Page 1

Αποδελτίωση Τύπου

15.04.2018

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Περιεχόμενα 1. Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15/04/2018 σελ.26

2. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 15/04/2018 σελ.22

3. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΟΙ...

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 15/04/2018 σελ.1-3

4. ΤΖΙΡΟΣ 2,5 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ 15/04/2018 σελ.1,70,71

5. ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ... ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 15/04/2018 σελ.1,3 6. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15/04/2018 σελ.32

7. ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΡΑΕ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 15/04/2018 σελ.22

8. ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 9. Γ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15/04/2018 σελ.1,6,7

10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 11. ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ Ο KIΝΕΖΟΣ

14. I ΑΘΗΝΩΝ 110

REAL NEWS_REAL MONEY 15/04/2018 σελ.1,4,5 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/04/2018 σελ.37

12. ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ... 13. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΗΣ...

ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15/04/2018 σελ.41,54

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΚΑΠΑ 15/04/2018 σελ.36-39

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 15/04/2018 σελ.8 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 15/04/2018 σελ.23


1. Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 26

Η ίδρυση και ανάπτυξη της ΔΕΗ

Δημιουργία ενός από τους σημαντικότερους μοχλούς για την είσοδο της χώρας στον ανεπτυγμένο κόσμο Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Με

ίο παρόν άρθρο

όπως και το

που θα επακολουθήσει την προσεχή

Κυριακή επιχειρείται μια συνοπτική αναφορά στην πορεία και στη γενικότερη προσφορά της ΔΕΗ στη χώρα μας από της ιδρύσεως της τσ 1950 ως κρατικό μονοπώλιο μέχρι τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 Η πρώτη ηλεκτρική εγκατάσταση στην Ελλάδα τέθηκε σε το 1889 Αφορούσε τον του κέντρου των Αθηνών λειτουργία

ηλεκτροφωτισμό

και των Ανακτόρων Εάν ληφθεί υπόψη ότι μόλις το 1882 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διεθνώς δημόσια ηλεκτρική

εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμός της Pearl Street Ν Υόρκη και μετά 2-3 χρόνια ανάλογες εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις Βερολίνο μπορεί να θεωρηθεί ότι η χώρα πρωτοπόρησε στον τομέα αυτό κάτι που σχετίζεται με το εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα του Χαρ Τρικούπη Η επέκταση σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας ήταν ραγδαία ώστε κατά

Λονδίνο κ.α

την επόμενη δεκαετία να έχουν

και κατοικιών καθώς και στην εργοστασίων Μόνο μετά το 1930 άρχισε η χρήση οικιακών ηλεκτροκίνηση

επόμενο

ηλεκτροφωτιστεί

έξι πόλεις Πειραιάς Χαλκίδα Καλαμάτα Αργοστόλι και Πάτρα όπου μάλιστα τέθηκε σε λειτουργία και η πρώτη ηλεκτρική εγκατάσταση τροχιοδρόμων τραμ Η ανάπτυξη συνεχίστηκε σχετικά αργά κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες αλλά προχώρησε ταχύτατα μετά τον Ερμούπολη

τερματισμό

της εμπόλεμης περιόδου 1912 22 οι ηλεκτροδοτούμενοι οικισμοί από 21 το 1918 ανήλθαν σε 242 το 1929 και σε 390 το 1939 Βέβαια οι

εφαρμογές του ηλεκτρισμού περιορίζονταν στον ηλεκτροφωτισμό οδών

συσκευών

Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η ανάθεση της ηλεκτροδότησης των ΑΘηνών-Πειραιώς στην αγγλικών εταιρεία Power and Traction συμφερόντων

Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών-Πειραιώς ΗΕΑΠ το 1926 η οποία κάλυψε τις ταχέως αυξανόμενες ανάγκες με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων Οι επαρχιακές πόλεις συνέχισαν να κυρίως από ιδιωτικές ελληνικές εταιρείες με κύριο χρηματοδότη την Εθνική Τράπεζα Σύμφωνα με την τότε εφαρμοζόμενη τεχνολογία οι εγκαταστάσεις έναν σταθμό παραγωγής και γύρω από αυτόν ένα μικρό δίκτυο διανομής που εκτεινόταν μέχρι τα όρια των αντίστοιχων οικισμών Μέχρι περίπου το 1920 χρησιμοποιούνταν ατμομηχανές που λειτουργούσαν με εισαγόμενο λιθάνθρακα στη συνέχεια όμως επικράτησε η χρήση πετρελαιομηχανών ενώ η αξιοποίηση των υδα τοπτώσεων μέχρι το 1 950 ήταν περιορισμένη Την κατασκευή και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης εντός ορισμένης περιοχής αναλάμβαναν ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρείες ή σπανιότερα δημοτικές οι οποίες τελούσαν υπό την εποπτεία του κράτους ιδίως όσον αφορά την τιμολογιακή τους πολιτική Κατά τη διάρκεια του πολέμου οι καταστροφές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ήταν πολύ μεγάλες ιδίως στη επαρχιακή χώρα ώστε έναντι παραγωγής 234 GWh το 1939 να έχει μειωθεί σε 101 GWh το 1944 ηλεκτροδοτούνται

περιλάμβαναν

Ο ΑΗΣ Πτολεμα'ίδος φωτ του 1960 εντάχθηκε στο Β Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 1956-66 αξιοποιώντας τα λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής


1. Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 26

Ανάγκη συνολικής ενεργειακής πολιτικής τη μέχρι τον πόλεμο πορεία της ηλεκτροπαραγωγής είχαν αποκτηθεί πολλές εμπειρίες κυρίαρχη δε ήταν η άποψη η οποία για ορισμένους είχε καταστεί δόγμα ότι ήταν απόλυτη η ανάγκη της αξιοποίησης των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πόρων και μάλιστα κατ απόλυτη προτεραιότητα Αυτό γίνεται φανερό από τον πλούσιο προβληματισμό που αναπτύχθηκε και τις σχετικές μελέτες που εκπονήθηκαν και κατά τη διάρκεια της Κατοχής ιδίως όμως την περίοδο 1945 49 Για την επίτευξη του σκοπού αυτού προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη άφθονης και φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων αλλά και η διάθεση κεφαλαίων δυνατότητα που προσέφερε το Σχέδιο Μάρσαλ Στους στόχους αυτούς σημειώθηκε σύμπτωση απόψεων των πολιτικών παρατάξεων του αστικού κόσμου υπήρχαν όμως διαφορές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιτυγχάνονταν καθώς και τη μορφή του φορέα που θα αναλάμβανε το έργο αυτό Για την επιλογή του συστάθηκε το 1948 επταμελής επιτροπή με πρόεδρο τον Κ Α Δοξιάδη ήδη πρόεδρο της Επιτροπής Συντονισμού της Ανασυγκρότησης μέλος της οποίας ως ήταν ο Γ Πεζόπουλος Οι προτάσεις Πεζόπουλου στηρίχθηκαν σε σειρά εργασιών του τις οποίες είχε εκπονήσει από το 1943 και μετέπειτα με τίτλο Ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας εις την ηπειρωτικήν Ελλάδα Την εποπτεία του έργου της είχε ο πρωθυπουργός Αλ Διομήδης ο οποίος ως πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα Θέματα των ηλεκτρικών επιχειρήσεων Σύμφωνα με τα πρακτικά της σχετικός τελικός συζήτησης ο ίδιος ανάφερε Η μόνη ενδεδειγμένη λύση είναι η δημιουργία επιχειρήσεως Από

επιτροπής

ανηκούσης εις την κυριότητα του

κράτους η οποία όμως θα προσλάβει ιδιότυπον νομικήν μορφήν θα οργανωθεί δε κατά τοιούτον τρόπον ώστε

να είναι εις θέσιν να εξασφαλίζει τόσον την πραγματοποίησιν των επιδιωκομένων

υπό του κράτους δημοσίων σκοπών όσον και εκμετάλλευσιν διεπομένην αυστηρώς υπό της αρχής

της οικονομικότητος

ενισχύσεις

αποκλειστικά ελληνική διοίκηση και προσωπικό η κατάρτιση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 1956-66 το οποίο περιλάμβανε τη σταδιακή αξιοποίηση των λιγνιτών Πτολεμαΐδας και την κατασκευή των υδροηλεκτρικών Ταυρωπού και Αχελώου καθώς και την επέκταση του δικτύου ώστε να καλύπτει ολόκληρη Β

Θεμελίωση υδροηλεκτρικών έργων στον Μέγδοβα από τον

Κ

Καραμανλή

μεταφοράς

Αυτή ήταν n βάση για τη διατύπωση του ιδρυτικού νόμου της ΔΕΗ με τον Ν 1468/1950 η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΕΗ στην οποία δόθηκε το αποκλειστικό προνόμιο και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Οριζε σαφώς ότι n ΔΕΗ θα αποτελεί μεν κρατικό μονοπώλιο αλλά θα είναι ανεξάρτητη με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια Για την οργάνωση και στελέχωση της ΔΕΗ καθώς και τον σχεδιασμό και επίβλεψη της εκτέλεσης του Α Προγράμματος Ανάπτυξης 1950-55 επιλέχθηκε η αμερικανική εταιρεία EBASCO Το πρόγραμμα τον βασικό σχεδιασμό που είχε προτείνει ο καθηγητής Γ Πεζόπουλος ο οποίος άλλωστε ορίστηκε γενικός διευθυντής της ΔΕΗ Περιλάμβανε την κατασκευή τριών υδροηλεκτρικών σταθμών Λάδωνα Λούρου και Αγρα και ενός λιγνιτικού Αλιβε ρίου καθώς και Εθνικού Δικτύου 150 kV μήκους 1.125 χλμ και 21 υποσταθμούς χρηματοδοτήθηκε δε από το Σχέδιο Μάρσαλ και μέρος των ιταλικών πολεμικών Η οργάνωση της ΔΕΗ ολοκληρώθηκε με τον Ν 3523/1956 με τον οποίο απέκτησε και το προνόμιο διανομής της ενέργειας με την υποχρέωση να προβεί στη σταδιακή εξαγορά όλων των υφιστάμενων ηλεκτρικών εταιρειών και την καθιέρωση νέων τιμολογίων ενιαίων για όλη τη χώρα από 1ης Αυγούστου 1956 Συγκεκριμένα

δημιουργήθηκε

παραγωγής

Πενταετούς

ακολουθούσε

Μεταφοράς

επανορθώσεων

αποκλειστικό

ηλεκτρικός

την επικράτεια Με το πέρας του Β Προγράμματος σχεδόν ολοκληρώθηκε η εξαγορά όλων των ιδιωτικών εταιρειών από τη ΔΕΗ 415 συνολικά έγινε αντικατάσταση ή ανακαίνιση όλων των παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ώστε από τα μέσα της δε

ηλεκτρικών

γωγή αυξήθηκε κατά 420 τη 1956-66 και ήταν 24,3 φορές μεγαλύτερη απο την προπολεμικό του 1939 Αλλά και στα νησιά έγιναν των υφιστάμενων πετρελαϊκών σταθμών παραγωγής ή δημιουργήθηκαν νέοι όπως στην Κρήτη όπου κατασκευάστηκε και δίκτυο μεταφοράς 66 kV ενώ νησιά που βρίσκονταν σχετικό κοντά στην ηπειρωτική χώρα διασυν δέθηκαν στο εθνικό σύστημα με υποβρύχια καλώδια νησιά Αργο σαρωνικού Σποράδων Κέρκυρα κ.ά Αυτό το επίτευγμα της ΔΕΗ συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας ιδίως της επαρχιακής της οποίας κυριολεκτικά άλλαξε η όψη Είναι δύσκολο να περιγραφεί στο πλαίσιο ενός σύντομου άρθρου το πόσο δραστικά αναβαθμίζονταν n καθημερινή ζωή και η παραγωγική δυνατότητα ενός κατοίκου της υπαίθρου που είχε πλέον σε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια Δεν θα ήταν υπερβολή να σημειωθεί ότι για το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής υπαίθρου n εξέλιξη αυτή σηματοδοτούσε την είσοδο στη σύγχρονη εποχή δεκαετία

επιδίωξη αποτέλεσαν η ηλεκτροδότηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων από το νέο Εθνικό Ηλεκτρικό Σύστημα και η παύση της λειτουργίας των υφιστάμενων πετρελαϊκών σταθμών παραγωγής με την κατασκευή των αναγκαίων δικτύων διανομής ενώ παράλληλα άρχισε και ο εξηλεκτρισμός της υπαίθρου Συγχρόνως προχώρησε υπό

μεγάλων

εισηγητής

Ραγδαία αύξηση της παραγωγής κατά 420 ΤοΑ Πενταετές Πρόγραμμα 1950 55 υλοποιήθηκε με επιτυχία Πρωταρχική

οικονομική

Το φράγμα του υδροηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ στον ποταμό Λάδωνα

εγχώριες πρωτογενείς πηγές υδατοπτώσεις ενώ προχωρούσε ραγδαία ο εξηλεκτρισμός νέων περιοχών της υπαίθρου Ετσι ένανιτ παραγωγής 234 GWh το 1939 αυτή ανήλθε σε 1.350 GWh το 1956 και 5.690 GWH το 1966 οπότε μόνον το 28 προερχόταν από προϊόντα πετρελαίου ενώ το 62 από πηγές 41 λιγνιτικό 31 υδροηλεκτρική Δηλαδή n παρα¬

λιγνίτες

Δραστική αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των κατοίκων της υπαίθρου καετίας του 1960 σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας να ηλεκτροδοτείται με σύγχρονα μεταφοράς και διανομής από δίκτυα

παράλληλα

εγχώριες

πρόσβαση

Δεκαετία 60 εμπλοκή στις πολιτικές αντιπαραθέσεις Ατυχώς όμως η θριαμβευτικό πορεία κατά το ξεκίνημα της ΔΕΗ

φθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για

την αποκατάστασή της μετά τη

ανακόπηκε στις αρχές της δεκαετίας του I960 λόγω εμπλοκής της στις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις της περιόδου αυτής Αρχισε με σκανδαλολογία για τον Γ Πεζόπουλο και αυξήθηκε κατακόρυφα με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης της ΔΕΗ με την εταιρεία αλουμινίου Πεσινέ

Ακολούθησαν έντονη πολιτική σύγκρουση αλλά και εμπλοκή της Δικαιοσύνης με δυσμενείς στην πορεία της ΔΕΗ ιδιαίτερα όσον αφορά την αυτο τέλειά της Οι μόνες αντιδράσεις εκδηλώθηκαν το 1966 που οδήγησαν και στην παραίτηση της τότε διοικήσεώς της Κατά την περίοδο της δικτατορίας όπως ήταν επόμενο πλήρως η αυτοτέλεια της ΔΕΗ Ατυχώς όμως δεν λή

