Page 1

Milan Vidojević

ILUMINATI 666


SADRŽAJ UM ESTO UVODA P O G L A V L JE I Iluminati - početak javnog istorijskog delovanja P O G L A V L JE II Sledeća faza - doktrina komunizma P O G L A V L JE III Ko su zaista Rotšildi Rotšildi u Americi P O G L A V L JE IV Oktobarska revolucija PO G LA V LJE V Federalna privatna banka PO G LAV LJE VI Tajna društva koja niko ne spominje 1001 Club Le Cerle PO G LA V LJE V II Bohemijanski klub PO G LA V LJE V III Zablude o Hazarima i “jevrejskoj zaveri” PO G L A V L JE IX Iluminati kao Luciferovi sledbenici PO GLAV LJE X Jezuiti i Vatikan kao “vladari iz senke” PO GLAV LJE XI Otkrovenje i zver 666 - simbolika iluminata

5 7 7 19 19 29 29 37 42 42 50 50 56 56 60 62 64 64 67 67 84 84 125 125 147 147


POGLAVLJE XII Svetom vlada IV rajh

DODATAK A MagiÄ?ni kvadrat

DODATAKB Izvodi iz zakletve jezuita Uputstva za rad jezuita

BIBLIOGRAFIJA

180 180

186 186

191 191 191

200


UMESTO UVODA

U nekim svojim prethodnim knjigama detaljno sam opisao postojanje tajnog pokreta koji sebe naziva “Grupa” i koji ima dugoročan cilj - osvajanje svetske vlasti. Jasno je da je reč o procesu koji dugo traje, a ne o ad hoc odluci neke zavereničke struje da se u okviru “zavere” izvrši prevrat i preuzme “vlast nad svetom.” Danas je veoma populama tema na Intemetu i u pisanim medijima i knjigama das u to “Iluminati,” tajna organizacija kojoj se pripisuju sve negativne globalne akcije, od rušenja vlada, upropašćivanja svetske ekonomije, do satanizma, pedofilije i ljudožderstva. Pre njih, ili sa njima, su tu “masoni,” pa “Jevreji” odnosno “Hazari,” pa “svetski bankari,” i ovo laičko mišljenje, isključivost, opsednutost “satanskom zaverom,” sjajno služi svim ismevačima “teorije zavere” kako bi pravi globalistički planeri, u dubokoj senci, zaista radili svoj posao i ostvarili, malo po malo, globalnu dominaciju. Sigumo je da njihove marketinške kompanije, specijalisti za javno mnjenje, obučeni pripadnici obaveštajnih službi, manipulatori koji svi obavljaju svoju funkciju u jednom cilju, svesno podmeću dezinformacije, nebulozne “istinite priče,” fantastične konstrukcije, koje raspomamljena svetska javnost prosto guta i kao plimni talas šalje dalje. Upravo zato sam uzeo da napišem ovu knjigu, kako bih razvejao makar deo postojećih zabluda i dezinformacija i ukazao na ključne aspekte ove “zavere,” i objasnio ko su “iluminati.” Očigledno se danas ovaj pojam može koristiti kao generičko ime za jednu grupaciju posvećenu globalnom preuzimanju vlasti, a kako sebe danas zovu, ili kako ih zovu maštoviti istraživači ovog


