Page 1

www.spa-melle.be

sp.a-afdeling Melle

voorjaar 2015

Gemeente en lokaal dierenopvangcentrum moeten samenwerken Wim Verween

Mellenaar betaalt voor promo BHV!

Trein- en busreizigers zijn de pineut

Melse verenigingen dreigen geld mis te lopen!

Terwijl we steeds meer in de file staan, draaien de factuurregeringen de geldkraan dicht voor het openbaar vervoer. En daar zijn de reizigers het slachtoffer van.

PAGINA

03

PAGINA

04

Gemeente doet geen moeite om mensen met beperking te bereiken.

PAGINA

11

Tewerkstelling van andersvaliden


02

Edito

In dit nummer

De zomer is in aantocht, we verlangen naar vakantie, hoog tijd om onze batterijen terug op te laden. Maar alvorens echt te genieten informeren wij van sp.a Melle jullie graag met wat nieuws over onze gemeente en één heel belangrijke datum.

Mellenaar betaalt voor promo BHV! Melse verenigingen dreigen geld mis te lopen! PAGINA

Trein- en busreizigers zijn de pineut Terwijl we steeds meer in de file staan, draaien de factuurregeringen de geldkraan dicht voor het openbaar vervoer. En daar zijn de reizigers het PAGINA 04 slachtoffer van.

De afgelopen 2,5 jaar hebben wij als sp.a Melle stevig oppositie gevoerd tegen de bestuursmeerderheid van CD&V/N-VA. Vanaf vandaag zetten wij nog harder in op diverse onderwerpen. In deze spots kan u alvast vernemen welke niet Melse, nutteloze vereniging subsidies verkrijgt met jouw belastinggeld, vind je ook een artikel over de tewerkstelling van andersvaliden, verneemt u waar en wanneer u de OCMW-raad online kan beluisteren en kan u een artikel lezen over waardige dierenopvang in Melle bij Animal Trust. De raadsleden en het bestuur willen u langs deze weg ook danken voor het vertrouwen en de steun van de afgelopen jaren. Wij blijven inzetten op diversiteit, mobiliteit, wonen, werken, cultuur, sport, ouderen en jeugd. Wij zijn ervan overtuigd dat wij SAMEN met jullie deze gemeente uit haar slaap kunnen halen en ze weer meer eigen karakter en identiteit kunnen geven. Ons jong, enthousiaste team staat klaar om naar u te luisteren, om u te helpen waar mogelijk, om met u SAMEN in Melle te leven en te genieten van de schoonheid van het leven. Tim Dhondt voorzitter sp.a Melle

03

sp.a verwoordt onrust bij de provincies Door de afschaffing van het provinciefonds loopt Oost-Vlaanderen jaarlijks 7,9 miljoen euro mis. PAGINA

06

Animal Trust Wim Verween vroeg aan de Melse gemeenteraad om een samenwerking met Animal Trust op te starten. PAGINA

07

De indexsprong en uw portemonnee Terwijl het leven duurder wordt, krijgt u door de indexsprong minder in uw portemonnee. PAGINA

10

Tewerkstelling van andersvaliden Gemeente doet geen moeite om mensen met beperking te bereiken. PAGINA

11

Wat gebeurt er op de OCMWRaad? David Hauterman brengt de OCMW-raad bij u thuis. PAGINA v.u. Alfons de Geest - Speldenstraat 1 - 9000 Gent foto’s - reporters - sp.a

12


Mellenaar betaalt voor Vlaamse promo BHV!

03

Melle mist een dynamischer subsidiebeleid Melle subsidieert jaarlijks 38.000 euro aan diverse verenigingen. Geld dat het verenigingsleven zou moeten versterken, vernieuwen of verbeteren. Sinds 2011 wordt ook het komitee der randgemeenten gesubsidieerd. Een vereniging uit Linkebeek, dat het Vlaamse karakter van de 6 Vlaamse gemeenten rond Brussel wenst te versterken. Dit in samenwerking met het HalleVilvoorde Komitee, het Taal Aktie Komitee en andere Vlaamsgezinde groeperingen uit de regio Brussel, Halle, Vilvoorde. Voor sp.a is het onaanvaardbaar dat Melle enerzijds uiterst Vlaams getinte propaganda sponsort en anderzijds hiermee een doelstelling beoogt die geen meerwaarde inhoudt voor de Mellenaars. Tijdens de gemeenteraadszitting van februari 2015 vroeg sp.a de stopzetting en de terugvordering van deze subsidies. Bovendien vroegen wij ook om de jaarlijkse subsidies (38.000

euro) toe te kennen op basis van projecten of activiteiten, om zeker te zijn dat deze activiteiten de Mellenaars ten goede komen. CD&V, N-VA, Gemeentebelangen en de oppositiepartij GPS stemden tegen dit voorstel.

nieuwe Melse verenigingen zich aandienen of subsidies worden herzien waardoor activiteiten kunnen vernieuwen, groeien of veranderen. Alweer een gemiste kans voor een socialer en progressiever Melle.

