Vidět skrze čísla – Vizuální identity českých měst v číslech

Page 1

Vidět skrze čísla

400 300 200 100 50 25

Vizuální identity českých měst v číslech

Vizuální identity českých měst v číslech

David Novák & David ŠrotObsah 9 13 14 16 18 22 24 26 30 32 34 38 40 42 46 48 50 55 56 58 60 64 67

Úvod Města Praha Brno Ostrava Plzeň Liberec Zlín Kadaň Karlovy Vary Frýdek-Místek Valašské Meziříčí Poděbrady Luhačovice Svitavy Nymburk Litoměřice Okruhy Průměrná poptávka Registr smluv Grafický manuál Zadání soutěží ResuméÚvod Projekt ukazuje skrze data pohled na jednotné vizuální identity českých měst. Záměrem tohoto výzkumu je zjistit co možná nejvíce informací o procesu vytváření vizuálních identit měst v české republice. Zásadním výstupem naší rešerše je tabulka obsahující data o 15 českých městech. Jedná se především o cenu jednotné vizuální identity, jakým způsobem byla zakázka zadána, rozloha města, počet obyvatel, autoři vizuální identity, rok vzniku a další. Prvotním cílem našeho projektu bylo zjistit, jestli se dá vyzkoumat „užitečnost“ grafického designu. Toho jsme chtěli dosáhnout skrze data o turistickém ruchu atd. v souvislosti se zavedením nové vizuální identity v daném městě. V počáteční fázi jsme se snažili získat informace od vedení měst samotných, což se ukázalo jako slepá ulička. Jedno ze zjištění je, že téměř žádné město nesbírá data o tom, zda-li jim nová vizuální identita v něčem pomohla. Následovala fáze pátrání po zdrojích informací, které by pro nás mohly být v tomto směru užitečné. Zásadní pro nás byl registr smluv, kde jsou archivované smlouvy mezi zhotoviteli vizuálních identit a městy, dalším užitečným zdrojem byl Český statistický úřad a pak také komunikace s jednotlivými studii a designéry. Od prvotního záměru ukázat „užitečnost“ grafického designu jsme upustili a začali jsme se zabývat sběrem dat o průběhu a okolnostech vzniku jednotných vizuálních identit měst.

9


10


Počet měst s jednotnou vizuální identitou

11


12


Města

Praha Brno Ostrava Plzeň Liberec Zlín Kadaň Karlovy Vary Frýdek-Místek Valašské Meziříčí Poděbrady Luhačovice Svitavy Nymburk Litoměřice

Řazeno podle rozlohy

13


Praha Vizuální identitu města Praha navrhlo v roce 2002 Studio Najbrt. Logo vytvořené pro Hlavní město Praha obsahuje čtyři jazykové varianty slova Praha v červeném čtverci. Tyto čtyři varianty zastupují všechny světové jazyky používající latinku. Logo má symbolizovat otevřenost a nexenofobnost města a lidí v něm žijících. Má být symbolicky podanou rukou všem, kteří do města přicházejí a navázat na historii, ve které Praha byla centrem různých národností a kultur.

Autor: Studio Najbrt Způsob zadání: uzavřená soutěž Rok vzniku: 2002 zdroj: Registr smluv, Wikipedie, ČSU, Studio Najbrt

14


Počet obyvatel: 1 309 000

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 142 100 stran

Rozloha: 500 km2

500 400 300 200 100 50 25

500 000 Kč

Cena: 2 600 000 Kč s inflací

15


Brno Logo Brna společně s jednotným vizuálním stylem města existují od roku 2004, kdy se konala soutěž o dvou kolech a nakonec byl vybrán návrh Věry Marešové. Nové logo Brna má dle jejich slov znázorňovat rozlehlost brněnské městské aglomerace. Svislé grafické linie, dynamicky sílící ve směru vývoje, sledují rostoucí význam a dynamický rozvoj města. Logo má být odkazem jak na avantgardní architekturu, díky které je Brno známé i ve světě, také na historické mezníky symbolizující etapy, jimiž moravská metropole prošla a které se před ní otvírají. Barvy loga vycházejí z heraldiky města, která je dle autorky jednoznačná a pozitivní. Navržené logo je dynamické, otevřené, se vstřícným pohledem do budoucnosti. Grafický manuál jednotného vizuálního stylu města byl zpracován na základě výsledků soutěže. Od roku 2005 se postupně začal zavádět v jednotlivých oblastech prezentace města. V roce 2005 se Brno se svým jednotným vizuálním stylem zúčastnilo soutěže „Vynikající výrobek roku 2005“. V tomto 14. ročníku soutěže se udělovaly prestižní ceny za design, kde hlavním cílem soutěže byla motivace zájmu designérů, manažerů a výrobců o zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové produkce kvalitním průmyslovým designem. Porota nakonec vybrala právě logo Brna a město se tak může pyšnit národní cenou za design.