fenomena, teško je pratiti. Bili su “iluminati,” “Komitet 300,” “Sanhedrin,” “Sionski mudraci,” “Susedi” (“Komšiluk”), neki su ih zvali “Kompanija,” “Grupa,” i sve ovo je služilo da se javnom mnjenju ponudi pogrešan podatak, lažni trag i zabluda. Ja ću ih u ovoj knjizi zvati “iluminatima”, ne zato što oni imaju nešto sa Adamom Vajshauptom i njegovom obznanom 1770. godine, da se pojavio nov koncept i ljudi koji će ga sprovesti, već da bi stvar bila razumljivija običnom čitaocu. Ni naslov ove knjige nije originalan, sličnu knjigu je napisao Vilijem Saton, sa pozicija protestantskog fundamentalizma, po kome je sve što se ne uklapa u određeni (njihov) pogled na svet posledica “satanizma.” Naravno da je fenomen složeniji i uopšte nema religiozni karakter iako nešto koketira sa biblijskim temama, pa će i one biti predmet moje analize, naročito izvikana tema “Antihrista” i njegovog “satanskog broja 666.” Polemisaću sa Satonom, kao i sa svima drugima, koji pokušavaju da iskoriste ovu temu za poturanje sopstvene ideologije. Tako ću pokušati, zbog vas i drugih, da razjasnim ovaj fenomen čija se upotreba (i zloupotreba) tempira za 2012. godinu, godinu tobožnje “kataklizme po majanskom kalendaru,” i godinu koja će u Evropi dovesti do promene suštine Evropske Unije, pojave “Kralja sveta,” (ili spomenutog “Antihrista”) i zaokružena Olimpijskim igrama kao globalnom slikom “pobede paganizma!” Nad hrišćanstvom, posle čega ništa neće biti kao što je bilo. Vi procenite koliko sam u tome uspeo. Milan Vidojević


Poglavlje I Ilum inati - početak javnog istorijskog delovanja Opšte je mesto da se iluminati na javnoj i političkoj sceni pojavljuju oko 1770. godine. Adam Vajshaupt, vođa i glavni ideolog iluminatskog pokreta, kao i njegovi saradnici, počeli su da agituju među uglednim i poznatim ličnostima u Evropi da se priključe organizaciji, tačnije loži, iluminata. Pojam “iluminati” nije njihovo otkriće, korišćen je mnogo ranije. Pisac Mendez Pelajo upotrebio ga je 1492. godine, pišući 0 grupi “Alumbrados” u Španiji. Ovi “prosvetljeni” su, navodno, primali tajno učenje od nepoznatog “višeg izvora,” što je rezultiralo u superiomoj ljudskoj inteligenciji. Učenje im je u osnovi gnostičko, a 1623. godine je Velika inkvizicija osudila rad i postojanje Alumbradosa, što je bio još jedan sudar Katoličke crkve 1 tajnih društava, što traje do danas. Naime, neki autori tvrde da je još u XI veku osnovano društvo “Prosvetljeni,” da je osnivač bio Joahim od Florisa, i koje je zastupalo primitivnu, navodno hrišćansku doktrinu “siromaštva i jednakosti. Ovu taktiku da iluminizam sakriju iza hrišćanstva, što će u novije vreme postati nezaobilazna taktika, grupa je kompromitovala surovim pljačkama bogataša, pa se i ideja usko1o zagubila. Još jedna populama savremena “istina” o iluminatima vezuje se za islamsku, tačnije rečeno, ismailitsku sektu “asasina,” koju jel090. godine osnovao Hasan Sabah i koja je kombinujući hašiš, verski fanatizam i ubistva politčkih protivnika, trasirala put ka “prosvetljenju.” Ubistvo, stvamo ili ritualno, verovalo se dugo, daje ubici “gnosis,” ili duhovnu energiju žrtve. Zato nije čudno da sva mistična 7


