Solutos brochure 2018, in Finnish

Page 1

Intohimona ihmisten hyvinvointi

www.solutos.fi


Solutos on muutoskumppanisi Solutos on kotimainen psykiatrian lääkäripalveluja tarjoava yritys ja muutoskumppani, jonka intohimona on ihmisten hyvinvointi. Solutoksen perustivat diplomi-insinööri Kalle Horjamo, psykiatri Veijo Nevalainen ja psykiatrian professori Jyrki Korkeila vuonna 2012. Lähtökohtana oli Horjamon palava intohimo uudistaa Suomen terveydenhoitoa viimeisimmän tutkimustiedon mukaiseksi. Meitä solutoslaisia on nyt reilut 30, ja toimialueena on koko Suomi.


Suomessa mielenterveyspotilas saa hoitoa liian harvoin ja se kestää liian pitkään.

Ajamme kliinistä muutosta Suomessa mielenterveyspotilas saa hoitoa liian harvoin ja se kestää liian pitkään. Jos maamme mielenterveys-, päihde-, perhe- ja ikäihmisten palvelut organisoitaisiin uusin tavoin, ihmiset voisivat paremmin. Muutosta varten olemme kehittäneet perhekohtaisen ohjausjärjestelmän nimeltä Pirkko. Se ohjaa ja optimoi hoitosuunnitelmia kokonaisvaltaisesti, resursseja säästäen. Pirkolla, Solutoksen arviointipalvelulla ja kliinisen muutosjohtamisen tuella asiakas saa kuntoon koko psykososiaaliset palvelunsa.


Muutosta varten olemme kehitt채neet perhekohtaisen ohjausj채rjestelm채n nimelt채 Pirkko.


Ainoa laatuaan – Pirkko Solutoksen Pirkko on sovellus, joka rakenteistaa ja analysoi jo olemassa olevaa potilastietoa. Tiedon avulla voidaan erikoissairaanhoidosta tunnistaa ne potilastapaamiset, joilla ei todennäköisesti enää ole vaikutusta hoidon tuloksiin. Pirkon käyttöönotolla ja kliinisellä muutosjohtamisella hoidosta tulee vaikuttavampaa ja palvelukäynnit vähenevät jopa 30 prosenttia. Täydessä käytössä Pirkko toimii perheverkostona, jossa kohtaavat potilas, hänen perheensä ja heitä auttavat työntekijät − niin maakunnista, tulevista sotekeskuksista, järjestöistä kuin yksityisyrityksistäkin.


Terveydenhoitoalan uudistusta ajavat myös meillä töissä olevat psykiatrian erikoislääkärit. He työskentelevät perinteisesti vastaanotoilla tai etänä videoyhteyksien avulla, ympäri maata. Ja vaikka meillä pyyhkii erinomaisesti, Solutoksessa on jatkuvasti tarvetta uusille, kehittämishaluisille psykiatreille. Meillä töitä pääsee tekemään joustavasti. Ollaan siis kuulolla – vaikka heti! www.solutos.fiSolutos Oy on luotettava, täysin kotimainen terveydenhoitoalan muutoskumppani. Tarjoamme psykiatrian lääkäripalveluja ja haluamme uudistaa alaa kehittämällämme Pirkko-järjestelmällä. Ajantasaisen tiedon palveluistamme saat parhaiten sivuiltamme www.solutos.fi Solutos Oy www.solutos.fi Toimitusjohtaja kalle.horjamo@solutos.fi puh. 040 569 2840


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.