Meer info: www.spa-melle.be wim.verween@telenet.be 0486 60 92 51

Melse verenigingen dreigen geld mis te lopen Melle blijft dus conservatieve en uiterst Vlaams getinte propaganda in de Brusselse rand subsidiëren. “Wat ooit werd toegekend, is goed en wordt niet gewijzigd” repliceerde telkens de Melse meerderheid. Een uiterst conservatief standpunt waardoor ook de kans klein is dat

Wim Verween

fractieleider sp.a Melle


Bus- en treinreizigers zijn de pineut Terwijl de wegen meer en meer dichtslibben, zetten de regeringen de hakbijl in het openbaar vervoer. Bij hun blinde besparingswoede kijken ze enkel naar de cijfers, maar vergeten ze de mensen daarachter. Spots ging praten met enkele van hen.

04

PAGINA

Vooroorlogse treinen naar de Westhoek De federale regering bespaart stevig op de NMBS, die het met maar liefst 2 miljard euro minder moet doen. Om de rekening te doen kloppen, jaagt de NMBS de prijzen voor tickets omhoog en snoeit ze in het aanbod. Yves Trappeniers uit Menen kan daarover meepraten. “Al vier jaar neem ik de trein van Menen naar mijn werk in Brussel”, vertelt Yves. “Dat is een rit van anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. In theorie althans, want twee tot drie keer per week is er een vertraging van zeven tot twintig minuten.”

Comfortabele dubbeldekkers zijn vervangen door treinstellen van voor de oorlog

“Tot voor kort spoorden we met comfortabele geklimatiseerde dubbeldekkers, met degelijke zetels, waarin je nauwelijks dooreen geschud werd. Voor mij is dat belangrijk, want ik sukkel met mijn rug, en elke schok is als een dolk in mijn rug. Mijn werkgever heef gelukkig begrip voor mijn situatie. Zo kan ik twee dagen thuis werken en heb ik ook een aangepaste stoel gekregen. De NMBS heeft minder begrip. Sinds het nieuwe vervoersplan heeft ze de comfortabele dubbeldekkers vervangen door treinstellen van voor de oorlog. Je zit er op een oud model bank in een hoek van 90 graden. Minstens anderhalf uur. Ons vaste groepje pendelaars heeft het dan ook over trein-SM.” “De aankomst is dan ook altijd een verlossing, maar ook een marteling. Je geraakt namelijk niet zomaar Foto Jimmy Kets - Imagedesk


Toch kan het altijd nog erger. “Bij ons vaste groepje hoort ook een vrouw in een rolstoel. Vroeger kreeg zij een propere, aangepaste plaats tussen de mensen, in een speciaal

“Mijn pa nam elke dag de belbus om mijn ma in het rusthuis te bezoeken. Tot de halte aan zijn deur werd afgeschaft”

voorziene wagon. In die middeleeuwse treinen is daar geen sprake meer van. Nu plaatsen ze haar als een stuk ballast in de gang naast het toilet. Haar rolstoel kan immers niet door de deuren en hij zou maar in de weg staan in de middengang. Vooral de winters zijn een marteling voor haar. Als de deuren opengaan, zit ze onbeschermd

in de kou. Je kan het je moeilijk voorstellen, maar toch is het de realiteit”.

foto Jan Locus

05 05

Niet meer op bezoek in het rusthuis De Vlaamse factuurregering zet het mes in De Lijn. Die moeten het met 110 miljoen euro minder doen. Om de rekening te doen kloppen, heeft ook De Lijn al een tariefverhoging doorgevoerd, is het gratis vervoer voor 65-plussers geschrapt en verdwijnen alleen in Limburg al 150 lijnen. Lizzy Morrhaye uit Wellen houdt haar hart vast. “Mijn ma verblijft in een verzorgingstehuis in Borgloon”, vertelt Lizzy. “Mijn pa van 80, die verkoos nog wat in zijn vertrouwde omgeving te blijven, ging haar elke dag bezoeken, met de belbus, die vlak bij zijn deur een halte had. Tot er ineens een bordje hing: halte Berlingen-kerk wordt afgeschaft vanaf 14/7/2014. Zijn wereld stortte in. Samen met de burgemeester van Wellen, Els Robeyns, heb ik hemel en aarde bewogen om de halte terug te krijgen. De Lijn beweerde aanvankelijk dat de halte afgeschaft was omdat niemand ze gebruikte, terwijl mijn pa er elke dag de bus nam. Uiteindelijk zijn ze op hun beslissing teruggekomen, maar nu ze opnieuw een hele reeks bussen en belbussen gaan afschaffen, vrees ik het ergste. Hoe moet ik dat aan mijn pa uitleggen?” Ÿ

foto sp.a

van die trein. Terwijl de dubbeldekkers over lage en brede treden beschikten, zitten we nu opgezadeld met een hogere, smalle exemplaren. In BrusselCentraal gaat dat nog net, maar bij de terugreis is het al een stuk gevaarlijker. De trein is namelijk ook dubbel zo lang, zodat enkel de zes eerste wagons bij het perron aankomen. Bij de volgende drie moet je op de keien uitstappen, en bij de laatste drie zelfs in het vuile grint.”

Meer cultuur betalen voor Ook mindervechten openbaar moet vervoer om hoofd boven

water te houden Joris Vandenbroucke De Vlaamse regering bespaart 110 miljoen euro bij De Lijn, een enorm bedrag. “Deze besparingen snijden Niet voetbalploegen moeten diep alleen in het vlees van ons openbaar de broeksriem aanhalen, ook in de vervoer. We moeten meer betalen kunsten cultuurwereld wordt voor minder bussen. Zo overtuighet pompen of verzuipen. Zo krijgen je niemand om de wagen te laten staan”, zegt4Vlaams alle musea procentParlementslid minder midJoris delenVandenbroucke. en moeten organisaties die Op 1 februari werden buskunstenen tram middelen kregen via het een pak zelfs duurder. Tegelijk verdwijnen decreet 7,5 procent besparen. heel wat bussen op zondag. “Dit is “In Mechelen moet het Kunstennog maar het begin. De regering centrum Nona het met 48.300 euro gaat ook de basismobiliteit minder stellen, terwijl het theaterafschaffen. Dat is de garantie dat gezelschap Abattoir iedereen in zijn buurtFermé de bus28.125 kan euro moet inleveren en Arsenaal nemen. Geen overbodige’tluxe als 68.550 perop jaar”, zegt Caroline je weeteuro dat één zes Vlaamse Gennez. geen auto heeft.” gezinnen De hoopt dat de gemeenten en “In Lijn Antwerpen krijgt het EastmanOCMW’s het vervoer landelijke dansgezelschap dan in weer 57.600 gebieden voorminder”, hun rekening euro per jaar vult Vlaams nemen. “Eerst Yasmine bussen afschaffen Parlementslid Kherbache en danaan. vragen ander om (sp.a) “Ookaan heteen theatergezelopenbaar vervoer te organiseren, schap MartHa!tentatief, met 19.500 dit is toch te gek voor woorden? euro minder per jaar, en de sociaal Vlaanderen is wereldkampioen artistieke werking Fratelli, filerijden. Dat zullenTutti we niet 16.125 euro minder per jaar, zuloplossen door het openbaar vervoer len moeten vechten om het hoofd af te bouwen en duurder te maken. boven te houden.” Zijn dewater files nog niet lang genoeg?”


Nieuws uit de provincie

sp.a verwoordt onrust bij de provincies De Vlaamse Regering wil de provincies op droog zaad zetten. Tijdens het budgetdebat stelde sp.a de gevolgen daarvan aan de kaak. Ongerustheid en onzekerheid. Zo verwoordt fractieleider Freija Dhondt de sfeer bij het OostVlaamse provinciebestuur. PAGINA Tijdens het debat over het budget 2015 betreurde ze de afschaffing van het Provinciefonds door de Vlaamse Regering. Oost-Vlaanderen loopt hierdoor jaarlijks 7,9 miljoen euro mis. Toch blijft de provincie investeren in fietspaden, waterlopen,

6

recreatiedomeinen… maar door het flink beknibbelde budget is dat niet makkelijk. Freija Dhondt riep de Vlaamse regeringspartijen op om consequent te zijn: “In Oost-Vlaanderen de besparingen betreuren die men in Brussel oplegt, is erg dubbelzinnig.”

