__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GUIDEDE omvisninger – SORØ 2020 For små & store grupper OMvisning Sorø Akademi (dog ikke 29. juni – 11. aug 2020) Grundlagt i 1586 af Frederik II. Hovedbygningen er fra 1826.

En af Akademiets lektorer vil guide Jer rundt gennem de historiske lokaler og præsentere historie fra Kloster over Akademi til Moderne gymnasium og kostskole. Undervejs fortælles om Absalons, Holbergs og B.S. Ingemanns betydning for stedet. Og der vil være mulighed for at se dejlige kunstværker af bl.a. Eckersberg og Jens Juel. Varighed: ca. 1 time Pr. pers kr. 55. (min. kr. 750) Adm. gebyr kr.250

OMVISNING SORØ KLOSTERKIRKE (*) Sorø Kloster blev grundlagt i 1161 af Cisterciensermunke fra Esrum, på opfordring fra Absalon der i 1158 var blevet biskop i Roskilde. Kirken er landets 3. længste Middelalderkirke og rummer bl.a. en berømt frise af middelalderskjolde og et barokorgel der regnes for et af landets bedste. Tre danske konger er begravet i kirken: Christoffer II, Valdemar Atterdag og Oluf. Endvidere er også Absalon og Ludvig Holberg begravet i Sorø Klosterkirke. Varighed: ca. 1 time Pr. pers kr. 40. (min. kr. 750) Adm. gebyr r.250(*)

Pga omfattende renovering i 2019/2020 kan der desværre ikke arrangeres omvisninger i kirken på nuværende tidspunkt. Se evt omvisning/foredrag i Bjernede og Fjenneslev . pers kr. 40. (min. kr. 750) Adm. gebyr kr.250

byvandring SORØ Tag med på en guidet byvandring rundt i Sorø by og ind på Sorø Akademis område. Mærk Historiens vingesus og hør om Sorøs spændende, royale og anderledes historie. Fra tidlig middelalder og kloge munke – over Chr. IV’s Sorø og hans sønner på Akademiet. Om Sorøs markante plads i Romantikken i 1800 tallet. Og hør også om Holberg og Ingemann’s betydning for – og kærlighed til - vores by. Varighed ca. 1 time Pr. pers kr. 40. (min. kr. 750) Adm. gebyr kr.250


SORØ SØ – M/S LILLE CLAUS Tag en tur på Sorø Sø med vores charmerende turbåd Lille Claus. Oplev Sorø fra søsiden og nyd den smukke natur og sejladsen i unikke historiske omgivelser. Øl, vand og vin kan købes ombord, men I er også velkomne til at medbringe egen mad og drikkevarer.

CHARTER: 1TIME KR. 2500 (max 60 personer) Efterfølgende timer kr. 1500

(kun udenfor ordinær sejlplan – se sejlplan og andre detaljer på www.baadfart.dk)

OMvisning HAUCHS PHYSISKE CABINET ”1700 TALLETS EKSPERIMENTARIUM”

En enestående samling af fysiske og kemiske apparater. Samlet i tidsrummet 1790-1815 af kammerherre og overhofmarskal Adam W Hauch. Købt af Kong Frederik VI i 1815 – og skænket til Sorø Akademi i 1827. Omkring 700 spændende, smukke og mærkelige instrumenter. Udstillet i flotte montre og skabe. Plancher sætter instrumenterne i sammenhæng med tiden og historien Varighed: ca. 1 time Pr. pers kr. 50. (min. kr. 750) Adm. gebyr kr.250

OMVISNING/FOREDRAG I BJERNEDE KIRKE Med foredrag om Hvideslægten. Sællands eneste rundkirke. Over indgangsdøren er der en stiftesten, der fortæller hvem der lod kirken opføre: Sune Ebbesen, Absalons fætter. Kirken er i to etager. 1. salen kan have været benyttet som kapel for Hvideslægten Varighed: ca. 1 time Samet pris kr. 2800

Omvisning/FoREDRAG i fjenneslev kirke Med foredrag om Absalon og Hvideslægten. Fjenneslev Kirke er bygget af Absalons forældre, Skjalm Hvide og Fru Inge - som en minidomkirke. I kirken er der et unikt stifterbillede der viser Absalons forældres overdragelse af kirken til Gud. I kirken er der desuden et pulpitur, der har været Hvideslægtens loge i Kirken
 Varighed: 1 time Samet pris kr. 2800

Alle ture reserveres hos Sorø Bykontor (på sorø Bibliotek) STORGADE 7 – 4180 SORØ. telefon 5787 7020 – eller på mail: bykontoreT@soroe.dk

Profile for Sorø Bibliotek og Bykontor

Guidede ture 2020  

Guidede ture 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded