Page 1

Spøttrup

Postomdeles til samtlige husstande i Spøttrup samt Hem og Hindborg

spugeavis@tdcadsl.dk - post@spottrup-ugeavis.dk

Rødding-Ramsing Pensionistforening inviterer på Åletur onsdag den 28. august Vi kører fra Krejbjerg kl. 12.45, fra Rødding kl. 13.00 og fra Ramsing kl. 13.15 til Søndervig, hvor vi skal se sandskulpturerne. Derefter kører vi til Aulum Kro, hvor vi spiser ål. Pris pr. person kr. 200,Absolut seneste tilmelding er 24. august til Gunhill tlf. 97 56 17 97 eller Birgit tlf. 97 56 30 63. Husk at meddele om du vil have ål eller wienerschnitzel.

N

www.spottrup-ugeavis.dk

„Mændene bag filmen“ -havde premiere-nerver - læs mere side 4

Fv. Jens Jacobsen og Karsten Mortensen

I Å

D

•din avis •dit vindue •din egn

Nr. 34 - 22. årgang 21. august 2013

SE HER !!! Allans Guld ost m/u kommen

k

Ca. 1900 g

99

95

Tilbuddene gælder fra onsdag til og med søndag - eller så længe lager haves!

BALLING - 97 56 40 14 LIHME - 97 56 00 08 ODDENSE - 97 58 10 12 RØDDING - 97 56 10 10


2

Onsdag den 21. august 2013

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Værd at vide

Spøttrup Søndergade 13B - Balling 7860 Spøttrup Kontorets åbningstider: Mandag, onsdag og torsdag Tirsdag og fredag:

ÆLDREMOBILISERINGEN - BESØGSTJENESTE Kontaktpersoner: Gunhill Jacobsen tlf. 97 56 17 97

RØDE KORS

Sælges

Besøgsvennetjeneste

Andelsbolig i Balling sælges

97 56 00 22

Villaparken 93 B

www.spoettrup.drk.dk

Vågekonetjenesten

Klinik

kl. 8.00-16.00 kl. 8.00-15.00

Tlf. 97 56 43 30 Fax 97 56 43 66 e-mail:

spugeavis@tdcadsl.dk post@spottrup-ugeavis.dk

Udgiver:

Spøttrup Ugeavis Søndergade 13B, Balling, 7860 Spøttrup www.spottrup-ugeavis.dk

Dejlig andelsbolig på 88 m2 opført i 1986 med flot anlagt forhave. Pris for andelsbevis

Udlejes

Kiropraktorerne

Dorthe Plagborg Lars Rud Rasmussen Østergade 4C • 7800 Skive

Spøttrup Ugeavis postomdeles til samtlige husstande, kontorer og forretninger i Spøttrup området samt Hem og Hindborg + alle sommerhusområder i uge 25-32

97 51 02 11 • www.rud-plagborg.dk

Vi tager forbehold over for »sættenissen«. Har du lyst til at gengive dele af teksten eller illustrationer, bedes du aftale det med os (loven om ophavsret).

Ugens videoklip

Indleveringsfrister: Korrektur- og større annoncer Torsdag kl. 12.00 Rubrikannoncer Fredag kl. 12.00

Et af de faste indslag i Rødding Revyen har gennem en årrække været besøget af de elskelige Fritz og Paul fra det nordjællandske whiskybælte.

www.spottrup-ugeavis.dk/ videoklip

Også I år havde de lagt en del af ferien i vandkantsDanmark, - men der er sket en del i livet siden sidst :o)

Lejlighed i Lem by 2

1. sal: 45 m

Husleje: 1.950 kr./md. Ac. varme: 500 kr./md. Vand: 100 kr./md. El efter forbrug. Depositum: 5.850 kr. Bus lige uden for døren.

UDLEJNING Spøttrup Aktivitetscenter med porcelæn. Kogekone anvises. v/Knud Nielsen

tlf. 97 56 63 38

Henvendelse: Preben Hald Tlf. 40 72 82 33

Rigtig hyggelig 2-værelses lejlighed udlejes i Rødding For yderligere information: Ring til Lars, tlf. 20 42 21 80 eller Ole, tlf. 22 52 23 67

Hjemmeservice videoklip fra lokalområdet

Har du set...

www.spottrup-ugeavis.dk

Se videoen på:

Søndag den 25. august Rødding: 19.30 JFN Velkomstgudstjeneste for nye konfirmander Lihme: 9.00 JFN Balling: 10.15 JHN Oddense: 9.00 JHN Salmevalgsgudstjeneste Hvidbjerg: 9.00 SH Håsum: 10.15 SH Våbenhuskaffe Hindborg: 10.15 A: Altergang

kr. 1.105,-

Tlf. 24 90 47 20 eller mail: kb@bgb.dk

Tryk: Skive Folkeblad Oplag: 5.500 Annoncer: Karen Juul Lasse J. Lauritsen Indehavere: Karen Juul og Lasse J. Lauritsen Redaktion: Karen Juul og Lasse J. Lauritsen Pressestof: Karen Juul, tlf. 97 56 43 30 eller 30 63 52 44 Foto: Spøttrup Ugeavis/Bjarne Kanstrup

Gudstjenester

290.000,- Husleje pr. md.

Vestsalling HjemmeService ApS Søndergade 13B, Balling

Tlf. 97 56 63 95

Rengøring for erhverv og private Sommerhusovervågning tilbydes

Godkendt af Skive Kommune til Fritvalgs-ordning inden for hjemmehjælp (rengøring)

Børnekonkurrence Du skal nu finde ud af, hvor mange logoer fra Spøttrup Ugeavis, der er i avisen og sende løsningen til avisen i en kuvert, der er mærket »Børnekonkurrence«. Bemærk: Af hensyn til vinderchancer til alle børnene modtages kun en kupon fra pr. læser

Løsning uge 33: 7 logoer Nanna B. Hansen, Ulkjærvej 36, Nr.Søby, 7840 Højslev

Nanna får sin gevinst tilsendt direkte

Antal logoer:

SALG AF: Rengøringartikler Super 10 og andre rengøringsmidler

Begravelsesforretninger

www.vestsalling.dk hjemmeservice@vestsalling.dk

Adresse:

KLOCHs Begravelsesforretning Skive og Omegns Begravelsesforretning

Vagt Trier Skovgaard Christensen

Møllegade 2 - 7800 Skive

Lad os tage hundevagten - så er du sikret Samca Vagt

Tlf. 97 52 01 50

Agertoften 12 - Lem

Svarer hele døgnet

www.samcavagt.dk

SE PRISER PÅ: www.klochs.dk

Navn:

Tlf. 22 35 06 68 Niels Jørgen Gaardsted

Tyverialarmer og vagtopgaver

e-mail: samca@worldonline.dk

Skrot Gammelt jern afhentes gratis. Biler mod betaling. Container udsættes.

Skive Begravelsesforretning

Vi er der, når du har brug for os.

Tlf. 97 52 08 98

Ramsing Produkt

- svarer hele døgnet...

Vestergade 14 . Skive . boudigaard.dk

Skrot

Søren Toft

Søren Boudigaard

Tlf. 97 56 61 50 Mobil 40 31 56 50

SKROT afhentes

Campingvogne afhentes mod betaling fra 700 kr. For biler afmeldt efter 1/7 2002 udbetales 1.200 kr. Hvis du selv leverer bilen modtager du 1.800 kr.

PRODUKT VEJBY Vildmosen 4 og 6 · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 12 60 · Mobil 21 48 78 72

www.vejbyprodukt.dk


Onsdag den 21. august 2013

Organisationen skal tilpasses Overtagelsen af Spar Salling og fusionerne med Sparekassen Farsø og Sparekassen i Skals betød, at Den Jyske Sparekasses balance voksede med 62% i 2012. Sparekassen er med sin nuværende størrelse blevet et såkaldt gruppe 2 pengeinstitut og er dermed underlagt højere forventninger til forretningsgange og administrative rutiner. Processen med at tilpasse organisationen og foretage de nødvendige ændringer igangsatte sparekassen sideløbende med fusionerne og arbejder på højtryk for at komme helt på omgangshøjde med Finanstilsynets krav, inden efteråret er omme.

Yderligere nedskrivninger Den Jyske Sparekasse har en relativ høj andel af udlån inden for landbrug og ejendomme. De forøgede nedskrivninger skyldes hovedsageligt en forskel i Finanstilsynets og Den Jyske Sparekasses tilgang til værdiansættelse af landbrugsaktiver og ejendomme. Finanstilsynet anvender en forsigtig tilgang til værdiansættelse, som tager udgangspunkt i en hurtig realisering af værdierne, hvor sparekassen i højere grad har medtaget et mere langsigtet driftsperspektiv. Det er dog vigtigt at pointere, at nedskrivninger ikke er lig med tab.

Garantbørs introduceres Den Jyske Sparekasses bestyrelse har besluttet at indføre en garantbørs pr. 14. august 2013. Opsagt garantkapital vil fremover blive noteret i garantbørsen ved opsigelsesperiodens ophør. Fra garantbørsen vil indløsning af garantkapital finde sted i takt med, at andre kunder tegner ny garantkapital. Baggrunden for at indføre en

garantbørs skyldes et behov for stabilitet i garantmidlerne. Stabiliteten er med til at beskytte sparekassens solvens, så den stille og roligt forøges. Hvordan ser fremtiden ud for sparekassen? Finanstilsynet skal besøge alle pengeinstitutter med jævne mellemrum. „Den redegørelse, vi har modtaget fra Finanstilsynet, indeholder

en række kritikpunkter. Dem har vi taget til efterretning, og vi gør vores bedste for at afhjælpe dem hurtigst muligt“, fortæller ordførende direktør Claus E. Petersen. „Det ser ud til, at samfundsøkonomien så småt er ved at vende. Forbrugernes tillid til fremtiden er blevet bedre, og på ejendomsmarkedet er huspriserne lige så stille begyndt at stige igen“, udtaler Claus E. Petersen og fortsætter: „Samti-

dig oplever virksomhederne at ordrebøgerne fyldes hurtigere end tidligere. Alt sammen små spæde tegn på det, man kan kalde „en begyndende vending““. „I Den Jyske Sparekasse ser vi med optimisme på fremtiden, ikke mindst fordi vi er gode til at tjene penge – hvilket Finanstilsynet fremhæver. Og enhver virksomheds bedste forsvar er evnen til at tjene penge“, slutter Claus E. Petersen.

Bestyrelsen i Balling Fjernvarme vil gerne indbyde til

“FARVEL OG GODDAG“

RECEPTION

torsdag den 29. august 2013 kl. 11.00 - 16.00

LEM

20 2000 2995 4000

Nektariner i bakke 1 kg

Gøl pølser Flere varianter 1 pakke

Knorr saucer Flere varianter 2 pakker

Vi har færdigretter fra Fiskbæk gl. Mejeri Ungarbejdere søges fra 16-17 år Henvendelse: Tlf. 28 72 53 96 GUL PRIS: Faste lave priser

HVER fredag og lørdag: Bland selv slik

- hver dag - året rundt

100 g

Bagerbrød fra

Bageren i Viborg

600

LEM Vesterbrogade 1 - Lem - Tlf. 97 56 80 03

Efter 46 år i pengeverdenen, heraf 21 år som direktør i Sparekassen Balling, har Ole Christoffersen valgt at trække sig tilbage og går på en velfortjent pension.

i Sparekassens lokaler Søndergade 12 a, Balling, 7860 Spøttrup. Vi håber kunder, samarbejdspartnere, kollegaer, venner og familie vil være med til at gøre dagen festlig. Vel mødt Bestyrelsen

Balling 9756 4422 • Durup 4019 4422 • Jebjerg 9676 4422 • Oddense 9757 4270 • Skive 9751 1133

00

1 kg

RECEPTION Fredag den 30. august kl. 13.00-17.00

Fredag den 30. august 2013 kl. 13.00-17.00

Sig goddag til Jens Nørgård der er Balling Fjernvarmeværks nye varmemester.

„Victoria“ vindruer

SPIS HER ELLER TAG MED HJEM!

Det skal markeres med en hyggelig afskedsreception:

i Spøttrup Aktivitetscenter, Nørregade 18, Balling. Vi glæder os til at se kunder, samarbejdspartnere, kollegaer, venner og familie. Sig farvel til Finn Toft, der går på pension efter 32 års ansættelse.

