UCC_Köpenhamn

Page 1

UCC YRKESHÖGSKOLA I KÖPENHAMN

Campus Carlsberg är en del av Köpenhamns yrkeshögskola och bildar med sina 57 000 m2 och 8 våningar ramarna för norra Europas största utbildnings- och forskningsmiljö med inte mindre än 10 000 studenter och 800 anställda.

I samarbete med Jönsson Inventar A/S har Sonesson DK levererat över 2 000 lärar-/elevskåp i olika storlekar samt klädskåp till deras omklädningsutrymmen. De allra flesta av de levererade skåpen har kodlås, förstärkta luckor och flyttbara hyllor. Ändgavlarna är klädda med laminat. Allt i en sober svart färg som passar in i den industriella arkitekturen.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.