Ο Νικόλαος Βιολάκης - Managing Director της AlphaLife στο NextDeal που κυκλοφορεί!

Page 1

ΩΓΗ

CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕ

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ,

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ

παραγωγή Το 2022 η συνολική σε για πρώτη ασφαλίστρων ξεπέρα και στο σύνολο φορά το 1 δισ. ευρώ να κινηθεί του 2023 αναµένεται ώντας το ακόµη υψηλότερα, ξεπερν 1,1 δισ. ευρώ

ΥΓΕΙΑΣ

σελ. 59

Η ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Κύπρο

Σε τροχιά αποεπένδυσης από Prodea η Castlelake κλάδου Υγείας των εταιρειών ντας τα ασφάλιστρα του κινηθεί του 2023 αναµένεται να ζωής) και στο σύνολο ς το 1,1 δισ. ευρώ. ακόµη υψηλότερα, ξεπερνώντα

σελ. 43

ΚΑΛΥΨΗ

σελ. 54-55

D

ΔΟ ΤΟΥ FUN

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ

ασφαλίστρων για α αποτελέσµατα της παραγωγής έχει δηµοσιεύσει Η ώθηση 2023 που το πρώτο εξάµηνο του ν Εταιρειών Κύπρου Η αύξηση της παραγωγής ο Σύνδεσµος Ασφαλιστικώ καταπαράγοντες: ασφαλιστική βιοµηχανία αποδίδεται σε τέσσερις δείχνουν ότι η κυπριακή ανόδου Το πρώτο εξάµηνο η παραασφαλίστρων λόγω της 1ον: Σε αυξήσεις των γράφει επιδόσεις-ρεκόρ. ακινήτων. Οι υκαταγράφει αύξηση 11,8% ού και των τιµών των γωγή του κλάδου Ζωής (292,5 του πληθωρισµ οχήµατα (ακόµη και στα του Γενικού Κλάδου 9,7% ψηλότερες τιµές σε κατοικίες, (293,3 εκατ. ευρώ) και συντήρησης εκατ. ευρώ. οικοδοµικά υλικά, κόστη εκατ. ευρώ), σύνολο 585,8 στις ν ξεπέ- µεταχειρισµένα), ασφαλίστρω κ.τ.λ., ο πληθωρισµός οι παραγωγή ηλεκτρολόγ Το 2022 η συνολική ευρώ (υδραυλικοί, το 1 δισ. ευρώ (520 εκατ. ρασε για πρώτη φορά ευρώ εκατ. 533,4 και 15,7% Συνέχεια στη σελίδα 58 στον κλάδο Ζωής, αύξηση ζοκατά 4,1% συνυπολογί στον Γενικό Κλάδο, αύξηση

Τ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

ΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ

ΙΩΝΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟ ΟΚΥΡ Ν ΝΟΙΚ ΤΡΩ ΚΕΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗ Ε ΕΠΙ ΕΑΕΝΙΚΩ Α ΣΤΟΙΧ µε τη 14η έκδοΕΤΗΕΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΟΗΥΣΙΑΚ ΜΕΛ 2022, σύµφωνα ά νοικοκυριά το ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ χώρες. Η Ελλάδα

Ν ΤΑ σχεδόν 60 είδαν τα ελληνικ νοικοκυριών σε ων κατά +1,9% 1,9% ΑΥΞΗΘΗΚΑ ση χρέους των ιακών τους στοιχεί ALLIANZ: ΚΑΤΑ µικών περιουσ ιακή και την κατάστα ν χρηµατοοικονο κόπιο την περιουσ ιστων κατά κεφαλή που θέτει στο µικροσ ότερων χωρών Αύξηση των ακαθάρ Report» του Οµίλου Allianz, κατάταξη των πλουσι Wealth την 29η θέση στην ση του «Global άτι, φτάνοντας ανέβηκε ένα σκαλοπ

Ιστορικό υψηλό για την παραγωγή ασφαλίστρων Του ανταποκριτή µας στην ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

health

ΙΑ

για 24η Τµήµα Τροχαίας Αρχηγείου, ή και την Αστυνοµία Κύπρου, ύ των τροχαίων ώθηκε από την CNP Ασφαλιστικτων πολιτών στη µεγάλη προσπάθεια περιορισµο στη Λεµεσό και συνδιοργαν και ευαισθητοποίηση που πραγµατοποιήθηκε είχε στόχο την ενηµέρωση Με την ανοικτή εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής αν οι εκδηλώσεις. Η δράση συγκρούσεων και προστασίας συνεχόµενη χρονιά, κορυφώθηκ

Σε σταθερή ανοδική τροχιά οι ασφαλίσεις υγείας

Τα οµαδικά ας συµβόλαια υγεί κατέγραψαν αύξηση 10%. Αυξηµένες κατά 4% οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις

INSTITUTE OF LIFE

Συνέχεια στις σελίδες

- ΙΑΣΩ

Επένδυση στη ζωή

VERTEX

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

για αγωγή σε «Πράσινο φως» κή ίνωση παιδιά με κυστι

Πρωτοποριακό σεμινάριο

Αποζημιώσεις άνω των 70 εκατ. ευρώ θα δώσει στους πληγέντες στη Θεσσαλία Τι είδαν οι ασφαλιστές της Interamerican σε Καρδίτσα και Βόλο

INTERAMERICAN

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓ του Οµίλου γένεσις, µέλος ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝ ΥΓΕΙΑ IVF Εµβρυο Υποβοηθούµενης ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ς Αναπαραγωγής ΥΟΓΕΝΕΣΙΣ: NΕΑ Υποβοηθούµενης Εθνική Αρχή Ιατρικώ εί η πρότυπη Μονάδα Ελλάδα αδειοδοτηµένο από την στην στην Ελλάδα αποτελ ης αναπαραγωγής µο Εργαστήριο Γενετικής, το πρώτο . της υποβοηθούµεν αυτόνο Αναπαραγωγής Ορόσηµο στον τοµέα Group. Στη µονάδα λειτουργεί are Healthc c Helleni ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡ

Σελίδες 10-11

36 - 39

myIASO

οδοτικό Καινοτόμο, ανταπ την οικογένεια πρόγραμμα για Σελ. 41

Σελ. 40

Σελ. 46

Σελ. 41

ψήφου ε τα δικαιώµατα ► Γιατί µεταβίβασ οφόρου στον Χρ. Παπαχριστ τα αξίας 293 εκατ. ά ακίνη ► Η ΑΕΕΑΠ πουλ µο» προµέρισµα χρήσης ευρώ. «Γαλαντό 2023

ου, τα Χρ. Παπαχριστοφόρ s, συµφερόντων στο 87% του µετοχιInvel Re Holding που αντιστοιχούν συνεχίζει να ελέγχει δικαιώµατα ψήφου, private equity fund ατα ψήφου. Πρακεφαλαίου. Το δικαιώµ ΑΕΕΑΠ της κού µεταβίβασε τα ου να χειριαπό τη µεγαλύτερη µετοχές, αλλά ιστοφόρ τις νδυσης µεΠαπαχρ ο Χρ. αι, πλέον, ε τροχιά αποεπέ δότησε τον κτικά, εξουσιο Investments, βρίσκετ την ΑΕΕΑΠ. nities Partners, χώρας, τη Prodea νδυσή της από η µεταβίβαση διCastlelake Opportu οποίας εισέ- στεί την αποεπέ , που σηµατοδότησε γαλοµέτοχός της, α της Η αλλαγή ελέγχου ία, κατά τη διάρκει φής 50 µετά από µια πενταετ µέσω µερισµάτων και επιστρο Συνέχεια στη σελίδα ποσά, πραξε σηµαντικά στην κεφαλαίου. ake µεταβίβασε ηµερών, η Castlel Προ µερικών

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ

Σ

www.nextdeal.gr

H NO 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ • ΝΟ 526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590

ΑΣΦΑΛΊΣΕΙΣ ΥΓΕΊΑΣ 2018 - 2022

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μεγάλη αύξηση του

Νικόλαος Βιολάκης

Managing Director AlphaLife AAEZ

αριθμού των ασφαλισμένων

Η Alpha Life case study για την ελληνική ασφαλιστική αγορά Η AlphaLife,100% θυγατρική της Alpha Bank, έχει πάνω από 50.000 πελάτες και τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται προσεγγίζουν πλέον το 1 δισ. ευρώ. Το Bancassurance συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης με τα ενυπόθηκα δάνεια στις ασφαλίσεις περιουσίας και το ισχυρό αποτύπωμα στις ασφαλίσεις ζωής

► Οι ενεργοί ασφαλισμένοι ξεπέρασαν τους 2.577.664, εκ των οποίων 1.139.598 με ατομικά συμβόλαια και 1.438.066 με ομαδικά συμβόλαια. Περισσότεροι από 891,4 χιλιάδες ασφαλισμένοι προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια. ► Αύξηση 7% στον αριθμό ατομικών συμβολαίων. ► Οι συνολικές αποζημιώσεις Υγείας προσέγγισαν τα €610,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 4%

| Σελίδες 8 - 9

| Σελίδες 35 - 39

ΜΕΓΆΛΗ ΈΡΕΥΝΑ ΤΗΣ NN ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΖΩΊΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ 4

σελ.

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι εδώ!

σελ. 20

HELLAS Κάνει τους δρόμους DIRECT πιο ασφαλείς για όλους ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

ΕΘΝΙΚΗ

ZIA INSURANCE

UNIT BROKERS

ΔΙΚΛΙΣ

Κατερίνα Ζερμπαλά

Απόστολος Ζηκούλης

Αναστάσιος Κολτσίδας

Κυριάκος Φωτόπουλος

| Σελίδες 14 - 15

| Σελίδα 13

| Σελίδα 12

| Σελίδες 16 - 17

EUROLIFE FFH

Τα οφέλη από τη χρήση του Green Carpet | Σελίδα 48

Ταξίδια επιβράβευσης σε Ισλανδία και Μαρόκο | Σελίδα 6

ΗΟWDEN

Η δύναμη στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική διαμεσολάβηση | Σελίδα 22

Πώς ασφαλίζει τα αυτοκίνητά μας | Σελίδες 28 -29


2

Ρεπορτάζ |

Generali ΕΑΕΕ

Μισό εκατομμύριο ευρώ για τη Θεσσαλία ΑΡΩΓΌΣ στην προσπάθεια ενίσχυσης όσων νοικοκυριών της Θεσσαλίας επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» στέκεται η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Με πρωτοβουλία της ΕΑΕΕ, οι ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη της προσφέρουν μισό εκατομμύριο ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών της Θεσσαλίας σε εξοπλισμό σπιτιού και ηλεκτρικές συσκευές. Στόχος είναι να εξυπηρετηθούν όσες οικογένειες έχουν χτυπηθεί από τις καταστροφικές πλημμύρες και να αντικατασταθεί ο απαραίτητος για τη διαβίωσή τους οικιακός εξοπλισμός. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά εκπληρώνει με συνέπεια την αποστολή της να αποζημιώσει τους ασφαλισμένους της που έχουν υποστεί ζημιές από τον «Daniel». Η κίνηση των μελών της ΕΑΕΕ να βοηθήσουν την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων της Θεσσαλίας έρχεται να ενισχύσει τον βασικό ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς, προσφέροντας στην κοινωνία. «Είμαστε δίπλα στους κατοίκους της Θεσσαλίας και θέλουμε να συνδράμουμε την προσπάθεια ανακούφισης όσων νοικοκυριών καταστράφηκαν από τις πλημμύρες που έφερε η κακοκαιρία “Daniel”. Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, παρακολουθούμε τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή και συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία για να ενισχύσουμε το έργο της αποκατάστασης», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. Πέρα από την άμεση ανταπόκριση σε αυτήν την κινητοποίηση της ΕΑΕΕ, οι εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς αναλαμβάνουν παράλληλα και δικές τους πρωτοβουλίες προς ανακούφιση των πλημμυροπαθών στη Θεσσαλία, δηλώνοντας την επιθυμία της ασφαλιστικής αγοράς να συμβάλει στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με Allianz για τη διάθεση της Tua Assicurazioni

Σ

ε συμφωνία με την Allianz για την πώληση της TUA Assicurazioni S.p.A. κατέληξε η Generali. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 280 εκατ. ευρώ σε μετρητά, με την επιφύλαξη ορισμένων προσαρμογών σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς για αυτού του είδους τις συναλλαγές. Η συναλλαγή θα προσθέσει περίπου μία (1) ποσοστιαία μονάδα στο Δείκτη Solvency II του ομίλου και θα έχει αμελητέο αντίκτυπο στα Κέρδη Ανά Μετοχή. Όπως τονίζεται, η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με την εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου «Lifetime Partner 24: Driving Growth» στην Ιταλία, που έχει ως στόχο την επιδίωξη της κερδοφόρας ανάπτυξης και την απλούστευση του επιχειρηματικού μοντέλου του οργανισμού προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και να αυξηθεί η διαφο-

ροποίηση στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων. Πρώην μέλος της Cattolica Assicurazioni, η TUA Assicurazioni είναι μια ασφαλιστική θυγατρική του ομίλου με στοχευμένη δραστηριότητα στις Γενικές Ασφαλίσεις στην ιταλική αγορά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στον κλάδο των Αυτοκινήτων και αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της παραγωγής του 2022 μέσω ενός δικτύου διανομής που αποτελείται κυρίως από Ανεξάρτητα Δίκτυα Πρακτόρων και Μεσιτών. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2024, με την επιφύλαξη της απόκτησης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Γ

Στην Αλσατία το ταξίδι επιβράβευσης του δικτύου

ια ακόμη μια χρονιά η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική επιβράβευσε τους συνεργάτες της που διακρίθηκαν στον ετήσιο διαγωνισμό πωλήσεων, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα ξεχωριστό ταξίδι στη μαγική Αλσατία, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις με τα στελέχη της εταιρείας για θέματα που αφορούν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Στο ταξίδι συμμετείχαν 70 άτομα από το δίκτυο των συνεργατών της ΜΙΝΕΤΤΑ, αξιοποιώντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τον φημισμένο δρόμο του κρασιού. Κατά τη διάρκειά του οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τη Χαϊδελβέργη, το γραφικό χωριό Εγκισάιμ, καθώς και ένα

Στιγμιότυπο από το ταξίδι

από τα ωραιότερα χωριά της Γαλλίας, το Ρικβίρ. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης επίσκεψη στο Στρασβούργο και στη Φρανκφούρτη, ενώ

το ραντεβού ανανεώθηκε για το επόμενο ταξίδι επιβράβευσης, με προορισμό το Δουβλίνο. Στο ταξίδι παρευρέθησαν στελέχη της εταιρείας,

μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Μπερτσιάς και η γενική διευθύντρια Πωλήσεων κ. Ναταλία Γιαννιού.

ERGO Ασφαλιστική

Δυναμική παρουσία με διπλή διάκριση στα ΔΕΗ BITE Awards

Μ

ε δύο πολύ σημαντικές διακρίσεις η ERGO Ασφαλιστική έδωσε για μια ακόμη χρονιά δυναμικά το «παρών» στην τελετή απονομής των ΔΕΗ ΒΙΤΕ Awards 2023, του πιο σημαντικού θεσμού επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, που διοργανώνεται από την Boussias Events, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΣΕΠΕ. Η ERGO Ασφαλιστική ξεχώρισε με συνολικά δύο σημαντικά βραβεία, κερδίζοντας Gold Award στην κατηγορία Νέες Τεχνολογικές Τάσεις σε Εφαρμογές και Υπηρεσίες/Τεχνητή Νοημοσύνη για τη «Χαρά», τη νέα ψηφιακή βοηθό της ERGO. Η «Χαρά» βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ERGO και είναι διαθέσιμη 24/7, έτσι ώστε οι επισκέπτες και οι πελάτες να λαμβάνουν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τα προϊόντα της εταιρείας, να ενημερώνονται για οφειλές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το Chatbot της ERGO Ασφαλιστικής λειτουργεί τόσο μέσω της δυνατότητας για προσυμπληρωμένες επιλογές όσο και με ελεύθερο κείμενο, όπου ο χρήστης μπορεί να γράψει την ερώτηση και η «Χαρά» θα τον καθοδηγήσει για τα επόμενα βήματα μέσα από ένα ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον, προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ERGO Ασφαλιστική απέσπασε Bronze Award για το νέο της Intranet, στην κατηγορία Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ψηφιακή

Κάρτα. Το νέο Intranet της ERGO συνιστά το πρώτο ψηφιακό εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας που διευκολύνει τη διάχυση της γνώσης και της πληροφόρησης εντός του οργανισμού, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών, ενώ επίσης βελτιώνει την εργασιακή καθημερινότητα, ενισχύοντας τη συμμετοχικότητα και το ομαδικό πνεύμα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο, με μοναδικές λειτουργίες, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους της ERGO να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να γνωρίσουν καλύτερα τον οργανισμό και τη στρατηγική του. Στην τελετή παρευρέθησαν μέλη των ομάδων που εργάσθηκαν για την υλοποίηση των δύο έργων, όπως και στελέχη της διοίκησης, καθώς και ο CEO της ERGO Ασφαλιστικής κ. Νίκος Αντιμησάρης. Η Πανωραία Θελερίτη, διευθύντρια Τομέα Πελατών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, με αφορμή τη βράβευση για τη «Χαρά» σημείωσε μεταξύ άλλων πως «η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού της ERGO. Από την πλευρά της, η Ελισάβετ Κοκκίνου, διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, είπε μεταξύ άλλων ότι το νέο intranet το έκανε πράξη. Ανέδειξε σημαντικά στοιχεία του DNA του οργανισμού μας και μας έφερε πιο κοντά, με λειτουργικότητες που προάγουν την αμφίδρομη επικοινωνία και τη συμμετοχικότητα». NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20234

Επικαιρότητα |

ΜΕΓΆΛΗ ΈΡΕΥΝΑ ΤΗΣ NN ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΖΩΊΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Θέσεις

Μέχρι τα 103 επιθυμούν να ζήσουν οι Έλληνες

Αν δεν ήταν τα ενυπόθηκα ΣΎΜΦΩΝΑ με την τελευταία έρευνα της Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ, το πλήθος συμβολαίων κατοικίας στη χώρα μας ανέρχεται σε 969.584, που σημαίνει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης φτάνει στο πενιχρό 15,2%. Από τις ασφαλισμένες κατοικίες, το 68,2%, ήτοι 661.510, είναι ασφαλισμένες για σεισμό, ενώ οι Του Λάμπρου 551.726 κατοικίες Καραγεώργου (56,9% του συνόλου των ασφαλισμένων) είναι «ενυπόθηκου ενδιαφέροντος». Πρόκειται ουσιαστικά για υποχρεωτική κάλυψη, καθώς ο δανειολήπτης δεν λαμβάνει δάνειο εάν δεν ασφαλίσει το σπίτι του. Προφανώς είναι κάτι που πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι είναι κατά της υποχρεωτικότητας. Είναι βέβαια ένα άλλο θέμα το περιεχόμενο της κάλυψης, η υπασφάλιση κ.λπ. Το βασικό στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη της ΕΑΕΕ είναι ότι μόλις 320.924 κατοικίες είναι ασφαλισμένες από καιρικά φαινόμενα, σεισμό κ.λπ. στο σύνολο της χώρας, επειδή το επέλεξε ο ιδιοκτήτης τους. Αυτό το μέγεθος (320.924) αποτελεί μια πρόκληση για όλη την ασφαλιστική αγορά, γιατί αν δεν ήταν η «υποχρεωτικότητα» του δανεισμού και το… bancassurance, η εικόνα ασφαλισιμότητας του πληθυσμού θα ήταν πολύ χειρότερη. Να τα λέμε και αυτά!

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά και τον χρηματοοικονομικό χώρο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΔΙΣΤΡΑΤΟ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ e-mail: info@spiroueditions.gr ΕΚΔΟΤΕΣ: Ευάγγελος Σπύρου - Κωστής Σπύρου ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος Συντάσσεται από συντακτική ομάδα ΤΡΑΠΕΖΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ: Χρήστος Κίτσιος ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ: Εποπτεύων Χ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΣ ΚΎΠΡΟΥ: Γιάννης Σεϊτανίδης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:

Κωστής Ε. Σπύρου ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Παρή Χατζηγεωργίου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074 Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ e-mail: info@nextdeal.gr | website: www.nextdeal.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημερίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Σ

ημαντικά στοιχεία για τη μακροζωία, ένα θέμα νται εύκολα το άγχος, ενώ το 41% κάνει εύκολα επιπου γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο δίνει η έρευλογές. Μάλιστα για το 45% των ερωτηθέντων, οι αλνα της ΝΝ. Οι πιθανότητες να τα «εκατοστίσουλαγές και οι προκλήσεις αποτελούν μια ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης. με» έχουν αυξηθεί σημαντικά, πόσο έτοιμοι είμαστε ΨΥΧΙΚΉ ΕΥΕΞΊΑ: Ένα σημαντικό κομμάτι μιας μαόμως γι’ αυτό το ενδεχόμενο; Διανύοντας τον 21ο αιώνα, το προσδόκιμο της ζωής συνεχώς μεγαλώνει κρόχρονης και χαρούμενης ζωής είναι η ύπαρξη ψυκαι η γενιά μας αναμένεται να ζήσει περισσότερα χρόχικής ευεξίας, κάτι που περιλαμβάνει τόσο τον υγιή τρόπο σκέψης, ώστε να διαχειριζόμαστε τις προκλήνια από κάθε άλλη. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΝΝ προχώρησε σε πρωτοποριακή για τον ασφαλιστικό κλάδο σεις της καθημερινότητας, αλλά και την ψυχική ανθεέρευνα αναφορικά με τη μακροζωία και πώς μπορούκτικότητα, ώστε να είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές και 1 Υγεία και Ευεξία, σε πονα μπορούμε να ωριμάζουμε μέσα από αυτές. Ενας με να συμβάλουμε σε μία καλή ποιότητα ζωής. σοστό 60% υγιής νους μάς επιτρέπει να ζήσουμε περισσότερο • 103 ετών είναι η ηλικία μέχρι την οποία θα ήθελαν 2 Χρήματα και Οικονομική αλλά και να απολαύσουμε τη ζωή παραπάνω. Έτσι, το να ζήσουν οι Έλληνες. Ασφάλεια, σε ποσοστό 38% 78% των Ελλήνων αναζητά τρόπους μείωσης του άγ• 82 ετών είναι η ηλικία μέχρι την οποία πιστεύουν 3 Η Δύναμη της Προσαρμοότι θα ζήσουν. χους/στρες με γνώμονα να ζήσει περισσότερο. γής, σε ποσοστό 34% • 74 ετών είναι η ηλικία στην οποία κάποιος θεωρείΚΟΙΝΩΝΙΚΟΊ ΔΕΣΜΟΊ: Το 72% των Ελλήνων αισθά4 Το να έχουν Σκοπό στη ται ηλικιωμένος στην Ελλάδα. νεται ότι είναι μέρος της κοινότητας όπου ανήκει, ωζωή τους, σε ποσοστό 33% • 61 ετών είναι η ηλικία στην οποία επιθυμούν να συστόσο το 9% νιώθει μοναξιά. Ως κοινωνικά όντα, οι 5 Η Συνταξιοδότηση, σε ποάνθρωποι επιδιώκουν να έχουν ισχυρούς δεσμούς, νταξιοδοτηθούν. σοστό 23% γιατί αυτό τους κάνει πιο ευτυχισμένους και υγιείς σε • 69% των Ελλήνων ανυπομονεί να ζήσει περισσότεόλα τα επίπεδα. ρο. ΔΙΆ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ: Το παλιό ρητό «όσο ζω, μαθαί• 50% των Ελλήνων πιστεύει ότι είναι προετοιμασμένος/η να ζήσει περισσότερο. νω» είναι απαραίτητη δεξιότητα πλέον, ώστε να μποΠαρατηρούμε ότι πλέον το να μεγαλώνει κανείς δεν σημαίνει ότι παύει ρούν οι σημερινοί άνθρωποι να μείνουν σε εγρήγορση, σωματικά και πνευνα είναι παραγωγικός και δημιουργικός. Φαίνεται μάλιστα ότι όχι μόνο ματικά και να διαχειρίζονται την καθημερινότητα. Έτσι, ένα ποσοστό 61% ζούμε περισσότερα χρόνια, αλλά επιπλέον καθυστερούμε και να «γερά- συμπολιτών μας, που είναι επαγγελματικά ενεργοί, έχει επενδύσει τα τεσουμε», ή τουλάχιστον έτσι νιώθουμε. Το να ζει όμως κάποιος μια μακρό- λευταία χρόνια σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, χρονη και υγιή ζωή δεν σημαίνει μόνο να ζει όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ 89% δηλώνει ότι πάντα αναζητά να μάθει νέα πράγματα αναφορικά με αλλά και να την απολαμβάνει στο έπακρον. Έτσι, η έρευνα της ΝΝ εμβάθυ- το επάγγελμά του. Μέσα από τη νέα σελίδα στο site της NN Hellas, μπορούν όλοι να κάνουν νε και στο τι θεωρούμε ότι συμβάλλει σε μια καλή ποιότητα ζωής. ένα σύντομο τεστ για να ανακαλύψουν σε ποιο προφίλ μακροζωίας ανήΒασικές ενότητες που φαίνεται λοιπόν ότι ενισχύουν τη κουν, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες και χρήσιμες συμβουλές για μια μακροβιμακροζωία είναι: 1. Η Δύναμη Της Αλλαγής, 2. Η Ψυχική ότερη και πιο ποιοτική ζωή. Ευεξία, 3. Οι Κοινωνικοί Δεσμοί και 4. Η Διά βίου Μάθηση. Βασικός στόχος για την ΝΝ, έχοντας τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο ΔΎΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΉΣ: Το να είμαστε ευπροσάρμοστοι και ανοιχτοί στις των δραστηριοτήτων της, είναι η εξασφάλιση της υγείας και της ευημερίας αλλαγές μάς παρακινεί να εξελισσόμαστε σε έναν κόσμο που κινείται δι- των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή τους και όσα αρκώς. Και όντως, οι Έλληνες σε ποσοστό 32% δηλώνουν ότι διαχειρίζο- έχουν για αυτούς σημασία.

Οι 5 βασικότεροι τομείς μιας μακρόχρονης ζωής

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20236

Ρεπορτάζ |

ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ

Στιγμιότυπο από την τελετή αποφοίτησης

Συνεχής επιμόρφωση για τους συνεργάτες

ΠΙΣΤΉ στη δέσμευσή της για συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών της παραμένει η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, συνεχίζοντας να δημιουργεί ευκαιρίες και να παρέχει όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να επιτύχουν στο διαρκές μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης του 3ου κύκλου του επαγγελματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Executive Sales Insurance Program» που διενεργείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικά για τους συνεργάτες της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, στο Εντευκτήριο «Κωστής Παλαμάς του ΕΚΠΑ, με τη συμμετοχή στελεχών της εταιρείας και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ειδικότερα, στη φετινή διοργάνωση 21 σπουδαστές παρέλαβαν τον τίτλο τους, έχοντας αποφοιτήσει από ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης και διοίκησης των στελεχών του ασφαλιστικού κλάδου. Περιλαμβάνει μαθήματα που αναλύουν σε βάθος όλες τις σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας και εγχώριας αγοράς, διδασκόμενα από διακεκριμένους καθηγητές, αλλά και έμπειρα στελέχη της αγοράς. Αποτελεί μάλιστα ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια προγράμματα ασφαλιστικών σπουδών στην Ελλάδα. Πέραν της απονομής των πιστοποιημένων τίτλων σπουδών που παρέλαβαν, οι απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα κυριότερα σημεία των πτυχιακών εργασιών που υλοποίησαν στο πλαίσιο του προγράμματος και να μοιραστούν με τους παρευρισκομένους πολύτιμα ευρήματα για την ασφαλιστική αγορά. Από την πλευρά του ΕΚΠΑ στην εκδήλωση συμμετείχε ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος «Executive Sales Insurance Program» και καθηγητής Χρηματοοικονομικής κ. Νικόλαος Μυλωνάς, ενώ εκ μέρους της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης το «παρών» έδωσαν οι κ. Στέφανος Μαλαχιάς, Chief Commercial Officer, ο κ. Γεώργιος Γκοτζαγεώργης, Deputy CCO & Sales Network Manager, ο κ. Μάριος Σκορδής, Sales Training Supervisor ER, και ο κ. Νικόλαος Μπλάνας, Sales Training Supervisor AZ. Σχολιάζοντας το πρόγραμμα, ο κ. Γεώργιος Γκοτζαγεώργης, Deputy CCO & Sales Network Manager, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, η συνεχής επιμόρφωση των συνεργατών μας είναι βασικό και αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας, και με τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να παραμένουν πάντα έτοιμοι για ζωή».

Γ

Ταξίδια επιβράβευσης σε Ισλανδία και Μαρόκο

ια ακόμη μία χρονιά, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη επιβράβευσε τους συνεργάτες της, οι οποίοι διακρίθηκαν και πέτυχαν τους στόχους παραγωγής τους το 2022, με ταξίδια στην Ισλανδία και το Μαρόκο. Και όπως επισημαίνεται, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη θέτει στο επίκεντρό της την επιβράβευση των υψηλών επιδόσεων, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει διαρκή έμπνευση και να αποτελεί κίνητρο στους ανθρώπους της για την επίτευξη κοινών στόχων, προσωπική, αλλά και συλλογική βελτίωση. Πρόκειται για 2 διαγωνισμούς πωλήσεων 12μηνης διάρκειας, που σχεδιάστηκαν για να επιβραβεύσουν τη σημαντική προσπάθεια και την εμπιστοσύνη των συνεργατών της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης. Η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων από τους συνεργάτες της εταιρείας επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε μία επιτυχημένη κοινή πορεία ανάπτυξης. Στο ταξίδι στην Ισλανδία συμμετείχαν 35 άτομα -30 συνεργάτες και 5 διοικητικά στελέχητου Δικτύου Αποκλειστικής Συνεργασίας, οι οποίοι έζησαν μοναδικές εμπειρίες. Συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν το Ρέικιαβικ και την περίφημη Γαλάζια Λίμνη (Blue Lagoon), οδήγησαν

Στιγμιότυπα από τα ταξίδια

snowmobile σε παγετώνα και είδαν από κοντά ιδιαίτερα φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα, όπως το γεωθερμικό spa και τους καταρράκτες. Παράλληλα, συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας με θέμα την ανθεκτικότητα και τη διαχείριση αλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε game play με δια-

φορετικά σενάρια για τη διερεύνηση της επίτευξης των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Όσον αφορά το ταξίδι στο Μαρόκο, συμμετείχαν 35 συνεργάτες από το Δίκτυο Πρακτόρων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Μαρακές με τα όμορφα παζάρια, τις υπαίθριες αγορές, τους κή-

πους και τα παλάτια, ενώ έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Νταρ Σι Σάιντ. Επιπλέον, περιηγήθηκαν στην παραθαλάσσια εξωτική πόλη Εσαουίρα και επισκέφτηκαν τα χωριά της οροσειράς του Άτλαντα, απολαμβάνοντας την επιβλητική θέα του βουνού Τουκμπάλ.

Στήριξε το θεσμό Greece Race for the Cure

Δ

υναμικό «παρών» στο Greece Race for the Cure, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα για κοινωνικό σκοπό, έδωσε η ομάδα της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης. Με κεντρικό μήνυμα «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού» και 44.000 δρομείς, τo Greece Race for the Cure πραγματοποιήθηκε για 15η χρονιά από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, χάρη στη δυναμική παρουσία δεκάδων εργαζομένων της που συμμετείχαν στον Αγώνα Δρόμου (5km) και στη διαδρομή περιπάτου

(2km), συνέβαλε στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού με τον καλύτερο τρόπο. Με το παράδειγμά τους, οι άνθρωποι της

Allianz Ευρωπαϊκής Πίστη ςυπογράμμισαν την αξία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αλληλοϋποστήριξης για ένα θέμα που αφορά συνολικά την κοινωνία. NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


8

Συνέντευξη |

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΒΙΟΛΆΚΗΣ, Managing Director AlphaLife AAEZ

Η Alpha Life case study για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

«Case study» που βασίζει την επιτυχία του σε τέσσερα βασικά γνωρίσματα, με κύριο στοιχείο την έμφαση στην ανάπτυξη αποταμιευτικών και επενδυτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων και κινητήριο μοχλό την εγγύηση που παρέχει το δίκτυο καταστημάτων της Alpha Bank, χαρακτηρίζει το μοντέλο λειτουργίας της AlphaLife ο γενικός διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της AlphaLife ΑΑΕΖ, κ. Νικόλαος Βιολάκης, σε συνέντευξή του στο «NextDeal» και τον Λάμπρο Καραγεώργο. Επισημαίνει ότι σήμερα η AlphaLife κερδίζει την προτίμηση 50.000 ενεργών πελατών, με τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται να υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, και προσφέρει σε αυτούς που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες της ασφαλιστικά προγράμματα τύπου Unit Linked, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για την εταιρεία και παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου στους ασφαλισμένους. Ερωτηθείς σχετικά, τονίζει ότι το bancassurance συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης του πληθυσμού, αν και παραμένει χαμηλά εν γένει η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας. Τονίζει ακόμη ότι τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα διαφοροποιούνται από ανταγωνιστικής πλευράς σε δύο κυρίως σημεία: Δίνουν μακρύτερο χρονικό ορίζοντα, καλύπτοντας μακροχρόνιες ανάγκες, όπως το συμπλήρωμα της σύνταξης και οι σπουδές των παιδιών, με ευελιξία στην τοποθέτηση των χρημάτων, και συνδυάζονται με μια πρόσθετη εξασφάλιση σε περίπτωση δυσμενούς γεγονότος, όπως η απώλεια ζωής στη συνηθέστερη μορφή αυτών των προγραμμάτων. Από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της η AlphaLife «αθόρυβα» βρέθηκε μέσα στις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας. Τελικά το «μοντέλο» πέτυχε;

Ξεκινώντας το 2010 τη δραστηριοποίησή της ως 100% θυγατρικής της Alpha Bank, η εταιρεία «αθόρυβα», όπως αναφέρατε, κατόρθωσε με συνεχή κερδοφόρα ανάπτυξη να έχει σήμερα πάνω από 50.000 ενεργούς πελάτες που μας έχουν εμπιστευθεί τις αποταμιεύσεις και επενδύσεις τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειριζόμαστε προσεγγίζουν πλέον το 1 δισ. ευρώ. Είναι ένα επιτυχημένο «case study» με ιδιαίτερο μοντέλο λειτουργίας που έχει τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά: Εξειδικεύεται αποκλειστικά στα αποταμιευτικά και επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα. Ακολουθεί ένα «λιτό» (lean and thin) επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας που

της επιτρέπει αφενός να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κόστους, σε όφελος των πελατών και της κερδοφορίας της, και αφετέρου να είναι αποτελεσματική στη λήψη αποφάσεων και τις αλλαγές που πρέπει να ακολουθήσει. Αξιοποιεί στο έπακρον τις συνέργειες και την τεχνογνωσία του Ομίλου Alpha Bank σε όλα τα επίπεδα, όπως τη διαχείριση επενδύσεων/asset management, τη διαχείριση κινδύνων, τη λειτουργική και κανονιστική υποστήριξη και τις υποδομές Πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας. Τέλος, και ίσως το πιο σημαντικό, στηρίζεται στη δυναμική και αξιοπιστία του Δικτύου Καταστημάτων της Alpha Bank, καθώς και στο εκτεταμένο πελατολόγιο της τράπεζας που χαρακτηρίζεται από ευρωστία και δυναμισμό. Ποιες είναι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει στους πελάτες της;

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά που μπορούμε να προσφέρουμε αυτή τη στιγμή την πιο ολοκληρωμένη σειρά αποταμιευτικών και επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά. Προσφέρουμε ασφαλιστικά προγράμματα τύπου Unit Linked, συνδεδεμένα με Αμοιβαία Κεφάλαια, όπου ο κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει -ανάλογα με το προφίλ κινδύνου που θέλει να αναλάβει- ανάμεσα σε Α/Κ Fund of Funds Luxembourg based ή σε σύνθετα Α/Κ. Και οι δύο επιλογές έχουν σχεδιασθεί και διατίθενται αποκλειστικά για την Alphalife και παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου στους ασφαλισμένους. Μπορεί κάποιος να επενδύσει με τακτικές καταβολές ή εφάπαξ καταβολή στα προγράμματα Unit Linked, τα οποία διατίθενται σε συνεχή βάση, ενώ ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς εκδίδονται αντίστοιχα προγράμματα με περιορισμένη περίοδο διάθεσης. Oλα τα Α/Κ των προϊόντων μας διαχειρίζεται η Alpha Asset Μanagement ΑΕΔΑΚ. Επίσης, έχουμε και παραδοσιακά αποταμιευτικά ασφαλιστικά προγράμματα με προκαθορισμένο εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο για όλη τη διάρκειά του, όπου ο πελάτης γνωρίζει εξαρχής τα χρήματα που θα λάβει όχι μόνο στη λήξη του συμβολαίου αλλά και κάθε έτος σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη με συστηματική αποταμίευση (τακτικές καταβολές) ή να αξιοποιήσει ένα μέρος από τα διαθέσιμα κεφάλαιά του επιτυγχάνοντας διασπορά με εγγυημένες αξίες. Σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων τι συμβουλεύετε τους πελάτες σας σχετικά με τα ασφαλειοεπενδυτικά προϊόντα;

Κατ’ αρχάς να μη διστάσουν να προχωρήσουν άμεσα σε αποταμίευση ή επένδυση, πάντα σύμφωνα με το διαθέσιμο εισόδημα ή κεφάλαιο, τον χρονικό ορίζοντα που στοχεύουν και το επίπεδο κινδύνου που θέλουν να αναλάβουν. Τα υψηλά επιτόκια ανταμείβουν τους επενδυτές (σε αντίθεση με το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων που «τιμωρούσαν» για πολλά έτη με μηδενικές σχεδόν αποδόσεις όσους επένδυαν σε χρηματοοικονομικά μέσα σταθερού εισοδήματος), ενώ παράλληλα ο πληθωρισμός που συνυπάρχει με τα υψηλά επιτόκια μειώνει τις αποταμιεύσεις που δεν αξιοποιούνται. Κατά δεύτερον, να επιδιώξουν τη διασπορά χρησιμοποιώντας τα ασφαλειοεπενδυτικά προϊόντα, σε συνάρτηση με τις καταθέσεις τους και τυχόν άλλες επενδύσεις σε Α/Κ ή μετοχές. Για παράδειγμα, μπορούν να τοποθετήσουν ένα μέρος των χρημάτων τους σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα τύπου Unit Linked, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ένα καλάθι επιλεγμένων μετοχών ή έναν χρηματιστηριακό δείκτη και ταυτόχρονα τους παρέχει προστασία για το κεφάλαιο που θα διαθέσουν σε ποσοστό 90%100%. Επίσης, αξίζει να εξετάσουν τη συστηματική αποταμίευση ενός ποσού κάθε μήνα (συνήθως από 50 ευρώ) π.χ. σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα τύπου Unit Linked μικτού επενδυτικού προφίλ που συνδυάζει ομόλογα και μετοχές, δεδομένου ότι ο μακροχρόνιος ορίζοντας των ασφαλιστικών προγραμμάτων (τουλάχιστον 10 έτη) και το γεγονός

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

9 Ποιος είναι ο Νικόλαος Ε. Βιολάκης

ότι τα χρήματα επενδύονται σταδιακά μειώνουν σημαντικά τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο σε σχέση με τις αποδόσεις που επιτυγχάνονται. Γενικότερα ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων έναντι των καθαρά τραπεζικών επενδυτικών;

Ας τονίσουμε αρχικά ότι τα ασφαλιστικά επενδυτικά/αποταμιευτικά προγράμματα στέκονται δίπλα στις τραπεζικές καταθέσεις, δίπλα στα Α/Κ και στα λοιπά ομόλογα που διατίθενται από τις τράπεζες, διευρύνοντας τις επιλογές που προσφέρονται προς τους πελάτες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Διαφοροποιούνται από ανταγωνιστικής πλευράς σε δύο κυρίως σημεία: Δίνουν μακρύτερο χρονικό ορίζοντα, καλύπτοντας μακροχρόνιες ανάγκες όπως το συμπλήρωμα της σύνταξης και οι σπουδές των παιδιών. Παρέχουν ευελιξία στον πελάτη να διαμορφώσει τη διάρκεια, το ποσό και τον τρόπο καταβολής όπως ακριβώς του ταιριάζει. Συνδυάζουν την αποταμίευση/επένδυση με μια πρόσθετη εξασφάλιση σε περίπτωση δυσμενούς γεγονότος, όπως η απώλεια ζωής στη συνηθέστερη μορφή αυτών των προγραμμάτων. Πώς υλοποιείται στην εταιρεία σας ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Η αυτοματοποίηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ξεκίνησαν σχεδόν από την αρχή της λειτουργίας της εταιρείας ως βασικό συστατικό της απλοποίησης των διαδικασιών και ελέγχου του κόστους, καθώς και της βελτίωσης στην εμπειρία του πελάτη. Σε αυτό βοηθάνε τα μέγιστα ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι υποδομές αυτοματοποίησης της Alpha Bank. Κατά αυτόν τον τρόπο η διαδικασία της αίτησης ασφάλισης σε συγκεκριμένα προϊόντα ολοκληρώνεται με την έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εντός του τραπεζικού καταστήματος την ίδια στιγμή. Στα προϊόντα που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω τρόπου επένδυσης, όλες οι διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες - από τη συμπλήρωση των επενδυτικών ερωτηματολογίων και την αίτηση ασφάλισης μαζί με τα προσυμβατικά έγγραφα μέχρι τις πληρωμές των ασφαλίστρων και την έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνονται το έργο των πιστοποιημένων τραπεζικών συμβούλων και η εξυπηρέτηση των πελατών. Όλα τα συμβόλαια με τακτικές καταβολές συνδέονται με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού, που

σημαίνει έγκαιρη είσπραξη με τη μικρότερη ενασχόληση για τον ασφαλιζόμενο και την εταιρεία. Επίσης, οι πελάτες της AlphaLife μπορούν να βλέπουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους με χρήσιμες πληροφορίες στο ασφαλές περιβάλλον του Alpha Web Banking. Η εταιρεία συμμετέχει στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της Alpha Bank βελτιώνοντας συνεχώς την εμπειρία του πελάτη και του Δικτύου Καταστημάτων. Μήπως ήρθε η ώρα επέκτασης των εργασιών της και μέσω δικτύων πωλήσεων, π.χ. συνεργασία με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές;

Αυτό αποτελεί μια στρατηγική απόφαση με πολλές παραμέτρους υπό εξέταση. Στον επιχειρηματικό στίβο ισχύει επίσης το «ποτέ μη λες ποτέ», αλλά στην παρούσα φάση θα ήθελα να αναφέρω ότι από την πολύχρονη συνεργασία και εκ του αποτελέσματος, είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την ποιότητα, τη δυναμική και συνέπεια του τραπεζικού δικτύου στη διανομή των προγραμμάτων της AlphaLife. Οι πιστοποιημένοι λειτουργοί, με τη σχέση που έχουν δημιουργήσει και την ευρύτερη γνώση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των πελατών τους, προσδίδουν αξία στην πελατεία και την εταιρεία με τον συμβουλευτικό τους ρόλο. Το bancassurance πώς και πόσο συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης του πληθυσμού;

Αρκετά σημαντικά κατά τη γνώμη μου, αν και παραμένει χαμηλά εν γένει η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας. Κατ’ αρχάς στον τομέα των ασφαλιστικών αποταμιευτικών και επενδυτικών προγραμμάτων, όπου έχει και το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ασφαλιστική αγορά, έχει βοηθήσει χιλιάδες οικογένειες να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη της συστηματικής και μακροχρόνιας αποταμίευσης επένδυσης για πολλαπλούς σκοπούς. Στον τομέα των ασφαλίσεων περιουσίας, οι ενυπόθηκες ασφαλίσεις δανείων, που αποτελούν σαν πλήθος το μεγαλύτερο ποσοστό επί συνόλου ασφαλισμένων κατοικιών σε επίπεδο ιδιωτών, έχουν επίσης βοηθήσει αρκετούς πολίτες να καταλάβουν τη σημασία της ασφάλισης ειδικά σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, συνεχίζοντας την ασφάλιση και μετά τη λήξη του δανείου. Αντίστοιχα, και στις ασφαλίσεις ζωής για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων, έχει συνεισφέρει στην αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης, όπως και για τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας, πρωτοβάθμια ή νοσοκομειακά.

