Bliv uddannet Spinologist - Opstart den 11 januar 2019

Page 1

BLIV SPINOLOGIST FÃ… EN KARRIERE SOM CERTIFICERET SPINOLOGIST

SCHOOL OF SCANDINAVIEN


”Som et karrierevalg, tilbyder Spinology fremragende muligheder” Hvorfor spinologi? En spinolog er specielt uddannet til at palpere eller føle spinal musklernes fibre, der trækker eller arbejder for at tilpasse ryghvivlen. Når signalerne i ryggen er afskåret for at give de rigtige signaler til hjernen, vil en spinolog ikke være bekymret for, hvad der specifikt forårsagede dette, hvor længe det har været til stede eller hvilken type symptomer det kan forårsage. Kroppens forsøg på en selvkorrektion lykkedes sjældent, det er her spinologen kan hjælpe med at anvende den ikke-manipulerende spinologiteknik til at forbedrer spinaljusteringen. Vil du hjælpe andre til et bedre liv? BLIV SPINOLOGIST

SPINOLOGY CENTER DANMARK

Ting du skal være opmærksom på, når du skal begynde uddannelsen ● Du skal kunne læse og forstå engelsk ● Rejseudgifter og ophold for egen regning ● Foregår i Albertslund, Danmark ● Support i uddannelsestiden ● Samarbejde med spinologister via forum ● Betaling kan afdrages efter aftale med skolen

DET HURTIGST VOKSENDE ERHVERV, DER ER FORPLIGTET TIL AT OPTIMERE MENNESKETS YDEEVNE


UNDERVISERE Enrique Borredá, Principal of the European Spinology tutorium - Spanien Valencia. Henrik Hesselholdt, Spinology Center Danmark

Tilmeld dig allerede nu

OPSTART 11. Januar 2019

Uddannelsen er på 6 moduler + praktorium, når den studerende er klar. Der er test og prøver hver 3 måned - Der forventes 2 timers hjemmestudio hver dag via onlineplatformen MODULER 1 modul 11. Januar - 15. Januar 2019. 2 modul 5. April - 9. April 2019. 3 modul 5. Juli - 9. Juli 2019. 4 modul 11. Oktober - 15. Oktober 2019 5 modul 10. Januar - 14. Januar 2020 6 modul 3. April - 7. April 2020

79.000 DKR Alt inklusiv


Tlf. +45 40261836

www.spinology.dk SPINOLOGY CENTER DANMARK, KANALENS KVT. 166, 2620 ALBERTSLUND


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.