Snel-weg met de fiets in heel Oost-Vlaanderen verplaatsingen. De sterke opkomst van de elektrische fietsen werkt dit zeker in de hand.” Het provinciebestuur tekende een netwerk uit van tien fietssnelwegen, die de Oost-Vlaamse steden met elkaar verbinden. “Waar nodig verbeteren we de bestaande fietspaden of leggen we nieuwe aan. Dit jaar gaan we de boer op om alle betrokken gemeenten, het Vlaams Gewest en de NMBS - als eigenaar van oude spoorwegbeddingen - te overtuigen mee te werken aan ons plan. De provincie trekt alvast 4 miljoen euro per jaar uit om de fietspaden te realiseren.” Met de fiets comfortabel van Gent naar Antwerpen of van Sint-Niklaas naar Aalst? Het provinciebestuur heeft ambitieuze plannen om een netwerk van fietssnelwegen uit te bouwen. Kent Oost-Vlaanderen, naast een autosnelwegennet, binnen een paar jaar ook een fiets-snelwegennet? Als het van gedeputeerde voor Mobiliteit Peter Hertog (sp.a) afhangt wel. “De provincie wil de mensen overtuigen om ook voor langere verplaatsingen te kiezen voor het meest duurzame vervoermiddel: de fiets. Zowel om te ontspannen, als voor school- of werkgebonden

SAMENAANKOOP FIETSEN Elektrische fietsen, plooifietsen en gewone stadsfietsen (Oxford): 20% korting Meer info? • surf naar www.samensterker.be/oost-vlaanderen • mail naar ovlsamensterker@icloud.com • bel met Lien De Ridder: 09 267 85 51


07

Dierenopvangcentrum uit Melle werkt samen met omliggende gemeenten

Animal Trust Mishandelde, verwaarloosde en achtergelaten dieren hebben onze hulp en opvang nodig. De verengingen die instaan voor dergelijke dierenopvang hebben het vandaag de dag financieel zeer moeilijk om te overleven. De gemeente Melle werkt voor de dierenopvang sinds 2006 samen met de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming uit Gent beter gekend als het “dierenasiel in het Citadelpark te Gent”. Dit dierenasiel is verouderd en vertoont heel wat gebreken. Deze samenwerking wordt forfaitair vergoed met 0,25€ per inwoner of op jaarbasis ongeveer 2784 euro, maar zal binnenkort worden stopgezet. Op het grondgebied van Melle is er ook een dierenasiel actief, nl. Animal Trust. Een lokale onderneming, die reeds heel wat investeringen deed om honden op een verantwoorde en diervriendelijke manier op te vangen en een nieuwe thuis te bezorgen. Deze opvang is gesitueerd in de Geerbosstraat.

De twee drijvende krachten achter dit dierenasiel zijn Eline en Kevin. Twee jonge mensen die van hun passie hun beroep maakten. Wim Verween agendeerde in de gemeenteraad van februari

“Animal Trust is een gevestigde waarde in Melle”

2015 dat Melle, samen met de omliggende gemeenten uit de politiezone, een samenwerking met Animal Trust zouden opstarten. Om u de werking van Animal Trust

voor te stellen, hadden we een aangename babbel met Eline, één van de twee bezielers van Animal Trust (www.animaltrust.be). Wat motiveert iemand om een hondenopvangcentrum op te starten? Ik startte op jonge leeftijd als vrijwilligster in een dierenasiel in Zwevegem en nadien in Evergem. Daar groeide mijn passie voor het opvangen en verzorgen van verwaarloosde en verlaten honden. Waarom koos je voor deze locatie in Melle? De passie werd zo groot dat ik op 1 juli 2006 op zoek ging naar een gebouw en een perceel om er een eigen dierenopvangcentrum in te richten. Animal Trust bevindt zich langs de autosnelweg, maar is landelijk gelegen. De boerderij die ik in 2006 kocht, is sindsdien grondig verbouwd en biedt de dieren zowel binnen als buiten diverse opvangmogelijkheden, een ruime speelweide, vijver, etc…