Ο ΝΙΚΌΛΑΟΣ Ε. ΒΙΟΛΆΚΗΣ, Managing Director AlphaLife AAEZ, γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με Ειδίκευση στη Λογιστική. Είναι κάτοχος Master in Business Administration (MBA) από την ΑΣΟΕΕ με υποτροφία και εξάμηνη φοίτηση στο University of Birmingham στο πλαίσιο του ΜΒΑ. Εργάσθηκε από το 1990 έως το 2010 διαδοχικά στις εταιρείες του ασφαλιστικού χώρου, Interamerican, Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις, Alpha Ασφαλιστική και AXA Ασφαλιστική σε θέσεις ευθύνης, στα τμήματα Εκπαιδεύσεως Δικτύου Πωλήσεων, Ανάπτυξης Εργασιών και Marketing, καθώς και ως διευθυντής Bancassurance. Από το 2010 εργάζεται ως στέλεχος της Alpha Bank, αρχικά ως υποδιευθυντής της Διευθύνσεως Καταθετικών και Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων και από τον Νοέμβριο του 2015 ως γενικός διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της AlphaLife ΑΑΕΖ. Υπήρξε επίσης μέλος του Δ.Σ. της Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις μέχρι την πρόσφατη συγχώνευσή της. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά συνέδρια Bancassurance και short term mobility programs στην AXA Belgium και AXA MPS Italy, καθώς και σε πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων σε ασφαλιστικά θέματα και Total Quality Management. Κατέχει πιστοποίηση ασφαλιστικού πράκτορα και συμβούλου από την ΤτΕ, καθώς και πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από την Τράπεζα της Ελλάδος τύπου Α, Α1, Β, Β1 και Γ για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες και παράγωγα προϊόντα, παροχή επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών. Υπήρξε εισηγητής σεμιναρίων σε ασφαλιστικά και τραπεζοασφαλιστικά θέματα επί σειρά ετών και είναι συγγραφέας (coauthor) συγγράμματος «Βασικές Γνώσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης» της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.


10

Ρεπορτάζ |

INTERAMERICAN

Αποζημιώσεις άνω των 70 εκατ. € θα δώσει στους πληγέντες

M

ε σταθερή δέσμευση στις αξίες και την αποστολή της να «υποστηρίζει τους ανθρώπους να ζήσουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα», ο Όμιλος Interamerican ανταποκρίθηκε άμεσα για την υποστήριξη των πληγέντων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία. Η εταιρεία έως σήμερα έχει δεχθεί πάνω από 2.000 αιτήσεις αποζημίωσης, με το συνολικό ποσό να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 70 εκατ. ευρώ. Από τις παραπάνω αιτήσεις, 750 αφορούν τον κλάδο Αυτοκινήτου και οι υπόλοιπες τους κλάδους Ακίνητης Περιουσίας. Ενδεικτικό του μεγέθους της καταστροφής από την κακοκαιρία «Daniel» στη Θεσσαλία είναι το γεγονός ότι ο όγκος των περιστατικών αποζημίωσης για ακίνητη περιουσία που υποδέχθηκε η εταιρεία τις πρώτες τέσσερις ημέρες υπό κανονικές συνθήκες αντιστοιχεί σε αριθμό αναγγελιών ενός τετραμήνου! Αξίζει να σημειωθεί ότι το 95% των ζημιών έχει ήδη αποτιμηθεί από τους πραγματογνώμονες της εταιρείας και πως από τη δεύτερη κιόλας εργά-

σιμη ημέρα μετά το συμβάν, ξεκίνησαν οι πληρωμές στους δικαιούχους ασφαλισμένους της Interamerican. «Βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των ασφαλισμένων μας και όλων των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας “Daniel”, αξιοποιώντας στο έπακρον όλα τα μέσα, τις υποδομές και την τεχνογνωσία που διαθέτει ο όμιλος Interamerican», δήλωσε ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Interamerican. «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζομένους και ασφαλιστικούς συμβούλους της Interamerican που καταβάλλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση και φροντίδα των ανθρώπων που μας έχουν εμπιστευτεί την ασφάλεια της περιουσίας τους», πρόσθεσε ο κ. Καντώρος. Από την πλευρά του ο Πάνος Κούβαλης, γενικός διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου Interamerican, μιλώντας στον «Real FΜ» ανέφερε ότι σύμφωνα με τις εκτι-

Τι είδαν οι ασφαλιστές της

Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιάννης Καντώρος

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους στις πιο δύσκολες στιγμές. Πολλές φορές, αυτές είναι στιγμές απώλειας και θρήνου. Ο Ηλίας Αντωνίου και ο Βασίλης Αρχοντής από την Καρδίτσα και ο Γιάννης Μαρκάς από τον Βόλο είναι και οι ίδιοι μέλη των τοπικών πληγεισών κοινωνιών και αρωγοί των ανθρώπων που προσπαθούν να φανταστούν την επόμενη μέρα. Αλιεύσαμε τις παρακάτω τοποθετήσεις από το blog της Interamerican και παρουσιάζουμε σημαντικά αποσπάσματα.

Ανταπόκριση από τον Βόλο Γιάννης Μαρκάς

«Η καταστροφή που αντικρύσαμε στο Νομό Μαγνησίας ήταν κάτι το απερίγραπτο. Μία πραγματική θεομηνία με ακατάπαυστη βροχή 35 ωρών που έπνιξε τον Βόλο, πλημμυρίζοντας κεντρικούς δρόμους και λιγότερο άλλες συνοικίες. Κυριαρχεί η λάσπη και πλέον η σκόνη, με αποτέλεσμα οι Βολιώτες να κυκλοφορούν με μάσκα. Ο εφιάλτης γίνεται χειρότερος με την απουσία καθαρού, πόσιμου νερό. Το νερό που βγαίνει από τη βρύση είναι ακατάλληλο για κάθε χρήση. Ως λύση ανάγκης υιοθετήθηκε να βράζουν το νερό στους 100 βαθμούς και μόλις κρυώσει να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κατοίκων. Κατά συνέπεια η ακαταλληλότητα του νερού αποδιοργανώνει σε αφάνταστο βαθμό την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Φεύγοντας από Βόλο, φτάσαμε στο Πήλιο, το οποίο έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή στις υποδομές του. Το οδικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα ορισμένα χωριά να είναι ακόμα αποκλεισμένα. Γίνονται προσπάθειες για προσβασιμότητα από αγροτικά αυτοκίνητα, προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι να ανεφοδιαστούν με υγειονομικό υλικό και τρόφιμα. Εν τω μεταξύ, οι τεράστιες καταστροφές στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο επιβαρύνουν περαιτέρω την κοινωνία και την οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το χωριό Ζαγορά, όπου η οικονομία του εξαρτάται από την παραγωγή μήλων. Αυτή είναι η εποχή που οι παραγωγοί ετοιμάζονταν να τα μαζέψουν, να τα κάνουν διαλογή και να τα βάλουν σε θαλάμους ψύξης. Ορισμένα δέντρα, πράγματι, δεν έχουν καταστραφεί. Ωστόσο οι αγρότες δεν μπορούν να τα προσεγγίσουν με τα αυτοκίνητά τους.

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


| Ρεπορτάζ

μήσεις οι οικονομικές επιπτώσεις από την καταιγίδα στη Θεσσαλία ανέρχονται σε 3 δισ., με τα περίπου 500-600 εκατ. ευρώ να καλύπτονται από την ιδιωτική ασφάλιση. «Σε καταστροφικά γεγονότα πρέπει να είμαστε παρόντες, δεν αρκεί να δίνουμε αποζημιώσεις. Αυτό κάναμε σαν εταιρεία και ξεκινήσαμε τη διαδικασία για τις αξιώσεις πριν το κράτος. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις αποζημιώσεις σε πιο μικρής κλίμακας ζημιές, γιατί υπάρχουν από ό,τι ξέρετε και μεγάλες αποζημιώσεις, που αφορούν π.χ. μεγάλα εργοστάσια, που πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κούβαλης.

Γρήγορη ανταπόκριση από Interamerican και Anytime για τη Θεσσαλία Από την πρώτη στιγμή της καταστροφής, οι συνεργάτες της εταιρείας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συγκεκριμένα σε Καρδίτσα, Βόλο, Τρίκαλα και Λάρισα βρέθηκαν στο πλευρό των ασφαλισμένων, παρέχοντάς τους οποιαδήποτε βοήθεια και διευκόλυνση.

Κομβικό ρόλο από τις πρώτες στιγμές στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αλλά και της τοπικής κοινωνίας έπαιξαν οι ιδιόκτητες μονάδες της Οδικής και Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας της Ιnteramerican. Ο υφιστάμενος στόλος στην περιοχή ενισχύθηκε περαιτέρω και τελικά πάνω από 30 οχήματα της Οδικής Βοήθειας, αλλά και 3 πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα συνέδραμαν το έργο των Αρχών και προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στους συνανθρώπους μας. Ενδεικτικά, τις πρώτες ημέρες προσφέρθηκαν υπηρεσίες σε πάνω από 1.500 οχήματα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 40 διακομιδές προς τις τοπικές δομές υγείας, ενώ παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες σε 30 και πλέον συνανθρώπους μας από τα πληρώματα των ασθενοφόρων. Παράλληλα, έγινε μια τεράστια προσπάθεια της ομάδας ζημιών και του τηλεφωνικού κέντρου για την καταγραφή των αιτημάτων των πελατών της, ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε αποζημιώσεις.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Humanity Greece, έναν οργανισμό τον οποίο τόσο η Interamerican όσο και η Anytime υποστηρίζουν και συνεργάζονται, διέθεσαν όχημα της Οδικής Βοήθειας για τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης στη Θεσσαλία - συγκεκριμένα ήταν η πρώτη οργανωμένη αποστολή που έφτασε στην περιοχή. Επιπλέον, διατέθηκε χώρος για την προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη ειδών που συγκεντρώθηκαν στο Car Point, τη μονάδα αποζημίωσης και επισκευής αυτοκινήτων στην Αθήνα, ενώ καλύφθηκε η δαπάνη μίσθωσης φορτηγού οχήματος για τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης στη Θεσσαλία. Επιπρόσθετα, εθελοντές εργαζόμενοι της Interamerican & Anytime βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο Συντονιστικό Κέντρο του Humanity Greece, βοηθώντας στις απαραίτητες καταγραφές και ταξινομήσεις ειδών πρώτης ανάγκης, πριν σταλούν στις πληγείσες περιοχές. Μάλιστα, θέλοντας η συμβολή των Interamerican & Anytime να είναι ουσιαστική και να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες των

μονάδων που επιχειρούν στην περιοχή, προχώρησαν στην κάλυψη σημαντικής δαπάνης εξοπλισμού της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (στεγανές στολές εθελοντών, φουσκωτή βάρκα, κράνη, αντλία ακάθαρτων υδάτων, ασύρματοι πομποδέκτες επικοινωνίας κ.ά.), ενώ θα οργανώσουν, σε συνεργασία με το Humanity Greece, συγκέντρωση συγκεκριμένων ειδών πρώτης ανάγκης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες απογραφές. Η γρήγορη ανταπόκριση της Interamerican και της Anytime σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες οφείλεται στην ύπαρξη και ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης έκτακτων αναγκών, βάσει του οποίου υπήρξε έγκαιρη ενίσχυση του δικτύου, με περισσότερους από 30 εμπειρογνώμονες να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, σε ανοιχτή επικοινωνία με τους διακανονιστές ζημιών. Επιπροσθέτως, τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία άμεσης αποτίμησης και διευθέτησης της ζημιάς με τη συνεργασία και συναίνεση του ασφαλιζομένου («fast track»).

Interamerican σε Καρδίτσα και Βόλο Στο γραφείο της Interamerican στον Βόλο, όλοι οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες. Ήδη έχουμε δεχθεί εκατοντάδες αιτήσεις για ζημιές σε επιχειρήσεις, κατοικίες και αυτοκίνητα και αναμένουμε περισσότερες, καθώς ακόμα υπάρχουν αποκλεισμένες περιοχές. Μέσα σε αυτό το ζοφερό σκηνικό επιχειρήσαμε να σταθούμε αρωγοί στους ανθρώπους που χτυπήθηκαν από τον “Daniel” με ανθρωπιστική βοήθεια και εθελοντικό έργο, εξασφαλίζοντας ταχύτατες διαδικασίες αποζημιώσεων. Έμπρακτη απόδειξη της αξίας της ασφάλισης, που συμβάλλει στην επαναφορά των πολιτών και τοπικών κοινωνιών στην κανονικότητα. Για το τέλος αναφέρω μια περίπτωση βοήθειας σε ασφαλισμένο μας. Σήμερα, 15/9, αποζημιώσαμε με ένα υψηλό ποσό ασφαλισμένο μας για την κατοικία του στο παραθαλάσσιο χωριό Μηλίνα. Το σπίτι σήμερα είναι σχεδόν ακατοίκητο, άμεσα όμως ο άνθρωπος θα μπορέσει να ξεκινήσει τις ανακαινίσεις. Είχε ασφαλιστεί μόλις στο τέλος του Μαΐου».

Ανταπόκριση από την Καρδίτσα Ηλίας Αντωνίου

«5.9.2023. Η ημέρα που ξεκίνησε η έντονη βροχόπτωση στην Καρδίτσα. Η κατάσταση θύμιζε “Ιανό”, όμως η καταστροφή δεν συγκρίνεται σε μέγεθος. Τα ξημερώματα της Πέμπτης 7.9.2023, άρχισε να γίνεται αντιληπτή η έκταση της τραγωδίας. Δήμος Παλαμάς και Δήμος Σοφάδων βυθισμένοι στη λάσπη. Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περιουσίες θάφτηκαν στα νερά. Στις 15.9 τα σπίτια στον Παλαμά είναι στο σύνολό τους ανέφικτο να κατοικηθούν. Μόλις σήμερα προσεγγίστηκε η Μεταμόρφωση, ένα από τα χωριά του Δήμου Παλαμά. Μέσα σε μία εβδομάδα, μαζί με κλιμάκια πραγματογνωμόνων, έχουμε εκτιμήσει περίπου το 90% των περιπτώσεων, όσες δηλαδή μπορούμε να προσεγγίσουμε με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η περιοχή του Παλαμά και των Σοφάδων είναι στο απόλυτο τέλμα, ενώ η πόλη της Καρδίτσας βρίσκεται σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Για να επανέλθουν οι ρυθμοί της κανονικής ζωής θα

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

11

χρειαστεί αρκετός καιρός. Εμείς, ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι, συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας τη μοναδική, άμεση παρέμβαση της εταιρείας μας. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να είσαι αυτός που δεν εγκαταλείπει. Πριν από λίγες μέρες, ένας από τους πελάτες μας, ο οποίος είχε υποστεί απώλεια αμύθητης περιουσίας, αποζημιώθηκε και μας είπε: “Δεν θέλω να φύγω από το γραφείο. Αισθάνομαι ότι εδώ έχω κουρνιάσει”. Αυτή η αίσθηση ασφάλειας και ζεστασιάς είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή».

Βασίλης Αρχοντής «Η καταστροφή με βρήκε την πρώτη μέρα που είχε γεννηθεί το παιδί μου. Επί τρεις μέρες με ένα κινητό στο χέρι, κατάφερα να επιστρέψω στον Παλαμά, αμέσως μόλις αποκαταστάθηκε η πρόσβαση. Το γραφείο μας εκεί είχε υποστεί τρομερές ζημιές, όπως κάθε σπίτι από αυτά που δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς από το νερό. Το Σάββατο ξεκινήσαμε τις καταγραφές των ζημιών, εν μέσω ενός τοπίου βιβλικής καταστροφής: αγροτικά μηχανήματα πάνω σε σπίτια, άνθρωποι ταλαιπωρημένoι από την παρατεταμένη παραμονή στις στέγες των σπιτιών τους εν αναμονή της Πολιτικής Προστασίας και του στρατού, μία αποκαρδιωτική οσμή. Πρέπει να το υπογραμμίσω. Αυτή τη στιγμή όποιος δεν είχε ιδιωτική ασφάλιση είναι στο έλεος του Θεού και της γραφειοκρατίας. Οι μόνοι που έχουν μία κάποια αισιοδοξία -όση επιτρέπεται χάρη σε μία αίσθηση οικονομικής εξασφάλισης, εν μέσω τέτοιας κατάστασης- είναι οι άνθρωποι που ήταν ασφαλισμένοι. Στις καλές μέρες συνηθίζουμε να λέμε ότι οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι δενόμαστε συναισθηματικά με τους ασφαλισμένους μας. Στις δύσκολες, το ζούμε περισσότερο. Μία ασφαλισμένη μου ζει μόνη στον Παλαμά. Τα παιδιά της ζουν στη Γερμανία. Μαζί με τον πραγματογνώμονα εξασφαλίσαμε την άμεση αποκατάστασή της. Επιπλέον βρισκόμουν εκεί για να την καθησυχάσω, να της εξηγήσω ότι είναι ασφαλής. Να τη βοηθήσω όπως μπορώ, σε ανθρώπινο πια επίπεδο, σε ένα σπίτι όπου όλα τα πράγματα έχουν βουλιάξει σε δύο μέτρα νερό».


12

Συνέντευξη | ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΚΟΛΤΣΊΔΑΣ, συντονιστής στη «UNIT BROKERS»

Η «καρδιά» της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χτυπά στη Θεσσαλία Η εταιρεία μας χαρακτηρίζεται από τον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό και πάΗ UnitBrokers είναι μια από τις παλαιότερες ντα θα είναι πρώτο μέλημά μας η τίμια εξυπηκαι μεγαλύτερες εταιρείες ασφαλιστικής διαρέτηση των συνεργατών. Η εμπιστοσύνη, η μεσολάβησης στην Ελλάδα. Η εταιρεία ιδρύθηειλικρίνεια, το ήθος και η συνεχής εκπαίδευκε από τον Γεώργιο Κολτσίδα το 1975, η ένταση του προσωπικού μας και των συνεργατών ξη και δραστηριοποίηση του Λάμπρου και του είναι βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής Αναστασίου Κολτσίδα στην εταιρεία έδωσε μια μας ταυτότητας. Η αξιοπιστία, η συνεχής εκεπιπλέον ώθηση στην ήδη επιτυχημένη πορεία παίδευση και η τεχνογνωσία συνέβαλαν στη και η εξειδίκευση με μεταπτυχιακές σπουδές διαφοροποίησή μας και θα συνεχίσουμε να στο εξωτερικό ενίσχυσε την ανοδική πορεία επενδύουμε σε αυτά τα χαρακτηριστικά, ώστε της εταιρείας. να παραμένουμε στις πρώτες θέσεις πανελΕίμαστε το One Stop Shop για πελάτες και λαδικά. Επιπλέον, στηρίζουμε τους συνεργάσυνεργάτες, μιας που η ποιότητα των παρεχότες μας με τη διαρκή τεχνολογική αναβάθμιμενων υπηρεσιών, η εμπειρία και το μέγεθός ση. Από την αρχή επενδύσαμε σε μηχανογραμας εξασφαλίζουν όλες τις λύσεις στις ασφαφικά συστήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στα Ο Γεώργιος Κολτσίδας μαζί με τους γιους του, Λάμπρο και Αναστάσιο λιστικές τους ανάγκες. στελέχη μας και στους συνεργάτες μας να είναι πιο αποδοτικοί, να μειώσουν το χρόνο ερΠοιους στόχους έχετε θέσει για το 2024; ράστιες, αυτές που μπορεί όμως μια κοινωνία να αγασίας σε μη παραγωγικούς τομείς και να επιτύχουν Το όραμά μας παραμένει ίδιο εδώ και 48 έτη. Μέσα ντιμετωπίσει είναι οι οικονομικές και αυτό μπορεί να πιο υψηλούς στόχους. Τις εφαρμογές Back office και από την αξιοπιστία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ε- γίνει μόνο με την ιδιωτική ασφάλιση. Είδαμε με χαρά Front office, που χρησιμοποιούμε στα γραφεία μας, ξειδίκευση σε ασφαλιστικά προϊόντα, τη συνεχή ε- όλους τους ζημιωμένους πελάτες μας να επιδιορθώπαρέχουμε δωρεάν και σε όλους τους συνεργάτες πένδυση σε νέες τεχνολογίες, να είμαστε το πιο φιλι- νουν όλες τις καταστροφές τάχιστα, χάρη στην πολύ μας, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη αλλά και το υψηλό κό One Stop Shop στις προτιμήσεις των ασφαλιστι- γρήγορη και δίκαιη καταβολή αποζημιώσεων από τις κόστος απόκτησης και συντήρησής τους. ασφαλιστικές εταιρείες. Δυστυχώς βέβαια η πλειοκών διαμεσολαβητών και πελατών. Η εταιρεία μας ψηφία των κατοικιών στη χώρα μας και στη Θεσσαλία Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στον ασφαλιστικό και οι συνεργάτες μας θέλουμε να είναι πρώτοι σε προτίμηση των πελατών για την κάλυψη κάθε ασφα- είναι ανασφάλιστες, τα στατιστικά της ΕΑΕΕ είναι διαμεσολαβητή μέσω του «NextDeal»; Το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους συλιστικής τους ανάγκης. Ο σχεδιασμός και η αποκλει- δυσάρεστα: 1 εκατομμύριο ασφαλισμένες κατοικίες από 6,5 εκατομμύρια συνολικά και 200.000 επιχειρήναδέλφους είναι να είναι περήφανοι για τον κλάδο στική διάθεση καινοτόμων προϊόντων είναι ένα από σεις ασφαλισμένες από 500.000 συνολικά. Η έλλειμας. Η πρόσφατη εμπειρία από τις καταστροφές της τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας και η αψη ασφάλισης δυστυχώς ρίχνει το βάρος των οικοκακοκαιρίας μας έδειξε ότι το ραντεβού με έναν εγορά μάς επιβραβεύει κάθε χρόνο στις υψηλότερες νομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο παγγελματία ασφαλιστή κάνει τη διαφορά ανάμεσα θέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών. κράτος και στους πληγέντες και δυστυχώς πολλοί στην οριστική καταστροφή και στην ανάκαμψη. Σε ποιους κλάδους εστιάζετε; από τους πληγέντες δεν θα μπορέσουν να επανέλΔραστηριοποιούμαστε σε όλους τους ασφαλιστιθουν. Ενδεικτικά η πρόβλεψη του κράτους για το κόκούς κλάδους ασφαλίσεων και ζωής. Στην εταιρεία στος της κακοκαιρίας είναι 5 με 8 δισεκατομμύρια και μας εργάζονται 16 εξειδικευμένα στελέχη, επιφορτιη πρόβλεψη των ασφαλιστικών εταιρειών για αποζησμένα με την εξυπηρέτηση των συνεργατών, στην μιώσεις είναι 500 με 700 εκατομμύρια. Καταλαβαίέκδοση προσφορών όλων των κλάδων, στην έκδοση νουμε ότι η διαφορά θα επιβαρύνει τους πληγέντες συμβολαίων, στη διαχείριση ζημιών και διαφόρων Ο Αναστάσιος Κολτσίδας γεννήθηκε το 1982. Αποκαι όλους τους φορολογούμενους πολίτες. εκκρεμοτήτων με τις εταιρείες. Επιπλέον, είμαστε φοίτησε από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του περήφανοι που έχουμε αποκτήσει πολύ μεγάλη ε- Πώς αντιμετωπίζετε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για Πανεπιστημίου Πειραιώς και στη συνέχεια εξειδιμπειρία σε κάποιους κλάδους, όπως η ασφάλιση Α- την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης; κεύθηκε με μεταπτυχιακό τίτλο στο «Risk Μοναδική λύση για την αντιμετώπιση των οικονομινανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και στο στάδιο της Management» από το University of Nottingham. Ακών επιπτώσεων των καταστροφών που θα φέρνει η κατασκευής αλλά και κατά τη λειτουργία τους. Ο κλάπό το 2005 συνεχίζει, μαζί με τον αδελφό του, τη μαδος αυτός έχει πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με κλιματική αλλαγή στη ζωή μας είναι η ασφάλιση. Σε κροχρόνια πορεία της εταιρείας UnitBrokers, που ιτις παραδοσιακές ασφαλίσεις τις οποίες γνωρίζουμε αρκετές χώρες έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιδρύθηκε το 1975 από τον πατέρα τους, παρέχοντας και με σιγουριά μπορούμε να προτείνουμε εξειδικευ- ση των κατοικιών, όπως στη Γαλλία και στην Ελβετία, υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και συμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Επιπλέον, η πετυχη- αλλά και όπως στην Τουρκία και τη Ρουμανία που είναι ντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων. μένη διαχείριση μεγάλου πλήθους ζημιών μετά την υποχρεωτική η ασφάλιση για σεισμό. Είναι στη σωστή Ο Λάμπρος Κολτσίδας γεννήθηκε το 1980. Αποκακοκαιρία «ΙΑΝΟΣ» το 2020 και τώρα με τις κακο- κατεύθυνση η κυβέρνηση που αποζητά τη συνεργασία φοίτησε από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του καιρίες «DANIEL» και «ELIAS» μας έδωσε μοναδική του κλάδου μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη της κλιματικής αλλαγής και συμφωνώ με την υποχρεεμπειρία στη διαχείριση αποζημιώσεων. συνέχεια εξειδικεύτηκε με μεταπτυχιακό τίτλο στο ωτικότητα. Επιπλέον, θα μπορούσαν να ξεπεραστούν Βαρύτατος είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας «DANIEL» «Accounting and Finance» από το University of οι αντιδράσεις με μέτρα όπως το Market Pass για οιστη Θεσσαλία. Ποια είναι η εικόνα; Essex. Από το 2005 συνεχίζει, μαζί με τον αδελφό κονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Το μέτρο του Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πλέον τη του, τη μακροχρόνια πορεία της εταιρείας Market Pass θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για αζωή μας, στη Θεσσαλία ζήσαμε τα τελευταία τρία χρόUnitBrokers, που ιδρύθηκε το 1975 από τον πατέρα σφάλιση, όπως έχει εφαρμοστεί για εποχικά ψώνια. νια τρεις καταστροφικές κακοκαιρίες, «ΙΑΝΟΣ», τους, παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσο«DANIEL» και «ELIAS». Οι επιπτώσεις τους είναι τε- Πώς στηρίζετε τους συνεργάτες σας; λάβησης και συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων. Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε το Ασφαλιστικό Πρακτορείο UnitBrokers.

Λύσεις στις ασφαλιστικές ανάγκες της Θεσσαλίας δίνει η UnitBrokers, που είναι μια από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Κολτσίδα, ενώ τη σκυτάλη στη συνέχεια πήραν τα παιδιά του, ο Λάμπρος και ο Αναστάσιος Κολτσίδας, με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ενισχύοντας την ανοδική πορεία της εταιρείας. Ο σχεδιασμός και η αποκλειστική διάθεση καινοτόμων προϊόντων είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας, τονίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «NextDeal» ο κ. Αναστάσιος Κολτσίδας.

Ποιοι είναι ο Αναστάσιος και ο Λάμπρος Κολτσίδας

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


| Συνέντευξη

Τα οφέλη της ασφάλισης με αφορμή και τις καταστροφικές πλημμύρες από την κακοκαιρία «Daniel» στη Θεσσαλία επισημαίνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «NextDeal» o Απόστολος Ζηκούλης, Managing Director της εταιρείας μεσιτών ασφαλίσεων, με εξειδίκευση στους βιομηχανικούς κινδύνους, ZIA INSURANCE. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβληματιστούν και να συνειδητοποιήσουν ότι η ασφάλεια είναι ο μεγαλύτερος αρωγός σε τέτοιου είδους κινδύνους, προσθέτει ο κ. Ζηκούλης και εκτιμά ότι το μέλλον της διαμεσολάβησης θα είναι λαμπρό. Ερωτηθείς σχετικά, γνωστοποιεί ότι τα παραγωγικά μεγέθη της ZIA INSURANCE το 2022 ήταν κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ καθαρά ασφάλιστρα και ότι ο στόχος για το 2023 είναι τα 4,5 με 5 εκατ. ευρώ.

ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΖΗΚΟΎΛΗΣ, Managing Director, ZIA INSURANCE

13

Η ασφάλιση θωρακίζει τα δεδουλευμένα του επαγγελματία Γνωρίστε μας τη ZIA INSURANCE.

Η ZIA INSURANCE είναι μια εταιρεία μεσιτών ασφαλίσεων με εξειδίκευση στους βιομηχανικούς κινδύνους. Σκοπός της εταιρείας μας είναι να λειτουργούμε ως το τμήμα ασφαλειών των επιχειρήσεων, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και δίνοντας λύσεις σε κάθε ασφαλιστικό τους πρόβλημα. Πώς ήταν τα παραγωγικά μεγέθη το 2022 και ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει για το 2023;

Τα παραγωγικά μας μεγέθη το 2022 ήταν κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ καθαρά ασφάλιστρα και ο στόχος μας για το 2023 είναι τα 4,5 με 5 εκατ., κάτι που θα επιτευχθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στο 9μηνο. Δραστηριοποιείστε στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση προσφέροντας εξιδεικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες σας. Μιλήστε μας για αυτές.

Έχοντας εξειδικευμένα στελέχη από διάφορους κλάδους των ασφαλίσεων, στη ZIA INSURANCE είμαστε σε θέση να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή σφαιρική κάλυψη στο χαρτοφυλάκιο των πελατών μας, αλλά και να τους καθοδηγήσουμε σωστά ώστε να επιλέξουν υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται απόλυτα στην ιδιαιτερότητα της επιχείρησής τους και τις ανάγκες της, όπως: • Εγγυητικές Επιστολές (Surety Bonds) • Ασφάλεια Πιστώσεων (Credit Insurance) • Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Κινδύνων (Cyber Insurance) • Συμβόλαια Ρύπανσης (Environmental Insurance) • Ασφάλεια Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (M&A). Στόχος μας είναι κάθε υπηρεσία που προτείνουμε να συμβάλλει θετικά στην ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης και στην υγιή και ασφαλή της ανάπτυξη.

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διείσδυση αυτών των ασφαλιστικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά;

Γενικότερα η διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων δεν είναι μεγάλη στην ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι μία τροχοπέδη που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και με τους βιομηχανικούς μας πελάτες, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν πλήρη ενημέρωση για τα οφέλη των διαφόρων ασφαλιστικών προϊόντων ή λειτουργούν την επιχείρησή τους χωρίς ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ασφαλιστική συνείδηση, αγνοώντας ορισμένους λιγότερο προφανείς κινδύνους της αγοράς. Αισιοδοξώ ωστόσο ότι το μέλλον για την ελληνική βιομηχανία θα είναι λαμπρό, καθώς οι συνθήκες και τα έως τώρα δεδομένα είναι ικανά να βελτιώσουν τη στάση των Ελλήνων επιχειρηματιών ως προς τις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Πολλές εξαγορές και συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται στο επιχειρηματικό τοπίο της χώρας. Η ZIA INSURANCE προσφέρει ασφάλιση στον συγκεκριμένο τομέα. Πώς λειτουργεί η ασφάλιση συγχωνεύσεων και τι καλύπτει;

Η ασφάλιση των εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι ένα αρκετά ιδιαίτερο προϊόν, το οποίο λειτουργεί ως «καταλύτης», διευκολύνοντας και βοηθώντας τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών να προχωρήσουν πιο ομαλά. Σκοπός του συγκεκριμένου προϊόντος είναι η κάθε πλευρά να προστατεύσει τα οικονομικά της μεγέθη. Ο πωλητής με την ασφάλιση M&A έχει μια καθαρή έξοδο από την επιχείρησή του χωρίς να έχει το άγχος των οικονομικών βαρών που μπορεί στο μέλλον να προκύψουν από την επιχείρηση που πούλησε. Ο αγοραστής καταφέρνει με το συγκεκριμένο συμβόλαιο να μειώσει το τυχόν επιχειρηματικό ρίσκο που έχει η εξαγορά μιας επιχείρησης και να προστατεύσει οικονομικά την επένδυσή του. Άλλωστε, είναι το μοναδικό συμβόλαιο που

μπορεί να καλύψει το δόλο (όταν το συμβόλαιο το έχει κάνει ο αγοραστής). Είστε μια μεσιτική εταιρεία. Πώς βλέπετε το επάγγελμα του μεσίτη σήμερα και γενικά το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, το μέλλον της διαμεσολάβησης θεωρώ ότι θα είναι λαμπρό. Η νέα γενιά έχει καλύτερη ασφαλιστική συνείδηση, κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και πελάτες λιανικής, πολλοί από τους νέους που αναλαμβάνουν να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις έχουν ζήσει ή σπουδάσει στο εξωτερικό και πλέον καταλαβαίνουν τη σημαντικότητα της ασφάλισης για μια επιχείρηση. Επιπλέον, θεωρώ ότι ο οικονομικός ρυθμός ανάπτυξης που έχουμε θα σταθεί αρωγός και στην ασφαλιστική βιομηχανία. Είναι η κλιματική αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν η ασφαλιστική βιομηχανία και γενικά οι επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια;

Τα τελευταία χρόνια οι αντασφαλιστές θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για την ασφαλιστική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Τα τελευταία γεγονότα στη Θεσσαλία δυστυχώς επαλήθευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς. Το πλήθος των ζημιών είναι το μεγαλύτερο που έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα και το ύψος των αποζημιώσεων θα είναι ρεκόρ για την ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβληματιστούν και να συνειδητοποιήσουν ότι η ασφάλεια είναι ο μεγαλύτερος αρωγός σε τέτοιου είδους κινδύνους. Η ασφάλιση θωρακίζει τα δεδουλευμένα του κάθε επαγγελματία και προασπίζει την επιχείρηση από την αβεβαιότητα, για να μπορέσουν αμφότεροι να επανέλθουν και πάλι στην ομαλή λειτουργία τους.

Ποιος είναι ο Απόστολος Ζηκούλης Ο Απόστολος Ζηκούλης είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις σπουδές του ως υπότροφος του Anagnos Foundation στο ACT - American College of Thessaloniki, από το οποίο απέκτησε τον τίτλο του MBA. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2000 ως ασφαλιστικός σύμβουλος και έντεκα χρόνια αργότερα ίδρυσε την εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ZIA INSURANCE. Η ZIA INSURANCE προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε εταιρείες, παρέχοντας παράλληλα τεχνογνωσία και λύσεις σε εξειδικευμένους κινδύνους. Τέλος, είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).


14

Ισχυρή συμμαχία για τη διεκδίκηση και κατάκτηση κάθε φιλοδοξίας χαρακτηρίζει τη συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική η ομαδάρχης της εταιρείας, όπου διακρίνεται στην 1η θέση για 9 συναπτά έτη, Κατερίνα Ζερμπαλά, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «NextDeal». Αναφερόμενη στη συνεργασία με την Επιθεώρηση Φουφόπουλου, τονίζει ότι σημαίνει επιτυχία, σημαίνει επαγγελματισμός, σημαίνει ελευθερία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αναφέρει ότι η νέα γενιά με τον ανανεωτικό φακό που κοιτάζει τα πράγματα, όταν εκμεταλλευτεί την εμπειρία και τη γνώση των προκατόχων, θα φέρει την καινοτομία και την εξέλιξη στον ασφαλιστικό κλάδο, Τονίζει ακόμη ότι οι ανακατατάξεις στον κλάδο της Υγείας, οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό πλαίσιο, καθώς και οι φυσικές καταστροφές πολλαπλασιάζουν τις προκλήσεις που χρήζουν ανταπόκρισης από το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Συνέντευξη | ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΖΕΡΜΠΑΛΆ, συντονίστρια στην Εθνική Ασφαλιστική

Οι νέοι διαμεσολαβητές θα φέρουν την καινοτομία και την εξέλιξη στον ασφαλιστικό κλάδο Είστε συντονίστρια στην Επιθεώρηση Φουφόπουλου. Τι σημαίνει για σας η συνεργασία με τη μεγαλύτερη επιθεώρηση της Εθνικής Ασφαλιστικής;

Ύστερα από 11ετή επιτυχημένη πορεία στο χώρο, το 2009 αποφάσισα να συνεργαστώ με την Επιθεώρηση Φουφόπουλου και την Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας ως μοναδικό κριτήριο να συνεργάζομαι με τους πρώτους της ασφαλιστικής αγοράς. Η συνεργασία με την Επιθεώρηση Φουφόπουλου σημαίνει επιτυχία, σημαίνει επαγγελματισμός, σημαίνει ελευθερία. Με δεδομένη τη δυνατότητα να δρω ανεξάρτητα μαζί με την ομάδα μου στις καθημερινές μας δραστηριότητες και τηρώντας παράλληλα τις βασικές οργανωτικές αξίες της επιθεώρησης, έχουμε επιτύχει ένα εκρηκτικό μίγμα, το οποίο έχει απογειώσει τις επιδόσεις του direct γραφείου στην κορυφή της εταιρείας. Η συνεργασία με το direct γραφείο του κ. Φουφόπουλου εδράζεται στην κοινή κουλτούρα για το τι σημαίνει πρωταθλητισμός και πρωτιά, στο κοινό όραμα για την ανάπτυξη του επαγγέλματός μας και στην κοινή επιθυμία για την καθημερινή φροντίδα των ανθρώπων μας. Η συνεργασία μου με την Εθνική Ασφαλιστική, την εταιρεία της καρδιάς μου, αποτελεί για μένα την ισχυρή συμμαχία προς τη διεκδίκηση και κατάκτηση κάθε φιλοδοξίας ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ενός manager. Στην πρόσφατη εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων συνεργατών του εταιρικού δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής, διακριθήκατε για τις υψηλές επιδόσεις σας σε τρεις κατηγορίες. Μιλήστε μας για τα τρία βραβεία.