Iluminati 666

tajna društva imaju u svojim ritualima “smrt” i “ponovno rađanje” kao nezaobilazni deo svog učenja prelaska u “novo stanje,” počev od hrišćanstva pa zaključno sa masonerijom. Poznavaoci konspiroloških teorija tvrde das u iza iluminata u senci stajali takozvani “M udraci,” usko i malobrojno jezgro moćnih ljudi, tada već sposobnih da usmeravaju ljude i sredstva radi ostvarenja određenih političkih ciljeva. Jedan od bitnih, sagledanih preduslova, koji je tada ispunjen a do danas je možda najvažnija poluga, jeste ovladavanje finansijama na najširem planu. Izabrana je jedna porodica iz Frankfurta, Majera Amšela Rotšilda, da bude praktični sprovodilac tog koncepta. U kući Majera A.Rotšilda održan je tajni sastanak Mudraca, 1773. godine. Tada su donete dalekosežne i važne odluke, a jedna je bila kako preuzeti svetske finansije i bankarstvo. Trebalo je naći uporište, slabu zemlju iz koje će ovaj plan početi da se ostvaruje. Izbor je pao na Englesku. Engleska monarhija preživljavala je teški period. Tačno je bilo da su Stjuarti zbačeni sa prestola i zamenjeni vladarima iz nemačke loze Hanovera (Saksen KoburgGota!), koja je imala direktne veze sa Mudracima. Engleska je bila u velikim dugovima, a pozajmice novca od strane banaka koje su kontrolisali Mudraci, dovele su do saglasnosti da se osnuje Engleska banka. Sem konsolidacije državnog duga, državna banka dobila je dozvolu da uspostavi zlatni standard, da pozajmi deset papirnih funti na svaku zlatnu fiintu depozita i dobila je pravo da direktno oporezuje građane Engleske. Tako je novac Engleske došao pod kontrolu tajnog društva. Uskoro su sinovi Amšelovi osnovali banke i u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Francuskoj. O ovome sam pisao u knjizi “Četvrti Rajh” 2006. godine. Ali što sam više ulazio u proučavanje ove materije sve sam više uočavao dva velika nedostatka ove postavke. U ovom periodu nije postojala moć kuće Rotšild, još uvek nisu imali svoj novac, radili 8


Milan Vidojević

su za Vilijema od Hesea, kao lihvari su plasirali njegov novac jer je vladaru bilo ispod časti i nemoguće da se bavi tako “prljavim” poslovima a za to su idealni bili mali jevrejski bankari iz Frankfurta. Druga nelogičnost je da su “Mudraci” bili već toliko moćni da su mogli da donose strateške odluke o preuzimanju bankarskog sistema jedne Engleske! Da je postojala takva moćna grupacija zašto bi se osnivali iluminati koji su trebali javno (i tajno) da pređu “već pređeni put,” steknu moć, što bi značilo da će se Mudraci razvlastiti sami i svu moć prepustiti iluminatima? Teško, prvo zato što iluminati koje je osnovao Vajshaupt nisu postojali ni 30 godina, i drugo, nigde nisam pronašao stvame tragove “Mudraca” (“Sanhedrina”?) iz senke, što bi podrazumevalo “jevrejsku zaveru” od davnih vremena. Kojih vremena i kojih Jevreja? Imajte malo strpljenja, o tome u poglavljima koja slede. Prvog maja 1776. godine Adam Vajshaupt zvanično je objavio postojanje novog pokreta. Ni danas fundamentalističke hrišćanske protestantske crkve ne mogu da zaborave osnivača iluminata, najvećeg neprijatelja hrišćanstva. Vajshaupt je apostol Lucifera, koji je rođen kao Jevrej, onda je prešao u katoličanstvo, pa proglasio ukidanje hrišćanstva jednim od ciljeva iluminata. Istog trenutka, kad je Vajshaupt, sa svojim sledbenicima, ušao u masoneriju da bi je iskoristio jer u to vreme nije bilo bolje organizovane mreže bilo kog društva, javnog ili tajnog, hrišćanska crkva je zapenila od radosti. Ne samo iluminati, nego su i masoni luciferijanska organizacija, a o templarima koji su ih osnovali na zalasku svog postojanja i delovanja da i ne govorimo, sa ciljem da se uz pomoć cme magije Vavilona i druidskog veštičarstva uništi hrišćanstvo i države sveta, koje će se ujediniti u jednu svetsku vladu na čijem čelu će biti Lucifer. O duhovnim okvirima iluminata i novog svetskog poretka čitaćete u ovoj knjizi, a sad da se 9