Autor: Věra Marešová Způsob zadání: soutěž Rok vzniku: 2004 Zdroje: Registr smluv, ČSU, WIkipedia, Věra Marešová

16


Počet obyvatel: 381 346

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 70 100 stran

Rozloha: 230,2 km2

500 400 300

100 50 25

500 000 Kč

Cena: 1 400 000 Kč s inflací

17


Ostrava Ostrava má logo od roku 2009, jeho autorem je Studio Najbrt, které bylo městem napřímo osloveno. Studio předložilo vedení města 6 návrhů, z nichž bylo vybráno dnes už ikonické typografické logo se třemi vykřičníky. Vizuální styl založený na třech vykřičnících používá i 23 městských obvodů a dalších cca 40 příspěvkových organizací města. V roce 2005 byla vyhlášena veřejná dvoukolová soutěž, do které dorazilo přes 150 návrhů. Nakonec však žádný návrh nebyl vybrán a město oslovilo Studio Najbrt. Nové logo vyvolalo mezi občany Ostravy bouřlivé diskuse. Zatímco odborné veřejnosti se vizuální styl zamlouval, část obyvatel se s návrhem a jeho vztahem k městu jen těžko identifikovala a kritizovala výběr grafika bez řádné soutěže. Čtyřleté sžívání veřejnosti s vizuálním stylem však přineslo pozitivní změny. Podle výzkumu na objednávku magistrátu v roce 2008, kdy byl grafický styl poprvé představen, hodnotilo logo pozitivně 10‚9 % obyvatel Ostravy, zatímco v roce 2011 se spokojenost zvýšila na 41‚9 %. Naopak občanů nespokojených s podobou loga, kterých v roce 2008 byly téměř tři čtvrtiny, v roce 2011 ubylo na 26‚6 %. Nový vizuální styl je v Ostravě zaváděn do života postupně. Je totiž třeba revidovat prezentaci 23 městských částí a mnoha desítek institucí. Atraktivitu grafického systému však již nyní jasně dokládá významný nárůst prodeje prezentačních předmětů s novým logem, který podle Ostravského informačního servisu jen v roce 2010 stoupl o více než 220 %.

Autor: Studio Najbrt Způsob zadání: přímá zakázka Rok vzniku: 2008 Zdroje: Registr smluv, ČSU, WIkipedia, design-prosperita.cz, Studio Najbrt

18


Počet obyvatel: 289 629

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 131 100 stran

Rozloha: 214 km2

500 400 300 200 100 50 25

500 000 Kč

Cena: 2 200 000 Kč s inflací

19


Praha – Brno – Ostrava Počet obyvatel =1000 obyvatel

Praha: 1 309 000

Brno: 381 346

Ostrava: 105 000

Cena vizuální identity s inflací 500 000 Kč

Praha: 2 500 000 Kč

Brno : 1 400 000 Kč

Ostrava: 2 200 000 Kč

20


Rozloha 2

Praha: 49

Os tra

6 km

2

500 400 300 200 100 50 25

500 400 300

va

14 :2

Brn o: 2

100 50 25

30 2

km ,2

100 50

500 400 300

km

Poฤ et stran logomanuรกlu 100 stran

Praha: 142

Brno: 70

Ostrava: 131

21


Plzeň Východiskem pro tvorbu značky města Plzně byla geografická poloha největšího západního města v ČR a snaha o symbolické vyjádření kulturní náležitosti Plzně k západní Evropě. Pojetí značky zároveň reflektuje hrdost a odvahu města jít proti proudu. Plzeň se nyní představuje jako sebejisté, kulturně bohaté a vyspělé město, které jde svou vlastní cestou, má co říct a zaslouží si pozornost jak na mapě naší republiky, tak v evropském kontextu. Značku tvoří graficky čistý tvar směrové šipky (vždy orientované pouze na západ) s nápisem Plzeň. Plzeň bylo Evropské město kultury roku 2015, po skončení proběhla soutěž o nový vizuál, kterou vyhrálo Dynamo Design.

