når vi laver en skræddersyet rengøringsløsning til dig. Vi fremstiller vores produkter i Danmark på egen fabrik. Tlf. 9740 3133 - www.jyskkemi.dk

24

Britta Voltzmann, bestyrelsesmedlem og ansvarlig for præmier Vi er allerede i fuld gang med planlægningen af sæsonen for 2013 og arbejdsopgaverne er blevet fordelt.


Foreløbig ligger følgende fast for 2013: 9 hullers turnering fra 3/4 til 17/4 - alle dage fra kl. 8.30 Onsdag den 24/4 - Arizona Shuffle med gunstart kl. 9.00, - og det er startdato for eclectic Tirsdag den 28/5 - Venskabsmatch på Falster Golfbane Onsdag den 28/8 - Gæsteturnering gunstart kl. 9.00 Herudover arbejder vi på en ændret aftale med vores venskabsklub Korsør, som vi får besøg af i juli måned, særligt med hensyn til konsekvenserne af rettidigt afbud. Efter ønske fra medlemmerne arbejder vi på at ændre vores turneringsbestemmelser, specielt vedr. reglerne for at skrive sig i bogen set i forhold til de muligheder vores edb – system giver ved tilmelding til turneringer. Til årsafslutningen var der stemning for at tage på tur til en fremmed bane i 2013, det vil vi forsøge at arrangere.

ale i aft v l Ska ? Ring øde ! et m 5 4000 7 5 tlf. 5

Her til sidst en meget stor tak til vores 21 sponsorer – uden jer ville det ikke være muligt at spille om så mange flotte præmier. 69 % af deltagende medlemmer i turneringer har i år modtaget præmier. I januar måned vil vi kontakte vores sponsorer vedr. eventuelle bidrag til sæsonen 2013. På Formiddagsdamernes hjemmeside, er der en sponsorliste samt link til sponsorernes hjemmesider. Jeg vil opfordre medlemmerne til at studere disse – her findes god inspiration til julegave ideer! Tak til resten af bestyrelsen for et inspirerende samarbejde og en flot afvikling af sæsonen. Vi ses forhåbentlig alle til INFO-mødet onsdag den 20. marts 2013 kl. 10.00 i klubbens restaurant, der serveres gratis kaffe med ostemad. Nye medlemmer er velkomne. God jul og godt nytår Anette Veinø Sørensen

Tre stærke grunde til at vælge DiBa Du er altid velkommen ‡ 'XKDUGLUHNWHNRQWDNWWLOHJHQUnGJLYHU ‡ 9LKDUDO7,'WLOGLJ

Du er i trygge hænder ‡ 9LJ¡UUnGJLYQLQJWLOHQJRGRSOHYHOVH ‡ 9LJ¡UGHWVY UHOHWIRUVWnHOLJW ‡ 9LHURSP UNVRPPH

Vi engagerer os lokalt ‡ 9LVW¡WWHUVSRUWRJNXOWXU ‡ 9LWDJHUPHGDQVYDU

$[HOWRUYÂ1 VWYHGÂ7OIÂwww.diba.dk

25


Veteranklubben

Jens Høg

Et godt år - en dejlig veteransæson Medlemmerne Torsdagveteranerne har i år haft 103 medlemmer, heraf 18 nye. Det er meget tilfredsstillende for vores klub med så stor tilgang. De gamle medlemmer har taget godt imod de nye, og jeg er sikker på, at de har følt sig velkomne.

I juni måned lavede bestyrelsen et eksperiment med dagen ”Bestyrelsen bestemmer”. Vi var spændte på, hvordan medlemmerne ville modtage dette initiativ, hvor man ikke vidste hvilken spilleform der var. Men der var 65 deltagere og stor tilfredshed med ideen, så vi vil også til næste år prøve at overraske jer.

