Page 1

remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:56 Pagina 16

Renovatie ankers Voor elke situatie een oplossing op maat!

• SPIT RENO MT • SPIT RENO MTQ • SPIT RENO FT • SPIT RENO MB • SPIT RENO RF • SPIT RENO RR


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:47 Pagina 1

Notities

1

+INFO: www.spitpaslode.be www.spitpaslode.nl


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:48 Pagina 2

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

Overzicht ÂŹ SPIT renovatieankers Buitenmuur

Binnenmuur

SPIT RENO MT

Binnenmuur Buitenmuur

Pagina 7

Dubbel spreidend mechanisch anker, volledig RVS.

SPIT RENO MTQ Binnenmuur

Dubbel spreidend mechanisch anker, volledig RVS, met breekmoer voor een juiste en makkelijke plaatsing.

Buitenmuur

Pagina 8

SPIT RENO FT Binnenmuur Buitenmuur

Dubbel mechanisch anker met neopreen spreidelement voor zachtere materialen.

Pagina 9

SPIT RENO MB Binnenmuur

Chemische bevestiging in binnenblad en mechanische bevestiging in buitenblad, volledig RVS.

Buitenmuur

Pagina 10

SPIT RENO RF Binnenmuur Buitenmuur

Chemische bevestiging met nylon zeef in binnen- en buitenblad.

SPIT RENO RR

Pagina 11

Binnenmuur

Chemische bevestiging in binnen- en buitenblad, volledig RVS.

Buitenmuur

Pagina 12 Toepasbaar

Mogelijk toepasbaar, informeer bij SPIT

Niet toepasbaar

Kalkzandsteen

Geperforeerde steen / voeg

Betonsteen

Gipsblok, Gasbeton

Volle baksteen

Beton ÂŽ

Bovenstaande ankers is een gedeelde uit het totale mogelijke assortiment. Combinaties of speciale uitvoeringen zijn mogelijk.

2


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:49 Pagina 3

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

Inleiding ¬ Even voorstellen SPIT, PASLODE, DUO-FAST en HAUBOLD maken onderdeel uit van Illinois Tool Works (ITW). ITW is een Amerikaanse multinational met wereldwijd zo’n 60.000 werknemers verdeeld over meer dan 800 verschillende business units. Van de vier bovengenoemde merken die ITW Bevestigingssystemen Nederland en ITW Construction Products België voeren, is SPIT het merk dat producten heeft voor het bewerken en bevestigen op staal, steen en beton. De overige drie merken zijn vooral gericht op hout op hout bevestigingen. Eén van de productgroepen in het assortiment van SPIT is een range Renovatie-ankers die ook wel SPIT RENO wordt genoemd.

De vier merken van ITW Construction Benelux

Historie en problematiek van een spouwanker Vanaf de jaren 1900 tot heden worden er vele soorten bouwwerken gebouwd met behulp van verschillende bouwmaterialen, bouwmethoden en bouwconstructies. Eén van dit type constructies is een binnenmuur met daaraan gekoppeld (d.m.v. spouwankers) een buitenmuur. Tot op de dag van vandaag wordt deze bouwmethode gebruikt ook al zijn er bepaalde structurele aanpassingen doorgevoerd m.b.t. materiaal keuzes, dilatatie afstanden, Rc-waardes en bij voorbeeld het aantal spouwankers per m2. Een spouwmuur is ooit geïntroduceerd om het probleem met vochtdoorslag naar binnen te voorkomen. Een spouwmuur bestaat uit een niet-dragende buitenmuur, een spouw en een (meestal dragende) binnenmuur. Voor 1970 bestond de spouw uit een luchtlaag die meestal varieerde tussen de 30 -55 mm. Vanaf 1970 is men begonnen met het isoleren van het binnenblad waardoor de spouwdiktes ook groter werden. Aangezien een buitenmuur onderhevig is aan winddruk en windzuiging zal een spouwanker deze trek- en drukkrachten moeten kunnen opnemen en kunnen overdragen op het binnenblad. Indien er te weinig spouwankers in een spouwmuur zijn geplaatst, of als de spouwankers na verloop van tijd de belastingen niet meer kunnen opnemen, kunnen er problemen gaan ontstaan doordat bijvoorbeeld een stuk gevel bezwijkt en naar beneden valt.