Iluminati 666

vratimo prvoj velikoj tvorevini masona (i ilum inata), Sjedinjenim Američkim Državama, čije osnivanje 1776. godine, koincidira sa objavom Adama Vajshaupta. Iz ove koincidencije, masoni su sebi pripisali zasluge za osnivanje Sjedinjenih Američkih Država, a iluminati Adama Vajshaupta, iako su se tek kasnije infiltrirali u masonske organizacije, tvrdili su da je to bio njihov prvi veliki uspeh. Ako se uzme u obzir šta je Vajshaupt postavio kao krajnje ciljeve delovanja iluminata, podsetiću vas, ukidanje svih oblika vladavine, ukidanje privatnog vlasništva, ukidanje nasleđivanja, zabranu patriotizma, zabranu svih postojećih religija, ukidanje porodice, stvaranje svetske vlade, i ako poverujemo u medijsku halabuku koja traje već dvadeset godina, da iluminati vladaju Amerikom iz senke već dve stotine godina, moramo da se zapitamo kako još ni jedna programska težnja i cilj iluminata nije ispunjen i pitanje je da li će ikada biti. Ako se setimo da je Vajshaupt 1776. godine bio 28 godina star, pitanje je da li je bio u stanju da ovaj prvi globalni plan za osvajanje svetske vlasti uopšte stavi u pogon. Sigurno mu je trebala pomoć poznatih, uglednih, bogatih i moćnih ličnosti tog doba. Mnogi istoričari i naučnici koji su proučavali illuminate i Vajshaupta misle da je odlučujuću podršku dobio od masona, uticajnog čoveka, barona fon Knigea, koji mu se pridružio 1780. godine i koji ga je upoznao s mnogim mladim, potencijalno uspešnim i moćnim ljudima, s kojima je Vajshaupt započeo nešto što je u početku zvučalo bezazleno - Društvo savršenih (Gesellschaft der Perfectibilisten), koje se deklarisalo kao politički pokret koji će uništiti tiraniju i neznanje, i uzdići razum, slobodu i moralne vrline. Ovo su bile već poznate teze i programi postojećih pokreta, nemačkih racionalista ili Humanista, francuskih enciklopedista, a 10


Milan Vidojević

sva sa osloncem na neka učenja rozenkrojcera i masonerije, pa je jasno da ateizam, žučni napadi na Vatikan i katoličanstvo, nisu čudni niti originalni izumi ni Vajshaupta ni iluminata. Opšti pokret oslobađanja nauke, umetnosti i slobodne misli od katoličkih dogmi odvijao se na dva nivoa, javnom i tajnom. Javni su činili enciklopedisti, tajni su činili masoni. Na javnom planu, srednji vek i moć Katoličke crkve definitivno su sišli s javne scene. Jeretički pokret Martina Lutera iz temelja je zaljuljao Katoličku crkvu. Duhovna tiranija i fanatizam više nisu mogli da ograniče i zaustave ispoljavanje novih ideja, novog duhovnog razvoja, novog doba. Vajshaupt je obrazovanje stekao u Ingolštatu, na univerzitetu gde su profesori bili jezuiti, ali sam nije bio jezuit. To je još jedna od popularnih zabluda i “misterija iluminata” da je Vajshaupt jezuita otpadnik, pa je njegova mržnja prema hrišćanstvu proistekla iz “otpadništva” što ga automatski svrstava u “sledbenike satane.” Kada je papa Klement XIV raspustio Jezuitski red 1773. godine, Vajshaupt je postao profesor kanonskog prava na univerzitetu upravo zato što nije bio iz jezuitskih redova, je r su tu katedru u prethodnih 90 godina držali jezuiti kao najprestižniju na univerzitetu. Pokret enciklopedista, pojava Voltera (Žan Fransoa Aruet 1694-1778), utrli su put pokretu iluminata. Boldvin u svom “Rečniku filosofije i psihologije” tačno konstatuje: “Jer Enciklopedija je bila više od velikog rečnika nauka, umetnosti i zanata; ona se začela u duhu POKRETA PROSVETLJENJA, i nosila je principe, kao i rezultate, novog mišljenja u kulturi svog vremena, i odjednom postala skladište informacija i revolucioname snage.” Tako se i Vajshauptov idealizam formirao na učenjima Dekarta i Bejla u Francuskoj, Grocijusa u Holandiji, Lajbnica u Nemačkoj, Loka u Engleskoj. 11