Spillet Hen over sæsonen har vejret været, om ikke prangende, så alligevel godt til golf, og vi har praktisk taget ikke været generet af regn. Der har været virkelig god tilslutning til alle vores hjemmebaneturneringer, mens det har varieret en hel del på de udebaner, vi har spillet i år: Møn (30), Storstrøm, Nyk.F. (17), Køge (37) og Korsør (28), og vores tur til Brodauer Mühle blev aflyst p.gr.a. manglende tilslutning. Til næste år vil vi også spille på 4 udebaner + Fehmern, og vi vil håbe på lidt bedre opbakning.

CBA og handicapregulering: I den sidste del af året har vi skulle vænne os til den nye måde, og bl.a. bruge computeren til at tilmelde os turneringerne og efterfølgende at indtaste vores scorer. Derefter foregår resten automatisk med opdatering af eclectic-turneringen og med udregning af nye handicaps, som også automatisk og lynhurtigt meddeles os pr. e-mail. Jeg synes det er en god ordning, og jeg er sikker på, at vi vil blive glade for de automatiske opdateringer i de næste år. Fra bestyrelsens side vil vi bestræbe os på at gøre det tydeligt på vores opslag, om en turneringsomgang er tællende eller ej.

Sommerturen i juni gik til Herning. Der var 40 deltagere, og det var en særdeles god tur med stor tilslutning og godt vejr. Vi spillede tre meget forskellige baner. Jeg tror, at disse tredages ture er af stor vigtighed for vores klub, hvor vi lærer hinanden godt at kende og får opbygget et yderligere godt socialt samvær. Endnu en gang tak til Tage Mogensen og Slagelse Turistfart, som tilsammen har sørget for transporten på særdeles gunstige vilkår.

Eclectic-turneringen I begyndelsen af året skulle vi selv indtaste vores scorer, mens det som nævnt nu foregår automatisk. Der har været noget bøvl i løbet af året med om man kunne rykke op og ned mellem de to rækker. Det har vores eclectickoordinator John Turka i samarbejde med kontoret nu klaret, så man i år slutter i samme række som man startede. Bestyrelsen vil

VOGNMAND

Palle Flackeberg A/S Sneseretorpvej 6 · Snesere · 4733 Tappernøje · Telf. 55 56 42 86 · Fax. 55 56 41 85 Biltelf. 20 60 28 80 CVR nr. 31 49 40 79 26


inden starten på næste års turnering kigge nærmere på afviklingen af eclecticen for at få den til at blive så hensigtsmæssig som muligt. Turneringen blev vundet af Jørgen Vinther i A-rækken og Jens Peter Jensen i B-rækken. Hjemmesiden Et af bestyrelsens mål var at opgradere vores hjemmeside, så både nye og gamle medlemmer kunne finde nyttige oplysninger der. En rundspørge viser, at mange bruger vores side, hvor man f.eks. kan finde præmievinderne fra alle årets turneringer, månedens program, vores kontonumre, klubbens love osv. Det er Torben Ploug, der er vores webmaster, som giver bestyrelsen råd på området og løbende sørger for, at siden er opdateret. Vi takker Torben, fordi han vil udføre dette vigtige arbejde for os.

Efterårsturneringen kører nu hver torsdag, hvor der samles point til det endelige resultat, der opgøres den sidste torsdag i november. 5 ud af 8 mulige gange er tællende. Og der vil være præmieoverrækkelse på vores julefrokost torsdag d. 29. nov. Til slut Tak for sæsonen 2012, glædelig jul og godt nytår. Og på gensyn til næste år.

I tilknytning til vores hjemmeside findes vores debatforum. Man kan ikke sige, at der har været stor aktivitet der; men siden er til medlemmernes gode ideer, forslag og kritik, så jeg håber, at den vil blive brugt mere til næste år.

Jens Høg

Malermester

P. E. Jensen A/S Gramsvej 12 - Næstved 55 72 99 86

Når klub og bank virkelig samarbejder � BLIVER MEDLEMMERNE VINDERE � HVER GANG Vi ses ... Spar Nord Næstved Kvægtorvet Telefon 55 75 03 50 www.sparnord.dk

tættere på 27


SuperSenior

Ivan Mikkelsen

Tilbageblik på sæsonen 2012! Vejrguderne var stort set med os ved alle vore turneringer. Vi oplevede dog både torden, kuling og lidt regn ind imellem, men humøret fejlede ikke noget.

afviklet en 9 huls turnering således, at alle slutter spillet samtidigt og på hul 19 sammen kan nyde det sociale samvær og en god middag.