®

3

Richard Holstraat, Den Haag

Treublaan, Den Haag


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:49 Pagina 4

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

Inleiding ¬ Onderzoek en incidentanalyse Naar aanleiding van een aantal incidenten met gevels heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) een aantal incidenten onderzocht m.b.t. gevelproblemen. In het daaruit voortkomende OVV rapport “Veiligheidsproblemen met gevelbekleding” staat een zeer goede analyse van de gevel problematiek bij de verschillende bouwwerken. Eén van de prioritaire thema’s van VROM (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) is “veilige gebouwen” (brand en constructieve veiligheid). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van de regels in de nieuwbouw maar zijn ook verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen. Mede hierdoor heeft de VROM-inspectie nog eens 18 incidenten onderzocht waarbij er problemen waren met gevels en dit gerapporteerd in het rapport “constructieve veiligheid gevels en glazen overkappingen” dd. okober 2007. Conclusies uit onderzoeksrapport VROM De onderzochte incidentgebouwen gelden als referentiekader en aangenomen wordt dat dit soort gebouwen veelvuldig voorkomen. De duurzaamheid van de gebruikte spouwankers zijn niet voldoende en vertonen ernstige gebreken. In het verleden zijn veelvuldig verzinkte stalen spouwankers gebruikt waarvan de levensduur van 50 jaar niet werd gehaald. Ook vertonen de spouwankers van een koperzink legering (messing) problemen als gevolg van ontzinking en spanningscorrosie. Uitgaande van de onderzochte incidenten zijn de onderstaande situaties het meest risicovol: l Gebouwen die gebouwd zijn in de periode 1945 – 1980 l De kopgevels met doorgaand metselwerk vormen een verhoogd risico

Aanbeveling uit onderzoeksrapport VROM Gezien het risico dat (kop) gevels van oude flats kunnen bezwijken, dient er actie te worden ondernomen. Vanuit de woningwet is de eigenaar van een gebouw primair verantwoordelijk en de woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk “in een staat te brengen, te laten komen of te houden” dat niet voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. De gemeente heeft (vanuit de woningwet) de taak toe te zien op de naleving van dit verbod en zal dan ook de gebouweigenaren informeren over dit probleem. De gebouweigenaar zal een gevelonderzoek uit moeten laten voeren en als blijkt dat de huidige spouwankers niet meer voldoen, zullen renovatie-ankers toegepast moeten worden. Samenvattend: Gebouwen die gebouwd zijn in de periode 1945 – 1980 vertonen een verhoogd risico op het niet meer correct functioneren van de spouwankers waardoor een gevel of een gedeelte daarvan naar beneden kan komen. De eigenaar van het pand is verplicht een gebouw met verhoogd risico te laten onderzoeken door een onderzoeksbureau dat vervolgens moet concluderen of de huidige spouwankers nog voldoen of niet. Als de spouwankers niet meer voldoen, zal het onderzoeksrapport een aanbeveling bevatten voor het bijplaatsen van renovatie-ankers.

Staal verzinkt spouwanker die is doorgeroest

Messing spouwanker met ontzinking ®

4


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:49 Pagina 5

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

Inleiding ¬ De oplossing: SPIT RENO SYSTEEM Voor het opnieuw “koppelen” van het buitenblad aan het binnenblad biedt het SPIT RENO systeem voor elke situatie een passende en hoogwaardige oplossing. Een juist systeem voor elke situatie heeft o.a. te maken met de verschillende soorten materiaal waaruit het binnen-, en buitenblad zijn vervaardigd maar ook met de wisselende spouwbreedte. Met het SPIT RENO systeem heeft SPIT een zeer uitgebreid pakket renovatieankers dat voor elke situatie de juiste oplossing kan bieden. Het advies is om alle RENO ankers in het midden van een steen te plaatsen voor de hoogst haalbare belastingen. Echter kunnen veel van de RENO ankers ook in de voeg geplaatst worden indien de voegen en de positie dit toelaten. Het plaatsen in de voeg kan voordelen bieden als de voegen ook vernieuwd dienen te worden of als het materiaal van het buitenblad niet mooi afgewerkt kan worden met kleurpasta, denk aan een geglazuurde steen. Alle SPIT RENO ankers bestaan uit austenitisch staal RVS AISI 304 of kunnen op aanvraag geleverd worden in RVS 316. Aangezien de diameter van het anker o.a. bepalend is voor het aantal ankers, i.v.m. trek- en drukkrachten, hebben de RENO ankers standaard een diameter van 5,0 mm doorsnede met een M6 schroefdraad om het aantal benodigde ankers te beperken. Een aantal ankers kan in M5 geleverd worden met een doorsnede van 4,0 mm. Om ervoor te zorgen dat vocht niet naar het binnenblad wordt getransporteerd, zit er op het anker een druipring gemonteerd. Er zijn drie soorten hoofdsystemen te onderscheiden waarbij alle combinaties tussen de systemen mogelijk zijn. Zie hieronder de drie soorten systemen, met de twee plaatsingsmethodes.