Autor: Dynamo design Způsob zadání: uzavřená soutěž Czechdesign Rok vzniku: 2016 zdroj: Registr smluv, Wikipedie, ČSU, Dynamo Design

22


Počet obyvatel: 174 842

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 471 100 stran

500

Rozloha: 137,65 km2

400 300 200 100 50 25

500 000 Kč

Cena: 1 300 000 Kč s inflací

23


Liberec Liberec je specifický tím, že zde proběhly 3 soutěže. První dvě vyhlásilo samo město, ale těch se zůčastnilo málo studií a práce dostatečně nereprezentovaly požadavky na kvalitu stanovené vyhlašovatelem. Vedení města se jednohlasně shodlo, že výsledky designérské soutěže musí přinést kvalitní prezentaci města. Proto se Liberec rozhodl svěřit organizování soutěže do rukou organizace Czechdesign. Vítězem soutěže, do které bylo přihlášeno 164 návrhů, se stal grafický designér Ondřej Zámiš.

Autor: Ondřej Zámiš Způsob zadání: otevřená soutěž Czechdesing Rok vzniku: 2017 zdroj: Registr smluv, Wikipedie, ČSU, Statutární město Liberec

24


Počet obyvatel: 105 000

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 109 100 stran

Rozloha: 106 km2

500 400 300 200 100 50 25

500 000 Kč

Cena: 340 000 Kč s inflací

25


Zlín Zlín bylo první české město s ucelenou vizuální identitou, kterou v polovině 90. let navrhl Petr Babák s Tomášem Machkem. Její součástí byly všemožné aplikace včetně smaltovaných cedulí s názvy ulic, sady piktogramů, směrovky k důležitým cílům nebo uniformy pro městskou policii včetně epoletů. Součástí bylo i autorské písmo Norma Zlín. Ve Zlíně tehdy existovala katedra designu VŠUP. Radnice tenkrát vyhlásila soutěž na městský mobiliář, které se studenti tamního ateliéru účastnili a zvítězili. Jednalo se o zastávky autobusů, přístřešky pro stánkový prodej, odpadkové koše atd. Během prací následně vznikl názor, že by se nemělo jednat „jen“ o mobiliář, ale i o grafický styl.

Autor: Machek & Babák Způsob zadání: přímá zakázka Rok vzniku: 1996 Zdroje: ČSU, WIkipedia, Tomáš Machek

26


Počet obyvatel: 74 835

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 114 100 stran

Rozloha: 102,8 km2

500 400 300 200 100 50 25

500 000 Kč

Cena: 780 000 Kč s inflací

27


Plzeň – Liberec – Zlín Počet obyvatel =1000 obyvatel

Plzeň: 174 842

Liberec: 105 000

Zlín: 74 835

Cena vizuální identity s inflací 500 000 Kč

Plzeň: 1 300 000 Kč

Liberec: 340 000 Kč

Zlín: 780 000 Kč Kč

28


5 7,6 13 ň:

km

200

200

100 50 25

100 50 25

Lib e

rec :1 2

500 400 300

km

500 400 300

06

Plz e

Rozloha 2

500 400 300

Zlín: 108,2

km 2

200 100 50 25

Počet stran logomanuálu Plzeň: 471

100 stran

Liberec: 109

Zlín: 114

29


Kadaň Pro studio Colmo bylo při práci východiskem propojení historie města, hrdosti obyvatel a současného stavu, město Kadaň se totiž intenzivně věnuje kultivaci veřejného prostoru a vznikají zde současné architektonické zásahy na vysoké úrovni. Zajímavé je, jak obsáhlý má Kadaň grafický manuál, přestože jde o relativně malé město.