Gourmetbolle m/kylling, og råstegte kartoffelbåde

SDUHNDVVHQEDOOLQJGN

Tilsynets besøg i Den Jyske Sparekasse i en fusionstid

ZZZVSDUHNDVVHQEDOOLQJGN SDUHNDVVHQEDOOLQJGN

GRINDSTED DEN 14. AUGUST 2013

I foråret 2013 var Finanstilsynet på planlagt ordinær inspektion i Den Jyske Sparekasse, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Besøget faldt samtidig med en proces med at integrere 3 andre sparekasser. Finanstilsynets redegørelse for inspektionen er offentliggjort den 14. august og indeholder blandt andet påbud om at præcisere forretningsog styringsmodellen. Samtidig skal Den Jyske Sparekasse foretage yderligere nedskrivninger på 288 mio. kr. Sparekassen har taget Finanstilsynets redegørelse til efterretning. Den Jyske Sparekasse er fortsat et robust pengeinstitut med en solid kapitalreserve, og sparekassens indtjeningsevne vil også i fremtiden sikre en fastholdelse af soliditeten.

3

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Der tages forbehold for leveringssvigt og trykfejl!


4

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Onsdag den 21. august 2013

215 til premiere på filmen om Jens Væver

I torsdags var der endelig premiere på filmen om Jens Væver. Et arrangement tilrettelagt af henholdsvis Krejbjerg Borgerforening og Spøttrup Aftenskole. Ikke mindre end 215 var mødt op for at se den længe ventede film om den gæve Jens Væver, som opfandt snurrevoddet helt tilbage i 1848. Filmen er produceret af henholdsvis Jens Jacobsen og Karsten Mortensen fra AV Picture i Skive. Jens Jacobsen, som har lavet manuskript og musik til filmen, indledte aftenen med takke for, at så mange var mødt op, og proklamerede dernæst på sin sædvanlige humoristiske facon , at han og Karsten Mortensen til sammen ville bruge en lille times tid til at få dæmpet forventningen - før filmen startede. I aften er det sandhedens time, fortsatte Jens Jacobsen. Et er at vise filmen for de medvirkende og alle Jens Vævers slægtninge - et andet er at vise filmen for hele oplandet. Filmen er en drama dokumentarisk film og varer ca. 1/2 times tid, fortsætter Jens Jacobsen. Den har været længe undervejs på grund af forskellige problemer under produktionen. Idéen opstod helt tilbage til tiden, hvor vi lavede filmen om den gamle Spøttrup Kommune. I den forbindelse stiftede vi bekendtskab med Jens Væver Museet i Krejbjerg. Jeg talte med Karsten Mortensen om, hvorvidt det kunne være en ide at lave en film om Jens Væver, og Carsten var straks med på ideen. Selv om ingen af os havde den fjerneste ide om, hvad et snurrevod var - tog vi straks fat på at samle oplysninger. Ved hjælp af folk fra Krejbjerg med Ivan Andersen i spidsen, fik vi indsamlet materiale til filmen og arbejdede sideløbende med at få skaffet penge til produktionen. Det næste punkt var at få rollelisten besat - hovedsagelig med personer fra lokalområdet. Vi kan ikke takke nok for hjælpen fra skuespillere, hjælpere, sponsorer og alle de andre praktiske grise. Tanken er, at filmen skal udkomme på DVD her til efteråret sluttede Jens Jakobsen. Og så var det tid til at se filmen om Jens Væver på en kæmpe storskærm sponseret af Sparekassen Balling. En flot film om en stor mand fra Krejbjerg - med en opfindelse som efterfølgende fik stor betydning for fiskeriet. Skuespillerne ydede fine præstationer til trods for de var amatører. Efter filmen bød Krejbjerg Borgerforening og Spøttrup Aftenskole på kaffe, kransekage og småkager. Kransekagerne var sponseret af DagliBrugsen Balling.

Efterlysning Ballingspejderne har 25 års jubilæum i Balling og det fejrer vi den 7. september med kaffebord a la Salling mellem kl. 13.00 og 17.00 i vores hytte i Vestergade. Vi vil meget gerne låne fotos fra årene der er gået som man så kan komme og kigge i på dagen, fortæller Bente Rolin. Hvis tidl. forældre evt. har lyst til at bage en kage - vil det også være meget velkommen. Henvendelse Bente Rolin på mobil 72421646 eller på mail bmdrolin@hotmail.com.


Onsdag den 21. august 2013

5

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Lem Kulturnetværks årlige Familie-hygge-dag Lem Kulturnetværks årlige Familie-hygge-dag lørdag den 17. august var også i år tilsmilet af et fantastisk godt vejr og rigtig mange mennesker på festpladsen ved Kulturhuset, der hele dagen var fyldt med sjove aktiviteter for både børn og voksne.

NLP PSYKOTERAPEUT®

MED TERAPI K A N D U FÅ

OVERSKUD

I HVERDAGEN

Strøget 14 · Oddense · Mobil 2020 1375 · mail@solmand.dk · www.solmand.dk

Dagen startede med fælles kaffebord for ca. 150 fremmødte, hvorefter byens 4 petanquebaner lagde stenmel til de mange, der havde lyst til at prøve spillet under kyndig instruktion. Efterhånden som instruktionen skred frem, blev flere og flere dog klar over, at de nok ikke hidtil har fulgt de skrevne regler i fuldt omfang. Men, som instruktøren udtrykte det: Det vigtigste er, at der blandt spillerne er enighed om reglerne. Samtidig med afvikling af petanquespillet drog en snes motionsglade på en cykeltur på ca. 30 km. Som noget nyt var der i år inviteret til bagagerumssalg, og seks tog imod invitationen og var med til at skabe en god stemning på pladsen. Eftermiddagen startede op med rundboldkampe, hvor

seks gadehold kæmpede for næste års håneret. Holdene fortsatte med 5-kamp, der bestod af forskellige sjove discipliner, hvoraf kamp på bomme, stabling af flest ølkasser og mooncar-træk gav de fleste grin og tilråb. Den

samlede vinder af de seks discipliner var holdet fra Mellemtoften og Agertoften. Gennem hele dagen legede de mange børn i de to hoppeborge og i den mobile sandkasse, ligesom mange prøvede at være middelalder-

riddere med tøjhest og med lanser. 100 voksne og 25 børn sluttede en god dag af med fællesspisning og hygge i Kulturhuset. Venlig hilsen Vagn Lykke

Tlf. 27 58 97 62 Algebehandling af tag Tømrer/snedker opgaver udføres

Handymand Indbrudssikring (har du husket at få ekstra sikring på vinduer?) Mulighed for opsætning af sikkerhedsskilte ved sikring af huset Så er der noget som trænger til at blive lavet, så er I velkommen til at kontakte mig

Borgergade 9 A - Rødding 7860 Spøttrup www.skottenborg.dk - kurt@skottenborg.dk


6

Onsdag den 21. august 2013

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Gør en forskel - Bliv frivillig! Lis Torp, Skive kommunes frivillighedsguide, var på besøg på Skive Gymnasium og HF. Hun orienterede os b.la. omkring det at være frivillig og

hvad vi som studerende, kan bruge det til i fremtiden. Hendes oplæg gav mig idéen til at udføre frivilligt arbejde, hvor jeg kunne være

med til at gøre en forskel. Jeg ved, at jeg i fremtiden gerne vil arbejde med mennesker og dette var min mulighed for at få noget erfaring. Jeg har været frivillig på Plejecenter Møllestien, hvor jeg

Oddense håndbold Træningstider i Oddense Hallen Senior Damer

man brugte om ugen som frivillig, har det bestemt ikke været spild af tid. For det, at kunne se og mærke hvilken forskel man har gjort, er det hele værd. Det der har været fantastisk ved mit frivillige arbejde er, at man gang på gang oplever små succeser, som ikke kun en selv kan leve længe på, men også den person man har tilbragt sin tid sammen med.

Tirsdag Torsdag

kl. 20.00-22.00 kl. 19.00-20.30

John Sørensen fra Håsum har opnået fine resultater

Torsdag

kl. 20.30-22.00

John Sørensen blev nr. 3 i Brugskørsel. Desuden blev han nr. 2 i tømmerslæbning både ved det nordiske mesterskab og ved danmarksmesterskabet.

Træningsstart uge 34

Senior Herrer

gik ture eller fik en sludder, med de beboere som ønskede det. Det tog ikke lang tid, før man kom rigtig tæt ind på beboerne og lærte dem at kende, idet man hørte mange af deres livshistorier. I løbet af en kort gå tur kunne man mærke, hvilken glæde man har givet en anden person, noget der helt bestemt ikke blev lagt skjul på! Trods de udfordringer man stødte på og tiden

Som frivillig får man nogle erfaringer og oplevelser, som man ikke får andre steder. Men ikke nok med det, så giver det enorm energi og styrke, da man kan se, at det man arbejder for, gavner en anden person så meget. Det er det fedeste ved at være frivillig. Mit arbejde som frivillig, har lært mig en masse ting, som jeg ikke vil være foruden og som jeg kan tage med i min bagage til senere hen. Hvis du også har lyst til at gøre en forskel, så bliv frivillig! Camilla Frederiksen Katrinevej 112, 7800 Skive

Hovedsponsor:

Træningsstart uge 35

Motionsbadminton Træningstider Trille trolle

Torsdag kl. 16.00-17.00 Salling Hallerne 2

U6-U8 SHU/HRH 74

Onsdag kl. 16.00-17.45 Salling Hallerne 1

U6-U8 SHU/OOUGF

Mandag kl. 15.15-16.15 Oddense Hallen

Så starter vi op igen Banelodtrækning mandag den 26. august kl. 19.00 i Oddense Hallen Sæsonstart mandag den 2. september. Evt. spørgsmål kan rettes til Henriette Solmand på 40 95 13 85 HOVEDSPONSOR:

Sparekassen Balling

Træningsstart uge 37

U10 Piger

Mandag kl. 16.15-17.30 Oddense Hallen Onsdag kl. 17.45-19.00 Salling Hallerne 1

U10 Drenge

Onsdag kl. 17.45-19.00 Salling Hallerne 1 Fredag kl. 16.00-17.15 Oddense Hallen

Vi starter op uge 35 i Spejderhuset, Grundvadvej 6

U12 Piger

Tirsdag kl. 16.00-17.15 Oddense Hallen Torsdag kl. 15.30-17.00 Salling Hallerne 1

U12 Drenge

Tirsdag kl. 17.15-18.45 Oddense Hallen Fredag kl. 15.45-17.15 Salling Hallerne 1&2

Bæver: 1. og 2. kl. Onsdag kl.16.45 - 18.00 Ulve: 3. og 4. kl. Tirsdag kl.18.30 - 20.00 Spejdere: 5. kl. og op Onsdag kl.19.00 - 20.30

U14 Piger

Mandag kl. 17.30-19.00 Oddense Hallen Torsdag kl. 17.00-18.30 Salling Hallerne 2

Opstart af Spejder

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til gruppeleder Arne Bisgård tlf. 21 24 66 48 Vi håber igen at se mange børn

Venlig hilsen KFUM-Spejderne - Spøttrup Gruppe

Træningsstart uge 35

U14 Drenge

Tirsdag kl. 17.00-18.30 Salling Hallerne 1 Torsdag kl. 17.30-19.00 Oddense Hallen Fredag kl. 17.15-18.45 Salling Hallerne 2

U16 Piger

Tirsdag kl. 18.45-20.00 Oddense Hallen Torsdag kl. 17.00-18.30 Salling Hallerne 1

U16 Drenge

Tirsdag kl. 15.45-17.00 Salling Hallerne 1 Fredag kl. 17.15-18.45 Salling Hallerne 1

Træningsstart uge 34 Bolde kan købes i klubben - kontakt Katrine Pilgaard på 26 16 73 96

HRH 74 Træningstider U18 Piger

Tirsdag Torsdag U18 Drenge Onsdag Torsdag Dame Senior 1 - 2 Tirsdag Herre Senior 1 - 2 Tirsdag Torsdag Håndbold Fitness Torsdag Træningsstart uge 33

kl. 20.15 - 21.45 kl. 17.00 - 18.30 kl. 20.00 - 21.30 kl. 18.30 - 20.00 kl. 20.15 - 21.45 kl. 18.30 - 20.15 kl. 19.30 - 21.00 kl. 20.00 - 21.30

Salling Hallerne 1 Salling Hallerne 1 Salling Hallerne 1 Salling Hallerne 2 Salling Hallerne 1 Salling Hallerne 1 Salling Hallerne 1 Salling Hallerne 2 Hovedsponsor:

