Sonesson_Ventilation

Page 1

VENTILATION

för torra kläder och friskare luft

TORRA KLÄDER OCH FRISKARE LUFT

Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilationssystem i klädskåpen. En tumregel är att ju fuktigare kläder och handdukar du hänger in i klädskåpet, desto bättre torkeffekt måste du kräva av ventilationssystemet. Allt för att kunna njuta av frisk luft i omklädningsrummet och torra kläder nästa arbetsdag.

Klädskåpet har ventilationsslitsar i fronten, både över dörren och i botten. Vi kallar denna grundstandard för ventilation typ 1. Vid behov kan klädskåpen förses med mekanisk ventilation. Typ 2 innebär att klädskåpen förses med horisontalt placerade ventilationsrör upptill i skåpet som sedan ansluts till byggnadens ventilationssystem. Typ 3 har dessutom ventilationsrör nedtill i skåpet och ett fläktskåp. Ventilation 1 och 2 kan fås på klädskåp med sluttande eller plant tak, ventilation typ 3 på klädskåp med sluttande tak.

Alla ventilationsdetaljer är av galvat plåt, förutom ändlocken som har skåpstommens färg.

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Våra klädskåp kan fås med 3 olika system för ventilation.

Ventilation typ 1: Själv-ventilation

Ventilation typ 2: Frånluftsventilation

Ventilation typ 3: Cirkulationsventilerande

Genom att välja något av ovanstående alternativ går det att påverka dålig luft och torktid för fuktiga kläder och handdukar i klädskåpen.

En tumregel är att ju fuktigare kläder och handdukar du hänger in i kläd skåpet, desto bättre torkeffekt måste du kräva av ventilationssystemet.

Fuktighet i kläder och handuk

Tid

Typ
1 - Själv-ventilation
Typ
2 - Frånluftsventilation
Typ
3
- Cirkulationsventilation med fläktskåp

Ventilation typ 1

Själv-ventilerande klädskåp typ 1 har den enklaste formen av ventilation. Klädskåpet har ventilationshål i skåpsbotten samt ovan och under dörren och utnyttjar det s.k. självdraget som finns i lokalen. Ventilation typ 1 finns i klädskåp med både plant och sluttande tak.

SJÄLV-VENTILATION

Ventilation typ 2

FRÅNLUFTSVENTILATION

Frånluftsventilerade klädskåp typ 2 har en invändig luftkanal som ansluts till mekanisk frånluft. I skåpen bildas då ett undertryck som ventilerar luften i skåpen. Den ventilerade luften från klädskåpen leds via byggnadens frånluftssystem ut ur byggnaden.

Ventilation typ 2 finns i klädskåp med både plant och sluttande tak.

Tekniska data ventilation typ 2

Rekommenderat antal omsättningar: 25-65 omsättningar / timme

Rekommenderat flöde i skåp: 2-5 l/s för 300 mm breda skåp 3-7 l/s för 400 mm breda skåp

Kapacitet: Max 3 meter skåpsrad på vardera sida om T-rör

Ventilationsdetaljer: T-rör

Ventilationsrör

Flödesmätning 300 mm breda klädskåp ventilation typ 2

25 omsättningar/h

Inställning vid T rör 26,5 l/s och 20,8 Pa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,4 3,3 4,3 5 5,5 6,1 6,8 7,9 9,1 12 14 10 8,7 8,1 7,5 6,5 6 5,4 4,3

Not. 1 st. hål i ventilationskanalen i varje klädskåp har varit öppet, resterande hål pluggade. Mätvärde 11 visar T rörets placering.

Flödesmätning 400 mm breda klädskåp ventilation typ 2

Flödesmätning 300 mm breda klädskåp ventilation typ 2

Flödesmätning ventilation typ 2 (300 mm breda klädskåp)

Not. 1 st. hål i ventilationskanalen i varje klädskåp har varit öppet, resterande hål pluggade. Mätvärde 11 visar T-rörets placering.

25 omsättningar/h Inställning vid T rör

Not. 1 st. hål i ventilationskanalen i varje klädskåp har varit öppet, resterande hål pluggade. Mätvärde 11 visar T rörets placering.

Flödesmätning 400 mm breda

Flödesmätning ventilation typ 2 (400 mm breda klädskåp)

25 omsättningar/h Inställningar vid T rör 18,5 l/s och 10,3 Pa

65 omsättningar/h

Inställning vid T rör 34,1 l/s och 34,9 Pa

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5,8 5 4,3 3,6 2,9

Not. 1 st. hål i ventilationskanalen i varje klädskåp har varit öppet, resterande hål pluggade. Mätvärde 8 visar T rörets placering.

Not. 1 st. hål i ventilationskanalen i varje klädskåp har varit öppet, resterande hål pluggade. Mätvärde 11 visar T rörets placering.

Not. 1 st. hål i ventilationskanalen i varje klädskåp har varit öppet, resterande hål pluggade. Mätvärde 8 visar T-rörets placering.

25 omsättningar/h Inställningar vid T rör 18,5

65 omsättningar/h Inställning vid T rör 34,1

Not. 1 st. hål i ventilationskanalen i varje klädskåp har varit öppet, resterande hål pluggade.

visar T

65 omsättningar/h Inställningar vid T rör 30,4 l/s och 27,7 Pa

Pa

Not. 1 st. hål i ventilationskanalen i varje klädskåp har varit öppet, resterande hål pluggade.

visar T rörets placering.