Autor: Studio Colmo Způsob zadání: uzavřená soutěž Czechdesign Rok vzniku: 2020 zdroj: Registr smluv, Wikipedie, ČSU, Studio Colmo

30


Počet obyvatel: 18 111

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 469 100 stran

Rozloha: 65 km2

500 400 300 200 100 25

500 000 Kč

Cena: 470 000 Kč s inflací

31


Karlovy Vary Novou podobu městského loga Karlových Varů vybrali radní ve veřejné soutěži, kde mezi sedmnácti přihlášenými uspěla grafička Eva Hudečková z Plzně. Novému logu dominuje barevně odlišený název města a označení stupně teploty. Logo má pochopitelně i své kritiky. Některým zastupitelům vadí, že o jeho podobě rozhodlo jen nejužší vedení města.

Autor: Eva Hudečková Způsob zadání: veřejná soutěž Rok vzniku: 2012 Zdroje: Registr smluv, ČSU, WIkipedia, Eva Hudečková

32


Počet obyvatel: 48 723

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 107 100 stran

Rozloha: 59,1 km2

500 400 300 200 100 25

500 000 Kč

Cena: 170 000 Kč s inflací

33


Frýdek-Místek Vítězná práce z dvoukolové soutěže pořádané městem. Frýdek-Místek je rozdělen řekou na dva přibližně stejně velké celky, je zároveň hranicí Moravy a Slezska. Typografická hra s množstvím různých variant jde napříč vizuálním stylem města a jeho institucí. Design byl oceněn bronzovým Louskáčkem.

Autor: Lemon Design Způsob zadání: soutěž vypsaná městem Rok vzniku: 2016 Zdroje: Registr smluv, ČSU, WIkipedia, Lemon Design

34


Počet obyvatel: 55 557

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 300 100 stran

Rozloha: 51,59 km2

500 400 300 200 100 50 25

500 000 Kč

Cena: 460 000 Kč s inflací

35


Kadaň – Karlovy Vary – Frýdek-Místek Počet obyvatel =1000 obyvatel

Kadaň: 18 111

Karlovy Vary: 48 723

Frýdek-Místek: 55 557

Cena vizuální identity s inflací 500 000 Kč

Kadaň: 470 000 Kč

Karlovy Vary: 170 000 Kč

Frýdek-Místek: 460 000 Kč

36


Rozloha

6 ň:

m 5k

500 400 300

200

200

100 50 25

100 50 25

Frýd ekMí st e

2

k

9 km 1,5 :5

Kar lov

yV

2

500 400 300

km 9,1 y: 5 ar

Ka da

2

500 400 300 200 100 50 25

Počet stran logomanuálu Kadaň: 469

100 stran

Karlovy Vary: 107

Frýdek-Místek: 300

37


Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí vstoupilo do roku 2017 ve zcela novém kabátě. Zlatá korunka v heraldickém erbu byla vyměněna za několik roztančených liter, pod které se podepsalo Studio Najbrt. Nový vizuální styl sklidil úspěch, ale i řadu kritiky. Nové logo pracuje se zkratkou VALMEZ a vizuální styl vychází z tančících písmen. Základní barvy červená, modrá, zelená, žlutá vychází z erbu města a lidových krojů.

Autor: Studio Najbrt Způsob zadání: přímá zakázka Rok vzniku: 2017 Zdroje: Registr smluv, ČSU, WIkipedia, Studio Najbrt

38


Počet obyvatel: 18 111

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: neuvedeno 100 stran

Rozloha: 35,44 km2

500 400 300 200 100 50

500 000 Kč

Cena: 320 000 Kč s inflací

39


Poděbrady Současné Poděbrady jsou především lázeňským městem zaměřeným na kulturu a sport, které láká návštěvníky klidným prostředím parků a městské zeleně. Vyhledávané jsou především cyklostezky v okolí řeky Labe. Poděbrady se mohou pochlubit také jedním z nejstarších golfových hřišť v republice, které se rozkládá v okolí soutoku Labe a Cidliny. Logo a vizuální styl je z roku 2010 a autorkou je Radka Folprechtová. Neproběhla zde žádná soutěž, zakázka byla zadána napřímo. O vizuální identitě Poděbrad se přiliš mnoho informací dohledat nedá, patrně neměla přiliš velký mediální ohlas. Logo je složeno ze 4 piktogramů (srdce, vlajka, voda a strom), claimu „město našich srdcí“ a názvu města.