μεταπολίτευση του 1974 αλλά αντίθετα καθιερώθηκε έκτοτε κάθε κυβερνητική μεταβολή να συνοδεύεται από αλλαγή της δι οικήσεώς της με πρόσωπα που τυγχάνουν της εμπιστοσύνης της κυβέρνησης καθώς και άλλα μέτρα ενσωμάτωσης της στον δημόσιο τομέα Οι επιπτώσεις από την πρακτική αυτή μπορεί μεν να μην ήταν άμεσα εμφανείς όσον αφορά την πορεία του έργου της ΔΕΗ η οποία εξασφάλιζε την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας είχαν όμως πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητά της ως

επιπτώσεις

ικανοποιητικά

επιχείρησης

καταργήθηκε

Το κέντρο ελέγχου του ατμοηλεκτρικού σταθμού της Μεγαλόπολης

0 κ Μιχάλης Παπαδόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ


2. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 22

Η πρόταση έκπληΕη

για τη ΔΕΗ Το είχαμε γράψει από αυτή τη στήλη ότι

στην υπόθεση tos a&onoinons tos μο vaôas xns ΔΕΗ στο Αμύνταιο θα υπάρΕει και τέταρτη πρόταση πλην εκείνων που

έχουν υποβληθεί από tous loxupous παίκτε5 του κλάδου ήτοι Μυτιληναίο ΓΕΚ-Τέρνα Κοπελούζο Η πρόταση-έκ πλη&ι που δεν έχει υποβληθεί επισήμου στον επικεφαλήβ tos ΔΕΗ Μανώλη Πα ναγιωτάκη αλλά anas μαθαίνουμε είναι θέμα χρόνου θα προέλθει από την Intrakat Πληροφορίε5 αναφέρουν όπ το σχέδιο

του ομίλου Κόκκαλη που μετά τον τουρισμό φλερτάρει και με την αγορά ενέρ γειαε δεν κόβει τον δρόμο για συνεργα a\ES με tous aMous ενδιαφερόμενου5 με Kânoious να υποστηρίζουν ότι ήδη έχουν γίνει κάποιε5 πρώτε5 κινήσει βολιδοσκόπησα Η Intrakat προτάσσει την από κοινού αναβάθμιση με τη ΔΕΗ tos μονάδα5 αλλά και την παραγωγή φθηνού ρεύματθ5 για τη βιομηχανία Oncos αναφέρουν αρμόδιε5 nnyés η πρόταση δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με την τοπική κοινωνία και στην ανάπτυ&ι παράλληλων δράσεων στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση που θα δώσουν καινούριε5 διεΕόδου5

στην κοινωνία tos Δυπκή5 Μακεδονία5


3. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Το TÈÀOS ms μεγάλα ΔΕΗ και οι avnôpào£is για την πώληση ΣΕΛ Β2-3


3. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 2

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση του 4θ των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ τον περασμένο Νοέμβριο στο υπουργείο Ενέργειας Οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν την περίοδο που θα βρίσκεται το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής

Πάνω σε τεντωμένο σκοινί n πώληση μονάδων ms ΔΕΗ Αντιμέτωπη με την κομματική βάση και τις τοπικές κοινωνίες η κυβέρνηση Επί ποδός πολέμου η ΓΕΝΟΠ ετοιμάζει 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες Ανησυχία για πολιτικούς κλυδωνισμούς στην κοινοβουλευτική συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΝΑΣ

Ρ"Τ"",Ί ην πυριτιδαποθήκη

της

ΔΕΗ αγγίζει η κυβέρνηση και με νομοσχέδιο που αυτή την εβδομά δα στη Βουλή επιδιώκει

καταθέτει

JL

να πουλήσει τέσσερις λιγνιτικές μονάδες

μονοπώλιο της παραγωγής ρεύματος έσβηναν τις μονάδες Αυτός είναι και ο σχεδιασμός της Ομοσπονδίας η οποία ήδη έχει ανάψει το πράσινο φως σε σωματεία της Μεγαλόπολης να πραγματοποιήσουν ουμβολικές καταλήψεις των λιγνιτικών μονάδων καθώς και ωριαίες στάσεις εργασίας

Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί τον Μάιο και η παραχώρηση των σταθμών της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία και της Μελίτης στη Φλώρινα σηματοδοτεί το πρώτο

48ωρες απεργίες

βήμα της συρρίκνωσης της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας Σε δεύτερη φάση και πιθανόν στο τελευταίο εξάμηνο του έτους θα ανοίξει και το

οε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες Οι μονάδες θα σβήσουν

θέμα της περαιτέρω

αποκρατικοποίησης

της εταιρείας με την πώληση ποσοστού 17 Η υπόθεση της ΔΕΗ δεν αποκλείεται να προκαλέσει πολιτικούς κλυδωνισμούς οτην κοινοβουλευτική ουνοχή του ΣΥΡΙΖΑ καθώς το κόμμα πριν έλθει στην εξουσία προεξάρχοντος και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα κατακεραύνωνε τη μικρή ΔΕΗ των ΝΔ-ΠαΣοΚ

χαρακτηρίζοντας τον τεμαχισμό και την πώλησή της ως εθνικό έγκλημα Σήμερα το στενά κομμαπκό κοινό του ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου καθώς και η τοπική κοινωνία βλέπουν με απογοήτευση την υποστολή της σημαίας του αγώνα κατά της πώλησης και στη θέση της την ανύψωση εκείνης της πκπής προσήλωσης στην πολιτική των μεταρρυθμίσεων

Οι κινιροποιήσεις τους θα κορυφωθούν την περίοδο που θα βρίσκεται το νομοσχέδιο οτην Ολομέλεια της Βουλής οπότε και θα προχωρήσουν διαμηνύουν

οι συνδικαλιστές σημειώνοντας ότι μαζί μας θα είναι και οι δήμαρχοι και περιφερειάρχες Το αν θα σημειωθούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της χώρας θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση Το νομοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη λένε οι τελευταίες πληροφορίες και από Παρασκευή 20 Απριλίου θα

ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα καταλήξει οτην Ολομέλεια τη μεθεπόμενη εβδομάδα Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει ξεκινήσει το πολιτικό μασάζ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ενώ τους τελευταίους μήνες έχει πυκνίόσει και τις επαφές με την ηγεσία της ΓΕΝΟΠ Το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί είναι η αναγκαστική επιλογή της κυβέρνησης σιην πώληση των αρμόδιας

συγκεκριμένων μονάδων που περίπου το 40 της λιγνιτικής παραγωγής εξαιτίας της καταδικαστικής εις βάρος της χώρας μας απόφασης για τη μονοπωλιακή αντιπροσωπεύουν

Δύο μέτωπα Και μπορεί η κομματική βάση και οι κοινωνίες των συγκεκριμένων περιοχών να συνθέτουν το ένα μέτωπο αντιδράσεων ωστόσο η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και ένα δεύτερο εκείνο με τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ αλλά και των 1 1.000 εργαζομένων

της δημόσιας επιχείρησης Ολες οι παρατάξεις και οι ειδικότητες όταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις άνοιγαν θέμα πώλησης συσπειρώνονταν

και με τη δύναμη που τους έδινε το

διάθεση του φθηνού ορυκτού πλούτου Επιπλέον μέσα από διατάξεις του

νομοσχεδίου διασφαλίζει τις εργασιακές σχέσεις όσων μείνουν στις μονάδες για έξι χρόνια Δηλαδή δεν θα απολυθούν και ας είναι υπό νέους ιδιοκτήτες Οπότε με τον τρόπο αυτόν επιχειρεί να κατευνάσει τις διαθέσεις αντίδρασης των συγκεκριμένες

εργαζομένων


3. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 3

Πάντως η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας πέρα από τα προαναφερόμενα επικίνδυνα μέτωπα αντιμετωπίζει

και άλλη σειρά κινδύνων οι οποίοι τη μετατρέπουν σε πυριτιδαποθήκη Οπως εξηγούν αρμόδιοι παράγοντες 1 Το ενδεχόμενο μη προσέλκυσης επενδυτών για την απόκτηση των λιγνιτικών μονάδων είναι πιθανό Η στρατηγική των Βρυξελλών για απανθρακοποίηοη της ενιαίας αγοράς εκτοξεύει το κόστος των δικαιωμάτων ρύπων που αγοράζουν όσοι ρυπαίνουν Από τα περίπου 5 ευρώ τον τόνο που ήταν πέρυσι έχουν ξεπεράσει τα 13

τεσσάρων

ευρώ Αρα οι επενδύσεις σε λιγνιτικές μονάδες είναι κοστοβόρες Αν όντως το ενδιαφέρον δεν εκδηλωθεί τότε μοιραία η Ευρωπαϊκή θα ανοίξει θέμα πώλησης και υδροηλεκτρικών σταθμών ώστε τα πα Επιτροπή

Β Το νομοσχέδιο

κατατίθεται στη Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη και θα καταλήξει στην Ολομέλεια τη μεθεπόμενη εβδομάδα

κέτα πώλησης των μονάδων να είναι πιο δελεαστικά Αυτόματα θα επέλθει και νέα βίαιη μείωση των εσόδων της ΔΕΗ η οποία στο μεταξύ αργεί ακόμη να εισέλθει σε εναλλακτικές δραστηριότητες όπως ΑΠΕ έξοδος σε ξένες αγορές ενεργειακές υπηρεσίες κ.λπ 2 Τα ληξιπρόθεσμα χρέη αγγίζουν τα 2,7 δια ευρώ Οι όποιες ρυθμίσεις έγιναν σε οφειλέτες απλώς πέτυχαν να συγκρατήσουν την περαιτέρω άνοδο τους Η διοίκηση της εταιρείας αναμένει το σχέδιο της κοινοπραξίας Qualco για νέα προγράμματα διακανονισμών αλλά κυρίως για την τιτλοποίηοη των οφειλών 3 Οι αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις Σύμφωνα με πηγές για εφέτος η ΔΕΗ έχει μπροστά της πληρωμές 400 εκατ ευρώ Από αυτά τα ύψους 215 εκατ ευρώ αφορούν ελληνικές τράπεζες και 190 εκατ ευρώ την Τράπεζα Επενδύσεων Για το 2019 λήγει το ομόλογο των 500 εκατ ευρώ για τα 150 εκατ ευρώ εκ των οποίων η εταιρεία κάλεσε το προηγούμενο διάστημα τους ομολογιούχους για πρόωρη εξαγορά τους Επίσης σε 1,3 δισ ευρώ ανέρχεται το ύψος του κοινοπρακτικού δανείου των ελληνικών τραπεζών και περί τα 200 εκατ ευρώ αφορούν σε δάνειο της μέρους

Ευρωπαϊκή

ΕΤΕπ

Συνολικά οι υποχρεώσεις της για του χρόνου αγγίζουν τα 1,8 δισ ευρώ


4. ΤΖΙΡΟΣ 2,5 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΖΙΡΟΙ

2,5 ΔΙΣ.

ΑΠΟ ΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

* 70-71


4. ΤΖΙΡΟΣ 2,5 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 70

ι η^%Τ Ο j IT ΤΖΙΡΟΣ 2,5 ΔΙΣ

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΕΣΦΑ ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΗ

CT

Α

ΑΠΟ ΤΟ

διαμορφώσει

την εικόνα της ΔΕΗ για τα επόμενα χρόνια συνιστά η του νομοσχεδίου για την αποεπένδυση του 40 των λιγνιτών κατάθεση

της επιχείρησης την εβδομάδα που έρχεται Ο νέος νόμος που ρυθμίζει τα διαδικαστικά της διαγωνιστικής διαδικασίας και το εργασιακό ανοίγει ουσιαστικά το πρώτο από τα δεκάδες που καλείται να αντιμετωπίσει η ΔΕΗ τους προσεχείς μήνες Μέτωπα που περιλαμβάνουν τον όγκο και τη θέση της στη νέα μέτωπα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

©

σημείο αφετηρίας για έναν

αγώνα δρόμου που θα

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ info@neaselida.news

την κάλυψη του ζητήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών την υιοθέτηση του στρατηγικού πλάνου που έθεσε πρόσφατα το Υπερταμείο αλλά και την επιτυχή ολοκλήρωση και εφαρμογή του business plan που διαμορφώνεται από τη McKinsey Εφόσον η μάχη διεξαχθεί με επιτυχία τότε ανοίγει ο δρόμος για μια μικρότερη αλλά πιο υγιή και ανταγωνιστική ΔΕΗ όπως είχε δηλώσει και προ μηνών ο επικεφαλής της Μανώλης Παναγιωτάκης Ο νόμος για τους λιγνίτες ορίζει ότι θα διενεργηθούν δύο ένας για καθεμία από τις δύο θυγατρικές που θα η ΔΕΗ με τα προς πώληση λιγνιτικά περιουσιακά στοιχεία της η πρώτη με τις λιγνιτι κές μονάδες του Βορρά Μελίτη 1 και άδεια για τη Μελίτη 2 ενώ η δεύτερη με τους σταθμούς του Νότου Μεγαλόπολη 3 και 4 Το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών θα προκύψει από τη λογιστική αξία book value των παγίων που θα μεταβιβαστούν σε αυτές Κι έτσι σε καθεμία από τις δύο θυγατρικές θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις ο μηχανολογικός εξοπλισμός τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές Η διαδικασία θα αρχίσει τον Μάιο μήνα κατά τον οποίο θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ και ο διαχωρισμός των δύο ώστε να δοθεί περιθώριο έως το τέλος Ιουνίου για τυχόν προσφυγές Στην επιλογή του ή των αναδόχων εκτός από το τίμημα που θα προσφερθεί θα διαγωνισμοί

ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ όσοι πόνταραν στην εκτίμηση ότι οι εξελίξεις στον ενεργειακό κλάδο και στις αποκρατικοποιήσεις του τομέα θα φέρουν τις μεγάλες της χρονιάς Ηδη η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων για τον ΔΕΣΦΑ διαμορφώνει ένα προσδοκώμενο πακέτο της τάξης των 500 εκατ ευρώ για την οικονομία Εάν σε αυτό προστεθεί το 1,5 δισ ευρώ στο οποίο εκτιμάται να φτάσει η προσφορά για το 50,1 των ΕΛΠΕ αλλά και τα μερικές εκατοντάδες εκατ ευρώ που προσδοκώνται από τη διαδικασία πώλησης του 40 του λιγνιτικοΰ δυναμικού της ΔΕΗ το συνολικό τζιράρισμα στην οικονομία ξεπερνά τα 2,5 δισ ευρώ Το ποσό βέβαια δεν πάει εξ ολοκλήρου στα κρατικά ταμεία Ενισχύει όμως την οικονομία και κυρίως αποδεικνύει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική ενέργεια Ενδιαφέρον που θα παραμείνει ζεστό και τα επόμενα χρόνια καθιστώντας τον κλάδο hotspot των εξελίξεων Το άνοιγμα των προσφορών για τον ΔΕΣΦΑ στις αρχές της άλλης εβδομάδας υπολογίζεται να δείξει ακριβώς αυτό Ηδη οι αρχικές προσφορές από τις δύο κοινοπραξίες