Τρία βραβεία, τρία χρυσά, τρεις πρωτιές… Το πρώτο βραβείο μάς απονέμεται για 9η συνεχή χρονιά ως 1η ομάδα σε νέα παραγωγή ζωής και υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο. Με πίστη στη διαδικασία, πειθαρχία και στοχοπροσήλωση, πετυχαίνουμε κάθε χρόνο τη μέγιστη των διακρίσεων και η αγορά μάς χαρακτήρισε ως ομάδα-φαινόμενο. Το δεύτερο βραβείο αφορά την 1η θέση της ομάδας μας στα επενδυτικά προϊόντα, καθώς το σύνολο της ομάδας μου αντιλήφθηκε γρήγορα το κλίμα της χρηματαγοράς και κατάφερε να ανταποκριθεί άψογα στις σύγχρονες προκλήσεις της επενδυτικής κινητικότητας. Το τρίτο βραβείο αφορά για πολλοστή φορά την 1η θέση στη Διατήρηση Χαρτοφυλακίου, ίσως το πιο σημαντικό βραβείο για εμάς, καθώς ως δομή δεν έχουμε αυτοσκοπό μόνο τις υψηλές πωλήσεις, αλλά το συνδυασμό κορυφαίων επιδόσεων με άριστα και άρτια καταρτισμένη εξυπηρέτηση πελατών και συναλλασσομένων ώστε μέσα από τη διαχρονική διακράτηση χαρτοφυλακίου η φήμη της ομάδας να ξεπερνά τα στενά όρια ενός συμβολαίου ή μιας εταιρείας και να ταυτίζει το brand της με την επιτυχία και τον επαγγελματισμό. Άλλωστε, πρωτιά στην

Οι προοπτικές που διαφαίνονται για το επάγγελμά μας είναι οι μεγαλύτερες από ποτέ άλλοτε στην ασφαλιστική ιστορία, καθώς απαιτούν ανάπτυξη της συμβουλευτικής ιδιότητας του διαμεσολαβητή, ιδιότητα την οποία οι διαδικτυακές πωλήσεις σε καμία περίπτωση δεν διαθέτουν ποσότητα και πρωτιά στην ποιότητα είναι ο μαθηματικός τύπος του ολοκληρωμένου επαγγελματία διαμεσολαβητή. Αφιερώνω και τα τρία βραβεία στους συνεργάτες μου, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί το φιλόδοξο και μεγαλόπνοο όραμά μου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τις τρεις πρώτες θέσεις της ομάδας μας, η δομή Ζερμπαλά απέσπασε επιπλέον 11 βραβεία σε επίπεδο συνεργατών, κάτι που επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία μας στη φιλοσοφία του ομαδικού πνεύματος, στην έννοια του «εμείς» και στην αξία της συλλογικότητας. Πάντα επιθυμούσα και επιθυμώ μαζί

με τις επιτυχίες μου ως manager να έχω πολυβραβευμένους συνεργάτες, καλοπληρωμένους συνεργάτες, ευτυχισμένους συνεργάτες. Πώς αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στην ασφαλιστική αγορά και πού αποδίδετε την επιτυχημένη πορεία σας; Υπάρχει μυστικό για την επιτυχία;

Θυμάμαι πάντα να φαντάζομαι τον εαυτό μου στέλεχος σε κάποια εταιρεία. Επιθυμούσα ένα επάγγελμα με υψηλές προοπτικές, αδιάκοπη εξέλιξη και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Όταν αντιλήφθηκα τα κίνητρα που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά, τότε σκέφτηκα, ναι, μου ταιριάζει αυτό. Γρήγορα

Ποια είναι η Κατερίνα Ζερμπαλά Η κ. Αικατερίνη Ζερμπαλά, με καταγωγή από τη Βόρεια Εύβοια και τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Κορυδαλλό Αττικής. Προερχόμενη από τον κλάδο της Λογιστικής, αποφοίτησε από το American College και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών με τομείς τις Ασφαλίσεις Φυσικών Προσώπων, τις Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις και τις Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Plus Certificate in Human Resource Management. Απέκτησε ειδίκευση στην Επιστημονική Πώληση των Ασφαλιστικών Προϊόντων. Το 2000 ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην Ασπίς Πρόνοια ως ασφαλιστικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το 2007 προήχθη σε Unit Manager. Σήμερα είναι ομαδάρχης της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπου διακρίνεται στην 1η θέση για 9 συναπτά έτη, έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων ασφαλίσεων ζωής και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, είναι μέλος της Gamma Global, του ΕΣΑΠΕ και του ΠΣΑΣ, ενώ έχει 20ετή στενή παρακολούθηση των εργασιών του MDRT. NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


15

| Συνέντευξη

κατάλαβα πως γεννήθηκα για να είμαι εδώ, στην ασφαλιστική αγορά, στο management, στη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Πιστεύω βαθύτατα μέχρι σήμερα ότι κάνω το ομορφότερο επάγγελμα του πλανήτη και αυτό μεταγγίζω καθημερινά στους συνεργάτες μου. Το μυστικό της επιτυχίας έχει απασχολήσει αρκετά τον ασφαλιστικό κόσμο και σίγουρα το έχουν αποτυπώσει με σαφήνεια κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας ασφαλιστικής ιστορίας που προηγήθηκαν εμού. Σε κάθε περίπτωση, η ανιδιοτελής αγάπη που τρέφω για τους συνεργάτες μου και η εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου αποτελούν το όχημα προς την επιτυχία. Δεν ξέρω αν λέγεται μυστικό, ξέρω όμως ότι σε εμάς συμβαίνει σίγουρα κάτι μαγικό, αυτή η πρωτόγνωρη χημεία μεταξύ των συνεργατών, αυτή η σπίθα για το αδύνατο, αυτή η αμοιβαία στοχοπροσήλωση καθιστούν την ομάδα μας μοναδική στην αγορά χωρίς να μπορεί να αντιγραφεί. Όσοι μας γνωρίζουν καλά αντιλαμβάνονται για ποιο συστατικό στοιχείο μιλάμε. Άλλωστε, διακρινόμαστε για την εξωστρέφειά μας και όποιος καλοπροαίρετα επιθυμεί να μάθει περισσότερα για μας, είτε σε επαγγελματικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο, πάντα χαίρει θερμής υποδοχής. Εκτιμάτε ότι το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή έχει προοπτικές, δεδομένης και της ενισχυμένης παρουσίας των διαδικτυακών πωλήσεων;

Οι διαδικτυακές πωλήσεις μπορούν να βρουν πεδίο επιρροής σε απλούς και υποχρεωτικούς κινδύνους. Το ασφαλιστικό προϊόν όμως δεν αγοράζεται, αλλά πουλιέται. Η επιτάχυνση της προόδου σε κάθε έκφανση του κοινωνικού ιστού επιτάσσει μόνο την εξατομικευμένη ανθρωποκεντρική προσέγγιση ως μέσο εξυπηρέτησης των ασφαλιστικών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου. Οι ανακατατάξεις στον κλάδο της Υγείας, οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό πλαίσιο, καθώς και οι φυσικές καταστροφές πολλαπλασιάζουν τις προκλήσεις που χρήζουν ανταπόκρισης από το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Ως εκ τούτου, μπορώ να πω ότι οι προοπτικές που διαφαίνονται για το επάγγελμά μας είναι οι μεγαλύτερες από ποτέ άλλοτε στην ασφαλιστική ιστορία, καθώς απαιτούν ανάπτυξη της συμβουλευτικής ιδιότητας του διαμεσολαβητή, ιδιότητα την οποία οι διαδικτυακές πωλήσεις σε καμία περίπτωση δεν διαθέτουν. Η Εθνική Ασφαλιστική έχει αναδείξει την εκπαίδευση των συνεργατών του δικτύου σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση είναι επένδυση τόσο για την εταιρεία, την Επιθεώρηση Φουφόπουλου, αλλά και για εσάς;

Η εκπαίδευση αποτελεί τον βασικό πυλώνα σύστασης, ανάπτυξης και μετεξέλιξης ενός συνόλου, μιας εταιρείας και μιας ομάδας. Ο εκπαιδευόμενος μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία μετέρχεται των βασικών και οργανωτικών αξιών του α-

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

σφαλιστικού κλάδου, ενώ με τη συνεχή και αδιάκοπη συνέχιση αυτής ακόμα και στα χρόνια της εργασιακής εμπειρίας επιτυγχάνει την επαγγελματική ωρίμανση. Τόσο η εκπαίδευση όσο και η διά βίου μάθηση επιτρέπουν σε έναν επαγγελματικό οργανισμό να εξαπλώνει το όραμα που τον διέπει, να αναπτύσσει με στέρεες βάσεις και γρήγορους ρυθμούς το ανθρώπινο δυναμικό, να υπενθυμίζει και να διακρατά στο πέρας των ετών τις ιδρυτικές και καταστατικές αρχές της σύστασής του. Άλλωστε, γνωρίζουμε και το κέρδος του εκπαιδευτή, καθώς η εμπειρία δείχνει πως όταν εκπαιδεύεις, εκπαιδεύεσαι. Η εκπαίδευση λοιπόν αποτελεί για την εταιρεία, την επιθεώρηση και την ομάδα μας μία σπουδαία επένδυση, η οποία αφενός επιφέρει καρπούς με την άμεση εφαρμογή της και αφετέρου δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό διηνεκές πάνω στο οποίο οι συνεργάτες βρίσκουν σημείο αναφοράς. Στη δική μου ομάδα έχω επιλέξει να παρέχω ένα ευρύ εκπαιδευτικό φάσμα, από την ασφαλιστική επιστήμη έως και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Οι νέοι δείχνουν ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον ασφαλιστικό κλάδο και πώς αντιμετωπίζει η νέα γενιά των ασφαλιστών τον ανταγωνισμό;

Ενώ οι Millenials εντάχθηκαν στο χώρο με φιλοδοξίες για εξέλιξη και υψηλά εισοδήματα, έχοντας αυξημένο το αίσθημα του ανταγωνισμού μέσα στη συλλογική αλληλεπίδραση, η Generation Z έρχεται στον ασφαλιστικό κλάδο με ιδιαίτερη επιφύλαξη, προσπαθώντας πολλές φορές να επιβάλει ένα δικό της μοντέλο εργασιών, αγνοώντας τα θεμελιώδη αξιώματα των προηγούμενων γενεών. Αλληλεπιδρούν επαγγελματικά μέσα από τα social media και δεν λειτουργούν υπό συνθήκες πίεσης. Ο ανταγωνισμός δεν εντοπίζεται στα πρωταρχικά ένστικτα της επαγγελματικής τους επιβίωσης, καθώς έχουν γαλουχηθεί μέσα στην εποχή της έντονης οικονομικής αστάθειας, η οποία δεν τους άφησε επιλογές ανέλιξης και διάκρισης στον εργασιακό στίβο. Θεωρώ ότι ο ρόλος μας, πέραν της κλασικής εκπαίδευσης, έχει επιφορτιστεί και με την επιτακτική ανάγκη να μάθουμε στους νέους να διεκδικούν τη θέση τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο, να απαιτούν όσα τους αξίζουν και να τους δείξουμε επαγγελματικούς ορίζοντες που σήμερα αγνοούν την ύπαρξή τους. Σε κάθε περίπτωση, η νέα γενιά με τον ανανεωτικό φακό που κοιτάζει τα πράγματα, όταν εκμεταλλευτεί την εμπειρία και τη γνώση των προκατόχων, θα φέρει την καινοτομία και την εξέλιξη στον ασφαλιστικό κλάδο. Προσκαλώ κάθε νέο που το σκέφτεται, να κάνει το βήμα και να ενταχθεί στο χώρο μας ώστε να γνωρίσει εκ των έσω τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει. Έχουμε όρεξη και διάθεση να μεταδώσουμε γενναιόδωρα τη γνώση και τις επαγγελματικές εμπειρίες που αποκτήσαμε και αποκτούμε καθημερινά.

EIOPA

Εναλλακτικά αποταμιευτικά προϊόντα αναζητούν οι καταναλωτές λόγω επιτοκίων

Ο

ι καταναλωτές ενδέχεται να μπουν στον πειρασμό να εξετάσουν εναλλακτικά αποταμιευτικά προϊόντα με υψηλότερες αποδόσεις. Αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε μείωση των νέων εργασιών, καθώς και σε υψηλότερα ποσοστά ακυρώσεων και εξαγορών. Αυτό εκτιμά η EIOPA σε σχετική μελέτη - απολογισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού στους ασφαλιστές, στην οποία αξιολογεί πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους. Παράλληλα σημειώνει ότι η κερδοφορία των ασφαλιστών ζημιών επιδεινώθηκε το 2022 σε σχέση με το 2021, ενώ η απόδοση των επενδύσεων των ασφαλιστών ζωής ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2016. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το σημερινό πληθωριστικό περιβάλλον επηρεάζει τους ασφαλιστές στην Ευρώπη. Η ανάλυση εξετάζει τις επιπτώσεις που είχαν στον ασφαλιστικό τομέα μέχρι σήμερα ο υψηλότερος του αναμενόμενου πληθωρισμός και τα επιτόκια και εξετάζει το μέλλον για να αξιολογήσει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους και τρωτά σημεία. Η ταχεία μετάβαση από μια μακρά περίοδο χαμηλού πληθωρισμού και εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων σε ένα νέο μακροοικονομικό περιβάλλον έχει επιπτώσεις στα επίπεδα κεφαλαίου, στην κερδοφορία και τη ρευστότητα των ασφαλιστών, αλλά και στους καταναλωτές. Επηρεάζει τους διάφορους κλάδους δραστηριότητας και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε διαφορετικό βαθμό με βάση την έκθεσή τους σε περιουσιακά στοιχεία ευαίσθητα στα επιτόκια, όπως οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος, το χάσμα διάρκειας μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους και την ευαισθησία των απαιτήσεων και των εξόδων τους στον πληθωρισμό. Ο υψηλός πληθωρισμός επηρεάζει τους καταναλωτές, καθώς μειώνει την αξία των αποταμιεύσεών τους, βαθαίνει το χάσμα προστασίας και επηρεάζει τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις.

Κεφαλαιακή θέση Ο υψηλός πληθωρισμός, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων, επηρεάζει την κεφαλαιακή θέση των ασφαλιστών μέσω της συνεπούς με την αγορά αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της αναγκαίας αναπροσαρμογής των παραδοχών τους σχετικά με το αναμενόμενο κόστος των μελλοντικών αποζημιώσεων. Ένα κρίσιμο ερώτημα για τους ασφαλιστές στο μέλλον είναι σε ποιο βαθμό η θετική επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων θα αντισταθμίσει την αρνητική επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού. Η «sensitivity analysis» της EIOPA υποδεικνύει καθαρά θετικά αποτελέσματα για επιχειρήσεις με μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και αρνητικά κενά διάρκειας, όπως οι ασφαλιστές ζωής. Ωστόσο, η αφομοίωση της πραγματικής αξίας των πληρωμών και τα υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να οδηγήσουν σε υψηλότερα ποσοστά ακυρώσεων και μείωση των νέων εργασιών. Από την άλλη πλευ-

ρά, οι επιχειρήσεις ζημιών προβλέπεται ότι δεν θα επωφεληθούν αρκετά από τα υψηλότερα επιτόκια ώστε να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού. Επιπλέον, όσο περισσότερο διαρκεί το πληθωριστικό περιβάλλον τόσο περισσότερο επηρεάζονται και οι επιχειρήσεις ζωής, αλλά και οι επιχειρήσεις μη ζωής.

Αποδοτικότητα Η κερδοφορία των ασφαλιστών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική σταθερότητα του τομέα. Βραχυπρόθεσμα, ο πληθωρισμός των απαιτήσεων και των εξόδων επηρεάζει αρνητικά τους ασφαλιστές ζημιών, καθιστώντας αναγκαία την αύξηση των αποθεματικών και τη σταδιακή προσαρμογή των ασφαλίστρων. Αντίθετα, οι ασφαλιστές ζωής ανησυχούν λιγότερο για τον πληθωρισμό των απαιτήσεων βραχυπρόθεσμα, αλλά αντιμετωπίζουν μειωμένα κέρδη λόγω των υψηλότερων εξόδων που προκαλεί ο πληθωρισμός. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κερδοφορία των ασφαλιστών ζημιών επιδεινώθηκε το 2022 σε σχέση με το 2021, ενώ η απόδοση των επενδύσεων των ασφαλιστών ζωής ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2016. Όσον αφορά το μέλλον, η μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων ζωής θα μπορούσε να επωφεληθεί από την επανεπένδυση με υψηλότερες αποδόσεις, αλλά οι ασφαλιστές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικές προκλήσεις στην πορεία. Καθώς η μετακύλιση των υψηλότερων επιτοκίων στους ασφαλισμένους πραγματοποιείται μόνο σταδιακά, οι καταναλωτές ενδέχεται να μπουν στον πειρασμό να εξετάσουν εναλλακτικά αποταμιευτικά προϊόντα με υψηλότερες αποδόσεις. Αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε μείωση των νέων εργασιών, καθώς και σε υψηλότερα ποσοστά ακυρώσεων και εξαγορών.

Ρευστότητα Στο σημερινό οικονομικό τοπίο, οι θέσεις ρευστότητας των ασφαλιστών δέχονται πιέσεις για διάφορους λόγους. Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, η αξία των ρευστών περιουσιακών στοιχείων μειώνεται. Όταν οι ασφαλιστές ξεφορτώνονται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, υφίστανται ζημίες και μειώνουν τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Τα υψηλότερα κόστη αποζημιώσεων, οι ακυρώσεις συμβολαίων και η πτώση του περιθωρίου στα παράγωγα αποτελούν πρόσθετες πηγές κινδύνου ρευστότητας. Πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν επιδείνωση της συνολικής θέσης ρευστότητας των ασφαλιστών κατά τη διάρκεια του 2022 λόγω της πτώσης της αγοραίας αξίας των ρευστών περιουσιακών στοιχείων και των σημαντικών ταμειακών εκροών λόγω πληρωμών περιθωρίου σε θέσεις παραγώγων. Παρ’ όλα αυτά, οι μελλοντικές προβλέψεις δείχνουν ότι οι ασφαλιστές διαθέτουν επαρκή ρευστά στοιχεία ενεργητικού για να καλύψουν πρόσθετες απαιτήσεις περιθωρίου που προκύπτουν από περαιτέρω ανοδικές κινήσεις των επιτοκίων.


16

Ο σεβασμός και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που διέπουν τη λειτουργία της ΔΙΚΛΙΣ, που συμπληρώνει φέτος 20 έτη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και υποστήριξη συνεργατών και ασφαλισμένων, τονίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «NextDeal» o Κυριάκος Φωτόπουλος, ιδρυτής της ΔΙΚΛΙΣ. Προτεραιότητά μας αποτελεί η σοβαρή αντιμετώπιση κάθε ασφαλιστικής ανάγκης, αναφέρει ο κ. Φωτόπουλος, γνωστοποιώντας ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία το 2023 θα κλείσει με αύξηση τουλάχιστον 5%. Ερωτηθείς σχετικά, τονίζει ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, απ’ όποιο κανάλι διανομής και να παρέχεται, μόνο θετικά έχει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.

Συνέντευξη |

ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΦΩΤΌΠΟΥΛΟΣ, ιδρυτής της ΔΙΚΛΙΣ

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση μόνο θετικά έχει να προσφέρει Από το 1987 μέχρι το 2002 που υπηρέτησα το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης ως ασφαλιστικός σύμβουλος και διευθυντής υποκ/τος ασφαλιστικής εταιρείας, δημιουργήθηκε μια ομάδα επαγγελματιών ασφαλιστών που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.Tότε, δεν υπήρχαν -με εξαίρεση το agencyγραφεία με ομάδες ασφαλιστών, με ανθρώπους που ήθελαν να μεταλαμπαδεύσουν γνώση και να γεννήσουν νέους διαμεσολαβητές. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση της ΔΙΚΛΙΣ. Η ΔΙΚΛΙΣ συμπληρώνει φέτος 20 έτη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και υποστήριξη συνεργατών και ασφαλισμένων. Εν κατακλείδι, η πορεία, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της εταιρείας στην Πελοπόννησο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ανθρώπους που την εμπιστεύτηκαν εξ αρχής, όπως η Μάγδα Ματθαίου, που έχει τη διεύθυνση δικτύου, και ο Παντελής Μπαλίκης, που διευθύνει το υποκ/μα Καλαμάτας.

Κάθε μέρα κρινόμαστε και βαθμολογούμαστε με αυστηρά κριτήρια τόσο ως επαγγελματίες όσο και ως άνθρωποι. Καλούμαστε καθημερινά να αποδείξουμε την υπευθυνότητά μας. Προτεραιότητά μας αποτελεί η σοβαρή αντιμετώπιση κάθε ασφαλιστικής ανάγκης. Οι συνεργασίες τόσο με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όσο και με τις ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την ίδια φιλοσοφία όλα αυτά τα χρόνια. Η στρατηγική της ανάπτυξης ξεκινά από τη στιβαρή βάση των συνεργατών και πελατών. Κάθε ένας/μία που μας ξεχωρίζει, μας τιμά και μας εμπιστεύεται, συνεχίζοντας μαζί μας, είναι το εφαλτήριο για την εξέλιξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Είναι πολύ σημαντικό για τον δικό μας χώρο να αυξάνονται σε πλήθος οι πελάτες και οι συνεργάτες χωρίς να αδειάζει η υπάρχουσα δεξαμενή. Από τα πρώτα βήματα το 1987 μέχρι και σήμερα πρωταρχικό μας μέλημα είναι το αποτύπωμα και η αυτοπραγμάτωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Κι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την αποζημίωση του ασφαλισμένου.

Γιατί έχετε επιλέξει τη Σπάρτη ως έδρα για τις δραστηριότητες της εταιρείας;

Πώς κινήθηκε παραγωγικά το 2022 για την εταιρεία σας και πώς περιμένετε να κλείσει το 2023;

Ο πυρήνας των συναδέλφων που ανήκουν στην ομάδα ΔΙΚΛΙΣ, ο οποίος ήταν η γενεσιουργός αιτία για τη σύσταση εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με έδρα εκτός Αττικής, είχε λακωνική καταγωγή και επαγγελματική δραστηριότητα στο μεγαλύτερο ποσοστό του, οπότε έδρα δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη Σπάρτη.

Το 2022 ήταν η πρώτη μετά την πανδημία χρονιά που επανάφερε τη χειραψία και την παρουσία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Δόθηκε η ευκαιρία επανασύνδεσης σχέσεων και συνεργασιών και αυτό αποτυπώθηκε παραγωγικά. Το 2023 δείχνει να κεφαλαιοποιεί αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι άνθρωποι μετά την πανδημία συζητούν πιο εύκολα την ασφάλιση της υγείας τους. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία το 2023 θα κλείσει με αύξηση τουλάχιστον 5%.

Κύριε Φωτόπουλε, η ΔΙΚΛΙΣ πρωταγωνιστεί όχι μόνο στη Σπάρτη, αλλά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Περιγράψτε μας την πορεία της από το ξεκίνημα μέχρι σήμερα.

Στον Νομό Αττικής έχετε παρουσία; Πού μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι σας;

Διατηρούμε γραφείο παραγωγής στα Μελίσσια από το 2005. Την ευθύνη της διαμεσολάβησης έχει ο Θάνος Θεοδωρόπουλος, συνάδελφος με καταγωγή επίσης από Σπάρτη. Ήταν ο πρώτος συνάδελφος που εμπιστεύτηκε την προτροπή μου το 1989 να υπηρετήσει το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους σε ιδιόκτητα γραφεία που βρίσκονται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9. Ποια είναι η στρατηγική και είναι η φιλοσοφία που διέπει την εταιρεία;

Η φιλοσοφία της ΔΙΚΛΙΣ βασίζεται στο σεβασμό και την αξιοπιστία απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες της. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μόνιμο και καθημερινό μέλημα είναι να γινόμαστε καλύτεροι, να είμαστε πιο χρήσιμοι. Διαρκής εκπαίδευση και εξέλιξη. Στην επαρχία δεν κρύβεται κανείς πίσω από ανώνυμα μεγάλα σχήματα.

σφέρει στο κοινωνικό σύνολο, γι’ αυτό και το μέλλον δείχνει μεγαλύτερη ασφαλιστική συνείδηση, η οποία, παρότι θα θέλαμε να προάγεται από την Πολιτεία ξεκινώντας από τη μικρή παιδική ηλικία, φαίνεται ότι η έννοια της ασφάλισης αποκωδικοποιείται μετά την ασφαλιστική περίπτωση που θα συμβεί και θα αποδείξει τα οφέλη της ασφάλισης. Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ανταγωνιστικός και θα παραμείνει όσο οι άνθρωποι που τον υποστηρίζουν σκέφτονται και σαν καταναλωτές. Μπορεί η πώληση να είναι το ζητούμενο, στον ασφαλιστή όμως που το προϊόν δεν έχει συσκευασία, άρωμα, χρώμα και εμφάνιση, ο πωλητής είναι η βιτρίνα, η συσκευασία και το ίδιο το προϊόν για κάθε

Σε ποιους κλάδους δραστηριοποιείστε και ποια είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχετε στους πελάτες σας;

Η εμπειρία τόσων ετών, οι διαχρονικές συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικά πρακτορεία, καθώς και τα απαιτούμενα από την ΤτΕ πιστοποιητικά, δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες μας να απολαμβάνουν ασφαλίσεις που εκ του νόμου απαιτούνται ταυτόχρονα με την ασφάλιση που επιθυμούν, καθώς δεν χρειάζεται να προβληματιστούν ανάμεσα σε κόστος ή παροχές. Δική μας ευθύνη είναι η αναζήτηση και η μελέτη της ασφαλιστικής πρότασης που καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Πώς βλέπετε γενικά το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και πώς μπορεί ο κλάδος παραμείνει ανταγωνιστικός;

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, απ’ όποιο κανάλι διανομής και να παρέχεται, μόνο θετικά έχει να προ-

Ποιος είναι ο Κυριάκος Φωτόπουλος Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Το 1966 μετακόμισε στη Σπάρτη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του πατέρα του. Το 1987 ξεκίνησε ως ασφαλιστής στην Αθήνα σε υποκατάστημα ασφαλιστικής εταιρείας. Το 1990 προτάθηκε από την εταιρεία να αναλάβει τη δ/νση υποκ/τος που είχε στόχο να ανοίξει στη Σπάρτη. Αποδέχθηκε την πρόταση και επέστρεψε πλέον μόνιμα στη Σπάρτη. Διηύθυνε το υποκατάστημα μέχρι το 2002 και το 2003 ίδρυσε τη ΔΙΚΛΙΣ. Συνοδοιπόρος του στα εύκολα και στα δύσκολα από το 1984 μέχρι σήμερα η αγαπημένη του Μαρίνα. Έχουν μία κόρη. NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


| Συνέντευξη

πελάτη. Αυτό μένει τελικά στο μυαλό του, η εμπειρία της παρουσίασης του προγράμματος, της επεξήγησης των όρων, της συμβολής στην ενεργοποίηση της κάλυψης. Αναγκαία η βαθιά γνώση του προϊόντος και η ξεκάθαρη ενημέρωση του ασφαλισμένου σχετικά με όρους και παροχές. Μονόδρομος για να παραμείνει ανταγωνιστικός είναι η δημιουργία απλούστερων προϊόντων με κατεύθυνση τις νέες ανάγκες του ασφαλισμένου. Πώς κρίνετε τη συνεργασία σας με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τι πιστεύετε για τα «ανταγωνιστικά» δίκτυα πωλήσεων (τραπεζικά, διαδικτυακά κ.λπ.);

Οι συνεργασίες είναι συμφωνίες και πρέπει να τηρούνται. Πρέπει να υποστηρίζονται, να τιμώνται και να αναγνωρίζονται. Όταν αυτό συμβαίνει επί σειρά ετών, οι συνεργασίες ενδυναμώνονται και οι συμφωνίες γίνονται καλύτερες. Οι τυχοδιωκτισμοί στο χώρο μας, όπως και οι συνεργασίες/συμφωνίες που προσβλέπουν σε οφέλη βραχείας ανάπτυξης, θεωρούνται από κάποιους «ανταγωνιστικά» δίκτυα πωλήσεων, ενώ ίσως είναι απλά μια συνέργεια. Όσοι πιστέψουν στο εύκολο και γρήγορο αποτέλεσμα και αναλώσουν χρόνο, αναζητώντας πάντα το οικονομικότερο ασφάλιστρο, για να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκιο, ξεχνούν πως έτσι καμία αξία δεν έχει η δική τους αιτιολογημένη συμβουλή, γιατί απλά δεν είναι συμβουλή, αλλά αριθμητικό αποτέλεσμα. Εννοείται ότι πρέπει να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να επιλέξει την online υπηρεσία για έναν απλό και ίσως υποχρεωτικό κίνδυνο ασφάλισης, να αγοράσει συνδυαστικά ένα προϊόν ασφάλισης για την απώλεια των εγγράφων του που θα του προτείνει η τράπεζα, όμως είναι μεγάλη πλάνη να θεωρούνται αυτά «ασφαλιστική διαμεσολάβηση». Στη μία περίπτωση γίνεται ο καταναλωτής ασφαλιστής και στη δεύτερη περίπτωση συχνά οι ασφαλισμένοι δεν γνωρίζουν τι προϊόν έχουν πληρώσει. Ο «ανταγωνισμός» είναι καλός όταν είναι υγιής. Όταν η προσπάθεια όλων γίνεται υπολογίζοντας πρώτα το όφελος του καταναλωτή, τότε υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, ο οποίος προσδίδει κύρος στο επάγγελμα του ασφαλιστή και προάγει την ασφαλιστική συνείδηση. Οτιδήποτε άλλο είναι μια ακόμη εμπορική συναλλαγή. NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΕΑΕΕ

12% πάνω η παραγωγή ασφαλίστρων το επτάμηνο

Σ

τα 3,1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, καταγράφοντας άνοδο 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Ειδικότερα, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων άγγιξε τα 3.105.852.628,82 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12,0%, η παραγωγή Zωής έφτασε τα 1.539.218.075,72 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 12,0%, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων κατά Ζημιών διαμορφώθηκε στα 1.566.634.553,10 ευρώ, καταγράφοντας επίσης αύξηση 12,0%, εκ των οποίων η Αστική Ευθύνη Οχημάτων διαμορφώθηκε στα 447.115.314,64 ευρώ, με αύξηση 2,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου - Ιουλίου 2023 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2022 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν ότι στις ασφαλίσεις Ζωής ο κλάδος Ι. Ζωής κατέγραψε αύξηση 7,8% και ασφάλιστρα ύψους 684.307.988,54 ευρώ. Ο κλάδος III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις κατέγραψε αύξηση 13,5% με παραγωγή στα 610.103.378,19 ευρώ, ενώ ο κλάδος Ασθενειών με παραγωγή 276.151.522,73 ευρώ κατέγραψε αύξηση 29,9,0%. Όπως επισημαίνεται, η ανωτέρω αποτύπωση της παραγωγής ασφαλίστρων αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν. 4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος). Συνολικά ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 43 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 15 στις ασφαλίσεις Ζωής. Από τις 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 27 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με τη μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας, 2 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

17


18

Ρεπορτάζ |

EUROLIFE FFH

Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε πε Γ ια μία ακόμη φορά η Eurolife FFH, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνει στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, γιόρτασε για 7η συνεχή χρονιά φέτος την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, την πρωτοβουλία που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. Η φετινή Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 8 Οκτωβρίου, και η Eurolife FFH συμμετείχε ενεργά στη γιορτή μέσα από δράσεις που ανέδειξαν την αξία της εξυπηρέτησης, αλλά και τους ανθρώπους της εταιρείας. Για τη Eurolife FFH αξία έχει να στέκεται στο πλευρό εκείνων που την εμπιστεύονται, με επαγγελματισμό, συνέπεια και πραγματική μέριμνα. Ως ασφαλιστική εταιρεία, η φροντίδα για τους ανθρώπους και ό,τι είναι σημαντικό για εκείνους βρίσκεται στο DNA της. Η έννοια της φροντίδας είναι και αυτή που στάθηκε η αφορμή για το

Στιγμιότυπο από την πρωτοβουλία

Στο ακριτικό Καστελλόριζο εγκαινιάστηκε ο νέος παιδικός σταθμός

Σ

το ακριτικό νησί του Καστελλόριζου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του νησιού, ενός έργου που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Eurolife FFH, σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγίστης και τη HOPEgenesis. Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στο Καστελλόριζο είναι ο μοναδικός στο νησί και αποτελεί τον τέταρτο κατά σειρά που εγκαινιάζεται μέσα από το επιτυχημένο, κοινό πρόγραμμα της Eurolife FFH και της HOPEgenesis ενάντια στην υπογεννητικότητα. Εχουν προηγηθεί εκείνοι στην Πάτμο, στα Αγραφα και τους Λειψούς, επίσης οι πρώτοι στις περιοχές αυτές. Ο νέος παιδικός σταθμός θα αποτελέσει έναν προορισμό χαράς και εκπαίδευσης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας του νησιού, τα οποία θα έχουν πλέον έναν ασφαλή χώρο προκειμένου να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μάθηση και την κοινωνικοποίηση. Για τη Eurolife FFH, όπως τονίζεται, αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών στην Ελλάδα. Γι’ αυτό, από το 2019, η εταιρεία έχει ενώσει τις δυνάμεις της με τη HOPEgenesis, με στόχο να βρίσκεται στο πλευρό των ζευγαριών που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιο-

(από αριστερά) Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου - πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Eurolife FFH, Στέφανος Χανδακάς - πρόεδρος και ιδρυτής HOPEgenesis, Δόμνα Μιχαηλίδου υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτής Α' Πειραιώς και Νήσων, Στράτος Αμύγδαλος - αντιδήμαρχος Μεγίστης, Γεώργιος Σαμψάκος - δήμαρχος Μεγίστης

χές της χώρας μας και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, αλλά δεν έχουν εύκολη ή άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας. Αποδεικνύοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στο σκοπό του προγράμματος, η Eurolife FFH έχει «υιοθετήσει» 10 συνολικά απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας (Πάτμος, Αγραφα, Λειψοί, Καστελλόριζο, Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρος, Χάλκη, Κάσος και Τήλος), στις οποίες πραγματοποιεί την κοινή της δράση

με τη HOPEgenesis. Μέσα από το πρόγραμμα, προσφέρει στις ωφελούμενές του τακτική ιατρική παρακολούθηση από γυναικολόγους, άμεση φροντίδα κατά την κύηση και τον τοκετό, ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και μεταφορά σε μαιευτήρια και Κέντρα Υγείας, προκειμένου να φέρουν με ασφάλεια στον κόσμο τα παιδιά τους. Μέχρι στιγμής 180 οικογένειες έχουν ωφεληθεί μέσα από το πρόγραμμα, 154 μωρά έχουν γεννηθεί και 28 αναμένονται το επόμενο

(από αριστερά) πατήρ Γεώργιος Αποστολακίδης, Γεώργιος Σαμψάκος - δήμαρχος Μεγίστης, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου - πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Eurolife FFH, Δόμνα Μιχαηλίδου - υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων, Στέφανος Χανδακάς - πρόεδρος και ιδρυτής HOPEgenesis

διάστημα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να δημιουργεί από έναν παιδικό σταθμό στις περιοχές που έχει υιοθετήσει, σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, υποστηρίζοντας έτσι όλο τον «κύκλο της ζωής» των οικογενειών αυτών. Οι παιδικοί σταθμοί που έχουν παραδοθεί πλέον στις τοπικές κοινωνίες είναι 4, με τις εργασίες για την κατασκευή των υπόλοιπων 6 να συνεχίζονται. Τα εγκαίνια του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στο ακριτικό Καστελλό-

ριζο, το νοτιοανατολικότερο σημείο της χώρας μας, έχει σπουδαία σημασία και είναι ένα γεγονός με ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα από μόνο του, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. «Για εμάς στη Eurolife FFH αξία έχει να στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια και να δημιουργούμε ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Σε συνεργασία με τη HOPEgenesis, ξαναδίνουμε ζωή στις

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


19

| Ρεπορτάζ

λάτες και συνεργάτες «σύνθημα» του φετινού εορτασμού, «We Care». Μια φράση που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η εταιρεία τους πελάτες και τους συνεργάτες της: με ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους ίδιους και όσα τους απασχολούν. Κατά τη διάρκεια της φετινής Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών, στελέχη από διάφορα τμήματα της εταιρείας, τα οποία συμβάλλουν στο να έχουν οι πελάτες και οι συνεργάτες της μια άριστη εμπειρία εξυπηρέτησης, αντάλλαξαν θέσεις εργασίας με τους εργαζομένους του Eurolife Experience Center, βιώνοντας έτσι την εμπειρία της επικοινωνίας με τον πελάτη και της εξυπηρέτησής του από μια διαφορετική σκοπιά. H διαδικασία εκπαίδευσης που προηγήθηκε ανέδειξε τη συμβολή όλων των διαφορετικών τμημάτων της εταιρείας στο να νιώθουν οι πελάτες της εταιρείας ξεχωριστοί και ταυτόχρονα ενίσχυσε ακόμα περισ-

σότερο τις σχέσεις και το πνεύμα ομαδικότητας ανάμεσα στα στελέχη. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και μια διασκεδαστική team-building δράση, με τη Eurolife FFH να προσκαλεί τα στελέχη της να απαθανατίσουν στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στο γραφείο. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός πρωτότυπου φωτογραφικού κολάζ με τις χαρούμενες εργασιακές στιγμές των εργαζομένων, το οποίο στόλισε διάφορα σημεία της εταιρείας, με δύο τυχερούς να κερδίζουν έπειτα από κλήρωση τις φωτογραφικές μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δράση. Στόχος των ανθρώπων της Eurolife FFH είναι να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου η εμπειρία των πελατών και των συνεργατών της εταιρείας να είναι ισοδύναμη της εμπιστοσύνης και της προτίμησής τους. To υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβά-

νουν οι πελάτες και οι συνεργάτες της Eurolife FFH αποδεικνύεται και μέσα από την ετήσια έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποίησε η εταιρεία, με 9 στους 10 πελάτες να δηλώνουν ικανοποιημένοι έως απόλυτα ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Επιπλέον, η εταιρεία απέδειξε για άλλη μια φορά την έμφαση που δίνει στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς, φιλοξενώντας έναν φοιτητή AEI στα γραφεία της, δίνοντάς του την ευκαιρία να ενταχθεί στην ομάδα του Eurolife Experience Center για μία ημέρα. Ο νεαρός φοιτητής είχε τη δυνατότητα να βιώσει «εκ των έσω» το πώς λειτουργεί μια σύγχρονη επαγγελματική ομάδα εξυπηρέτησης και να αποκτήσει μια πολύτιμη εμπειρία, κατανοώντας τη σημασία της άρτιας και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης στην επιτυχημένη λειτουργία ενός μεγάλου οργανισμού.

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεγίστης, ο πρώτος και μοναδικός του νησιού

ακριτικές περιοχές της Ελλάδας και δημιουργούμε προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες αυτές. Το μέλλον είναι αισιόδοξο μόνο όταν είναι γεμάτο από παιδικές φωνές. Για αυτό και η εταιρεία μας θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές», πρόσθεσε ο κ. Σαρρηγεωργίου. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων, ήταν παρούσα στην τελετή εγκαινίων και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι στο Καστελλόριζο φέτος μαζί με τη Eurolife FFH και τη HOPEgenesis εγκαινιάσαμε τον πρώτο δημοτικό παιδικό σταθμό του νησιού, μια ιστορική στιγμή για την τοπική κοινωνία, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα μας. Ο αντιδήμαρχος Μεγίστης, Στράτος Αμύγδαλος, ευχαρίστησε από καρδιάς τη HOPEgenesis και τη Eurolife FFH, NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

«που χωρίς αυτές αυτό το όνειρό μας για το Καστελλόριζο δεν θα είχε πάρει σάρκα και οστά». Τέλος, ο πρόεδρος και ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, ανέφερε ότι «το Καστελλόριζο είναι ένα νησί που εντάχθηκε στο πρόγραμμα της HOPEgenesis από την αρχή της δράσης της, καθώς μέλημά μας ήταν να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις οικογένειες αυτού του ακριτικού τόπου. Εχοντας ωφελήσει περισσότερες από 20 οικογένειες, σήμερα, με την πολύτιμη υποστήριξη της Eurolife FFH, κάνουμε το επόμενο βήμα. Εγκαινιάζουμε τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του νησιού, δίνοντας την ευκαιρία στους γονείς να εργάζονται, ενώ απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά τους. Ευχαριστώ από καρδιάς τη Eurolife FFH για την εμπιστοσύνη της όλα αυτά τα χρόνια και παράλληλα ευχαριστώ τον Δήμο Μεγίστης».

Η Eurolife FFH στο πλευρό του TEDxPanteionUniversity 2023

Στιγμιότυπο από το 7ο TEDxPanteionUniversity

Δ

ίπλα στους νέους για να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιδεών, να δημιουργούν αισιοδοξία και ανοίγουν νέες προοπτικές βρίσκεται η Eurolife FFH. Γι’ αυτό και υποστήριξε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Strategic Partner το 7ο TEDxPanteionUniversity, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το TEDxPanteionUniversity αποτελεί μια πρωτοβουλία φοιτητών και αποφοίτων των διαφόρων τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου και είναι ένα μη κερδοσκοπικό project με καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα, που στόχο έχει τη διάδοση καινοτόμων ιδεών μέσω της συμμετοχής των φοιτητών. Το θέμα του φετινού TEDxPanteionUniversity ήταν το «FEED», ή αλλιώς «ΤΡΟΦΗ», μια λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί μεταφορικά και κυριολεκτικά μέσα στα χρόνια για να περιγράψει διάφορες έννοιες. Από την τροφή του σώματος μέσα από την πράξη της σίτισης με σκοπό την επιβίωση μέχρι την τροφή της ψυχής και του νου, καθώς και το feed που υπάρχει σήμερα στα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές μας και το οποίο όλοι μας ελέγχουμε καθημερινά, είτε για ενημερωτικό είτε για ψυχαγωγικό σκοπό. Η Eurolife FFH εξερεύνησε μαζί με τους 400 παρευρισκομένους τις διάφορες προεκτάσεις της «τροφής», ενώ μέσα από έναν διαγωνισμό που έτρεξε μέσα από το Instagram του TEDxPanteionUniversity έδωσε τη δυνατότητα σε 12 επιπλέον τυχερούς να παρακολουθήσουν το συνέδριο δωρεάν. Οπως κάθε χρόνο, το φετινό πρόγραμμα του TEDxPanteionUniversity ήταν πλούσιο από ομιλίες με speakers από διάφορους κλάδους. Η διατροφολόγος και κλινική διαιτολόγος Θέκλα Γκιώνη, η fitness expert και online coach Ρεγγίνα Μακέδου, η αρχιτέκτονας και περιβαλλοντική ακτιβίστρια Αναστασία Σκόπα, η διδάκτωρ Μαρία Κωλέτση, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κοσκινάς, ο ερευνητής του blockchain Σταμάτης Παπαγγέλου, η δημιουργός κοσμημάτων Ελίνα Κακούρου, η ψυχολόγος Ανδριάνα Νικολούλια και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Idra Κayne μοιράστηκαν με το κοινό ιστορίες και ιδέες που αξίζει να διαδοθούν γύρω από τη φετινή θεματική. Παρουσιαστής της διοργάνωσης ήταν ο Γιώργος Λέντζας, ενώ επιπλέον πραγματοποιήθηκαν informative workshops στα διαλείμματα των ομιλιών, μοναδικά performances από τους GET AP και MONOZIM, infosessions από σημαντικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, καθώς και ένα after party μετά το τέλος των ομιλιών. Για τη Eurolife FFH αξία έχει να υποστηρίζει φρέσκες πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τους νέους να καταφέρουν περισσότερα καθημερινά. Γι’ αυτό και έχει αγκαλιάσει τα TEDx events μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας, που διοργανώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, στηρίζοντάς τους ουσιαστικά σε αυτό τους το εγχείρημα, σημειώνει η εταιρεία.


20

Θέμα |

SAFE ROADS PROJECT

Η Hellas Direct κάνει τους δρόμους πιο ασφαλείς για όλους Μ

ε νέες δράσεις και με στόχο πιο ασφαλείς μετακινήσεις για όλους, η Hellas Direct βγαίνει και πάλι έξω, στο πλαίσιο του Safe Roads Project, Με το van του Safe Roads Project και το εξειδικευμένο συνεργείο, η Hellas Direct παίρνει τους δρόμους. Και τους φτιάχνει. Γιατί όσο πιο ασφαλείς είναι οι δρόμοι τόσο λιγότερα θα είναι τα ατυχήματα. Και ο σκοπός είναι πάντα ο ίδιος: ασφάλεια για όλους. Πλέον το Safe Roads Project επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές και ενισχύεται με νέες ενέργειες. Σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, το van της Hellas Direct βγαίνει στους δρόμους, όταν η πόλη κοιμάται, και το συνεργείο της επισκευάζει λακκούβες. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεχίζεται και η επισκευή σχολικών διαβάσεων. Η δράση, που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από σχολεία, φορείς και πολίτες, μπαίνει στον 2ο χρόνο της με νέα δυναμική. Για να μετακινούνται με ασφάλεια προς και από τα σχολεία τους ακόμα περισσότερα παιδιά.

Safe Roads Project: Η Hellas Direct παίρνει τους δρόμους και τους φτιάχνει Η Hellas Direct δεν περιμένει να συμβεί κάτι για να κινητοποιηθεί. Παίρνει την πρωτοβουλία και εστιάζει στην πρόληψη. Πίσω από κάθε λακκούβα, βλέπει τους χιλιάδες οδηγούς που ενδέχεται καθημερινά να κινδυνεύσουν. Πίσω από κάθε ξεθωριασμένη διάβαση, βλέπει τους μαθητές και τις μαθήτριες που τη διασχίζουν καθημερινά. Γι’ αυτό βγαίνει στους δρόμους και πιάνει δουλειά. Μία λακκούβα τη φορά. Μία διάβαση τη φορά. Έτσι αλλάζει την ασφάλεια για τα καλά.