Autor: Radka Folprechtová Způsob zadání: přímá zakázka Rok vzniku: 2010 Zdroje: Registr smluv, ČSU, WIkipedia, Radka Folprechtová

40


Počet obyvatel: 14 192

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 70 100 stran

Rozloha: 33,7 km2

500 400 300 200 100 50

500 000 Kč

Cena: 100 000 Kč s inflací

41


Luhačovice Luhačovice hledaly vizuální styl úplně poprvé, historicky se prezentovaly jen prostřednictvím heraldického symbolu. Novou podobu vizuálního stylu definovala dvoukolová uzavřená soutěž. Vizuální styl Luhačovic pochází od studia Toman Design, které vyhrálo v designérské soutěži organizované Czechdesignem. Město se novým stylem prezentuje nejen jako malebné lázně, ale i jako moderní a příjemné místo k životu.Vizuální styl je snadno aplikovatelný, nápaditý a živý, představuje komplexní řešení, které zahrnuje nejen kvalitní provedení loga Luhačovic a příspěvkových organizací, ale také doprovodných ilustrací a marketingových textů. Záměrně prvoplánově nevyužívá dekorativní motivy spojené s městem.

Autor: Toman Design Způsob zadání: soutěž Czechdesign Rok vzniku: 2019 Zdroje: Registr smluv, ČSU, WIkipedia, Toman Design

42


Počet obyvatel: 5 172

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 57 100 stran

Rozloha: 32,99 km2

500 400 300 200 100 50

500 000 Kč

Cena: 200 000 Kč s inflací

43


Valmez – Poděbrady – Luhačovice Počet obyvatel =1000 obyvatel

Poděbrady: 14 192

Valmez: 22 183

Luhačovice: 5 172

Cena vizuální identity s inflací 500 000 Kč

Valmez: 320 000 Kč

Poděbrady: 100 000 Kč

Luhačovice: 200 000 Kč

44


Rozloha

Valm ez: 3

200

200

100 50 25

100 50 25

Luhačovic e: 3 2,9 9

2

km

Pod ěb ra

2

500 400 300

km

500 400 300

3,7 :3 dy

5,4

2

m 4k

500 400 300 200 100 50 25

Počet stran logomanuálu 100 stran

Valamez: neuvedeno

Poděbrady: 70

Luhačovice: 57

45


Svitavy Město Svitavy našlo v designérské soutěži realizované organizací Czechdesign nový vizuální styl. Zvítězil návrh Markéty Steinert a Jakuba Grubera, který staví na silném konceptu a jazykové hříčce. Svitavy v minulosti ke komunikaci využívaly heraldický symbol a logo, které ale funkci ucelené identity neplnily. Zástupci města se rozhodli najít nový styl prostřednictvím designérské soutěže, do které bylo vybráno pět účastníků: Artbureau, Věra Marešová, Mr. Steinert, Pavel Šmerda, VOALA. Vítězný návrh odkrývá slovní hříčku, kterou v sobě název města skrývá. Slogan „a vy“ komunikuje, že město budou vždy utvářet především jeho obyvatelé. Za spojkou „a...” se může vyskytovat jakýkoliv text v kontextu sdělení, otevírá se tak proměnlivý prostor pro hravost, kreativitu, ale také formálnost.

Autor: Markéta Steinert, Jakub Gruber Způsob zadání: uzavřená soutěž Czechdesign Rok vzniku: 2020 Zdroje: Registr smluv, ČSU, WIkipedia, Font.cz, Markéta Steinert