συστήσει

ευρύτερου

ειδήσεις

συνολικά

Snam/Ιταλία Fluxys/Βέλγιο Enagas/Ισπανία και Reganosa/Ισηανία Transgaz/Ρουμανία και EBRD που συμμετείχαν στην τελική φάση του διαγωνισμού είχαν κυμανθεί στα επίπεδα των 400-450 εκατ ευρώ Το ισχυρό ενδιαφέρον των δύο σχημάτων για την απόκτηση του διαχειριστή του ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου φέρνει ακόμη υψηλότερο ανταγωνισμό όπως θα δείξουν οι τελικές προσφορές που θα δημοσιοποιηθούν τις προσεχείς μέρες Ολα αυτά ενώ πριν από έναν χρόνο θεωρούνταν ότι η πώληση του 66 του ΔΕΣΦΑ δεν θα έφερνε ούτε 400 εκατ ευρώ

Ακόμη σημαντικότερη θεωρείται βέβαια η υπόθεση των ΕΛΠΕ Οπως και επίσημα τη Μεγάλη Τετάρτη το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ομιλος Λάτση κατέληξαν σε συμφωνία για μια fast ανακοινώθηκε

track πώληση του 50,1 των μετοχών του πετρελαϊκού ομίλου με υψηλό διεθνές ενδιαφέρον Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο θα διατεθεί από την μερίδιο 30,1 Paneuropean Oil Gas ενώ η πλευρά του θα παραχωρήσει 20 Δημοσίου Η απόφαση για την από κοινού πώληση του πλειοψηφικού πακέτου αλλάζει πολλά δεδομένα ιδιαίτερα καθώς λύνει και τον γόρδιο δεσμό του ιδιοκτησιακού Ο νέος επενδυτής θα αναλάβει και το management κι αυτό καθιστά ακόμη ελκυστικότερη την προσφορά Μόνο με βάση την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας το τίμημα ξεπερνά το 1,2 δια ευρώ Σε αυτό το δεδομένο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μια σειρά άλλων παραμέτρων όπως η πολύ ισχυρή απόδοση των ΕΛΠΕ οι προοπτικές της επιχείρησης αλλά και η γενικότερη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας Στην προοπτική αυτή εκτιμάται ότι η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας που το 2017 ανακοίνωσε ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία ύψους 834 εκατ ευρώ μπορεί να φέρει τίμημα που θα ξεπεράσει το 1,5 δια ευρώ Υπενθυμίζεται ότι στον προϋπολογισμό

υποβολή προτάσεων για τον ΔΕΣΦΑ η προτ3φορόΓγίεη:ο50,1%των ΕΛΠΕ και η πωΑΚοΤΤ^3 —— του 40 του λιγνιτικσύ~6υναμικούτιτςΔΕΗ δίνουν ανάσα στην οικονομία

δυναμικές

υπάρχει πρόβλεψη για έσοδο ύψους 500 εκατ ευρώ από την πώληση του 35,5 των ΕΛΠΕ που ήταν το αρχικό σχέδιο και αντιστοιχεί σε συνολική αποτίμηση της εταιρείας στο 1,4 δια Η συμφωνία Δημοσίου Λάτση εκτός από την από κοινού πώληση των μεριδίων περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από όρους για την επόμενη μέρα του ομίλου που αφορούν στα δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας στη μερισματική πολιτική και στη διαχείριση των στρατηγικών Επίσης η συμφωνία προβλέπει ότι το Δημόσιο θα διατηρήσει στο ακέραιο τα δικαιώματα που έχει σήμερα στον τομέα των ερευνών για τους υδρογονάνθρακες Αυτό θα γίνει μέσα από την ίδρυση θυγατρικής στην οποία θα περάσουν όλα τα δικαιώματα παραχωρήσεων των ΕΛΠΕ και στην οποία το Δημόσιο θα έχει σημαντική μετοχική παρουσία Το ΤΑΙΠΕΔ έχει προγραμματίσει να αποθεμάτων

θυγατρικών

δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών η διεθνής πρόσκληση ενδιαφέροντος ενώ από νομικής πλευράς τη διαγωνιοτική διαχειρίζεται η νομική εταιρεία KLC διαδικασία

— —mm— ——

Η

m»— — ι

Vluyn


4. ΤΖΙΡΟΣ 2,5 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 71

Λιγνίτες Η αφετηρία για τη νέα ΔΕΗ Το νομοσχέδιο το τίμημα και

τα μυστικά για την πώληση των μονά 5ων Το στρατηγικό

σχέδιο των επόμενων ετών

συνεκτιμηθούν κι άλλοι παράγοντες όπως η εμπειρία στην και η χρηματοοικονομική επάρκεια των οργανισμών Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και στους δύο διαγωνισμούς καθώς το νομοσχέδιο δεν προβλέπει σχετικό ασυμβίβαστο ισχυροποιώντας πρακτικά τη θέση των πρα ματικά ενδιαφερομένων αλλά και ενισχύοντας το δυνητικό τίμημα Με την υποβολή των προσφορών και την ανάδειξη των προτιμητέων επενδυτών θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση με την έγκρ αη από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Το τίμημα μ ιορεί να μην είναι καθοριστικό παραμένει όμως σημαντικό για τη ΔΕΗ τόσο σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση των νέων οικονομικών της όσο και για πολιτικούς λόγους αφού ένα ικανό πακέτο αιτιολογεί και τη ηλεκτροπαραγωγή

προσφορές

συμφωνία της κυβέρνησης για την πώληση Ως προς αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση Παναγιωτάκη στις αρχές Μαρτίου κατά την οποία η ΔΕΗ θα μπορούσε να εισπράξει ποσό που θα κυμαίνεται μεταξύ των 700 εκατ ευρώ και του 1 δισ ευρώ Ο ίδιος βέβαια διευκρίνισε ότι η εκτίμηση αυτή δεν διαμορφώνει απαραίτητα και τον πήχη για τη διαδικασία σημείωσε ενδεικτικά ωστόσο ότι η αναπόσβεστη αξία

των τριών μονάδων υπολογίζεται συνολικά στο 1 δια ευρώ Ανεξάρτητοι παρατηρητές θεωρούν σε κάθε περίπτωση ότι ένα τίμημα της τάξης των 500 ή 500 εκατ ευρώ θα ήταν υπέρ το δέον επαρκές καθώς η αγορά εμφανίζεται πολύ πιο συγκρατημένη Τα ανοιχτά ερωτήματα για τη διαδικασία είναι δύο ► Πρώτον εάν κάποιες από τις υποψηφιότητες όπως λχ αυτές

που αναμένονται από κινεζικές εταιρείες συναντήσουν την αντίδραση των θεσμών της EE ότι από το market test που δρομολογήθηκε το προηγούμενο διάστημα διαπιστώθηκε χαμηλό ενδιαφέρον από ελληνικούς και δυτικοευρωπαϊκούς ομίλους σε αντίθεση με το κινεζικό και ανατολικό ενδιαφέρον που ήταν υψηλό ► Δεύτερον κατά πόσο το περιβάλλον στο χρηματιστήριο ρύπων για τις μονάδες λιγνίτη θα επηρεάσει αντίστοιχα το τίμημα Σημειώνεται ότι στο χρηματιστήριο της Λειψίας τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων εκτινάχθηκαν φέτος στα 14 ευρώ/τόνο από μόλις 5 ευρώ τόνο πέρσι κάτι που σημαίνει ότι το κόστος λιγνιτικής παραγωγής Σημειώνεται

αρνητικό

ανεβαίνει σημαντικά για τους παραγωγούς ΠΑΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο κρυφός κουμπαράς των 200 εκατ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ μικρή σχετική ή μεγάλη της διαδικασίας για τους λιγνίτες θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον της μετάβασης της ΔΕΗ στη νέα εποχή Κι αυτό καθώς σε περίπτωση μη επιτυχίας η Κομισιόν αναμένεται να επαναφέρει το θέμα της πρόσβασης ιδιωτών έστω και έμμεσα στην υδροηλεκτρική παραγωγή ενώ κακά μαντάτα θα υπάρξουν και στο μέτωπο των οικονομικών

τουλάχιστον προδιαγράφεται σήμερα θα δώσει στη ΔΕΗ μια ανάσα όχι μόνο για την τρέχουσα χρονιά αλλά και για το 201 9 οπότε και θα κληθεί να αναχρηματοδοτήσει σημαντικό μέρος του δανεισμού της 1 85 δια χωρίς την υποστήριξη του 40 του λι

αποτελεσμάτων της επιχείρησης

Υπερταμείου αναφορικά με τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα Σύμφωνα με αυτό προτείνεται μεταξύ άλλων ► Επένδυση 700 MW στις ΑΠΕ ► Είσοδος στην αγορά του φυσικού αερίου και ανάπτυξη συνδυαστικών προϊόντων ρεύματος και αερίου ► Στρατηγική για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τιτλοποίηση απαιτήσεων και επιτάχυνση των ενεργειών είσπραξης ► Οργανωτικός μετασχηματισμός και αξιολόγηση

Σε αυτό το μέτωπο όμως υπάρχουν και τα

καλά νέα για την εταιρεία Κι αυτά έρχονται επίσης από την υδροηλεκτρική παραγωγή που αναμένεται να γίνει μοχλός ενίσχυσης της κερδοφορίας για το α εξάμηνο Η υποχρεωτική αύξηση της λειτουργίας στα εργοστάσια των φραγμάτων που έρχεται για το δίμηνο Μαρτίου Απριλίου λόγω της αύξησης των υδάτινων εντυπωσιακής

αποθεμάτων στους ταμιευτήρες φέρνει για τη ΔΕΗ παραγωγή σε πολύ χαμηλό κόστος Ειδικότερα με κόστος παραγωγής 2-3 ευρώ τη μεγαβατώρα MWh η επιχείρηση πωλεί την ίδια ποσότητα στο σύστημα μεταξύ 45 και 60 ευρώ Οι λογιστικοί υπολογισμοί βλέπουν το συνολικό όφελος για τη ΔΕΗ σε επίπεδα άνω των 200 εκατ ευρώ Δηλαδή σχεδόν όσο το ήμισυ της πώλησης του ΑΔΜΗΕ Μια ισχυρή κερδοφορία για το 2018 όπως

γνιτικού της δυναμικού Μοχλός της διοίκησης της ΔΕΗ για την επόμενη μέρα είναι και το στρατηγικό πλάνο του

προσωπικού Στρατηγικές συμμαχίες με ξένους και παίκτες Ηδη το Υπερταμείο διαπιστώνει σταθεροποίηση και περιορισμό στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και απαιτήσεων ενώ συνιστά εντατικοποίηση των ενεργειών είσπραξης τιτλοποίηση απαιτήσεων και πιο ενεργό διαχείριση των οφειλών όπως εξάλλου προβλέπεται να γίνει μετά και την ►

εγχώριους

πρόσληψη του συμβούλου Qualco Αλλωστε η αύξηση της εισπραξιμότητας θεωρείται κομβικής σημασίας και για τη McKinsey την οποία έχει προσλάβει η ΔΕΗ για τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό της Ο ξένος οίκος έχει συστήσει στην επιχείρηση από φέτος ενόψει των αναχρηματοδοτήσεων του 201 9 να προχωρήσει σε εξοικονόμηση περίπου 500 εκατ ευρώ Το πρώτο δείγμα της διαδικασίας ήρθε ήδη με την πρόταση για την επαναγορά των 1 50 εκατ από το ομόλογο που λήγει τον Μάιο του 201 9 σε αυτή την προοπτική το μαξιλάρι των 200 εκατ ευρώ από τα φράγματα θα είναι καθοριστικό Για τη νέα ΔΕΗ οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις έχουν ήδη προσδιοριστεί Περαιτέρω

ανταγωνιστική επιχείρηση με ριζική αλλαγή του μείγματος παραγωγής υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ με εξωστρέφεια επέκταση σε άλλες αγορές και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της Στο βάθος του σχεδιασμού αυτού η ΔΕΗ από περιοριστικά ελληνική στόχος είναι να καταστεί μεγάλη περιφερειακή ενεργειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή Μόνο έτσι θα μπορεί να αντιμετωπίσει από πλεονεκτική θέση τον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και

ολοκλήρωσης


5. ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΣΦΑ ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΔΕΠΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 1

αποκρατικοποιήσεις

Το στοίχημα

και οι προσδοκίες για

ΔΕΣΦΑ ΕΛΠΕ και ΔΕΠΑ ΣΕΛ Β3


5. ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΣΦΑ ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΔΕΠΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 3

Το στοίχημα ins ncoAnons

των ΔΕΣΦΑ Και ενώ το νομοοχέδιο για την πώληση των λιγνντικών μονάδων της ΔΕΗ θα βρίσκεται στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ανοίξει ο διαγωνισμός για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων και σειρά παίρνει και η ΔΕΠΑ Πριν όμως από αυτές τις ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις αύριο Δευτέρα ή το αργότερο την Τρίτη το ΤΑΙΠΕΔ θα έχει ολοκληρώσει τον δεύτερο γύρο της αποκρατικοποίησης του 66 του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Για τον ΔΕΣΦΑ οι κυβερνητικές προσδοκίες δείχνουν τίμημα υψηλότερο των 450 με 460 εκατ ευρώ Βελτιωμένο σε σχέση με την προηγούμενη απόπειρα πώλησής του στους Αζέρους της Socar Οι δύο κοινοπραξίες Snam ιταλική Fluxys βελγική και Enagas ισπανική εκ των μετόχων του αγωγού φυσικού αερίου TAP και Reganosa διαχειριστής της Γαλικίας της Ισπανίας Transgaz ρουμανική μεταφοράς

ΕΛΠΕ ΔΕΠΑ

και EBRD Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Ανάπτυξης είναι οι διεκδικητές του ΔΕΣΦΑ Ανασυγκρότησης

