Wide #28 2019

Page 30

Foreningsliv i en digital verden Digitaliseringen og de sociale medier er på kort tid blevet et grundvilkår i vores personlige liv, i samfundet og i foreningslivet. Men hvordan påvirker det digitale vores foreningsfællesskaber og vores demokrati? Det undersøger det nye projekt ”Demokrati i en digital verden”, hvor Det Danske Spejderkorps medvirker som casestudie. Læs om nogle af de første fund i studiet her. TEK ST: S ØREN SCHULT Z HANSE N, ANSVARLIG F OR PR OJ E K TE T ’ D E M O K R ATI I E N D I G ITA L V E R D E N’ F OTO : M ORTEN BJE RRUM LARSE N, F RE DE RIK ABILDGAA R D R O M O G CHR ISTO P HE R HE SSE L BE R G

“J

eg er med i fællesskabet, fordi det ikke er forpligtende”, siger en ung, engageret spejder fra Det Danske Spejderkorps. Han taler om et fællesskab i form af en Facebook-gruppe, som blev oprettet i forbindelse med, at spejderbevægelsen overtog Middelgrundsfortet. Som medlem af gruppen kunne han holde sig opdateret med, hvad der skete, og tilmelde sig arrangementer og bidrage til udviklingen af øen. Den unge spejders pointe var, at han var med til et par arrangementer, og kunne følge med på sidelinjen, men ellers ikke behøvede at engagere sig. Og det var positivt og medvirkende til, at han overhovedet havde tid til at deltage: Fordi fællesskabet i dette tilfælde netop ikke var særligt forpligtende, og foregik let og ubesværet på de sociale medier. Foreninger i forandring Det konkrete eksempel viser, hvordan den digitale verden og de sociale medier på godt og ondt får større og større betydning i vores liv, vores fællesskaber og i debatten og

30 WIDE • MARTS 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.