46


Počet obyvatel: 16 892

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 185 100 stran

Rozloha: 31,33 km2

500 400 300 200 100 50

500 000 Kč

Cena: 330 000 Kč s inflací

47


Nymburk Vedení města Nymburk se rozhodlo v březnu 2017 vyhlásit soutěž na zpracování návrhu vizuálního stylu města. Unie grafického designu byla přizvána jako odborný partner pro hladký průběh celého výběrového řízení. Na základě několika schůzek nad jeho obsahem a formou bylo rozhodnuto o uspořádání vyzvané neanonymní soutěže. Na základě referencí bylo osloveno 15 zkušených grafiků či grafických studií, z nichž dvě třetiny se rozhodly účastnit a na konci září předložit své prezentace. V komisi za UGD zasedli Michal Kotyza a Štěpán Holič. Návrh grafického studia Colmo oslovil porotce sympaticky provedeným systémem, který dokáže komunikovat od jedné výrazné litery po komplexní text doplněný v případě potřeby sérií obecně i lokálně orientovaných piktogramů. Značka města Nymburka je hlavním prvkem celého jednotného vizuálního stylu, který reprezentuje město, městský úřad a všechny jeho součásti. Značka je tvořena názvem města provedeného písmem Brix Slab, řez bold a úpravou horního serifu litery N. Tato snadno zapamatovatelná grafická zkratka odkazuje na výjimečné historické hradby. Serify zároveň parafrázují další dominantu města ve stylu cihlové gotiky – kostel sv. Jiljí.

Autor: Studio Colmo Způsob zadání: soutěž Czechdesign Rok vzniku: 2018 Zdroje: Registr smluv, ČSU, WIkipedia, mesto-nymburk.cz, designportal.cz, Studio Colmo

48


Počet obyvatel: 15 154

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 164 100 stran

Rozloha: 20,54 km2

500 400 300 200 100 50 25

500 000 Kč

Cena: 270 000 Kč s inflací

49


Litoměřice Eva Vopelková zvítězila v designérské soutěži na nový vizuální styl města Litoměřice, kterou měla na starosti organizace Czechdesign. Její návrh využívá dominanty města i ilustrace. Historické město v Ústeckém kraji jednotnou vizuální identitu hledalo úplně poprvé, do té doby ke komunikaci využívalo pouze heraldický symbol, prezentace města i jeho organizací byla roztříštěná. Novou podobu vizuálního stylu definovala dvoukolová uzavřená soutěž. Vítězka Eva Vopelková do značky města aplikovala dominantu Litoměřic, budovu Kalich, a doplnila ji vlnkou znázorňující řeku Labe. Samostatný Kalich s vlnkou zároveň zastupuje jako zjednodušená verze značku města. Pro vizuál zvolila písmo Urban Grotesk navržené Tomášem Brousilem a Suitcase Type Foundry. Součástí vizuální identity jsou i ilustrace, pro které Eva Vopelková čerpala inspiraci přímo ve městě samotném. Autorka navrhla i podobu značek pro orientační systém města a symboly pro komunikaci městských organizací.

Autor: Eva Vopelková Způsob zadání: uzavřená soutěž Czechdesign Rok vzniku: 2019 Zdroje: Registr smluv, ČSU, WIkipedia, czechdesign.cz, Eva Vopelková

50


Počet obyvatel: 23 980

=1000 obyvatel

Počet stran logomanuálu: 96 100 stran

Rozloha: 17,99 km2

500 400 300 200 100 50 25

500 000 Kč

Cena: 409 000 Kč s inflací

51


Svitavy – Nymburk – Litoměřice Počet obyvatel =1000 obyvatel

Svitavy: 16 892

Nymburk: 15 154

Litoměřice: 23 980

Cena vizuální identity s inflací 500 000 Kč

Svitavy: 330 000 Kč

Nymburk: 270 000 Kč

Litoměřice: 409 000 Kč

52


Rozloha

Svita v

200

100 50 25

100 50 25

Litoměřic

e: 1 7,9 9

k

2

m

bu rk

2

200

Ny m

km

500 400 300

4 0,5

500 400 300

:2

y: 3 1, 3 3

2

km

500 400 300 200 100 50 25

Počet stran logomanuálu 100 stran

Svitavy: 185

Nymburk: 164

Litoměřice: 96

53


54


Okruhy

Průměrná cena Registr smluv Grafický manuál Zadávání soutěží 55


Průměrná cena poptávky města pod 20 000 obyvatel

56


489 h 150 000 Kč 306 Kč / h

Idea/ koncept: 120 h

prezentace: 8 h logomanuál města (15 stran): 45 h

manuál 3 organizací (30 stran): 115 h

306 Kč za hodinu vychází podle průzkumu Marka Roubíčka průměrná hodinová sazba grafika při práci na vizuální identitě českého města. Tato práce obshahuje rešerše, klientské podmínky, idea, finaliszce značky a vizuální identity, základní logomanuál, základní designmanual, základní designmanual, šablony komunikačních materiálů.

