Lagan

Page 1

LEKFULLT PÅ BERGALYCKANS FÖRSKOLA

Bergalyckans förskola i Lagan har på ett fantasifullt och lekfullt sätt inrett sina kapprum. De har valt en snygg färgsättning som harmoniserar med den övriga inredningen och som dessutom gör det lätt för barnen att hitta till sin plats. Genom att använda sig av en neutral vit väggskena kan man enkelt förändra färgsammansättningen genom att flytta kapphyllor och skohyllor.

Nytt för i år är att våra kapphyllor nu även går att få med dörr. Välj mellan en stabil ståldörr som är utrustad med ett prylfack på insidan av dörren eller en snygg laminatdörr. Se bilder på sidan 190-191.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.