Γνωρίστε την Hellas Direct Η ασφαλιστική εταιρεία Hellas Direct έκλεισε 10 χρόνια λειτουργίας και έχει περισσότερους από 700.000 πελάτες. Παρέχει ασφάλεια σπιτιού, αυτοκινήτου και μηχανής και δραστηριοποιείται σε τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Το 2023 βραβεύτηκε από τους «Financial Times» για 4η φορά ως μία από τις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη. Με το Safe Roads Project εφαρμόζει στην πράξη την αυτοδέσμευση που πηγάζει από το DNA της: να κάνει τη διαφορά, αυτό που είναι σωστό, ακόμα κι όταν δεν είναι δική της δουλειά. Σκοπός της είναι να έχει ενεργό ρόλο στην κοινότητα και αναπτύσσοντας στοχευμένες καινοτομίες να συμβάλει στη λύση πραγματικών προβλημάτων. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στις απλές διαδικασίες, κάνοντας την ασφάλεια εύκολη και προσιτή οικονομικά, ενώ πρωτοπορεί στη διαχείριση ζημιών έχοντας τη δική της ιδιόκτητη πλατφόρμα. Με επενδύσεις άνω των 18 εκατ. στην τεχνολογία και περισσότερους από 50 software engineers και data scientists στο δυναμικό της, αξιοποιεί κάθε τεχνολογικό μέσο ή αναπτύσσει δικά της, όπου χρειάζεται, ώ-

Με το van του Safe Roads Project και το εξειδικευμένο συνεργείο, η Hellas Direct παίρνει τους δρόμους. Και τους φτιάχνει. Γιατί όσο πιο ασφαλείς είναι οι δρόμοι τόσο λιγότερα θα είναι τα ατυχήματα. Και ο σκοπός είναι πάντα ο ίδιος: ασφάλεια για όλους

στε να βελτιώνει διαρκώς την εξυπηρέτηση και την εμπειρία των πελατών της και να διευκολύνει τους συνεργάτες της. Για την Hellas Direct, η ασφάλεια οχήματος είναι μέρος του συνολικού οικοσυστήματος της κινητικότητας και στόχος της είναι να προσφέρει στους οδηγούς -ασφαλισμένους της και μηλύσεις πρακτικές και άμεσες. Με το wallet+, την καινοτόμα πλατφόρμα χρηματοδότησης για όλα τα έξοδα του αυτοκινήτου, έκανε το πρώτο της βήμα στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών - πέραν των αμιγώς ασφαλιστικών. NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202322

Ρεπορτάζ |

Μ

Ο Γιώργος Μελίδης

Νέος Financial Lines Manager ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ της δυναμικής πορείας που ακολουθεί η Howden Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, θέτει για άλλη μία φορά τον πήχυ ψηλά στην ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει, καλωσορίζοντας στην ομάδα της εξειδικευμένα στελέχη με διεθνή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, όπως ο Γιώργος Μελίδης, ο οποίος είναι απόφοιτος του City University Business School, με Master στο Risk Management & Insurance και πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ο Γιώργος Μελίδης έχει πολυετή και διεθνή εργασιακή εμπειρία και στο παρελθόν έχει εργασθεί για 14 χρόνια στη Zurich του Λονδίνου ως επικεφαλής του Management Liability σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει τα καθήκοντα του Global Underwriting Manager. Κατόπιν εργάστηκε στην AXA Ελλάδος ως Head of Specialty and P&C Product Development και κατόπιν στη Marsh Ελλάδας ως Client Executive/ Specialty - Head of FINPRO. Ο Γιώργος Μελίδης είναι πλέον στη Howden Hellas ως Financial Lines Manager και θα ηγηθεί της ομάδας του ESG με έμφαση στο ρόλο της ασφάλισης στο Climate Change.

ε νέα εταιρική ταυτότητα είναι πλέον η Howden, ο διεθνής ασφαλιστικός όμιλος, και συνενώνει όλες τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο κάτω από ένα όνομα. Η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας (rebrand) ακολουθεί την απόφαση της Howden, όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, να ενοποιήσει και να απλοποιήσει το επιχειρηματικό της μοντέλο υπό την ηγεσία ενός διεθνούς CEO, του David Howden, στον οποίο θα αναφέρονται απευθείας οι τομείς της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και ο τομέας ανάληψης κινδύνων. Aπό σήμερα, το όνομα Howden αποκτά ηχηρή παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με εκπροσώπηση που ξεπερνά τα 120 γραφεία σε 20 χώρες και με περισσότερους από 3.000 εξειδικευμένους εργαζομένους, οι οποίοι εξυπηρετούν τις ασφαλιστικές ανάγκες των τοπικών αγορών. Διεθνώς, η εταιρική ταυτότητα της Howden εκπροσωπείται από 15.000 εργαζομένους και συνεργάτες, σε 50 χώρες. Το νέο «πρόσωπο» του ομίλου αποτυπώνει το μέγεθος και το εύρος της δραστηριότητάς του, τα εκατομμύρια των πελατών που τον εμπιστεύονται, αλλά κυρίως, μέσα από μία φρέσκια και δυναμική εικαστική παρέμβαση, αναδεικνύει τη συλλογική διαφοροποίηση των ανθρώπων της Howden. Στην περαιτέρω προβολή της νέας εταιρικής ταυτότητας στο Η.Β. και διεθνώς, καταλυτικός θα είναι ο συνεχιζόμενος ρόλος της Howden ως χορηγού στο Royal Ascot, αλλά και ως

ΗΟWDEN

Η δύναμη στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Ο κ. David Howden

μεγάλου χορηγού της ποδοσφαιρικής ομάδας British and Irish Lions. Σχολιάζοντας τη νέα εταιρική ταυτότητα, ο David Howden, CEO του Howden Group Holdings, τονίζει ότι «καθώς αποκαλύπτουμε τη νέα μας εταιρική ταυτότητα και εισερχόμαστε στον 30ό χρόνο από την ίδρυσή μας, είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς, γιατί ανοίγουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο για τη Howden. Συνεχίζουμε να στοχεύουμε στην παροχή των καλύτερων και πλέον εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες, συγχρόνως, όμως, ξεκλειδώνουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης με τη μεγάλη δύναμη που μας προσδίδει η μία και μοναδική διεθνής μας εταιρική ταυτότητα». «Στο πλαίσιο της ταχύτατης ανά-

πτυξής μας, εστιάζουμε ξεκάθαρα στην ανάδειξη της εσωτερικής αξίας της Howden, αξιοποιώντας πλήρως τη συλλογική μας δύναμη, προσελκύοντας ταλαντούχους συνεργάτες ή επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς και θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τους ανθρώπους μας. Παράλληλα, επενδύουμε συνεχώς στις εσωτερικές μας δομές, για να είμαστε βέβαιοι ότι τα εξειδικευμένα στελέχη μας έχουν στη διάθεσή τους όλα όσα χρειάζονται, ώστε να μπορούν, χωρίς περιορισμούς, να πράττουν το καλύτερο για τους πελάτες τους και να μετατρέπουν την ασφάλιση σε αστείρευτη δύναμη καλού. Είμαστε εδώ για τους πελάτες μας, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς οργανισμούς, έχουμε πρόσβαση σε όλο το φάσμα των τοπικών ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και εξειδικευμένων αγορών και από σήμερα έχουμε μία εταιρική ταυτότητα, που αντικατοπτρίζει όλα όσα έχουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας. Μία ταυτότητα που αντανακλά το ποιοι είμαστε. Η στρατηγική μας είναι απλή: Έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε ως μία ενιαία επιχειρηματική μονάδα, χωρίς στεγανά που περιορίζουν το

εύρος των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας. Με αυτή τη λογική, με διαφάνεια και με αίσθημα ευθύνης, είμαι σε θέση να υποσχεθώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό για όλους όσοι εμπιστεύονται τη Howden», σημειώνει ο David Howden. Από την πλευρά του, ο Luigi Sturani, CEO Europe της Howden, προσθέτει: «Η στρατηγική μας στην Ευρώπη είναι απλή: Επιδιώκουμε να αναπτύξουμε δυναμικά την παρουσία μας και να παρέχουμε μία μοναδική πρόταση, που θα περιλαμβάνει όλο το φάσμα των υπηρεσιών -ακόμη και τις πλέον εξειδικευμένες- στους πελάτες μας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, 30 επιχειρήσεις, με παρόμοια εταιρική φιλοσοφία, επέλεξαν να συνενωθούν με τη Howden. Προσελκύσαμε σημαντικά και κορυφαία ταλέντα της αγοράς μας και καθιερωνόμαστε ταχύτατα ως η ευρωπαϊκή εναλλακτική στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Στο πλαίσιο αυτό, ήρθε πλέον η στιγμή να ενωθούμε κάτω από μία κοινή εταιρική εικόνα, η οποία αντανακλά, με τρόπο συνεπή, την ταυτότητά μας, τη φιλοσοφία και τις αξίες μας και θα μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικότητα τα όσα φιλόδοξα και αναπτυξιακά σχεδιάζουμε».

Howden Ελλάδας: Χορηγός του DAVIS CUP στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Σ

υνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα κάθε δράση που προάγει τις αξίες του πολιτισμού, του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας η Howden Ελλάδας, μέσα από τη χορηγία της ΕΦΟΑ για την πρόκριση στο Davis Cup. H ελληνική εθνική ομάδας αντισφαίρισης, με αρχηγό τον Στέφανο Τσιτσιπά, αντιμετώπισε στο Καλλιμάρμαρο την εθνική ομάδα της Σλοβακίας για το GROUP I του DAVIS CUP. Στην ελληνική αποστολή, εκτός από τον Στέφανο Τσιτσιπά, συμμετείχαν οι αθλητές Αλέξανδρος Σκορίλας, Μιχάλης Περβολαράκης, Αριστοτέλης Θάνος και Πέτρος Τσιτσιπάς. Μετά το τέλος των αγώνων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έβαλε έναν τίτλο για όλα όσα έζησε αυτό το διήμερο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, λέγοντας συγκινημένος: «Το τένις δοξάστηκε σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της Ελλάδας». Ο Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, CEO Ηowden Ελλάδας & Κύπρου, δήλωσε ότι «η υποστήριξη στην ΕΦΟΑ και στους αθλητές μας αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης να είμαστε παρόντες σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία, αξίες που αντικατοπτρίζουν και τη φιλοσοφία του Ομίλου Howden». «Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεισφορά μας στην επιτυχία αυτού του εμβληματικού τουρνουά, σε ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία της χώρας μας, όπως το Παναθηναϊκό Στάδιο, οι εικόνες του οποίου ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό μας, το ελληνικό πνεύμα και τη μακροχρόνια ιστορία του τόπου μας. Η αφοσίωση και το πάθος της εθνικής μας ομάδας αποτελούν έμπνευση για όλους μας και τους ευχαριστούμε θερμά για τις στιγμές που μας χάρισαν κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων του Davis

H ελληνική εθνική ομάδα αντισφαίρισης με αρχηγό τον Στέφανο Τσιτσιπά

Cup», πρόσθεσε ο κ. Τσεσμετζόγλου. Η Ντίνα Καπετανάκη, CEO της Howden Hellas, πρόσθεσε ότι η δύναμη του αθλητισμού προάγει την κοινωνική συνοχή και ωθεί τους ανθρώπους να ξεπερνούν τα όριά τους και να γίνονται καλύτεροι. «Για εμάς στη Howden το Davis Cup είναι πολλά περισσότερα από μία διοργάνωση. Συμβολίζει την αφοσίωση, το πάθος και τη συνέπεια, όχι μόνον του ατόμου, αλλά και της ομάδας, Είμαστε πολύ περήφανοι που για δεύτερη φορά συμμετείχαμε χορηγικά σε αυτή την ιστορική διοργάνωση και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αθλητές μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι τους προς την κορυφή», τόνισε η κ. Καπετανάκη. NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202324

Ρεπορτάζ |

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

NP Ασφαλιστική

Νέος κύκλος σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΣΤΑΘΕΡΆ επικεντρωμένη στη διαδικασία εκπαίδευσης των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η NP Ασφαλιστική ξεκινάει τον τρίτο εκπαιδευτικό κύκλο σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης για το έτος 2023, στον οποίο θα καλυφθούν θέματα του Τομέα Β΄ για το θεσμικό πλαίσιο. Το αντικείμενο του σεμιναρίου είναι «Κλάδοι της Ιδιωτικής Ασφάλισης Κατά Ζημιών και Γενικοί Κανόνες στην Ασφάλιση Περιουσιακών Ζημιών», στο οποίο θα αναλυθούν όλοι οι κλάδοι κατά ζημιών στους οποίους εξειδικεύεται η εταιρεία και που οι αναπτυξιακές τους προοπτικές για τον σύγχρονο επαγγελματία ασφαλιστή είναι πραγματικά μεγάλες. Τα σεμινάρια ολοκληρώνονται στις 7/11/2023, μέσα από μια σειρά δώδεκα διά ζώσης εκπαιδευτικών συναντήσεων στην Αθήνα (5) και σε Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χαλκίδα, Πάτρα και Ιωάννινα. Είναι διάρκειας πέντε εκπαιδευτικών ωρών, όπου, σε συνδυασμό με τις δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις που έγιναν στο α’ εξάμηνο του 2023 για τον Τομέα Α’ συνολικής διάρκειας 10 ωρών, καλύπτεται η ετήσια υποχρέωση των 15 ωρών επανεκπαίδευσης για την ανανέωση της εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα επιμελητήρια. Στα σεμινάρια συμμετέχουν συνεργάτες της εταιρείας και είναι δωρεάν για όλους τους εκπαιδευομένους.

Οκτώ προτιμολογημένα πακέτα ασφάλισης περιουσίας Σ ε μια πρωτοβουλία ενίσχυσης του ρόλου της στον τομέα των ασφαλίσεων περιουσίας προχωρά η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προτιμολογημένου πλαισίου κάλυψης για ιδιοκτήτες ή μισθωτές κατοικιών, επιχειρήσεων και μικρών τουριστικών καταλυμάτων. Οπως επισημαίνει, σε μια εποχή που η έντονη σεισμικότητα και η κλιματική αλλαγή έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των καταστροφικών κινδύνων, οι ασφαλίσεις αποτελούν καίριο παράγοντα προστασίας της περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, αντιλαμβανόμενη και προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα και θέλοντας να καλύψει τις επιθυμίες και ανάγκες των πελατών της, παρέχει μέσα από 8 νέα προτιμολογημένα προγράμματα ασφάλισης περιουσίας ευρεία κάλυψη παροχών και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη της το νέο μέτρο παροχής έκπτωσης στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για ασφαλισμένες κατοικίες, η εταιρεία ανέπτυξε το νέο πακέτο ασφάλισης «Εστία», καλύπτοντας το κτίριο της κατοικίας, το οποίο περιλαμβάνει τις απαραίτητες καλύψεις πυρός, σεισμού και καιρικών φαινομένων. Η ενέργεια αυτή απο-

τελεί μέρος της στρατηγικής προτεραιότητας της εταιρείας για τη διεύρυνση των προγραμμάτων της στον τομέα των ασφαλίσεων περιουσίας.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες με το mobile App «Assist4You»

Απλοποιείται η διαδικασία ασφάλισης

Ν

έες υπηρεσίες και εφαρμογές παρέχει στους πελάτες του ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ από το κινητό τους τηλέφωνο, προσφέροντας ψηφιακές λύσεις, γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες, ενώ παράλληλα απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες του. Το νέο mobile app Assist4You δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του ομίλου να απολαμβάνουν μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γρήγορα και εύκολα. Συγκεκριμένα τo νέο mobile app παρέχει τις εξής δυνατότητες: • Πληρωμή & λήψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου. • Πληρωμή ασφαλίστρων και λήψη του ασφαλιστηρίου με e-mail. • Αναγγελία κλήσης για Οδική Βοήθεια ή Φροντίδα Ατυχήματος. Παράλληλα, η Οδική Βοήθεια της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ βρίσκεται δίπλα στους

ασφαλισμένους της 24/7 μέσω του Assist4You OnTheRoad, χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία και καθυστερήσεις. • Σημεία ενδιαφέροντος. Δυνατότητα εξερεύνησης των σημείων ενδιαφέροντος, μέσα από το χάρτη με τα Points of Interests (POIs). • Έκδοση πράσινης κάρτας. Άμεση λήψη της πράσινης κάρτας στο email για ταξίδια στο εξωτερικό. • Εγκατάσταση Intersalonica Wallet. • Εγκατάσταση στο κινητό προσωπικού Intersalonica Wallet και άμεση πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. • Επικοινωνία με πραγματογνώμονα για ραντεβού. • Δήλωση των στοιχείων, της τοποθεσίας επισκευής του οχήματος και ο πραγματογνώμονας επικοινωνεί άμεσα με τον πελάτη.

ΤΗΝ ΊΔΙΑ ΏΡΑ η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ απλοποιεί και εξελίσσει τις διαδικασίες της για την αρτιότερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Μέσω της τεχνολογίας, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να διενεργήσουν απομακρυσμένα τον προασφαλιστικό τους έλεγχο, όπως και σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε εκτίμηση ζημιάς του οχήματός τους απομακρυσμένα. Απομακρυσμένος προασφαλιστικός έλεγχος Η διαδικασία ασφάλισης απλοποιείται με τη διενέργεια απομακρυσμένου προασφαλιστικού ελέγχου, μέσω βιντεοκλήσης από το σημείο όπου βρίσκονται οι πελάτες. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας τούς καθοδηγεί προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σε λίγα λεπτά από το κινητό τους. Ο απομακρυσμένος προασφαλιστικός έλεγχος αφορά ασφαλίσεις προαιρετικών καλύψεων οχημάτων και πυρός κατοικίας. Απομακρυσμένη εκτίμηση ζημίας Ο χρόνος αποζημίωσης μειώνεται με τον απομακρυσμένο έλεγχο της ζημιάς. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας συνομιλεί μέσω βιντεοκλήσης με τον υπεύθυνο του συνεργείου, και έτσι πραγματοποιείται ο έλεγχος του οχήματος απομακρυσμένα.

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202326

Ρεπορτάζ |

K

ατά 7,7 εκατ. ευρώ (15 εκατ. BGN) αύξησε το κεφάλαιό της η Euroins Insurance Company JSC (Euroins Bulgaria), μέρος του ασφαλιστικού ομίλου της Eurohold - Euroins Insurance Group AD (EIG), προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και την επέκτασή της στις αγορές του εξωτερικού, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και την Πολωνία, τις δύο μεγαλύτερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία εκτός Βουλγαρίας. Η αύξηση κεφαλαίου έχει ήδη καταβληθεί από τους μετόχους της Euroins και θα βελτιώσει περαιτέρω το δείκτη φερεγγυότητας της εταιρείας, σε επίπεδο που καλύπτει πλήρως και ακόμη και υπερκαλύπτει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου της εταιρείας. «Η αύξηση κεφαλαίου ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση και μας παρέχει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας περισσότερες αξίες στους πελάτες μας όσον αφορά τα ποιοτικά προϊόντα και την εξυπηρέτηση πελατών», σχολίασε η Joanna Tsoneva, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroins Bulgaria. Εκτός από τη Βουλγαρία, η Euroins λειτουργεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία παροχής υπηρεσιών υπό το καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) στην Ελλάδα, καθώς

EUROINS

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 7,7 εκατ. ευρώ

και υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) στην Πολωνία, στην Ισπανία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία και την Ιταλία. Η Euroins επέστρεψε πρόσφατα στη ρουμανική αγορά, προσφέροντας υπηρεσίες ασφάλισης στους λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ). Επιπλέον, η EIG δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία, στην Ουκρανία και τη Γεωργία. Το 2022, ο όγκος ασφαλίστρων της Euroins αυξήθηκε

σχεδόν κατά το ένα τρίτο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σε περίπου 232 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση προήλθε από τις ισχυρότερες πωλήσεις στους λοιπούς ασφαλιστικούς κλάδους κατά Ζημιών (εκτός αστικής ευθύνης οχημάτων), και κυρίως από τον κλάδο της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (GWP) του οποίου διπλασιάστηκαν και συσσώρευσαν σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων. Η ζήτηση για ασφαλίσεις που σχετίζονται με εγγυήσεις έχει επίσης αυξηθεί, σημειώνο-

ντας αύξηση άνω του 50% σε ετήσια βάση λόγω των νέων εργασιών που καταγράφηκαν από το υποκατάστημα της εταιρείας στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο μετά την άρση των περιορισμών COVID-19, η Euroins αύξησε σημαντικά τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρά της από ταξιδιωτική ασφάλιση, ατυχήματα και ιατρικά έξοδα σε όλες τις χώρες που διαθέτει παρουσία. Η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων (cargo) έχει τετραπλασιαστεί, ενώ η ασφάλιση περιουσίας έχει αυξηθεί με διψήφιους ρυθμούς.

Επιτυχημένη η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ΜΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Euroins Ελλάδος στη 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία τιμώμενη χώρα ήταν η Βουλγαρία. Το περίπτερο της εταιρείας επισκέφθηκαν χιλιάδες μέλη, πελάτες, συνεργάτες, διαμεσολαβητές και φίλοι που ενημερώθηκαν για τα προϊόντα που διαθέτει η Euroins στην Ελλάδα, καθώς και τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί η εταιρεία με συνέπεια και ενθουσιασμό τα 9 χρόνια παρουσίας της στη χώρα μας. Το «παρών» στην κορυφαία οργάνωση της Θεσσαλονίκης έδωσαν η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroins Insurance Company JSC κ. Joanna Tsoneva, καθώς και ο αναπληρωτής διευθυντής Υποκαταστήματος της Euroins Ελλάδος κ. Αθανάσιος Ι. Σμυρνής. Στο πλαίσιο της οργάνωσης, είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν στις ομιλίες του υπουργού Οικονομίας και Βιομηχανίας της Βουλγαρίας κ. Bogdan Bogdanov, του υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας κ. Assen Vassilev και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη και να συνομιλήσουν σχετικά με τις αναφορές στην εγχώρια και ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά.

HDI Global SE Hellas: O Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση

Η

HDI Global SE Hellas αποχαιρέτησε τον Νότη Βαγιακάκο και καλωσόρισε στη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας τον Κωνσταντίνο Σεμερτζόγλου σε μία ανοικτή εκδήλωση, παρουσία του προσωπικού της εταιρείας, μεσιτών, πελατών, συνεργατών, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της HDI Global, εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης της HDI Global Specialty, αλλά και στελεχών του Market Management της μητρικής εταιρείας. O κ. Σεμερτζόγλου άνοιξε την εκδήλωση και αναφέρθηκε στην επικείμενη περιβαλλοντική κρίση, στη νέα εποχή για την εταιρεία σε μια περίοδο ευρύτερων αλλαγών, αλλά και στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στο άμεσο μέλλον. Ιδιαίτερα στάθηκε στη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και την ανάγκη υιοθέτησης στρατηγι-

Σε ανοικτή εκδήλωση η HDI Global SE Hellas αποχαιρέτησε τον Νότη Βαγιακάκο και καλωσόρισε τον Κωνσταντίνο Σεμερτζόγλου

κών μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ευχαρίστησε από καρδιάς τον κ. Βαγιακάκο για τα 20 χρόνια προσφοράς

του στην εταιρεία, για τις επιδόσεις του Υποκαταστήματος της HDI στην Ελλάδα και τη μακροχρόνια κερδοφορία αυτού, αλλά και για τη συνολική συνεισφορά του στην ασφαλιστική αγορά, γενικότερα. Τόνισε, ιδιαίτερα, το θερμό καλωσόρισμα και την υποστήριξη που έλαβε ο ίδιος από τον κ. Βαγιακάκο κατά τη διάρκεια της αλ-

λαγής στην ηγεσία της εταιρείας και ανακοίνωσε ανάμεσα στους βασικούς στόχους της εταιρείας την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αύξηση των εσόδων από ασφάλιστρα στα 100 εκατ. ευρώ, την επόμενη τριετία. Ο David Hullin, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εται-

ρείας HDI Global, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση, ευχαρίστησε και εκείνος από την πλευρά του τον κ. Βαγιακάκο για την επί σειρά ετών δέσμευσή του στην εταιρεία, τη συνεχόμενη ανάπτυξη του Υποκαταστήματος και τη θετική συνεισφορά του στα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Βαγιακάκος βραβεύθηκε για τη συνολική του συνεισφορά στα ασφαλιστικά δρώμενα από τον πρόεδρο του ΣΕΜΑ κ. Μιχάλη Τζωρτζωρή. Ο κ. Βαγιακάκος ευχαρίστησε όλη την ομάδα της HDΙ για τη μέχρι τώρα πορεία του Υποκαταστήματος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι το υποκατάστημα από την ίδρυσή του έως τώρα μεγάλωσε 7 φορές και ότι απώτερος στόχος της εταιρείας είναι, όπως προανέφερε και ο κ. Σεμερτζόγλου, τα 100 εκατ. ευρώ μικτά ασφάλιστρα.

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202328

Θέμα |

Πώς ασφαλίζει τα αυτοκίνητά μας

Η

εφημερίδα «NextDeal», 1ο στον χρηματοοικονομικό χώρο, ενημερώνει τους εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες για τα προγράμματα ασφάλισης οχημάτων της ERGO. Η ERGO αποτελεί επίσημο μέλος στη Munich Re, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους. Ο όμιλος εκπροσωπείται σε 25 χώρες, έχει €20,1 δισ. ασφάλιστρα με €125,7 δισ. σε επενδύσεις και αριθμεί 38.700 εργαζομένους και συνεργάτες. Δραστηριοποιείται για περισσότερα από 30 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με 1 εκατ. ασφαλισμένους, 255 εκατ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και 3.000 συνεργάτες. Με υψηλή τεχνογνωσία, φερεγγυότητα και πείρα, προσφέρει καινοτόμα και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προϊόντα, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας, διατηρώντας παράλληλα χαρακτηριστικά, όπως η «εγγύτητα» και το «ανθρώπινο πρόσωπο» προς κάθε συναλλασσόμενο. Με ασφάλεια αυτοκινήτου ERGO «έχετε το κεφάλι σας ήσυχο» όσο βρίσκεστε στο δρόμο, είναι το μότο της ERGO όσον αφορά τα νέα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που προσφέρει. Τα Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτου της ERGO χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το είδος του επιβατηγού: • My Auto για Επιβατικό, το οποίο περιλαμβάνει τα προγράμματα ασφάλισης: • Simple Plus, το οποίο συμπεριλαμβάνει ασφαλιστικές καλύψεις σε αστική ευθύνη, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, βοήθεια ατυχήμα-

τος με προαιρετική κάλυψη όσον αφορά το ατύχημα οδηγού και με πρόσθετες καλύψεις την Οδική Βοήθεια και τη Νομική Προστασία. • Advanced Plus, το οποίο συμπεριλαμβάνει ασφαλιστικές καλύψεις σε αστική ευθύνη, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, βοήθεια ατυχήματος με προαιρετική κάλυψη όσον αφορά το ατύχημα οδηγού, θραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο και με πρόσθετες καλύψεις την Οδική Βοήθεια και τη Νομική Προστασία. • Total Plus, το οποίο συμπεριλαμβάνει ασφαλιστικές καλύψεις σε αστική ευθύνη, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, βοήθεια ατυχήματος με προαιρετική κάλυψη όσον αφορά το ατύχημα οδηγού, θραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο, πυρκαγιά, ολική κλοπή, καιρικά φαινόμενα (χωρίς χαλάζι) και με πρόσθετες καλύψεις την Οδική Βοήθεια και τη Νομική Προστασία. • Superior Plus, το οποίο συμπεριλαμβάνει ασφαλιστικές καλύψεις σε αστική ευθύνη, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, βοήθεια ατυχήματος με προαιρετική κάλυψη όσον αφορά το ατύχημα οδηγού, θραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο, πυρκαγιά, ολική κλοπή, καιρικά φαινόμενα (χωρίς χαλάζι) και την κάλυψη ίδιων

ζημιών (μικτή*). Ως πρόσθετες καλύψεις παρέχονται η Οδική Βοήθεια και η Νομική Προστασία. • My Auto powered by Drive&Win για Επιβατικό Η καινοτομία των προγραμμάτων αυτών είναι η σύνδεσή τους με την εφαρμογή ERGO Drive&Win, που σας βοηθάει να γίνετε ακόμα καλύτεροι οδηγοί και να πληρώνετε δίκαια ασφάλιστρα με βάση τη δική σας οδηγική συμπεριφορά.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα My Auto powered by Drive&Win; Βήμα 1: Ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας με έκπτωση 15% Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου ERGO My Auto powered by Drive&Win σας προσφέρουν έκπτωση 15% στα ασφάλιστρά σας. Βήμα 2: Κατεβάζετε την εφαρμογή ERGO Drive&Win Με την ασφάλισή σας, εγγράφεστε αυτόματα στην εφαρμογή ERGO Drive&Win. Αμέσως μετά, λαμβάνετε e-mail με οδηγίες για να συνδεθείτε στην εφαρμογή. Η χρήση της εφαρμογής κατά τη διάρκεια της ασφάλισής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσετε την αρχική έκπτωση 15%.

Βήμα 3: Παρακολουθείτε την οδηγική σας συμπεριφορά και κερδίζετε επιπλέον εκπτώσεις Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε να παρακολουθείτε αναλυτικά τη βαθμολογία σας τόσο συνολικά όσο και ανά διαδρομή, με σκοπό να βελτιώνετε συνεχώς τις επιδόσεις σας. Ανάλογα με την οδηγική σας συμπεριφορά, μπορείτε να επιτύχετε επιπλέον έκπτωση, έως και 15%, στα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης. Βήμα 4: Συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και άλλες ενέργειες Μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και άλλες ενέργειες που διοργανώνονται από την ERGO.

Πώς αξιολογείται η οδηγική σας συμπεριφορά Η εφαρμογή ERGO Drive&Win αξιολογεί την οδηγική σας συμπεριφορά, η οποία αποτυπώνεται σε ERGO Stars, με βάση τους πιο κάτω παράγοντες:

• Υπέρβαση ορίου ταχύτητας • Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση • Απότομο φρενάρισμα • Απότομες επιταχύνσεις • Οδήγηση σε ώρες υψηλής επικινδυνότητας Επιπλέον, μέσα από την εφαρμογή, μπορείτε να συγκεντρώσετε ERGO SafeMiles, τα οποία εκφράζονται σε πόντους που συλλέγονται ανά διαδρομή, ανάλογα με τη βαθμολογία σας, σε συνδυασμό με τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Τα ERGO SafeMiles μπορείτε να τα εξαργυρώσετε σε δράσεις που θα ανακοινώνονται μέσω της εφαρμογής.

Οφέλη • Αρχική έκπτωση ERGO Drive&Win Με τα νέα προγράμματα ERGO My Auto powered by Drive&Win δικαιούστε αρχική έκπτωση 15% στα ασφάλιστρα του οχήματός σας σε όλες τις καλύψεις που θα επιλέξετε, εκτός της Οδικής Βοήθειας και της Νομικής

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


29

η ERGO;

Προστασίας. Για να διατηρήσετε την έκπτωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ERGO Drive&Win σε όλη τη διάρκειά του, πραγματοποιώντας διαδρομές τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων κάθε μήνα. • Επιπλέον εκπτώσεις στην ανανέωση ανάλογα με την οδηγική σας συμπεριφορά Ανάλογα με την οδηγική σας συμπεριφορά και την κατάταξή σας σε ERGO Stars, μπορείτε να κερδίσετε επιπλέον και άλλες εκπτώσεις στα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης του αυτοκινήτου σας, σύμφωνα με τον πίνακα: • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και άλλες δράσεις Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να συμμετέχετε σε διάφορες ενέργειες και διαγωνισμούς που διοργανώνονται από την ERGO. Επιπλέον, ανάλογα με τα ERGO SafeMiles που συγκεντρώνετε μπορείτε να τα εξαργυρώνετε σε δράσεις που θα ανακοινώνο-

Ο CEO της ERGO Ασφαλιστικής κ. Νίκος Αντιμησάρης

Με ασφάλεια αυτοκινήτου ERGO «έχετε το κεφάλι σας ήσυχο» όσο βρίσκεστε στο δρόμο, είναι το μότο της ERGO όσον αφορά τα νέα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που προσφέρει. Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της ERGO χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το είδος του επιβατηγού νται μέσα στην εφαρμογή. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα Simple Plus,

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Advanced Plus, Total Plus και Superior Plus, τα οποία αναλύθηκαν και παραπάνω, παρέχοντας τις ίδιες

ακριβώς καλύψεις ανά πρόγραμμα, και έρχεται να προστεθεί επιπλέον η παροχή δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών στους πελάτες της.

Πώς μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σαν δοκιμαστικός χρήστης για 3 μήνες, ακόμα και αν δεν είστε πελάτης της ERGO. • My Auto για Φορτηγό και Αγροτικό Αυτοκίνητο Παρέχει κάλυψη για επαγγελματίες οδηγούς. Στις ασφαλιστικές καλύψεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται αστική ευθύνη, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, Βοήθεια Ατυχήματος με προαιρετική κάλυψη όσον αφορά το ατύχημα οδηγού, θραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο, πυρκαγιά,

ολική κλοπή, καιρικά φαινόμενα (χωρίς χαλάζι), ίδιων ζημιών (μικτή*) και με πρόσθετες καλύψεις την Οδική Βοήθεια και τη Νομική Προστασία. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έως 55 φορολογήσιμων ίππων. • My Auto για Δίκυκλο (Ασφάλεια Μηχανής) Περιλαμβάνει πακέτα κάλυψης για το δίκυκλό σας. Το πρόγραμμα ονομάζεται Simple Plus-ERGO Δίκυκλο και συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές καλύψεις της αστικής ευθύνης και των υλικών ζημιών από ανασφάλιστα οχήματα με πρόσθετες καλύψεις την Οδική Βοήθεια και τη Νομική Προστασία. Γιατί κάθε διαδρομή σε 2 τροχούς προσφέρει συναρπαστικές στιγμές και πρέπει να απολαμβάνετε ξέγνοιαστα κάθε σας ταξίδι!


30

Μελέτη |

Μ

ειωμένος είναι ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στον κλάδο μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2022 σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη «Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων 2022» της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Ειδικότερα, η έρευνα της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ κατέγραψε 61.744 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2022, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023, από 70.511 συμβόλαια το 2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στα πλήθος εκδοθέντων/ ανανεωθέντων συμβολαίων (συμπεριλαμβάνονται οι πρόσθετες πράξεις που αφορούν φορτώσεις), καταγράφηκαν 61.744 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2022, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε τα 16 δισ. €. Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (61,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από τη συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (26,4% αντίστοιχα).

Ζημιές-αποζημιώσεις Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2022 δηλώθηκαν 1.203 ζημιές εντός του 2022. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 1,13 εκατ. € εντός του 2022, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2022 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 3,64 εκατ. €. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2022). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα αυξηθεί όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους, που δεν είναι διαθέσιμη κατά τη σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι τη λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους.

Καταγραφή των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος Στη μελέτη καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για

ΕΑΕΕ

Οι ασφαλιστικές πλήρωσαν αποζημιώσεις €1,13 εκατ. για ασφαλίσεις εμπορευμάτων Συμβόλαια μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2022-2021

Πλήθος Συμβολαίων 2022

%

Πλήθος Συμβολαίων 2021

%

Εντός Ελλάδος αποκλειστικά

12.151

19,7%

11.306

16,0%

Η Ελλάδα τόπος αναχώρησης / προορισμού

47.656

77,2%

57.426

81,5%

Αναχώρηση / προορισμός εκτός Ελλάδος

1.937

3,1%

1.778

2,5%

Σύνολο

61.744

100%

70.511

100%

Ασφαλισμένα κεφάλαια μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2022-2021

Ασφαλισμένα κεφάλαια 2022 (€)

%

Ασφαλισμένα κεφάλαια 2021 (€)

%

Εντός Ελλάδος αποκλειστικά

6.060.573.068

37,8%

5.948.225.102

38,9%

Η Ελλάδα τόπος αναχώρησης / προορισμού

8.274.412.954

51,5%

8.079.302.356

52,8%

Αναχώρηση / προορισμός εκτός Ελλάδος

1.712.836.287

10,7%

1.272.426.371

8,3%

Σύνολο

16.047.822.309

100%

15.299.953.829

100%

τον κλάδο των μεταφερομένων εμπορευμάτων. Τα στοιχεία αφορούν Πλήθος ζημιών τα τελευταία δέκα έτη (2013-2022). Η

συγκέντρωσή τους αποσκοπεί στην παρακολούθηση της «ωρίμανσης» των αποζημιώσεων σε βάθος χρόνου

και αποζημιώσεις 2022 (%)

ως προς το πλήθος τους και το ποσό τους. Τα στοιχεία τα οποία υπέβαλαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν Πληρωθείσες

Πλήθος ζημιών

αποζημιώσεις (€)

να κάνουν με τις καταβληθείσες αποζημιώσεις πριν την αφαίρεση των επανεισπράξεων, τις επανεισπράξεις, Εκκρεμείς

αποζημιώσεις (€)

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Εντός Ελλάδος αποκλειστικά Η Ελλάδα τόπος αναχώρησης /

346

135.641

1.566.376

774

896.273

1.855.729


| Μελέτη

Η Ελλάδα τόπος αναχώρησης / προορισμού

8.274.412.954

51,5%

8.079.302.356

52,8%

Αναχώρηση / προορισμός εκτός Ελλάδος

1.712.836.287

10,7%

1.272.426.371

8,3%

Σύνολο

16.047.822.309

100%

15.299.953.829

100%

Πλήθος ζημιών και αποζημιώσεις 2022 (%)

Πλήθος ζημιών

Πληρωθείσες αποζημιώσεις (€)

Εκκρεμείς αποζημιώσεις (€)

346

135.641

1.566.376

774

896.273

1.855.729

83

98.893

218.503

1.203

1.130.807

3.640.608

Εντός Ελλάδος αποκλειστικά Η Ελλάδα τόπος αναχώρησης / προορισμού Αναχώρηση / προορισμός εκτός Ελλάδος Σύνολο

Σύνολο ζημιών (€) (Συσσωρευθείσες πληρωθείσες & εκκρεμείς)

Συσσωρευθείσες πληρωθείσες αποζημιώσεις (€)

Επανεκτίμηση συνόλου ζημιών (€)

Εκτίμηση εκκρεμών ζημιών (€)

Ποσοστό εκκρεμότητας

α

β

γ

(γ - β)

(γ - β) / γ

2013

3.965.267

3.776.028

3.965.267

189.239

4,8%

2014

3.858.448

3.846.618

3.800.750

-45.867

-1,2%

2015

3.814.061

3.714.292

3.691.944

-22.348

-0,6%

2016

4.227.894

3.791.614

4.119.177

327.563

8,0%

2017

5.389.622

4.812.660

5.345.944

533.284

10,0%

2018

4.708.539

3.814.560

4.644.654

830.094

17,9%

2019

4.653.101

3.696.136

4.564.993

868.857

19,0%

2020

3.923.804

2.776.851

3.839.744

1.062.893

27,7%

2021

7.243.491

4.504.191

7.187.457

2.683.266

37,3%

2022

5.198.107

1.316.913

7.927.686

6.610.773

83,4%

Μαύρη γραμματοσειρά: Στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κόκκινη γραμματοσειρά: Εκτιμήσεις μεθόδου chain - ladder

Συγκεντρωτικά πλήθους ζημιών

Έτος έκδοσης

τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, το πλήθος των ζημιών οι οποίες πληρώθηκαν κι έκλεισαν, καθώς κι αυτών οι οποίες εκκρεμούν. Στην έρευνα του 2022 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 19 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 89,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις όσων επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν στην έρευνα για το 2022. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε πληροφόρηση για τα πλήθη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για το σύνολο ασφαλισμένων κεφαλαίων, καθώς και την ανάλυση του πλήθους των ζημιών και των αποζημιώσεων ανά κατηγορία ταξιδιού, ως ακολούθως: • Ταξίδι εντός Ελλάδος αποκλειστικά • Η Ελλάδα είναι τόπος αναχώρησης/προορισμού • Η αναχώρηση/ο προορισμός βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβολαίων και ασφαλισμένα κεφάλαια) συνολικά, καθώς και ανά κατηγορία ταξιδιού (εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, Ελλάδα τόπος αναχώρησης/προορισμού). Αναλύει το πλήθος των ζημιών και τις αποζημιώσεις (πληρωθείσες και εκκρεμείς) ανά κατηγορία ταξιδιού και ανά αιτία ζημιάς. Καταγράφει την εξέλιξη των ζημιών σε πλήθος και σε ποσό τα τελευταία 10 χρόνια και αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι διαμεσολάβησης.