designmanuál města (30 stran): 120 h

příprava šablon: 26 h prezentace veřejnosti: 10 h základní supervize: 5 h komunikace / cestovné: 40 h

Zdroje: Design Mixxxxer 2020, případová studie Náchod, Karlovy Vary

57


Registr smluv

https://smlouvy.gov.cz

58


Pokud by se někdo chtěl ponořit do detailů smluvních podmínek při tvoření jednotné vizuální identity města, tak registr smluv (https://smlouvy.gov.cz/) je užitečný nástroj. Příkladem může být smlouva mezi Mr. Steinert s. r. o. a Městem Svitavy. Zde je dobře ukázané rozepsání škály prací a plnění smlouvy. My jsme v rámci naší rešerše zkoušeli zadávat různá klíčová slova do registru smluv a podle toho hledat smlouvy mezi městy a grafickými studii nebo jedinci. Nejvíce výsledků jsme našli po zadání slov „vizuální identita města“ – Liberec, Luhačovice, Frýdek-Místek, Kadaň a Svitavy. Dále jsem zkloušeli klíčová slova „logo města“ a „návrh značky“ a další, ale pod těmi už jsme tolik výsledků nenašli. Nejlepší je zadávat přímo názvy smluvních stran pokud je znáte. Registr smluv (též ISRS) je informační systém veřejné správy provozovaný od 1. července 2016 Ministerstvem vnitra ČR, v němž veřejné instituce v souladu se zákonem 340/2015 Sb. zveřejňují soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v hodnotě nad 50 tisíc Kč bez DPH.

Klíčová slova Klíčová slova zadaná do vyhledávání smluv: 1. vizuální identita města (Liberec, Luhačovice, Svitavy, Frýdek-Místek, Kadaň) 2. logo města (Poděbrady) 3. návrh značky (Nymburk) 4. Studio Najbrt, s.r.o. (Valašské Meziříč) 5. Dynamo design s.r.o. (Plzeň) 6. Vopelková Eva (Litoměřice)

59


Grafický manuál

Rámcový obsah grafického manuálu vizuální identity města – ukázáno na příkladu města Svitavy

60


1. Úvod k manuálu • • • • •

principy, jak pracovat s manuálem stručné představení konceptu a principu fungování vizuální identity, z čeho vychází, slovní popis pravidla a způsob práce se systémem vizuální identity ukázka aplikací vizuální identity na tištěných materiálech ukázka aplikací vizuální identity na online materiálech

2. Značka města Svitavy a základní manuál loga

Logo a jeho definice

• •

varianty loga dle konceptu vizuální identity čtvercová varianta loga, není−li základní logo čtvercové, pro použití na sociálních sítích černobílé a barevné varianty v pozitivu a negativu barevné varianty na různých podkladových plochách (pokud budou součástí řešení barevné varianty) rozměry a minimální velikost loga, ochranná zóna podznačky Městský úřad Svitavy a Městské informační centrum Svitavy

• • • •

Písmo • • • •

hlavní písmo doplňkové písmo a doplňková písma pro operační systémy Windows a Mac doporučená sazba, způsoby zvýrazňování a min. 2 úrovně nadpisu příklady použití pro několik reálných výstupů

61


Barevnost • •

základní barvy značky a jednotného vizuálního stylu a jejich definice pro všechny technologie výroby doplňkové barvy jednotného vizuálního stylu a jejich definice pro všechny technologie výroby

3. Koncepce vizuální identity města Svitavy − vzorové aplikace

Interní grafické výstupy

• • • • • • •

hlavičkový papír v české a anglické verzi vizitky − vzor vizitky starosty a zaměstnance, dvojjazyčně e−mailový podpis desky A4 roll−up města (formát cca 200 × 80cm) prezentace Power Point (šablona − úvodní slide, 2 slidy text / obrázky, závěrečný slide) polep aut