Αν η οικονομική προσφορά του πλειοδότη απέχει από το ανώτατο ύψος

του εύρους της αποτίμησης τότε δεν αποκλείεται το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων να ζητήσει και νέα βελτιωμένη προσφορά

Δικαίωμα αρνησικυρίας Πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση μέσα από το σχέδιο συμφωνίας

ται να προκηρυχθεί τις επόμενες δέκα ημέρες Και στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο έχει διασφαλίσει την αυξημένη του συμμετοχή και έλεγχο με ποσοστό 36,25 των δικαιωμάτων έρευνας υδρογονανθράκων Ουσιαστικά θα συσταθεί εταιρεία holding η οποία θα είναι θυγατρική των ΕΛΠΕ και θα έχει ως θυγατρικές τις συμμετοχές του ομίλου σε παραχωρήσεις περιοχών για έρευνα και εκμετάλλευση Τέλος η κυβέρνηση εξετάζει εναλλακτικά μοντέλα αποκρατικοποίησης

των μετόχων Δημοσίου στρατηγικού επενδυτή να έχει διασφαλίσει τη του Δημοσίου να ορίζει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου

του 66

καθώς και το δικαίωμα αρνησικυρίας σε διακρατικά και διεθνή έργα

διανομής στο εμπόριο και τα διεθνή έργα Οι δύο πρώτες θα επιτρέψουν την είσοδο με μειοψηφικό πακέτο επενδυτών ενώ τμήμα της ΔΕΠΑ Συμμετοχών θα μπορεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο Οι όποιες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν εντός του επόμενου ενάμιση μήνα ώστε τον Ιούνιο να γίνουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες

δυνατότητα

Μετά τον Διαχειριστή ακολουθούν τα ΕΛΠΕ Δημόσιο και Ομιλος Λάτση πωλούν το 50,1 των μετοχών και το τίμημα που εκτιμάται ότι μπορεί να προσφερθεί αγγίζει το 1,5 δισ ευρώ Ο διεθνής διαγωνισμός για την ενδιαφέροντος δεν αποκλείε¬ πρόσκληση

της ΔΕΠΑ Ανάμεσα στα σενάρια

είναι η σύσταση εταιρείας συμμετοχών στην οποία θα υπάρχουν θυγατρικές με τις συμμετοχές της στα δίκτυα


6. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 32

• ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ εισήλθε

η διασύνδεση της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα γραμμή αφετηρίας Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΣΜΗΕ με τη δημοσιοποίηση των τευχών δημοπράτησης γη τους διαγωνισμούς για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με την Κρήτη και των δυο τερματικών σταθμών Η πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης έργο συνολικού προϋπολογισμού 324 εκατ ευρώ που σχεδιάζεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υλοποιηθεί από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΔΜΗΕ ο οποίος υπό το νέο ιδιοκτησιακό του καθεστώς με δημόσιο έλεγχο και τη State Grid Corporation of China ως στρατηγικό επενδυτή επιτάχυνε σημαντικά τις διαδικασίες Η ολοκλήρωση του project που αναμένεται εντός του 2020 όχι μόνο θα συνδράμει αποφασιστικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης αλλά και θα οδηγήσει σε μεγάλη ελάφρυνση των καταναλωτών όλης της χώρας από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ΥΚΩ που λόγω της μη διασύνδεσης της Κρήτης επιβαρύνονται κατά μέσο όρο με 300 εκατ ευρώ ετησίως 0 ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για το έργο Μελέτη προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων δυο κυκλωμάτων γη τη διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή Το έργο έχει σπάσει σε τρία τμήματα με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού και την επίτευξη των βέλτιστων οικονομικών και τεχνικών όρων γη το κάθε τμήμα Ξεχωριστός διαγωνισμός θα διενεργηθεί γη την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού στη ΝΑ Πελοπόννησο και την επέκταση του υφιστάμενου υποσταθμού στην περιοχή των Χανίων

Στη


7. ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΡΑΕ

Μέσο: . . . . . . . . . ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 22

Τα πρόστιμα

ins PAE

Μπαρούτι μυρίζει τις τελευταίες ημέρες στη

που υπολόγισε πς Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ΥΚΩ ο οποίος θεωρείται όπ έγινε κατ εκτίμηση ΡΑΕ

με αφορμή τις υποθέσεις που εκκρεμούν για την υποβολή προστίμων σε ΔΕΗ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ Το θέμα σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να επανέλθει στην ολομέλεια εντός της εβδομάδας

και όχι με βάση τη μεθοδολογία της Ανεξάρτητης Αρχής Για τη ΔΕΗ η έρευνα αφορά τη δυσκολία

εΣόφλησηςλη&πρόθεσμωνχρεώνπροςτους δύο διαχειριστές ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ επικαλούμενη

τότε οι Κινέζοι της State Grid που έχουν αποκτήσει

προβλήματα ρευστότητας Σημειωτέον ότι και οι τρεις εταιρείες έχουν περάσει από ακρόαση από τη ΡΑΕ εδώ και μήνες αλλά τα συμπεράσματα

το 24 του ΑΔΜΗΕ θα βγάλουν καπνούς Ο λόγος

καθυστερούν

όμως αν ισχύουν αυτά που φτάνουν στα αυτιά μας

είναι η πρόταση που κυκλοφορεί στους διαδρόμους της ΡΑΕ για το ύψοςτου προστίμου προς τον ΑΔΜΗΕ

το οποίο εμφανίζεται πολύ μεγάλο και εκτιμάται όπ δύσκολα θα μπορέσει να χωνέψει η διοίκηση του Ανεδάρτητου Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ΑΔΜΗΕ ελέγχεται από τη ΡΑΕ για τοντρόπο


8. ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 41

Νέο «Εξοικονομώ» για σχολεία και νοσοκομεία Πρόγραμμα 2 δισ. ευρώ για ενεργειακές παρεμβάσεις στα δημόσια κτίρια ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ► 14


8. ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 54 Οικονομία

από τα 13 Περιφερειακά Η ένταξη των έργων δεν θα γίνεται Επιχειρησιακά προγράμματα ΠΕΠ και τα δύο Τομεακα Επιχειρησιακά Προγράμματα θα υπάρξει συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν με κριτήριο τη χρονική προτεραιότητα υποβολής τους αφού

Γιο το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων χώρων θα υπάρξουν 15 ξεχωριστές προσκλήσεις

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

tpanagoulisiPethnos gr

τη θεαματική ιδιωτών στο

Meta •

συμμετοχή Εξοικονόμηση

κατ οίκον

Νέο Εξοικονομώ για σχολεία νοσοκομεία και πανεπιστήμια

πρόγραμμα ενεργειακής

αναβάθμισης δημόσιων

και δημοτικών κτιρίων ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί το

το υπουργείο Πρόγραμμα 2 δια ευρώ για ενεργειακές παρεμβάσεις στα δημόσια κτίρια ετοιμάζει το επόμενο χρονικό διάστημα να οποίο το προκηρυχθεί και αναμένεται Ενέργειας Περιβάλλοντος

επόμενο χρονικό διάστημα Πρόκειται για πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού περί τα δισ ευρώ τα οποία θα προέλθουν τόσο από κονδύλια του ΕΣΠΑ όσο και από

κομεία Με την εφαρμογή αυτής της επέμβασης επιτυγχάνεται η ιοο υποκατάσταση πετρελαίου ή φυσικού αερίου με ηλιακή ενέργεια για τις ανάγκες του ζεστού νερού χρήσης σε ποσοστό 70 του ζητούμενου φορτίου Οι απλές περίοδοι αποπληρωμής κυμαίνονται μεταξύ 4 και 9 ετών 3 Εγκατάσταση αυτοματισμών και

ι

πόρους που έχουν εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις σε σχολεία νοσοκομεία

πανεπιστήμια

κτίρια υπουργείων κ.λπ Επιλέξιμοι για θα είναι και δημόοιοι χώροι Με την αναβάθμιση των κτιριακών περιφερειών

κεντρικών συστημάτων αυτόματου ελέγχου BMS εξοικονόμησης

αναβάθμιση

ενέργειας ιο σε 2-5 έτη

του υποδομών το Δημόστο μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά ποσά δεδομένου ότι αυτές είναι από τις πλέον σπάταλες ενεργειακά σε επίπεδο Σύμφωνα με πληροφορίες για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων χώρων θα υπάρξουν 15 ξεχωριστές προσκλήσεις από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΠΕΠ και τα δύο Το μεακά Επτχειρησιακά Προγράμματα Η ένταξη των έργων δεν θα γι'νεται

ρακτώσεως με οικονομικού τύπου εξοικονόμησης ενέργειας 8ο αποπληρωμής

σε 1-2

επεμβάσεις Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την Οδηγι'α 2012/27 τη EE για την ενεργειακή απόδοση κάθε χρόνο πρέπει να αναβαθμίζεται ενεργειακά το 3 της επιφάνειας των ιδιόκτητων

κτιρίων της κεντρικής διοίκησης με επιφάνεια πάνω από 25σ τετραγωνικά μέτρα δημόσιας

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ

Παλαιότερη έρευνα πσυ είχε εκπονήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης ΚΑΠΕ πλήθος προβλημάτων και ελλείψεων σε ό,τι αφορά το κέλυφος των κτιρίων αλλά και τον ηλεκτρομηχανολογικό τους εξοπλισμό όμως παράλληλα ότι υπάρχουν περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας Συμπέραινε συγκεκριμένα ότι την εφαρμογή μέτρων χαμηλού με και μέσου κόστους για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξεως του 20 τουλάχιστον η οποία μόνο στα νοσοκομεία διαπίστωσε

διαπίστωνε

5 Εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας στα νοσοκομεία Με την εφαρμογή αυτής της επέμβασης επιτυγχάνεται εξοικονόμηση τελικής ενέργειας της τάξεως του 30%-40 στους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας εξοικονόμηση χρημάτων 25%-35 αποπληρωμή σε 4-7 έτη 6 Αντικατάσταση των παλαιών σωμάτων και τοποθέτηση high frequency ballasts HFB στη θέση των συμβατικών Με την εφαρμογή αυτής της επέμβασης επιτυγχάνεται ένα ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως του 40%-50 και αποπληρωμή σε 3-16 έτη 7 Αναβάθμιση Συστήματος Κλιματισμού Στην περίπτωση αυτή η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερο έλεγχο και μικρότερη κατανάλωση από ό,τι στην εγκατάσταση πολλών αυτόνομων μονάδων split

στα

κριτήρια

αξιολόγησης

θα

περιλαμβάνεται

η χρήση

κτιρίου ίο προφίλ λειτουργίας παλαιότητα των χρησιμοποιούμε η

νων συστημάτων η

συνολική

επιφάνεια

καθώς

κατ

η κατηγορία ενεργειακής

απόδοσης

0 λόγος είναι πως θα πρέπει να

διασφαλιστεί ότι θα αναβαθμίζονται

τα πιο ενεργοβόρα κτίρια

και ότι θα υλοποιούνται οι πιο αποδοτικές επεμβάσεις

παραγωγής

φωτιστικών

περιλαμβάνονται

κατηγορία

έτη

κατανάλωσης

προτάσεων

ενεργειακής απόδοσης 0 λόγος είναι πως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα αναβαθμίζονται τα πιο ενεργοβόρα κτίρια και ότι θα υλοποιούνται οι πιο αποδοτικές

αποπληρωμής

4 Αντικατάσταση λαμπτήρων πυ

πανευρωπαϊκό

με κριτήριο τη χρονική προτεραιότητα υποβολής τους αφού θα υπάρξει συγκριτική αξιολόγηση των που θα κατατεθούν Ανάμεσα στα κριτήρια αξιολόγησης θα η χρήση κτιρίου το προφίλ λειτουργίας η παλαιότητα των χρησιμοποιούμενων συστημάτων η συνολική επιφάνεια καθώς και η

20

ΑΝΑΜΕΣΑ

μεταφράζεται σε εξοικονόμηση ποσού ύψους 9 εκατ ευρώ ετησίως Οι επτά παρεμβάσεις τις οποίες το ΚΑΠΕ έκρινε πιο αποδοτικές σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κατανάλωση

αλλά και την οικονομική

πλευρά κόστος μικρός χρόνος απόσβεσης

είναι 1 Αντικατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο ή υγραέριο και ανα¬

βάθμιση ή αντικατάσταση καυστήρων με καυστήρες διπλού καυσίμου καθώς και των παλαιών λεβήτων με νέους υψηλού βαθμού απόδοσης Εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως

προτείνεται

ιο εξοικονόμησης του 5 30 και αποπληρωμής χρημάτων 20 σε 1-5 έτη 2 Εγκατάσταση Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων κυρίως στα νοσο¬

Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα προϋπολογισμό 2 δισ ευρώ σε σχέση με το πρόγραμμα για τις

Εως χο τέλος του καλοκαιριού θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για το οποίο θα επιδιωχθεί να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση

μένονται σύντομα Ειδικότερα ανά τομέα πολιτικής

όπως επισημαίνει ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης Ο υπουργός εκτιμά ότι οι στόχοι που θα θέσει η Κομισιόν ως προς το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική κατανάλωση και την εξοικονόμηση

Στον τομέα της εξοικονόμησης

ενέργειας θα κυμαίνονται στο επίπεδο του 27 έως οι τελικές αποφάσεις ανα¬ 30

οι παρεμβάσεις που

κατοικίες

προωθεί

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει τεθεί σε εφαρμογή

η κυβέρνηση σύμφωνα με τον κ Σταθάκη περιλαμβάνουν

η νέα διαγωνιστική διαδικασία

τα εξής

ενέργειας όηου η χώρα έχει

μείνει

πολύ πίσω όπως παραδέχεται ο υπουργός τα βασικά εργαλεία είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ Οίκον που βρίσκεται σε εφαρμογή και το οποίο θα κινητοποιήσει συνολικά περί το

ι

δια ευρώ και το πρόγραμμα για τα δημόσια κτίρια με διπλάσιο

για την αποζημίωση των ηλεκτροπαραγωγής ενώ παράλληλα εκπονείται και θα είναι σύντομα έτοιμο το νέο ειδικό μονάδων

χωροταξικό πλαίσιο Σης μεταφορές όπου καταναλώνεται το 33 της ενέργειας τα μέτρα περιλαμβάνουν επέκταση της ηλεκτροκίνησης και εισαγωγή του φυσικού αερίου

Στον τομέα της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας έχουν ληφθεί μέτρα όπως η αναθεώρηση των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες

Κοινής Ωφέλειας και η επέκταση του κοινωνικού Οικιακού

τιμολογίου στους δικαιούχους του εισοδήματος αλληλεγγύης Εχει τεθεί στόχος ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο ως το 2023 ενώ από το 2019 θα ολοκληρωθεί η μετάβαση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο νέο καθεστώς που αρίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες


9. Γ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 1

Γ

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ

Απαντάμε ψύχραιμα σ ένα αυταρχικό καθεστώς 0 aviinpôEÔpos ms BouAns ßourteuuis ΑιιωπΌ aKapvavlas rau ΣΥΡΙΖΑ μιΑάει στην Α για tis npoKrinoEis tns ToupKÎas 7


9. Γ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 6

Κ Α

Πώς βλέπετε το ζήτημα της έ ντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις Πώς συνδέεται αυτή η

των Ελλήνων πιλότων δεν μπορεί και δεν θα πάει χαμένος

με τη συνολικότερη κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο

Γιατί είναι σημαντικό να μη χαθεί η ευκαιρία της συνταγ μαχικής αναθεώρησης Ποιες είναι οι απαραίτητες αλλαγές Πώς κρίνετε τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης

όξυνση

Η Τουρκία παίζει τον ρόλο του

απρόβλεπτου νταή ο οποίος θέλει να επωφεληθεί από τη και τις γεωπολιτικές που εγκυμονεί μια κατάσταση για την παγκόσμια ειρήνη Ο κ Ερντογάν ερωτο τροπεί με έναν επικίνδυνο αναθεω ρητισμό μιλώντας για τα σύνορα της ψυχής του και εναγκαλίζεται τους Γκρίζους Λύκους για να εκλογικές στοχεύσεις Πρόκειται για μια κρίση μεγαλείου και το πιο επικίνδυνο είναι ότι στο εθνικιστικό αυτό παραλήρημα με την κεμαλική θέλοντας να διεκδικήσει τον ιστορικό ρόλο εκείνου που θα κάνει όσα δεν έκανε ο Κεμάλ Η χώρα μας την οποία θέλει να δείξει ότι πιέζει και στρατιωτικά με τον πιο έγκυρο και σοβαρό τρόπο τού απαντά ότι δεν φοβάται τις του χωρίς να μπαίνει στον χορό που θέλει εκείνος να σύρει και χωρίς να μπαίνει στο κάδρο της Απαντάμε και σταθερά σε ένα αυταρχικό καθεστώς διεθνούς παρανομίας Δεν χρειάζεται όμως να μπαίνει κάποιος στο φρενοκομείο και να κατανέμει ρόλους βοηθώντας τον Ερντογάν να δημιουργεί την εντύπωση ενός γενικού τσακωμού και συγκαλύπτοντας μια εμπρηστική παραβατικότητα Τα προβλήματα είναι σύνθετα Για παράδειγμα ο μας βρίσκεται στα καλύτερά του ενώ η Τουρκία σ αυτόν τον τομέα κινείται με το δόγμα ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται Η ένταση στο Αιγαίο οδηγεί σε ατελείωτη καταπόνηση ανθρώπων και υλικών Ο μέχρι την υπέρτατη θυσία καθημερινός αγώνας ρευστότητα

ανακατατάξεις

επικίνδυνη

εξυπηρετήσει

ανταγωνίζεται

αντιπολίτευση

απειλές

αποσταθεροποίησης

ψύχραιμα

τουρισμός

καθημερινή

Κ Κ

4

να μη χαθεί

για μια ΓΙ Ακριβώς ευκαιρία Στις διαδικασίες συνταγματικής

αναθεώρησης όπως γνωρίζετε υπάρχουν χρονικοί Αν χαθεί λοιπόν αυτή η ευκαιρία η διαδικασία δεν μπορεί να εκκινήσει πάλι αν δεν περάσουν πέντε τουλάχιστον χρόνια Όμως δεν πρόκειται μόνο για ευκαιρία πρόκειται κυρίως για ανάγκη Η της δανειακής σύμβασης και η έξοδος από την πολυετή ύφεση από αυτή την κρίση που με ακραίο τρόπο βίωσε η χώρα πρέπει να συνδυαστούν με μια θεσμική τομή με γενναίες αλλαγές που θα το νέο περιβάλλον της μεταμνημονιακής εποχής και θα διορθώσουν κάποιες από τις αναπηρίες που συνέβαλαν στην πορεία προς την κρίση Που θα έστω εκ των υστέρων την κρίση σε ευκαιρία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης για ένα σύστημα ας μου επιτραπεί η έκφραση θεσμικής νοημοσύνης και για να μεταφραστούν όλα αυτά σε αλλαγή κοινωνικής συνείδησης και συμπεριφοράς Διεύρυνση των ελευθεριών των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων παρέμβασης των πολιτών με νέους θεσμούς διαβούλευσης και συμμετοχής αποτελεσματική προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων που δοκιμάστηκαν σκληρά στα χρόνια της κρίσης ενίσχυση των κοινοβουλευτικών θεσμών ρύθμιση των μεγάλων της βουλευτικής ασυλίας και της ευθύνης υπουργών περιορισμοί

εκπνοή

δημιουργήσουν

μετατρέψουν

εκκρεμοτήτων


9. Γ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ των σχέσεων της Εκκλησίας με την

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ αντιπρόεδρος της Βουλής βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτεία είναι ορισμένες από τις αλλαγές Απέναντι σε αυτή την ανάγκη η στάση της αντιπολίτευσης είναι θλιβερή Υπενθυμίζω ότι ο κ όχι απλώς υποστήριζε την ιδέα της συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και διεκδικούσε την της σχετικής πρωτοβουλίας Άλλαι όμως αι βουλαί της δεξιάς του πτέρυγας και η αναθεώρηση προστέθηκε κι αυτή στον μακρύ κατάλογο των προβλημάτων η αντιμετώπιση των οποίων δεν είναι του παρόντος Αντιθέτως έχει αξία η θετική στάση της ηγεσίας του Κινήματος απαραίτητες

αξιωματικής

Απαντάμε ψύχραιμα και σταθερά σε ένα αυταρχικό καθεστώς διεθνούς παρανομίας καθημερινή ένταση στο Αιγαίο οδηγεί σε ατελείωτη καταπόνηση ανθρώπων και υλικών Ο μέχρι την υπέρτατη θυσία καθημερινόΒ αγώ vas των Ελλήνων πιλότων δεν μπορεί και δεν θα πάει χαμένο τονίζει στην Αυγή ο Γ Βα ρεμένο αναφερόμενο στην ένταση των σχέσεων ins Ελλάδα με την Τουρκία Ο αντιπρόε 6pos τη Bouflns και βουλευτή Αιτωλοακαρ vavias του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι απαντάμε ψύχραιμα και σταθερά σε ένα αυταρχικό καθεστώς διεθνούς παρανομίας σχολιάζοντας ότι δεν χρειάζεται να μπαίνει xânoios στο φρενοκομείο και να κατανέμει ρόλου βοηθώντας τον Ερντογάν να δημιουργεί την εντύπωση ενός τσακωμού Σχετικά με Tis διαπραγματεύσεις για το Μακεδονικό ο Γ Βαρεμένος μιλά για την αδήριτη ανάγκη μιας nùans χω pis αλυτρωτισμού5 και προσπάθειες ταπείνωσης οποιουδήποτε παρατηρώντας με νόημα ότι η λύση του Μακεδονικού είναι κάτι που Η

γενικού

Μητσοτάκης

πατρότητα

άκρας

συνταγματική

Αλλαγής πολύ περισσότερο που η επιλογή της αυτή συναντά την ορισμένων ακραίων αντι ΣΥΡΙΖΑ και φιλοΝ.Δ στελεχών της αντίδραση

θα έπρεπε να έχει γίνει τη δεκαετία του 90 από θέση ioxùos της χώρας αλλά δεν το επέτρεψαν εκείνοι που προσπάθησαν να στήσουν καριέρες πάνω στο θέμα Και τώρα σαν να μην συνέβη τίποτα αυτά τα τριάντα χρόνια επιχειρούν να

αναστήσουν καριέρες Ο Γ Βαρεμένος τονίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι ανάγκη ώστε η έξοδος από τα Μνημόνια να με γενναίες αλλαγές που θα διορθώσουν κάποιες από eis αναπηρίες που συνέβαλαν στην πορεία προς την κρίση ενώ χαρακτηρίζει τη στάση ins Ν.Δ θλιβερή ότι αντιθέτως έχει αξία η θετική στάση της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής Ο Γ Βαρεμένος μας μιλά εκτενώς για τις αναγκαίες για την Αιτωλοακαρνανία παρεμβάσεις ιδιαίτερα τη γραφειοκρατία ενώ προσθέτει ότι για την κυβέρνηση η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων αποτελεί κεντρικό άξονα του αναπτυξιακού προγράμματος

συνδυαστεί

επισημαίνοντας

επικρίνοντας

ΣΥΝΕΝ ΤΕΥΞΗ ETON ΚΠΣΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Λύση στο Μακεδονικό χωρίς αλυτρωτισμούς και προσπάθειες ταπείνωσης οποιουδήποτε L Ποια είναι n εκτίμηση σας για τις διαπραγμα Wr τεύσεις για το Μακεδονικό Αισθάνεστε ότι είμαστε κοντά σε λύση Τι επιπτώσεις θα είχε κάτι τέτοιο 4

Αυτό που νιώθω είναι η αδήριτη ανάγκη να δι ευθεχηθεί μια ιστορική εκκρεμότητα και να δίκαιη λύση Κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει τη δεκαετία του 90 από θέση ισχύος της χώρας αλλά δεν το επέτρεψαν εκείνοι που προσπάθησαν να στήσουν καριέρες πάνω στο θέμα Και τώρα σαν να μην συνέβη τίποτα αυτά τα τριάντα χρόνια επιχειρούν να αναστήσουν καριέρες Γνωρίζω καλά πράγματα καταστάσεις και πρόσωπα εκείνης της εποχής και έχω διαμορφωμένη άποψη Τέλος πάντων όσοι έχουν διαφορετική άποψη να απαντήσουν ποιο τόξο μουσουλμανικό ή άλλο θέλουν να δουν διαμορφωμένο στα βόρεια σύνορά μας Η ανοιχτή προτροπή του κ Ερντογάν προς τα Σχόπια να μην κάνουν πίσω στο θέμα του ονόματος τι ακριβώς τους λέει Θέλουν μια Ελλάδα πανταχόθεν πολιορκημένη και αυτάρκη

J

υπάρξει

Κ

Κ

εκλογές

έγκλημα

οποιουδήποτε

υπάρξει

ανθρώπινου

Μια σημαντική παράμετρος

Κ ι για την οικονομική ανάπτυξη

Ποιες άλλες είναι απαραίτητες κατά

της χώρας είναι η αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου Τι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση Τι πρέπει να προσεχτεί

Η αποπεράτωση της Ιόνιας Ο δού και η έξοδος από το τέλμα

Βίναι αναμφίβολα σημαντικό θέμα χωρίς όμως να αποτελεί και το ιστορικό τζόκερ για την

της περιφερειακής

ανάπτυξης

τι έχει γίνει ειδικά για την

Αιτωλοακαρνανία

τη γνώμη σας

του άξονα Ακτίου Βόνιτσας που είχε καταντήσει γεφύρι της Άρτας καταβροχθίζοντας ασκόπως 1 10 ευρώ συνιστούν ένα άλμα Η ένταξη της ελιάς Μεσολογγίου στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών η επιχειρούμενη αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του νομού με βάση τις παραγωγικές του ανάγκες η χορήγηση της ενίσχυσης σε όλους τους αιτούντες νέους αγρότες και η συνέπεια που επιδείχθηκε στη μη υλοποίηση της φαραωνικής εκτροπής του Αχελώου ήταν πολύ σημαντικά για την περιοχή μας Παραπλεύρως των οδικών αξόνων όμως πρέπει να γίνουν ένα σωρό πράγματα για να τους μετατρέψουν σε μοχλό περιφερειακής Τι θα γίνει με τη δυνητική επένδυση στρατηγικής σημασίας στο Πλατυγιάλι Αστακού τον ρόλο μου να βγάλω άκρη με τις δύο τράπεζες στις οποίες ανήκει και δεν έβγαλα Ο τότε αρμόδιος υπουργός κ Παπαδημητρίου είχε πει ότι εκατομμύρια

ανάπτυξης

στους μύθους της ή ανοιχτή σε μια διαρκή επικοινωνία με τους άλλους και με ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί άλλα να πιστεύει για το θέμα και άλλα να πράττει κινούμενη από το δόγμα δεν συναινούμε σε τίποτε μέχρι τις Τη μία να αποπειράται μια θετική ανταπόκριση και αμέσως μετά να στήνει καραούλι για να δει πόσοι θα μαζευτούν στα συλλαλητήρια και αναλόγως να πράξει Ό,τι το 90 ήταν λάθος σήμερα είναι Και είναι προκλητικό κάποιοι να αναζητούν εθνικούς μειοδότες πέρα από τον καθρέφτη που δείχνει την εκμετάλλευση ενός ιστορικού θέματος για το κυνήγι κάποιων ψήφων πολιτικής επιβίωσης Λύση χωρίς αλυτρωτισμούς και προσπάθειες ταπείνωσης Διότι οι πληγωμένοι εθνικοί εγωισμοί οδηγούν αργά ή γρήγορα σε δράματα Δεν ξέρω τι τελικά θα γίνει Αυτό που ξέρω είναι τι πρέπει να γίνει το κρυφτούλι πρέπει να σταματήσει και αν φυσικά συμφωνία να κληθούν όλοι έμπρακτα να πάρουν θέση στη Βουλή

αγρότες

L

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης

παρεμβάσεις

ΓΙ

σίου για να διατεθούν σε νέους με συμβολικό τίμημα προς καλλιέργεια ή βόσκηση και δεν μου έχει δοθεί ακόμη Αν έχετε τον Θεό σας το κράτος δεν ξέρει ποιες γαίες του είναι δασικές ή καταπατημένες Να υπερβούμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια την ασυνεννοησία με την Αυτοδιοίκηση να προχωρήσουμε στη δημιουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων και να ελέγξουμε εκείνους που είναι η αιτία που δεν λύνεται το ζωτικό για την ανάπτυξη θέμα της μαρίνας του Μεσολογγίου Να πειστούν οι αυ τοδιοικητικοί για την ανάγκη δημιουργίας ενός πρότυπου αγροτικού και κτηνοτροφικού πάρκου που θα συμβάλει στην ανανέωση του δυναμικού του πρωτογενούς τομέα