Έτος έκδοσης

Συγκεντρωτικά στοιχεία ποσών αποζημιώσεων (€)

Σύνολο ζημιών (Συσσωρευθείσες πληρωθείσες & εκκρεμείς)

Συσσωρευθείσες πληρωθείσες ζημιές

Επανεκτίμηση συνόλου ζημιών

Εκτίμηση εκκρεμών ζημιών

Ποσοστό εκκρεμών ζημιών

α

β

γ

(γ - β)

(γ - β) / γ

2013

1.493

1.407

1.493

86

5,8%

2014

1.400

1.387

1.373

-14

-1,0%

2015

1.359

1.328

1.279

-49

-3,8%

2016

1.357

1.312

1.281

-31

-2,4%

2017

1.452

1.371

1.366

-5

-0,4%

2018

1.462

1.298

1.374

76

5,5%

2019

1.619

1.363

1.506

143

9,5%

2020

1.561

1.137

1.458

321

22,0%

2021

1.802

1.051

1.716

665

38,8%

2022

994

414

1.365

951

69,7%

Μαύρη γραμματοσειρά: Στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κόκκινη γραμματοσειρά: Εκτιμήσεις μεθόδου chain - ladder

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Κανάλια διαμεσολάβησης συμμετοχή 2022 (%) 2,6%

6,3%

2,9%

31


32

Κοινωνική Ασφάλιση |

ΤΕΑ

Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

Ρ

ιζική αναδιάρθρωση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) προβλέπουν οι διατάξεις που θα ενταχθούν στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Οι άξονες των αλλαγών είναι η δυνατότητα λειτουργίας πολυεργοδοτικών ταμείων, η βελτίωση της εποπτικής λειτουργίας, καθώς και η κλιμακωτή φορολόγηση του εφάπαξ ή της μηνιαίας σύνταξης που θα χορηγούν τα ΤΕΑ στους ασφαλισμένους. Οι παρεμβάσεις για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) θα στοχεύουν στη: • Μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους μέσω της απλοποίησης διαδικασίας αδειοδότησης ενός ΤΕΑ. • Βελτίωση της ευελιξίας μέσω της δυνατότητας ίδρυσης πολυ-εργοδοτικών ΤΕΑ. • Ενδυνάμωση της εποπτείας με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και τον εξορθολογισμό της φορολόγησής τους. Σημειώνουμε ότι ο συνταξιούχος που θα λάβει το συμπλήρωμα του επαγγελματικού ταμείου θα μπορεί να επιλέξει τη μηνιαία καταβολή (σύνταξη) ή να ζητήσει να του καταβληθεί εφάπαξ όλο το ποσό που θα έπαιρνε σε συντάξεις για τα επόμενα χρόνια. Μέχρι σήμερα το εφάπαξ ήταν αφορολόγητο, γι’ αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων προτιμούσε την εφάπαξ παροχή έναντι της σύνταξης που φορολογείται ως εισόδημα με βάση την κλίμακα. Αλλωστε, όπως επισημαίνουν οι διοικήσεις των

«Αγκάθι» η κλιμακωτή φορολόγηση του εφάπαξ ΑΠΌ ΤΗΝ ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ 55 ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΕΑ, σήμερα τα ποσά των εισφορών που συγκεντρώνονται στον ατομικό κουμπαρά δεν υπερβαίνουν τις 7.0008.000 ευρώ εξαιτίας της σύντομης παραμονής των ασφαλισμένων στην επαγγελματική ασφάλιση, με αποτέλεσμα το μικρό αυτό ποσό να είναι δύσκολο να επιμεριστεί σε μηνιαίες συντάξεις. Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπει στο εξής η φορολόγηση του εφάπαξ να είναι διπλάσια από εκείνη των συντάξεων και να επιβάλλεται κλιμακωτά έως 20% με βάση τα έτη ασφάλισης. Ωστόσο, η φορολόγηση των εφάπαξ παροχών αποτελεί «αγκάθι» για τα ΤΕΑ, γι’ αυτό μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει «εξαντλητικός» διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν στελέχη των Ταμείων, ο πιθανός περιορισμός των φοροαπαλλαγών για τα ΤΕΑ ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις και εντέλει

να παραχθούν τα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Στον αντίποδα, από το υπουργείο Εργασίας έχουν ξεκαθαρίσει ότι η ανάπτυξη ενός τόσο σημαντικού θεσμού δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται σε εφήμερα φορολογικά κίνητρα, αλλά σε αρχές, κανόνες, δεσμούς εμπιστοσύνης και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Ετσι, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο για περιπτώσεις ασφαλισμένων με έως 10 έτη ασφάλισης, η φορολόγηση των εφάπαξ θα είναι 20% και 10% για τις συντάξεις. Για 1020 έτη ασφάλιση, η φορολόγηση θα υποχωρεί στο 15% για την καταβολή εφάπαξ και στο 7,5% για τη χορήγηση σύνταξης. Τελευταία κατηγορία που αναμένεται να θεσμοθετηθεί θα είναι οι περιπτώσεις δικαιούχων με πάνω από 20 έτη ασφάλισης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η φορολόγηση θα είναι 10% για το εφάπαξ και 5% για τη σύνταξη. Στα ομαδικά ασφαλιστήρια που παρέχουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές ε-

Μέχρι σήμερα το εφάπαξ ήταν αφορολόγητο, γι’ αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων προτιμούσε την εφάπαξ παροχή έναντι της σύνταξης που φορολογείται ως εισόδημα με βάση την κλίμακα. Άλλωστε, όπως επισημαίνουν οι διοικήσεις των ΤΕΑ, σήμερα τα ποσά των εισφορών που συγκεντρώνονται στον ατομικό κουμπαρά δεν υπερβαίνουν τις 7.000-8.000 ευρώ εξαιτίας της σύντομης παραμονής των ασφαλισμένων στην επαγγελματική ασφάλιση

Η συμπληρωματική παρο

Η

συμπληρωματική παροχή μπορεί να καταβάλλεται και νωρίτερα από την ηλικία συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα ασφάλισης. Ωστόσο, αυτό δεν είναι εφικτό στην πράξη σήμερα, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας ένταξης των εργαζομένων στα ΤΕΑ είναι τα 49 έτη. Στο μέλλον όμως, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης από τον κύριο φορέα, τότε αυτόματα ο δικαιούχος αποκτά το δικαίωμα να λάβει και το ποσό που του αναλογεί από το ΤΕΑ, είτε ως εφάπαξ είτε ως πρόσθετη σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το ηλικιακό όριο χορήγησης σύνταξης να υπολείπεται του γενικού ορίου (π.χ. 60 έτη), χωρίς αυτό να περιορίζει τη χορήγηση της παροχής από το ΤΕΑ. • Οι ασφαλισμένοι σε ΤΕΑ θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 55ο έτος ηλικίας και άνω. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, θα είναι να έχουν συμπληρώσει το λιγότερο 20 έτη ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη 20ετία στο ΤΕΑ, καταβάλλοντας και τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να καταφέρουν να κάνουν χρήση της παροχής που επιθυμούν (εφάπαξ ή σύνταξη). • Εάν συμπληρώνεται το 67ο έτος ηλικίας, αυτόματα θα καταβάλλεται η πρόσθετη παροχή από το ΤΕΑ. • Το ετήσιο όριο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του εισοδήματος του ασφαλισμένου ή το 14πλάσιο NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


33

| Κοινωνική Ασφάλιση

Ο « χάρτης» των ΤΕΑ στην Ελλάδα

ταιρείες οι συντελεστές φορολόγησης είναι υψηλότεροι 10%-20% ανάλογα με το ποσό που δικαιούται ο ασφαλισμένος, ενώ αν εγκαταλείψει πρόωρα την ασφάλιση, π.χ. σε 5 χρόνια η φορολογική επιβάρυνση αυξάνεται (πέναλτι). Αξιωματούχοι του υπουργείου Εργασίας εξετάζουν το φορολογικό καθεστώς και της ιδιωτικής ασφάλισης ώστε να επικρατήσει ισονομία. Η διαδικασία της φορολόγησης θα εφαρμοστεί από την ψήφιση του νόμου και μετά. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί από τους ασφαλισμένους των ΤΕΑ θα παραμείνουν αφορολόγητες, όπως ισχύει δηλαδή

έως τώρα. Η όποια φορολόγηση θα αφορά τις νέες εισφορές που θα καταβληθούν ή τους νέους ασφαλισμένους που θα προκύψουν είτε στα τωρινά ΤΕΑ είτε σε όποια δημιουργηθούν στο μέλλον. Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκος Μηλαπίδης ξεκαθάρισε ότι η φορολόγηση του εφάπαξ αφορά μόνο τα επαγγελματικά ταμεία συμπληρώνοντας: «Η Πολιτεία αυτό που λέει είναι ότι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και του δημοσιονομικού κινδύνου, πέρα από τον πρώτο πυλώνα που αφορά όλες τις συντάξεις και όλα τα εφάπαξ, θα προωθήσει επίσης και το θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης που έχει προαιρετι-

κό χαρακτήρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο εργαζόμενος αν θέλει δίνει ένα μέρος των εισφορών του για συμπληρωματική παροχή και αν θέλει στη συνέχεια μπορεί να τα πάρει πίσω. Αν αποφασίσει να τα πάρει, θα φορολογηθεί με κάποιους συντελεστές ανάλογα με τα χρόνια παραμονής στο Ταμείο. Περισσότερα χρόνια παραμονής ισοδυναμούν με μικρότερο φόρο, ενώ λιγότερα χρόνια παραμονής, με μεγαλύτερο φόρο, δίνοντας κίνητρο για αποταμίευση, μέσα από την οποία δημιουργούνται κεφάλαια που αποτελούν το καύσιμο των επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας». Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέγουν το ύψος των εισφορών

τους σε μια κλίμακα από 2% και άνω και θα παίρνουν ένα συμπλήρωμα σύνταξης, που, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη που καταρτίστηκε για την εν λόγω διάταξη, μπορεί να φτάνει ως και το 15% της κύριας σύνταξής τους. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος πάρει 1.000 ευρώ από την κύρια σύνταξη, τότε η σύνταξη από το επαγγελματικό ταμείο θα είναι γύρω στα 150 ευρώ. Το ποσό είναι συνδεδεμένο με τις εισφορές και τη διάρκεια ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι οι σημερινοί 35άρηδες που θα μπουν σε τέτοια Ταμεία και θα αποχωρήσουν μετά από 30 ή 35 χρόνια θα έχουν υψηλότερη «επαγγελματική σύνταξη» από όσους ασφαλιστούν για 10 ή 15 χρόνια.

χή μπορεί να καταβάλλεται από την ηλικία των 55 του κατώτατου μισθού (10.920 ευρώ σήμερα). Το νέο καθεστώς θα προβλέπει όριο παραμονής στο ΤΕΑ τα πέντε έτη για να δικαιούται ο ασφαλισμένος τις παροχές. Για όσους επιθυμούν να εξέλθουν του ΤΕΑ πριν συμπληρωθεί η συγκεκριμένη πενταετία, τότε θα επιβαρύνονται με πέντε επιπλέον μονάδες φορολόγησης, ανάλογα με το είδος της παροχής που θα επιλέξουν. Πολυεργοδοτικά ταμεία: Η δημιουργία πολυεργοδοτικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης θα δώσει την ευκαιρία να ξεπεραστεί το πρόβλημα της ύπαρξης μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς σήμερα για να ιδρυθεί ένα ΤΕΑ απαιτούνται το λιγότερο 100 ασφαλισμένοι. Τα πολυεργοδοτικά ταμεία θα συσταθούν από ομάδες ανθρώπων που δεν έχουν κάποιο επαγγελματικό δεσμό, δεν ανήκουν στην ίδια επαγγελματική ομάδα, δεν κάνουν το ίδιο επάγγελμα και δεν απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πάνω από το 88% των επιχειρήσεων απασχολεί έως 10 NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Το νέο καθεστώς θα προβλέπει όριο παραμονής στο ΤΕΑ τα πέντε έτη για να δικαιούται ο ασφαλισμένος τις παροχές. Για όσους επιθυμούν να εξέλθουν πριν συμπληρωθεί η πενταετία, τότε θα επιβαρύνονται με πέντε επιπλέον μονάδες φορολόγησης

άτομα προσωπικό και συνολικά το 98,4% των επιχειρήσεων απασχολεί έως 50 άτομα. Είναι ενδεικτικό ότι πολλές χώρες το τελευταίο διάστημα στρέφονται προς τη δημιουργία πολυ-εργοδοτικών ΤΕΑ, καθώς τα οφέλη είναι πολλά, με κύρια τη μείωση του διαχειριστικού κόστους, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος, τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές και την καλύτερη διακυβέρνηση. Επίσης, καταργούνται οι τρεις φορείς που αναλάμβαναν τον έλεγχο λειτουργίας των ΤΕΑ (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπουργείο Εργασίας, Εθνική Αναλογιστική Αρχή). Στο εξής, τον έλεγχο θα τον έχει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), καθώς θα συσταθεί σχετικό τμήμα που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του κλάδου. Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν κανόνες ως προς τη δημιουργία του καταστατικού που θα διέπει τα ΤΕΑ. Έτσι, θα γίνει ενιαία η λειτουργία τους, τουλάχιστον για όποια Ταμεία δημιουργηθούν στο εξής.

ΣΎΜΦΩΝΑ με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΤτΕ, στην Ελλάδα υπάρχουν 32 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που καλύπτουν περίπου 50.000 εργαζομένους. Τα 28 είναι ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης και τα 4 ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης. Καθ’ οδόν για αδειοδότηση εντός του 2023 βρίσκονται άλλα 4 νέα επαγγελματικά ταμεία από τον τραπεζικό και τον ιατρικό κλάδο. Κατά το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το ενεργητικό τους ανήλθε στα 2,018 δισ. ευρώ, ενώ η μέση ετήσια απόδοση των χαρτοφυλακίων τους την τελευταία δεκαετία ήταν της τάξεως του 4,5%, αποδεικνύοντας στην πράξη τα οφέλη της δομημένης, μακροχρόνιας, συστηματικής και επαρκώς διαφοροποιημένης αποταμίευσης μέσω της αξιοποίησης της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής διαχείρισης που παρέχουν τα ΤΕΑ. Ο θεσμός στην Ελλάδα είναι σχετικά καινούργιος και παραμένει αρκετά πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, γεγονός που προβληματίζει ως προς την εποπτεία για τα απαραίτητα εχέγγυα για τις αποταμιεύσεις και ως προς τα πολυεργοδοτικά Ταμεία, τα οποία κατά την άποψη των ειδικών θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του κλάδου. Η χώρα μας παραμένει ουραγός μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, με το μέγεθος των ΤΕΑ σε όρους αξίας περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού) να προσεγγίζει μόλις το 0,1% του ΑΕΠ, ενώ μόλις 1,3% του εργατικού δυναμικού ή 55.000 Έλληνες εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι σε ΤΕΑ. Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο λειτουργούν περισσότερα από 150.000 ΤΕΑ με αξία περιουσιακών στοιχείων 3 τρισ. € και με σχεδόν 60 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχους. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία όλο και περισσότεροι εργοδότες ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν επαγγελματικά ταμεία, εντάσσοντας την ενέργεια αυτή στη συνολική στρατηγική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους για την ενίσχυση των εργαζομένων τους.


34

Κοινωνική Ασφάλιση |

Συμβιβασμός κυβέρνησης - δικαστικών Τι θα προβλέπει η ρύθμιση για την αύξηση των συντάξεών τους

Α

λλαγή σκηνικού στην αντιπαράθεση κυβέρνησης - δικαστικών. Το οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξει να δώσει μια ισορροπημένη λύση μέσω νομοθετικής ρύθμισης στην υπόθεση των συνταξιούχων δικαστών που δικαιώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα και να προστατευτεί το ασφαλιστικό σύστημα από νέα ελλείμματα. Εν μέσω δημοτικών και αυτοδιοικητικών εκλογών, η κυβέρνηση δεν ήθελε να οξύνει τα πνεύματα και θεωρεί φρόνιμο πρώτα να απομακρυνθεί από την επικαιρότητα το θέμα και στη συνέχεια να αποφασίσει για τη ρύθμιση λίγο πριν από την κατάθεση του Προϋπολογισμού τον Νοέμβριο, ο οποίος θα συμπεριλάβει τις όποιες αυξήσεις των συνταξιούχων δικαστικών. Πάντως, οι τόνοι έχουν πέσει, καθώς έχουν επικρατήσει οι ψυχραιμότερες φωνές και πριν από την οριστικοποίηση της ρύθμισης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει συνεννόηση με τους δικαστικούς. Η τελική έγκριση θα δοθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Η ρύθμιση θα προβλέπει επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση νέους συντελεστές αναπλήρωσης. Ωστόσο, το τελικό ποσό των συντάξεων δεν θα φθάνει στο 80% των αποδοχών των εν ενεργεία συναδέλφων τους, όπως αξιώνουν. Ισως φτάνει, σύμφωνα με παράγοντες της ασφάλισης, στο 70%. Το οικονομικό επιτελείο προς το παρόν αποφεύγει να εκτιμήσει το συνολικό κόστος της επαναφοράς των συντάξεων. Παράγοντες της ασφάλισης υπολογίζουν ότι το κόστος, αν καλυφθούν και οι 4.500-5.000 συνταξιούχοι δικαστικοί, θα κυμανθεί μεταξύ 50 έως 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ποσά θα είναι εμφανώς μικρότερα. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «θα ξύσει τον πάτο το βαρελιού» όσον αφορά τα κονδύλια για την κάλυψη των αναγκών, εικάζουμε ότι θα δοθεί ένα ποσό στους δικαστικούς, με το σκεπτικό ότι θα μείνει και ένα ποσό για να μοιραστεί στους ευάλωτους στο τέλος του χρόνου. Υπενθυμίζουμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο προεδρεύει ο Ιωάννης Σαρμάς (διετέλεσε και υπηρεσιακός πρωθυπουργός) δικαίωσε με συντριπτική πλειοψηφία (28 ψήφοι υπέρ έναντι 3 κατά) τον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστο Ράμμο, τον πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ρωμύλο Κεδίκογλου και τον πρώην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νικόλαο Αγγελάρα, αποφασίζοντας ότι είναι «μη νόμιμη και ακυρωτέα η “σιωπή” της Πολιτείας”, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα εφαρμόσει την απόφαση του Μισθοδικείου, που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (Nόμος 4387/2016). Αυτό σημαίνει ότι οι απόμαχοι δικαστές απαιτούν αυξήσεις ύψους έως 90%, ήτοι από 6.000 έως 35.000 ευρώ ετησίως, προκειμένου οι συντάξεις τους να επανέλθουν στα επίπεδα που ίσχυαν προ του 2012. Στην ουσία κάλεσαν την κυβέρνηση (ΕΦΚΑ και υπουργείο Οικονομικών) να «επανακανονίσει» τις συντάξεις τους όπως ίσχυαν πριν εφαρμοστούν στη χώρα οι μνημονιακές περικοπές και ο νόμος Κατρούγκαλου Ας δούμε τώρα τι ζητούν στην πράξη οι ανώτεροι δικαστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο πρώτος εκκαλών συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός αποχώρησε από την υπηρεσία το 2007, ήτοι πριν από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Οπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη πράξη αναπροσαρμογής σύνταξης, οι συντάξιμες μηνιαίες αποδοχές του εκκαλούντος ανέρχονταν στο ποσό των 7.564,40 ευρώ (μισθός: 4.134,00 ευρώ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας: 2.480,40 ευρώ + επίδομα Ν. 3075/2002: 950,00 ευρώ), πλέον του ποσού που αυτός ελάμβανε ως καθαρό ποσό αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Το ύψος της βασικής σύνταξης του εκκαλούντος, βάσει των διατάξεων που ίσχυαν προ της εφαρμογής του Ν. 4387/2016, ανερχόταν στο ποσό των 6.497,50 ευρώ, ενώ το καταβαλλόμενο σε αυτόν ποσό, μετά τις κρατήσεις και μειώσεις, ήταν 3.389,98 ευρώ Κατόπιν του επανυπολογισμού της σύνταξής του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, η καταβλητέα στον εκκαλούντα προ φόρου σύνταξη ορίστηκε στο ύψος των 3.271,24 ευρώ, το δε καθαρό πληρωτέο ποσό στο ύψος των 2.400,90 ευρώ. Ο εν λόγω δικαστής που δικαιώθηκε ζητά να λάβει αύξηση 3.226,26 ευρώ μικτά (+95%) και καθαρά +989,08 (ή +41,2%).

ΕΛΕΎΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Πόσο θα αυξηθούν οι εισφορές από 1ης/1/2024 για κάθε κατηγορία Μ

ικρότερη από πέρυσι θα είναι το 2024 η αύξηση των εισφορών για 1,3 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, καθώς το «κλειδί» της αύξησης είναι το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η/1/2024 οι εισφορές θα αυξηθούν κατά 4%, ενώ πέρυσι εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού είχαν αναπροσαρμοστεί κατά 9,6%. Έτσι, η εισφορά για τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγει η συντριπτική πλειοψηφία των μη μισθωτών (9 στους 10) θα είναι 10 ευρώ και από 230,5 ευρώ σήμερα θα διαμορφωθεί στα 240,14. Δηλαδή, η ετήσια επιβάρυνση των μη μισθωτών θα είναι, μόνο για κύρια ασφάλιση και υγεία, 120 ευρώ. Εάν οι μη μισθωτοί έχουν ασφάλιση και για επικούρηση, τότε θα πρέπει να πληρώσουν επιπλέον 44,59 ευρώ το μήνα για επικούρηση, από 42,76 ευρώ σήμερα (+1,83 ευρώ). Στην περίπτωση που υπάρχει και υποχρέωση για εφάπαξ, η εισφορά ανεβαίνει από 28,51 ευρώ (1η κατηγορία) στα 29,7 ευρώ (+1,2 ευρώ). Η δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία θα ανέβει στα 288,2 από 277,2 ευρώ, η τρίτη κατηγορία στα 345,5 από 332,2 ευρώ, η τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία θα ανέβει στα 415,2 από 399,3 ευρώ το μήνα, η πέμπτη στα 497,6 από 478,5 ευρώ και η έκτη ασφαλιστική κατηγορία θα αυξηθεί στα 647,5 από 622,6 ευρώ το μήνα σήμερα. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η εισφορά ανεργίας 10 ευρώ το μήνα. Η ειδική κατηγορία για τους νέους ασφαλισμένους για έως και 5 έτη από θα φτάσει στα 143,6 από 138 ευρώ. Για την επικούρηση, η 3η υψηλότερη κατηγορία θα ανέλθει σε 64 ευρώ από 61,4 ευρώ (+2,6 ευρώ) και για το εφάπαξ σε 42,3 ευρώ από 40,57 ευρώ (+1,7 ευρώ). Η συνολική μηνιαία επιπλέον επιβάρυνση λόγω του πληθωρισμού θα είναι, δηλαδή, στα 20,3 ευρώ το μήνα ή 243,6 ευρώ το χρόνο.

Τέλος, οι αγρότες από 137,6 ευρώ το μήνα (για κύρια σύνταξη, υγεία και Αγροτική Εστία) στην κατώτατη ασφαλιστική κλάση του πρώην ΟΓΑ θα κληθούν να καταβάλλουν 143 ευρώ το μήνα ή συν 77 ευρώ το χρόνο.

Σήμα κινδύνου για τις χαμηλές συντάξεις Την ίδια ώρα, τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί στην ασφάλιση για τις συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών, το ύψος των οποίων θα «καταρρεύσει» τα επόμενα χρόνια αν εξακολουθούν να ασφαλίζονται στη χαμηλότερη κατηγορία. Σε 5 χρόνια, αναφέρουν χαρακτηριστικά, οι συντάξεις των μη μισθωτών και αγροτών δεν θα είναι μεγαλύτερες από 650 ευρώ. Η παραμονή στη χαμηλή κατηγορία με 20ετή ασφάλιση «κτίζει» σύνταξη μόλις 510 ευρώ. Ακόμη και έπειτα από 40 χρόνια ασφάλισης, εφόσον παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία, η σύνταξή τους δεν θα ξεπερνάει τα 770 ευρώ μικτά. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και το 2023, οκτώ στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες, από συνολικά 1,3 εκατ. που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, έχουν επιλέξει και για το 2023 την 1η ασφαλιστική κατηγορία, καταβάλλοντας έως 240,25 ευρώ το μήνα για κύρια ασφάλιση, υγεία και ανεργία. Ειδικότερα, την 1η κατηγορία επέλεξαν 1.035.519 μη μισθωτοί που αντιστοιχούν στο 79,49% των ασφαλισμένων μη μισθωτών, έναντι 1.035.519 ασφαλισμένων (79,91%) με την αντίστοιχη επιλογή ένα χρόνο πριν. Σε αυτούς που επέλεξαν τη χαμηλότερη κατηγορία πρέπει να προστεθούν και οι 131.811 νέοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που αντιστοιχούν στο 10,12% του συνόλου που επέλεξαν την ειδική κατηγορία, η οποία ισχύει μόνο για όσους έχουν κάτω από πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και ανέρχεται πλέον σε 148,15 ευρώ (κύρια ασφάλιση, υγεία και ανεργία). NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΈΝΕΣΙΣ: NΈΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΎΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ Ορόσημο στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα αποτελεί η πρότυπη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare Group. Στη μονάδα λειτουργεί αυτόνομο Εργαστήριο Γενετικής, το πρώτο στην Ελλάδα αδειοδοτημένο από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

σελ. 43

health Η ΜΕΛΈΤΗ ΤΗΣ ΕΑΕΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΏΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΉ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΉ ΚΆΛΥΨΗ

Σε σταθερή ανοδική τροχιά οι ασφαλίσεις υγείας

Τα ομαδικά συμβόλαια υγείας κατέγραψαν αύξηση 10%. Αυξημένες κατά 4% οι πληρωθείσες αποζημιώσεις

Συνέχεια στις σελίδες 36 - 39

INSTITUTE OF LIFE - ΙΑΣΩ

ΌΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΎ

VERTEX

myIASO

Επένδυση στη ζωή

Πρωτοποριακό σεμινάριο

«Πράσινο φως» για αγωγή σε παιδιά με κυστική ίνωση

Καινοτόμο, ανταποδοτικό πρόγραμμα για την οικογένεια

Σελ. 41

Σελ. 46

Σελ. 40

Σελ. 41


36

health

Θέμα |

Συνέχεια από τη σελίδα 35

Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Σ

ταθερή ανοδική τάση των ασφαλίσεων υγείας καταγράφει η νέα μελέτη της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις υγείας. Σύμφωνα με τα συνολικά μεγέθη που καταγράφηκαν το 2022, το πλήθος των ατομικών συμβολαίων νοσοκομειακής ή/και εξωνοσοκομειακής κάλυψης, προσεγγίζοντας τις 922.000, σημείωσε αύξηση 7% σε σχέση με το 2021, ενώ ο αριθμός των ομαδικών συμβολαίων υγείας, ξεπερνώντας τις 6.000, κατέγραψε αύξηση 10%. Αντίστοιχη πορεία διέγραψαν και οι συνολικές πληρωθείσες αποζημιώσεις (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων), οι οποίες προσέγγισαν τα 610,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες δηλαδή κατά 4% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η έρευνα επικεντρώνεται στις δύο βασικές καλύψεις υγείας, τη νοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή. Εστιάζει τόσο στην εξέλιξη του πλήθους των συμβολαίων όσο και των αποζημιώσεων, οι οποίες αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος στη δημοσιευμένη έκθεση της ΕΑΕΕ.

Ατομικά συμβόλαια Τα ενεργά ατομικά συμβόλαια Υγείας το 2022 προσέγγισαν τις 922 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το δε πλήθος των ακυρωθέντων συμβολαίων σημείωσε μικρή αύξηση της τάξης του 3%. Συνδυαστικό αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων στοιχείων αποτέλεσε η οριακή μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2022 σε σχέση με το 2021, φθάνοντας, δηλαδή, στο 12,5%.

Ομαδικά συμβόλαια Ανάλογη με των ατομικών υπήρξε και η τάση των ομαδικών συμβολαίων Υγείας, των οποίων ο αριθμός το 2022 έφθασε τις 6.025, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το 2021, ενώ το πλήθος των ακυρωθέντων ανήλθε σε 801, αυξημένο σημαντικά, κατά 58%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων συντέλεσε στην αύξηση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες το 2022 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας, δηλαδή, στο 13%.

Σε σταθερή ανοδική τροχιά οι ασφαλίσεις υγείας Πληρωθείσες Αποζημιώσεις 2022 Καλύψεις: Εξω-νοσοκομειακή & νοσοκομειακή

Ατομικές Ασφαλίσεις (16 Εταιρίες)

Ομαδικές Ασφαλίσεις (15 Εταιρίες)

Σύνολο

Αποζημιώσεις πληρωθείσες (€)

416.720.366

193.697.374

610.417.740

Ποσοστιαία Μεταβολή Ατομικών Συμβολαίων Ενεργά

Ακυρωθέντα

Ακυρωσιμότητα (Ακυρωθέντα / Ενεργά)

7% (4%)

3% (-9%)

12,5% (13%)

2022 vs 2021 (2021 vs 2020)

Ποσοστιαία Μεταβολή Ομαδικών Συμβολαίων 2022 vs 2021 (2021 vs 2020)

Ενεργά

Ακυρωθέντα

Ακυρωσιμότητα (Ακυρωθέντα / Ενεργά)

6% (10%)

58% (-6%)

13% (9%)

Ποσοστιαία Μεταβολή Ενεργών Ασφαλισμένων Ποσοστιαία Μεταβολή Ενεργών Ασφαλισμένων 2022 vs 2021 (2021vs 2020)

Ατομικές Ασφαλίσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Συνολικά

5% (6%)

13% (7%)

9% (7%)

Ποσοστιαία Μεταβολή Ασφαλισμένων 'Ακυρωθέντων' Συμβολαίων Ποσοστιαία Μεταβολή ‘Ακυρωθέντων’ Ασφαλισμένων 2022 vs 2021 (2021 vs 2020)

Ατομικές Ασφαλίσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Συνολικά

7% (-9%)

-32% (27%)

-9% (-3%)

Πλήθος ασφαλισμένων: Ενεργών και ακυρωθέντων συμβολαίων Ενεργοί ασφαλισμένοι ατομικών & ομαδικών ασφαλίσεων Κατ’ αναλογία προς τα ενεργά συμβόλαια, αύξηση σημειώθηκε και στο πλήθος των συνολικά (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, κυρίως ασφαλισμένων και καλυπτόμενων/εξαρτώμενων μελών) δηλωθέντων ενεργών ασφαλισμένων το 2022. Ειδικότερα, οι δηλωθέντες ενεργοί την 31η/12/2022 ασφαλισμένοι των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας

Ποσοστιαία Μεταβολή Πληρωθεισών Αποζημιώσεων NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Ποσοστιαία Μεταβολή Πληρωθεισών Αποζημιώσεων

Ατομικές Ασφαλίσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Συνολικά

2022 vs 2021 (2021 vs 2020)

2% (-1%)

8% (10%)

4% (2%)


37

health | Θέμα

ξεπέρασαν το 1,1 εκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 5%, και οι ασφαλισμένοι των ομαδικών ασφαλίσεων προσέγγισαν το 1,5 εκατομμύριο, που ισούται με αύξηση 13% σε σχέση με το 2021. Με την επιφύλαξη σχετικής υποσημείωσης, από τον ποσοστιαίο επιμερισμό του αθροίσματος των ενεργών ασφαλισμένων αμφοτέρων των γραμμών εργασιών (ατομικών και ομαδικών) προκύπτει ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις συνεχίζουν να σημειώνουν μεγαλύτερη διείσδυση στην ελληνική κοινωνία (56% του αθροίσματος των ενεργών ασφαλισμένων) σε σχέση με τις ατομικές (44% του συνόλου).

«Ακυρωθέντες» ασφαλισμένοι ατομικών & ομαδικών ασφαλίσεων Το 2022, το πλήθος των ασφαλισμένων των «ακυρωθέντων» συμβολαίων προσέγγισε τις 134 χιλιάδες στις ατομικές ασφαλίσεις, σημειώνοντας αύξηση, δηλαδή, της τάξης του 7% σε σχέση με το 2021. Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι των «ακυρωθέντων ομαδικών ασφαλίσεων πλησίασαν τις 58,5 χιλιάδες, εμφανίζοντας σημαντική μείωση 32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με την υπενθύμιση σχετικής υποσημείωσης, διαπιστώνεται ότι από τον ποσοστιαίο επιμερισμό του αθροίσματος των ασφαλισμένων των «ακυρωθέ-

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ντων» συμβολαίων αμφοτέρων των γραμμών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), διαχρονικά, οι ατομικές ασφαλίσεις διεκδικούν το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των «ακυρωθέντων» ασφαλισμένων, το οποίο ειδικά το 2022 εμφανίζεται αυξημένο κατά 11 μονάδες σε σχέση με το 2021, αντιστοιχώντας στο 70%, με το υπόλοιπο 30% να προέρχεται από τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Πληρωθείσες αποζημιώσεις Οι συνολικές αποζημιώσεις Υγείας (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, εξω-νοσοκομειακής και νοσοκομειακής κάλυψης), που κατεβλήθησαν το 2022 από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην παρούσα έ-

ρευνα, προσέγγισαν τα 610,5 εκατομμύρια €, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στην προαναφερόμενη συνολική αύξηση συνέβαλαν τόσο οι ατομικές ασφαλίσεις που, φθάνοντας τα 417 εκατομμύρια € και συνιστώντας το 68% του συνόλου των αποζημιώσεων, σημείωσαν αύξηση 2%, όσο και οι ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες, γράφοντας αύξηση 8%, έφθασαν τα 194 εκατομμύρια € το 2022.

Πληρωθείσες αποζημιώσεις συνολικά κατά κάλυψη: Νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή Από το ποσό των 610,5 εκατομμυ-

ρίων € των συνολικών αποζημιώσεων του 2022, το 90%, το οποίο ισούται με 551 εκατομμύρια €, αφορούσε αμιγώς σε νοσοκομειακές καλύψεις των ατομικών και των ομαδικών (αθροιστικά) ασφαλίσεων Υγείας. Σε σχέση με το 2021, οι συνολικά πληρωθείσες νοσοκομειακές αποζημιώσεις σημείωσαν οριακή αύξηση σχεδόν 1,5%. Συνεπώς, μόλις 10% του συνόλου των πληρωθεισών αποζημιώσεων, που ισούται με 60 εκατομμύρια €, αφορούσε σε εξω-νοσοκομειακές καλύψεις (ατομικές και ομαδικές). Το ύψος, ωστόσο, των συνολικά πληρωθεισών εξω-νοσοκομειακών αποζημιώσεων σημείωσε σημαντική αύξηση 31% σε σύγκριση με ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


Πληρωθείσες Αποζημιώσεις 2022

38

Καλύψεις: Εξω-νοσοκομειακή & νοσοκομειακή

Ατομικές Ασφαλίσεις (16 Εταιρίες)

Ομαδικές Ασφαλίσεις (15 Εταιρίες)

Σύνολο

416.720.366

193.697.374

610.417.740

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Αποζημιώσεις πληρωθείσες (€)

health

Θέμα |

Ποσοστιαία Μεταβολή Ατομικών Συμβολαίων Ενεργά

Ακυρωθέντα

Ακυρωσιμότητα (Ακυρωθέντα / Ενεργά)

7% (4%)

3% (-9%)

12,5% (13%)

Ενεργά

Ακυρωθέντα

Ακυρωσιμότητα (Ακυρωθέντα / Ενεργά)

6% (10%)

58% (-6%)

13% (9%)

2022 vs 2021 (2021 vs 2020)

Ποσοστιαία Μεταβολή Ομαδικών Συμβολαίων 2022 vs 2021 (2021 vs 2020)

Ποσοστιαία Μεταβολή Ενεργών Ασφαλισμένων Ποσοστιαία Μεταβολή Ενεργών Ασφαλισμένων 2022 vs 2021 (2021vs 2020)

Ατομικές Ασφαλίσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Συνολικά

5% (6%)

13% (7%)

9% (7%)

Ποσοστιαία Μεταβολή Ασφαλισμένων 'Ακυρωθέντων' Συμβολαίων Ποσοστιαία Μεταβολή ‘Ακυρωθέντων’ Ασφαλισμένων 2022 vs 2021 (2021 vs 2020)

Ατομικές Ασφαλίσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Συνολικά

7% (-9%)

-32% (27%)

-9% (-3%)

Ποσοστιαία Μεταβολή Πληρωθεισών Αποζημιώσεων Ποσοστιαία Μεταβολή Πληρωθεισών Αποζημιώσεων

Ατομικές Ασφαλίσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Συνολικά

2022 vs 2021 (2021 vs 2020)

2% (-1%)

8% (10%)

4% (2%)

Ομαδικά - Ποσοστιαία Μεταβολή Πληρωθεισών Αποζημιώσεων ανά Κάλυψη Ομαδικά - Ποσοστιαία Μεταβολή Πληρωθεισών Αποζημιώσεων ανά Κάλυψη 2022 vs 2021 (2021 vs 2020)

Νοσοκομειακής Κάλυψης

Εξω-νοσοκομειακής Κάλυψης

-0,6% (10%)

55% (10%)

Κατανομή Ατομικών Νοσοκομειακών Αποζημιώσεων ανά Ομάδα Παρόχου Κατανομή Αποζημιώσεων

Νοσοκομειακές Αποζημιώσεις Εξόδων

2022

2021

2020

2019

2018

Συνεργαζόμενες Κλινικές

93%

94%

94%

91%

93%

ΜΗ Συνεργαζόμενες Κλινικές Δημόσια Νοσοκομεία

5%

4%

5%

6%

5%

1%

1%

0,6%

1%

1%

Θεραπευτήρια Εξωτερικού

1%

1%

1,4%

2%

1%

Κατανομή Πλήθους Αποζημιωθέντων για Νοσοκομειακή Κάλυψη, ανά Ομάδα Παρόχου Κατανομή Αποζημιωθέντων

Νοσοκομειακές Αποζημιώσεις Εξόδων

2022

2021

2020

2019

2018

Συνεργαζόμενες Κλινικές

89,5%

88,9%

90%

85%

88%

ΜΗ Συνεργαζόμενες Κλινικές Δημόσια Νοσοκομεία

7,1%

6,9%

7%

12%

7%

3,2%

4%

2%

2,6%

4%

Θεραπευτήρια Εξωτερικού

0,2%

0,2%

1%

0,4%

1%

την προηγούμενη χρονιά.

Πληρωθείσες αποζημιώσεις ατομικών κατά κάλυψη: Νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή Όπως προαναφέρθηκε, το 2022 οι

συνολικές αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας εμφάνισαν αύξηση της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2021, φθάνοντας τα 417 εκατομμύρια €. Το 96% εξ αυτών, δηλαδή σχεδόν 400 εκατομμύρια €, αφορούσε σε

νοσοκομειακές καλύψεις, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 2% σε σύγκριση την προηγούμενη χρονιά. Οι δε εξωνοσοκομειακές αποζημιώσεις ανήλθαν σε 18,3 εκατομμύρια € το 2021, μειωμένες, δηλαδή, κατά 3% σε σχέση με το 2021.

Πληρωθείσες αποζημιώσεις ομαδικών κατά κάλυψη: Νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή Το 2022 οι συνολικές αποζημιώσεις των ομαδικών ασφαλίσεων Υγείας έφθασαν τα 194 εκατομμύρια €, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2021. Το 79% των συνολικών ομαδικών αποζημιώσεων, δηλαδή 152,4 εκατομμύρια €, αφορούσε σε νοσοκομειακές καλύψεις, οι οποίες σημείωσαν οριακή μείωση, μικρότερη του 1%, σε σχέση με το 2021. Οι εξω-νοσοκομειακές καλύψεις, αντίθετα, που έφθασαν το ποσό των 41,3 εκατομμυρίων €, αντιστοιχώντας, δηλαδή, στο υπόλοιπο στο 21% των συνολικών ομαδικών, σημείωσαν σημαντικότατη αύξηση της τάξης του 55% σε σχέση με το αντίστοιχο ύψος τους το προηγούμενο έτος.

Πληρωθείσες νοσοκομειακές αποζημιώσεις κατά είδος δαπάνης: «Αμοιβές ιατρών» και «Λοιπά νοσοκομειακά έξοδα» Από την περαιτέρω ανάλυση των συνολικών (άθροισμα ατομικών και ομαδικών) νοσοκομειακών αποζημιώσεων του 2022 που αφορούν σε έξοδα (εξαιρουμένων, δηλαδή, των επιδοματικών αποζημιώσεων) προκύπτει ότι αυτές επιμερίζονται κατά ποσοστό 30% σε αμοιβές ιατρών και κατά 70% στις λοιπές δαπάνες νοσηλείας. Ατομικές ασφαλίσεις: «Συχνότητα» νοσοκομειακών αποζημιώσεων και συμμετοχή τους στις συνολικές

αποζημιώσεις (νοσοκομειακές + εξω-νοσοκομειακές) Με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν από 15/16 εταιρείες που συμμετείχαν στην προκείμενη έρευνα για το έτος 2022, η συχνότητα των ατομικών νοσοκομειακών αποζημιώσεων διαμορφώθηκε στο 9%, όπως δηλαδή και κατά το προηγούμενο έτος.

Ομαδικές ασφαλίσεις: «Συχνότητα» νοσοκομειακών αποζημιώσεων και συμμετοχή τους στις συνολικές αποζημιώσεις (νοσοκομειακές + εξω-νοσοκομειακές) Με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν από 14/15 εταιρείες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα για το έτος 2022, η συχνότητα των ομαδικών νοσοκομειακών αποζημιώσεων διαμορφώθηκε στο 16%, αυξημένη δηλαδή κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα δηλωθέντα από το συγκεκριμένο δείγμα εταιρειών (14/15) για το 2022, το προαναφερόμενο 16% των ασφαλισμένων που διαθέτουν νοσοκομειακή κάλυψη (οι οποίοι και αποζημιώθηκαν για την κάλυψη αυτή) «δημιούργησαν» το 73% των συνολικών ομαδικών ζημιών.

Ατομικές νοσοκομειακές ασφαλίσεις κατά τύπο κάλυψης και ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης Το 2022 αποτέλεσε την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία επιχειρήθηκε, με ρητή εξαίρεση των capitation προγραμμάτων, η εξέτα-

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


health | Θέμα Πληρωθείσες Αποζημιώσεις Νοσοκομειακές Εξωνοσοκομειακές 2018 - 2022 2022 Ατομικά + Ομαδικά

90% 550.750.136

10% 59.667.604

2021 Ατομικά + Ομαδικά

92% 542.933.356

8% 45.713.865

2020 Ατομικά + Ομαδικά

93% 535.297.796

7% 42.301.454

2019 Ατομικά + Ομαδικά

89% 516.956.270

11% 62.351.894

88% 477.152.074

2018 Ατομικά + Ομαδικά 0

200.000.000 Νοσοκομιακές

12% 63.161.687 400.000.000

600.000.000

Εξωνοσοκομειακές

Αποζημιώσεις Ατομικών Ασφαλίσεων Νοσοκομειακές - Εξωνοσοκομειακές 2018 - 2022 2022

96% 398.361.909

4% 18.358.457

2021

95% 389.628.646

5% 19.016.138

2020

96% 396.032.215

4% 18.131.294

2019

91% 384.011.063

9% 35.690.996

90% 348.809.995

2018 0

100.000.000

10% 39.785.653

200.000.000

300.000.000

Νοσοκομιακές

400.000.000

500.000.000

Εξωνοσοκομειακές

Αντιπαραβολή Συχνότητας Νοσοκομειακών Αποζημιώσεων ς προς Συνολικές Αποζημιώσεις Ατομικών Ασφαλίσεων 95%

96%

91%

90%

100%

96%

80%

60% 40% 20% 0%

10%

10%

10%

9%

9%

2018 2019 2020 2021 Συχνότητα Νοσοκομειακής Κάλυψης Νοσοκομειακές Αποζημιώσεις/ Συνολικές (νοσοκ+εξωνοσοκ) Αποζημιώσεις

2022

Αντιπαραβολή Συχνότητας Νοσοκομειακών Αποζημιώσεων με Νοσοκομειακές προς Συνολικές Αποζημιώσεις Ομαδικών Ασφαλίσεων

100%

85%

81%

83%

81%

73%

80% 60% 40% 20%

22%

23%

0%

15%

11%

2018 2019 2020 2021 Συχνότητα Νοσοκομειακής Κάλυψης Νοσοκομειακές Αποζημιώσεις/ Συνολικές (νοσοκ+εξωνοσοκ) Αποζημιώσεις

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

16% 2022

ση των ατομικών προγραμμάτων Υγείας κατά τους τύπους κάλυψης «συμμετοχικά/απαλλαγής» και «100% κάλυψης από το πρώτο ευρώ» και, ταυτόχρονα, κατά το ανώτατο όριο κάλυψης (<€150.000 και >€150.000). Ζητούμενο του εγχειρήματος αυτού αποτελεί, κυρίως, η διερεύνηση του αν και κατά πόσον διαφοροποιείται η «μέση αποζημίωση» (μέσος όρος), ενδεχομένως, δε, και η συχνότητα ζημιών, αναλόγως του τύπου κάλυψης και του ανώτατου κεφαλαίου κάλυψης. Τα βασικότερα συμπεράσματα που εξάγονται από τα συλλεγέντα στοιχεία σε αυτή τη θεματική, σχετικά με τη «μέση αποζημίωση» και τη συχνότητα ζημιών, θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: • Στα «συμμετοχικά/απαλλαγής» προγράμματα, η «μέση αποζημίωση», τουλάχιστον κατά το 2022, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σε ικανό βαθμό με βάση το ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης, αντίθετα με τη συχνότητα, η οποία κατά το ίδιο έτος διαφέρει μεταξύ των δύο ερευνώμενων κατηγοριών προγραμμάτων κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες (6% για κεφάλαιο κάλυψης <€150.000 και 9% για >€150.000). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 είναι η πρώτη χρονιά που η συχνότητα μεταξύ των δύο εν λόγω κατηγοριών προγραμμάτων εμφανίζει διαφοροποίηση, καθώς κατά την τριετία 2019-2021 δεν προέκυπτε σημαντική διαφοροποίηση στη συχνότητά τους (8%-9% και για τις δύο κατηγορίες συμμετοχικών ή/και απαλλαγής). Στα «100% κάλυψης/κάλυψης από το πρώτο ευρώ προγράμματα», σε όλη την ερευνηθείσα περίοδο 2019-2022 προκύπτει ότι η «μέση αποζημίωση» σαφώς διαφοροποιείται αναλόγως του ανώτατου κεφαλαίου κάλυψης. Αντίθετα, η συχνότητά τους εμφανίζει διαφοροποίηση, κυρίως, συγκρινόμενη με εκείνη των «συμμετοχικών/απαλλαγής» προγραμμάτων (συχνότητα της τάξης 12%-16% καθ’ όλα τα ερευνηθέντα έτη -14% ειδικά για το 2022- και για τις δύο κατηγορίες των «100% κάλυψης/κάλυψης από το πρώτο ευρώ προγραμμάτων»). • Από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στο 2022 σε σύγκριση με το 2021 διακρίνεται αύξηση της «μέσης αποζημίωσης» στα προγράμματα με κεφάλαιο κάλυψης <€150.000 «συμμετοχικά/απαλλαγής» (μεγαλύτερη αύξηση), αλλά και «100% κάλυψης» (μικρότερη αύξηση). Αντίθετα, αμφότεροι οι τύποι προγραμμάτων με κεφάλαιο κάλυψης >€150.000 εμφάνισαν μείωση της «μέσης αποζημίωσης». Πιο συγκεκριμένα, για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, τα νοσηλευτήρια και οι κλινικές κατηγοριοποιούνται ως εξής:

39

• Συνεργαζόμενες κλινικές (δηλαδή, «εντός δικτύου» συνεργαζόμενων προμηθευτών των ασφαλιστικών εταιρειών). • Μη συνεργαζόμενες κλινικές (δηλαδή, «εκτός δικτύου» συνεργαζόμενων προμηθευτών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων). • Δημόσια Νοσοκομεία • Θεραπευτήρια εξωτερικού Από τα στοιχεία του 2022, τα οποία, σημειωτέον, δεν εμφανίζουν σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενα έτη προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων κάνει πράγματι χρήση του δικτύου συνεργαζόμενων με τις ασφαλιστικές εταιρείες κλινικών, οι οποίες και απορροφούν το 93% του συνόλου των αποζημιώσεων εξόδων νοσηλείας. Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ στην έρευνα του 2022, με ημερομηνία αναφοράς την 31η/12, περιλαμβάνονται τα στοιχεία 16 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης. Σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν στο ίδιο έτος, οι 16 αυτές συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις συνεισέφεραν στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (όλες οι καλύψεις, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων) του Κλάδου Ι.3 - Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων Ζωής το 93,2% και το 99,4% στις Ασφαλίσεις του Κλάδου 2 - Ασθένειες των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Τονίζεται ακόμη ότι η Επιτροπή Υγείας της ΕΑΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της καλύτερης δυνατής πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Υγείας, επανέλαβε για μία ακόμη χρονιά την ετήσια συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις καλύψεις εξω-νοσοκομειακή και νοσοκομειακή. Στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ειδικό ερωτηματολόγιο εστιάζοντας στην καταγραφή των βασικότερων μεγεθών των εν λόγω ασφαλίσεων με έμφαση στις πληρωθείσες αποζημιώσεις του έτους 2022. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο, μεταξύ άλλων: • Διαχωρίζει τις ασφαλίσεις Υγείας κατά τη γραμμή εργασιών σε ατομικές και ομαδικές. • Εξετάζει το πλήθος των συμβολαίων και των ασφαλισμένων, αλλά και τις πληρωθείσες αποζημιώσεις κατά κάλυψη, εστιάζοντας στην ανάλυση των νοσοκομειακών, κυρίως, αποζημιώσεων. • Εμβαθύνει στη μελέτη των ατομικών ασφαλίσεων, διαχωρίζοντας τα ασφαλιστήρια κατά τη διάρκειά τους (ετήσια και μακροχρόνια/ισόβια) και κατά την πρόβλεψη συμμετοχής/απαλλαγής ή μη του ασφαλισμένου στη δαπάνη νοσηλείας κατά ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης.