Tour de Spøttrup Lørdag den 31. august 2013 Cykel- og Løberuter i Vestsallings skønne natur Start og Mål: Falkevej, Balling Tilmelding på dagen, indtil 30 min. før start Ruter: Startgebyr: Start: Løb 5 km: 30 kr. Kl. 13.15 Løb 10 km: 40 kr. Kl. 13.15 Cykling 15 km: 40 kr. Kl. 13.00 Cykling 38 km: 60 kr. Kl. 13.00 Cykling 65 km: 75 kr. Kl. 13.00 Depoter: Vand og frugt til alle deltagere i start / målområdet Regler: Færdselsloven er gældende, hjelm er påbudt og tri-styr er ikke tilladt. Servicevogne kører på de afmærkede ruter, og der vil være trafikhjælp på udvalgte steder Efter løbet udleveres diplomer, og der er lodtrækningspræmier Kaffe, kage, øl og vand osv. kan købes Velmødt til en god gang motion Arrangør: Balling Cykel Club, tlf. 20 86 43 05 Balling cykelklub BCK

Sponsorer: Partas - Scanlak - Sparekassen Balling - Inventa Linde ncnielsen - Færk Toft Transport - Slagtermesterinden frisør Helle P - Klimatek - vognmand Henrik Nautrup AutoMester Balling - tømrermester Bjarne Sørensen Givskov Cykler - Salling Traktorservice AS - Ole Ibsen AS Dagli’Brugsen Balling - OK

PRESSEMEDDELELSE Det nye låsesystem i Futurum Fitness og biking er nu taget i brug. Efterfølgende træffes instruktørerne som sædvanligt på onsdage mellem kl. 17.00 og 19.00. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at der skal være de samme priser for alle. Det vil sige, at gruppen, Pensionister og Studerende, udgår. Der er samtidig indført automatisk gentegning, når dit nuværende abonnement udløber. Du vil få besked i god tid inden der bliver trukket penge på din konto. Hvis du ikke ønsker denne ordning, kan du til hver en tid opsige abonnementet, og gentegne når det passer dig. Er du i tvivl om de nye tiltag, så kan du se mere på hjemmesiden: www.vestsalling-UIF.dk eller ring til Inger på telefon, 2967 7135 eller Else og Kaj på telefon, 5168 3445. Vi hjælper gerne. Vi minder igen om, at aftale om gratis prøvetime eller andre spørgsmål om motion i Futurum Fitness skal rettes til instruktørerne. Ring på telefon, 5168 3445. Med venlig hilsen Futurum Fitness Vestsalling UIF

Dansk Folkeparti i Skive har lukket listen vedr. opstilling til byrådsvalget den 19. november 2013. Der er kommet en kandidat yderligere på listen, så den nu omfatter 6 personer. Ud over Preben Andersen, Erik Mortensen, Keld Fausing, Poul Holmgaard,og Peter Mousten er Carl Eiler Carlsen fra Glyngøre nu opstillet. mvh Inge Lise Lyse Lokalformand for DF


Onsdag den 21. august 2013

Det Omrejsende Madcirkus

7

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Rødding - en Handelsby i Provinsen Alt inden for hårpleje til damer, herrer og børn

 97 56 17 70 Det lokale kølefirma

J. K. KØL

v/Karina Brun Vestergaard Borgergade 5 - Rødding

v/Jens Krogsgaard Kærgårdsvej 5 - 7860 Spøttrup

FØRST TIL MØLLE TIL 5 NY NORDISKE „RENT LIV MIDDAGE“

AUTORISERET KØLEFIRMA

Tlf. 97 56 10 31

Køle Klima Affugtning Fryseanlæg

Børn og unge fra Skive Kommune udbyder i ugerne 34-38 fem „RENT LIV middage“ fremstillet efter nye nordiske principper af lokale fødevarer fra Salling - under ledelse af Jens Peter Skov fra Sallingsund Færgekro.

´

Mie Sohn

SPØTTRUP KRO

Kærgårdsvej 1

Østergade 6 Rødding

7860 Spøttrup

Mødelokaler Selskaber Krostue

Mobil: 40 59 81 61

Kontakt os el. se udvalg på

I ugerne 34-38 ruller Skiveegnens Madcirkus for børn og unge gennem landskabet. Det opsnapper på sin vej de gode råvarer og masser af den friske luft og „RENT LIV“. Ny Nordisk lander 4 steder i løbet af de 5 uger og inviterer børn og unge i alle aldre udenfor og indenfor til brobyggeri i et mad eventyr med fokus på lokale råvarer, skønne ting fra naturen, bæredygtighed, sundhed og velsmag. Det handler om bevidsthed og begejstring for råvarerne, naturen, - glæden ved at sanse og opleve, - erfare hvad maden gør ved os - det handler om at finde ud af, at vi alle har noget at bidrage med, og at vi sammen kan finde værdierne i landet omkring os og skabe noget til glæde for os selv og hinanden. Det rullende madcirkus vil invitere til små og store aktiviteter, hvor børn og unge i et kreativt og eksperimenterende miljø vil kunne skabe Nye Nordiske, kulinariske oplevelser for sig selv, hinanden, pårørende og andre af oplandets nysgerrige sjæle. Der udbydes 5 x 80-100 billetter til salg til RENT LIV middage for alle. Børnenes Omrejsende Madcirkus vil være at finde ved Skivehus Skole i uge 34 og 35, Højslev Skole i uge 36, Roslev Skole i uge 37 og VSD, Rødding i uge 38. Maden er en vigtig del af vores allesammens liv, og et sted hvor vi alle, hver dag, vil kunne tage vores del af det fælles ansvar for et RENT LIV. Mange forberedelser er i gang for at få det rullende madcirkus på hjul og skinner. Det er vores håb, at vi gennem arbejdet med fyrtårnet „Maden“ under „RENT LIV for børn og unge“, sammen med skoler og dagtilbud, kan skabe en kvalitet i børnenes oplevelser, der virkelig flytter noget, virker frem i tiden og klæ’r Skiveegnens børn og unge på til at træffe sundere valg. Billetsalget til festmiddagene foregår fra de respektive skolers elevgrupper i ugerne 34-38 (bemærk: uge 35 Skive Friskole), men allerede nu er det muligt at reservere en kuvert - send en sms med dit tlf. nr. til 29 80 23 99 og du vil blive ringet op af eleverne, når billetsalget går i gang i dit område. Se andetsteds vedrørende torve-torsdage for alle med opskrifter og inspiration til „RENT LIV Madkassen“ og „RENT LIV bod“. Se mere omkring RENT LIV for børn og unge på: www.skiverentlivbu.dk

7860 Spøttrup Tlf. 9756 1075 Diner transportable Ta’ med mad Receptioner

www.buffen.dk

Rødding afdeling Tlf. 96 16 10 40

RØDDING/SPØTTRUP Borgergade 19 7860 Spøttrup

97 56 10 10


8

Onsdag den 21. august 2013

Spøttrup Ugeavis nr. 34

STÆRKE TILBUD HOS DAGLI'BRUGSEN I BALLING OG ODDENSE

Svansø

pesto

5 slags 14,95 SPAR

G LIN L BA N KU

LAN UND GT ½ PRER IS 1 GLAS

Jensens BBQ spareribs 32,97 SPAR

½ PRIS

10

00

32

550 G

Fra torsdag morgen

Forloren hare

97

Medaljoner af Filet Royal

eller

19,95 SPAR

Farsbrød m/peberfrugter 19,95 SPAR

FRIT VALG 800 G

Daloon

POSE M/8 STK.

25

00

20

400 G

00

forårsruller

14

95

Tilbuddene gælder fra onsdag til søndag aften - eller så længe lager haves ... (Der tages forbehold for trykfejl)


Onsdag den 21. august 2013

9

Spøttrup Ugeavis nr. 34

HUSK - Hver fredag Bland selv slik

Franskbrød m/blå birkes

ke a B

12

PR. STK.

100 G

ff O

7

95

Drømmestang ke a B

00

16

PR. STK.

95

Grand Prix

Coop Family

Sun Lolly

bilshampoo

Mix ispakke

Flere slags

15,SPAR

40,SPAR

½ PRIS

LAN UND GT ½ PRER IS

95

9

1 LITER

Matilde

14 STK.

LAN UND GT ½ PRER IS

3 STK. Åbningstider

Hver dag

7 -19

POSTHUSETS ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag 11.00-16.00 Lørdag Lukket

PR. PAKKE

12

10

16,85 SPAR

00

39

95

00

kakaoskummetmælk

33 cl

30

ff O

Oddense

POSTHUSETS ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag 10.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00

Balling

00 Åbningstider: ALLE DAGE

730-2000


10

Onsdag den 21. august 2013

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Ugens TV Onsdag 21. august - tirsdag 27. august

Normal (5) 20.30 The New Normal (6) 21.00 NCIS: Los Angeles 4 (23) 22.00 NCIS: Los Angeles 4 (24) 23.00 Tattoosalonen (1) 00.00-05.10 Nat-tv

FREDAG

Torsdag den 22. august kl. 20.00 på TV 2: »Operation X: Smarte forretninger blandt venner«. Morten Spiegelhauer undersøger branchen for Multi Level Marketing, hvor firmaer lokker med, at du kan blive millionær på få år. Alt hvad du skal gøre er at udnytte dit netværk og hverve familie, venner og kolleger til også at blive en del af disse fantastiske forretninger. Men „Operation X“ kan afsløre, hvordan de gyldne løfter langt fra altid holder vand, og hvordan firmaerne bevæger sig på kanten af loven.

ONSDAG DR1 17.50 TV Avisen 18.00 (TTV) Skattejægerne (11:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 18.50 Vores vejr 19.00 Aftenshowet 19.55 TV Avisen 20.00 (TTV) Dans for mig 21.00 (TTV) 80’erne tur/retur: 1980 21.30 TV Avisen 21.55 Penge 22.20 Sporten 22.30 Wallander: Mordere uden ansigt (2:4) Svensk krimi-miniserie fra 1994. 23.25 Damages IV (8:10) 00.10-05.15 Nat-tv DR2 16.00 DR2 Nyhedstimen 17.00 DR2 17:00 17.05 DR2 Dagen 18.00 DR2 18:00 18.10 (TTV) Frank ser rødt (5:10) 18.40 Londons naturhistoriske museum (2:6) 19.30 Javel, hr. minister (3) 20.00 (TTV) Hjernevask - Kan du tænke dig rask og succesfuld? 20.40 Luther - strømer på kanten (11) 22.20 (TTV) Den sorte skole: Kvinders valgret (G) 22.30 Deadline 23.00 Irakkrigen (3:3) 00.00-06.30 Nat-tv

TV 2 16.00 Venner (209) 16.30 Venner (210) 17.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 17.15 Regionale nyheder 17.25 Go’ aften Danmark 17.45 Vejret 18.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 (TTV) Nyhederne 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 (TTV) Liebhaverne 20.35 Stor, større - megafamilier 21.25 (TTV) Akut 24 (1) 22.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.35 (TTV) Dagens mand 23.10 (TTV) Krop umulig - tilbage til klinikken 00.00 Huse for millioner 00.50 Cold Case (7) 01.40 ((S)) Lie to Me (11) 02.30 Kongen af Queens (6) 02.55 Station 2 Politirapporten 03.25 (TTV) Natholdet 04.00-06.00 Nyhederne og Vejret TV 2 ZULU 16.05 ((S)) The Cleveland Show (17) 16.30 ((S)) American Dad (40) (G) 16.55 ((S)) American Dad (41) 17.20 South Park (70) (G) 17.50 South Park (71) 18.15 Kongen af Queens (97) (G) 18.40 Kongen af Queens (98) 19.05 Venner (84) (G) 19.35 Venner (85) 20.00 Stand-up Live at The Apollo 20.50 ((S)) Dodgeball Amerikansk komedie fra 2004. 22.25 (TTV) Slemme Slemme Piger 2 22.50 (TTV) Slemme Slemme Piger 2 23.20 Dumt & farligt - igen 23.55 Rude Tube -OMG!! 00.20-05.05 Nat-tv

TV3 16.00 NCIS 2 (44) 17.00 NCIS 2 (45) 18.00 Masterchef Allstars (402) 19.00 Masterchef Allstars (403) 20.00 NCIS 10 (19) (G) 21.00 Star Wars: Episode II - Klonernes angreb Amerikansk science fiction-film fra 2002. 23.55 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 5 (2) 00.55-05.05 Nat-tv

