dk smedie_altaner

Page 1

fingerprint.dk

Professionelle smede-løsninger til store som små opgaver DK SMEDIE har meget stor erfaring inden for stålarbejde og leverer til både store og små projekter. Vi lægger nemlig vægt på dit behov og ikke opgavens størrelse – den lille del i byggeriet er lige så vigtig som den store del.

Med egen produktion betyder det, at vi sørger for, at du får et helt færdigt produkt. Fx kan vi levere altaner med gulvvbelægning, loftbeklædning og glasværn m.m. – det gælder inden for alle typer opgaver.

Vi har egen tegnestue hvor der bliver tegnet i “Autocad” samt 3D-tegneprogrammet “Solid Works”. Det sikrer at produktet er præcist som du ønsker.

DK SMEDIE er en solid virksomhed med et stort netværk og med mange års erfaring. Vi er derfor et godt valg som samarbejdspartner.

DK Smedie ApS Bag Stadion 17, 4220 Korsør Telefon 58 502 512 Mobil 20 602 612 Fax 59 502 512 jvd@dksmedie.dk

Læs mere på dksmedie.dk og se eksempler på løste opgaver.

Professionelle smede-løsninger – for private, industri og erhverv


Altaner DK SMEDIE fremstiller altaner til renoveringsprojekter og nybyg Altanerne kan fremstilles efter arkitekttegninger som bygherre har leveret. Vi kan også tegne altanerne på egen tegnestue til godkendelse hos bygherre. Arbejdstegningerne er en vigtig del af kvalitetssikringen. Derfor fremstilles vores produkter altid efter godkendte arbejdstegninger.

– Hos os behøver du ikke være din egen lykkes smed!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.