08

er een adoptieprijs worden afgesproken

Wie kan er terecht? Animal Trust is zowel een opvangcentrum als een hondenpension. Zowel particulieren als lokale en hogere overheden komen bij ons over de vloer. Wij vangen verloren gelopen, achtergelaten of verwaarloosde honden op. Maar men kan ook bij ons terecht om een hond tijdelijk in het pension achter te laten als het dier bv. niet kan meegaan op reis. Hoe gaat Animal Trust te werk? Wij werken reeds samen met de gemeente Dendermonde en zijn zeer tevreden dat ook de omliggende gemeenten bereid zijn om met ons samen te werken. Wij krijgen ook regelmatig vragen van de federale overheid om verwaarloosde dieren te vangen en te verzorgen. Sommige van deze dieren zijn door hun verwaarlozing moeilijker handelbaar. Kevin is opgeleid hondentrainer en gespecialiseerd in het omgaan met honden met gedragsstoornissen. Het aantal van deze “moeilijke” honden houden we beperkt. We kiezen er bewust voor om een klein opvangcentrum te blijven. Hierdoor kunnen we onze aandacht en verzorging ook zeer goed afstemmen op alle dieren. Alle honden worden gecastreerd of gesteriliseerd, krijgen vaccinaties, een chip, Europees Paspoort, ontworming en een vlooienbehandeling. “We laten géén enkele hond inslapen” zegt Eline zeer overtuigend. Dergelijke behandeling is niet goedkoop. Maandelijks loopt de doktersrekening al snel op tot 3000 euro. Het is dan ook financieel niet evident om een

Kan je ons nog een tip meegeven voor toekomstige hondeneigenaars?

dierenopvangcentrum uit te baten. Hoe gaan jullie te werk bij een adoptievraag? Door onze kleinschalige werking proberen wij naar de beste bestemming voor elke hond te zoeken. De afstemming tussen dier en mens is hierbij enorm belangrijk. Heel wat mensen kopen een hond louter op basis van emotionele redenen. Dit is belangrijk, maar je mag niet vergeten dat niet elke hond

We zoeken naar de beste bestemming voor elke hond geschikt is voor elke persoon en om in elke woonomgeving te verblijven. Wij trachten naar de beste afstemming tussen dier en mens te zoeken vooraleer een hond kan worden geadopteerd. De toekomstige eigenaar(s) kunnen op voorhand kennismaken met het dier, diverse keren ermee gaan wandelen en in een gesprek zullen we dan samen beslissen of die bewuste hond dan ook de beste keuze is.

Iedereen die een pup wenst te kopen, moet zich bewust zijn van het karakter en de noden van het dier. Sommige honden zijn uitermate geschikt om in huis te houden en andere dan weer niet. De matching tussen dier en eigenaar kan niet genoeg worden benadrukt. Als je een hond wenst te kopen, ga dan ook eens langs bij een goed dierenasiel of een goede fokker. Niet alle asielen of fokkers hebben het beste voor met hun dieren. Er wordt spijtig genoeg heel wat winstbejag nagestreefd in de hondenfokkerij. Een goede fokkerij specialiseert zich in een zeer beperkt aantal rassen. Bij broodfok wordt er massaal gefokt en dit enkel voor het geld. De oudere dieren zijn bijna continu drachtig en worden op deze wijze mishandeld en uitgebuit. Bij een dergelijke vorm van dierenmishandeling, komt mijn haar recht van afgrijzen en woede.

Wim Verween

fractieleider sp.a Melle

Afhankelijk van de leeftijd zal wim.verween@telenet.be 0486 60 92 51


Kaalslag in de cultuursector De Vlaamse regering zet stevig het mes in de cultuursector. Cultuur kan immers niet in cijfers uitgedrukt worden, en cijfers zijn het enige waar de factuurregering van wakker ligt. Vanaf het begin maakte de Vlaamse factuurregering duidelijk dat ze zou snoeien om te bloeden in de cultuursector. En jammer genoeg hield ze ook woord: zo moeten musea het nu zien te rooien met vijf procent minder, krijgen kunstencentra zoals de Vooruit 7 Ă 10 procent minder werkingsmiddelen en moeten socio-culturele verenigingen als Curieus en de KWB het met 5 procent minder doen. Ook een internationaal gerenommeerde instelling als de Munt werd op droog zaad

