Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen - opas kokonaistoiminnan arviointiin

Page 1

Aalto-Kallio Mervi, Haake Niina & Saarinen Erja (toim.)

OPAS KOKONAISTOIMINNAN ARVIOINTIIN

Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen