Wij wonen in De Groote Wielen

Page 1

DE GROOTE WIELEN Wij wonen in

GROEN

VRIENDSCHAP

BUREN

ONTMOETEN

RUIM

DUURZAAM

WATER

OPEN

“De sfeer is altijd gemoedelijk en prettig, mensen staan voor elkaar klaar. Er is genoeg ruimte om te wonen en activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld aan de mooie waterplas. Snel even naar de winkel of naar de speeltuin. Het is allemaal om de hoek. Als je de wijk uit moet, is dat geen probleem. In enkele minuten sta je in het centrum van Rosmalen of rijd je op de A2. Dat laatste is voor ons werk in en rond ’s-Hertogenbosch wel zo handig.

Desiree de Vlam, inwoner De Groote Wielen - Parktuinen

Voorwoord

Sinds de oplevering van de eerste woningen in De Groote Wielen in 2005 heeft de wijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Beter nog: maakt de wijk een enorme ontwikkeling door, want deze is nog steeds bezig. Met als belangrijkste uitbreiding de Noordoosthoek. In dit document leggen we het DNA van de wijk vast. Van de oorsprong en de gerealiseerde buurten tot en met de uitbreidingsplannen.

Bijna twintig jaar na het ontstaan van de wijk is Nederland midden in een volgende wooncrisis beland. Als antwoord daarop kiest de gemeente ’s-Hertogenbosch (onder andere) voor een uitbreiding van De Groote Wielen met de Noordoosthoek. Daarmee groeit de wijk aanzienlijk.

Dit document biedt betrokkenen bij de ontwikkeling van De Groote Wielen een handvat om op een heldere manier het verhaal van De Groote Wielen te kunnen vertellen aan (toekomstige) bewoners en ondernemers, maar bijvoorbeeld ook aan buurgemeenten, provincie en andere partners.

2 3 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN DE LANEN HOVEN GROOTE VLIET VLIETDIJK BROEKLAND DE WATERTUINEN CENTRUM NOORD CENTRUM ‘S-HERTOGENBOSCH ROSMALEN UTRECHT AMSTERDAM EINDHOVEN DEN BOSCH DE GROOTE WIELEN A2

Stille getuigen uit de prehistorie

De grond waarop De Groote Wielen is gebouwd zit boordevol herinneringen aan lang vervlogen tijden. Zo zijn er, naast restanten van mammoeten, wolven, wolharige neushoorns, sneeuwhazen, beren, wisenten en poolvossen, ook fossielen van vogels, flora en insecten gevonden. Bijzondere vondsten zijn prehistorische gereedschappen en de complete bekken met achterpoot, een slagtand en de ellepijp van een wolharige mammoet.

groen

WATERRIJK

LANDELIJK

DIVERS

“Waar nu een woonwijk groeit, verbleven in prehistorische tijden onze verre voorouders. Gereedschap als bijltjes, speerpunten en krabbers, vaak gemaakt uit bot, wijzen daar op.

Anton Verhagen, amateurarcheoloog en schrijver van het boek

De Groote Wielen: er was eens… over de historie van het gebied.

Van verleden naar heden

De grond van De Groote Wielen zit boordevol historie. Letterlijk. Het zand onder de huizen is in de IJstijd door de Maas naar Rosmalen gebracht. In de vele fossielen die zijn gevonden is het verleden nog steeds aanwezig. De naam De Groote Wielen is afgeleid van de plas bij Gewande. Deze ‘wiel’ of ‘waterkolk’ aan de Empelsedijk ontstond in de vijftiende eeuw na doorbraak van een dijk.

Aan het begin van deze eeuw nam het aanbod van woningen in grote steden af en liepen de wachttijden voor huurwoningen op. Door stijgende prijzen van koopwoningen stagneerde de doorstroming van huur- naar koopwoningen. Om aan de groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen startte gemeente ’s-Hertogenbosch met plannen voor een nieuwe wijk. De eerste deelplannen dateren van 1998. Ten noorden van Rosmalen (sinds 1996 deel van gemeente ’s-Hertogenbosch) werd daarna De Groote Wielen ontwikkeld. Vanaf 2005 namen de eerste bewoners hun intrek in deze wijk met hoogwaardig, duurzaam karakter. Een nieuwe vorm van een tuinstad: in de polder, optimaal ingepast in het bestaande landschap en met subtiele overgangen van landelijke ruimte naar een eigentijdse stedelijke invulling. Met water als kenmerk en verbinder.

4 5 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN

jong

opgroeien

geborgen

“Ik houd ervan om ver weg te kunnen kijken. Over het water, de velden, bomen… heerlijk. Mijn man en ik zochten een plek dichtbij de stad, zonder de stadse drukte om ons heen. De Groote Wielen is wat dat betreft ideaal. Alles zit om de hoek, maar toch is er rust en ruimte. Wij kiezen voor een luxe, gelijkvloerse woning. Met mooie materialen en strakke afwerking. Voor onze kleinkinderen is het grootste pluspunt dat we vlakbij het strand zitten, met alle watersport- en recreatiemogelijkheden van dien.

Ina (62), bewoner Broekland, De Groote Wielen

bewoners

Bewoners van De Groote Wielen zijn bovengemiddeld tevreden over hun huis én hun buurt. Uiteraard biedt een jonge, dynamische wijk als De Groote Wielen volop kansen om verder te bouwen op het goede fundament dat er al ligt. Uit het participatietraject rond de Gebiedsvisie van de gemeente ’s-Hertogenbosch bleek dat die kansen er vooral zijn op het gebied van leefbaarheid, voorzieningen, infrastructuur en veiligheid.

Leefbaarheid

Van de respondenten die deelnamen aan het participatietraject geeft zo’n 30% aan dat leefbaarheid het belangrijkste onderwerp voor de toekomst is. Nadrukkelijk wordt in dit kader de aandacht voor elkaar genoemd. Dan gaat het om zaken als verbinding tussen bewoners, elkaar ontmoeten, saamhorigheid en gezelligheid in de wijk. Ook onderwerpen als het schoon en aantrekkelijk houden van de wijk, rust en ruimte en woongenot en aandacht voor gezondheid en beweging worden benoemd.

Voorzieningen

Ruim 70 procent van de bewoners van de wijk geeft aan dat er een diversiteit aan voorzieningen in de wijk is. Niettemin wordt dit thema als de belangrijkste kans gezien voor de nabije toekomst. Zo’n 36% van de respondenten vraagt aandacht voor voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en horeca.

Overige thema’s

Veiligheid is ook een veel genoemd onderwerp, op de voet gevolgd door groen. Andere thema’s die werden genoemd waren activiteiten voor kinderen en verkeersveiligheid.

6 7 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN
PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN

Uit het bestuursakkoord

De gemeente wil sociale structuren en netwerken als verenigingen, organisaties, scholen en sport- en wijkaccommodaties koesteren en versterken. Die vormen namelijk de sociale basis waar inwoners elkaar ontmoeten, activiteiten ontplooien en omzien naar elkaar. Daarmee is het een essentieel onderdeel in het leefklimaat van onze wijken en dorpen. Daarom zet het gemeentebestuur in op het tegengaan van eenzaamheid, (meer) ruimte voor ontmoeting, sterke sociale netwerken, groen, sport en spel.

iedereen breed ontmoeten buren vriendschap

Wie woont er in De Groote Wielen?

Van de bewoners in de wijk is…

74% jonger dan 45 jaar

Bewoners van De Groote Wielen waarderen hun huis gemiddeld met een 8,2. De woonomgeving scoort een 7,9. Beide cijfers zijn boven het gemiddelde van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Het aantal mannen en vrouwen ongeveer gelijk

Het gemiddeld bruto jaarinkomen van de 6.300 inkomensontvangers is 48.200 euro

De grootste groep (3225 inwoners) tussen de 25 en 45 jaar

1% verweduwd

82% autochtoon

33.2% getrouwd

48% hoger opgeleid

59,3% niet getrouwd

6.5% gescheiden

Leeftijden

2810 inwoners tussen 0 en 15

835 inwoners tussen 15 en 25

2155 inwoners tussen 45 en 65 jaar 435 inwoners 65+

63% wekelijks aan het sporten

Er wonen zo’n

9.500 inwoners in de wijk, verdeeld over 3.400 huishoudens

8 9 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN

ontmoeten buren

breed Vlietdijk 215 inwoners Centrum 000 inwoners

In de buurt

De Groote Wielen heeft een oppervlakte van 573 hectare. Hiervan is 493 hectare land en 79 hectare water. Per vierkante kilometer zijn gemiddeld 892 adressen gevestigd.

De

Buurten

De Groote Wielen vormde de eerste bebouwing in de uitgestrekte polder. In de eerste fase van de wijk zijn zes buurten ontwikkeld met veel groen en centraal gelegen de Groote Wielenplas. Elke buurt heeft een eigen identiteit met unieke kenmerken en accenten. Maar alle buurten passen bij elkaar en vormen tezamen een geheel.

De zes buurten van De Groote Wielen

Centrum: het hart van de wijk met 600 woningen en voorzieningen als een wijkwinkelcentrum. De identiteit wordt ontleend aan de historie van de Zuiderwaterlinie en de Bossche Vesting. Dat is terug te zien in de compacte, stedelijke woonbuurt ‘de Vesting’ en de appartementsgebouwen Ravelijn en Bastion die als ‘forten’ aan de Groote Wielenplas liggen.

De Lanen: aan de noordzijde van de Groote Wielenplas ligt De Lanen, met aan de noordzijde lange, rechte bomenlanen die vanaf de dijk aan de Maas het polderlandschap in lopen. Aan de zuidzijde liggen de moderne woningen aan de waterplas direct aan een groenzone.

Vlietdijk: de entree van de wijk; de verbinding tussen Rosmalen en De Groote Wielen met woongebouwen in kloosterstijl in een groene omgeving. De inrichting van het landschap ligt niet helemaal vast. Dat geeft een wat ruige setting, met grasland, boomgroepen, water en riet. Het is een oud dijklint met daarop een dubbele bomenrij.

Broekland: deze buurt wordt omschreven als een stukje stad in de natuur in een rivierlandschap. Prominent aanwezig is de ‘watermachine’, een innovatief systeem om regenwater vast te houden en te bergen.

De Hoven: ontworpen als een traditionele en klassieke eenheid met woningen die een eigentijdse opzet hebben. De wijk is min of meer besloten met diverse woonhofjes. Kenmerkend is de architectuur met een knipoog naar de jaren dertig. In totaal staan hier zo’n 1.000 woningen.

De Watertuinen: alle buurten grenzen aan de waterplas, maar nergens is het water zo prominent aanwezig als hier. Deze buurt bestaat uit eilanden en bijna voor de helft uit water. De buurt is ruim opgezet met lange zichtlijnen over de polder en vormt de overgang van de stad naar de landelijke omgeving.

10 11 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN
vriendschap iedereen
Lanen 1.235 inwoners
Watertuinen 1.555 inwoners Broekland 3.420 inwoners
Het totaal aantal bewoners (9.460) is verdeeld over 3.395 huishoudens. Hoven 2.970 inwoners
De
De

Uit het bestuursakkoord

Het gemeentebestuur heeft prettig wonen en leven als een van de speerpunten benoemd voor de komende jaren. Er wordt een woonzorgvisie opgesteld waarin scherpe keuzes over de grote opgave rond wonen en zorg, inclusief mantelzorgwoningen, gemaakt worden. De ambitie van de gemeente is om meer kansen op de woningmarkt te creëren voor iedereen die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van inwoners om zo de gemeente toekomstbestendig en bereikbaar te houden voor iedereen.

“Onze visie is dat je samen sterker staat en dat je altijd kunt leren van anderen. We proberen initiatieven vanuit de club zelf, te stimuleren. We moedigen onze leden ook altijd aan om zelf ideeën uit te werken. Er is namelijk meer draagvlak als mensen iets zelf doen en het werkt inspirerend.

Piet van der Plas, voorzitter voetbalclub OJC Rosmalen over samenwerking met kinderdagverblijven, gezondheidscentrum en Sport Alliantie Rosmalen en de gemeente.

Uitbreiding: zes nieuwe

buurten in de Noordoosthoek

De grond van De Groote Wielen zit boordevol historie. Letterlijk. Het zand onder de huizen is in de IJstijd door de Maas naar Rosmalen gebracht. In de vele fossielen die zijn gevonden is het verleden nog steeds aanwezig. De naam De Groote Wielen is afgeleid van de plas bij Gewande. Deze ‘wiel’ of ‘waterkolk’ aan de Empelsedijk ontstond in de vijftiende eeuw na doorbraak van een dijk.

Aan het begin van deze eeuw nam het aanbod van woningen in grote steden af en liepen de wachttijden voor huurwoningen op. Door stijgende prijzen van koopwoningen stagneerde de doorstroming van huur- naar koopwoningen. Om aan de groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen startte gemeente ’s-Hertogenbosch met plannen voor een nieuwe wijk. De eerste deelplannen dateren van 1998. Ten noorden van Rosmalen (sinds 1996 deel van gemeente ’s-Hertogenbosch) werd daarna De Groote Wielen ontwikkeld. Vanaf 2005 namen de eerste bewoners hun intrek in deze wijk met hoogwaardig, duurzaam karakter. Een nieuwe vorm van een tuinstad: in de polder, optimaal ingepast in het bestaande landschap en met subtiele overgangen van landelijke ruimte naar een eigentijdse stedelijke invulling. Met water als kenmerk en verbinder.

12 13 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN

PRETTIG

De watermachine

Het

Het peil van de Groote Wielenplas is minimaal 1,40 en maximaal 1,70 meter

Al

ruim water open

“Ik vind dat wel chic, een strandje zo dicht bij huis. Even zwemmen na het eten. Het water is ook lekker schoon. Dat zie je goed als je je hand onder water houdt. Mooi helder. Dan laat je je kinderen ook met een gerust hart zwemmen.

Koen (43), inwoner De Groote Wielen

Bijna 75 procent van de inwoners noemt de natuur en het water als hun favoriete plek in de wijk.

Water

Water neemt een belangrijke plek in. Het stroomt letterlijk en figuurlijk door de wijk. Met De Groote Wielenplas als belangrijke blikvanger en met de watermachine als innovatieve bijdrage aan de duurzame ambities.

De Groote Wielenplas

Centraal in de wijk ligt De Groote Wielenplas. Naast een mooie, rustgevende aanblik biedt deze plas van 40 hectare ook sport- en recreatiemogelijkheden. Varen op de plas is toegestaan, maar om milieubelasting en geluidsoverlast te beperken alleen met elektrische bootjes. Hoe prettig de plas ook is voor de omgeving, er zijn ook uitdagingen. Het is een aantrekkelijke plek voor groepen jongeren, en dat leidt soms tot overlast. Direct omwonenden ervaren het als een probleem. Samen met stadstoezicht, politie en jongerenwerk wordt gezocht naar oplossingen.

De watermachine

Het water in De Groote Wielen is niet alleen bepalend voor de sfeer en indeling. Het heeft ook een belangrijke rol in de waterhuishouding in de wijk. Vuil water (riool) en regenwater zijn in de wijk gescheiden en om het regenwater goed vast te houden en te bergen in het gebied is een uniek en innovatief gesloten systeem bedacht: de watermachine. Vanuit de Groote Wielenplas wordt het water opgepompt en via koppelbeken door het zuiveringsmoeras in het oosten van de wijk geleid. Het water is continu in beweging en waterzuiverende beplanting zorgt voor een goed ecologisch evenwicht en een goede waterkwaliteit. Zo wordt voorkomen dat bij flinke buien het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden overbelast en dat rioolwater in sloten en plassen terechtkomt. Daarnaast biedt het water volop kansen voor planten en dieren.