TV3+ 16.00 Two and a Half Men 5 (104) (G) 16.30 Two and a Half Men 5 (105) 17.00 Two and a Half Men 10 (14) (G) 17.30 Two and a Half Men 10 (15) 18.00 How I Met Your Mother 8 (10) 18.30 How I Met Your Mother 8 (11) 19.00 Simpsons 15 (5) 19.30 Simpsons 15 (6) 20.00 The New Normal (3) 20.30 Fodbold: Champions League Playoff UEFA Champions League. 23.00 Starship Troopers 2 Ame-

rikansk science fiction-film fra 2004. 00.45-05.10 Nat-tv

TORSDAG DR1 16.20 Kommissæren og havet: I denne stille nat Svensk krimi fra 2006. 17.50 TV Avisen 18.00 (TTV) Skattejægerne (12:12) 18.30 TV Avisen med Sporten 18.50 Vores vejr 19.00 Aftenshowet 19.55 TV Avisen 20.00 (TTV) Bonderøven (1:10) 20.30 Søren Ryge direkte 21.00 Læsø kalder (1:7) 21.30 TV Avisen 21.55 Bag Borgen 22.20 Sporten 22.30 Taggart: Et spørgsmål om overlevelse Skotsk krimi fra 1998. 00.40-04.00 Nat-tv DR2 16.00 DR2 Nyhedstimen 17.00 DR2 17:00 17.05 DR2 Dagen 18.00 DR2 18:00 18.10 (TTV) En detektiv i provinsen (1:3) (G) 18.40 Londons naturhistoriske museum (3:6) 19.30 Javel, hr. minister (4) 20.00 Bobby Fischer - Det vanvittige skakgeni 21.35 (TTV) Skråplan - Vest for Paradis (1:8) 22.00 (TTV) Krysters kartel (9:10) 22.30 Deadline 23.00 Big data, store muligheder 00.00-06.30 Nat-tv

TV 2 16.05 Venner (211) 16.30 Venner (212) 17.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 17.15 Regionale nyheder 17.25 Go’ aften Danmark 17.45 Vejret 18.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 (TTV) Nyhederne 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Operation X: Smarte forretninger blandt venner 20.50 Station 2: Den rullende specialenhed 22.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.35 Elementary (2) 23.25 (TTV) Krop umulig - tilbage til klinikken 00.20 Huse for millioner 01.05 Cold Case (8) 02.00 ((S)) Lie to Me (12) 02.45 Kongen af Queens (7) 03.15 (TTV) Natholdet 04.00-06.00 Nyhederne og Vejret TV 2 ZULU 16.05 ((S)) The Cleveland Show (18) 16.30 ((S)) American Dad (41) (G) 16.55 ((S)) American Dad (42) 17.20 South Park (71) (G) 17.50 South Park (72) 18.15 Kongen af Queens (98) (G) 18.40 Kongen af Queens (99) 19.05 Venner (85) (G) 19.35 Venner (86) 20.00 Stand-up Live at The Apollo 20.50 ((S)) Bruce den almægtige Amerikansk komedie fra 2003. 22.30 The Mask Amerikansk komedie fra 1994. 00.10-05.05 Nat-tv

TV3 16.00 NCIS 2 (46) 17.00 NCIS 3 (47) 18.00 Masterchef Allstars (403) 19.00 Masterchef Allstars (404) 20.00 Drømmedate (12) 21.00 Star Wars III - Sith-fyrsternes hævn Amerikansk science fictionfilm fra 2005. 23.55 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 5 (3) 00.50-05.00 Nat-tv

TV3+ 16.00 Two and a Half Men 5 (105) (G) 16.30 Two and a Half Men 5 (106) 17.00 Two and a Half Men 10 (15) (G) 17.30 Two and a Half Men 10 (16) 18.00 How I Met Your Mother 8 (11) 18.30 How I Met Your Mother 8 (12) 19.00 Simpsons 15 (7) 19.30 Simpsons 15 (8) 20.00 The New

DR1 16.20 Kommissæren og havet: Den inderste kreds Svensk krimi fra 2007. 17.50 TV Avisen 18.00 (TTV) Danmarks skønneste hjem - Sydjylland (1:10) (G) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.00 (TTV) Disney Sjov 20.00 (TTV) En hyldest til den danske diva (1) 21.00 TV Avisen 21.15 Vores vejr 21.25 (TTV) En hyldest til den danske diva (2) 21.50 Syv liv Amerikansk drama fra 2008. 23.45 The Replacement Killers Amerikansk actionfilm fra 1998. 01.10-04.15 Nat-tv DR2 16.00 DR2 Nyhedstimen 17.00 DR2 17:00 17.05 DR2 Dagen 18.00 DR2 18:00 18.15 Skråplan - Vest for Paradis (1:8) 18.40 Londons naturhistoriske museum (4:6) 19.30 Javel, hr. minister (5) 20.00 Intolerable Cruelty Amerikansk romantisk komedie fra 2003. 21.30 117 ting du absolut bør vide om kendte (5:5) (G) 22.10 Krysters kartel (3:8) 22.30 Deadline 23.00 60 Minutes 23.45 Spiral II: Narkoens netværk (3:8) 00.35-06.30 Nat-tv

TV 2 16.00 Venner (213) 16.25 Venner (214) 17.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 17.15 Regionale nyheder 17.25 Go’ aften Danmark 17.45 Vejret 18.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 (TTV) Nyhederne 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 How to Lose a Guy in 10 Days Amr. romantisk komedie fra 2003. 21.55 ((S)) Final Call Amerikansk thriller fra 2004. 23.30 (TTV) Natholdet - Highlights 00.05 Wild Things Amerikansk thriller fra 1998. 01.55 Phat Girlz Amerikansk komedie fra 2006. 04.00-06.00 Nyhederne og Vejret TV 2 ZULU 16.05 ((S)) The Cleveland Show (19) 16.30 ((S)) American Dad (42) (G) 16.55 ((S)) American Dad (43) 17.20 South Park (72) (G) 17.50 South Park (73) 18.15 Kongen af Queens (99) (G) 18.40 Kongen af Queens (100) 19.05 Venner (86) (G) 19.30 Venner (87) 20.00 Men’s Room (1:2) 20.50 Mick Øgendahl: SPAS 22.40 Rune Klan går large 00.20-06.15 Nat-tv

TV3 16.00 NCIS 3 (48) 17.00 NCIS 3 (49) 18.00 Masterchef Allstars (404) 19.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 6 (1) 20.00 Luksusfælden 10 (14) 21.00 Star Wars IV: Stjernekrigen Amerikansk science fiction-film fra 1977. 23.35 Transporter 2 Amerikansk thriller fra 2005. 01.15-05.15 Nat-tv

TV3+ 16.00 Two and a Half Men 5 (106) (G) 16.30 Two and a Half Men 5 (107) 17.00 Two and a Half Men 10 (16) (G) 17.30 Two and a Half Men 10 (17) 18.00 How I Met Your Mother 8 (12) 18.30 How I Met Your Mother 8 (13) 19.00 Simpsons 15 (9) 19.30 Simpsons 15 (10) 20.00 The New Normal (7) 20.30 The New Normal (8) 21.00 Defiance 1 (8) 22.00 Defiance 1 (8) 23.00 Defiance 1 (8) 00.00-05.20 Nat-tv

LØRDAG DR1 13.10 Ridebanespringning: EM, direkte 16.30 (TTV) Søren Ryge præsenterer: Jytte og araberne 17.00 Jeg var der - Terror i København (2:10) (G) 17.20 (TTV) Guld på godset (7:8) (G) 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 (TTV) De kære dyrebørn (7) 20.00 Narnia: Løven, heksen og garderobeskabet Amr. adventure-drama fra 2005. 22.10 Kriminalkommissær Barnaby (37) 23.45 Vera: Kragefælden 01.15-04.15 Nat-tv DR2 13.00 DR2 13:00 13.10 Paul Merton som globetrotter - på krydstogt (1:6) 14.00 DR2 14:00 14.10 Kulinariske globetrottere (6:28) 15.00 DR2 15:00 15.20 Det slører stadig 15.40 (TTV) Skråplan - Vest for Paradis (1:8) 16.00-18.30 DR2 Tema: I nattens mulm og mørke 16.06 I nattens mulm og mørke (1:3) (G) 16.56 I nattens mulm og mørke (2:3) (G) 17.45 I nattens mulm og mørke (3:3) (G) 18.40 Londons naturhistoriske museum (5:6) 19.30 DR2 Uden køn (G) 20.00 DR2 Tema: Anders Lund Madsens Dumme Dyr 20.01 (TTV)

Anders Lund Madsens Dumme Dyr 21.14 Animals 22.30 Deadline 23.00 Solaris Amerikansk science fiction-drama fra 2002. 00.30-06.00 Nat-tv

TV 2 13.05 Fed forvandling 13.50 Det er mig eller hunden 14.20 (TTV) Savnet (G) 15.10 (TTV) Boligrivalerne 15.40 (TTV) Store boligdrømme 16.10 Razzia - SKAT rykker ud (G) 16.40 Operation X: Smarte forretninger blandt venner (G) 17.25 La Vuelta: Studiet 18.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.25 La Vuelta: 1. etape - holdtidskørsel, direkte Vilanova de Arousa-Sanxenxo, 27 km. 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 (TTV) Min søsters børn på bryllupsrejse Dansk familiekomedie fra 1967. 21.55 ((S)) U.S. Marshals Amerikansk thriller fra 1998. 00.05 ((S)) Hide and Seek Amr. psykologisk thriller fra 2005. 01.50 Jail 02.20 Det sejeste sjak - Great Lake Warriors (1) 03.10 Undercover Boss 04.00-06.00 Nyhederne og Vejret

20.50 Kvinde på spring Amerikansk komedie fra 2011. 22.25 Stjerner på stribe 23.10 Station 2: Den rullende specialenhed (G) 00.15 Elementary (2) (G) 01.05 ((S)) The Saint - Helgenen Amerikansk romantisk actioneventyr fra 1997. 03.00 Grænsepatruljen 04.00-06.00 Nyhederne og Vejret TV 2 ZULU 13.05 Castle (85) 13.50 Castle (86) 14.35 Castle (87) 15.25 Castle (88) 16.10 Castle (89) 16.55 Castle (90) 17.40 Castle (91) 18.25 Castle (92) 19.15 Castle (93) 20.00 Spark i løgsuppen 20.50 Enestående med Christian Fuhlendorff 22.05 Uffe Holm - Flashback (1:2) 23.05 Uffe Holm - Flashback (2:2) 23.55 Legend’s Football League - USA 01.05-05.00 Nat-tv

TV3 13.20 How I Met Your Mother 3 (8) 13.50 How I Met Your Mother 3 (9) 14.20 How I Met Your Mother 3 (10) 14.50 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 6 (1) (G) 15.50 Hjælp - mit hus skal sælges! (6) 16.50 Star Wars V: Imperiet slår igen (G) Amerikansk science fiction-film fra 1980. 19.25 Stjerner på vippen (1) (G) 21.00 Star Wars VI: Jediridderen vender tilbage Amerikansk science fiction-film fra 1983. 23.40 The Mindy Project 1 (5) 00.10-05.25 Nat-tv

TV 2 ZULU

TV3+

13.20 Venner (2:236) 13.45 Venner (3) 14.15 Venner (4) 14.40 Venner (5) 15.05 Venner (6) 15.30 Venner (7) 15.55 Venner (8) 16.25 Venner (9) 16.50 Venner (10) 17.15 Venner (11) 17.40 Venner (12:236) 18.10 Kongen af Queens (100) (G) 18.35 Kongen af Queens (101) 19.05 Venner (87) (G) 19.30 Venner (88) 20.00 Men’s Room (2:2) 20.50 Linda P... og mig (1:2) 21.35 Linda P... og mig (2:2) 22.10 Anders Matthesen: Vender tilbage (1:2) 23.15 Anders Matthesen: Vender tilbage (2:2) 00.15-05.00 Nat-tv

13.00 Formel 1: Belgiens Grand Prix Træning Formula One World Championship. 16.50 Fodbold: Tottenham-Swansea Premier League. 19.00 Fodbold: Brøndby-Randers FC 6. spillerunde i Superligaen. 21.00 Fodbold: Onside Direkte fodboldmagasin . 22.00 An Idiot Abroad (2) 23.00 En sand løgn Amerikansk romantisk komedie fra 2009. 01.00-05.20 Nat-tv