40

health

Επιστημονικά νέα |

Κείμενα: ΆΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ

Vertex

Θετική γνωμοδότηση για φαρμακευτική θεραπεία σε παιδιά με κυστική ίνωση ηλικίας 2 έως 5 ετών! Η VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) έδωσε θετική γνωμοδότηση για την επέκταση της ένδειξης του σχήματος ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor σε συνδυασμό με το ivacaftor, για τη θεραπεία παιδιών με κυστική ίνωση (CF) ηλικίας 2 έως 5 ετών, που έχουν τουλάχιστον μια μετάλλαξη F508del στο γονίδιο του ρυθμιστή διαμεμβρανικής αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης (CFTR). «Το σχήμα ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, σε συνδυασμό με το ivacaftor, έχει επιδείξει ένα άνευ προηγουμένου κλινικό όφελος για τα επιλέξιμα άτομα που ζουν με κυστική ίνωση», ανακοίνωσε η κ. Nia Tatsis, Ph.D., Executive Vice President, Chief Regulatory and Quality Officer της Vertex. «Η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη θεραπεία της υποκείμενης αιτίας της κυστικής ίνωσης παρέχει τη δυνατότητα επιβράδυνσης της εξέλιξης της νόσου, γι’ αυτό είμαστε ικανοποιημένοι που η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) υποστηρίζει την επέκταση ένδειξης του συνδυαστικού σχήματος σε ασθενείς ηλικίας από 2 ετών». Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχήμα ivacaftor/tezacaftor/ elexacaftor, σε συνδυασμό με το ivacaftor, έχει λάβει ήδη έ-

γκριση για τη θεραπεία ατόμων με κυστική ίνωση ηλικίας 6 ετών και άνω, τα οποία έχουν τουλάχιστον μία μετάλλαξη

F508del στο γονίδιο του ρυθμιστή διαμεμβρανικής αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης (CFTR).

ΣΦΕΕ

Επιστολή Συμμαχίας φορέων προς τον υπουργό Υγείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου! ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΈΝΟ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, ο ΣΦΕΕ, σε συνεργασία με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διοργάνωσε κλειστή συνάντηση εργασίας, όπου συμμετείχαν το υπουργείο Υγείας, εκπρόσωποι της ιατρικής, επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, των συλλόγων ασθενών και της φαρμακοβιομηχανίας. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακοβιομηχανίας, συζήτησαν ανοιχτά και εποικοδομητικά πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις για την πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της νόσου του καρκίνου. Τους βασικούς άξονες της συζήτησης αποτέλεσαν η δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο, η σημασία των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, η αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας και η ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν, καθώς και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Αυτό αποτέλεσε και τη βάση της δημιουργίας αυτής της συμμαχίας. Στη συνέχεια της συνάντησης αυτής, εστάλη κοινή ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας, υπογραμμίζοντας για ακόμα μια φορά την ανάγκη μιας εθνικής ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση του καρκίνου, ανάγκη που αναδεικνύεται από το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου (EU Beating Cancer Plan)». Η ομάδα εργασίας του ΣΦΕΕ για τον καρκίνο, η οποία αποτελείται από τις εταιρείες-μέλη στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του καρκίνου μέσα από τις καινοτόμες θεραπείες που φέρνουν στο ελληνικό σύστημα υγείας, δημοσίευσε το προηγούμενο διάστημα τη Λευκή Βίβλο για τον καρκίνο, όπου περιγράφονται η κατάσταση της νόσου στη χώρα μας, οι τελευταίες παρεμβάσεις τις Πολιτείας, καθώς και οι προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας. Σε νέα κοινή επιστολή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, του ΕΚΠΑ, της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομίας, της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος προς τον υπουργό Υγείας αναφορικά στις άμεσες προτεραιότητες στην αντιμετώπιση του καρκίνου επισημαίνονται τα θέματα που χρήζουν άμεσης προώθησης, όπως:

Εθνικό Μητρώο Καρκίνου. Η απουσία αρχείου καταγραφής νεοπλασιών στερεί την Πολιτεία από τα απαραίτητα πληθυσμιακά δεδομένα για την κατάρτιση εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο, ενώ ταυτόχρονα καθιστά αδύνατη τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων, όπως τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης για τις συνηθέστερες μορφές καρκίνου. Οι εργασίες της Ομάδας που ορίστηκε από το υπουργείο Υγείας για το Εθνικό Μητρώο Καρκίνου έχουν προχωρήσει και βαίνουν προς ολοκλήρωση εντός του Σεπτεμβρίου, ωστόσο θα πρέπει να διασφαλιστούν αφενός η συνέχιση και τελική ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία πρόκειται να γίνει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και αφετέρου τα πρακτικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή και έναρξη της λειτουργίας του, μέχρι το τέλος του έτους. Πλαίσιο αξιολόγησης και αποζημίωσης εξετάσεων ανίχνευσης βιοδεικτών. Οι βιοδείκτες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον καρκίνο, καθώς αποτελούν την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών στις νέες εξατομικευμένες θεραπείες και την ιατρική ακριβείας, η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση της νόσου. Η έλλειψη σαφούς διαδικασίας για την έγκριση και αποζημίωση βιοδεικτών στη χώρα μας δημιουργεί αφενός σοβαρές ανεπάρκειες και καθυστερήσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας, οδηγώντας σε διακρίσεις και ανισότητες στην ογκολογική περίθαλψη και αφετέρου δημιουργούν σπατάλη πόρων. Η υιοθέτηση μίας διαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και αποζημίωσης βιοδεικτών αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη, γεγονός που έχει ήδη αναγνωριστεί τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ανακουφιστική φροντίδα. Η θέσπιση της ανακουφιστικής φροντίδας των ογκολογικών ασθενών, τον περασμένο Δεκέμβριο, αποτέλεσε μεγάλο βήμα για τη διαχείριση του καρκίνου. Η ανάγκη για άμεση εφαρμογή του πλαισίου είναι δεδομένη, καθώς αυτή τη στιγμή ο θεσμός υπηρετείται με πολλά εμπόδια, κυρίως από τα ιατρεία πόνου των νοσοκομείων, των οποίων η λειτουργία θα πρέπει να ενισχυθεί. Παράλληλα, η Πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει στην τεχνογνωσία και την εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού τους, προκειμένου να οργανώσει ένα εκτενές εθνικό δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας.

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


41

health | Ρεπορτάζ Το myIASO φροντίζει την υγεία όλης της οικογένειας

Τ

ο myIASO, Health Loyalty Program, το οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο ανταποδοτικό, δωρεάν πρόγραμμα στο χώρο της Υγείας που φροντίζει την υγεία όλης της οικογένειας, προάγοντας το ευ ζην, την πρόληψη και την προσφορά στην κοινωνία, εγκαινιάζει ο Όμιλος ΙΑΣΩ. Για πρώτη φορά 3 κλινικές, το ΙΑΣΩ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και το ΙΑΣΩ Παίδων, προσφέρουν ένα ισχυρό κίνητρο για να απολαμβάνετε υπηρεσίες και προνόμια υγείας υψηλού επιπέδου. Το myIASO σας ανταμείβει με άφθονα προνόμια και υπηρεσίες για να φροντίζετε την υγεία σας με τον καλύτερο τρόπο! Όσο πιο πολλά healthies συγκεντρώνετε τόσο πιο κοντά έρχεστε

στο επόμενο επίπεδο (tier), εξασφαλίζοντας περισσότερα προνόμια. Μαζεύετε Healthies και κερδίζετε προνόμια για τη νοσηλεία σας, τις διαγνωστικές εξετάσεις (εργαστηριακές-απεικονιστικές), τις ιατρικές επισκέψεις, τα check ups και τον τοκετό. Με τη συμμετοχή σας αποκτάτε πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια, τα οποία μπορείτε να δείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό online και να απολαμβάνετε με τη χρήση της myIASO digital loyalty card. Το myIASO πρόγραμμα παρέχεται εντελώς δωρεάν, δεν απαιτείται κανένα κόστος για τη συμμετοχή σας σε αυτό και η διαδικασία εγγραφής είναι απλή και εύκολη.

Εσείς φροντίζετε την υγεία σας και ο Όμιλος ΙΑΣΩ σας επιβραβεύει

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

40% έκπτωση στα πακέτα healthUp CARDIO ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, η Γενική Κλινική του ΙΑΣΩ δείχνει την αγάπη της και υπογραμμίζει την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, προσφέροντας 40% έκπτωση στα πακέτα healthUp CARDIO. Ο καρδιολογικός έλεγχος, σε συνδυασμό με αιματολογικές εξετάσεις, δίνει μία απαραίτητη αρχική εικόνα για την κατάσταση της καρδιάς σας. Δείτε αναλυτικά τα πακέτα: · healthUp CARDIO BASIC, στην προνομιακή τιμή των 47€: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex Καρδιάς ή Δοκιμασία Κοπώσεως, Καρδιολογική Εξέταση. • healthUp CARDIO ADVANCED, στην προνομιακή τιμή των 63€: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex Καρδιάς, Δοκιμασία Κοπώσεως, Καρδιολογική Εξέταση. • healthUp CARDIO PLUS, στην προνομιακή τιμή των 108€: Χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Κρεατινίνη, TSH, SGOT (AST), SGPT (ALT), γ-GT, CPK, CK-MB, Τροπονίνη, Δοκιμασία Κοπώσεως, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex Καρδιάς, Καρδιολογική Εξέταση. Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει και η προσφορά ισχύει για ραντεβού που θα πραγματοποιηθούν έως 31/10/2023.

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

INSTITUTE OF LIFE - ΙΑΣΩ

Έ

Επένδυση στη ζωή

να από τα καλύτερα εργαστήρια Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Ευρώπης έγινε ακόμη καλύτερο. Ειδικότερα, η Institute of Life - ΙΑΣΩ διαθέτει ένα από τα καλύτερα εργαστήρια Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Ευρώπης και πλέον έγινε ακόμη καλύτερο. Το νέο εργαστήριο της Institute of Life - ΙΑΣΩ μετά από μια ριζική ανακαίνιση και επέκταση των χώρων του και την εγκατάσταση νέων μονάδων φιλτραρίσματος του αέρα πιστοποιήθηκε με την κορυφαία κλάση καθαρότητας αέρα grade B (επιπέδου clean room). Ο αέρας του εργαστηρίου ανανεώνεται πλήρως 40 φορές την ώρα, διατηρώντας σταθερή ιδανική θερμοκρασία και υγρασία, η θε-

τική υπερπίεση του αέρα αυξήθηκε, ενώ προστέθηκε η εντυπωσιακή τεχνολογία Air Shower σε όλες τις εισόδους, που σφραγίζει την υγιεινή και την καθαρότητα του αέρα του εργαστηρίου. Η νέα υπερσύγχρονη μονάδα κλιματισμού διαθέτει τα τελευταίας τεχνολογίας φίλτρα Hepa 14, φίλτρα ενεργού άνθρακα εμποτισμένα με υπερμαγγανικό κάλιο, σύγχρονες ιονίζουσες μονάδες εξάλειψης βλαπτικών χημικών οργανικών ενώσεων, καθώς και προηγμένο σύστημα UV για την αποστείρωση του αέρα. Η νέα τεχνολογία είναι αποδεδειγμένο ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη ανάπτυξη των εμβρύων και βελτιώνει τα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης, προστίθεται στην ανακοίνωση.


42

Επιστημονικά νέα |

Κείμενα: ΆΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ

Bristol Myers Squibb και IQVIA Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών στις θεραπευτικές κατηγορίες της Oγκολογίας και της Aιματολογίας!

H IQVIA, μέσω της θυγατρικής της BIOAXIS Healthcare, υλοποιεί δύο προγράμματα υποστήριξης ασθενών με την υποστήριξη της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Bristol Myers Squibb, στις θεραπευτικές κατηγορίες της Oγκολογίας και της Aιματολογίας. Το πρώτο πρόγραμμα σχετίζεται με την εξέταση του βιοδείκτη PD-L1. Αν και η συγκεκριμένη εξέταση είναι απαραίτητη προκειμένου ένας ογκολογικός ασθενής να λάβει ανοσοθεραπεία, δεν προβλέπεται δημόσια αποζημίωση στην Ελλάδα και το οικονομικό βάρος επωμίζονται οι πάσχοντες και οι οικογένειές τους. Αυτό το εμπόδιο στα οφέλη της εξατομικευμένης Iατρικής επιχειρεί να άρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αφορά στο μυοδιηθητικό ουροθηλιακό καρκίνωμα, στον καρκίνο του οισοφάγου, του στομάχου και του πνεύμονα,

καθώς και στο μελάνωμα. Στην περίπτωση της Aιματολογίας, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της εγγραμματοσύνης υγείας και της συμμόρφωσης στη θεραπεία των ασθενών με β-θαλασσαιμία υπό συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν από τον γιατρό τους ένα Ημερολόγιο Ασθενούς. Στο πρώτο μέρος, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία και συμβουλές για τη διατροφή, την άσκηση και την υγιεινή. Στο δεύτερο μέρος, ο ασθενής μπορεί να σημειώνει σε ειδικά πεδία και να παρακολουθεί τις προγραμματισμένες επισκέψεις για μετάγγιση ή θεραπεία, τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και τη βαθμονόμηση ενδεχόμενων συμπτωμάτων ή παρενεργειών. Και τα δύο προγράμματα έχουν πανελλαδική κάλυψη και εισάγουν ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό. Όλα τα βήματα της διαδικασίας εγγραφής των επαγγελματιών υγείας, καθώς και υποβολής αιτημάτων για τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνονται ηλεκτρονικά, μέσα από μία ειδική, εύχρηστη πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζονται η βέλτιστη εμπειρία των εγγεγραμμένων ιατρών και η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης των αιτημάτων τους. Η γεν. διευθύντρια της Bristol Myers Squibb Ελλάδας, Ελισάβετ Προδρόμου, δήλωσε ότι «οι δύο αυτές πρωτοβουλίες αποτυπώνουν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε

στοχευμένες λύσεις προς τους ασθενείς μας και τα επόμενα χρόνια σε τεκμηριωμένες ανάγκες στο σκέλος της πρόσβασης, υποστηρίζοντας τους ασθενείς στην Ελλάδα στη συμμόρφωσή τους προς τις θεραπείες τους, αλλά και σε επίπεδο εγγραμματοσύνης υγείας. Σε αυτή την ολιστική προσέγγιση θα παραμείνουμε προσηλωμένοι, καθώς αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο μεγιστοποιούνται τα οφέλη της φαρμακευτικής καινοτομίας». Από την πλευρά του, ο γεν. διευθυντής της IQVIA Hellas, Νικόλαος Κωστάρας, δήλωσε

health

ότι «στην IQVIA, ως η μόνη πολυεθνική εταιρεία παροχής προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών στην Ελλάδα, είμαστε περήφανοι που βοηθάμε τους πελάτες μας με τις πλέον καινοτόμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών και το μεγαλύτερο δίκτυο νοσηλευτών με καθολική πανελλαδικά κάλυψη, ώστε να μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και υπηρεσίες απαραίτητες για τη βελτίωση της συμμόρφωσης και την εκπαίδευσή τους και, εν τέλει, της υγείας τους».

Biogen - GENESIS PHARMA

Νέα δεδομένα για θεραπεία σε παιδιά με νωτιαία μυϊκή ατροφία! Η BIOGEN INC. ανακοίνωσε νέα δεδομένα για το nusinersen που απαντούν σε σημαντικά ερωτήματα της κοινότητας ασθενών, φροντιστών και επαγγελματιών υγείας της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (SMA). Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Έρευνας και Κλινικής Φροντίδας για την SMA του φορέα Cure SMA που πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα. «Το ετήσιο Συνέδριο του Cure SMA είναι μια μοναδική ευκαιρία για να αλληλεπιδράσουμε με τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και τους φροντιστές που συμμετέχουν, να αντλήσουμε γνώσεις από την εμπειρία τους και να παρουσιάσουμε ερευνητικά δεδομένα που ανταποκρίνονται στις θεραπευτικές ανάγκες της SMA κοινότητας», δήλωσε η Maha Radhakrishnan, M.D., Chief Medical Officer της Biogen. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τα νέα δεδομένα μας, συμπεριλαμβανομένων των πρώιμων αποτελεσμάτων από τη μελέτη RESPOND για την αξιολόγηση του κλινικού οφέλους και της ασφάλειας της θεραπείας με nusinersen μετά τη γονιδιακή θεραπεία».

Ενδιάμεση ανάλυση κλινικών δεδομένων της μελέτης RESPOND Η RESPOND είναι μια εξελισσόμενη, διετής μελέτη Φάσης 4 ανοιχτής επισήμανσης για την αξιολόγηση των κλινικών εκβάσεων και της ασφάλειας μετά τη θεραπεία με nusinersen σε βρέφη και μικρά παιδιά με SMA που έχουν μη

καλυπτόμενες κλινικές ανάγκες μετά τη θεραπεία με onasemnogene abeparvovec. Τα ενδιάμεσα ευρήματα αποτελεσματικότητας στους έξι μήνες από 29 συμμετέχοντες στη μελέτη που έλαβαν θεραπεία με nusinersen καταδεικνύουν: Βελτιώσεις στην κινητική λειτουργία στους περισσότερους συμμετέχοντες, όπως μετρήθηκαν με βάση τη μέση συνολική βαθμολογία της Ενότητας 2 της Βρεφικής Νευρολογικής Εξέτασης Hammersmith (HINE-2) από την έ-

ναρξη της μελέτης. Οι συμμετέχοντες με δύο αντίγραφα του γονιδίου SMN2 (n=24) παρουσίασαν βελτίωση κατά μέσο όρο άνω των 5 βαθμών στη HINE-2. Όλοι οι συμμετέχοντες με τρία αντίγραφα του SMN2 (n=3) παρουσίασαν βελτίωση. Δεν υπολογίστηκε μέση μεταβολή από την έναρξη της μελέτης λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (25/27) με αναφερόμενη από τον ερευνητή υποβέλτιστη

κινητική λειτουργία κατά την έναρξη της μελέτης παρουσίασαν βελτίωση. Μετά από μια διάμεση παραμονή 230,5 ημερών στη μελέτη, σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα (ΑΣ) αναφέρθηκαν σε 13/38 συμμετέχοντες (34%). Κανένα σοβαρό ΑΣ δεν θεωρήθηκε σχετιζόμενο με το nusinersen ούτε οδήγησε σε απόσυρση από τη μελέτη. Κανένα νέο ζήτημα ασφάλειας δεν ταυτοποιήθηκε σε ενταχθέντες ασθενείς που έλαβαν nusinersen μετά το onasemnogene abeparvovec. Επιπλέον ενδιάμεσες αναλύσεις κλινικών δεδομένων από τη μελέτη RESPOND παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. «Μαθαίνουμε ότι η γονιδιακή θεραπεία μπορεί να μην καλύπτει θεραπευτικά όλους τους κινητικούς νευρώνες, αφήνοντας ένα περιθώριο εξέλιξης της νόσου», δήλωσε η Crystal Proud, M.D., παιδονευρολόγος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο King’s Daughters. «Η μελέτη RESPOND έχει ξεκινήσει να αναδεικνύει μια μη καλυπτόμενη ανάγκη σε κάποιους ασθενείς με SMA που έχουν λάβει θεραπεία με onasemnogene abeparvovec, των οποίων οι εκβάσεις δεν έχουν ανταποκριθεί στις κλινικές προσδοκίες. Αυτά τα ενδιάμεσα αποτελέσματα παρέχουν στην κοινότητα τα πρώτα κλινικά δεδομένα της μελέτης για την αξιολόγηση της θεραπείας με nusinersen μετά το onasemnogene abeparvovec και υποδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχει δυνατότητα επιπρόσθετου οφέλους με τη θεραπεία με nusinersen». NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


43

health | Θέμα

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΥΓΕΙΑ Ανδρέας Καρταπάνης

Ο

ρόσημο στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα αποτελεί η πρότυπη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare Group (HHG), η οποία πραγματοποίησε παρουσίαση σε δημοσιογράφους με τίτλο «Made with Love and Science» στο θερινό σινεμά του Πολεμικού Μουσείου. Στην παρουσίαση έδωσαν το παρών μέλη της διοίκησης, καθώς και στελέχη της μονάδας. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τη λειτουργία της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολύτιμη συμβολή της στη ζωή πολλών ζευγαριών να εκπληρώσουν το όνειρό τους και να φέρουν στον κόσμο ένα υγιές παιδί, με ασφάλεια. Άλλωστε το ζήτημα της υπογεννητικότητας είναι μείζον για τη χώρα μας, με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, και πλέον επηρεάζει την καθημερινότητα και την ψυχολογία χιλιάδων ζευγαριών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι καλεσμένοι ενημερώθηκαν σχετικά με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει η μονάδα, καθώς και το προηγμένο Εμβρυολογικό Εργαστήριό της που είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο και στο οποίο εφαρμόζονται οι πιο καινοτόμες και εξειδικευμένες μέθοδοι εξωσωματικής γονιμοποίησης. Με σύμμαχο την επιστήμη και την τεχνολογία, η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, όπως συστήματα Time-lapse με καινοτόμους επωαστές νέας τεχνολογίας, το μοναδικό στην Ελλάδα σύστημα εξαερισμού LifeAire IVF που βελτιώνει έως και 14,9% τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, σύστημα ιχνηλάτησης και ταυτοποίησης RI Witness, σύστημα παρακολούθη-

ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΈΝΕΣΙΣ

Nέα πρότυπα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις Σταύρος Σουγιουλτζής

Η μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

σης των συνθηκών του εργαστηρίου Log&Guard, πρωτοποριακά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Τράπεζα Κατάψυξης. Στη Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, λειτουργεί αυτόνομο Εργαστήριο Γενετικής, το πρώτο στην Ελλάδα αδειοδοτημένο από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Το Εργαστήριο λει-

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

τουργεί σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, επιτρέποντας τη γενετική ανάλυση των εμβρύων στο πλαίσιο της προεμφυτευτικής διάγνωσης, εντός της μονάδας. Τέλος, στο πλαίσιο της παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Πελαργός», που αφηγείται με τον πιο ευφάνταστο και γλυκό τρόπο την ιστο-

ρία ενός ζευγαριού που αντιμετωπίζει θέματα γονιμότητας, αναδεικνύοντας πως με τη δύναμη της αγάπης και της επιστήμης μπορεί να γεννηθεί ένα μικρό θαύμα. Η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις αποτελεί ορόσημο στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα και αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση της τελευταίας δεκαετίας στον συγκεκριμένο τομέα στη χώρα μας. Έχει φέρει νέα πρότυπα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και έχει γίνει σημείο αναφοράς για θεραπείες γονιμότητας, όχι

μόνο σε πανελλαδικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και ελπίδα σε χιλιάδες υπογόνιμα ζευγάρια. Η μονάδα υποστηρίζεται από μια κορυφαία ομάδα ιατρών, κλινικών εμβρυολόγων και καταξιωμένων ειδικών, εξειδικευμένων στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που έχουν εκπαιδευτεί στα καλύτερα κέντρα παγκοσμίως, καθώς και από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας και της νοσηλευτικής φροντίδας.


44

health

Κείμενα: ΆΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ

Bristol Myers Squibb Ελλάδας

Δράσεις των εργαζομένων για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα! ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2023 ξεκίνησε η 9η Εβδομάδα Ασθενών, η παγκόσμια πρωτοβουλία της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Bristol Myers Squibb (BMS), στο πλαίσιο της οποίας οι εργαζόμενοι συσπειρώνονται γύρω από τη δέσμευσή τους να εργάζονται για να βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών. Όπως κάθε Σεπτέμβριο, οι άνθρωποι της BMS σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία αποτίνουν ειδικό φόρο τιμής στους ασθενείς με χρόνια και σοβαρά νοσήματα, συμμετέχοντας σε δράσεις που τους παρέχουν την ευκαιρία να αναλογιστούν την πραγματική αξία της εργασίας τους και να επανασυνδεθούν με την αποστολή και το όραμα της εταιρείας. Συναντώντας και συνομιλώντας με τους ασθενείς και ακούγοντας τα βιώματα και τα συναισθήματά τους, οι εργαζόμενοι εμπνέονται ώστε να διατηρούν αμείωτες τις δεσμεύσεις τους για την ικανοποίηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών.

Ο κ. Σοφοκλής Χάνος, Patient Advocacy & Communications Manager, Bristol Myers Squibb Greece, ο κ. Γιώργος Τσιακαλάκης, Corporate & Government Affairs Lead, Sr Manager Bristol Myers Squibb Greece, η κ. Κορίνα Πατέλη Bell, πρόεδρος του οργανισμού «Fair life - Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» (Fairlife LCC), και η κ. Ελισάβετ Προδρόμου, γενική διευθύντρια Bristol Myers Squibb Ελλάδας

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, η BMS Ελλάδας διοργάνωσε εσωτερική εκδήλωση με τίτλο «Breathing Beyond» με κεντρικό προσκεκλημένο έναν ασθενή με καρκίνο

του πνεύμονα. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τον ίδιο πώς βιώνει τη ζωή με μία από τις πιο σοβαρές μορφές καρκίνου, τις προκλήσεις που αντιμε-

τωπίζει στην καθημερινότητά του, τον αντίκτυπο στις σχέσεις με τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο, αλλά και πώς συμμετέχει στη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων που τον αφορούν. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Κορίνα Πατέλη Bell, πρόεδρος του οργανισμού «Fair life - Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» (Fairlife LCC), ο οποίος αποτελεί τον πρώτο μη κερδοσκοπικό κοινωνικό φορέα στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα του καρκίνου του πνεύμονα, με όραμα την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη βελτίωση της διαχείρισης της νόσου, από την πρόληψη έως τη θεραπεία. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι ως σταθερός υποστηρικτής του έργου του οργανισμού από την αρχή λειτουργίας του, η BMS Ελλάδας συνδράμει και φέτος μέσω δωρεάς στην εκπλήρωση των στόχων και του σκοπού αυτού. Ο Σοφοκλής Χάνος, Patient Advocacy & Communications Manager της BMS Ελλάδας, δήλωσε: «Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ασθενών έχει καθιερωθεί ως αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της Bristol Myers Squibb. Μας υπενθυμίζει το λόγο για τον οποίο εργαζόμαστε, μας δίνει την ευκαιρία να νιώσουμε υπερήφανοι για όσα έχουμε πετύχει και να αντλήσουμε έμπνευση, ώστε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα. Εργαζόμαστε για τους ασθενείς μας».

Chiesi Hellas

Ευαισθητοποίηση του κοινού για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού! Η CHIESI HELLAS σχεδίασε και υλοποίησε και φέτος δύο δράσεις στο πλαίσιο του εταιρικού προγράμματος «We Act-Day» (We Actively Care For Tomorrow), που ήταν αφιερωμένες στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. Πιστή στη δέσμευσή της να χρησιμοποιεί το επιχειρείν ως δύναμη για το συλλογικό καλό, μία ημέρα κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά σε δράσεις με θετική επίδραση στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Φέτος, με κεντρικό μήνυμα «Δώσε στον οργανισμό σου τις αναπνοές που του αξίζουν!», όλοι οι εργαζόμενοι της Chiesi Hellas συγκεντρώθηκαν σε ομάδες στο Πεδίον του Αρεως, συνομίλησαν με περαστικούς και τους ενημέρωναν για το πού μπορεί να απευθυνθεί όποιος ενδιαφέρεται να βελτιώσει την πνευμονική του λειτουργία αλλάζοντας συνήθειες, όπως σταματώντας το κάπνισμα, ενώ διένειμαν και σχετικό ενημερωτικό υλικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία και δράσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας λειτουργούν σε κρατικά νοσοκομεία σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας Ιατρεία Διακοπής Κα-

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

πνίσματος. Επιπλέον, στο κατάμεστο αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η καλλιτεχνική ομάδα «Καρυδότσουφλο» παρουσίασε, δωρεάν για το κοινό, την παιδική θεατρική παράσταση «Το Παραμύθι της Ανάσας». Πρόκειται για μια συμβολική ιστορία για το κάπνισμα και τις εξαρτήσεις, η οποία

απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας, με πρωταγωνίστρια την πολύτιμη πριγκίπισσα Ανάσα. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. H πνευμονολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος Πρόληψης του καπνίσματος της ΕΠΕ, Δήμητρα Μπουσίου, δήλωσε

σχετικά με τη θεατρική παράσταση: «Η υλοποίηση δράσεων Αγωγής Υγείας στα παιδιά, από την προσχολική ήδη ηλικία, είναι πρωταρχικής σημασίας στην αναχαίτιση και τον έλεγχο της επιδημίας του καπνίσματος. Το πρόγραμμα “ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ” δεν περιορίζεται στο αμιγώς ενημερωτικό περιεχόμενο, αλλά επεκτείνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων,

στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιρροών και την κοινωνική ενδυνάμωση, με εκπαιδευτικό εργαλείο το παραμύθι, τα θεατρικά δρώμενα, το τραγούδι και το παιχνίδι, σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της βιωματικής, αλληλεπιδραστικής και συμμετοχικής μάθησης και στόχο τη διατήρηση αδιάπτωτου του ενδιαφέροντος του συ-

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


45

health | Επιχειρηματικά νέα GE HealthCare

Ανάπτυξη εφαρμογών υπερήχων με Τεχνητή Νοημοσύνη! ΌΠΩΣ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ η GE HealthCare (Nasdaq: GEHC), έλαβε επιχορήγηση από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates ύψους άνω των 44 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία φιλικών προς τον χρήστη υποστηριζόμενων από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) εργαλείων αυτόματης αξιολόγησης υπερηχογραφικών απεικονίσεων. Τα εργαλεία αυτά θα επιδιώξουν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας -ακόμη και εκείνους που δεν έχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση ή εμπειρία με τους υπερήχους- με πληροφορίες κλινικών αποφάσεων για την υποστήριξη αποτελεσματικότερων υπερηχογραφημάτων μαιευτικού και πνευμονικού ελέγχου καθ' όλη τη διάρκεια της μητρικής και εμβρυϊκής φροντίδας, καθώς και της παιδιατρικής υγείας των πνευμόνων, με στόχο την αύξηση της πρόσβασης σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα (LMIC) και σε διάφορους χώρους περίθαλψης. Η Caption Health, ηγέτης στον τομέα της ιατρικής Τεχνητής Νοημοσύνης, που εξαγοράστηκε από την GE HealthCare τον Φεβρουάριο του 2023, θα σχεδιάσει αυτή την τεχνολογία ώστε να λειτουργεί σε μια σειρά συσκευών και ανιχνευτών υπερήχων, συμπεριλαμβανομένων συσκευών χειρός χαμηλότερου κόστους. «Είμαστε υπερήφανοι και ενθουσιασμένοι που λάβαμε αυτή την επιχορήγηση από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates για να κάνουμε τους υπερήχους πιο προσιτούς σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Το υπερηχογράφημα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο και τη διάγνωση διαφόρων ιατρικών περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της υγείας των εγκύων μητέρων και της διαχείρισης των αναπνευστικών ασθενειών», δήλωσε ο Roland Rott, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του τμήματος υπερήχων της GE HealthCare. «Ωστόσο, ένας βασικός περιορισμός είναι η καθοδήγηση των λιγότερο εξειδικευμένων χρηστών για την αποτελεσματική

νόλου των μαθητών, ακόμη και αυτών με χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι οποίοι αποτελούν πληθυσμό υψηλού κινδύνου ως προς τις εθιστικές συμπεριφορές, με πρώτη στην ακολουθία αυτή του καπνίσματος». Στο πρόγραμμα πρόληψης «ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ» αναφέρθηκε και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Παρασκευή Κατσαούνου: «H Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με το πρόγραμμα πρόληψης “ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ”, επικοινωνεί με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και με εφήβους και με βιωματική μάθηση χτίζει συνειδήσεις “ελεύθερες από καπνό”, αλλά κυρίως με δυνατή θέληση και ικανότητα να μπορούν να αντιστέκονται στο ρεύμα της εποχής, έχοντας ιδανικά και αρχές που δεν διαπραγματεύονται». Ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Chiesi Hellas, Σταύρος Θεοδωράκης, ανέφερε: «Το πρόγραμμα We Act, για την ενίσχυση τοπικών κοινωνιών και την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου Chiesi και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αμοιβαίας ωφέλειας. Οι φετινές δράσεις εστίασαν στην υγεία των συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Είμαστε περήφανοι που, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, όλοι οι εργαζόμενοι της Chiesi Hellas αγκάλιασαν τις δράσεις μας σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και τον Δήμο Αθηναίων και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε συντονισμένα να ενεργούμε ως δύναμη για το συλλογικό καλό». NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

εφαρμογή των οικονομικά προσιτών τοπικών υπερήχων στο περιβάλλον φροντίδας τους. Αυτή η επιχορήγηση θα βοηθήσει να φέρει την κορυφαία τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης της Caption Health προσαρμοσμένη σε περισσότερους χρήστες και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει στην ενίσχυση της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη ανώτερης ποιότητας». Η μητρική και παιδική θνησιμότητα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο. Το 2020, σχεδόν 800 γυναίκες πέθαιναν κάθε μέρα από αιτίες που μπορούν να προληφθούν και συνδέονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, ενώ περίπου το 95% όλων των μητρικών θανάτων συνέβη σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα (LMIC). Το 2019, 2,4 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο πέθαναν τον πρώτο μήνα της ζωής τους. Οι τεχνολογίες υπερήχων χρησιμοποιούνται στη μητρική περίθαλψη για τον προσδιορισμό δεικτών υγείας του εμβρύου και καταστάσεων όπως η ηλικία κύησης, η παρουσίαση του εμβρύου, η πολλαπλή κύηση (περισσότερα από ένα έμβρυα), η βιωσιμότητα του εμβρύου, η ροή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και η έκτοπη κύηση. Για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών, η πνευμονία είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Επειδή τα συμπτώματα της πνευμονίας μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά, η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική θεραπεία και την πρόληψη των επιπλοκών. Το υπερηχογράφημα πνευμόνων σε σημείο φροντίδας μπορεί να παρέχει στους γιατρούς μια εικόνα ολόκληρου του πνεύμονα, είναι εύκολα επαναλαμβανόμενο και μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση της πνευμονίας με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με την ακτινογραφία θώρακος που γίνεται στο κρεβάτι.

Pfizer Hellas

Διαδικτυακός ιστότοπος για υποστήριξη ασθενών με διαταραχές λόγω ανεπάρκειας αυξητικής ορμόνης! MΙΑ ΝΈΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ για την ενημέρωση και υποστήριξη ατόμων με διαταραχές σωματικής ανάπτυξης, λόγω ανεπάρκειας αυξητικής ορμόνης, παρουσιάζει το τμήμα Σπανίων Παθήσεων της Pfizer Hellas. Πρόκειται για τον νέο διαδικτυακό ιστότοπο GroSupport www.grosupport.gr, ο οποίος προσφέρει ενημέρωση, καθοδήγηση και ενθάρρυνση στους ασθενείς και στους φροντιστές τους. Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Pfizer Hellas συμπίπτει με την παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ανάπτυξη των Παιδιών, η οποία εορτάζεται στις 20 Σεπτεμβρίου και έχει στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις διαταραχές που μπορεί να προκαλέσει η ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης στη φυσιολογική ανάπτυξη ενός παιδιού. Η ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης είναι μια σπάνια πάθηση που διαταράσσει τη σωματική ανάπτυξη και επηρεάζει μεταξύ 1 στις 4.000 έως 10.000 παιδιά παγκοσμίως. Εάν δεν αντιμετωπιστεί με επιτυχία, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό ανάστημα, αδύναμα κόκαλα και αδυναμία αντοχής στην άσκηση.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης να αναπτυχθούν με κανονικό ρυθμό και να επιτύχουν ένα υγιές ύψος ως ενήλικες. Οι ασθενείς με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης και οι φροντιστές τους αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην πορεία τους κατά τη διάγνωση και καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας, και χρειάζονται καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Για το λόγο αυτόν δημιουργήθηκε και το GroSupport (www.grosupport.gr), μια πηγή πληροφόρησης που μπορεί να προσφέρει υποστήριξη στα άτομα με διαταραχές που σχετίζονται με την ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης ή στους φροντιστές τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συναντούν στην καθημερινότητά τους. Έτσι, με την περιήγηση στο GroSupport

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε: Ενημέρωση για τη νόσο: στοιχεία σχετικά με τον τύπο της διαταραχής αυξητικής ορμόνης που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή το άτομο που φροντίζουν, τα οποία θα βοηθήσουν να κατανοήσουν τα οφέλη που θα τους προσφέρει η θεραπεία. Συναισθηματική υποστήριξη - για παράδειγμα, συμβουλές και τεχνικές που θα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας που σχετίζονται με την ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης ή τη φροντίδα ενός παιδιού με μια τέτοια διαταραχή. Υποστήριξη με πρακτικές ασκήσεις που θα βοηθήσουν τον ασθενή να διαχειριστεί καλύτερα την κατάστασή του (ή του παιδιού που φροντίζουν). Aπαντήσεις και συμβουλές - σχετικά με τη σημασία της τήρησης του προγράμματος θεραπείας.


46

health

Ρεπορτάζ |

Χρήστος Αποστολόπουλος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Έ

να πρωτοποριακό, για τα ελληνικά δεδομένα, σεμινάριο διοργανώθηκε στην Αθήνα από την Osteon Orthopedic & Spine Clinic σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Το πρώτο Osteon Ortho & Spine Course περιλάμβανε 46 ομιλίες, 32 τραπέζια πρακτικής εξάσκησης με τις πιο σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στις αρθρώσεις του ώμου, του γόνατος και της σπονδυλικής στήλης. Επιπλέον, διεξήχθησαν 5 ενότητες συζητήσεων περιστατικών ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούσαν από τις πιο συχνές μέχρι και τις πιο ασυνήθιστες ορθοπαιδικές παθήσεις. Νέοι ορθοπαιδικοί χειρουργοί, χειρουργοί σπονδυλικής στήλης και νευροχειρουργοί είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από έμπειρους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καταρτισμένους επιστήμονες. Σε δύο μέρες συνδυάστηκαν ταυτόχρονα θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ανέφερε ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κάνοντας λόγο για «πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα σεμινάριο», το οποίο παρείχε τη δυνατότητα σε νέους χειρουργούς, ορθοπαιδικούς και νευροχειρουργούς να εκπαιδευτούν από έμπειρους και καταξιωμένους τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς συναδέλφους τους. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει αποδείξει επανειλημμένως την προσήλωσή του τόσο στην εκπαίδευση των νέων γιατρών όσο και στην εφαρμογή καινοτόμων και σύγχρονων τεχνικών, υπογράμμισε ο κ. Χρ.