gezet, zodat het nog maar de vraag blijft of ze zal kunnen overleven. Vorige maand deed de factuurregering er nog een schepje bovenop. Vanaf volgend jaar zijn de gemeenten niet langer verplicht een bibliotheek in te richten. Ze mogen het geld dat ze vroeger aan een bibliotheek besteedden vanaf dan even goed aan een parking of ander beton besteden. Ook hun culturele centra mogen ze de genadeslag geven of laten doodbloeden. We vrezen dat dit ook zal gebeuren, want toen de verplichting om wijkbibliotheken in te richten wegviel, sloot ook de ene wijkbibliotheek na de andere de deuren. Het bewijst nog maar eens dat onze Vlaamse regering onze cultuur niet belangrijk vindt. Â&#x;

HANDEN AF VAN ONZE BIBLIOTHEKEN ! 1,5 MILJOEN

50%

GEBRUIKERS

+ VOOR IEDEREEN

52.310.938

V/D JONGEREN ONTLENINGEN

stijgend aanbod van film en muziek toegang tot internet groot aanbod van kranten en tijdschriften een ontmoetingsplaats

09

PAGINA


10 Het leven wordt duurder, maar u krijgt minder

De indexsprong en uw portemonnee Door de indexsprong krijgt u minder geld, terwijl u voor uw dagelijkse kosten meer moet betalen: voor huur, postzegels, trein, tram en bus, hoger onderwijs, verzekeringen en de Vlaamse zorgpremie.

Karin Temmerman

Het leven wordt alsmaar duurder. Om te verhinderen dat we daardoor armer worden, hebben de socialisten lang geleden de index ingevoerd. Die maakt dat als het leven duurder wordt ook de lonen en uitkeringen omhoog gaan.

sp.a-fractieleidster en sp.a-Kamerlid

tram en bus, hoger onderwijs, verzekeringen, de Vlaamse zorgverzekering: de index doet die allemaal stijgen. De kosten blijven dus oplopen voor de gezinnen. De gemiddelde huur, bijvoorbeeld, bedraagt 562 euro. Een indexering van 2 procent betekent dus extra kosten van 11,24 euro per maand, of 135 euro per jaar.

Maar ondertussen laten ze de grote vermogens ongemoeid. “De regering haalt liever het geld bij degenen die elke dag gaan werken voor hun boterham en al veel bijdragen en betalen”, zegt Karin Temmerman. “Terwijl het ook anders kan. Een De nieuwe factuurregering wil echter tax shift die geld dat verdiend wordt op de van dat principe af en voert daarom een Meryame beurs of via speculaties belast en geld dat indexsprong door. “Die zal u bijna 400 Kitir verdiend wordt door te werken minder beeuro per jaar kosten”, zegt Meryame sp.a-Kamerlid last, kan al evenveel opbrengen. Zo’n taks Kitir. “Voor een loopbaan van 40 jaar shift zou er voor zorgen dat de sterkste schouders komt dat neer op minstens 15.000 euro minder. de zwaarste lasten dragen. En dat is veel eerlijker.” De Vlaamse regering doet daar nog een schep bovenop en heeft ook voor de kinderbijslag een indexsprong ingevoerd, wat voor een gezin al snel neerkomt op zo’n 70 euro minder per jaar.” Ondertussen mogen andere zaken wel duurder worden. Huur, postdiensten, trein,

De indexsprong kost u bijna 400 euro per jaar

E

IG TVAARD H C E R N

G N O R P S INDEX O

PRIJZEN

INKOMEN

• Huur • Postdiensten • Tickets trein, tram en bus • Hoger onderwijs • Verzekeringen

• Lonen • Pensioenen • Uitkeringen • Kinderbijslag

STIJGEN < < STIJGT NIET


Tewerkstelling van personen met een beperking

agenda

11

> MEIAVOND

sp.a en Curieus Melle nodigen uit: meiavondmenu voor leden en sympathisanten. Donderdag 30 april 2015 om 18.30 uur Aperitief, echte Gentse waterzooi en nagerecht aan € 20. Kinderen tot 12 jaar gratis. Place to be: Petanqueclub Verbroedering, domein Kouterslag Melle.