TV3 14.30 Masterchef Allstars (401) 15.30 Masterchef Allstars (402) 16.25 Masterchef Allstars (403) 17.25 Masterchef Allstars (404) 18.25 Star Wars IV: Stjernekrigen (G) Amerikansk science fictionfilm fra 1977. 21.00 Star Wars V: Imperiet slår igen Amerikansk science fictionfilm fra 1980. 23.45 Collateral Amerikansk actionthriller fra 2004. 02.0006.20 Nat-tv

TV3+ 13.00 Tipslørdag optakt Optaktsprogram. 13.45 Fodbold: Fulham-Arsenal, direkte Premier League. 16.00 Fodbold: Newcastle-West Ham, direkte Premier League. 18.30 Fodbold: Aston Villa-Liverpool, direkte Premier League. 21.00 Game of Thrones 2 (9) 22.10 Game of Thrones 2 (10) 23.40 Devil Amerikansk gyser fra 2010. 01.10-05.35 Nat-tv

SØNDAG DR1 13.00 (TTV) Søren og Rosas vilde alderdom (3:4) (G) 13.25 Dressur: EM, direkte 17.00 (TTV) Søren Ryge præsenterer 17.30 (TTV) Puk og Herman går i land - Venø (6:8) (G) 18.30 TV Avisen med Sporten 19.00 (TTV) OBS 19.05 Kyst til kyst - Skagen (1:8) 20.00 (TTV) På vinger over - Asien og Australien 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Maria Wern: Snedrømme (2:2) Svensk krimi-miniserie fra 2011. 22.55 Whitechapel: I Jack the Rippers fodspor (2:3) 23.40 Wallander: Den femte kvinde (G) Engelsk-svensk krimi fra 2010. 01.10-03.20 Nat-tv DR2 13.00 DR2 13:00 13.10 Trusler mod Jorden (1:7) 14.00 DR2 14:00 14.10 Jordens kredsløb om solen (1:3) 15.00 DR2 15:00 15.20 (TTV) Alt forladt 15.35 Jimmys helte (1:6) 16.35 Hairy Bikers i Norge (1:8) 17.25 Jeg er loven Amerikansk western fra 1971. 19.10 The Tudors (25) 20.00 Fra køkkenbord til marked (8:10) 20.30 Amerikas Hairy Bikers (8:12) 21.00 Mad i brændpunktet: Afghanistan (1:5) 21.30 (TTV) Storrygeren - det oser af torsk (7:8) 22.00 (TTV) Høflighed på 100 dage (1:6) 22.30 Deadline 23.00 På den 2. side 23.30 Borgia - blod og magt (5) 00.25-06.00 Nat-tv

TV 2 13.00 Hvem bor hvor? (G) 13.30 Grillfeber (G) 14.20 Sænk periskopet Amerikansk komedie fra 1996. 16.00 La Vuelta: 2. etape - de første bjerge, direkte Pontevedra-Baiona. Alto Do Monte Da Groba, 176,8 km. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Det gode brød 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 (TTV) I Luv Jan (1:2)

TV3+ 16.00 Two and a Half Men 5 (107) (G) 16.30 Two and a Half Men 5 (108) 17.00 Two and a Half Men 10 (17) (G) 17.30 Two and a Half Men 10 (18) 18.00 How I Met Your Mother 8 (13) (G) 18.30 How I Met Your Mother 8 (14) 19.00 Simpsons 15 (11) 19.30 Simpsons 15 (12) 20.00 The New Normal (9) 20.30 The New Normal (10) 21.00 The Fast and the Furious Tyskamerikansk actionthriller fra 2001. 23.05 Tattoosalonen (3) 00.05-05.15 Nat-tv

MANDAG DR1 16.10 I farezonen (1:61) 17.00 Landsbyhospitalet (1) 17.50 TV Avisen 18.00 Price inviterer - Manu Sareen 18.30 TV Avisen med Sporten 18.50 Vores vejr 19.00 Aftenshowet 19.55 TV Avisen 20.00 Doping Epidemien (4:4) 20.40 Jeg var der - Christiania (4:10) 21.00 Danmarks skønneste hjem - Nordsjælland (2:10) 21.30 TV Avisen 21.55 Horisont 22.20 Sporten 22.30 Fader Brown (10:10) 23.15 Uden hæmninger (7:8) 00.10-03.25 Nat-tv DR2 16.00 DR2 16:00 16.10 DR2 Dagen - med Illeborg og Ingemann 17.00 DR2 17:00 17.10 DR2 Dagen - med Illeborg og Ingemann 18.00 DR2 18:00 18.05 Frank ser rødt (5:10) 18.35 Londons naturhistoriske museum (6:6) 19.00 DR2 19:00 19.30 Javel, hr. minister (6) 20.00 DR2 Uden skrald 20.30 Asger og de langtidsledige 21.00 Halvbroderen (2:8) 22.00 En detektiv i provinsen (2:3) 22.30 Deadline 23.00 Konflikten i Syrien: Krigen mod Assad 23.45 Kulinariske globetrottere (6:28) (G) 00.35-06.30 Nat-tv

TV 2 16.00 (TTV) Nyhederne 16.05 Regionale nyheder 16.10 Vejret 16.15 La Vuelta: 3. etape - Galicien, direkte Vigo-Mirador de Lobeira/ Vilagarcía de Arousa, 172,5 km. 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 (TTV) Nyhederne 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Hvem vil være millionær? 21.00 Jagten på det grønne guld 22.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.35 Krop umulig! 23.30 Huse for millioner 00.20 Cold Case (9) 01.10 ((S)) Lie to Me (13) 02.00 ((S)) Lie to Me (14) 02.45 Kongen af Queens (8) 03.10 (TTV) Natholdet 04.00-06.00 Nyhederne og Vejret TV 2 ZULU 16.00 ((S)) The Cleveland Show (20) 16.25 ((S)) American Dad (43) (G) 16.55 ((S)) American Dad (44) 17.20 South Park (73) (G) 17.45 South Park (74) 18.10 Kongen af Queens (101) (G) 18.40 Kongen af Queens (102) 19.05 Venner (88) (G) 19.30 Venner (89) 20.00 MØRK (1:2) 20.50 (TTV) Casper & Frank - nu som mennesker (1:2) 21.40 (TTV) Casper & Frank - nu som mennesker (2:2) 22.25 Simon Talbot - Damp 23.40 Rude Tube - Viral Villains 00.10-05.25 Nat-tv

TV3 16.00 NCIS 3 (50) 17.00 NCIS 3 (51) 18.00 Masterchef Allstars (404) (G) 19.00 Masterchef Allstars (405) 20.00 Stjerner på vippen (2) 21.30 Jagten på den forsvundne skat Amerikansk actioneventyr fra 1981. 23.55 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 5 (4) 00.55-05.40 Nat-tv

TIRSDAG DR1 16.10 I farezonen (2:61) 17.00 Landsbyhospitalet (2) 17.50 TV Avisen 18.00 (TTV) Price inviterer - Andreas Bo Pedersen 18.30 TV Avisen med Sporten 18.50 Vores vejr 19.00 Aftenshowet 19.55 TV Avisen 20.00 Den store bagedyst (2:8) 21.00 Kontant 21.30 TV Avisen 21.55 Madmagasinet Bitz & Frisk 22.20 Sporten 22.30 30 grader i februar (10:10) 23.25 Anno 1790 (10:10) 00.25 (TTV) OBS 00.30 Water Rats (35:177) 01.15 Mord i centrum (48:84) 02.00 Kongehuset (4:4) 02.55 Naboerne (125) 03.20-03.45 Shamwari nationalpark (G) DR2 16.00 DR2 16:00 16.10 DR2 Dagen - med Illeborg og Ingemann 17.00 DR2 17:00 17.10 DR2 Dagen - med Illeborg og Ingemann 18.00 DR2 18:00 18.05 DR2 Uden skrald (G) 18.35 Knæk koden - tallene (1:3) 19.00 DR2 19:00 19.30 Javel, hr. minister (7) 20.30 Dokumania: Døden på trappen 22.30 Deadline 23.00 (TTV) En chokerende rejse - Hanna Ziadeh og det arabiske efterår 23.50 Kulinariske globetrottere (7:28) (G) 00.35 Skyldig (2:2) Fransk thriller-miniserie fra 2007. 02.0006.30 DR2 Nattens nyheder

TV 2 16.00 (TTV) Nyhederne 16.05 Regionale nyheder 16.10 Vejret 16.15 La Vuelta: 4. etape - Fin del Mundo, direkte Lalín/a Estrada-Fisterra, 186,4 km. 18.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 (TTV) Nyhederne 18.25 Go’ aften Danmark 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 D’Angleterre (1) 20.50 (TTV) Razzia - Miljøkontrollen rykker ud 21.25 (TTV) Danmark ifølge Bubber 22.00 (TTV) Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.35 Station 2 Politirapporten 23.10 (TTV) Krop umulig - fedme 23.55 Huse for millioner 00.45 Cold Case (10) 01.35 ((S)) Lie to Me (15) 02.25 Kongen af Queens (9) 02.50 Kongen af Queens (10) 03.20-06.00 Nat-tv TV 2 ZULU 16.00 ((S)) The Cleveland Show (21) 16.25 ((S)) American Dad (44) (G) 16.55 ((S)) American Dad (45) 17.20 South Park (74) (G) 17.45 South Park (75) 18.10 Kongen af Queens (102) (G) 18.40 Kongen af Queens (103) 19.05 Venner (89) (G) 19.30 Venner (90) 20.00 MØRK (2:2) 20.50 Michael Schøt - Schøt Happens 21.50 »Fucking Glad« med Elias Ehlers 23.05 Martin Brygmann: De fleste ulykker sker med lemmet (1:2) 23.50 Rude Tube - Caught on Camera 00.15 Will & Grace (170) (G) 00.40 Will & Grace (171) (G) 01.05 Modern Family (85) (G) 01.30 Modern Family (86) 01.50 Punk’d 02.10 Punk’d 02.30 David Letterman 03.15 Vild med comedy 2 - Chapper 03.45 Hollyoaks (80) (G) 04.05-04.35 Hollyoaks (81) (G)

TV3 16.00 NCIS 3 (52) 17.00 NCIS 3 (53) 18.00 Masterchef Allstars (405) (G) 19.00 Masterchef Allstars (406) 20.00 Luksusfælden 10 (1) 21.00 Indiana Jones og templets forbandelse Amerikansk eventyrfilm fra 1984. 23.25 Ramsay’s Kitchen Nightmares US 5 (5) 00.25 NCIS 3 (52) (G) 01.20 NCIS 3 (53) (G) 02.15 Chase 1 (1) 03.05 Chase 1 (2) 03.50 Sol, sex og overvågning (3) 04.50-05.15 Fingrene væk fra min teenagedatter (55)

TV3+ 16.00 Two and a Half Men 5 (108) (G) 16.30 Two and a Half Men 5 (109) 17.00 Two and a Half Men 10 (18) (G) 17.30 Two and a Half Men 10 (19) 18.00 How I Met Your Mother 8 (14) (G) 18.30 How I Met Your Mother 8 (15) 19.00 Simpsons 15 (13) 19.30 Simpsons 15 (14) 20.00 The New Normal (11) 20.30 Fodbold: Champions League - optakt Optaktsprogram. 20.45 Fodbold: Champions League, direkte Playoff til Champions League, returkamp. 22.35 Fodbold: Champions League Goalshow Højdepunkter. 23.00 2 Fast 2 Furious Tysk-amerikansk actionfilm fra 2003. 01.10 Tattoosalonen (4) (G) 02.10 The Fast and the Furious (G) Tysk-amerikansk actionthriller fra 2001. 04.00 Supernatural 8 (G) 04.45-05.30 Las Vegas 1 (G)


Onsdag den 21. august 2013

11

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Vi håber at øvrige politikere i Skive Byråd besinder sig, ser ufornuften og urimeligheden i at lukke skoletilbuddet i Lihme LÆSERBREV:

Besparelserne på skoleområdet rammer skævt og er ulige fordelt I Lihme ønsker vi tilsvarende offentlige service, som i øvrige dele af kommunen. En service tæt på borgerne. For børnene årgang 0 til 13 år har vi i dag en velfungerende kommunal dagpleje, børnehave, skoletilbud fra 0. til 6. klasse og Udvidet Skolefritidsordning samt eftermiddagsklub. Denne service ønsker borgerne i Lihme bevaret. En enig forældregruppe i Lihme foreslår sammenlægning af dagpleje, børnehave, undervisningsafdeling med 0 – 6. kl. og udvidet SFO. Alt samles på skolen i Lihme under VSD´s ledelse. På årlig drift vil denne sammenlægning medføre en besparelse på 521.000 kr. eller en årlig besparelse pr. barn på omkring 7.000 kr. Forældregruppens forslag støttes af øvrige borgere i Lihme, SD skolebestyrelse, VSD ledelse og personale og dagplejen. For-

slaget tager tillige højde for de forandringer, som forventes med indførelse af den ny skolereform fra 2014. Hvis tilsvarende besparelse, som forældregruppen i Lihme peger på (7.000 kr. pr. barn årgang 0 – 13 år) gennemføres for hele kommunens dagpleje, børnehaver, skoler og skolefritidsordninger, er der være tale om en besparelse på over 40 mio. kr. Det er ikke for at argumentere for en sådan besparelse, men for at vise omfanget af den foreslåede besparelse og hvor ulige den rammer. Skive Kommunes forvaltning og politikkerne i Børne- og Familieudvalget foreslår dog helt at lukke for undervisning i Lihme. Derved regner de med en besparelse på omkring 1 mio. kr. Det svarer til en årlig besparelse pr. barn i Lihme på 13.000 kr. Det gør forskelsbehandlingen og skævvridningen overfor borgerne i Lihme endnu mere markant. Vi har forklaret politikkerne urimeligheden, og at en lukning af undervisningsafdelingen i Lihme ikke med sikkerhed giver den forventede besparelse.