Der har været god og stabil opbakning til alle turneringer og arrangementer, dog var tilmeldingen i september til venskabsturnering i Kalundborg så lille, at arrangementet blev aflyst for første gang. Dette vil givet få nogle konsekvenser for vort samarbejde med Kalundborg fremover.

Der har deltaget 513 spillere i vore turneringer, hvilket med 9 turneringsrunder betyder 57 deltagere i snit i hver runde. En lille stigning i forhold til 2011. Dette er tilfredsstillende.

I skrivende stund og med et udsyn fra restauranten ned over banen med træer og buske i efterårets gyldne farver og et lille stop i tankerne for næste sæson er det utroligt at konstatere, at sæson 2012 er ovre. SuperSenior har i 2012 haft omkring 80 medlemmer. (Damer fra 50 og herrer fra 55 år). Vi har afviklet 7 turneringer på hjemmebane, 1 sommerudflugt til ”Virket” Falster Golfklub og som nævnt 1 venskabsturnering mod Kalundborg Seniorgolf i Mogenstrup. Når vi spillede 18 huls turnering på hjemmebane, blev der i kombination hermed

18. green søndag den 21. oktober 2012 28

Årsmøde m. spisning og andespil blev afholdt fredag den 2. november. Efterfølgende nød medlemmerne restaurantens middag med laksesnitte og andesteg, hvorefter der blev hygget og spillet banko om 10 ænder, rødvin og chokolade. Komiteen fortsætter stort set uændret til næste år, dog stopper Henrik Flye af helbredsmæssige årsager, og vi siger hermed tak til Henrik for hans arbejdsindsats. Året 2012 har, som tidligere år, været præget af et godt og dejligt samvær. Komiteen ønsker alle medlemmer, nye som gamle, en god vinter og på gensyn i 2013. Ivan Mikkelsen


Herredag

Bent Sthur

Man kan også rose hvis man er helt tom for kritik ;-) Tak til alle for en rigtig god herredagssæson 2012. Vi har været begunstiget af et fantastisk vejr hele sommeren og ikke mindst en god bane, hvilket også er fortjent efter sidste år.... Med 160 medlemmer holder vi os på et meget højt antal, hvilket vi kan være stolte af og glade over, i en tid hvor alle melder om stærkt faldende tilslutning. Jeg mener det bekræfter os i hvor stærkt et fundament vores herredag hviler på. Den brede tilslutning gør det interessant at være med både for nye medlemmer, men også for sponsorer. Vores sponsorer gør det muligt at fastholde mange og store præmier i forhold til andre herreklubber. Der har været mange flotte runder i løbet af året og også eclectic turneringen blev vundet i nogle flotte scorer: A-rk. blev vundet af Jack Spenner B-rk. blev vundet af Michael Gammelgaard Jeg håber alle får en god vinter og opfordrer alle til at deltage i efterårs- og vinterturneringer.

Husk og sende en mail med ønsker og forslag til herredagen 2013 såfremt I har noget på hjertet. På den måde kan vi udvikle/fastholde en god herredag fremover. Man kan også rose, hvis man er helt tom for kritik ;-). Dette kan ske til Bent på mail: farvemessengulve@hotmail.com På vores intromøde i det tidlige forår vil alt være tilrettet efter bedste evne og vi kan starte op på en forhåbentlig ny forrygende sæson. Herfra i hvert fald et stort på gensyn og velkommen til nye. Mange hilsner og glædelig jul fra os alle i herreklubbens bestyrelse. Bent Sthur

Bagrummene Fra 1. november - 1. april er der adgang til bagrummene fra 1/2 time før solopgang til 1/2 time efter solnedgang.

