{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Nr 2/3 2013 Tidskrift För Sveriges Podenco Ibicenco Klubb I detta nummer: Specialist Lurchers - Kennelhosta - Nybörjarträning Agility Specialen 2013 - Katterna På Taket - Och Mycket Mer!


Frรถlunda Torg


Hej Hela Podenco - Sverige! ! .


Ye l l ow e ye s ke n n e l p re se n te ra r: Ch am pi on at 2 01 3

Svensk utställnings champion!

SE UCH Rosenhills kordesrose-Belami (Spejja ) Ägare: Anna Strongstone Uppfödare: Eli-mari Klepp Norge.

Svensk utställnings champion! SV-1 2 SE UCH Pantoja (Aria) Ägare: Anna Strongstone Uppfödare: Manuel Rendon Spanien.


.

Vä l ko m n a fö r m e r i n fo : 0 7 3 9 -9 0 4 9 59 / 0 58 0 -2 2 1 6 1 y e l l o we y e s 1 0 @ h o tm a i l . c o m

www. ye l l o we ye s . s e

Efter) Toni 1 (Spansk import) Undan) SV-1 2 SE UCH Pantoja (Spansk import) Spansk jakt mästare -11 e: Clap de punta blanca e: CH Obolo D antrilles u: Poca-Roba de can Pocaroba u: Hyrkanya Julia Balbila Valparna förväntas få topp kvalite både extriört och jaktligt. Båda föräldrarna är fullt friska och har väldigt intressanta linjer med flertalet champions.

Ye l l o w e ye s ke n n e l vä n ta r va l p a r i s l u te t a v j a n u a ri -2 0 1 4 !


Vä l kom m e n ti l l S ve ri g e Qu a ttro! Pappa: Clap de punta blanca. Mamma: Poca-Roba de can Pocaroba. Uppfödare: Javier Escalona Spanien. Äg a re : An n a S tron g ston e

Ye l l ow e ye s ke n n e l .

Ton i 1 --- Qu a ttro


Jakona’s It Happened In Vegas - Stripper Ögonlyst ua

2013

- 12 -

03

CERF clear

Kennel Chiron Stolta ägare till ”Stripper” - P ride owners of ”Stripper” Info@kennel.chiron.nu

www.kennel.chiron.nu


.

.


A


B


Kontakta oss gärna för prospekt!

Specialen erbjuder också anpassade paketlösningar för affärsverksamheter vilka vill tillhandahålla en extern lösning för att kunna komplettera sina kunders behov, så som Mäklare, Begravningsbyråer mfl.

‐ detta och mer därtill tar vi oss givetvis an med samma utgångstanke: Nöjda kunder är glada kunder!

• Golvvård • Utbildning av personal • Sanering • Flytt‐ och byggstäd • Fasadtvätt • Klottersanering • Hetvatten tvätt • Brandsanering • Fastighetsservice • Butiksstäd • Fönsterputs i stort & smått

När Du vill se skillnad!

Vi utför Specialuppdrag på fler orter i Sverige

Vi tar regelbundna uppdrag i hela Västra Götaland

www.specialen.com info@specialen.com

0735 ‐ 248 241

Kontakta SPECIALEN:


SPIK SPECIAL 201 4 ! ! ! Planering pågår för fullt

Extra Klass för Alla raser, Special Klass för Podenco Mix! ie r nd r e t t Lo ed huch m n Barnika - Lu bord F ris ll alla P t k stis rgåva ti a t n Fa eltaga D

- Medlemskap i SPIK är obligatoriskt för svenskägd Podenco Ibicenco - Utländska deltagare kan betala på plats


En Riktigt God Jul & Gott Nytt ร…r รถnskar Tommy Hansson


Yello w ey es kennel รถ nskar Go d Jul & Go tt Ny tt ร… r!


Charlotte & Mattias Florence, Pete, Indy, Stripper, Ettan & Majja önskar familj, vänner och bekanta en

Ri kti g t God J u l & Ett Gott N ytt År!


Tidningen trycks hos

www.vasttryck.se

Profile for Mattias Lindell

SPIKEN 2 & 3, 2013  

SPIKEN - Member Magazine for Swedish Podenco Ibicenco Club.

SPIKEN 2 & 3, 2013  

SPIKEN - Member Magazine for Swedish Podenco Ibicenco Club.

Profile for spikslya
Advertisement