14 15 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN
WONEN IN DE GROOTE WIELEN
Vuil water (riool) en regenwater zijn gescheiden diepste punt van de plas is op 11 meter het andere water is onderdeel van een gesloten systeem Vuil water gaat via pompinstallaties naar het rioolgemaal Broekand en verder naar de rioolwaterzuivering in Oijen

“Na vijftien jaar krijgen we nog steeds veel positieve reacties op het complex. Ik kan dat dan alleen maar beamen. De ligging is fantastisch: heel open, dus goed zichtbaar; een visitekaartje. Dat zien we ook terug in ons ledenaantal. Softballen groeit bij ons. Opmerkelijk, in Nederland daalt onze sport juist.

Twan van de Veerdonk, bestuurslid sportzaken van honk- en softbalvereniging Gryphons over het sportpark waar verschillende verenigingen gebruik van maken.

VRIJ BEWEGEN

SPORTEN

VERENIGINGSLEVEN

GEZELLIG

Voorzieningen

De Groote Wielen heeft een divers aanbod van grotere en kleinere, openbare en bijzondere voorzieningen.

Sport

In een wijk waar water een hoofdrol speelt, zijn watersportvoorzieningen natuurlijk onontbeerlijk. Watersportvereniging De Groote Wielen biedt mogelijkheden om te zeilen en te surfen. Daarnaast zijn er diverse andere sportverenigingen zoals een honkbal-, tennis-, korfbal-, paardrijd- en voetbalvereniging.

Onderwijs

In De Groote Wielen zijn vijf basisscholen, peuterspeelzalen en er is buitenschoolse en kinderopvang. Uitgangspunt is de bredeschoolgedachte: de verschillende functies zijn geconcentreerd zodat ze elkaar optimaal kunnen aanvullen. Deze functies zijn verdeeld over drie locaties.

Winkelcentrum

In het winkelcentrum zijn twee supermarkten en diverse andere winkels voor de dagelijkse boodschappen. Daarnaast zijn er horecagelegenheden, een gezondheidscentrum met apotheek en een huisartsenpraktijk.

Wijkcentrum

Wijkcentrum Windkracht 5, gelegen aan het strandje in de wijk, biedt wijkbewoners de mogelijkheid om elkaar te leren kennen in een open en sociale omgeving. Er worden uiteenlopende activiteiten voor diverse doelgroepen georganiseerd.

Gezondheid

De wijk biedt diverse medische voorzieningen. Er is een huisarts, tandarts, apotheek en verloskundigenpraktijk. Deze zijn gevestigd in het voorzieningencluster op de kop van de Vlindertuinen in Broekland. In het Centrum is nog een huisarts gevestigd.

Bedrijvenpark

Tussen De Groote Wielen en het dorp Rosmalen ligt bedrijvenpark

Groote Vliet. Hier is plaats voor bedrijvigheid als (auto)showrooms, een bouwmarkt en een groothandel, maar ook voor zakelijke dienstverlening en kantoren.

16 17 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN

Uit het bestuursakkoord

De gemeente ’s-Hertogenbosch zet in op meer ruimte en faciliteiten voor fietsers. Onder andere door betere verbindingen en snelfietspaden naar andere gemeenten. Daarnaast heeft ook collectief vervoer als buslijnen en wijk/buurt/seniorenbussen aandacht. Specifiek voor De Groote Wielen is het plan van het gemeentelijk bestuur om een rondweg te realiseren en te investeren in de westelijke ontsluiting naar de A2 (o.a. Hustenweg en Blauwe Sluisweg). Dit moet zorgen voor een betere verdeling en doorstroming voor zowel bestemmingsverkeer als doorgaand verkeer.

fietsrijk

ontsluiting

veilig

“We vinden het belangrijk onze inwoners goed te voorzien van openbaar vervoer. We zien in De Groote Wielen dat de westzijde van de wijk nog niet goed wordt bediend. Daarom is een bushalte op de kruising bij de Groote Wielenlaan/Blauwe Sluisweg nodig.