OSTEON ORTHOPEDIC & SPINE CLINIC

Πρωτοποριακό σεμινάριο σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού

Από αριστερά: Παναγιώτης Πάντος, ορθοπαιδικός χειρουργός, διευθυντής Τμήματος Άνω Άκρου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Βασίλειος Σακελλαρίου, ορθοπαιδικός, διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (MIS) Ισχίου-Γόνατος και Μυοσκελετικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Χρήστος Αποστολόπουλος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Κωνσταντίνος Σταρατζής, ορθοπαιδικός, χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, διευθυντής Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Αποστολόπουλος. Για πρωτοποριακό σεμινάριο έκανε λόγο και ο κ. Παναγιώτης Πάντος, ορθοπαιδικός χειρουργός, διευθυντής Τμήματος Άνω Άκρου, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, τονίζοντας ότι στα 32 τραπέζια πρακτικής εξάσκησης καταξιωμένοι γιατροί από την Ελλάδα και το εξωτερικό μπόρεσαν να δείξουν νέες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των συνηθέστερων παθήσεων

του ώμου του γόνατος και της σπονδυλικής στήλης. Προτεραιότητα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών παραμένει η συνεχής ιατρική εκπαίδευση και είναι από τους βασικούς στόχους του κάθε γιατρού η μετάδοση των γνώσεων από έμπειρους σε νεότερους, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση στις νέες γενιές, ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Σταραντζής, ορθοπαιδικός, χειρουργός Σπονδυλικής Στή-

Παναγιώτης Πάντος, ορθοπαιδικός χειρουργός, διευθυντής Τμήματος Άνω Άκρου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Βασίλειος Βουγιούκας, νευροχειρουργός, διευθυντής Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Νευροχειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Κωνσταντίνος Σταρατζής, ορθοπαιδικός, χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, διευθυντής Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Βασίλειος Σακελλαρίου, ορθοπαιδικός, διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (MIS) Ισχίου-Γόνατος και Μυοσκελετικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

λης, διευθυντής Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης και Σκολίωσης, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο συνέδριο που διοργανώνει η Osteon «στο πλαίσιο μιας αξιοσημείωτης προσπάθειας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Αθηνών για την προβολή νέων τεχνικών με ελάχιστη επεμβατικότητα σε γόνατο, ώμο και σπονδυλική στήλη», σημείωσε ο κ. Βασίλειος Σα-

κελλαρίου, ορθοπαιδικός, διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (MIS) Ισχίου-Γόνατος και Μυοσκελετικής Ογκολογίας, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη νέων γιατρών» χαρακτήρισε την παραπάνω προσπάθεια ο κ. Βασίλειος Βουγιούκας, νευροχειρουργός, διευθυντής Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Νευροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202348

Θέμα |

EUROLIFE FFH

Συμφωνία για τη χρήση της πλατφόρμας Green Carpet Σ

το πλαίσιο της καινοτόμου πρωτοβουλίας της Green Carpet, η Thomas Cook (India) Limited, η κορυφαία εταιρεία πολυκαναλικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών της Ινδίας, και η LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], μια παγκόσμιας εμβέλειας συμβουλευτική εταιρεία τεχνολογίας και ψηφιακών λύσεων, υπέγραψαν συμφωνία με τη Eurolife FFH, έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσεων, με περισσότερους από 500.000 πελάτες. Το Green Carpet, μια πρωτοποριακή παγκόσμια πρωτοβουλία με στόχο την παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από τα επαγγελματικά ταξίδια των στελεχών των εταιρειών, εξετάζει συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, παρέχοντάς τους εργαλεία για την καταγραφή, παρακολούθηση, ανάλυση, σύνταξη αναφοράς και τελικά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν. Η πλατφόρμα προσφέρει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις εκπομπές της Κατηγορίας 3, επιτρέποντας έτσι στους οργανισμούς να μειώσουν αισθητά τις δαπάνες τους για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG). Η ένταξη της Eurolife FFH στην πλατφόρμα Green Carpet υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανάγκη των εταιρειών που κατέχουν ηγετική θέση να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν, θέτοντας παράλληλα φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας. Ο κ. Madhavan Menon, Executive Chairman της Thomas Cook (India) Ltd, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τη Eurolife FFH στο Green Carpet, την πρωτοποριακή πρωτοβουλία μας για τη βιωσιμότητα. Η κοινή μας προσπάθεια τονίζει την κρίσιμη ανάγκη για τις εταιρείες παγκοσμίως να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να αναλάβουν την ευθύνη του ανθρακικού τους αποτυπώματος. Μέσω του Green Carpet, ανοίγουμε το δρόμο για ένα πιο πράσινο, πιο υπεύθυνο επιχειρηματικό τοπίο. Από την έναρξη της λειτουργίας του τον Μάρτιο του 2023, το Green Carpet έχει συγκεντρώσει την προσοχή σημαντικών φορέων από το διεθνές επιχειρηματικό τοπίο και η πορεία των εξαγορών μας είναι ενθαρρυντική. Αυτή η στρατηγική πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών και τη συμβολή της στην προστασία του

Το Green Carpet θα προσφέρει τα παρακάτω οφέλη στη Eurolife FFH: • Απλοποιημένη καταγραφή δεδομένων και ανάλυση των ταξιδιωτικών εκπομπών με πίνακες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. • Ευθυγράμμιση με τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας. • Ταχεία και εύκολη ενσωμάτωση στις τρέχουσες πλατφόρμες επαγγελματικών ταξιδιών της εταιρείας. • Προηγμένες τεχνολογίες Tεχνητής Nοημοσύνης (ΑΙ) και μηχανικής μάθησης (ML) για την παροχή στατιστικών αναλύσεων. • Λήψη αποφάσεων για την επίτευξη των Νet Ζero στόχων της επιχείρησης.

περιβάλλοντος». Ο κ. Sanjay Tugnait, President και CEO της Fairfax Digital Services, ανέφερε: «Το Green Carpet είναι ένας ισχυρός ρυθμιστής που θα δώσει τη δυνατότητα στους εταιρικούς πελάτες να επιταχύνουν το ταξίδι τους προς το Net Zero. Πρόκειται για μια παραδειγματική συνεργασία μεταξύ της Thomas Cook και της Eurolife FFH, που υποστηρίζεται από την πα-

γκόσμια τεχνογνωσία της Fairfax Digital στη δημιουργία ESG λύσεων. Η καταγραφή, η μέτρηση, η συγκριτική αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων και η σύνταξη αναφορών δεν είναι μόνο μια απαίτηση του ΟΗΕ σχετική με τις εκπομπές της Κατηγορίας 3, αλλά και μια κοινωνική υποχρέωση για εμάς να κάνουμε το χρέος μας και να σώσουμε τον πλανήτη. Κατά τη φετινή χρονιά της προεδρίας της Ινδίας στην G20, ως μέλος της Ομάδας Δράσης G20 Startup 20 για τη Βιωσιμότητα, είμαι χαρούμενος που δημιουργήσαμε αυτή την ψηφιακή λύση, την οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε μεταξύ των χωρών της G20». Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurolife FFH, τόνισε: «Φιλοδοξούμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους όχι μόνο μέσα από τα ασφαλιστικά μας προϊόντα, αλλά και μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία με διάφορους τρόπους. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε κινητήριο δύναμη για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, γι' αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο Green Carpet στο πλαίσιο της συνολικής ESG στρατηγικής μας. Κάθε ουσιαστικό εργαλείο που βοηθά τον κόσμο να αντιμετωπί-

σει την κλιματική αλλαγή πρέπει να λαμβάνει προβολή και υποστήριξη». Ο κ. Sudhir Chaturvedi, President και Executive Board Member της LTIMindtree, είπε: «Εμείς στην LTIMindtree αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας σε θέματα ESG και ψηφιακών λύσεων για να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν το ταξίδι τους προς τους “μηδενικούς ρύπους”, αντιμετωπίζοντας τις εκπομπές της Κατηγορίας 3 από τα εταιρικά επαγγελματικά ταξίδια. Η πλατφόρμα, που βασίζεται στο μοντέλο SaaS, προάγει τις προσπάθειες βιωσιμότητας των εταιρειών μέσω της αυτοματοποίησης στη συλλογή δεδομένων, του υπολογισμού και της διεξοδικής ανάλυσης των σχετικών στοιχείων, καθώς και της σύνταξης αναφορών σχετικά με τις εκπομπές, ώστε οι εταιρείες να καταφέρουν να καταστήσουν τα επαγγελματικά τους ταξίδια βιώσιμα. Η πρωτοβουλία λανσαρίστηκε στις αρχές αυτού του έτους σε συνεργασία με την Thomas Cook India, με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης και της αναφοράς των εκπομπών της Κατηγορίας 3 σε ευθυγράμμιση με τα παγκόσμια πρότυπα, καθώς και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα για την οικοδόμηση ενός πιο πράσινου πλανήτη». NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


ALLIANZ: ΚΑΤΆ 1,9% ΑΥΞΉΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΤΆ ΚΕΦΑΛΉΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ Αύξηση των ακαθάριστων κατά κεφαλήν χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων κατά +1,9% είδαν τα ελληνικά νοικοκυριά το 2022, σύμφωνα με τη 14η έκδοση του «Global Wealth Report» του Ομίλου Allianz, που θέτει στο μικροσκόπιο την περιουσιακή και την κατάσταση χρέους των νοικοκυριών σε σχεδόν 60 χώρες. Η Ελλάδα ανέβηκε ένα σκαλοπάτι, φτάνοντας την 29η θέση στην κατάταξη των πλουσιότερων χωρών

σελ. 54-55

Η ΠΡΟΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΟΔΟ ΤΟΥ FUND

Σε τροχιά αποεπένδυσης από Prodea η Castlelake

► Γιατί μεταβίβασε τα δικαιώματα ψήφου στον Χρ. Παπαχριστοφόρου ► Η ΑΕΕΑΠ πουλά ακίνητα αξίας 293 εκατ. ευρώ. «Γαλαντόμο» προμέρισμα χρήσης 2023

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΙΟΥ

Σ

ε τροχιά αποεπένδυσης από τη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας, τη Prodea Investments, βρίσκεται, πλέον, ο μεγαλομέτοχός της, Castlelake Opportunities Partners, μετά από μια πενταετία, κατά τη διάρκεια της οποίας εισέπραξε σημαντικά ποσά, μέσω μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου. Προ μερικών ημερών, η Castlelake μεταβίβασε στην

Invel Re Holdings, συμφερόντων Χρ. Παπαχριστοφόρου, τα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 87% του μετοχικού κεφαλαίου. Το private equity fund συνεχίζει να ελέγχει τις μετοχές, αλλά μεταβίβασε τα δικαιώματα ψήφου. Πρακτικά, εξουσιοδότησε τον Χρ. Παπαχριστοφόρου να χειριστεί την αποεπένδυσή της από την ΑΕΕΑΠ. Η αλλαγή ελέγχου, που σηματοδότησε η μεταβίβαση διΣυνέχεια στη σελίδα 50


50

Ρεπορτάζ |

Σε τροχιά αποεπένδυσης από Prodea η Castlelake Συνέχεια από τη σελ. 49

καιωμάτων ψήφου, επέφερε υποχρέωση δημόσιας πρότασης προς τους κατόχους των ελεύθερα διαπραγματευόμενων τίτλων. Η τιμή της δημόσιας πρότασης ανήλθε σε 7,5 ευρώ ανά μετοχή, με την αγορά να δίνει μικρές πιθανότητες να υπάρξει ουσιαστικό ποσοστό αποδοχής. Κατά την περίοδο αποδοχής δεν πρόκειται να «τρέξουν» εξελίξεις, ως προς τη σταδιακή αποεπένδυση της Castlelake. Η προεργασία, όμως, έχει ξεκινήσει για διεύρυνση του free float μέσω ενός αποτελεσματικού placement που θα μειώσει το ποσοστό της Castlelake. Το ζήτημα είναι αν συνοδευτεί και με μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου σε ομάδα βασικών επενδυτών ή σε έναν μεγαλομέτοχο. Πριν ξεκινήσει τη διαδικασία αποεπένδυ-

σης, η Castlelake θα εισπράξει το προμέρισμα χρήσης 2023. Η Prodea ανήρτησε στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου, με σκοπό τη διανομή προσωρινού μερίσματος. Μέρισμα που λογικά θα είναι «γαλαντόμο», καθώς στο ταμείο της θα μπουν ως το τέλος του μήνα άλλα 154 εκατ. ευρώ από την υλοποίηση της συμφωνίας με την ΕΤΕ. Οι συζητήσεις μεταξύ Παπαχριστοφόρου/ Castlelake και Παπαλέκα, για την είσοδο του τελευταίου με μειοψηφικό ποσοστό στην ΑΕΕΑΠ, έχουν σταματήσει. Αντίθετα, υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση με άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές, μεταξύ των οποίων τράπεζες και private equity funds.

Πουλά ακίνητα αξίας 293 εκατ. ευρώ! Την ίδια στιγμή, η Prodea προχωρά σε μόχλευση του ενεργητικού της, μέσω πώλησης αξιόλογου μέρους του χαρτοφυλακίου ακινή-

ΑΔΜΗΕ

Επενδύσεις 5,7 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας

Ε

πενδύσεις που θα φτάσουν τα 5,7 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, με στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων και των εγχώριων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπονται στο επικαιροποιημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2024-2033 του ΑΔΜΗΕ που υποβλήθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης του προκαταρκτικού σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, στο επικαιροποιημένο ΔΠΑ εξειδικεύονται οι τεχνικές παράμετροι των νέων διασυνοριακών διασυνδέσεων με την Ιταλία και την Αλβανία, που θα συμβάλλουν σημαντικά στην εξαγωγική δυνατότητα της χώρας μας για πράσινη

ενέργεια. Εντάσσονται επίσης και νέα έργα που προωθούν την ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και την ασφαλή μεταφορά ενέργειας και την κάλυψη των φορτίων των Ιόνιων Νησιών. Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ θα αυξήσει τον ηλεκτρικό χώρο στα δίκτυα ηλεκτρισμού στα 27-29 GW έως το τέλος της δεκαετίας, συμβάλλοντας, ουσιαστικά, στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα, αλλά και στην εξαγωγή της περίσσειας της παραγόμενης «πράσινης» ενέργειας προς την Κεντρική Ευρώπη. Η δε ονομαστική μεταφορική ικανότητα των διεθνών διασυνδέσεων προβλέπεται να αυξηθεί από

6,7 GW περίπου σήμερα στα 10,2 GW στο τέλος της δεκαετίας. Με την ολοκλήρωση και της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης ΕλλάδαςΒουλγαρίας (που τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2023), το ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας θα πληροί το στόχο της διασυνδεσιμότητας 15% που έχει θέσει η Ε.Ε. πριν από το 2025, δηλαδή πολύ νωρίτερα από το έτοςστόχο που είναι το 2030. Τα κυριότερα νέα έργα στο ΔΠΑ 2023-2034 είναι η ηλεκτρική διασύνδεση ΕλλάδαςΙταλίας, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αλβανίας, τα νέα έργα μεταφοράς στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και το νέο έργο διασύνδεσης μεταξύ της τερματικής διάταξης Κυλλήνης και του Υποσταθμού Κεφαλλονιά ΙΙ. Η ενίσχυση των διεθνών

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


51

| Ρεπορτάζ

των της, κίνηση που της παρέχει την ευχέρεια να αποπληρώσει και να αναχρηματοδοτήσει δανεισμό. Στις 30 Ιουνίου η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας είχε προοριζόμενα προς πώληση ακίνητα, συνολικής αξίας 209,8 εκατ. ευρώ. Εντός του πρώτου εξαμήνου προχώρησε σε κάποιες πωλήσεις, με πιο εμβληματική τη μεταβίβαση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το μηχανογραφικό κέντρο της Εθνικής στον Γέρακα. Η ΑΕΕΑΠ έχει, ήδη, ανακοινώσει από το καλοκαίρι τη συμφωνία με την Εθνική για την πώληση στην τράπεζα 43 ακινήτων, τα οποία η τελευταία μισθώνει, έναντι συνολικού τιμήματος 237,25 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, όπως προαναφέρθηκε, εισέπραξε 83,25 εκατ. ευρώ από την πώληση του Γέρακα. Η υλοποίηση της συμφωνίας για τα υπόλοιπα ακίνητα, έναντι τιμήματος 154 εκατ. ευρώ, αναμένεται ως την 31η Οκτωβρίου. Επιπρόσθετα, η εταιρεία αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας για την πώληση των κυπριακών εταιρειών Vanemar Properties Ltd., Threefield Properties Ltd. και Azemo Properties Ltd., 100% θυγατρικές της εταιρείας CYREIT AIF Variable Investment Company. Η εύλογη αξία των ακινήτων, που κατέχουν, ανερχόταν στις 30 Ιουνίου σε 8,9 εκατ. ευρώ. Τέλος, από πέρσι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια πώλησης, σε μεμονωμένη βάση, 45 ακινήτων, εύλογης αξίας 43,97 εκατ. ευρώ, καθώς και της εταιρείας Μιλόρα Α.Ε., που κατέχει επίσης ακίνητο αξίας 1,83 εκατ. ευρώ.

Αποπλήρωσε δάνεια ΕΤΕ-EBRD η Prodea Η ΑΕΕΑΠ χρησιμοποίησε μέρος του τιμήματος που εισέπραξε από την πώληση του ακινήτου στον Γέρακα, για να προχωρήσει τον Ιούλιο σε αποπληρωμή κεφαλαίου 34,8 εκατ. ευρώ ομολογιακού δανείου, το οποίο είχαν καλύψει Εθνική και EBRD. Ταυτόχρονα, προπλήρωσε το υπόλοιπο (21,2 εκατ. ευρώ) ομολογιακού δανείου της θυγατρικής της IQ Hub. Τέλος, την περασμένη εβδομάδα (28 Σεπτεμβρίου), η Prodea συνήψε με την Πειραιώς συμφωνία, βάσει της οποίας η τράπεζα θα καλύψει ομολογιακό δάνειο ως 180 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με δυνατότητας παράτασης για άλλα δύο έτη. Το δάνειο λαμβάνεται για αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, νέες επενδύσεις κ.ά.

Με 4,99% στην Prodea η Alpha Bank Ο Όμιλος Alpha Bank απέκτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο Αύγουστο το 4,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Prodea από την Castlelake. Πρόκειται, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, για κίνηση διττού χαρακτήρα. Αφενός επενδυτικό, καθώς η Alpha Bank απέκτησε θέση στη μεγαλύτερη εγχώρια ΑΕΕΑΠ, διευρύνοντας τις πηγές εσόδων της και το αποτύπωμά της στην αγορά του real estate, εν όψει, μάλιστα, απόκτησης επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα. Αφετέρου λειτουργεί προς την κατεύθυνση δημιουργίας πλέγματος πολυεπίπεδων συνεργασιών της Alpha στο real estate.

ΔΝΤ

«Βλέπει» πρωτογενές πλεόνασμα 2% το 2024 ► Βουτιά για το δημόσιο χρέος

Α

ύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης της Ελλάδας από 0,1% πέρυσι στο 1% φέτος και στο 2% το 2024, καθώς και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την έκθεσή του για τις παγκόσμιες δημοσιονομικές εξελίξεις (Fiscal Monitor). Σε ό,τι αφορά στο συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τους τόκους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, αναμένεται μείωση του ελλείμματος από 2,3% πέρυσι στο 1,6% φέτος και περαιτέρω στο 0,8% το 2024. Όπως τονίζεται, η μείωση του ελλείμματος θα προέλθει από τη μεγαλύτερη μείωση των δημοσίων δαπανών σε σχέση με τη μείωση των δημοσίων εσόδων. Οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να υποχωρήσουν από το 52,5% του ΑΕΠ πέρυσι στο 48,9% φέτος και περαιτέρω στο 47,1% το 2024, ενώ τα δημόσια έσοδα να μειωθούν από το 50,2% στο 47,3% και το 46,4%, αντίστοιχα. Το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί από 178,1% του ΑΕΠ πέρυσι στο 168% φέτος και στο 160,2% το 2024, για να συνεχίσει να μειώνεται και τα επόμενα χρόνια, υποχωρώντας στο 145,3% το 2028. Σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο χρέος, αναφέρει ότι είναι γενικά υψηλό σε όλο τον κόσμο σε μια περίοδο αύξησης των επιτοκίων και ότι περισσότερες χώρες πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρότερες δημοσιονομικές πολιτικές, όχι μόνο για να ανασυγκροτήσουν αποθέματα ασφαλείας και να περιορίσουν τους δημοσιονομικούς κινδύνους, αλλά και για να συμβάλουν στις προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στο στόχο τους. Εκτιμά ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί το 2023, λόγω της ανοδικής πορείας του στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, των ΗΠΑ και της Κίνας. Μεσοπρόθεσμα, αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, αλλά αν εξαιρεθούν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες, θα μειώνεται κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα ετησίως. Τέλος, τονίζει ότι με τον προβλεπόμενο ρυθμό αύξησης, το παγκόσμιο χρέος θα φτάσει το 100% του ΑΕΠ στο τέλος της δεκαετίας.

ΤτΕ

Αμετάβλητο το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος

διασυνδέσεων, που εμπεριέχει η επικαιροποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, είναι εξαιρετικά σημαντική για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, τις τιμές που θα απολαμβάνει ο καταναλωτής και τη στρατηγική προτεραιότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί από εισαγωγέα ενέργειας σε χώρα εξαγωγική, με την αξιοποίηση του πολύ μεγάλου δυναμικού που διαθέτει σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τόνισε ο υπουργός ΠεριNEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

βάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδ. Σκυλακάκης. Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο ΑΔΜΗΕ εξακολουθεί να διατηρεί σταθερό βηματισμό στα μεγάλα και απαιτητικά έργα του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης που θα υπερδιπλασιάσουν την αξία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς μέχρι το 2030.

Αμετάβλητο διατηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την Ελλάδα για το δ΄ τρίμηνο του 2023 στο «μηδέν τοις εκατό» (0%), με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Οκτωβρίου 2023. Ο οδηγός αποθέματος ασφαλείας, όπως ορίζεται στη Σύσταση ΕΣΣΚ/2014/1, είναι «μηδέν», δεδομένου ότι η τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) παραμένει αρνητική. Η διατήρηση του υφιστάμενου ποσοστού αιτιολογείται επίσης από την αξιολόγηση πρόσθετων δεικτών για τη δημιουργία και συσσώρευση του κυκλικού συστημικού κινδύνου. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί αμετάβλητο το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την Ελλάδα για το δ΄ τρίμηνο του 2023 στο «μηδέν τοις εκατό» (0%), με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Οκτωβρίου 2023. Το ποσοστό αυτό ορίστηκε για πρώτη φορά το α΄ τρίμηνο του 2016 και παραμένει μηδενικό έκτοτε. Σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 202/1/11.03.2022, η οποία καθορίζει τη διαδικασία εφαρμογής και τη μεθοδολογία καθορισμού του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί ανά τρίμηνο την ένταση του κυκλικού συστημικού κινδύνου και την καταλληλότητα του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ, τον οδηγό αποθέματος ασφαλείας και, κυρίως, πρόσθετους δείκτες για τη συσσώρευση του κυκλικού συστημικού κινδύνου.


52

Τραπεζικά νέα |

ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ

Νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού

Εθνική Τράπεζα

Επιτυχημένη έκδοση ομολόγων ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα την τοποθέτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 8,0%. Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη. Η έκδοση, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης και αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών. Η συναλλαγή συνεισφέρει περίπου 136 μονάδες βάσης (μ.β.) στα συνολικά κεφάλαια της τράπεζας και αυξάνει το MREL στο 23,85%, 116 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2024. Η συναλλαγή προσείλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από 1,3 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών. Περίπου το 75% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Παγκρήτια Τράπεζα Αλλαγή μελών Δ.Σ.

ΑΛΛΑΓΈΣ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώθηκαν κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, ανακοινώθηκαν οι παραιτήσεις του κ. Δημήτρη Δημόπουλου, προέδρου Δ.Σ., καθώς και των κ.κ. Πέτρου Φουρτούνη Αντιπροέδρου Δ.Σ., Κωνσταντίνου Παπαδάκη και Δαμιανού Χαραλαμπίδη, μελών Δ.Σ., οι οποίες και έγιναν αποδεκτές. Με ομόφωνη απόφαση η Γενική Συνέλευση απένειμε τον τίτλο του επίτιμου προέδρου στον κ. Δημήτρη Δημόπουλο ως ένδειξη αναγνώρισης της θετικής συμβολής του, κατά τη διάρκεια της θητείας του, στην αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα παραιτηθέντα μέλη αντικαθιστούν οι κ.κ. Στυλιανός Πιρπινιάς, ως νέος πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνος Μακέδος, ως αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, Διονυσία Ξηρόκωστα, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Υβέτ Κοσμετάτου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των νέων μελών θα διαρκέσει μέχρι τις 22.07.2024 και θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα έχει ως εξής: • Στυλιανός Πιρπινιάς - πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος • Κωσταντίνος Μακέδος -αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος • Αντώνης Βαρθολομαίος - διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος • Γεώργιος Κουρλετάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος • Διονυσία Ξηρόκωστα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος • Υβέτ Κοσμετάτου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος • Αντώνης Βασιλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος • Νικόλαος Βουγιούκας, μη εκτελεστικό μέλος • Ιωσήφ Σηφάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος • Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος • Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Π

ρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, με αποζημίωση η οποία μπορεί να φθάσει έως και 220.000 ευρώ, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους του δικτύου καταστημάτων, έχει σχεδιαστεί με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο και περιλαμβάνει σημαντικές παροχές για τον εργαζόμενο που θα το επιλέξει και την οικογένειά του, ώστε να τους προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Το πρόγραμμα αφορά κατά κύριο λόγο εργαζομένους στο δίκτυο καταστημάτων, σε ρόλους που επηρεάζονται από το μετασχηματισμό του στο νέο μοντέλο. Περιλαμβάνει ευνοϊκότερους ό-

ρους σε σχέση με πρόσφατα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης της τράπεζας, με σημαντικές προσαυξήσεις στο συνολικό ποσό αποζημίωσης και με στόχο να υποστηρίξει ιδιαίτερα εργαζομένους σε ρόλους που μεταβάλλονται, ενώ ενσωματώνει σημαντικές παροχές για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του. Σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, η τράπεζα έχει σχεδιάσει επίσης συμβουλευτικά προγράμματα, τα οποία θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν στην ομαλή μετάβασή τους σε νέες επαγγελματικές διαδρομές. Όπως επισημαίνεται, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ένα ευρύ πρό-

γραμμα εταιρικού μετασχηματισμού που περιλαμβάνει αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας, συνεχή εξορθολογισμό του κόστους και ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλες τις δραστηριότητές της. Ειδικότερα για το Δίκτυο των 387 καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα, η υιοθέτηση του νέου τύπου τραπεζικού καταστήματος στοχεύει στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη με σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές και με παράλληλη κεντροποίηση εργασιών ώστε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις πωλήσεις. Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023.

ALPHA SERVICES AND HOLDINGS

Για 7η συνεχή χρονιά στον χρηματι Τ

ο υψηλό επίπεδο εταιρικής υπευθυνότητας της Alpha Services and Holdings επιβεβαιώνει για 7η συνεχή χρονιά η συμπερίληψη της τράπεζας στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας «Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series», λαμβάνοντας κορυφαία βαθμολογία για τις συντονισμένες ενέργειές της που στοχεύουν στην αναβάθμιση της εταιρικής της διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση αξιολόγησης, η Alpha Services and Holdings διατήρησε τη συνολική επίδοσή της σε σχέση με το 2022, συνεχίζοντας να λαμβάνει για 2η συνεχόμενη χρονιά την πιο υψηλή βαθμολογία στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία την τοποθετεί στην κορυφή των τραπεζών και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό κλάδο και υπάγονται στον δείκτη. Υψηλές ήταν οι επιδόσεις της Alpha Services and Holdings στα θέματα που αφορούν στην κοινωνία, με την FTSE Russel να την αξιολογεί με την καλύτερη βαθμολογία για τις επιδόσεις της σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινότητας (Human Rights & Community) και Εργασιακών Κριτηρίων (Labour

Standards), ενώ υψηλότερες του μέσου όρου, τόσο των ελληνικών όσο και των ξένων τραπεζών, είναι και οι επιδόσεις της σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας για Κοινωνικές Δράσεις. Σε ό,τι αφορά στο Περιβάλλον, η μητρική του Ομίλου Alpha Bank βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο των υπόλοιπων ελληνικών και ξένων τραπεζών, γεγονός που αντανακλά τις σημαντικές της πρωτοβουλίες στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank αποτέλεσε πρόσφατα την πρώτη ελληνική τράπεζα που προσυπέγραψε την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Ουδετερότητα στον τραπεζικό κλάδο (Net Zero Banking Alliance - NZBA), αναλαμβάνοντας επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Σύμφωνα με την έκθεση της FTSE Russel, η μητρική του Ομίλου Alpha Bank διατήρησε και βελτίωσε περαιτέρω τις κορυφαίες επιδόσεις της σε θέματα Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας την καλύτερη βαθμολογία στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Anti-Corruption), NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


53

| Ρεπορτάζ

Εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει το δίκτυο των καταστημάτων της Την ίδια ώρα, έναν νέο τύπο τραπεζικού καταστήματος υιοθετεί η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία και ενσωματώνοντας τις σύγχρονες τραπεζικές τάσεις και πρακτικές. Στόχος είναι η δημιουργία των καταστημάτων του μέλλοντος, που θα συνδυάζουν καινοτομίες και στοχευμένη εξυπηρέτηση από έμπειρους τραπεζικούς συμβούλους, σε ένα μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον, ώστε η τράπεζα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της και ταυτόχρονα να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους της. Για το λόγο αυτόν προχωρά σε σημαντι-

κές επενδύσεις, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που δίνει στη δυναμική που διαθέτει το δίκτυό της, το μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο της χώρας με 387 καταστήματα, τα οποία καλύπτουν στρατηγικά την επικράτεια. Στο νέο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, ο πελάτης απολαμβάνει γρήγορη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε ένα ανοικτό, φιλικό και οικείο περιβάλλον. Με την είσοδό του τον υποδέχεται ο τραπεζικός σύμβουλος και τον κατευθύνει ανάλογα με τις εργασίες που θέλει να πραγματοποιήσει. Οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά μέσω μηχανημάτων που αξιοποιούν το ολοκληρωμένο δίκτυο ψηφιακών καναλιών, με τη βοήθεια του προσωπικού της τράπεζας όπου είναι απαραίτητο. Για τη διαχείριση των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών, υπάρχουν κλειστοί χώ-

ροι, οι οποίοι διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των συζητήσεων. Ο νέος, σύγχρονος σχεδιασμός του καταστήματος διευκολύνει την αλληλεπίδραση του πελάτη και του τραπεζικού συμβούλου, ώστε να βρεθεί το προϊόν ή η υπηρεσία που ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες του. Με τον τρόπο αυτόν αναβαθμίζεται η συνολική εμπειρία και εξυπηρέτηση των πελατών και ενδυναμώνεται περαιτέρω η ανθρωποκεντρική κουλτούρα που χαρακτηρίζει το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Με τη χρήση των ψηφιακών μέσων και την ψηφιοποίηση των λειτουργιών, επιτυγχάνεται ο δραστικός περιορισμός των αναγκαίων εντύπων, με αποτέλεσμα τόσο τον περαιτέρω περιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των συναλλαγών όσο και τη σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της τράπεζας. Η μετατροπή των καταστημάτων ξεκινάει άμεσα και θα ολοκληρωθεί σταδιακά. Ήδη λειτουργούν πιλοτικά τρία νέα καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λουτράκι με εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ταχύτητα και στην αμεσότητα εξυπηρέτησης του πελάτη σε ένα μοντέρνο περιβάλλον. Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της, επενδύει στη διαρκή εξέλιξή της, εφαρμόζοντας σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές, αξιοποιώντας το διευρυμένο δίκτυό της, επενδύοντας στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της και ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής στα συστήματά της, ώστε να ανταποκρίνεται με ταχύτητα στις σύγχρονες απαιτήσεις και προσωποποιημένες ανάγκες των πελατών της

στηριακό δείκτη αειφορίας «FTSE4Good» στην Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) και στη Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management). Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στην Εταιρική Διακυβέρνηση, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουλίου 2023, η αντιπροσώπευση των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας πλησίασε το 40% των μελών, το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η FTSE Russell, παγκόσμιας εμβέλειας πάροχος χρηματιστηριακών δεικτών, πιστοποιεί ότι η Alpha Bank αξιολογήθηκε από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα κριτήρια «FTSE4Good» και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε η μετοχή της να συμπεριληφθεί σε αυτές της Σειράς Δεικτών «FTSE4Good». Η Σειρά Δεικτών «FTSE4Good» δημιουργήθηκε από την FTSE Russell (επωνυμία της κοινοπραξίας μεταξύ της «FTSE International Limited» και της «Frank Russell Company») και μετρά την επίδοση των εταιρειών ως προς την εφαρμογή σημαντικών πρακτικών στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης. Οι Δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από πολλούς φορείς της αγοράς για τη δημιουργία και αξιολόγηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων. NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Eurobank

Εγκρίθηκε η εκταμίευση για την 5η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης ΈΛΑΒΕ η Eurobank την έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών για την εκταμίευση της πέμπτης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Με την 5η δόση και σε διάστημα 15 μηνών, η Eurobank έχει αναλάβει τη διαχείριση συνολικού ποσού άνω του €1 δισ. μέσω του ΤΑΑ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ελληνικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, ανταποκρινόμενη με συνέπεια στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός για την υλοποίηση του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ, με στόχο την εδραίωση βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία. Η Eurobank συμμετέχει ήδη στη χρηματοδότηση 55 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού €3,4 δισ. στη χώρα, αξιοποιώντας πόρους €925 εκατ. μέσω του ΤΑΑ και €687,4 εκατ. μέσω δανείων που χορήγησε παράλληλα με αυτά τα επενδυτικά σχέδια, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη της απασχόλησης στη χώρα. Σε άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο και τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα ΤΑΑ, η Eurobank αντιμετωπίζει ως προτεραιότητα την αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ από την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα και θέτει στη διάθεση των πελατών της την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της. Εστιάζοντας στον «πράσινο» και «ψηφιακό» προσανατολισμό του Προγράμματος του ΤΑΑ και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η τράπεζα ξεκινά άμεσα τη διάθεση και της 5ης δόσης, διοχετεύοντας πόρους σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους: • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με έμφαση σε πρώην λιγνιτοπαραγωγικές περιοχές, ηλεκτροκίνηση και μικροκινητικότητα, τηλεπικοινωνίες και αναβαθμίσεις δικτύου οπτικών ινών, λιανεμπόριο, παραγωγή μπαταριών και συσσωρευτών, τουρισμό, βιομηχανία φαρμάκων και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.


54

Α

ύξηση των ακαθάριστων κατά κεφαλήν χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων κατά +1,9% είδαν τα ελληνικά νοικοκυριά το 2022, σύμφωνα με τη 14η έκδοση του «Global Wealth Report» του Ομίλου Allianz, που θέτει στο μικροσκόπιο την περιουσιακή και την κατάσταση χρέους των νοικοκυριών σε σχεδόν 60 χώρες. Όπως αναφέρεται, με καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ανά κάτοικο ύψους 19.280 ευρώ, η Ελλάδα ανέβηκε ένα σκαλοπάτι, φτάνοντας την 29η θέση στην κατάταξη των πλουσιότερων χωρών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Allianz, τα ακαθάριστα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 1,9% το 2022, καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη με θετικό ρυθμό ανάπτυξης (ευρωζώνη: -4,6%). Αν και η κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων στο πεδίο της ασφάλισης/συνταξιοδότησης έχασε -9,1% σε αξία, αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% του συνόλου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ενώ τα χρεόγραφα σημείωσαν μικρή αύξηση 2,5%, το πιο σημαντικό είναι ότι οι τραπεζικές καταθέσεις, με μερίδιο χαρτοφυλακίου σχεδόν 60%, συνέχισαν να αυξάνονται με σχετικά ισχυρή αύξηση 2,7%. Μετά την κορύφωση στα χρόνια της πανδημίας 2020 και 2021, οι νέες αποταμιεύσεις μειώθηκαν κατά ένα σημαντικό ποσοστό που φτάνει το 72,5% -αλλά με 2,8 δισ. ευρώ, παρέμειναν τουλάχιστον σε θετικό έδαφος-, ενώ τα περισσότερα χρόνια μετά την κρίση του ευρώ, τα ελληνικά νοικοκυριά αναγκάστηκαν να πουλήσουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες. Οι νέες αποταμιεύσεις κατανέμονται σχετικά ομοιόμορφα σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ωστόσο οι κινητές αξίες έλαβαν το μεγαλύτερο ποσοστό: Οι Έλληνες αποταμιευτές φαίνεται να διατηρούν την εμπιστοσύνη που βρήκαν στις κεφαλαιαγορές. Σε σύγκριση με το έτος πριν από την πανδημία, το 2019, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να είναι υψηλότερα κατά 12,1%, αλλά μόνο σε ονομαστικούς όρους. Προσαρμοσμένη για τον πληθωρισμό απομένει μόνο μια μικρή αύξηση 3,3%, ωστόσο η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης που σημείωσαν πραγματική αύξηση -3,1%. Η αύξηση των υποχρεώσεων ήταν και πάλι αρνητική, μειωμένη κατά

Μελέτη |

ALLIANZ

Κατά 1,9% αυξήθηκαν τα κατά κεφαλήν περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών νοικοκυριών

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


55

| Μελέτη

-6,3%. Η αύξηση κατά 3,4% το 2021 φάνηκε να είναι παροδική: Σχεδόν όλα τα έτη μετά την κρίση του ευρώ, τα ελληνικά νοικοκυριά μείωσαν τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να είναι κατά 33% χαμηλότερες από την κορύφωσή τους το 2010. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά ένα σημαντικό ποσοστό 6,7%. Με καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ανά κάτοικο ύψους 19.280 ευρώ, η Ελλάδα ανέβηκε ένα σκαλοπάτι, φτάνοντας την 29η θέση στην κατάταξη των πλουσιότερων χωρών. Σε ό,τι αφορά στα γενικότερα συμπεράσματα για την περιουσιακή και την κατάσταση χρέους των νοικοκυριών σε σχεδόν 60 χώρες:

Καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά κεφαλήν το 2022

Annus Horribilis Το 2022 θεωρείται annus horribilis για τους αποταμιευτές. Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων μειώθηκαν σε όλους τους τομείς, έχοντας ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση, κατά -2,7%, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών διεθνώς. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση που σημειώνεται από την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2008. Ωστόσο, οι ρυθμοί ανάπτυξης των τριών κύριων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων διέφεραν σημαντικά. Ενώ τα χρεόγραφα (-7,3%) και η ασφάλιση/συνταξιοδότηση (-4,6%) υποχώρησαν σημαντικά, οι τραπεζικές καταθέσεις παρουσίασαν ισχυρή αύξηση κατά +6,0%. Συνολικά, χάθηκαν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,6 τρισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε 233 τρισ. ευρώ στο τέλος του 2022. Η πτώση ήταν εντονότερη στη Βόρεια Αμερική (-6,2%) και αμέσως μετά στη Δυτική Ευρώπη (-4,8%). Η Ασία, από την άλλη πλευρά, με εξαίρεση την Ιαπωνία, εξακολουθεί να καταγράφει σχετικά ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Κίνας αυξήθηκαν επίσης δυναμικά, σημειώνοντας ανάπτυξη 6,9%. Ωστόσο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (+13,3%) και τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών (+15,9%), η αύξηση αυτή ήταν μάλλον απογοητευτική, καθώς τα επανειλημμένα lockdowns είχαν σημαντική επίδραση.

Σε δεινή οικονομική θέση Παρά τις οδυνηρές απώλειες, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών παρέμειναν σε υψηλότερα επίπεδα παγκοσμίως, αυξημένα κατά σχεδόν +19%, σε σχέση με την περίοδο πριν από την

κρίση του κορονοϊού στο τέλος του περασμένου έτους - σε ονομαστικούς όρους. Ακολουθώντας τα επίπεδα του πληθωρισμού, σχεδόν τα δύο τρίτα της (ονομαστικής) ανάπτυξης επηρεάστηκαν δραματικά από την αύξηση των τιμών, μειώνοντας την πραγματική ανάπτυξη στο πενιχρό ποσοστό 6,6% μέσα σε τρία χρόνια. Ενώ οι περισσότερες περιοχές θα μπορούσαν τουλάχιστον να διατηρήσουν πραγματικό αναπτυξιακό ρυθμό αύξησης του πλούτου, η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είναι διαφορετική: Τα όποια ουσιαστικά κέρδη εξανεμίστηκαν, ο πραγματικός πλούτος μειώθηκε κατά -2,6% κατά τη διάρκεια του 2019. «Για χρόνια, οι αποταμιευτές διαμαρτύρονταν για τα μηδενικά επιτόκια», δήλωσε ο Ludovic Subran, επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz. «Αλλά ο πραγματικός εχθρός των αποταμιευτών είναι ο πληθωρισμός. Και όχι μόνο μετά την εκτίναξη του πληθωρισμού έπειτα τον κορονοϊό. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τα κατά κεφαλήν περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 167% πριν από τον πληθωρισμό τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά μετά την αύξηση του πληθωρισμού, η αύξηση αυτή φτάνει μόλις το 15%.

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για έξυπνη αποταμίευση και περισσότερο οικονομικό αλφαβητισμό. Αλλά ο πληθωρισμός είναι ένα θηρίο που δύσκολα μπορεί να νικηθεί. Χωρίς κίνητρα και υποστήριξη για μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις, οι περισσότεροι αποταμιευτές μπορεί να δυσκολευτούν».

Δεν θα υπάρξει ούριος άνεμος Μετά την πτώση τους το 2022, τα διεθνή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να επιστρέψουν σε ανάπτυξη το 2023. Αυτό προκύπτει κυρίως από τη (μέχρι στιγμής) θετική εξέλιξη στις χρηματιστηριακές αγορές. Συνολικά, αναμένεται ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διεθνώς θα αυξηθούν κατά περίπου 6%, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την περαιτέρω «ομαλοποίηση» της αποταμιευτικής συμπεριφοράς. Δεδομένου πως το ποσοστό του παγκόσμιου πληθωρισμού παραμένει κοντά στο 6% το 2023, οι αποταμιευτές γλιτώνουν για έναν ακόμη χρόνο τις πραγματικές απώλειες στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία. «Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές,

Σε ευρώ

Ανά έτος σε %

Κατάταξη 2002

1

Ηνωμένες Πολιτείες

251,860

-8.9

2

2

Ελβετία

238,780

-4.4

1

3

Δανία

163,830

-9.9

18

4

Σιγκαπούρη

151,200

+3.9

11

5

Ταϊβάν

141,600

+3.1

10

6

Νέα Ζηλανδία

117,760

-7.6

6

7

Καναδάς

117,450

-5.7

9

8

Σουηδία

116,060

-13.2

15

9

Ολλανδία

103,120

-18.1

7

10 Βέλγιο

97,790

-7.7

3

11 Ιαπωνία

96,500

-0.3

4

12 Αυστραλία

92,630

-6.1

17

13 Ισραήλ

92,370

-3.6

13

14 Ηνωμένο Βασίλειο

88,380

-9.2

8

15 Ιρλανδία

71,360

-3.9

16

16 Ιταλία

69,350

-6.9

5

17 Γαλλία

67,500

-7.1

12

18 Αυστρία

65,330

-4.6

14

19 Γερμανία

63,540

-8.3

19

20 Μάλτα

49,500

+0.6

20

29 Ελλάδα

19,280

+6.7

24

ωστόσο, είναι μάλλον μικτές», δήλωσε η Kathrin Stoffel, από την ομάδα που συνέταξε την έκθεση. «Δεν θα υπάρξει ούριος άνεμος, νομισματικά ή οικονομικά. Η μέση αύξηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι πιθανό να κυμανθεί μεταξύ 4% και 5% κατά τα επόμενα τρία χρόνια, υπό την υπόθεση της μέσης απόδοσης των αγορών μετοχών. Αλλά όπως συμβαίνει και με τα καιρικά φαινόμενα τα οποία γίνονται πιο ακραία εν μέσω κλιματικής αλλαγής, έτσι και στο νέο γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο αναμένονται περισσότερες διακυμάνσεις της αγοράς. Τα “κανονικά” έτη ενδέχεται να γίνουν η εξαίρεση».

