EIRA_LIGHT_EU_ECOLABEL

Page 1

MILJÖMÄRKNING EU ECOLABEL

Kapprumsförvaring Eira Light har tilldelats EU Ecolabel, en av världens främsta miljömärkningar. Eira Lights livscykel har granskats från råvara till avfall och klarat stränga miljö, - funktions,- och kvalitetskrav, något vi är mycket stolta över.

EU Ecolabel är en Typ 1-märkning, precis som Svanenmärket, och styrs av standarden ISO 14024. Vid en Typ 1-märkning bedöms bland annat produktens livscykelperspektiv från råvara till avfall, produktens miljöpåverkan, hållbar produktion samt bevisar en typ-1 märkning att stränga ekologiska kriterier uppfylls. Eira Light är tillverkad i björkkryssfanér av högsta kvalitet och finns både klarlackad och vitpigmenterad. Varje del är omsorgsfullt tillverkad med avrundade och avfasade kanter. Kapprumsinredningen finns som både vägghängd- och golvstående modell och är utvecklad för att det ska vara lättstädat under förvaringen.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.