RVS spreidelement

Mechanisch plaatsing

®

5

Neopreen spreidelement

Chemisch met of zonder zeef

Chemische plaatsing

Breekmoer voor gecontroleerde en snelle plaatsing


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:49 Pagina 6

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

Inleiding ÂŹ Het project advies Naar aanleiding van een onderzoeksrapport kan SPIT een advies geven over het type anker, het aantal en de plaatsing van de ankers. Zo kan er bij een situatie met een massief en hard binnen- en buitenblad goed gewerkt worden met een RENO MTQ waarbij er zowel in het binnen- als in het buitenblad mechanisch wordt verankerd. Door de breekmoer is de gebruiker zeker van het juiste aandraaimoment en kan er een hoge plaatsingssnelheid worden gehaald. In een situatie met een wat zachter binnenblad zal er eerder worden gekozen voor een RENO MB of de RENO RF waarbij er in het binnenblad chemisch wordt verankerd en in het buitenblad mechanisch of chemisch. Ook kan door een mechanische verankering in het buitenblad, de horizontale en verticale verplaatsing als gevolg van thermische invloeden beter worden opgevangen. Het ankeradvies van SPIT kan ook samengaan met trekproeven ten behoeve van het bepalen van de sterkte van de verschillende systemen,

Camerainspectie

Spouwbreedte bepalen

Treksterkte bepalen

Het aantal en de positionering Het aantal ankers is afhankelijk van de optredende belasting per m 2. In het algemeen zullen er met de SPIT RENO ankers zeer hoge waarden worden gehaald waardoor het meestal voldoende is om 2,5 anker per m 2 te plaatsen. Voor aanvang van een project zijn er eventueel testen op het anker uitgevoerd om te zien of de optredende belastingen opgenomen kunnen worden. SPIT kan dit uitvoeren en rapporteren. Voor de positionering van de ankers adviseren wij om dit als volgt te doen: horizonaal om de 900 mm en verticaal om de 450 mm waarbij de ankers nooit recht boven elkaar staan, maar zijn versprongen. Rondom openingen, zoals deuren en ramen, is het advies de ankers hier 150 mm vanaf te plaatsen en om de ankers om de 300 mm te plaatsen, zie bijgaand ankerpatroon.

X

X

X 300 mm

450 mm max. 450 mm max.

900 mm max.

X

X

X

X 150 mm

ÂŽ

6


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:51 Pagina 7

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

SPIT RENO MT ¬ dubbel mechanische verankering VOORDELEN ¬ Corrosiebestendig ¬ Hoge uittrekwaarden ¬ Eenvoudig te plaatsen ¬ Tijdens plaatsing perfect controleerbaar met momentsleutel ¬ Anker wordt verzonken geplaatst ¬ Elke lengte leverbaar

De SPIT RENO MT is een dubbel spr eidend mechanisch anker, dat zowel in het binnen- als in het buitenblad zal spr eiden. Dit type wordt vooral gebruikt in situaties waarbij zowel het binnen- als het buitenblad bestaan uit goede massieve materialen. Het renovatie-anker type MT is op aanvraag leverbaar in iedere gewenste lengte, de standaardlengtes zijn 200, 225 en 255 mm.

¬ In M5 en M6 leverbaar ¬ Geschikt voor vele materialen

ANKERSPECIFICATIE ¬ RVS 304 ¬ Ankerdiameter 4.0 en 5.0 mm

Technische gegevens Code

Omschrijving

¬ Draaddiameter M5 en M6 ¬ Diameter spreidanker 12 mm ¬ Boordiameter 12 mm

TOEBEHOREN Plaatsingswerktuig FT M5S 651260 Plaatsingswerktuig FT M6S 651229

Boor

Anker

Spouw

ø [mm]

lengte [mm]

breedte [mm]

Uiterste trekbelasting kN Beton

Steen 15N/mm

Blokken >7N/mm

651233

MT 5200

12

200

45 - 70

8

6

3

651234 651235 651216

MT 5225 MT 5255 MT 6200

12 12 12

225 255 200

70 - 95 100 - 125 45 - 70

8 8 8

6 6 6

3 3 3

651231 651232

MT 6225 MT 6255

12 12

225 255

70 - 95 100 - 125

8 8

6 6

3 3

Toepasbaar in de volgende materialen Plaatsingswerktuig FT 4HS 651261

Kalkzandsteen

Plaatsingswerktuig FT 5HS 651219

Volle baksteen

Geperforeerde steen, voeg

Gipsblok, gasbeton

Betonsteen

Beton

Materiaal

Momentsleutel TB100

651218

Binnenmuur Buitenmuur

Toepasbaar

Mogelijk toepasbaar, informeer bij SPIT

Niet toepasbaar

Plaatsingprincipe 1.