Λιτότητα Η μεταβολή των επιτοκίων έγινε σαφώς αισθητή και στο επίπεδο παθητικού του ισολογισμού των νοικοκυριών. Αφού το παγκόσμιο ιδιωτικό χρέος είχε αυξηθεί κατά 7,8% το 2021, η ανάπτυξη εξασθένησε σημαντικά πέρυσι, φτάνοντας το 5,7%. Η πιο μεγάλη πτώση σημειώθηκε στην Κίνα: H αύξηση του χρέους κατά +5,4% την προηγούμενη χρονιά ήταν η χαμηλότερη αύξηση που έχει κατα-

γραφεί ποτέ. Συνολικά, οι παγκόσμιες υποχρεώσεις των νοικοκυριών ανήλθαν σε 55,8 τρισ. ευρώ στο τέλος του 2022. Καθώς το χάσμα μεταξύ του χρέους και της οικονομικής ανάπτυξης διευρύνθηκε στις 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, η παγκόσμια αναλογία χρέους προς ΑΕΠ (υποχρεώσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ) μειώθηκε σημαντικά, ξεπερνώντας τις 2 ποσοστιαίες μονάδες, και διαμορφώθηκε στο 66,1% το 2022. Αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια αναλογία χρέους για τα ιδιωτικά νοικοκυριά έχει επιστρέψει περίπου στο ίδιο επίπεδο με αυτό που ήταν στις αρχές της χιλιετίας - ένα αξιοσημείωτο επίπεδο σταθερότητας που δεν συνάδει με την ευρέως διαδεδομένη αφήγηση ενός κόσμου που πνίγεται στο χρέος. Ωστόσο, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στον παγκόσμιο χάρτη του χρέους. Πρώτα απ' όλα, η σταθερότητα χαρακτηρίζει την εξέλιξη στις προηγμένες οικονομίες. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες αναπτυσσόμενες αγορές είδαν τα ποσοστά χρέους τους να αυξάνονται απότομα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η Κίνα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με έναν δείκτη που έχει υπερτριπλασιαστεί και φτάνει το 61%.


56

Θέμα |

ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ

Ανθεκτικές οι ελληνικές επιχειρήσεις Α νοδική παρέμεινε η πορεία του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα κατά το 2ο τρίμηνο του 2023, ο οποίος, μετά την επαναφορά από την πανδημία, επιστρέφει σε πιο «κανονικές» ταχύτητες ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τάσεις των επιμέρους κλάδων εξετάζονται στο νέο τεύχος της σειράς μελετών «Τάσεις του Επιχειρείν» από τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, στο οποίο συνάγεται ότι κατασκευές και πληροφορική διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όρους δυναμικής. Κοιτάζοντας μπροστά, παρά το διεθνές περιβάλλον προκλήσεων και τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας, οι ελληνικές επιχειρήσεις αναμένουμε να διατηρήσουν την ανθεκτικότητά τους επιταχύνοντας σταδιακά το 2024 το βηματισμό τους, σε παραλληλία με τη διάχυση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στην οικονομία. Αναλυτικότερα, οι επιχειρηματικές πωλήσεις κατά το 2ο τρίμηνο 2023 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 5,5% σε αποπληθωρισμένους όρους. Παρά την επιβράδυνση έναντι του 1ου τριμήνου (ετήσια αύξηση 8,1%), οι επιδόσεις παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη αναπτυξιακή τους φάση (1,5-2% ετησίως, κατά την περίοδο 2001-2008). Η θετική αυτή εικόνα επιβεβαιώνεται από σειρά σχετικών δεικτών, όπως η απασχόληση (+9,8% ετησίως στις καθαρές προσλήψεις το πρώτο επτάμηνο) και οι επενδύσεις (+8% ετησίως το δεύτερο τρίμηνο). Οι άνω επιδόσεις επέτρεψαν στο ελληνικό επιχειρείν να διατηρήσει το μερίδιο που κέρδισε τους προηγούμενους μήνες στην ευρωπαϊκή αγορά. Εμβαθύνοντας στις επιδόσεις σε κλαδικό επί-

πεδο, εξαιρετικά θετικά πιστώνεται ότι στους δυναμικούς κλάδους των κατασκευών και της πληροφορικής οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισαν να κερδίζουν μερίδια στην Ευρώπη. Οι αυξημένες επενδυτικές ανάγκες στους τομείς αυτούς (που ενισχύονται και μέσω Ταμείου Ανάκαμψης) τροφοδότησαν τη ζήτηση στα ευρύτερα cluster τους - με δυναμικές επιδόσεις να σημειώνονται σε τομείς όπως real estate, αρχιτέκτονες και R&D (αντανακλώντας την πορεία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας). Αντίθετα, σχετική επιδείνωση σημειώθηκε στους κλάδους λιανικού εμπορίου (κυρίως τροφίμων) και μεταφορών, οι οποίοι συνεχίζουν να δέχονται υψηλή πληθωριστική πίεση με αρνητικές επιδράσεις στη ζήτηση και τα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, πίεση δέχθηκε ο κλάδος της βιομηχανίας (-1% σε αποπληθωρισμένους όρους), κυρίως υπό την επίδραση της αδύναμης ευρωπαϊκής ζήτησης (+0,7% ετησίως στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ το 1ο εξάμηνο 2023, έναντι 1,7% κατά μέσο όρο την προηγούμενη δεκαετία). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η βιομηχανία επιδεικνύει την υψηλότερη αναπλήρωση μεριδίου στην Ε.Ε., έχοντας ανακτήσει ήδη το 40% του χαμένου λόγω της οικονομικής κρίσης εδάφους (έναντι 20% για τον υπόλοιπο τομέα). Όσον αφορά το υπόλοιπο του έτους, η μεσοπρόθεσμη τάση ανάκαμψης αναμένεται να δεχτεί τη συσταλτική επίδραση τόσο από την αδύναμη ευρωπαϊκή ζήτηση όσο και από τις υψηλές τιμές, κυρίως στα τρόφιμα. Η πληθωριστική αυτή πίεση εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Συγκεκριμένα, ενώ το εντονότερο άμεσο πλήγμα το έχει δεχθεί ο πρωτογενής τομέας, αρνητικές

επιδράσεις δέχεται και ο επιχειρηματικός τομέας της περιοχής, ο οποίος παράγει €3,5 δισ. προστιθέμενης αξίας.

Oι δευτερογενείς επιδράσεις στο επιχειρείν της χώρας είναι σαφώς ευρύτερες

• Σημαντική είναι η επιβάρυνση των υποδομών, με την αξία αυτών στη Θεσσαλία να είναι της τάξης των €9 δισ., με σχεδόν το 20% αυτών να εκτιμάται ότι έχει υποστεί σημαντική ζημιά. • Πέρα από την επιβάρυνση στο μεταφορικό έργο των επιχειρήσεων της χώρας, εντεινόμενες πιέσεις αναμένονται σε όρους τιμών τροφίμων και διαθεσιμότητας αγροτικών πρώτων υλών, με επιπτώσεις τόσο σε συνδεδεμένους κλάδους όσο και στο ευρύτερο πλέγμα εμπορίου και υπηρεσιών λόγω της πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Στον αντίποδα, πέρα από τις κρατικές ενισχύσεις, αντισταθμιστικά στις άνω επιπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσει η αυξημένη ζήτηση για διαρκή αγαθά προς αντικατάσταση υλικών ζημιών (ενισχύοντας το εμπόριο), καθώς και η αποκατάσταση υποδομών (ενισχύοντας τις κατασκευές). Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, το ελληνικό επιχειρείν κατά το 2ο εξάμηνο του 2023 αναμένεται να διατηρήσει ρυθμούς αύξησης πωλήσεων σε σχετικά χαμηλά -ωστόσο υγιή- επίπεδα (2% με 3% σε αποπληθωρισμένους όρους). Κοιτάζοντας ακόμα πιο μπροστά, οι μηχανές ανάπτυξης το 2024 αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλές ταχύτητες, κυρίως για κατασκευές και κλάδους τεχνολογίας (με καύσιμο τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης), ενώ η σταδιακή ομα-

► Εμβαθύνοντας στις επιδόσεις σε κλαδικό επίπεδο, εξαιρετικά θετικά πιστώνεται ότι στους δυναμικούς κλάδους των κατασκευών και της πληροφορικής οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισαν να κερδίζουν μερίδια στην Ευρώπη. Οι αυξημένες επενδυτικές ανάγκες στους τομείς αυτούς τροφοδότησαν τη ζήτηση στα ευρύτερα cluster τους - με δυναμικές επιδόσεις να σημειώνονται σε τομείς όπως real estate, αρχιτέκτονες και R&D λοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται να επαναφέρει τον λοιπό τομέα στη μεσοπρόθεσμη τάση του. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επιχειρηματικές πωλήσεις το 2024 εκτιμάται ότι θα πετύχουν ρυθμό ανόδου άνω του 4% σε αποπληθωρισμένους όρους. NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ: ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Με την ανοικτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό και συνδιοργανώθηκε από την CNP Ασφαλιστική και την Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου, για 24η συνεχόμενη χρονιά, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις. Η δράση είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στη μεγάλη προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων συγκρούσεων και προστασίας της ανθρώπινης ζωής

σελ. 59

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ιστορικό υψηλό για την παραγωγή ασφαλίστρων Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Το 2022 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 δισ. ευρώ και στο σύνολο του 2023 αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα, ξεπερνώντας το 1,1 δισ. ευρώ

Τ

α αποτελέσματα της παραγωγής ασφαλίστρων για το πρώτο εξάμηνο του 2023 που έχει δημοσιεύσει ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου δείχνουν ότι η κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία καταγράφει επιδόσεις-ρεκόρ. Το πρώτο εξάμηνο η παραγωγή του κλάδου Ζωής καταγράφει αύξηση 11,8% (293,3 εκατ. ευρώ) και του Γενικού Κλάδου 9,7% (292,5 εκατ. ευρώ), σύνολο 585,8 εκατ. ευρώ. Το 2022 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 δισ. ευρώ (520 εκατ. ευρώ στον κλάδο Ζωής, αύξηση 15,7% και 533,4 εκατ. ευρώ στον Γενικό Κλάδο, αύξηση κατά 4,1% συνυπολογίζο-

ντας τα ασφάλιστρα του κλάδου Υγείας των εταιρειών ζωής) και στο σύνολο του 2023 αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα, ξεπερνώντας το 1,1 δισ. ευρώ.

Η ώθηση Η αύξηση της παραγωγής αποδίδεται σε τέσσερις παράγοντες: 1ον: Σε αυξήσεις των ασφαλίστρων λόγω της ανόδου του πληθωρισμού και των τιμών των ακινήτων. Οι υψηλότερες τιμές σε κατοικίες, οχήματα (ακόμη και στα μεταχειρισμένα), οικοδομικά υλικά, κόστη συντήρησης (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.τ.λ., ο πληθωρισμός στις Συνέχεια στη σελίδα 58


58

Ρεπορτάζ |

Συνέχεια από τη σελίδα 57

συναφείς υπηρεσίες ξεπερνά το 20%) και ανταλλακτικά οχημάτων ανεβάζει το κόστος του υποκείμενου κινδύνου και των αποζημιώσεων. Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας παρουσιάζει αύξηση 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου. Ειδικότερα, οι τιμές των μονοκατοικιών είναι αυξημένες κατά 6,6% σε ετήσια βάση και των διαμερισμάτων κατά 8,4%. «Οι αυξήσεις αυτές δεν είναι αμελητέες αν αναλογιστούμε για παράδειγμα ότι ένα διαμέρισμα των €150.000 το πρώτο τρίμηνο του 2022 πωλείται σήμερα στις €163.000 περίπου και αντίστοιχα μια οικία των €250.000 στις €265.000 περίπου», σχολιάζει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου. 2ον: Παρά την άνοδο των επιτοκίων, η πιστωτική επέκταση παραμένει ρωμαλέα, συμπεριλαμβανόμενης της στεγαστικής πίστης. Το πρώτο εξάμηνο του 2023 η Τράπεζα Κύπρου χορήγησε νέα δάνεια ύψους €1,1 δισ. (στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση) και η Ελληνική Τράπεζα ύψους €647 εκατ. (αύξηση 16% σε ετήσια βάση). Η αύξηση στα ενοίκια καθιστά ελκυστική την απόκτηση κατοικίας παρά το διπλασιασμό του κόστους δανεισμού για αγορά κατοικίας (από περίπου 2,2% την άνοιξη του 2022 σε 4% σήμερα, νέα δάνεια). Οι συναλλαγές συνοδεύονται και με νέα συμβόλαια ασφάλισης κατοικίας και ζωής. 3ον: Είναι σε εξέλιξη μια σειρά από μεγάλα έργα ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η νέα περιφερειακή οδός Λευκωσίας, το νέο Κυπριακό Μουσείο, μαρίνες, ξενοδοχεία, τα οποία και ασφαλίζονται. 4ον: Η μετεγκατάσταση εταιρειών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επι-

Ιστορικό υψηλό για την παραγωγή ασφαλίστρων κοινωνίας έφερε και την εγκατάσταση 17.000 εργαζομένων (πλείστοι από τρίτες χώρες, με ελάχιστες ετήσιες απολαβές 35.000 ευρώ) και των οικογενειών τους. Η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης αποτελεί μέρος του πακέτου αποδοχών τους.

Η Υγεία Θετικά συνεισφέρει και ο κλάδος

της Υγείας, ο οποίος έχει σταθεροποιηθεί. Η εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) προκάλεσε τη διακοπή μεγάλου αριθμού συμβολαίων. Η αιμορραγία σταμάτησε και η ροή ξένων εργαζομένων έφερε το τελευταίο 12μηνο νέες εργασίες. Το πρώτο εξάμηνο η συνολική παραγωγή (από εταιρείες Γενικού Κλάδου και εταιρείες Ζωής) ανήλθε

σε 69,758 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 3,9%, όταν το εξάμηνο 2021/22 είχε καταγραφεί μείωση 2,1%. Ταυτόχρονα, έχουν μειωθεί και οι απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κερδοφορία του κλάδου. Η μείωση των απαιτήσεων είναι αποτέλεσμα της αλλαγής της συμπεριφοράς των πελατών. Αξιοποιούν πρώτα τις υπηρεσίες του ΓεΣΥ και

ενεργοποιούν την ιδιωτική ασφάλιση για δυσκολότερα και πιο σύνθετα περιστατικά. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ο οποίος «τρέχει» το ΓεΣΥ) έχει εντοπίσει ότι σε περιστατικά τροχαίων δυστυχημάτων το κόστος νοσοκομειακής κάλυψης το επωμίζεται τελικά το ΓεΣΥ και όχι η ασφαλιστική εταιρεία. Ο ΟΑΥ είναι σε διαβούλευση με τις ασφαλιστικές εταιρείες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο κόμματα επεξεργάζονται πρόταση νόμου ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται για την κάλυψη που δικαιούνται μέσω των ασφαλιστικών συμβολαίων υγείας που εξακολουθούν να διατηρούν μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

CIFA: Ρεκόρ επενδύσεων στην κυπριακή οικονομία από τα επενδυτικά ταμεία

Τ

η σημαντική συνεισφορά των επενδυτικών ταμείων στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας καταδεικνύουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Cyprus Investment Funds Association (CIFA), το ενεργητικό που επενδύθηκε στην Κύπρο έφτασε στα 2,9 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο μέχρι σήμερα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη συμβολή του τομέα στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση της οικονομίας σε μία ιδιαίτερα αβέβαιη περίοδο. Οι επενδύσεις στην Κύπρο ανήλθαν στο

26,7% του συνόλου του υπό διαχείριση ενεργητικού των 10,7 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023. Τα κεφάλαια τυγχάνουν διαχείρισης από συνολικά 254 εταιρείες αδειοδοτημένες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. O αριθμός των αδειοδοτημένων εταιρειών με δραστηριότητες αυξήθηκε κατά περίπου 7,2% μέσα σε έναν χρόνο. Επίσης, συνεχίζεται η τάση για επενδύσεις σε διάφορους νευραλγικούς τομείς, όπως Ενέργεια (456 εκατ. ευρώ), Βιώσιμες Επενδύσεις (72 εκατ. ευρώ), Ναυτιλία (555 εκατ. ευρώ) και Fintech (108 εκατ. ευρώ). Ο πρόεδρος του CIFA, Ανδρέας Γιασεμίδης, σημείωσε πως

η ανθεκτικότητα και η δυναμική που καταδεικνύει ο τομέας των επενδυτικών ταμείων αποτελούν απτή απόδειξη του γεγονότος ότι με σκληρή και κοινή δουλειά μπορούν να επιτευχθούν πολλά. «Η άνοδος των συλλογικών επενδύσεων, σε μία περίοδο που η οικονομία και η εταιρική χρηματοδότηση δέχονται σημαντικές πιέσεις, αποτελεί απτή απόδειξη της πίστης και της αποφασιστικότητας που επιδείξαμε τα τελευταία χρόνια για αειφόρο ανάπτυξη του τομέα. Βλέπουμε πως όχι μόνο αυξάνονται οι επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, αλλά δημιουργούνται διαρκώς και νέες εξειδικευ-

μένες θέσεις εργασίας», πρόσθεσε ο κ. Γιασεμίδης. NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


59

| Ιστορία | Ρεπορτάζ

Altius Insurance-ΠΑΣΥΝΟ

Από αριστερά, ο πρώτος εκτελεστικός αντιπρόεδρος & πρώτος εκτελεστικός διευθυντής της Altius Insurance κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης και, δεξιά, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΝΟ κ. Παναγιώτης Γεωργίου. Στην υπογραφή της ανανέωσης της συμφωνίας παρευρέθησαν επίσης ο διευθυντής Ομάδας Λεμεσού κ. Άγγελος Τσολάκης, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι κυρίες Ρούλα Κάσινου και Τούλα Αγιομαμίτου, ο ταμίας της συντεχνίας κ. Χρίστος Χριστοδούλου και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΣΥΝΟ

Ανανεώνουν τη συνεργασία τους για τέταρτη συνεχή χρονιά

Γ

ια τέταρτη συνεχή χρονιά ανανεώνουν τη συνεργασία τους η Altius Insurance και η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών για την ασφάλιση των μελών της συντεχνίας με το ομαδικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας. Το εν λόγω σχέδιο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της ΠΑΣΥΝΟ, με κύριο γνώμονα την παροχή ολοκληρω-

μένης ασφαλιστικής κάλυψης, έναντι τυχαίων και απρόβλεπτων περιστατικών που σχετίζονται με την υγεία. Πρωτεύον μέλημα του ασφαλιστικού σχεδίου υγείας είναι η παροχή τής όσο το δυνατόν καλύτερης και ολοκληρωμένης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας προς τα μέλη της ΠΑΣΥΝΟ και στις οικογένειές τους, η οποία να αντανακλά στις σύγχρονες αντιλήψεις και πραγματικότητες.

CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ

Έμφαση στην οδική ασφάλεια

Στιγμιότυπο από την έναρξη της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας

Μ

ε την ανοικτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό και συνδιοργανώθηκε από την CNP Ασφαλιστική και την Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου, για 24η συνεχόμενη χρονιά, κορυφώθηκαν οι δράσεις των δράσεων στο πλαίσιο της εκστρατείας Οδικής Ασφάλειας. Το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί σε έναν χώρο με οχήματα που είχαν εμπλακεί σε τροχαίες συγκρούσεις, καθώς και οχήματα της Αστυνομίας. Μέλη από λέσχες μοτοσικλέτας και ποδηλάτου παρείχαν ενημέρωση για τον εξοπλισμό και την ορθή χρήση των μέσων αυτών στο δρόμο. Εγιναν επίσης επιδείξεις με τη χρήση των γυαλιών προσομοίωσης μέθης, ουσιών και κόπωσης. Παράλληλα, υπήρχε ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση, 360 photobooth και ξυλοπόδαρος. Στελέχη της CNP Ασφαλιστικής και της Αστυνομίας ενημέρωναν τους παρευρισκομένους για θέματα οδικής ασφάλειας και διένειμαν συμβολικά δώρα.

Η ανοικτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Λεμεσό

Η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στη μεγάλη προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων συγκρούσεων και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Την έναρξη κήρυξε σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη, στις 2 Οκτωβρίου, η έντιμη υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αρχηγός Αστυνομίας κ. Στυλιανός Παπαθεοδώρου, ο διευθυντής Τροχαίας κ. Ιωάννης Μαυρόχαννας, ο πρώτος εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου CNP CYPRUS κ. Τάκης Φειδία και ο γενικός διευθυντής της CNP Ασφαλιστικής κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού. Στη διάσκεψη, η CNP Ασφαλιστική παρέδωσε στην Αστυνομία 6 ποδηλατούμενα αυτοκινητάκια, με τα οποία τα παιδιά που επισκέπτονται το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής θα εξασκούνται στους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας.

Universal Life: Διαχρονική στήριξή της στον ΠΑΣΥΚΑΦ

Μ

ε το σύνθημα «Σημαίνει πολλά» και το μήνυμα ότι κάθε εισφορά στον ΠΑΣΥΚΑΦ είναι πολύ σημαντική αφού σημαίνει συμπαράσταση, αισιοδοξία και ελπίδα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων κήρυξε την έναρξη της 32ης παγκύπριας εκστρατείας ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης, διαχρονικός χορηγός της οποίας είναι η Universal Life. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη η πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ Δρ Άννα Αχιλλεούδη τόνισε πως συνεχίζουμε να είμαστε «Μαζί στη ζωή» για πάνω από 37 χρόνια, διεκδικώντας καθημερινά καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Ο NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

εκτελεστικός διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ κ. Νικόλας Φιλίππου, ευχαριστώντας τους χορηγούς της εκστρατείας αλλά και όλο τον κόσμο που γενναιόδωρα στηρίζει το Σύνδεσμο, ανέφερε πως η επιτυχία της φετινής εκστρατείας έχει μεγάλη σημασία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών και Προγραμμάτων του ΠΑΣΥΚΑΦ. Ζήτησε τη συνεισφορά του κοινού για να επιτευχθεί ο στόχος της εκστρατείας για συλλογή €550.000, ένας αριθμός που μπορεί να επιτευχθεί αν ο καθένας από εμάς εισφέρει τουλάχιστον €2. Εκ μέρους της Universal Life, η κ. Αιμιλία Ορφανίδου τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της φράσης «Σημαίνει πολλά», αναφέροντας ότι ως

Στιγμιότυπο από τη δημοσιογραφική διάσκεψη

διαχρονικός χορηγός του ΠΑΣΥΚΑΦ, η Universal Life παρατηρεί με υπερηφάνεια την εξέλιξη και την ανάπτυξη του Συνδέσμου, ο οποίος επεκτείνει συνεχώς το φάσμα των υπηρεσιών του, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο και ζωτικό έργο. Υπογράμμισε περαιτέρω την

ανεκτίμητη συμβολή του κοινού στην επιτυχία της εκστρατείας, ο οποίος έχει καταστεί ένας θεσμός που, εκτός από την οικονομική ενίσχυση του ΠΑΣΥΚΑΦ, αναδεικνύει την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή για τους καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους.


60

Οικονομία |

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΚΎΠΡΟΥ

Βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Απασχόληση Μείωση 0,7% τον Σεπτέμβριο

ΜΕΊΩΣΗ κατέγραψε η απασχόληση στην κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2023 κατά 373 άτομα (0,7%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και έφτασε τα 52.228 άτομα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεταφορά Ωρομίσθιου Προσωπικού από το υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον ευρύ δημόσιο τομέα, από τον Ιανουάριο του 2023. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 708 άτομα (-2,8%), από 25.610 σε 24.902 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.886 άτομα (10,2%) φθάνοντας τα 20.404 σε σχέση με 18.518 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2022. Μείωση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες του μόνιμου προσωπικού, ενώ σε όλες τις κατηγορίες του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται αύξηση. Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται στο μόνιμο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-2,9%) και η μεγαλύτερη αύξηση στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (15,1%). Το Ωρομίσθιο Προσωπικό παρουσιάζει μείωση (-18,3%). Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023 υπήρξε αύξηση 0,5%. Οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρούνται στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (μείωση -2,4% και αύξηση 10,0% αντίστοιχα). Η απασχόληση στις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού παρέμεινε κοντά στα επίπεδα του Αυγούστου 2023.

Β

ελτίωση καταγράφηκε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το Τ2 2023, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε βελτίωση, με το έλλειμμα να μειώνεται από €1.045,7 εκατ. που ήταν το Τ2 2022 στα €346,1 εκατ. το Τ2 2023. Π ρ ο σαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €480,7 εκατ. το Τ2 2023, έναντι ελλείμματος ύψους €727,2 εκατ. το Τ2 2022. Στη διεθνή επενδυτική θέση (ΔΕΘ) το Τ2

2023 σημείωσε χειροτέρευση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €28.658,3 εκατ., έναντι €28.265,1 εκατ. που ήταν το Τ1 2023.

Η ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €10.710,7 εκατ. το Τ2

2023, έναντι €10.217,5 εκατ. το Τ1 2023. Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε οριακά στα €169.614,3 εκατ. το Τ2 2023, έναντι €169.618,8 εκατ. που ήταν το Τ1 2023. Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν αύξηση στα €146.830,5 εκατ. από €145.614,5 εκατ. το Τ1 2023. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €1.220,5 εκατ., στα €22.783,81 εκατ. το Τ2 2023. Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €58.513,4 εκατ. το Τ2 2023, έναντι €58.159,0 εκατ. το Τ1 2023, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα -€12.822,1εκατ. το Τ2 2023 από -€11.569,9 εκατ. το Τ1 2023.

Στατιστική Υπηρεσία:

Αυξημένο κατά €620 εκατ. το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το οκτάμηνο

Σ

τα €5.836,6 εκατ. ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο ΙανουαρίουΑυγούστου 2023, σε σύγκριση με €5.216,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 ήταν €8.610,2 εκατ. σε σύγκριση με €7.778,1 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, σημειώνοντας αύξηση 10,7%, ενώ οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 ήταν €2.773,6 εκατ. σε σύγκριση με €2.561,7 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, σημειώνοντας αύξηση 8,3%.

Μεγάλη αύξηση εξαγωγών τον Αύγουστο Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία για Αύγουστο 2023, οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα €414,3 εκατ. σε σύγκριση με €269,6 εκατ. τον Αύγουστο 2022, καταγράφοντας αύξηση 53,7%. Τον ίδιο μήνα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,3%, αφού από €973,9 εκατ. ήταν €1.083,6 εκ. Πιο αναλυτικά, οι εισαγωγές από άλλα κράτημέλη της Ε.Ε. ήταν €608,3 εκατ. και από τρίτες χώρες €475,4 εκατ. σε σύγκριση με €628,2 εκατ. και €345,7 εκ.ατ αντίστοιχα τον Αύγουστο 2022. Οι εισαγωγές τον Αύγουστο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €170,3 εκατ. έναντι €89,2 εκατ. τον Αύγουστο 2022. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ήταν €72 εκατ. και προς τρίτες χώρες €342,3 εκατ., σε σύγκριση με €79,9 εκατ. και €189,8 εκατ. αντίστοιχα

τον Αύγουστο 2022. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο 2023 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €109,5 εκατ. έναντι €33,4 εκατ. τον Αύγουστο 2022.

Τελικά στοιχεία Ιουλίου Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.079,8 εκατ. τον Ιούλιο 2023 σε σύγκριση με €1.045,5 εκατ. τον Ιούλιο 2022, σημειώνοντας αύξηση 3,3%. Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2023 ήταν €227,3

εκατ. σε σύγκριση με €173,9 εκατ. τον Ιούλιο 2022, καταγράφοντας αύξηση 30,7%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2023 ανήλθε σε €222,5 εκατ. σε σύγκριση με €166,8 εκατ. τον Ιούλιο 2022, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2023 ανήλθε στα €3,6 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. τον Ιούλιο 2022. Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2023 ήταν €157,9 εκατ. σε σύγκριση με €253,3 εκατ. τον Ιούλιο 2022, σημειώνοντας μείωση 37,7%. NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


Με περισσότερους από 2.000 σταθερούς συνεργάτες! Το Τμήμα Ζημιών αποτελείται από:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Δίκτυο εξειδικευμένων ιατρών (Expert Opinion)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΣΕ:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΦΟΡΤΗΓΑ

750+

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

KATOIKIA

210 9309300

Συνεργαζόμενα συνεργεία

ΣΚΑΦΗ

ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

www.noslg.com

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

info@noslg.com

80

Πραγματογνώμονες (δίκτυο)

51

Δικηγόρους

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


62

Άρθρο |

Του ΜΙΧΆΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗ - Ερευνητή oικονομολόγου στη Eurobank Research

Η

ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου το 2021 (+6,6%) εξασθένησε μόνο ελαφρώς το 2022 (+5,6%), παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν, ως γνωστόν, πρωτίστως ο τουρισμός, που ανέκαμψε ισχυρά για δεύτερη χρονιά, οδηγώντας σε σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών υπηρεσιών (+11,6%, κατόπιν +12,6% το 2021), και η κατανάλωση των νοικοκυριών, που διευρύνθηκε σημαντικά (+7,8% από +4,5% στο προηγούμενο έτος), παρά την ταχεία άνοδο των τιμών καταναλωτή από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 εξαιτίας του πολέμου, καθώς λήφθηκαν δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών του στις τιμές. Η ιδιωτική κατανάλωση υποστηρίχθηκε και από το ότι δεν επιβλήθηκαν το 2022 περιορισμοί σχετικά με την πανδημία COVID-19 ύστερα από δύο διαδοχικά χρόνια μέτρων με αυτή τη στόχευση, γεγονός που ευνόησε και την απασχόληση, με το μέσο ποσοστό ανεργίας πέρυσι στο 6,8%, που ήταν το ελάχιστο 12 ετών. Η ιδιαίτερα σημαντική αναπτυξιακή δυναμική συνολικά πέρυσι μετριάστηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2022, καθώς το ΑΕΠ ανήλθε κατά 4,4% σε ετήσια βάση, με την αύξησή του να επιβραδύνεται περαιτέρω στο πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σε 3,4% και 2,3% αντίστοιχα. Η μικρότερη ένταση της ανάπτυξης στο πρώτο εξάμηνο φέτος προήλθε κυρίως από επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου. Οι εξαγωγές υποχώρησαν ήπια, κατά 2,3% σε ετήσια βάση (έναντι +21,2% την ίδια περίοδο του 2022), αποκλειστικά από λιγότερες εξαγωγές υπηρεσιών (-3,5%). Παράλληλα, οι εισαγωγές διευρύνθηκαν, αν και σαφώς λιγότερο από ό,τι πριν ένα έτος (+7,3% έναντι +24,5%), κυρίως λόγω περισσότερων εισαγωγών αγαθών (+15,1%), οι οποίες όμως σχετίζονται με επενδύσεις από τη ναυτιλία, οπότε η αρνητική επίδρασή τους στο ΑΕΠ εν πολλοίς αντισταθμίστηκε από την ισχυρή επέκταση του ακαθάρι-

Ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις οι βασικοί τροφοδότες της ανάπτυξης το 2023 στου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (+9,9% από +9,5% στο α΄ εξάμ. 2022). Εκτός του επιδεινωμένου εξωτερικού ισοζυγίου, η άνοδος της κατανάλωσης των νοικοκυριών, παρότι παρέμεινε ισχυρή στο πρώτο εξάμηνο, είναι εξασθενημένη συγκριτικά με το 2022 (+4,6% από +6,4%), με αντίκτυπο στην αναπτυξιακή δυναμική. Η κυπριακή οικονομία δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά στο υπόλοιπο του 2023 από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, υποστηριζόμενη πρωτίστως από την κατανάλωση των νοικοκυριών σε συνθήκες υποχώρησης του πληθωρισμού, την περαιτέρω ανάκαμψη στον τουριστικό τομέα και τον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με τις επενδύσεις από αυτούς τους τομείς καθώς και εκείνες σε κατοικίες επίσης να συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ. Ο τουριστικός τομέας έχει ήδη δείξει σημάδια ισχυρότερης ώθησης στην ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του 2023 έναντι του προηγούμενου, με τις αφίξεις τουριστών να αυξάνονται κατά 24,9% σε ετήσια βάση και τις δαπάνες τους 27,4% υψηλότερα. Η έντονη κλιμάκωση της δραστηριότητας στο πεδίο των ΤΠΕ που ξεκί-

νησε πέρυσι οφείλεται στην κρατική στρατηγική για την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων, η οποία οδήγησε έως τον Οκτώβριο του 2022 στην εγγραφή περισσότερων από 1.100 εταιρειών με παραπάνω από 9.000 εργαζομένους στη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων της Κύπρου. Ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη στον τομέα ΤΠΕ το 2022 ήταν η δεύτερη ισχυρότερη μεταξύ των βασικών οικονομικών τομέων, με το μερίδιό του στο ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,8 π.μ., στο 10,4%, άνοδος μικρότερη μόνο εκείνης στον τουρισμό, ο οποίος όμως κατείχε σαφώς μικρότερο μερίδιο, επομένως παρουσίαζε μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης (+1,0 π.μ., στο 3,9%). Οι ΤΠΕ παρέμειναν σε τροχιά σημαντικής, ωστόσο σαφώς ηπιότερης από ό,τι το 2022, ανόδου και στο πρώτο εξάμηνο φέτος, με διεύρυνση προϊόντος σε ετήσια βάση κατά 5,2% (έναντι 16,7% ένα έτος νωρίτερα), υπολειπόμενης μόνο της ανάκαμψης σε χονδρικό-λιανικό εμπόριο, μεταφορές-αποθήκευση, ξενοδοχεία-εστιατόρια (+7,1%). Η ανερχόμενη δραστηριότητα στον τουρισμό και τις ΤΠΕ πέρυσι και, σε μικρότερο βαθμό, οι μεταναστευτικές ροές που προκλήθηκαν

από τον πόλεμο στην Ουκρανία αναθέρμαναν τη δραστηριότητα στις κατασκευές, με έμφαση στις κατοικίες, μια δυναμική που συνεχίζεται το τρέχον έτος. Η αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας είναι στενά συνδεδεμένη με τις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, επομένως αυτός θα είναι ένας ακόμη αναπτυσσόμενος κλάδος φέτος. Από την άλλη πλευρά, η άνοδος των επιτοκίων στην Κύπρο όπως διεθνώς, για την ανάσχεση του υψηλού πληθωρισμού, ασκεί πιέσεις στη ζήτηση δανείων, μετριάζοντας την τρέχουσα περίοδο την αναπτυξιακή δυναμική του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εστιάζοντας στις εξελίξεις στο πεδίο του πληθωρισμού, που επηρεάζουν το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και ακολούθως τις καταναλωτικές δαπάνες τους, κατόπιν της ανόδου του ρυθμού μεταβολής του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών (ΕνΔΤΚ) στην Κύπρο σε υψηλό όλων των εποχών τον Ιούλιο του 2022 (10,6%), έκτοτε οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν συνεχώς. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε τον Ιούλιο του 2023 σε 2,4%, από την εξασθενημένη άνοδο των συνιστωσών του που τροφοδό-

τησαν τη ραγδαία αύξηση στο αρχικό επτάμηνο πέρυσι (ενέργεια, τρόφιμα, καταλύματα), ενώ ο μέσος πληθωρισμός στο πρώτο επτάμηνο φέτος διαμορφώθηκε σε 4,6%, έναντι 7,7% πριν από έναν χρόνο. Πιθανές εστίες επιτάχυνσης του πληθωρισμού την προσεχή περίοδο είναι μια νέα συνεχής ανάκαμψη των τιμών ενέργειας παγκοσμίως και η προσφάτως αποδειχθείσα από το ΔΝΤ υψηλή μετακύλιση του πληθωρισμού στους μισθούς στην Κύπρο (Country Report No. 23/192), που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα spiral ανόδου τιμών-μισθών. Το μέσο επίπεδο του εναρμονισμένου πληθωρισμού το 2023 αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 3,7%, από 8,1% στο προηγούμενο έτος, και να επιδράσει λιγότερο περιοριστικά στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Υπό τις πρόσφατες τάσεις και τις αναμενόμενες εξελίξεις στις συνιστώσες του εγχώριου προϊόντος, τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και σε εκείνη της παραγωγής, η αύξηση του ΑΕΠ της Κύπρου το 2023 εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 2,3%, με προοπτικές επιτάχυνσης στο επόμενο έτος ελαφρώς υψηλότερα του 3,0%.

NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


| Ρεπορτάζ

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ΕΥ Κύπρου:

Έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Στρατηγική ανάπτυξης με νέα διοικητική δομή

Ε

κδήλωση για την παρουσίαση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν πολλές κυπριακές επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Αναφορά Εταιρικής Αειφορίας (CSRD) και των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Αειφορίας (ESRS) οργάνωσε η ΕΥ Κύπρου. Την εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης που παρέχει η ΕΥ στα θέματα συμμόρφωσης και βιώσιμης ανάπτυξης, παρακολούθησαν στελέχη κυπριακών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΕΥ Κύπρου, παρουσιάστηκε επίσης και το ολοκληρωμένο εργαλείο ESG Suite, το οποίο ενσωματώνει όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την Οδηγία και τα πρότυπα, ώστε αποτελεσματικά και αξιόπιστα να μπορεί να αξιολογηθεί η ετοιμότητα κάθε επιχείρησης με τις απαιτήσεις αυτές. Τους παρευρισκομένους στην εκδήλωση καλωσόρισε ο Σταύρος Βιολάρης, συνέταιρος και επικεφαλής Υπηρεσιών FAAS και Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας (CCaSS) της ΕΥ Κύπρου, ο οποίος και εισήγαγε το θέμα, αναφερόμενος στη σημασία της νέα Οδηγίας για τις κυπριακές επιχειρήσεις. «Η εισαγωγή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Αναφορά Εταιρικής Αειφορίας αποτελεί ένα απαραίτητο και σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλων θεμάτων βιωσιμότητας, μέσω της βελτίωσης των προτύπων για αναφορές εταιρικής βιωσιμότητας. Με βάση τη νέα Οδηγία, έως και 50.000 μεγάλες και εισηγμένες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και εισηγμένες ΜμΕ, θα πρέπει πλέον να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα, έναντι περίπου 11.000 επιχειρήσεων που υπέβαλαν αναφορές υπό την προηγούμενη Οδηγία NFRD. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για πληροφορίες βιωσιμότητας από τις εποπτικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων, να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τα νέα πρότυπα, να ενισχύσουν τη διαχείριση των δεδομένων και να ενσωματώσουν τις πληροφορίες για τη βιωσιμότητα με τις οικονομικές αναφορές», τόνισε σχετικά ο κ. Βιολάρης.

63

Μ

ε στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση της υλοποίησης του αναπτυξιακού της πλάνου, προκειμένου να στηρίξει ακόμη πιο ενεργά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου, η Alpha Bank Cyprus Ltd προχώρησε σε ανανέωση της οργανωτικής της δομής, αλλά και σε διεύρυνση της Εκτελεστικής της Επιτροπής με στόχο την αύξηση του στελεχιακού δυναμικού και της ικανότητας της ανώτατης διοικητικής ομάδας για ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών στόχων. Βασικός πυλώνας της νέας στρατηγικής είναι η έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Με μια σειρά από πρωτοβουλίες, η Alpha Bank Cyprus Ltd προχωρά στην περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών, κάνοντας ταχύτερη και πιο αποτελεσματική την εξυπηρέτηση των pελατών της και την παροχή λύσεων σε κάθε τους πρόβλημα. Ένας επιπλέον άξονας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και κερδοφόρας τράπεζας. «Αναβαθμίζουμε τη δυναμική μας και την ικανότητά μας να προσφέρουμε εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, στηρίζοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου ως ενός βασικού εταίρου της επιχειρηματικότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Η νέα διοικητι-

κή μας ομάδα, με σεβασμό και υπευθυνότητα, εξωστρέφεια και συνέπεια, συνεχίζει πιο εντατικά την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Cyprus, κ. Μίλτος Μιχαηλάς. Παράλληλα, η Alpha Bank Cyprus Ltd ανακοινώνει την ένταξη στο δυναμικό της

δύο έμπειρων στελεχών με πολυετή εμπειρία και συνεχή παρουσία στην τραπεζική αγορά της Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο κ. Χριστόφορος Στυλιανίδης αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή Wholesale και ο κ. Κυριάκος Μιχαηλίδης αναλαμβάνει χρέη Chief Wealth and International Banking Officer.

Enavsma Foundation: Σπουδαίες γυναίκες στη βιοτεχνολογία και την επιστημονική καινοτομία

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η ομιλία παρακίνησης από το Enavsma Foundation με την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας. Η ομιλία παρακίνησης και ενδυνάμωσης διοργανώθηκε από το Enavsma Foundation και το Cyprus Seeds, στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, φιλοξενώντας τις ιστορίες επιτυχίας τεσσάρων διακεκριμένων γυναικών με τίτλο «Σπουδαίες γυναίκες στη βιοτεχνολογία και την επιστημονική καινοτομία: Ο δρόμος προς την επιτυχία». Μετά τη φιλοξενία του Έλληνα παραολυμπιονίκη της κολύμβησης, Αντώνη Τσαπατάκη, το 2019 και των Κύπριων ολυμπιονικών Κυριάκο Ιωάννου και Μίλαν Τραΐκοβιτς το 2022, φέτος η εκδήλωση αφιερώθηκε σε γυναίκες που έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τομέα της βιοτεχνολογίας και της επιστημονικής καινοτομίας, σε μια μοναδική σύγκλιση παρουσιάσεων και κεντρικών ομιλιών. Ειδικότερα, η κ. Μαρία Μαρκίδου Γεωργιάδου, διευθύνουσα σύμβουλος του Cyprus NEXTDEAL #526 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Seeds, ανέπτυξε το ρόλο του Cyprus Seeds στην προώθηση της επιστημονικής καινοτομίας, ενώ η καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσίασε την καινοτόμα θεραπευτική πλατφόρμα, CAT BRAIN. Ακολούθως, η Δρ Μαριάννα Προκόπη Δημητριάδη, ιδρύτρια των Theramir Ltd,

Promed Bioscience Ltd και RSL Revolutionary Labs Ltd, μίλησε για το «Έναυσμα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη καλλιέργειας της καινοτομίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο. Η κ. Άννα Πρωτόπαπα, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος και νυν πρόεδρος της Mersana Therapeutics, μίλησε για το ταξίδι της στη βιοτεχνολογία και τις έρευνες στη θεραπεία του

καρκίνου. Από την πλευρά της, η Νατάσσα Μιχαηλίδου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Enavsma Foundation, μίλησε για τη δημιουργία, τη φιλοσοφία και τους στόχους του ιδρύματος, τους οποίους στηρίζει περήφανα η Ελληνική Τράπεζα και οι οποίοι περιλαμβάνουν τη στήριξη σε φοιτητές που θέλουν να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω, ακολουθώντας μεταπτυχιακές σπουδές. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδρυμα δίνει τα εφόδια σε νέους ανθρώπους με όραμα να ανοίξουν τα φτερά τους και να εξελιχθούν στους ηγέτες και πρωτοπόρους τού αύριο. «Στην Ελληνική Τράπεζα επιδιώκουμε όσο μπορούμε να ενθαρρύνουμε ανθρώπους με όραμα, να στηρίξουμε την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και όχι μόνο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνία μας», ανέφερε η λειτουργός Τύπου και Επικοινωνίας της Ελληνικής Τράπεζας, Μαρία Πηλείδου.


Περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό το ταξίδι Στηρίζουμε το Ολυμπιακό και το Παραολυμπιακό Κίνημα ως Παγκόσμιος Ασφαλιστικός Συνεργάτης από το 2021 έως το 2028.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.