Als gemeentebesturen mensen aanwerven moeten ze rekening houden met andersvaliden. Dit is vastgelegd in wetten. Zo moet de gemeente bv. 2% van haar personeel vrijhouden voor tewerkstelling van andersvaliden. Die 2% is er natuurlijk niet gekomen om de gemeente ‘te pesten’, wel om andersvaliden beter te integreren in onze maatschappij, en die personen ook een kans te geven op de arbeidsmarkt. Een veel gehoord ‘tegen argument’ is er eentje dat de gemeentes moeten kiezen voor de beste kandidaat. Ook daar kunnen wij inkomen, maar dit wil niet zeggen dat dit geen andersvalide persoon kan zijn. Momenteel heeft de gemeente geen andersvaliden in dienst. Dit roept vragen op bij ons. Wij vinden dat de gemeente op zijn minst zou moeten proberen om andersvaliden aan te trekken voor openstaande vacatures. sp.a Melle vindt dat het bestuur acties zou moeten ondernemen, zodat deze personen duidelijk weten dat ook zij kunnen en mogen deelnemen aan iedere sollicitatie.

sp.a Melle denkt hierbij aan een extra toevoeging bij het uitschrijven van de functieomschrijving bij de vacature zodat ook zij zich méér aangesproken voelen. Ook zou de gemeente de openstaande vacatures kunnen doorsturen naar organisaties die andersvaliden vertegenwoordigen, zodat zij überhaupt al op de hoogte zijn van die openstaande vacatures, en voelen dat zij ook welkom zijn om te solliciteren. En tenslotte zou ook de werkplek kunnen aangepast worden. Een rolstoelbrug om het gemeentehuis binnen te komen en aangepaste toiletten. Zo past de gemeente het diversiteitscharter, dat ze zelf heeft goedgekeurd, toe.

Meer info: David Hauterman OCMW-raadslid van sp.a david.hauterman1@telenet.be

Inschrijving of info: via info@spa-melle.be of op 0477 33 24 20 bij Tim Dhondt Tijdig inschrijven is de boodschap mogelijk tot 26 april 2015

werkten mee aan dit nummer Tim Dhondt (voorzitter), Brunhilde Buyse, Chantal Van Leuven, David Hauterman, Ignace Goddeeris, Jan Raepsaet, Philip Vansweevelt, Wim Verween en Yves Van Walle.


Kort nieuws uit

Melle

sp.a Melle heeft een nieuw bestuur! Sinds januari 2015 heeft de afdeling van Melle een vernieuwd bestuur. Nieuw bloed, nieuw vuur dat wil werken voor elke Mellenaar. Actieve, sociale en gedreven mensen die inzetten op een warme samenleving.

Het bestuur bestaande uit Chantal Van Leuven (ontbreekt op de foto), Brunhilde Buyse, Jan Raepsaet, David Hauterman, Yves Van Walle en Wim Verween werd versterkt door Ignace Goddeeris. Gewezen voorzitter Philip Vansweevelt, die

bestuurslid blijft, wordt opgevolgd door Tim Dhondt. Hij kreeg het vertrouwen van de sp.a-leden in Melle. Dit hele team gaat op zoek naar mensen die zich willen engageren en willen opstappen op onze trein die koers zet naar 2018. Ben jij het wie wij zoeken, heb jij zin om mee te werken bij Curieus (culturele werking), Animo (jongerenwerking), S-Plus (55+ werking) of sp.a Melle? Aarzel niet ons te contacteren voor een vrijblijvend gesprek en misschien word jij wel ons eerstvolgende nieuwe lid. Meer info: Tim Dhondt voorzitter sp.a Melle tim.dhondt@spa-melle.be 0477 33 24 20

Wat gebeurt er op de OCMW-Raad? Waarover beslist een OCMW raad? Vraagt u zich nooit af wat er zoal wordt besproken op een OCMW- raad? Dankzij onze man bij het OCMW, David Hauterman, kan je het nu allemaal te weten komen!

Jawel, nadat Wim Verween ervoor zorgde dat de â&#x20AC;&#x153;gemeenteraad online beluisterenâ&#x20AC;? geen onbekend begrip meer is in Melle, heeft David hetzelfde gedaan voor de OCMWraad. Zo brengen we de OCMW-raad als het ware tot in de huiskamer. Benieuwd wat er zoal gebeurde op de laatste OCMW-raad? Surf snel naar onze site www.spa-melle.be. Een link naar de opname van de OCMW-raad vindt u in de categorie: spa Melle communiceert in de rechtse kolom van de startpagina. Meer info: David Hauterman OCMW-raadslid van sp.a david.hauterman1@telenet.be

SPOTS - sp.a Melle - Maart 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you