Kommunens forslag til besparelsen indeholder en risiko for, at nogle elever, som i dag inkluderes i Lihme undervisningsafdeling, SFO og børnehave, under andre forhold skal have særlig opmærksomhed og støtte. Det medfører en merudgift, som ikke er indregnet i forvaltningens beregninger. Bl.a. derfor er den beregnede besparelse usikker og optimistisk. Ved forældregruppens forslag til besparelse på 520.000 kr., kan elever med særlige behov fortsat inkluderes. Nu skal Børne- og familieudvalgets indstilling til godkendelse i Skive Byråd. Vi håber at øvrige politikere i Skive Byråd besinder sig, ser ufornuften og urimeligheden i at lukke skoletilbuddet i Lihme. Der er en mulig besparelse ved forældregruppens forslag. Vi håber, at Byrådet vælger denne løsning og bevarer undervisningsafdelingen i Lihme. Vi ser en lukning af Lihme Undervisningsafdeling som en skævvridning og ulige besparelse, som ensidigt rammer et mindre bysamfund i kommunen. Claus V. Mikkelsen - Formand for Lihme Borgerforening

LIHME MURERFIRMA v/Knud Langberg • Murerarbejde • Flisearbejde • Forsikringsskader • Reparation

97 56 07 07 • 21 40 09 88 Adelgade 4 • 7860 Spøttrup

Tømrer- & murerfirma Tømrer - Murer - Totalentreprise

• Klargøring af biler til syn • Reparation af biler • Service på landbrugsmaskiner

El-installationer Rep. og salg af hvidevarer

Brodal El-montage v/Karsten Nørgaard Amtsvejen 41A - Nr. Lem

Tlf. 51 36 30 10 - 97 56 81 50

Salg og montering af solceller og WEGA vinduer

Kontakt: Peter Dahl - Tlf: 41 15 21 76 www.toftgaards.dk post@toftgaards.dk Kontor og administration: Kirsten Toftgaard, tlf. 97 52 33 36 Solbakken 23, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup

v/ Tom Engelbrecht

 Alt i smede- og Stort eller småt VVS-arbejde udføres er for os lige godt Fjernvarme Bio brændsels Kedler - Ovne - Stoker anlæg Oliefyrsservice Bioline - Reka - Baxi Frilandshytter til - Passat m.fl. frilandsgrise, kalve m.m.

P. Hald Maskinfabrik Smede- & VVS www.phald.dk • Mail: phald@email.dk

Aut. VVS- & Blikkenslagerfirma Ringvej 6, Lem, 7860 Spøttrup

97 56 82 33 • Fax 97 56 85 84 • Biltlf. 40 72 82 33

Trænger huset til et lift giver Tinus det et pift Ramsdahl Tømrer- & snedkerfirma Brodal Tlf. 97 56 80 25 Bil 40 26 03 82

Værksted: Vestergade 18, Balling 7860 Spøttrup

NYMØLLEVEJ 35 • 7860 SPØTTRUP

ALT I MURER- OG STØBEARBEJDE UDFØRES • Landbrugsbyggeri - Renovering af stalde • Miljøløsninger til landbruget • Muleby Tanke • Parcelhuse og lejligheder • Om-/tilbygninger • Totalentreprise • Vindmølle-fundamenter

• Skårlægning af raps m/14 fod • Mejetærskning • Presning af minibig og rundballer

• Al arbejde med rendegraver, BobCat og minigraver m/betonhammer udføres • Smedearbejde

Vestsalling Smedie, Stald- & Markservice

tinustomrer@gmail.com www.tinustomrer.dk v/tømrermester Tinus Brokholm Borgen 12, Spøttrup

v/Michael Brixen

Tlf. 22 33 35 23

Tlf. 40 61 46 17 eller 23 46 10 30

Lyngtoften 14 . Lihme - 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 04 51 . Fax 97 56 05 51 . Bil 40 61 46 17

Lem Maskinstation v/Michael Brixen


12

Onsdag den 21. august 2013

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Kramkisten - et samarbejde med

TE PRIVA R O F KUN

www.sallingweb.dk

* se billede på www.sallingweb.dk

Annoncer i denne rubrik kan kun indrykkes via www.sallingweb.dk 2 hjul & Tilbehør Jawa knallert. Sjov gammel knallert den har fået nye kæder og kabler og ser så nogenlunde ud, kr. 950, Tlf: 50494195 *

Barn & Baby

Brun Pusletaske. L:38, B:18, H:28 Stort rum m dobbelt lynlås, forrum m indelinger og side lommer, kr. 60, Tlf: 28240961 * Weekendseng. Sort weekendseng , kr. 200, Tlf: 30600011 * Klapvogn. Klapvogn næsten som ny Har altid stået inde Der er kørpose med , kr. 750, Tlf: 22476614 *

Bruder kranbil. Skal have en ny snor , kr. 60, Tlf: 20304167 *

Biler & Tilbehør

3 bøger. Om sunde børn, kr. 10, Tlf: 20304167 *

500 kg. treiler med plader. Og papir den er fra 1989 Lys

og hjullejer er ok b, kr. 950, Tlf: 50494195 * Citroen Xantia 2.0 HDI . Årg 24 - 06 1999 sidst synet d 25 - 06 2012 , kr. 10800, Tlf: 50494195 * Alu fælge. 4 stk 16"alu fælge næsten nye 2gode +2 knap så gode 225 - 70 - 16" vinterdæk boltmål, kr. 2500, Tlf: 25774507 *

Bolig, Grund & Udlejning Stor grund med fri fjordudsigt. 3500 m 2 stor grund

med fri udsigt til fjorden sælges Grunden er beliggende mid, kr. 270000, Tlf: 97561919

Boligen (inde) Elorgel. Elorgel sælges - bud modtages gerne, kr. 1000, Tlf: 97564604 * Runde „lade-vindues“spejle. Sort lakeret, meget flotte og unikke , kr. 395, Tlf: 25888871 * RETRO. Glasseret keramik fad. Rigtig flot, velholdt ca 24 cm KUN, kr. 150, Tlf: 25888871 *

Elektronik Canon eos 300v. Analog ca-mera , kr. 350, Tlf: 30600011 *

Mode & Skønhed Dolce & Gabbana. Pour Homme After shave 125 ml Uåbnet , kr. 150, Tlf: 30600011 *

Spøttrup Ugeavis tager KUN de nyeste annoncer med fra:

Hobby & Fritid Ophalervogn. 2 stk ophaler vogn bådtrailer sælges pr stk 1000kr, kr. 1000, Tlf: 25774507

Balling, Brøndum/Hvidbjerg, Hem/Hindborg/Dølby, Krejbjerg, Lem/Vejby, Lihme/Vadum, Oddense/Otting, Ramsing/Håsum, Rødding/Spøttrup/Grundvad

som er blevet oprettet på

www.sallingweb.dk SallingWeb.dk fralægger sig et hvert ansvar for annoncernes indhold

KATASTROFER rammer uskyldige Dansk Røde Kors gør noget ved det Bliv medlem - ring på

FRA FREDAG

Ugens buket Fra kr.

38 38 38 39 Dansk Røde Kors

Kreativ Idé

Søndergade 13B - Balling 7860 Spøttrup Åbningstider

VINDER UGE 33:

Man-tirs: Lukket Ons-tors-fre: 10-17.15 Lørdage i ulige uger: 10-14 Pia D. Rasmussen Mobil: 20 97 30 13

5995

LEM Vesterbrogade 1 Lem 97 56 80 03

Vestsalling Motionscenter Søndergade 13 B Balling 7860 Spøttrup. Åbent alle hverdage fra kl. 8.30-16.00. Henvendelse: Spøttrup Ugeavis mellem kl. 8.30 - 16.00

Karen Nørgård Kornvænget 3, Rødding, 7860 Spøttrup Karen Nørgård får tilsendt en gavecheck på 200 kr. til SPAR Lem

Gæt kryds og tværs'en og send den til Spøttrup Ugeavis - Søndergade 13B, Balling, 7860 Spøttrup, så den er redaktionen i hænde senest mandag inden kl. 8.30. Mellem de rigtige løsninger trækkes der lod om 1 gavekort fra én af annoncørerne på siden. Gavekortet har en værdi af 200 kr.

Mrk. kuverten „Krydsord“

Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.

Svarkupon Navn: Adresse: Postnr.:

By:


Onsdag den 21. august 2013

13

Spøttrup Ugeavis nr. 34

K i r k e s t o f Havegudstjeneste i Balling Præstegård

Byfestgudstjeneste i Hvidbjerg Lørdag den 24. august kl.10.00 vil der i forbindelse med områdets årlige byfest blive afholdt gudstjeneste i teltet på plænen ved Brøndum/ Hvidbjerg Skole. Fra kl.9.00 vil der være fælles morgenmad, hvor der kan købes rundstykker og kaffe/te. Venlig hilsen Brøndum/Hvidbjerg Menighedsråd og Byfestudvalget

Søren Kierkegaard og det moderne menneske

Der var havegudstjeneste i Balling Præstegårdshave i lørdags, hvor vejret viste sig fra sin absolut bedste side. Gitte Ørskov spillede på hamonika og sognepræst Susanne Troelsgaard og Jens Hvidtfeldt Nielsen forrettede gudstjenesten

Vestsalling Kirkekor (dvs. korene ved Rødding, Lem, Lihme og Vejby Kirker) starter efterårssæsonen i uge 36. VOKSENKORET øver hver onsdag kl. 19 - 21 i Sognehuset i Rødding, mens BØRNEKORET øver om torsdagen på Rødding Friskole kl. 15.30 - 16.30. Begge kor har plads til nye medlemmer, og alle er velkomne! Jeg glæder mig til at se jer! Elisabeth Juul (organist v. Rødding, Lem, Lihme og Vejby Kirker og dirigent for begge kor)

Sensommerudflugt til Lemvig Igen i år skal vi på en lille eftermiddagsudflugt, nemlig torsdag den 5. september. Turen går til Lemvig, hvor vi vil se og høre om Museet for Religiøst Kunst. På museet vil vi også drikke vores eftermiddagskaffe. Udflugten er for alle, der har mulighed for og lyst til at tage på tur en torsdag eftermiddag. Der vil blive arrangeret buskørsel, og man kan stige på følgende steder: Kl. 12.30 ved købmanden i Ramsing - Kl. 12.40 ved Håsum kirke og Kl. 12.50 ved Hvidbjerg Skole - Prisen for turen er 50,00 kr. pr. person. Tilmelding bedes senest ske onsdag d. 28.august til Else Klokmose, tlf. 29 62 94 65 eller til Grethe Nielsen, tlf. 97 56 63 68 Hvis der er problemer med at komme til opsamlingsstederne, så giv lige besked ved tilmeldingen, så vil I blive hentet hjemme. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med. Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget ved Brøndum, Hvidbjerg, Håsum og Ramsing kirke.