Iluminati 666

No, u liku Vajshaupta ovaj ogromni evropski duhovni preporod, koji je začet renesansom a sada bio na vrhuncu, našao je svog odlučnog praktičara, čoveka spremnog da defmiše doktrinu praktičnog pokreta i čoveka spremnog da ga realizuje. Na njega bi se, više nego na Voltera, mogla odnositi hvalisava Volterova misao: “Umoran sam od toga da slušam ljude kako pričaju da je dvanaest ljudi stvorilo hrišćanstvo. Dokazaću da je dovoljan jedan čovek da ga sruši.” Koristeći svu lukavost i nemilosrdnost stečenu kroz jezitsko obrazovanje, Vajshaupt je shvatio da svoj grandiozni plan treba da sprovede neosetno, diskretno, tajno. Ulazak u masoneriju i korišćenje njene mreže i snage bio je taj veliki početak. lako je i sam postao mason 1777. godine, primanjem u ložu u Minhenu, plan počinje da se uobličava i dobija na snazi dolaskom Knigea, pa bi se moglo reći das u iluminati imali dvojicu vođa koji su zajednički formulisali pravac delovanja i vođenja reda. Vajshaupt je od početka bio vrlo diskretan, tajanstven i uzdržan, vešto skrivajući svoju egomanijakalnu prirodu, i ta tajnovitost mu je uskoro među članovima dala status obožavanog. U jednom pismu prijatelju, Vajshaupt piše: “Moje okolnosti zahtevale su da ostanem skriven od većine članova, dok god sam živ. Odlučio sam da sve radim kroz pet ili šest osoba.” Na drugom mestu je napisao: “Odmah ispod mene su dvojica u koje sam udahnuo moj ceo duh, a svaki od njih ima ispod sebe dvojicu drugih, i tako dalje. Na ovaj način mogu da pokrenem i zapalim hiljadu ljudi na najprostiji način, i na ovaj način čovek mora da daje naređenja i deluje u politici.” 12


Milan Vidojević

Inicirani članovi iluminata polagali su zakletvu na tajnost i zavetovali se na doživotnu ćutnju, nepokolebljivu lojalnost i potčinjenost redu. Kao i jezuiti, na primer. Kao i u masoneriji samo je nekolicina ljudi u vrhovima iluminata shvatala prave ciljeve reda. Masonerija u to doba bila je veliki benevolentni pokret srednje klase i aristokratskih krugova društva posvećenih uzvišenim ciljevima humanizma i vrlina koje je svaki član sebi postavio za životni cilj. Činilo se da je preuzimanje bratstva masona i kroz njih usmeravanje politike država ka jednoj svetskoj vladi, nemoguć zadatak. Tu su i Vajshaupt i Knige pokazali upravo onu opasnu inteligenciju koja će dati rezultate već za desetak godina. Objasnili su vrhovima masonskih loža da je njihov Red iluminata na višem inicijacijskom nivou, da je stariji i misteriozniji sistem tajnog učenja od bilo kog masonskog. Iako je za današnje pojmove ovo dosta providan manevar, u to vreme vrhunski evropski masoni, žudeći za spoznajom i tajnama nepoznatih misterija, prihvatili su ovo skoro bez provere. Mreža iluminatsko-masonskih loža, potpomognuta novcem Rotšilda i drugih bankara, širila se munjevito i uskoro su postojale filijale u Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Belgiji, Holandiji, Danskoj, Švedskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Italiji. Pridržavajući se važnog principa diskretnosti i tajnosti u radu, u ovom periodu rasta iluminata, mnoge masonske lože nisu bile svesne da unutar njihove organizacije postoji red i članovi koji pripadaju drugoj organizaciji. Tako je Red iluminata postao tajni red unutar postojećeg reda masona. Red iluminata ima pet osnivača, nastao je 1776. godine kao tajno, hijerarhijsko društvo, bazirano na masoneriji i jezitskoj tajnosti rada. Red se predstavljao simbolom kruga sa tačkom u sredini, kao i pčelom, što govori o Vajshauptovoj fascinaciji

Iluminati 666-Milan Vidojević  

Nijedna vlast ne poštuje ljudska prava u bukvalnom smislu te reči jer bi to svetske procese uvelo u demontiranje svake hijerarhijske struktu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you