Woordvoerder gemeente ’s-Hertogenbosch over extra bushaltes

Infrastructuur

Het verkeer van, naar en in De Groote Wielen neemt toe. Ontsluiting en doorstroming moeten op die toename worden afgestemd.

Rondweg

Een rondweg vanaf de A59 langs Kruisstraat tot bij De Groote Wielen moet de doorstroming van verkeer aan de oostzijde verbeteren. De aanleg van zo’n oostelijke ontsluitingsweg wordt al enkele jaren overwogen. Mede door de verdere groei van De Groote Wielen is besloten om de betreffende rondweg te realiseren. Ook wordt geïnvesteerd in de westelijke ontsluiting naar de snelweg A2.

Fietsbrug

Binnen de wijk verplaatsen bewoners zich bij voorkeur op de fiets. Om het gebruik van de fiets verder te stimuleren wordt de hoofdfietsroute door de wijk uitgebreid met een nieuwe brug. Deze verbindt het zuidelijk deel met het Centrum aan de noordkant.

Wijkverkeer

Om de doorstroming binnen de wijk goed en veilig te houden, zijn onder andere twee nieuwe rotondes aangelegd. Ook komen er nieuwe bushaltes, zodat het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker wordt.

Duurzame mobiliteit

Duurzame vormen van mobiliteit dragen bij aan een gezondere leefomgeving. Daarom wordt in De Groote Wielen ingezet op goede laadfaciliteiten voor elektrische auto’s in de buurten, passend openbaar vervoer en toepassingen als deelmobiliteit.

18 19 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN

Leven | JONG, OPGROEIEN, GEBORGEN

Wonen | RUIM, GROEN, WATER, OPEN

Mensen | IEDEREEN, ONTMOETEN, BUREN

Omgeving | GROEN, WATERRIJK, LANDELIJK

Ontspanning | RUST, BEWEGEN, SPORTEN

Sfeer | OPEN, TOLERANT, GEZELLIG

Verplaatsen | FIETSRIJK, ONTSLUITING, VEILIG

“De keuze waar je wilt wonen is geen arbitraire keuze. Het is een van de belangrijkste keuzes die een mens maakt, net zo belangrijk als de keuze voor carrière of echtgenoot.

Richard Florida, Amerikaanse socioloog in zijn boek Who’s your City?

Merkbelofte

De Groote Wielen

Een merkbelofte is een unieke, korte, krachtige belofte aan alle stakeholders. Deze moet een overtuigend en aantrekkelijk voordeel overbrengen op een geloofwaardige, authentieke manier. De merkbelofte van De Groote Wielen wordt gedestilleerd uit de merkwaarden van de wijk. En die komen weer voort uit interviews, documenten, verhalen en artikelen over de wijk.

De Groote Wielen, een jong volwassen wijk. Waar vooral gezinnen wonen in een geborgen, groene omgeving. Fijn leven in de drukte van een grote wijk met de ontspanning van het water. Het water dat overal is. Het water als verbinding. Met een goede ontsluiting voor fietsers is de gehele wijk bereikbaar. Veilig en duurzaam. Met ruimte voor bewegen, sporten en met een actief verenigingsleven waardoor jongeren meegroeien met hun omgeving. Waar het om ontmoeten gaat. Waar buren vrienden worden. Een open tolerante sfeer. Wonen in De Groote Wielen.

20 21 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN

De uitbreiding van De Groote Wielen met zo’n 3.000 woningen zorgt voor langdurige impact op de omgeving. Dan is het belangrijk om alle doelgroepen en stakeholders te betrekken bij de ontwikkelingen en te zorgen dat het gebied een naam, een identiteit en een gezicht heeft voor de omgeving, de toekomstige bewoners en het brede publiek.