Ø 80 mm Ändlock Ø 80 mm
Ø 80 mm
klädskåp ventilation typ 2 Not. 1 st. hål i ventilationskanalen i varje klädskåp har varit öppet, resterande hål pluggade. Mätvärde 8 visar T rörets placering. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 l/s 3,1 4,2 5,4 6,5 7,4 9 9,7 8,6 7,8 6,5 5,8 5 4,3 3,6 2,9 Pa 0,4 1 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 2,2 1,7 1,5 1 0,8 0,6 0,4 0 2 4 6 8 10 12
l/s och 10,3 Pa l/s Pa
Mätvärde 8
1 2 3 4 5
l/s 3,1 4,2 5,4 6,5 7,4 9 9,7 8,6 7,8 6,5
Pa 0,4 1 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 2,2 1,7 1,5 1 0,8 0,6 0,4 0 2 4 6 8 10 12
l/s Pa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 l/s 7,1 7,5 7,9 8,4 9,1 10,5 11,7 12,8 10,3 9,1 8 7,7 7,8 7,1 6,8 Pa 1,3 1,5 1,9 2,5 2,9 3,3 4,2 5,7 5 3,3 2,7 2,2 2 1,4 1,1 0 2 4 6 8 10 12 14
l/s
Mätvärde 11
rörets placering. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 l/s 2,4 3,3 4,3 5 5,5 6,1 6,8 7,9 9,1 12 14 10 8,7 8,1 7,5 6,5 6 5,4 4,3 3,2 Pa 0,2 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 1,8 2,8 3,4 4 5,3 3,9 3,4 3 2,6 1,9 1,4 0,9 0,5 0,3 0 2 4 6 8 10 12 14 16
26,5 l/s och 20,8 Pa l/s Pa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 l/s 5 6,3 8,8 9,6 11 12 14 16 17 19 21 19 17 15 13 11 9,5 8,8 6,5 5,5 Pa 0,9 2,5 3,5 4,4 5,1 6,2 7,9 8 8,8 10 12 9,9 8,7 7,7 6 5 4,2 3,5 1,6 0,7 0 5 10 15 20 25
l/s och 34,9 Pa l/s Pa
1
l/s
3,2 Pa 0,2 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 1,8 2,8 3,4 4 5,3 3,9 3,4 3 2,6 1,9 1,4 0,9 0,5 0,3 0 2 4 6 8 10 12 14 16
l/s Pa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 l/s 5 6,3 8,8 9,6 11 12 14 16 17 19 21 19 17 15 13 11 9,5 8,8 6,5 5,5 Pa 0,9 2,5 3,5 4,4 5,1 6,2 7,9 8 8,8 10 12 9,9 8,7 7,7 6 5 4,2 3,5 1,6 0,7 0 5 10 15 20 25
l/s Pa

Ventilation typ 3

CIRKULATIONSVENTILERADE

Cirkulationsventilerande klädskåp typ 3 kopplas till ett separat fläktskåp som integreras med klädskåpen. Fläkten pressar luftströmmar genom en tilluftskanal nedtill i skåpen. Upptill i skåpet sugs luften sedan genom en frånluftskanal vidare till fläktskåpet. Där evakueras en viss mängd luft till byggnadens frånluftssystem medan övrig luft recirkuleras. Genom ett reglage i fläktskåpet bestäms hur mycket luft som skall avgå till frånluftssystemet och hur mycket luft som skall recirkuleras. Ventilation typ 3 kan fås i klädskåp med 550 mm djup och som har sluttande tak.

Tekniska data ventilation typ 3

Rekommenderat antal omsättningar: 25-65 omsättningar / timme

Rekommenderat flöde i skåp:

l/s för 300 mm breda skåp

l/s för 400 mm breda skåp

Kapacitet: Max 3 meter skåpsrad på vardera sida om T-rör

Ventilationsdetaljer: T-rör Ø 80 mm Ändlock Ø 80 mm Ventilationsrör Ø 80 mm

On/off

Tekniska data fläktskåp

Effekt: 260 W, 2100 v/min

Max Ampere: 1,2 A Kapacitet: Max 3 meter skåpsrad på vardera sida om T-rör Elanslutning: 230 V jordat Ventilationsdiameter Ø 80 mm

Spjäll för flödesreglering av evakueringsluften. Rek.10-20 % av totala cirkulationsflödet.

Tyristor för styrning av fläkt. Rekomenderad luftmängd ca 50 m3/h per löpmeter skåp.

Flödesmätning ventilation typ 3 (300 mm breda klädskåp)

Not. 1 st. hål i ventilationskanalen i varje klädskåp har varit öppet, resterande hål pluggade. Mätvärde 11 visar T-rörets placering.

Fläktskåpets vred inställt

Installationen skall föregås av en allpolig brytare med minst 3 mm brytaravstånd och skall utföras av behörig elektriker.

Efter installation och justering skall låsplåten monteras för att säkerställa att skåpet inte går att öppna utan verktyg (nyckel räknas ej som verktyg).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tilluft l/s 10 14 22 27 29 35 36 26 43 42 35 36 28 28 26 25 17 19 14 11 Frånluft l/s 7 10 16 21 24 30 29 21 41 40 32 33 30 27 27 23 16 16 11 9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Fläktskåpets vred inställt på 100% Tilluft l/s Frånluft l/s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tilluft l/s 5,5 6 10 14 17 21 27 27 28 21 23 18 16 14 11 8 8 6 5,5 5 Frånluft l/s 5,5 6 8 14 13 18 20 21 22 19 19 15 14 15 12 8 8 6 5,5 5 0 5 10 15 20 25 30
på 50% Tilluft l/s Frånluft l/s
2-5
3-7
Sonesson Inredningar AB | J A Gahms gata 6, 421 31 Västra Frölunda | Telefon 031-703 55 40 | info@sonesson.se | order@sonesson.se | sonesson.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.