FarvemessenGulve Tlf. 5572 0060

Erantisvej 47 . 4700 Næstved 29


Chefgreenkeeper

Per Sørensen

Tilbageblik på sæsonen 2012! Sekretariatets åbningstider Sekretariatet er åbent i perioden 1. november til 1. marts, tirsdag - fredag fra kl. 9.00-14.00. Juleferie fra 22. december - 2. januar Banerne. Par-3 banen med undtagelse af 4. hul er åben med sommergreens hele vinteren, men banen vil først på vinteren være lukket hvis der er rimfrost. På 18 huls banen spilles til vintergreens og spillerne skal, når bolden er på fairway, slå fra en måtte. Måtterne kan købes i shoppen eller sekretariatet for kr. 40,-. Handicap og årsrevision. Efter de nye hcp.regler skal der foretages en årlig gennemgang af alle medlemmers hcp. Der skal foretages en årsrevision af hcp. for alle spillere med hcp. mindre end 37. Som baggrund for årsrevisionen skal hver spiller indlevere minimum 4 scorekort i årets løb.

PROFESSIONEL IT PARTNER - TÆT PÅ DIG



Tre eller færre scorekort anses ikke at give tilstrækkelig data til at man kan anse handicappet for at afspejle spillerens spillestyrke. Et sådant hcp. kan derfor ikke i den følgende sæson reguleres på normal vis og betegnes som inaktiv. Handicapppet kan aktiveres igen ved i løbet af en 6 ugers periode at indlevere tre scorekort fra enten EDS-runder eller turneringer. Otte eller flere scorekort. Det gennemsnitlige handicap vil blive udregnet udfra de indleverede scorekort og sammenlignet med et forventet gennemsnit. Har man i årets løb ikke været i nærheden af at spille op til sit hcp., kan man søge handicapudvalget om at blive sat op i hcp. Send en mail eller brev til sekretariatet med ønske og begrundelse for en hcp.forhøjelse. Som grundlag for denne skønsmæssige regulering, skal handicapudvalget som minimum bruges 6-8 scorekort indenfor en etårig periode. Forhold der også taler for en regulering kan være sygdom, langvarig skade eller alder. Per Sørensen Daglig leder

   

 

Fensmark lidt lidt ud ud over over det det sædvanlige sædvanlige

Åbningstider Bager / Butik: Mandag-fredag 9.00 / 9.00-19.00 Lørdag 7.30 / 8.00-17.00 Søndag 7.30 / 10.00-17.00

Nova IT | Holsted Park 15 | 4700 Næstved   Telefon 55 72 03 43 | info@novait.dk   

30



Næstvedvej 2 • Fensmark · Tlf. 55 54 60 10

Slagter direkte 55 53 29 25 • mail: 04090@coop.dk

Tank billig benzin - hele døgnet..!


Navne og telefoner BESTYRELSEN Peter M. Floridon Formand Henrik Karmark Sekretær Jørgen Smith Kasserer Per Stecher Bane-/Husudvalg Leif Sønderstgård Sportsudvalg Turneringsudvalg Martin Voltzmann Elite Juniorudvalg

2156 7309 6155 3179 5573 7783 5573 5388 2787 6476 5577 2727

REDAKTIONEN Benny Jensen ansvh. 5576 1555 Pehr Bagge 4077 8825 HANDICAPUDVALG Morten Wulff Lars Urup Benny Jensen

3254 0153 5577 3217 5576 1555

BANE-/HUSUDVALG Peter Jakobsen Preben Thorsen Dennis Andersen Peter Ø. Pedersen Finn Nonbo Per Sørensen

4053 8832 5570 0161 2121 5101 5577 5866 5576 7599 5124 0771

SPONSORUDVALG Benny Jensen Martin Voltzmann

5576 1555 5577 2727

SPORTSUDVALG Leif Sønderstgård Henrik Gustafsson Martin Voltzmann Claus Thane

2787 6476 2257 5407 5577 2727 5576 1575

BEGYNDERUDVALG Jan Hønnerup John Turka Preben Mortensen Erik Andersen

5572 2338 9796 2712 2460 6191 5554 6426

JUNIORUDVALG Henrik Gustafsson Poul Mathiesen Vibe Skov Birthe Majker Claus Thane