Communicatieopgave

Veranderingen. Daar zijn wij mensen niet zo goed in. En als het dan niet anders kan, dan willen we wel precies weten wat ons te wachten staat. Dat onze vragen en zorgen serieus genomen worden. En dat we betrokken worden. Daar ligt de opgave voor communicatie: ervoor zorgen dat alle betrokkenen goed zijn geïnformeerd over de plannen en de werkzaamheden. Dat betekent: zeggen wat je doet en vooral ook: waarom. Zo ontstaat begrip voor de veranderingen.

Draagvlak en ambassadeurschap

Maar ‘Ik snap het’ is nog wat anders dan ‘Wat een goed plan!’. Daarom wordt stevig ingezet op het generen van draagvlak en ambassadeurschap. Op communicatie met, door en voor degenen die het nauwst betrokken zijn bij de plannen en de werkzaamheden. Door rond het project events, activiteiten en samenwerkingen te organiseren waarin ontmoeting, educatie, inspiratie en beleving centraal staan. Met de juiste boodschap en de juiste middelen. Door mensen op deze manier actief te betrekken worden ze ambassadeurs van het project.

Jongeren als promotor

De jeugd heeft de toekomst. Jongeren vormen zich een beeld van de plek waar ze zich zouden willen vestigen. Een plek waar ze zich thuis voelen, waar ze kunnen landen. En ze hebben ideeën over hoe die plek eruit moet zien, waar die aan moet voldoen. Daarom is het verstandig om jongeren (uit de directe omgeving) een rol te geven in het bouwen van de wijk. Zij zijn immers potentiële toekomstige bewoners. Zo bereik je een breder publiek en prikkel je andere groepen.

22 23 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN

Uit het bestuursakkoord

“We zijn een stad van en voor iedereen en we nodigen iedereen uit om met ons mee te denken en te werken.” Maatschappelijke uitdagingen als de crisis op de woningmarkt, de energietransitie en kansenongelijkheid vragen om een gemeentebestuur dat scherp kiest, de daad bij het woord voegt en kansen weet te verzilveren. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om mee te doen in onze samenleving. Het gemeentebestuur wil er zijn er voor wie daar zelf niet uitkomt en aanvullend maatwerk leveren in de wijken waar we veel impact kunnen realiseren. In het contact met onze inwoners staat de menselijke maat centraal. Inwoners en bestuurders maken samen’ ‘s-Hertogenbosch.

Gerichte communicatieaanpak

Verschillende stakeholders hebben verschillende, soms tegengestelde belangen. De huidige bewoners kijken misschien met argusogen naar de veranderingen in hun ‘achtertuin’. Maar als je als dertiger een gezin wilt stichten, of als young professional al lang op zoek bent naar een betaalbare woning in de buurt van je werk, dan kan het project voor jou waarschijnlijk niet snel genoeg gerealiseerd zijn. Die diversiteit vraagt om een gerichte communicatieaanpak op verschillende niveaus.

Informeren, betrekken, promoten, bestendigen Gezien de omvang van het project en de langdurige impact ervan op de omgeving is het belangrijk om alle stakeholders (doelgroepen) van meet af aan mee te nemen in de ontwikkeling van het gebied, zodat ze zich gehoord en betrokken voelen. Hierbij is het zaak om verder te bouwen op de basis die er al ligt. In grote lijnen:

• bestendig de waarden, positionering van de wijk;

• ondersteun, versterk en benut het participatieproces;

• betrek doelgroepen en stakeholders: uitbouwen van community;

• bouw een duurzame basis voor communicatie in de toekomst;

• zet in op actieve branding van het nieuwe deel van de wijk, en

• kies voor een gefaseerde communicatieaanpak in 3 routes:

• route 1 informeren en verduidelijken > zorgen wegnemen

• route 2 participeren en betrekken > draagvlak vergroten

• route 3 werven en promoten > creëer ambassadeurschap

24 25 PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN

Meer

PRETTIG WONEN IN DE GROOTE WIELEN
op www.degrootewielenonline.nl
weten over De Groote Wielen? Kijk
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.