Page 1


OD NACZELNEJ


Diagnoza brzmi autyzm dziecięcy F(84.0), co dalej... Przekazana diagnoza autyzmu budzi u rodziców ogromny niepokój, często frustrację. Cała rodzina wymaga wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, medycznego, prawnego, jak i społecznego. Rodzice zaraz po konsultacji diagnostycznej, otrzymujący diagnozę autyzmu ich dziecka, objęci są w pierwszej kolejności opieką prawną w Stowarzyszeniu. Specjalista doradza, co w takiej sytuacji w zakresie należnych im praw. Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne są propozycją dla rodziców będących przed rozpoczęciem procesu terapii swojego dziecka. W przypadku autyzmu ważne jest wczesne objęcie dziecka specjalistyczną opieką. Dlatego każde dziecko do 12. roku życia podlega w Stowarzyszeniu, przed zakwalifikowaniem do terapii, testowi psychoedukacyjnemu PEP-R, który wyznacza indywidualny profil terapii zaraz po diagnozie. Jest wstępną diagnozą funkcjonalną. Wspomaga to zarówno cele terapeutyczne wyznaczając tym samym ścieżki do pracy terapeutom, rodzicom zaś daje możliwość realizowania programu indywidualnego na terenie domu. Autyzm jest bardzo złożonym i trudnym zaburzeniem rozwoju. Mówiąc o osobach z autyzmem trzeba wymienić specyficzne trudności, które występują u każdej osoby z innym natężeniem. Nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem, dlatego cały proces diagnostyczny wymaga zachowania kolejności poszczególnych etapów. Jest procesem bardzo złożonym, wymagającym wiele zaangażowania i wiedzy ze strony specjalistów. Katarzyna Bartkowiak, terapeuta SPOA „Dalej Razem”


Witaj huśtawko. W końcu przyszedł koniec długiej, chłodnej zimy, przeminęły wiosenne deszcze, więc pogoda nie stoi nam na drodze. Tak bardzo się za Tobą stęskniłyśmy! I ty też z pewnością doskonale pamiętasz swoje wierne wielbicielki. To my - Ira i Mama.


ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


BIULETYN NR 2  
BIULETYN NR 2  

Drugi numer bezpłatnego biuletynu wydawanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" w Zielonej Górze.

Advertisement