Externí grafické výstupy

plakát na akci města − ukázka principu práce s plakátem − ukázka variability plakátu leták města Svitavy − kompletní zpracování letáku města Svitavy, který bude sloužit jako vzor pro grafické zpracování dalších letáků města, které si město zajistí samo (Naučné stezky, Sport, Ottendorferova knihovna, Městský památkový okruh, Ubytování, Kalendář akcí, Park Patriotů a Vodárenský les, Lesní rekreační areál Brand, Městské muzeum a galerie ve Svitavách) tištěná a elektronická pozvánka na akci města − ukázka principu práce s pozvánkou na akci uvítací sloup / tubus u nádraží (3150 × 2500 mm, grafika je složena ze 3 pás o rozměru 1050 × 2500 mm, barevný potisk) karta/diplom/pozvánka u příležitosti vítání občánků města Svitavy

• • •

62


• •

uvítací cedule do města (1200 × 4050 mm) cedule s názvem města v centru města (2200 × 3300 mm)

4. Grafické řešení informaěního systému v budovách městského úřadu a externí oznaěení budovy externí označení 3 budov MěÚ a 1 budovy Městského informačního centra (včetně řešení materiálu a technologie) a označení vstupních dveří základní úvodní cedule s rozcestníkem navigace v jednotlivých patrech označení dveří a kanceláří 5. Merchandising • •

6 merchandising předmětů: tužka, blok, hrnek, deštník, tričko, magnet vratný kelímek na akce konané ve městě

6. Implementace • •

zaškolení odpovědných pracovníků, externího grafika a dalších osob s manuálem pracujících, art directing výstupů, práce nespecifikované v rámcovém manuálu − 40 hodin případné konzultace v rámci provádění díla jsou zahrnuty v ceně díla

Součástí zakázky je i zapracování připomínek k jednotlivým výstupům ze strany Objednatele. Pokud v průběhu projektu dojde k dílěím změnám v povaze jednotlivých výstupů, mohou být po společné dohodě vyhlašovatele a realizátora výstupy zaměněny/nahrazeny za výstup jiný v adekvátním rozsahu.

Zdroje: Registr smluv

63


Zadávání soutěží – Czechdesign

Nejlepší způsob zadávání zakázek na jednotné vizuální identity měst je formou soutěže. Soutěž vyhlášená městem samotným nemusí vždy dopadnout dobře a neosloví tolik subjektů. V České republice funguje organizace Czechdesign, která zprostředkovává soutěže pro města a má potřebné kontakty a zkušenosti. Na následující straně je rozsah činností ze smlouvy Czechdesignu s městem Litoměřice.

64


Zorganizování této konkrétní soutěže stálo 137.000 Kč.

1. Rešerše a vytvoření seznamu účastníků Soutěže; 2. příprava a vedení 1 interního workshopu s cílem definovat brand identitu a potřeby pro novou vizuální identitu města Litoměřice; 3. veřejné vyhlášení Soutěže a jejích pravidel; 4. příprava a sestavení konceptu a pravidel Soutěže; 5. sestavení kredibilního sboru odborných hodnotitelů Soutěže (poroty), organizace 6. zasedání členů poroty, hlasování a vyhodnocení Soutěže; 7. odborná konzultace zástupců Organizátora při hodnocení a výběru vítězů Soutěže; 8. produkce a administrativa Soutěže, součinnost při zajišťování podkladů pro veřejnou zakázku; 9. komunikace s účastníky soutěže; 10. zajištění mediální prezentace soutěže, vizuální stránky, copywritingu a DTP pravidel soutěže, a to především na webových stránkách a sociálních sítích Organizátora; 11. konzultace autorských práv vč. vzoru licenční smlouvy; 12. smluvní strany dále mohou zvláštními dodatky k této Smlouvě doplnit, upřesnit a konkretizovat obsah, rozsah a způsob provádění činností Organizátora dle této Smlouvy.

Zdroje: Registr smluv

65


66


Resumé

Důležitým faktem je, co všechno se dá zjistit ze samotných smluv, které jsou veřejně k dispozici. Především, že města v čechách si téměř vůbec nezjišťují data a nevedou statistiky o změnách, které nastaly se zavedením jejich nové jednotné vizuální identity.

67


Vidět skrze čísla Vizuální identity českých měst v číslech

Koncepce a texty: David Novák & David Šrot Grafická úprava: David Novák & David Šrot Kniha vznikla v zimním semestru 2020/2021 v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Pedagogové: Filip Dědic, Richard Jaroš Vedení ateliéru: Petr Krejzek

68


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.