Rødding- Lem - Lihme og Vejby Kirker

Balling-Volling-Krejbjerg Brøndum-Hvidbjerg Oddense og Otting Kirker Ramsing og Håsum Kirker

Præster: Anna-Mette Korshøj Jørgensen Jakob Fløe Nielsen

Præster: Susanne Trolsgaard og Jens Hvidtfeldt Nielsen

Gudstjenester på Ældrecentrene Balling: Tirsdag den 20. august kl. 15.00

Andagter Rødding Ældrecenter: Den 29. august kl. 14.30 Sognehuset i Rødding den 5. september kl. 9.00 Lem Ældrecenter:

Oddense: Torsdag den 22. august kl. 15.00

Den 28. august kl. 14.30 Fælleshuset, Valmuevej Den 28. august kl. 10.00

Kirkebilen bestilles hos Skive Taxa tlf. 97 52 47 00 OBS-OBS-OBS: For kirkegængere i Brøndum-Hvidbjerg-Håsum og Ramsing : Skive Minibusser og Taxi tlf. 97 53 53 11

Præst: Sanne Hvorslev

Foredrag i Rødding sognehus ved Peter Aaboe Sørensen tirsdag den 3. september 2013 kl. 19.30 Søren Kierkegaard ønsker at gøre mennesket opmærksom på dets virkelighed. Faktisk kan hele hans forfatterskab ses som et langt forsøg på at finde frem til hvad menneskets virkelighed overhovedet er, siger Peter Aaboe Sørensen, der til daglig er ansat ved institut for idéhistorie på Aarhus Universitet. Men hvad har Kierkegaards tænkning og virkelighedsforståelse så at sige os som nulevende mennesker i en moderne verden? Alle er velkommen ! Der er kaffe til medbragt brød! Præster og menighedsråd

Velkomstgudstjeneste Årets nye konfirmander og deres familier bydes velkommen til gudstjeneste Søndag den 25. august kl. 19.30 i Rødding Kirke

Gudstjenester Søndag den 25. august Rødding: 19.30 JFN Velkomstgudstjeneste for nye konfirmander Lihme: 9.00 JFN Balling: 10.15 JHN Oddense: 9.00 JHN Salmevalgsgudstjeneste Hvidbjerg: 9.00 SH Håsum: 10.15 A SH Våbenhuskaffe A: Altergang

Kom og få børnebibelen! Så er det snart tid til et gensyn med alle de børn, der blev døbt i 2010, så de som lovet kan få deres børnebibel. I august og september inviterer vi derfor børnene sammen med deres familier hen til et lille arrangement i den kirke, hvor de er blevet døbt. Her skal vi bl.a. synge og lege og høre lidt om, hvad det betyder at være døbt. Datoerne for arrangementerne er:

Rødding kirke: 22. august kl.16.30 - Lihme kirke: 3. september kl.16.30 Vejby kirke: 5. september kl. 16.30 Alle børnene vil modtage en invitation med posten i begyndelsen af august.

Præsterne


14

Onsdag den 21. august 2013

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Arrangementer: August Tirsdag den 20. august: Til Ålegilde med Lihme Pensionistforening kl. 18.00 på Restaurant Gyldendal Aftenen starter med rundtur ved Kaas kl. 16.30 Onsdag den 21. august: Lem Ældrecenter, Bevægelse kl. 10.30 Lem Ældrecenter, Kaffe i Pavillon kl. 14.30 „Så skal vi ud at spise“ i Nr. Vorupøre, afg. kl. 16.00 fra Oddense Kirke Torsdag den 22. august: Lem Ældrecenter, Spilleaktiviteter kl. 10.30 Rødding Ældrecenter, Sommerfest (kun for beboere og pårørende) kl. 17.30 Gæstepris 100 kr. - OBS tilmelding Fredag den 23. august: Rødding Ældrecenter, Bustur til Nedbryderen i Skave kl. 14.00 Lørdag den 24. august: Byfestgudstjeneste i Hvidbjerg kl. 10.00 Café Knud Strand, Ålegilde kl. 18.30 Mandag den 26. august: Motionsbadminton, Banelodtrækning kl. 19.00 i Oddense Hallen Tirsdag den 27. august: Opstart Ulve, Grundvadvej 6 kl. 18.30 Onsdag den 28. august: Rødding Ældrecenter, Bomiva afdelingsmøde kl. 10.00 Åletur 2013, arr. Rødding-Ramsing Pensionistforening, fra Krejbjerg kl. 12.45, Rødding kl. 13, Ramsing kl. 13.15 Rødding Ældrecenter, Musikeftermiddag med Jytte & Co, kl. 14.30 Opstart Bæver, Grundvadvej 6 kl. 16.45 Opstart Spejdere, Grundvadvej 6 kl. 19.00 Torsdag den 29. august: Sommeren heldagstur, afg. Aktivitetscentret kl. 09.30 Arr. Balling-Volling Pensionistforening Rødding Ældrecenter, Gudstjeneste kl. 14.30 Lotterispil i Spøttrup Aktivitetscenter kl. 19.00 Fredag den 30. august: Rødding Ældrecenter, Kaffehygge i Rundstuen med Erik ved klavere kl. 10.30 Lørdag den 31. august Tour de Spøttrup, start/Mål Falkevej i Balling kl. 13.00 Mandag den 2. september: Balling Ældrecenter, Motion kl. 10.00 Balling Ældrecenter, Fællessang kl. 15.00 Tirsdag den 3. september: Balling Ældrecenter, Hobby og samvær kl. 09.30 Balling Ældrecenter, Gudstjeneste kl. 15.00 Foredrag om Søren Kierkegaard i Rødding Sognehus kl. 19.30 Torsdag den 12. september: Lotterispil i Spøttrup Aktivitetscenter kl. 19.00 Torsdag den 26. september: Lotterispil i Spøttrup Aktivitetscenter kl. 19.00 Torsdag den 10. oktober: Lotterispil i Spøttrup Aktivitetscenter kl. 19.00 Torsdag den 24. oktober: Lotterispil i Spøttrup Aktivitetscenter kl. 19.00 Torsdag den 7. november: Lotterispil i Spøttrup Aktivitetscenter kl. 19.00 Torsdag den 21. november: Lotterispil i Spøttrup Aktivitetscenter kl. 19.00 Torsdag den 2. december: Lotterispil i Spøttrup Aktivitetscenter kl. 19.00

Lem Vejby Lihme Brodal Ramsing

aldt ønv em r G tte e7•L d nne v/A broga 33 r 1 e t Øs 568

97

n Be

zin

A/S olm Brodal h r 0 34 gge 56 8 K. A 7 9 . OK

-

Tlf

p-el.dk www.sk

1, Lem Ringvej trup øt 7860 Sp 85 00

Tlf. 97 56

evard 7 Sdr. Boul ive 7800 Sk 00

Tlf. 97 52

tanke eptik jde s f a rbe ing Tømn alt gravea N samt es ATIO T S r ø N I e udf Lihm ASK

23

B Vog rdr. N nma autr nds up's Syr forr env etni ej ng

Tlf.

0 61 Tlf. 4

e -& ejd r e r arb ER R ømdker t /S M A l t sne TØ ER- NG A &

M K I LE ED ETN em N L R S R j 2, FOngve 81

1A ,

Lem Bil 97 56 30 9 80 7 61 72 72

M 14, LEMLyngtoften 46 17

Tømrer- og snedkerarbejd e VEJBY TØM TØMRERFIRMARERAP Betrykvej 3, Vejby S Telefon 97 56 83 96

71

56 97

Ri

Bil 40 25 56 96

- Fax 97 56 85 22

Større arrangementer: Byfest i Brøndum-Hvidbjerg-Rettrup Torsdag den 22. august - fra Fredag den 23. august - fra Lørdag den 24. august - fra

kl. 18.00 kl. 18.30 kl. 08.00

Rødding-Ramsing Pensionistforening inviterer på Åletur onsdag den 28. august Vi kører fra Krejbjerg kl. 12.45, fra Rødding kl. 13.00 og fra Ramsing kl. 13.15 til Søndervig, hvor vi skal se sandskulpturerne. Derefter kører vi til Aulum Kro, hvor vi spiser ål. Pris pr. person kr. 200,Absolut seneste tilmelding er 24. august til Gunhill tlf. 97 56 17 97 eller Birgit tlf. 97 56 30 63. Husk at meddele om du vil have ål eller wienerschnitzel.

rik fab n i k as il.dk ma ld M VVShald@emaslagerfir a H P. de- &• Mail: p Blikkenpøttrup 3 k e Sm .phald.d VS- & , 7860 S 72 82 3 www

9

0 .V em tlf. 4 Autgvej 6, L • Bil 3 n i 3 R 6 82 97 5

Vests

Hjemm alling eServic e Sø n

dergad e 13B, Tlf. 97 56 63 9 Balling 5


Onsdag den 21. august 2013

15

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Succes-aften med Lynge Jakobsen på Breum Landevejskro Din kommune informerer INFO 6WRUVNUDOGVLQGVDPOLQJ =RQH *O6NLYH.RPPXQH RUDQJHSnNRUW

Vi henter storskrald og miljøkasser med farligt affald i uge 35 6WRUVNUDOGHUI[P¡EOHUKnUGHKYLGHYDUHU HOHNWULVNHDSSDUDWHUF\NOHUEDUQHYRJQH PHWDOWU SDSRJSDSLU 3DSRJSDSLUVNDOY UHUHQWW¡UWRJXGHQ PDGUHVWHU 'XNDQLNNHWLOPHOGHKDYHDIIDOGRJHU KYHUYVDIIDOGWLOVWRUVNUDOGVRUGQLQJHQ 0LOM¡NDVVHUQHKHQWHVDOWLGRPRQVGDJHQ Afhentning 9HGWLOPHOGLQJRSO\VHVKYLONHQGDJDIIDOGHW KHQWHV Tilmelding til Skive Renovation 4-S senest torsdag den 22. august.

Kåstrupvej 20 – 22, 7860 Spøttrup Tlf. 9758 1288 4-S@4-s.dk - www.4-s.dk

3XOMHPLGOHUWLOVXQGKHG RJIRUHE\JJHOVHL6NLYH .RPPXQH Har du en god idé? Mangler du støtte til at komme i gang? 6NLYH.RPPXQHVVXQGKHGVXGYDOJ\GHU VW¡WWHWLOQ\HSURMHNWHURJIRUV¡JPHGIRUH E\JJHQGHHOOHUVXQGKHGVIUHPPHQGH IRUPnO

.¡UHSODQIRUERJEXVVHUQHL6NLYH.RPPXQH Balling $NWLYLWHWVFHQWUHW 9LOODSDUNHQ 3RVWKXVYHM

PDQGDJ IUHGDJ IUHGDJ 

Breum 9LEHY QJHW .XOWXUFHQWUHW

WLUVGDJ RQVGDJ 

Lihme )RUVDPOLQJVKXVHW

RQVGDJ 

Lund )RUVDPOLQJVKXVHW

PDQGDJ

Lundø 3SODGV/XQG¡YHM

O¡UGDJ

Nautrup )RUVDPOLQJVKXVHW

RQVGDJ 

Nr. Søby 8ON UYHM -HUQEDQHYHM

PDQGDJ WRUVGDJ Durup 3U VWHY QJHW .URHQ 6NROHELEOLRWHNHW

WLUVGDJ RQVGDJ IUHGDJ 

Oddense &KDUORWWHYHM )RUVDPOLQJVKXVHW

PDQGDJ RQVGDJ 

Fur %UXJVHQ

WRUVGDJ 

Ramsing 6NROHQ

RQVGDJ 

Glyngøre +DYQHQ 6NROHQ

RQVGDJ WRUVGDJ 

Resen +\EHQYHM 3HWXQLDYHM

Tilmelding og information: Kirsten Dahl 7OI PDLONGFK#VNLYHNRPPXQHGN

WLUVGDJ IUHGDJ 

(WVDPDUEHMGHPHOOHP6NLYH.RPPXQH 3V\N,QIR0LGW6,1'%HGUH3V\NLDWUL

Hald 6¡QGHUWRIWHQ OGUHFHQWUHW

PDQGDJ O¡UGDJ 

Harre .LUNHQ

WLUVGDJ 

Hejlskov )RUVDPOLQJVKXVHW Hem 'DQHO\NNH

O¡UGDJ WRUVGDJ 

Hjerk 1HGHU+MHUNYHM

WLUVGDJ 

Hvidbjerg %¡UQHKDYHQ

IUHGDJ 

Højslev K. )RUVDPOLQJVKXVHW

PDQGDJ

Højslev St. 9LERUJYHM%UXJVHQ

O¡UGDJ 

Håsum *O0¡EHOIDEULN

RQVGDJ 

'HUNDQV¡JHVVW¡WWHWLOIHNVPDWHULDOHU NRQVXOHQWELVWDQGHOOHUPDUNHGVI¡ULQJL IRUELQGHOVHPHGQ\HSURMHNWHUIRUV UOLJW XGVDWWHERUJHUHL6NLYH.RPPXQH