4.

2.

5.

1. Boor een gat van 12 mm iets schuin omhoog door het buitenblad en 60 mm in het binnenblad 2. Maak gebruik van een dieptemaatstok om de diepte in het binnenblad te respecteren. Het anker dient 15 mm verzonken te zitten in het buitenblad. 3. Reinig het gat door te blazen en te borstelen. 4. Draai het renovatie-anker op het plaatsingswerktuig en plaats deze in het boorgat.

3.

6.

5. Spreid het anker in het binnenblad m.b.v. van een geijkte momentsleutel en verwijder het plaatsingswerktuig. 6. Plaats nu het tweede plaatsingswerktuig op het anker voor de bevestiging in het buitenblad. 7. Vul het boorgat op voor een mooie afwerking.

®

7


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:51 Pagina 8

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

SPIT RENO MTQ ¬ dubbel mechanische verankering met breekmoer VOORDELEN ¬ Corrosiebestendig ¬ Hoge uittrekwaarden ¬ Snelle plaatsing en juiste spreiding dankzij breekmoer ¬ Tijdens plaatsing perfect controleerbaar met momentsleutel ¬ Anker wordt verzonken geplaatst ¬ Elke lengte leverbaar ¬ Geschikt voor vele materialen

De SPIT RENO MTQ is een dubbel spreidend mechanisch anker, dat zowel in het binnen- als in het buitenblad zal spr eiden. Dit type wordt vooral gebruikt in situaties waarbij zowel het binnen- als het buitenblad bestaan uit goede massieve materialen. De SPIT RENO MTQ is voorzien van een breekmoer voor een snelle plaatsing en een correct aandraaimoment voor de juiste spreiding. Het renovatieanker type MTQ is op aanvraag leverbaar in iedere gewenste lengte, de standaardlengtes zijn 200, 225 en 255 mm.

ANKERSPECIFICATIE ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

RVS 304 Ankerdiameter 5.0 mm Draaddiameter M6 Diameter spreidanker 12 mm Boordiameter 12 mm

De moer breekt af als het spreidlichaam in het binnenblad op het juiste moment komt. Vervolgens zal het spreidlichaam in het buitenblad gaan spreiden.

Technische gegevens Code

Omschrijving

Momentsleutel TB100

Spouw

Uiterste trekbelasting kN

ø [mm]

lengte [mm]

breedte [mm]

Beton

Steen 15N/mm

>7N/mm

Blokken

MTQ 6200

12

200

45 - 70

8

6

3

651237

MTQ 6225

12

225

70 - 95

8

6

3

651238

MTQ 6255

12

255

100 - 125

8

6

3

Toepasbaar in de volgende materialen Kalkzandsteen

651218

Anker

651236

TOEBEHOREN Plaatsingswerktuig FT 5HS 651219

Boor

Volle baksteen

Geperforeerde steen, voeg

Gipsblok, gasbeton

Betonsteen

Beton

Materiaal

Binnenmuur Buitenmuur

Toepasbaar

Mogelijk toepasbaar, informeer bij SPIT

Niet toepasbaar

Plaatsingprincipe 1.

4.

1. Boor een gat van 12 mm iets schuin omhoog door het buitenblad en 60 mm in het binnenblad. 2. Maak gebruik van een dieptemaatstok om de diepte in het binnenblad te respecteren. Het

2.

5.

anker dient 15 mm verzonken te zitten in het buitenblad. 3. Reinig het gat door te blazen en te borstelen. 4. Plaats het anker in het gat, en plaats het plaatsingwerktuig op het anker en draai deze aan.

3.

6.

5. Het anker zal eerst in het binnenblad gaan spreiden en na het breken van de breekmoer zal het anker in het buitenblad gaan spreiden. 6. Vul het boorgat op voor een mooie afwerking. ®

8


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:54 Pagina 9

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

SPIT RENO FT ¬ dubbel mechanische verankering VOORDELEN ¬ Ook leverbaar met breekmoer ¬ Corrosiebestendig ¬ Voor harde en zachtere materialen geschikt. ¬ Eenvoudig te plaatsen ¬ Tijdens plaatsing perfect controleerbaar met momentsleutel ¬ Anker wordt verzonken geplaatst

De SPIT RENO FT is een dubbel spr eidend mechanisch anker, dat zowel in het binnen- als in het buitenblad zal spr eiden. Dit type wordt vooral gebruikt in situaties waarbij zowel het binnen- als het buitenblad bestaan uit zachte of poreuze materialen. Het neopreen spreidelement zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling in het materiaal en heeft daarbij een goede duurzaamheid. Het renovatie-anker type FT is op aanvraag leverbaar in iedere gewenste lengte, de standaardlengtes zijn 200, 225 en 255 mm.