2257 5407 3056 0887 2617 8735 4096 8008 2420 0288

TURNERINGSUDVALG Leif Sønderstgård 2787 6476 Søren Gahrn-Jensen 5572 2020 Bent Sthur 5572 1422 Finn Heikamp 5573 4825 Lars Urup 5577 3217 Frank Krüger 5576 5021 Steen Kraase 5573 8837 Sven Køie 5573 2149 Lotte Sønderstgård 5596 0123 Jan Skjold 5631 3351 Henrik Holm Hansen 5091 5250 Svend Erik Larsen 4013 1476 Carsten Jensen 5573 1236 René Andersen 2081 7551 Henrik Karmark 6155 3179 DAMEDAG-formiddag Anette Sørensen Jytte Møller Tarnow Birte Markdal Birgit Larsen Britta Voltzmann Grethe Olsen

5673 0650 5576 0003 4046 9792 5573 6119 2084 3349 2013 5556

DAMEDAG-eftermiddag Inge-Lise Haugsted 6127 8652 Michaela Uldall Jensen 6037 2476 Susanne Hansen 4098 3294 Gitte Demant 4061 3449 Asta Andersen 2074 7508 HERREKLUBBEN Bent Sthur Leif Sønderstgård Morten Langebæk Steen Kraase Henrik Holm Hansen Per Sørensen Benny Jensen

5572 1422 2787 6476 5991 4391 5573 8837 5091 6250 5124 0771 5576 1555

TORSDAGSVETERANER Jens Høg 2858 2668 Claus Christensen 2511 7444 Jacob Engelbredt 2819 1526 John Turka 2169 7633 Ove Albers 4038 2266 Svend Lauridsen 5573 1131 Poul Uldall Jensen 5556 4524 SUPER SENIOR Ivan Mikkelsen Inge Hansen Elke Høegh Gutte Jensen Birte Andersen Kirsten Mikkelsen Renate Waring Edel Kohrtz John Kohrtz

5554 6199 2749 1511 5570 0236 2241 5631 5577 2656 5554 6199 5573 6091 5556 4309 5556 4309

BRIDGEKLUBBEN Edvin Kaup Inge Lovmand Vibeke Galle Alice og Kurt Nielsen

5550 1531 3324 5313 5550 1531 5572 5608

GREENKEEPERE Per Sørensen 5124 0771 Jens Christian Andersen Henrik Holm Hansen Dennis Pedersen Erik Jørgensen VICEVÆRT Koffi Adzima RESTAURANTEN Mikael Brendstrup Ulla Brendstrup

5576 1595

TRÆNER/PROSHOPPEN Claus Thane 5576 1575 Martin Hansen SEKRETARIATET Benny Jensen John Florentz

5576 1555

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup PræstøLandevej Landevej 39 39 .. Mogenstrup Mogenstrup .. 4700 Præstø 4700Næstved Næstved . Fax: Sekretariat: 15 55 Sekretariat: Tlf.: 55 76Tlf.: 15 55 76 55 76 15 88 . www.ssgm.dk . www.sydsjaellandsgolfklub.dk sekretariat@ssgm.dk sydsjaelland@golfonline.dk

31


Afsender Sydsjællands Golfklub Præstø Landevej 39 Mogenstrup 4700 Næstved

S12

EN KØKKENREVOLUTION

ARKITEKTTEGNET 100% DANSK DESIGN SOM DU HAR RÅD TIL

SVANE.COM Svane Køkkenet’’“’’Holsted Park 8B “’’4700 Næstved “’’Tlf. 5575 6900 naestved@svane.com

livet er ikke så firkantet

2012/2 - Sydsjællands Golfklub Mogenstrup  

Medlemsblad for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you