Υπερβαίνοντας

προσπάθησα

ενδιαφέρθηκαν

Αμερικανοί επενδυτές Μακάρι Συχνά προσκρούουμε σε αλληλένδετες αρμοδιότητες κυρίως με την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Προσπάθησα να πείσω τον περιφερειάρχη να εντάξει

στην αναθεώρηση των

περιφερειακών

προγραμμάτων μια διαδρομή που θα συνδέει τα αρχαία θέατρα με τις περιοχές φυσικού κάλλους της περιοχής αλλά μέχρι τώρα δεν μπόρεσα Πάσα βοήθεια δεκτή Έχω ζητήσει από την αντιπεριφερειάρχη εδώ και καιρό κατάλογο των γαιών του Δημο¬ πολιτιστική

Ελλάδα

Για την κυβέρνηση η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων κεντρικό άξονα του προγράμματος που με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε χώρο έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων και σε διεθνή κόμβο στα δίκτυα μεταφοράς τους Για δύο λόγους κυρίως οικονομικούς και γεωπολιτικούς Για τη σημασία των δεύτερων μιλούν και οι τελευταίες αποτελεί

αναπτυξιακού

διαμορφώνει

υδρογονανθράκων

εξελίξεις στην αποσταθεροποιημένη περιοχή μας Πολλά απ όσα συμβαίνουν εδώ συνδέονται με τα ή προσδοκώμενα αποθέματα ορυκτών καυσίμων Η στροφή προς την κατεύθυνση αυτή όμως δεν είναι μια απλή υπόθεση Καλείται να συνδυάσει πολλές και διαφορετικές επιδιώξεις την κερδοφόρο και μεταφορά ορυκτών καυσίμων με ένα μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας που θα επενδύει την πρωτογενή παραγωγή την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών την ήπια τουριστική υπάρχοντα

εξόρυξη

ανάπτυξη

τη βιωσιμότητα και την α ειφορία Με τη στροφή επίσης προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τις ευθύνες που αναλογούν στη χώρα για την κλιματική αλλαγή και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης του OHE στο Παρίσι Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά στο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που ολοκληρώνει το αρμόδιο και ούτως ή άλλως πρέπει να υποβάλει στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης υπουργείο


10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Μέσο: . . . . . . . . . REAL NEWS_REAL MONEY Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 1

Τι προβάέπει η 75σέΗιδη πρόταση που κατέθεσε ο Ευκλείδης

Η

ΤσακαΗώτος στους θεσμούς για φόρους Δημόσιο και capital controls εθνικό σχέδιο ανάπτυξης που περιγράφεται σε 75 σελίδες και εστάλη από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακα λωτο στους θεσμούς αποκαλύπτει η Realnews Το πολυσέλιδο κείμενο περιλαμβάνει μια τρισέλι δη εισαγωγή 5 κεφάλαια για το δημοσιονομικό αναπτυξιακό και κοινωνικό μοντέλοτηςεπόμενης

Το

ημέραςτηςελληνικήςοικονομίαςκαι 2 παραρτήματα Τα μέτρα που θα υλοποιηθούν με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και ο μηχανισμός της στρατηγικής πρόκειται να επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση παρακολούθησης

παρουσιαστούν

Η

στο Eurogroup σπς27 Απριλίου στη Σόφια ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται για την τήρηση των συμφωνηθέντων και αφήνει ανοιχτό

το περιθώριο επανεξέτασης μέτρων που έχουν ληφθεί σε τέσσερα πεδία φορολογικό δημόσια διοίκηση αγορά εργασίας χρηματοπιστωτικό τομέα Παράλληλα στο σχέδιο ενσωματώνονται ορισμένα από τα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης όπως για παράδειγμα το Κτηματολόγιο και η τοποθέτηση γενικών διευθυντών και γενικών γραμματέων στο Δημόσιο Από το τελικό σχέδιο απουσιάζει οποιαδήπο¬ τέταρτης

Αναπτυξιακό σχέδιο

με ελληνική σφραγίδα

τε αναφορά στη μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου από το 201 9 και το 2020 αντίστοιχα γεγονός που εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να καθυστερήσει την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων Επί του σχεδίου έχει ξεκινήσει η ανταλλαγή e-mail και με την ελληνική πλευρά να προεξοφλεί ότι ορισμένες από τις προτάσεις μπορεί να αλλάξουν ή τα χρονοδιαγράμματα να τροποποιηθούν Υπό διαμόρφωση είναι ακόμα το δεύ¬ παρατηρήσεων

τερο παράρτημα του σχεδίου που αναφέρεται στον μηχανισμό παρακολούθησης στρατηγικής Οι εκπρόσωποι των δανειστών χαρακτηρίζουν το σχέδιο γενικόλογο και ασαφές σε ορισμένα σημεία ενώ φέρεται να εμφανίζουν πιο σοβαρές ενστάσεις ως προς την εφαρμογή φοροελαφρύνσεων μέσω του πρωτογενούς Επίσης στο μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πλεονάσματος

και οι εταιρείες ύδρευσης η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ


10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Μέσο: . . . . . . . . . REAL NEWS_REAL MONEY Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 4 4

1

Realmoney

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

www.real.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο των δανειστών

Η R αποκαϋύπΌει οΗόκΗηρη ιην 75σέηιδη πρότχιση που έοτειϋε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης ΤσακαηώΌος στους θεσμούς Τι προβλέπει για m φορολογία m βιώσιμη ανάπτυξη m Δικαιοσύνη το Κτηματοηόγιο και τη βιομηχανία

Αναπτυξιακό σχέδιο

με εΑΑηνική σφραγίδα WWW

VxxAvv^\^/Sll,n,,///////////W Των Σ

ΠΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Κ ΧΕΛΙΔΠΝΗ

oikonomia@realnews.gr

τρισέλιδη εισαγωγή πέντε κεφάλαια για το δημοσιονομικό αναπτυξιακό και κοινωνικό μοντέλο της επόμενης ημέρας της ελληνικής οικονομίας και δύο παραρτήματα τα μέτρα που θα υλοποιηθούν με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και ο παρακολούθησης στρατηγικής στο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης το Growth Strategy for the Future of Greece είναι ο όπως τίτλος με τον οποίο έχει αποσταλεί

Μια

μηχανισμός

περιλαμβάνονται

στους δανειστές και πρόκειται να παρουσιαστούν επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση στο Eurogroup της 27ης Απριλίου στη Σόφια όπως αποκαλύπτει σήμερα η Realnews Μέσα σε 70 σελίδες προτάσεων και 5 σελίδες παραρτημάτων η ελληνική κυβέρνηση για την τήρηση των συμφωνηθέντων και αφήνει ανοιχτό το περιθώριο επανεξέτασης έχουν ληφθεί σε τέσσερα πεδία που μέτρων φορολογικό δημόσια διοίκηση αγορά εργασίας δεσμεύεται

και χρηματοπιστωτικό τομέα Παράλληλα ενσωματώνονται ορισμένα από τα της τέταρτης αξιολόγησης όπως είναι για παράδειγμα το Κτηματολόγιο και η τοποθέτηση γενικών διευθυντών και γενικών γραμματέων στο Δημόσιο Την επιμέλεια του αναπτυξιακού σχεδίου έχει αναλάβει ο αναπληρωτής υπου ργός Οικονομ ίας Αλέξης Χαρίτσης προαπαιτούμενα

οοποίοςσυνεργάστηκεμεόλουςτουςαρμόδι ους υπουργούς κυρίως όμως με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου Από το τελικό σχέδιο απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στη μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου από το 2019 και το 2020 αντίστοιχα γεγονός που εντάσσεται στην της κυβέρνησης να καθυστερήσει την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων προσπάθεια

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες ευρωπαϊκές πηγές χαρακτηρίζουν το σχέδιο που εστάλη στους δα νειστέςτο Μ εγάλο Σά ββατο ως γε

νικόλογο και ασαφές σε ορισμένα σημεία ενώ διατυπώνονται συγκεκρι

μένεςενστάσειςγια τις ιδιωτικοποιήσεις τις φοροελαφρύν σεις οι οποίες παραπέμπουν

0 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ιου Eiirogioup Μαριυ Ιενιε νο χει oui χερκι ιου την προιαοη ίου υπουργού Οικονομικών Ευκλει6η ToilKUfllOlOU

στο υπό κατάρτιση Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα αλλά και για τη διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού καθώς επιμένουν να συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Επί του σχεδίου έχει ξεκινήσει η ανταλλαγή e-mail και παρατηρήσεων με την ελληνική πλευρά να προεξοφλεί ότι ορισμένες από τις προτάσεις μπορεί να αλλάξουν ή τα χρονοδιαγράμματα να τροποποιηθούν Υπό διαμόρφωση είναι ακόμα το δεύτερο παράρτημα του σχεδίου που αναφέρεται στον μηχανισμό παρακολούθησηςστρατηγικής

Φ Δημοσιονομικά Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και είναι το μικρότερο του σχεδίου καθώς έχει μόνο 5 σελίδες Σε αυτό

αναφέρονται

όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών η δέσμευση για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 έως και το 2022 αλλά και η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης κατά μέσο όρο την περίοδο 2020-2022 Επίσης 2,1 δεν προσδιορίζονται οι φοροελαφρύνσεις καθώςτο ζήτημα παραπέμπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα

Δημοσιονομικής Στρατηγικής Πρόκειται για τα λεγόμενα αντίμετρα δηλαδή τη μείωση του συντελεστή φορολόγησηςστο πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας υπολογισμού του φόρου φυσικών προσώπων από το 22 στο 20 τη μείωση του φορολογικού συντε

εισοδήματος


10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Μέσο: . . . . . . . . . REAL NEWS_REAL MONEY Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 5 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

www.real.gr

στο 26

την κατάργηση

της εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν εισοδήματα έως 30.000 ευρώ τη μείωση του συντελεστή υπολογισμού του φόρου μεταβίβασης ακινήτων αλλά και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 1 0 εάν ο φορολογούμενος δεν πληρώνει πάνω από 700 ευρώ Σύμφωνα με πληροφορίες της R οι δανειστές επιμένουν οι όποιες φοροελαφρύνσεις εφαρμοστούν να μη χρηματοδοτηθούν από το πρωτογενές πλεόνασμα αλλά από άλλες πηγές κάτι που δυσκολεύει τους κυβερνητικούς στόχους

Δημόσια διοίκηση Προβλέπεται η τοποθέτηση γενικών διευθυντών και γραμματέων στο Δημόσιο έωςτο τέλοςτου 201 8 Οσον αφορά την ενίσχυση της παραγωγικότητας η κυβέρνηση προτείνει αλλαγές με την εισαγωγή

γενικών

σχυσης της βιομηχανικής πολιτικής στους τομείς που διαθέτουν ή μπορεί να αναπτυχθούν

συγκριτικά πλεονεκτήματα

ελληνική

ενόςουσιαστικού συστήματος κινητικότητας αξιολόγησης προσωπικού και οργανικών μονάδων την προώθηση διαδικασιών διαρκούςεπιμόρφωσης και την εφαρμογή ενός συστήματος αντικειμενικής εξέλιξης βάσει προσόντων στόχων και επιτευγμάτων Συναφής στόχος είναι και η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

© Προσέλκυση επενδύσεων

4

5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο των δανειστών

λεστή για επιχειρήσεις από το 29

Real money

© Δομικοί όροι και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Το τρίτο κεφάλαιο έχει τίτλο Οι δομικοί όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη όπου

κυριαρχείτο ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων Παρουσιάζονται το πρόγραμμα και το του TAI Π ΕΔ ενώ εκτενήςαναφορά γίνεται στο θέμα των ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων και κυρίως στην πώληση των λιγνι τικών μονάδων της ΔΕΗ Οι ενστάσεις των γι αυτό το κεφάλαιο είναι μεγάλες καθώς χρονοδιάγραμμα

δανειστών

Κίνητρα για δραστηριοποίηση σε ανταγωνιστικούς το μείςτου διεθνώςεμπορεύσιμου τομέα βελτίωση της για στρατηγικές επενδύσεις fast track και την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων αλλά και βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου νομοθεσίας

περαιτέρω

θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αποφύγει με γενικόλογες τοποθετήσεις κά ποιες«δύσκολες ιδιωτικοποιήσεις όπως αυτές που συνδέονται με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ

© Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

© Κτηματολόγιο

Βασικός πυλώναςτου αναπτυξιακού όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων

Στα τέλη του 2021 θα έχει ολοκληρωθείτο όπως δεσμεύεται η κυβέρνηση στο ολιστικό σχέδιο καθώς περιγράφει ένα σαφές

καθώςαποτελείτη ραχοκοκαλιά τηςοικονομίας είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων είτε μέσω δικτυώσεων Στόχος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων με σκοπό να γίνουν πιο ποιοτικές καινοτόμες και εξωστρεφείς και τελικά να μετακινηθούν στην αλυσίδα αξίας Προβλέπεται ακόμα η ενίσχυση των συνεργασιών των επιχειρήσεων με δημιουργία εσωτερικών αλυσίδων αξίας και συστάδων επιχειρήσεων clusters προκειμένου να μετατραπεί σε πλεονέκτημα το πολύ μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων

Κτηματολόγιο

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Πέραντου Εθνικού Κτηματολογίου προβλέπεται η πλήρηςανα θεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού κάθε δήμου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και ορίζοντα ολοκλήρωσήςτου τα τέλη του 2018

© Δίκαιη ανάπτυξη Το τέταρτο κεφάλαιο έχει τίτλο Δίκαιη ανάπτυξη και αναφέρεται σε μεταρρυθμίσειςστην

εκπαίδευση

στην προώθηση κοινωνικών συνεταιρισμών

® Δικαιοσύνη Επιταχύνεται η απονομή δικαιοσύνης με συγκεκριμένες ενέργειες Αναφέρεται ότι έωςτοτέλοςτου 201 8 θα πρέπει να ολοκληρωθεί μελέτη για την αποκέντρωση της

πρωτοβάθμιας Δικαιοσύνης δηλαδή για τη διευκόλυνση του έργου των πρωτοδικείων

© Βιομηχανία Περιγράφονται οριζόντια μέτρα για την ενίσχυση της βιομηχανίαςσε συγκεκριμένους κλάδους Πρόκειται για τον τουρισμό τον πολιτισμό τη ναυτιλία και τη φαρμακοβιομηχανία