ANKERSPECIFICATIE ¬ RVS 304 ¬ Neopreen spreidelement ¬ Ankerdiameter 5.0 mm ¬ Draaddiameter M6

Technische gegevens Code

Omschrijving

¬ Diameter spreidanker 12 mm

Boor

Anker

Spouw

Uiterste trekbelasting kN

ø [mm]

lengte [mm]

breedte [mm]

Beton

Steen 15N/mm

>7N/mm

Blokken

¬ Boordiameter 12 mm

651216

MT 6200

12

200

45 - 70

6.5

5

4

TOEBEHOREN

651231 651232

MT 6225 MT 6255

12 12

225 255

70 - 95 100 - 125

6.5 6.5

5 5

4 4

Plaatsingsgereedschap M6 651229

Toepasbaar in de volgende materialen Kalkzandsteen

Plaatsingswerktuig FT 5HS 651219

Volle baksteen

Geperforeerde steen, voeg

Gipsblok, gasbeton

Betonsteen

Beton

Materiaal Momentsleutel TB100

651218 Binnenmuur Buitenmuur

Toepasbaar

Mogelijk toepasbaar, informeer bij SPIT

Niet toepasbaar

Plaatsingprincipe 1.

4.

1. Boor een gat van 12 mm iets schuin omhoog door het buitenblad en 60 mm in het binnenblad. 2. Maak gebruik van een dieptemaatstok om de diepte in het binnenblad te respecteren. Het anker dient 15 mm verzonken te zitten in het buitenblad.

2.

5.

3.

6.

3. Reinig het gat door te blazen en te borstelen. 4. Draai het renovatie-anker op het plaatsingswerktuig en plaats deze in het boorgat. 5. Spreid het anker in het binnenblad m.b.v. van een geijkte momentsleutel en verwijder het plaatsingswerktuig. 6. Plaats nu het tweede plaatsingswerktuig op het anker voor de bevestiging in het buitenblad. 7. Vul het boorgat op voor een mooie afwerking. *

®

9

Voor RENO FT met breekmoer zie plaatsingsmethode RENO MTQ


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:54 Pagina 10

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

SPIT RENO MB ¬ chemische en mechanische verankering VOORDELEN ¬ Ook leverbaar met breekmoer ¬ Groot toepassingsgebied ¬ Corrosiebestendig, RVS ¬ Hoge uittrekwaardes ¬ Snel en eenvoudig te plaatsen ¬ Tijdens plaatsing controleerbaar met momentsleutel ¬ Anker wordt verzonken geplaatst ¬ Goede vochtafdichting door chemie in het binnenblad

ANKERSPECIFICATIE ¬ RVS A2 (klasse 304)

De SPIT RENO MB is een combinatie van een mechanisch en chemisch anker . De bevestiging in het binnenblad zal gebeuren met een chemische lijm (advies SPIT Epomax), waarna het uitharden de bevestiging in het buitenblad met een spreidanker wordt gemaakt. De SPIT RENO MB is uiterst geschikt in situaties waarbij het binnenblad kan variëren in kwaliteit. Het renovatieanker MB is op aanvraag leverbaar in iedere gewenste lengte, de standaardlengtes zijn 200, 225 en 255 mm.

Technische gegevens Code

Omschrijving

¬ Ankerdiameter 5.0 mm ¬ Draaddiameter M6 ¬ Diameter spreidanker 12 mm ¬ Boordiameter 12 mm

Boor

Anker

Spouw

Uiterste trekbelasting kN

ø [mm]

lengte [mm]

breedte [mm]

Beton

Steen 15N/mm

>7N/mm

Blokken

651617

MB 6200

12

200

45 - 70

7

6

5

651240

MB 6225

12

225

70 - 95

7

6

5

651241

MB 6255

12

255

100 - 125

7

6

5

TOEBEHOREN Plaatsingswerktuig FT 5HS 651219

Toepasbaar in de volgende materialen Kalkzandsteen

Momentsleutel TB100

651218

SPIT Epomax 380ml

050885

Volle baksteen

Geperforeerde steen, voeg

Gipsblok, gasbeton

Betonsteen

Beton

Materiaal

Binnenmuur Buitenmuur

Toepasbaar

Mogelijk toepasbaar, informeer bij SPIT

Niet toepasbaar

Plaatsingprincipe 1.

2.

4.

5.