Junget .¡EPDQGHQ

WRUVGDJ 

Krejbjerg )RUVDPOLQJVKXVHW

PDQGDJ

Lem 3U VWHJnUGVPDUNHQ RQVGDJ 6NROHQ IUHGDJ 

Roslev EOHYHM PDQGDJ 6DOOLQJVXQGYHMWLUVGDJ . UYHM IUHGDJ Rødding %UXJVHQ %UXJVHQ

RQVGDJ IUHGDJ 

Rønbjerg 6WDWLRQVYHM

IUHGDJ 

Selde %UXJVHQ %UXJVHQ

WLUVGDJ WRUVGDJ

Skive %UDJHVYHM %LOVWUXSSDUNHQ

WRUVGDJ IUHGDJ 

Thise )RUVDPOLQJVKXVHW

WLUVGDJ 

Thorum *XOGN\VWHQ

WLUVGDJ 

Vinde 0DULDQHYHM

WLUVGDJ 

Virksund +DYQHQ

PDQGDJ

Åsted .LUNHQ

WRUVGDJ ZZZIDFHERRNFRPVNLYHELEOLRWHN www.skivebibliotek.dk

$QV¡JQLQJVIULVWHQHUmandag den 16. september 2013 kl. 12.00.$QV¡JQLQJHQ VHQGHVSnPDLOWLOHYKH#VNLYHNRPPXQHGN HOOHUQENQ#VNLYHNRPPXQHGNRJYLOEOLYH EHKDQGOHWSnVXQGKHGVXGYDOJHWVP¡GH WRUVGDJGHQRNWREHU

)(07259(7256'$*( 5(17/,9IRUE¡UQRJ PHG³NLFN´WLO³5(17/,9 XQJH±'HW2PUHMVHQGH PDGNDVVHQ´ 0DGFLUNXV

For yderligere oplysninger: 6XQGKHGVFKHI(YD+HQULNVHQWOI HPDLOHYKH#VNLYHNRPPXQHGN .RQVXOHQW1LHOV%URFK.QXGVHQWOI HPDLOQENQ#VNLYHNRPPXQHGN

%¡UQRJXQJHIUD6NLYH.RPPXQHLQYLWHUHU DOWJRGWIRONWLODWNRPPHRJNLNNHLQGHQIRU SnIHPWRUYHWRUVGDJHLXJHUQHIUD NOL6NLYHHJQHQV1\1RUGLVNH2P UHMVHQGH0DGFLUNXV

+DU,EUXJIRUWLSVRJLGpHUWLOHQVXQGHUH KYHUGDJ"6nNDQ,GHOWDJHLIDPLOLHIRUO¡ EHWL6XQGKHGVFHQWHU6NLYH)RUO¡EHWHUHW WLOEXGWLOIDPLOLHUKYRUHWHOOHUÀHUHE¡UQHU RYHUY JWLJH 2SVWDUWGHQVHSWHPEHU )RU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQRJWLOPHOGLQJ NRQWDNWVXQGKHGVNRQVXOHQW/RXLVH*$Q GHUVHQSnWOIHOOHUNOLNLQGSn ZZZVNLYHGNVXQGKHGVFHQWHU

NETVÆRKSGRUPPER (WJRGWWLOEXGORNDOWLGLQHJHQNRPPXQHL IRUO QJHOVHDIZHHNHQGVHPLQDUHW

PDQGDJ WRUVGDJ WRUVGDJ 

Jebjerg -HUQEDQH$OOp PDQGDJ ‘VWHUJDGHV%XWLNVW WLUVGDJ 

)DPLOLHIRUO¡E±GHWHU VMRYWDWY UHVXQG

WEEKENDSEMINAR L$XOXP)ULWLGVFHQWHU lørdag den 5. og søndag den 6. oktober 2013 - Begge dage kl. 9-15. 6LGVWHWLOPHOGLQJGHQVHSWHPEHU 'HOWDJHOVHHU*5$7,6

Dommerby 5DPVGDKOVYHM %DNNHYHM )MRUGEMHUJ$JHU

6XQGKHGVXGYDOJHWKDUDIVDWNUWLO HQVXQGKHGVIUHPPHSXOMHLKYRUDIGH NUNDQV¡JHVQX

6nYHOSULYDWHVRPRIIHQWOLJHDNW¡UHUIUD 6NLYH.RPPXQHNDQV¡JHPLGOHU $QV¡JQLQJVPDWHULDOHW¿QGHVSn ZZZVNLYHGNVXQGKHGV\JGRP

3nU¡UHQGHWLOVLQGVOLGHQGH HWJRGWWLOEXG

%HPDQGLQJHQHUE¡UQRJXQJHIUD6NLYH .RPPXQHVVNROHURJGDJWLOEXGGHUMRQJ OHUHUPHGGHUHQHUnYDUHUWLQJIUDQDWXUHQ RJRSODQGHWVDPWGHO NUHORNDOHI¡GHYDUHU IUDHJQHQ 'HW2PUHMVHQGH1\1RUGLVNH0DGFLUNXV J¡URSKROGYHG6NLYHKXV6NROHLXJH +¡MVOHY6NROHLXJH5RVOHY6NROHL XJHRJ96'5¡GGLQJLXJH .RPPHU,HQVW¡UUHJUXSSHK¡UHUYLJHUQH IUDMHUSnIRUKnQGWOI / VPHUHZZZVNLYHUHQWOLYEXGN

Først til mølle til 5 nye nordiske ”RENT LIV middage” %¡UQRJXQJHIUD6NLYH.RPPXQHXGE\GHU LXJHUQHIHP³5(17/,9PLGGDJH´ IUHPVWLOOHWHIWHUQ\HQRUGLVNHSULQFLSSHUDI ORNDOHI¡GHYDUHUIUD6DOOLQJ )HVWPHQXHUQHVHUYHUHVLE¡UQHQHVRP UHMVHQGHPDGFLUNXVWRUVGDJHDIWHQHUSn KKY6NLYHKXV6NROH+¡MVOHY6NROH5RVOHY 6NROHRJ96'5¡GGLQJ

GENSYNSAFTEN tirsdag den 12. november 2013 kl. 19-21.30 L$XOXP)ULWLGVFHQWHU )RUHGUDJGLVNXVVLRQVDPY U

7LOEXGWLO GHPHQVUDPWHIDPLOLHU Pårørendegrupper +DUGXVRPSnU¡UHQGHWLOHWPHQQHVNHPHG GHPHQVEUXJIRU ‡DWYLGHPHUHRPGHPHQV ‡DWWDOHPHGDQGUHKYLVSnU¡UHQGH KDUGHPHQV ‡DWXGYHNVOHHUIDULQJHURJLGpHU NDQYLWLOE\GHGLJDWY UHPHGLHQ SnU¡UHQGHJUXSSH *UXSSHQP¡GHVJDQJHSnI¡OJHQGH GDWRHU 3.9.13 + 8.10.13 + 5.11.13 + 10.12.13 + 7.1.14 0¡GHUQH¿QGHUVWHGLP¡GHORNDOHWLGHW IRUKHQY UHQGHWU QLQJVORNDOHSn 6NRYEDNNHKMHPPHW6NRYEDNNHQ6NL YHNO 'HWHUJUDWLVDWGHOWDJHPHQ¡QVNHUPDQ NDIIHRJEU¡GNRVWHUGHWWHSUJDQJ 7LOPHOGLQJNDQVNHWLUVGDJIUHGDJ WLOGHPHQVNRRUGLQDWRU .DWULQH)(EHUKDUGWā7OI

.DVVDWLRQ ,KHQKROGWLOEHNHQGWJ¡UHOVHQUDI MXQLNDVVHUHVDOOHVNROHSV\NRORJLVNH UDSSRUWHUMRXUQDOHUNDUWRWHNHURJVNROH PRGHQKHGVSU¡YHUYHGXQGHUYLVQLQJVSOLJ WHQVRSK¡U I år vil materiale vedrørende elever født i 1995 blive kasseret. +YLVPDWHULDOHW¡QVNHVRSEHYDUHWPnHOH YHQHOOHUGHQQHVIRU OGUHUHWWHKHQYHQGHO VHWLO Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skive Kommune Torvegade 10, 7800 Skive Tlf. 9915 5791 senest den 30. august 2013. .DVVDWLRQVIULVWHQHULVnIDOGnU 0D\EULWW$QGHUVHQOHGHQGHSV\NRORJ Pædagogisk Psykologisk Rådgivning hska@skivekommune.dk

3ULVHQHUNUSUNXYHUW Billetsalget til den 22.8. foregår fra Skivehus Skole mellem 8.00-14.00 på hverdage. Billetsalget til den 29.8. foregår fra Skive Friskole. )RUXGEHVWLOOLQJNDQVNHYLDWOI

Sprogcenter Skive ,QGYDQGUHUO UHU $QV¡JQLQJVIULVWGHQDXJXVW

/ VPHUHZZZVNLYHUHQWOLYEXGN

6HVWLOOLQJVEHVNULYHOVHQVDPWÀHUH stillingsopslag på www.skive.dk

JOB

ZZZVNLYHGN 7RUYHJDGHͿ6NLYHͿ7OIͿVN#VNLYHNRPPXQHGN


16

Onsdag den 21. august 2013

Spøttrup Ugeavis nr. 34

Succes-aften med Lynge Jakobsen pĂĽ Breum Landevejskro

Kreativ IdĂŠ

Design din egen taske

Mal en vindmølle i glade farver

Vi mangler deltidsbrandmÌnd Falck i Balling søger deltidsbrandfolk til at løse de spÌndende opgaver der ligger inden for brand og redning. Vi opfordrer alle - kvinder, mÌnd, ufaglÌrte, faglÌrte osv. - til at søge job hos os, hvis man har lyst til de udfordringer, som stür beskrevet i folderen.

GĂŚlder til og med fredag den 28. juni

Du skal kunne vĂŚre pĂĽ brandstationen pĂĽ Folkevej 6, inden for 5 mnutter, efter alarmen er gĂĽet.

Lav evt. fingerringe af Spring armbĂĽnd

Nogle har det indtryk, at man helst skal vÌre supermand for at vÌre brandmand: Det skal man ikke! Vi søger derfor alle personer, der kan se en udfordring i jobbet, og som for det meste ogsü har mulighed for at møde i dagtimerne. Kontakt for mere information: Stationsleder Henry Thorgaard - mobil 26 16 98 98 Brandassistent Bent Laursen - mobil 20 81 64 11 Falck Balling, Falkevej 6, 7860 Spøttrup

# #' ) 1 ;'1 6 )44  

Kom og fĂĽ en snak med

Balling BrandvÌsen m/brandbil lørdag den 24. august fra kl. 8.00 og et par timer frem pü Dagli’Brugsen Ballings P-plads hvor vi uddeler brochurer og snakker med potentielle brandfolk Du kan lÌse, se og høre mere om at vÌre deltidsbrandmand pü

Fredag den 6. september vil Kreativ Ide ogsĂĽ have ĂĽben fra kl. 17-21

Ă…BNINGSTIDER:

Onsdag-torsdag-fredag kl. 10-17.15 lørdag i ulige uger kl. 10 -14 Pia D. Rasmussen: Mobil 20 97 30 13 • Mail kreativide@yahoo.dk Søndergade 13B • Balling • 7860 Spøttrup

www.blivbrandmandnu.dk

4 0 #$$ ' ---

 '1 4#%7---

)8,7 &- 7';% +0 6((" .%",0#1/ ,0- 14$-

*<"

7&&#"'0 14$- # 0+0 .%",0#1/ ,0- 0+0

6<" 0 # )%# !714 # '1 '%'#' -

)01 1+ .07 &)0/ &#%% 0 1&&' & 8)01 !0&0' . 1/ #!% $%0 4#% 4 714;0 # &  -

+'0 ** 25< #'07, % (2 **( : (2 622 #% <5< **(

#% )%# !714&#%-$ 999-)%# !714"8#'07,-$   

Uge 34 2013