με μέτρα ενίσχυσης των ελληνικών Σε αυτή την υπο-ενότητα εντάσσεται ένα μικρό κείμενο για τη νησιωτικότητα με αναφορά στο μεταφορικό ισοδύναμο Ωστόσο κυβερνητικοί κύκλοι αναφέρουν ότι δεν υπήρχε χρόνος για περαιτέρω ανάλυση και ενίσχυση όλων των παραγωγικών κλάδων φαρμακοβιομηχανιών

τηςελληνικήςοικονομίας Επιλέχθηκε η λύση της ενί¬

και κοινωνικήςεπιχειρηματικότηταςκαι στην υγεία Ενισχύεται η τεχνική και επαγγελματική

εκπαίδευση καθώς συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας Επιδιώκεται η αξιοποίηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η βελτίωση της λειτουργίας της τριπλής έλικας της ελληνικής οικονομίας δηλαδή των λειτουργικών σχέσεων και της διασύνδεσηςεκπαιδευτικών/ερευνητικών ιδρυμάτων επιχειρήσεων κράτους Προβλέπονται κίνητρα για την ανάσχεση του brain drain με αποτελεσματική

ευκαιρίες συνεργασίας με εταιρείες καθώς και με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στο εσωτερικό της χώρας Ενισχύεται η ανάπτυξη κοινωνικού ή και συνεταιριστικού τομέα μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου της χώρας Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων δηλαδή συνεταιρισμών

στουςοποίους συμμετέχουν ιδιώτες ΟΤΑ ή άλλα νομικά πρόσωπα για την παραγωγή

αποθήκευση ή ιδιοκατανάλωση ενέργειας

© Βιώσιμη ανάπτυξη Το δεύτερο κεφάλαιο που είναι και το μεγαλύτερο σε έκταση αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη Σε αυτό έχουν ενσωματωθεί μια σειρά από υπο-ενότητες που έχουν να κάνουν με τον κατώτατο μισθό τα εργασιακά την καταπολέμηση της ανεργίας τη δημόσια διοίκηση τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των μικρομεσαίων αλλά και το καθεστώς των πτωχεύσεων

© Κατώτατος μισθός εργασιακά αδήλωτη εργασία κοινωνικό κράτος Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης προβλέπει να

εξουσιοδοτηθούν

οι κοινωνικοί εταίροι που θα κρίνουν κατά πόσο μπορεί να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα ή όχι ο κατώτατος μισθός έως το τρίτο τρίμηνο του 201 8

Υπάρχουν γενικές αναφορές στην επαναφορά των διαπραγματεύσεων τον Σεπτέμβριοτου 201 8 και στη διαιτησία στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αλλά και προτάσεις για την στην αγορά εργασίας μακροχρόνια ανέργων Ακόμα περιλαμβάνεται το τριετές πρόγραμμα αντιμετώ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Μείωση κόκκινων δανείων και σταδιακή χαλάρωση των capital controls ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ αναφέρεται στη χρηματοδότηση της στρατηγικής και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μείωση των κόκκινων δανείων τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας και τη σταδιακή χαλάρωση των capital controls χωρίς αναφορά σε χρονοδιάγραμμα

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής Ο Μείωση των κόκκινων δανείων έως τα τέλη του 201 9 στα 38,6 δισ ευρώ από 72,8 δισ ευρώ το 2017 Ο Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και δημόσιων πηγών

χρηματοδότησης

συλλογικών

επιστροφή

πισηςτηςαδήλωτηςεργασίαςέως καιτοτέλοςτου 2020 καθώς και μέτρα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους

Η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος μη τραπεζικής χρηματοδότησης μαζί με τη δημιουργία μιας Εθνικής Τράπεζας και την καλύτερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το ΕΣΠΑ το πακέτο Γιούνκερ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ενισχύσει περαιτέρω Αναπτυξιακής

την ανάπτυξη εφόσον συνοδεύονται από έναν σχεδιασμό για αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων Ο Ουσιαστική εποπτεία και ρύθμιση των αγορών χρήματος εργασίας και προϊόντων Ο Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας Στην εθνική στρατηγική

περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η αποτελεσματικότερη διαχείριση της μέσω της πλήρους ψηφιακής καταγραφής της και με τη δημιουργία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε Μέρος της θα ενταχθεί στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων με εργαλεία τη μακροχρόνια μίσθωση ή/και πώληση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων σε περιπτώσεις όπου κρίνεται δύσκολη ή αναποτελεσματική η αξιοποίηση μέσω της

δημόσιας

διαχείρισης


11. ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ Ο KIΝΕΖΟΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 37

OFF SHORE Από κοντά και ο Kivézos

ΟΠΟΥ Αμερικανόβ από κοντά και Κινέζοβ Τι ήταν να πάει ο Αμερικανόβ πρέσβηβ στη Σύρο και να την επένδυση xns αμερικανικήβ ΟΝΕΧ στο Νεώριο να σου και ο Κινέζοβ πρέσβηβ Ο Zou Xiaoli έκανε επίσημη διήμερη επίσκεψη στην των Κυκλάδων συνοδευόμενοβ από τη του σύζυγο μέλοβ του διπλωματικού σώματοβ xns και πρεσβειαβ συνεργό του Είδε τον δήμαρχο μεγάλεβ στιγμέβ για τον Γιώργο Μαραγκό και συζήτησε θέματα σχετικά με tous τομειβ των επενδύσεων και xns ενέργειαβ Μίλησε ο Κινέζοβ και για τη στρατηγική σημασία του λιμανιού xns Σύρου από εμπορικήβ άποψηβ βεβαι ùs βεβαιωβ και για τη θέληση του Πεκίνου να πιθανέβ συνεργασιεβ με την Cosco στον Πειραιά Βέβαια ο Zou ξεναγήθηκε και στον Υποσταθμό Ηλεκτρικήβ Διασύνδεσηβ τηβ Σύρου με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο όπου θύμισε nos η κινεζική State Grid China συμμετέχει με υψηλό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ os στρατηγικόβ επενδυτήβ σαν να λέει εμει'β oas φέραμε το ρεύμα μπρε διατυμπανίζει

πρωτεύουσα

αναπτυχθούν


12. ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ;

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΚΑΠΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 36


Κ

12. ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ;

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΚΑΠΑ

Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 37

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

η°776

Μπορεί η κλιματική αλλαγή να έχει και τα «καλά» της; Σε μια διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων, στεκόμαστε σε κάποιες λιγότερο δυσάρεστες συνέπειες για τη χώρα μας. Του Γιάννη Μουρατίδη


12. ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ;

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΚΑΠΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 38

κ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

η° 776

Οι προβλέψεις των επιστημόνων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι κάθε άλλο παρά ευχάριστες Ωστόσο θα πρέπει να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας ότι βασίζονται σε παρατηρήσεις στοιχείων τα οποία σε σχέση με τη γεωλογική ηλικία του πλανήτη μοιάζουν σαν να βλέπουμε στον κινηματογράφο το πρώτο δέκατο του δευτερολέπτου από το περίφημο 14ωρο ντοκιμαντέρ Resan του Peter Watkins Σε αυτό το πλαίσιο επιφυλακτικής αισιοδοξίας θα σταθούμε σε κάποιες λιγότερο επώδυνες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εστιάζοντας στη χώρα μας

Στον τοίχο της περίφραξης του

θερινού

κινηματογράφου Βοτσαλάκια στην παραλία της Καστέλλας τα τσαμπιά με τις μπανάνες σε συνδυασμό με τη θάλασσα που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά συνθέτουν μια τροπική εικόνα Τα τσαμπιά δεν αποτελούν στοιχείο ντεκόρ αλλά τους καρπούς των μπανανόδεντρων που φυτρώνουν εκεί Μάλλον δεν είναι αρκετά πιθανό ο Πειραιάς να γίνει ανταγωνιστής των τροπικών και υποτροπικών χωρών στην παραγωγή μπανάνας όμως οι νότιες αγροτικές περιοχές της Ελλάδας θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν νέες καλλιέργειες με πολύ ενδιαφέροντα διατροφικά και εμπορικά χαρακτηριστικά ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Αυτή την άποψη στηρίζει

ο Δημήτρης Μπιλάλης καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τις βιολογικές καλλιέργειες Όπως μας εξηγεί η κλιματική αλλαγή γίνεται κυρίως ορατή από το θερμικό της αποτύπωμα οπότε είναι λογικό να στραφούμε σε καλλιέργειες που ευνοούνται από αυτή τη μεταβολή Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας Climate Change του προγράμματος Copernicus αν και το 2017 ήταν

κατά 0,1 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερο από το 2016 με μέση παγκόσμια 14,7

θερμοκρασία

βαθμούς Κελσίου

συνεχίζουμε

να διανύουμε μια ιδιαίτερα

θερμή περίοδο Η καλλιέργεια του φυτού κινόα είναι μία από αυτές στις οποίες ήδη πειραματιζόμαστε με θετικά μας λέει ένθερμα ο Δ Μπιλάλης Πρόκειται για μια καλλιέργεια υψηλής εμπορικής αξίας ότι η λιανική της τιμή είναι από 8 έως 10 ευρώ το κιλό Το βελούδινο φασόλι μια άλλη καλλιέργεια με την οποία πειραματιζόμαστε έχει λιανική τιμή στη Γερμανία κοντά στα 20 ευρώ το κιλό Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έχει δοκιμάσει όλες τις νέες καλλιέργειες σε επίπεδο διδακτορικού γεγονός που συνεπάγεται τουλάχιστον τέσσερα χρόνια πειραματισμού και πλούσια βάση δεδομένων για τους αποτελέσματα

δεδομένου

ενδιαφερόμενους καλλιεργητές Επιπλέον της εμπορικής τους

αξίας

τα φυτά αυτά είναι και ελεύθερα Τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετός λόγος για το κλείδωμα σπόρων από ελάχιστες εταιρείες στον πλανήτη οι οποίες με αυτόν τον τρόπο ελέγχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής και άρα της διατροφής Οι καλλιέργειες που εξετάζει το τμήμα του Δ Μπιλάλη

έχουν τη δυνατότητα να δώσουν σπόρους οι οποίοι είναι γόνιμοι και άρα ο παραγωγός μπορεί να καλύψει την επόμενη σπορά με σπόρους που θα έχουν προέλθει από τη δική του καλλιέργεια Στην πράξη αυτή η δυνατότητα του δίνει την επιλογή να στραφεί ευκολότερα στη βιολογική καλλιέργεια καθώς για την ανάπτυξη των φυτών δεν είναι απαραίτητη η χρήση συγκεκριμένων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων Ωστόσο η κλιματική αλλαγή δείχνει συχνά το αρνητικό της πρόσωπο και στη χώρα μας το οποίο όσον αφορά τις καλλιέργειες έχει να κάνει κυρίως με τις ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας Στις Κυκλάδες για παράδειγμα το 2017 οι βροχές εμφανίστηκαν ξανά τέλη Οκτωβρίου ύστερα από πέντε μήνες ανομβρίας Ένα έδαφος χωρίς νερό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αφιλόξενο για τα περισσότερα από τα φυτά που αποτελούν τη βάση της διατροφής μας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 9μηνο του 2017 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την περίοδο Ιανουαρί ου-Νοεμβρίου 2017 έφτασαν τα 14,4


12. ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ;

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΚΑΠΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 39 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ έβλεπε το αρχικό πλάνο Ο ήλιος ο αέρας τα κύματα και η ροή των εξαρτώνται από τις διαθέσεις της φύσης και επομένως η παραγωγή ενέργειας δεν είναι σταθερή χρονικά Στη σταθεροποίηση μπορούν να βοηθήσουν οι ταμιευτήρες συνήθως μπαταρίες οι οποίοι σε συντονισμό με τις μονάδες παραγωγής από ορυκτά καύσιμα προσφέρουν στο δίκτυο την απαιτούμενη ενέργεια Ωστόσο ο συντονισμός των διαφορετικών πηγών με τις ανάγκες των αγοραστών ενέργειας δεν είναι εύκολη άσκηση Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ωθεί κυβερνήσεις και ιδιωτικές εταιρείες να επενδύουν σε έξυπνα δίκτυα Τα δίκτυα αυτά με τη βοήθεια της τεχνολογίας των μπορούν να διαχειριστούν εναλλακτικές διαδρομές ενέργειας Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ Νίκο Χατζηαργυρίου για την περίοδο 2016-2021 ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο προϋπολογισμού 1,25 δισ ευρώ εστιάζοντας κυρίως στα έξυπνα δίκτυα Μπορεί τα νέα δίκτυα να στήνονται εξαιτίας των συνθηκών που προκάλεσε η κλιματική αλλαγή τα οφέλη τους όμως είναι περισσότερα από τη βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας Η ολοκλήρωση ενός έξυπνου δικτύου από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή αναμένεται να μειώσει τη δαπάνη ενέργειας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις μειώνοντας ανάλογα καιτους λογαριασμούς Επιπλέον η σωστή πρόβλεψη των αναγκών ενέργειας είναι πιθανό να οδηγήσει σε πιο ακριβείς προϋπολογισμούς αγοράς ορυκτών καυσίμων από άλλες χώρες με αποτέλεσμα τη μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας Οραματιζόμενοι το μέλλον της ενέργειας το ιδανικό σενάριο είναι ο ερχομός της εποχής του υδρογόνου Σε έναν κινητήρα με καύσιμη ύλη το υδρογόνο ο ρύπος είναι νερό το οποίο με λίγη προσοχή είναι εξίσου καθαρό με αυτό που από τη βρύση μας Επομένως όχι μόνο λύνουμε το ενεργειακό μας πρόβλημα αλλά παράλληλα και το πρόβλημα της έλλειψης πόσιμου νερού το οποίο σύμφωνα με τους επιστήμονες θα είναι στο μέλλον πιο σπάνιο από τα ορυκτά καύσιμα ποταμών

υπολογιστών

δισεκατομμύρια ευρώ

παρουσιάζοντας

αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά Αν για τη δική μας νοοτροπία η θάλασσα συνεχίζει να είναι θελκτική τον Νοέμβριο για τη νοοτροπία όσων ζουν σε βόρεια κλίματα είναι παράδεισος Άλλωστε η θερμοκρασία της θάλασσας μέχρι και τον Δεκέμβριο παραμένει κοντά στους 18 ή 19 βαθμούς Οι'Ελληνες έχουν παρατηρήσει το φαινόμενο αυτό εδώ και αρκετά χρόνια και το αποτυπώνουν συχνά με το ευφυολόγημα 65 Αυγούστου και βάλε Φαίνεται όμως ότι το έχει παρατηρήσει και η επιχειρηματική κοινότητα του τουρισμού όπως μια μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΤΕ που θα συνδέει την κλιματική αλλαγή με την επέκταση της τουριστικής περιόδου και τις απαραίτητες προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν στις υποδομές εξυπηρέτησης των τουριστών Η επιχειρηματική κοινότητα της κρουαζιέρας επωφελείται ήδη από την επέκταση της τουριστικής περιόδου Μια ματιά στο πρόγραμμα που έχει αναρτήσει ο Οργανισμός Λιμέ νος Πειραιώς για το 2018 φανερώνει ότι μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου υπάρχουν δηλωμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων ενώ ύστερα από μια σύντομη 10,7