1. Boor een gat van 12 mm iets schuin omhoog door het buitenblad en 60 mm in het binnenblad. 2. Maak gebruik van een dieptemaatstok om de diepte in het binnenblad te respecteren. Het anker dient 15 mm verzonken te zitten in het buitenblad. 3. Reinig het gat door te blazen en te borstelen. 4. Chemisch verankeringsprodukt aanbrengen in het binnenblad. (gebruik eventueel verlengtube)

3.

6.

5. Plaats de RENO MB in het materiaal zodat deze 15 mm verzonken zit. 6. Nadat de uithardingstijd gerespecteerd is, kan het voorste anker gespreid worden met het plaatsingswerktuig en de momentsleutel. 7. Vul het boorgat op voor een mooie afwerking. ®

10


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:55 Pagina 11

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

SPIT RENO RF ¬

chemische verankering met nylon zeef

VOORDELEN ¬ In veel materialen te gebruiken ¬ Corrosiebestendig, RVS 316 ¬ Te gebruiken in de steen en in de voeg ¬ Volledig spanningsvrij ¬ Geen vochtindringing a.g.v. de chemie rondom de ankerstang ¬ In vele lengtes en uitvoeringen verkrijgbaar (o.a. M5 of M6)

ANKERSPECIFICATIE ¬ Anker: RVS 316, zeef: nylon, buis: PVC

De SPIT RENO RF is een verankering, die in zowel het binnen- als buitenblad wordt bevestigd met een chemische lijm (advies SPIT Epomax). Het anker bestaat uit een dubbele nylon zeef met in het midden een plastic buis. De zeef is aan één zijde gesloten en aan de andere zijde open. De zeef kan in de massieve steen geplaatst worden, maar ook in de voeg of een geperforeerde steen. De SPIT RENO RF is uiterst geschikt voor situaties waar zowel het binnen- als het buitenblad van slechte of poreuze materialen zijn. Ook in projecten waar geen voorspanning op de steen mag optreden is de SPIT RF de juiste oplossing.

Technische gegevens Code

Omschrijving

¬ Ankerdiameter 4.0 en 5.0 mm ¬ Draaddiameter M5 of M6

Boor

Anker

Spouw

ø [mm]

lengte [mm]

breedte [mm]

Beton

Uiterste trekbelasting kN

45 - 70

Steen 15N/mm

>7N/mm

Blokken

7

6

5

¬ Boordiameter 13 mm (12mm zonder druipring)

651245

RF A4 5200

13

200

651246

RF A4 5225

13

225

70 - 90

7

6

5

¬ Te gebruiken met Epomax

651247

RF A4 5255

13

255

100 - 125

7

6

5

651248

RF A4 6200

12

200

45 – 70

7

6

5

651225

RF A4 6225

12

225

70 – 90

7

6

5

651249

RF A4 6255

12

255

100 - 125

7

6

5

TOEBEHOREN SPIT Epomax 380ml

050885

SPIT Epomax toebehoren

zie blz.13

Toepasbaar in de volgende materialen Kalkzandsteen

Verlengbuis rood 8 x 245

651227

Verlengbuis 9 x 200

050898

Volle baksteen

Geperforeerde steen, voeg

Gipsblok, gasbeton

Betonsteen

Beton

Materiaal

Binnenmuur Buitenmuur

Toepasbaar

Mogelijk toepasbaar, informeer bij SPIT

Niet toepasbaar

Plaatsingprincipe 1.

4.

1. Boor een gat van 13 mm (zonder druipring 12 mm) door het buitenblad en met een diepte van 70 mm in het binnenblad. 2. Maak gebruik van een dieptemaatstok om de diepte in het binnenblad te respecteren.

2.

5.

3. Reinig het gat door te blazen en te borstelen. 4. Plaats de zeef in het gat met de dichte zijde eerst (door het verlengstuk in de zeef te plaatsen wordt voorkomen dat de zeef knikt tijdens het plaatsen). Als de zeef op zijn plaats zit, injecteer met SPIT

3.

6.

Epomax. Gebruik hiervoor het speciale verlengstuk op de mengmond. 5. Plaats de draadstang d.m.v. een heen en weer draaiende beweging. 6. Vul het boorgat op voor een mooie afwerking.