αποδεικνύει

διακοπή τα κρουαζιερόπλοια στις 6 Ιανουαρίου του 2019 Στην ευνοϊκή συγκυρία συμβάλλουν και οι πλατφόρμες ενοικίασης μη επαγγελματικών καταλυμάτων οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις διαμορφώνουν την επιχειρηματική ανάπτυξη σε περιοχές τις οποίες πριν από μερικά χρόνια οι κάτοικοι δεν θα μπορούσαν ούτε να φανταστούν ότι θα τις επισκέπτονταν τουρίστες Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μπιλάλη τουλάχιστον 30 επιπλέον μέρες θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες και για τη διαρκώς αναπτυσσόμενη αγο ράτου αγροτουρισμού Θεωρητικά ο αγρός θα μπορούσε να είναι επισκέψιμος για μεγαλύτερη διάρκεια του έτους καθώς μέχρι και τον Δεκέμβριο υπάρχουν αγροτικές εργασίες όπως το μάζεμα της ελιάς και των χειμερινών λαχανικών και φρούτων επιστρέφουν

ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ

στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία από τις ευρύτερες Η

δράσεις παγκοσμίως που έχουν στόχο τον περιορισμό των αέριων ρύπων οι οποίοι θεωρούνται βασικοί υπαίτιοι για την κλιματική αλλαγή Στην ο στόχος για παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επιτεύχθηκε συντομότερα από το 2020 που προ¬ Ευρώπη

πίνουμε

αντιμετωπίζουμε


13. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 8

Αυτοκίνητα η αχίλλειος πτέρνα της κλιματικής πολιτικής της Ε.Ε Του ΣΙ MON Ε ΤΑΛΙΑΠΙΕΤΡΑ

την τελευταία δεκαετία οι εκτιομπέ5 αερίων του ms Ε.Ε έχουν μειωθεί

Κατά

θερμοκηπίου

σημαντικά σε ôXous tous τομείβ zkxös από τΐ5 με ταφορέβ όπου έχουν αυξηθεί κατά

τα οικονομία5 20

Με Tis δεσμεύσει tos Ε.Ε

για νέε5 σημαντικέ3 περικοπέβ στο πλαίσιο τα Συμφωνίαβ του Παρισιού οι μεταφορέ5 έχουν αναδειχθεί σε βασικό εμπόδιο για τη διαδικασία μείωσα του ευρωπαϊκού ανθρακικού αποτυπώματο5 Χρειάζονται επιθετικέ5 πολιτικέβ μεταρρυθμιστή του τομέα Ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί obs οδικέβ μεταφορέ5 που ευθύνονται για περισσότερο από το 70 των συνολικών εκπομπών του τομέα Η αποτελεσματική παρέμβαση ax\s oôiKés μεταφορέε θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη μείωση tos ατμοσφαιρικήε pûnavoris axis πόλειε μία θεμε λιώδα πρόκληση για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη Η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για περισσότεροι

από 400.000 npôcopous

θανάτουε κάθε χρόνο στην Ευρώπη με Tis οδικέβ μεταφορέβ να

συμβάλλουν σημαντικά στο πρόβλημα Μέχρι σήμερα οι πολιτικέβ των κρατών-μελών και tos Ε.Ε για Tis oôiKés μεταφορέ3 δεν έχουν το τοπίο Η μείωση του αποτυπώματοβ των είναι πράγματι δύσκολο έργο καθοκ απαιτούνται η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και η παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σήμερα αποτελούν μόλΐ5 το 0,2 του συνόλου των οχημάτων στην Ε.Ε Παράλληλα πρέπει να βρεθούν τρόποι μείωσα ms ζήτησα για οδι Kés μεταφορέβ κάτι που συνεπάγεται αλλαγή των καθημερινών των ανθρώπων Η Ε.Ε μπορεί να πετύχει tous otöxous auTOùs αν υιοθετήσει νέα στρατηγική για την περίοδο μετά το 2020 που θα δομηθεί επί τριών πυλώνων Πρώτον πρέπει να τα κράτη-μέλη και Tis πό λειε στην επικράτειά ms να υιοθετήσουν σχέδια για την απαγόρευση των βενζινοκίνητων και των ντιζε λοκίνητων οχημάτων Το 2017 η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιοποίησαν τα σχέδιά tous να καθαρίσει

ανθρακικού

αυτοκινήτων

συνηθειών

ενθαρρύνει

απαγορεύσουν Tis πωλήσει αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών που έχουν cos καύσιμο τη βενζίνη ή το ντίζελ éa>s το 2040 Μπορεί η Ε.Ε να υιοθετήσει συνολικά αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα Καθοδηγούμενα από την πολιτική δέσμευση μείωσα ms ατμο σφαιρικήε pûnavans αυτά τα σχέδια θα έδιναν ισχυρό σήμα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ενθαρρύνονταε να καινοτομήσει και να ηγηθεί διεθνώ3 στα φιλικά οχήματα Από το Παρίσι écûs την Κοπεγχάγη από τη Μαδρίτη éa3S την Αθήνα οι με γάλεβ πόλεκ έχουν και aurés αρχίσει περιβαλλοντικά

να κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση Οσο πιο πολλέε πόλειε και χώρεβ αναλαμβάνουν τέτοιε5 τόσο πιο ισχυρό θα είναι το σήμα για tous κατασκευαστέβ αυτοκινήτων ότι πρέπει να επενδύσουν περισσότερα στην ανάπτυξη μη ρυπογόνων οχημάτων Η Ε.Ε μπορεί να παράσχει για την υιοθέτηση τέτοιων σχεδίων δημιουργώντα το ταμείο καθαρών μεταφορών ms Ε.Ε για τη στήριξη των χωρών και των πό¬ δεσμεύσει

κίνητρα

λεων που θα δεσμεύονταν για τη σταδιακή κατάργηση ms βενζίνα και του ντίζελ στα αυτοκίνητα Το ταμείο θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει υποδομέβ για εναλλακτικά καύσιμα τη χρήση λεωφορείων εκπομπών την ανάπτυξη ms Koivrïs xpnons των αυτοκινήτων ή την προώθηση πιο βιώσιμων μορφών μηδενικών

μετακίνησα

ôncûs

είναι το

ποδήλατο Οι πόροι θα μπορούσαν

να προέλθουν από την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων που προορίζονται σήμερα για Tis μεταφορέ5 περίπου 100 δισ ευρώ για την περίοδο 2014-2020 Ο δεύτεροβ στρατηγικόβ πυλώ vas για τη μείωση των εκπομπών είναι η φορολογία η Ε.Ε πρέπει να ξεκινήσει πανευρωπαϊκή συζήτηση για το μέλλον ms φορολόγη ons των μεταφορών Η φορολογική

πολιτική μπορεί να επηρεάσει Tis επιλογέβ των πολιτών αλλά και τη στρατηγική ms αυτοκινητοβιομη xavias για παράδειγμα οι φορολογικοί συντελεστέ5 μπορεί να διαφέρουν

ανάλογα με Tis εκπομπέβ των οχημάτων ή μπορεί να χορηγούνται μεγαλύτερεε εκπτώσειβ

για οχήματα χαμηλών εκπομπών Οι χώρε5 ms Ευρώπα εξακολουθούν να έχουν πολύ διαφορετικά νομικά πλαίσια axis μεταφορέε ms σημασίαε ms φορο λογία5 για τον σκοπό ms μείωσα των εκπομπών η Ε.Ε πρέπει να προωθήσει νέα συζήτηση μεταξύ των κρατών-μελών για το μέλλον tos φορολόγησα των μεταφορών ôncos συμβαίνει τώρα στον τομέα tos φορολόγησα των ψηφιακών υπηρεσιών Μακροπρόθεσμα η Ε.Ε πρέπει να θέσει cos στόχο την παροχή πιο ouaicbôous και εστιασμένα έρευναε και καινο Δεδομένα

χρηματοδότησα

τομίαε στον συγκεκριμένο τομέα Η σωστή κατανομή των ερευνητικών πόρων είναι ο Tprcos πυλώναβ κλειδί Η Ε.Ε πρέπει να επικεντρωθεί σε πεδία όπου μπορεί πραγματικά να έχει επιρροή και η χρηματοδότηση πρέπει να προορίζεται npos την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων Η Ε.Ε οφείλει να εστιάσει τη στρατηγική τα για τη χρηματοδότηση τα έρευναε και τα καινοτο μίαε στην περίοδο μετά το 2020 σε

τεχνολογίεε σε αρχικά στάδια ανάπτυξα öncos το υδρογόνο ή οι μπα ταρίεε στερεού τύπου solid state Autos θα ήταν ο πιο σώφρων Tpönos να επενδυθούν οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι ίσοι με το 0,2 των συνολικών ερευνητικών τα ευρωπαϊκήε αυτοκινη τοβιομηχανίαβ σε πεδία όπου θα είναι δύσκολο να βρεθεί επαρκήε ιδιωτική χρηματοδότηση Η απορρύπανση των οδικών δαπανών

μεταφορών

είναι θεμελιώδα για τη μετάβαση τα ευ

προϋπόθεση

ρωπαϊκήβ οικονομία5 στη μετά

άνθρακα

εποχή για τη βελτίωση τα noiômms του αέρα που αναπνέουμε

και εμμέσωε για το μέλλον ms ευρωπαϊκήε αυτοκινητοβιομη xavias Με δεδομένη την ακόμη περιορισμένη φιλοδοξία που σε εθνικό επίπεδο θα ήταν μεγάλο το όφελθ5 για την αν η Ε.Ε αναλάμβανε πιο αποφασιστική δράση για Tis oôiKés μεταφορέέ επιδεικνύεται

Ευρώπη

0 κ Σιμόνε Ταλιαπιέτρα είναι research fellow στο Ινστιτούτο Bruegel στις Βρυξέλλες


14. I ΑΘΗΝΩΝ 110

Μέσο: . . . . . . . . . ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .15/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/04/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 23

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΦΙΛΑ

Αθηνών 110 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Οφέλη από τα σταθερά ανοδικά συμβόλαια αλουμινίου Προ αποφάσεων για τη μονάδα αλουμίνας

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρουσιάζει η ΕΧΑΕ cms 2d Απριλίου Ορισμένοι λοιδορούσαν όιαν αρκετές από αυτές είχσν

τη μισή κεφαλαιοποίηση Τώρα θα τις αγοράσουν ακριβότερα Ας τις δούμε

εκατ ευρώ και free-float 89 ΙΚΤΙΝΟΣ Στα 90 εκατ ευρώ η αποτίμηση της μαρμαροβιομηχανίας με

free-float 33 ΚΡΙ ΚΡΙ Η εξαγωγική βιομηχανία

γιαουρπού παγωτών με κεφαλαιοποίηση 124 εκατ ευρώ και free-float 26

ΚΑΡΑΤΖΗΣ Η κρητική εταιρεία επεκτείνεται με νέα

συσκευασίας

Ξενοδοχειακή

Με κεφαλαιοποίηση 505 εκατ ευρώ οι ελεύθερες μετοχές free-float φτάνουν στο 57 Στα 583 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

μονάδα και αυξάνει τα μερίδια στη λιανική ρεύματος Κεφαλαιοποίηση στα 94 εκατ ευρώ και free

εκατ ευρώ η αποτίμηση της ΤΕΡΝΑ

float στο ν,5

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Κεφαλαιοποίηση 28ο εκατ ευρώ όταν μόνο η συμμετοχή στην Ελληνικός Χρυσός αποτιμήθηκε

CENERGY Σε σωλήνες χάλυβα και στις

στα 550 εκατ ευρώ To free-float στο 63

υποβρύχιες διασυνδέσεις με μεγάλο track record έργων με 221 εκατ ευρώ αποτίμηση και 18,7 free-float

ΙΑΣΩ Το γνωστό μαιευτήριο με 11 εκατ ευρώ και free

κεφαλαιοποίηση

INTRALOT Αναδιαρθρώνει ns συμμετοχές της και κερδίζει συμβόλαια

κεφαλαιοποίησή της στα ι8ο εκατ ευρώ με free-float 46,8 Η

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Σταθερή ασφα λιστική εταιρεία με αδιάκοπη κερδοφορία Στα 99 εκατ η αποτίμηση με free float 51,7

ΥΓΕΙΑ Στα 287 εκατ ευρώ η αποτίμηση με free-float 24,4 Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι το GVC θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις Ενας διεθνής διαγωνισμός είναι mo πιθανός ΦΟΥΡΛΗΣ Στα 291 εκατ ευρώ η

float 89 ΟΛΠ ΟΛΘ Με κεφαλαιοποίηση 390 εκατ ευρώ ο ΟΛΠ και 284 εκατ ευρώ ο ΟΛΘ και free-float 20,8 αντίστοιχα

και 25,7

QUEST Ο διανομέας της Apple μαζί με τις υπόλοιπες εταιρείες ACS Cardlink διαθέτει αποτίμηση 149 εκατ

ευρώ και free-float 25

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Η εξαγωγική βιομηχανία με αποτίμηση 109 εκατ ευρώ και ελεύθερες μετοχές 37,9

κεφαλαιοποίηση

σε

ΑΔΜΗΕ Ο Διαχειριστής Μεταφοράς

μια εταιρεία που είχε τουλάχιστον διπλάσια αποτίμηση προ κρίσης

Ηλεκτρικής Ενέργειας με υψηλό ταμείο κεφαλαιοποίηση 281 εκατ ευρώ και

με free-float 73.1

ΕΧΑΕ Εφόσον μειωθούν οι

ελεύθερες μετοχές 89 προμήθειες

η εταιρεία του Χρηματιστηρίου

AUTOHELLAS Η εταιρεία ενοικίασης

θα μεταβληθεί σε μηχανή παραγωγής

με αποτίμηση 278 εκατ ευρώ και ελεύθερες μετοχές 34,9

μερισμάτων Κεφαλαιοποίηση 28ι

15 04 2018  

15 4 2018 dei,news,apodeltiosi,spartakos

15 04 2018  

15 4 2018 dei,news,apodeltiosi,spartakos

Advertisement