®

11


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:55 Pagina 12

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

SPIT RENO RR ¬ chemische verankering VOORDELEN ¬ Corrosiebestendig ¬ RVS 304 of 316 ¬ Anker wordt vezonken geplaatst ¬ Economisch anker ¬ Eenvoudig te plaatsen

ANKERSPECIFICATIE

De SPIT RENO RR is een verankering, die in zowel het binnen- als het buitenblad wor dt bevestigd met een chemische lijm (advies SPIT Epomax). Het renovatieanker SPIT RENO RR wordt vooral gebruikt in situaties waarbij zowel het binnen- als het buitenblad bestaan uit massieve materialen. De SPIT RENO RR wordt veelvuldig ingezet indien de drukvastheid van de materialen verschilt of niet bekend is. Met behulp van de SPIT EPOMAX zal het anker volledig afgesloten worden van vochtindringing en zal hoge uittrekwaardes hebben.

¬ RVS (klasse 304 of 316) ¬ Ankerdiameter 5.0 mm ¬ Draaddiameter M6 ¬ Boordiameter 12 mm

Code

TOEBEHOREN SPIT Epomax 380ml

050885

SPIT Epomax toebehoren

zie blz.13

Verlengbuis wit 10 x 290

Technische gegevens

651259

Omschrijving

Boor

Anker

Spouw

Uiterste trekbelasting kN

ø [mm]

lengte [mm]

breedte [mm]

Beton

Steen 15N/mm

>7N/mm

Blokken

651256

RR 6200

12

200

45 - 70

7

6

5

651257

RR 6225

12

225

70 - 90

7

6

5

651258

RR 6255

12

255

100 - 125

7

6

5

Toepasbaar in de volgende materialen Kalkzandsteen

Volle baksteen

Geperforeerde steen, voeg

Gipsblok, gasbeton

Betonsteen

Beton

Materiaal

Binnenmuur Buitenmuur

Toepasbaar

Mogelijk toepasbaar, informeer bij SPIT

Niet toepasbaar

Plaatsingprincipe 1.

4.

1. Boor een gat van 12 mm. 2. Maak gebruik van een dieptemaatstok om de diepte in het binnenblad te respecteren. 3. Reinig het gat door te blazen en te borstelen.

2.

5.

4. Injecteer met SPIT EPOMAX in het binnenblad, 5. Duw het renovatieanker met een heen en weer draaiende beweging op zijn plaats in het gat. (15 mm verzonken in het buitenblad)

3.

6.

6. Plaats vervolgens chemisch mortel in het buitenblad rondom de ankerstang met behulp van de witte verlengbuis. 7. Vul het boorgat op voor een mooie afwerking. ®

12


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:55 Pagina 13

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

SPIT EPOMAX ¬ twee componenten injectiemortel speciaal voor draadstangen ETA Optie7 n° 05/0111 n° QX

0070

De SPIT Epomax is een hoogwaardige injectiemortel. 100% styreenvrij, heeft een zeer snelle uithardingstijd, is gemakkelijk injecteerbaar en is toepasbaar in zowel droge, vochtige en natte gaten. Tevens kan de SPIT EPOMAX gebruikt worden in massieve en holle materialen indien er gebruik wordt gemaakt van een zeef. SPIT EPOMAX is CE gecertificeerd waardoor er 50 jaar garantie op de lijm kan worden gegeven. SPIT EPOMAX geeft een goede weerstand tegen andere chemische stoffen, zie hiervoor de onderstaande tabel. VOORDELEN ¬ ETA gecertificeerd product ¬ Zeer snelle uithardingstijd met hoge aanhechtingstijd. ¬ Hoge hittebestendigheid ¬ Styreenvrij, niet corrosief ¬ Verkrijgbaar in verschillende tubes (150 – 345 – 380 ml)

ANKERSPECIFICATIE ¬ Vinylester ¬ Styreen vrij ¬ Hoge aanhechtsterkte: 18 N/mm2 ¬ Snelle uitharding ¬ ETA - Europese Technische Goedkeuring nr: 05/0111

Chemische weerstand EPOMAX anker Chemische Concentratie Weerstand substanties (%) Azijnzuur 0-50 (+) Aceton 10 (+) Ammonium20 (o) of ammoniakhydroxide Ammonium5 (+) of ammoniakhydroxide Broomwater 5 (+) Chloorwater 0-100 (+) Citroenzuur 0-100 (+) Gedëoniseerd water 0-100 (+) Gedeminiraliseerd water (+) Dieselbrandstof 0-100 (+) Ethylalcohol (Ethanol) 10 (o) Ethyleen glycol 0-100 (+) Brandstof 100 (+) Zware olie (voor motor) 100 (+)

Chemische Concentratie Weerstand substanties (%) Hexaan 100 (o) Chloorwaterstofzuur 25 (o) Chloorwaterstofzuur 15 (+) Melkzuur 0-100 (+) Fosforzuur 80 (+) Fosforzuur, stoom (+) en gecondenceerd Zeewater

0-100

(+)

Natriumcarbonaat Natriumchloride Natriumhydroxide (of Caustic soda) Zwavelzuur Zwavelzuur Zwavelzuur / Fosforzuur

10 0-100 25

(+) (+) (o)

0-70 Dampen 10:20

(+) (+) (+)

Weerstand (+): Het product in contact met de substantie vertoond geen visuele schade zoals scheuren, oppervlakte-aantasting of zwelling. Gevoeligheid (o): gebruik dit voorzichtig, voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden, de substantie tast het product lichtjes aan.

Plaatsingstijd alvorens te belasten en op moment te zetten PLAATSINGSPRINCIPE

Omgevingstemperatuur (°C)

Verwerkingstijd

40°C 30°C 20°C 10°C 0°C

1 min. 3 min. 6 min. 11 min. 22 min.

Notitie: minimum installatie temperatuur: -5°C

Toebehoren

®

13

Patroon Epomax 380 ml (15 patronen in box)

651092

Patroon Epomax 380 ml

050885

Injecteerpistool 380 ml manueel

077151

Injecteerpistool 380 ml pneumatisch

050919

Accu injecteerpistool EGI 380

054298

Mengmond CM12L

050882

Verlengbuis 8 x 200 mm

050898

Reinigingskit manueel in koffer

055832

Uithardingstijd Droge beton Natte beton 30 min. 60 min. 35 min. 1 uur 10 min. 40 min. 1 uur 20 min. 60 min. 2 uur 3 uur 30 min. 7 uur


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:56 Pagina 14

Renovatie-ankers

Voor elke situatie een oplossing op maat!

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP SPIT biedt een uitgebreid assortiment elektrisch gereedschap. Op deze pagina vindt u slechts een selectie uit het uitgebreide assortiment. Het volledige assortiment elektrisch gereedschap kunt u terugvinden in de algemene catalogus.

SPIT 328 Li-ion ¬ accu-boorhamer Lithium Aanbevolen Ø: Aansluiting: Gewicht: Vermogen: Slagkracht: Code 328Li:

Ø 4 tot Ø 14 mm SDS + 3,7 kg 710 W 2J 012257

SPIT 322 ¬ 2 kg boorhamer Aanbevolen Ø: Aansluiting: Gewicht: Vermogen: Slagkracht: Code 322:

Ø 5 tot Ø 14 mm SDS + 2,5 kg 680 W 2,4 J 024230

SPIT 343 ¬ 4 kg boor- en hakhamer Aanbevolen Ø: Aansluiting: Gewicht: Vermogen: Slagkracht: Widea beitel kort: Code 343:

Ø 18 tot Ø 30 mm SDS + 4,7 kg 900 W 5J 223055* 054289

SPIT 445 ¬ hakhamer Ideaal voor het hakken Koppelsnelheid belast: Aansluiting: Gewicht: Vermogen: Slagkracht: Widea beitel kort: Code 445:

van voegen! 0 – 3500 K/min. SPIT 4,3 kg 710 W 3,5 J 651098* 811100

SPIT XT3 ¬ universele betonboor SSD+ Nieuwe generatie betonboren: krachtig, snel en consequent. Hogere prestaties, dankzij de echte 3 snijkanten. XT3 XT3 XT3 XT3

ø ø ø ø

12 12 12 12

x x x x

160-100: 260-200: 450-400: 600-550:

224743 224745 224747 224748 ®

*Raadpleeg de SPIT catalogus voor het complete assortiment SPIT beitels en boren

14


remedial-folder-1:Opmaak 1 8/11/10 11:56 Pagina 15

Het

dichtsbijzijnde

verkooppunt?

Technisch

advies?

België

02 332 39 00

Nederland 0297 230 260

Demonstratie?

Meer

informatie ?

Een

herstelling ?

Fax België: 02 332 38 57 e-mail: info@itw-belgium.com www.spitpaslode.be Fax Nederland: 0297 230 270 e-mail: info@itw-nl.nl www.spitpaslode.nl Verkooppunt SPIT PASLODE:

code: DOC001 ITW BELGIUM B.V.B.A. - Bollinckxstraat 205 - 1070 Brussel ITW BEVESTIGINGSSYSTEMEN B.V. - Rendementsweg 1 - 3641 SK Mijdrecht

SPIT PASLODE behoudt zich het recht om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen. Op de afbeeldingen kunnen uitrustingen en toebehor en weergegeven zijn die in optie gelever d worden en niet in de standaar d uitrusting zijn inbegr epen.

Technisch document Renovatieankers  

Technisch document SPIT Renovatieankers

Technisch document Renovatieankers  

Technisch document SPIT Renovatieankers

Advertisement