Page 1

Martin er en børnemagnet

Læs mere på side 6

Tirsdag d. 7.7.2009

NR. 28 - 3. årgang - 16 SIDER

www.solrodnyt.nu

Kommunens borgerne må ikke se visualiseringer af jernbanen Trafikstyrelsen vil ikke udlevere allerede udarbejdede visualiseringer af jernbanen Der findes 3D visualiseringer af hvordan en jernbane fra København til Ringsted via bl.a. Solrød vil komme til at se ud med f.eks. dæmninger, afgravninger i landskabet, støjvolde og opsætning af støjskærme. Borgerne må bare ikke se dem. Trafikstyrelsen nægter nemlig at offentliggøre visualiseringerne. Afslaget på offentliggørelsen af visualiseringerne kommer efter, at Trafikudvalget bad trafikminister Lars Barfoed om at undersøge, hvad det ville koste at få lavet visualiseringer.

NYT

SOMMER

KONKURRENCE Læs mere på side 7, 8 og 9

1. præmie gavekort på kr. 1000,-

Undrede de 10 kommuner

2 mio. kr. lød svaret, og det var for dyrt for SF, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Men den pris undrede de 10 kommuner langs en eventuel ny jernbane langs Køge Bugt sig over, fordi det klart fremgår af den aftale som Trafikstyrelsen har indgået med Cowi, at der allerede er udarbejdet visualiseringer. Således søgte de 10 kommuner i sidste uge søgt aktindsigt, og resultatet af den ansøgning blev med stor frustration modtaget i fredags. - Vi kan konstatere, at

Hedeslag & sommerpriser

Red taget mens tid er! Vi renser og forsegler bl.a.: • Bølgeplader • Lertegl • Skiferplader • Decra • Cementtagsten

VI vil kæmpe for, at offentligheden får fuldt belyst, hvordan løsningerne vil påvirke bymiljøer og landskabsværdier, siger Solrøds borgmester Niels Hörup. Trafikstyrelsen nægter at samarbejde om visualiseringer. Det fremgår klart af deres svar. Det er naturligvis frustrerende. Offentligheden

har ret til at se alle de visualiseringer, der en gang er betalt for som en del af VVM-

Hvis du er “Gør - det - selv” kan du leje udstyret

Læs mere side 2

fra 1. auguST ogSå åben om mandagen

Lad os give dit tag en professionel fornyelse.

Tlf. 4615 4137

Telefax 4615 4837 · CVR 21861200 E-mail: info@tagkompagniet.dk · Web: www.tagkompagniet.dk TAGKOMPAGNIET · Vævergangen 24 · 2690 Karlslunde

Sydkystens

HerrefrISør Mosede Strandvej 25, 2670 Greve

TAGKOMPAGNIET

Kom og oplev

Ingen tidsbestilling

SPAR 20% Tlf. 56 63 63 35 www.markiser.dk

Tlf. 4390 3577

ÅbninGStider: MandaG lukket MandaG - FredaG kl. 10 -18 • lørdaG kl. 9-14

Læs de lokale nyheder på www.solrodnyt.nu

hos Falkevej 33 • 4600 Køge Tlf. 70 80 86 62


Din egen Lokale avis 

Tirsdag 07.07.09

SOLRØD KOMMUNE | INFO

VEJ OG NATUR

Afspærring af Solrød Strandvej i forbindelse med renholdelse/vedligeholdelse af midter- og siderabatter

undersøgelserne. Vi henvender os til Transportministeriet for at få en forklaring på Trafikstyrelsens forsøg på at holde de aktuelle visualiseringer hemmelige for offentligheden, siger borgmester Michael Ziegler fra HøjeTaastrup Kommune, der er en af de 10 kommuner, der arbejder for en 5. spor-løsning frem for en ny jernbane.

bekræfter Trafikstyrelsen, at der både er udformet nye visualiseringer, og at de eksisterende er opdateret. Trafikstyrelsen vil imidlertid ikke udlevere visualiseringerne. “Trafikstyrelsen finder ..., at det af hensyn til en afbalanceret politisk proces er nødvendigt og hensigtsmæssigt, at alle interessenter på området får adgang til alle relevante oplysninger på samme tidspunkt af hensyn til den debat og offentlighedsproces, der herefter skal finde sted. ....Trafikstyrelsen har overve-

Vil påvirke den politiske proces I svaret på de 10 kommuners aktindsigtansøgningen

Afspærring af Jersie Strandvej mellem Vestre Grænsevej og Parkvej i uge 29 (13/7-16/7)

BRILLER KONTAKTLINSER ERHVERVSOPTIK

Omkørsel via Tåstrupvej. Gælder begge retninger fra kl. 9 til 15.

BY, BYG OG BOLIG

Endelig vedtagelse af Lokalplan 403.5, Jersie Center Byrådet vedtog den 22. juni 2009 ovennævnte lokalplan. I forhold til det forslag, der blev sendt i offentlig høring den 3. marts 2009 er lokalplanen vedtaget med følgende væsentlige ændringer: •

Lokalplanen ændres således, at der ikke gives mulighed for at bygge højere end det tilladte i den hidtil gældende lokalplan for området. For Aldi-bygningen vil der i lokalplanen gives tilladelse til bebyggelse i 2 etager, såfremt dette kan realiseres med en maksimal bygningshøjde på 9 meter. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre ekstra etager på de øvrige bygninger i lokalplanområdet.

Der er desuden foretaget redaktionelle rettelser i lokalplanen.

Bestil tid til synsprøve.

Abonn em Konta ent på ktlinse r! Marianne Aut. optiker Karina

Klagevejledning Der kan klages over retlige spørgsmål, f.eks. over kommunens afgørelse, hvis man mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen, efter ens opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse. Klagefristen er 4 uger fra annoncering af lokalplanen, den 7. juli 2009. Eventuel klage stiles til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den 7. juli 2009.

Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, Tlf. 56 18 20 00, kommune@solrod.dk

Se mere på www.solrod.dk

Solrød Center 100 2680 Solrød Strand Tlf. 5614 5636

Dameklip/føn 349,Herreklip 265,Pensionistklip: Herre 225,Dame 299,www.frisør-cleopatra.dk

Solrød Center 9 v/posthuset: man-fre 9.30 - 18.00 lør 9.00 - 15.00

jet, om der kunne meddeles aktindsigt efter principperne om meroffentlighed. Vi har dog – på baggrund af hensynet til at beskytte den politiske proces – ikke fundet at kunne meddele aktindsigt i det nævnte materiale.”, står der bl.a. i svaret. Således ser det ikke ud til, at offentligheden får mulighed for at se visualiseringerne til det stort anlagte borgermøde i Roskilde i august. - Nogen mener, at offentligheden ikke skal have de visualiseringer, offentligheden har ret til. Trafikstyrelsen

Solrød Strandvej spærres i uge 28 og uge 29 på følgende dage på grund af vedligeholdelse af bl.a. midterrabatter: I dag tirsdag den 7. juli afspærres Solrød Strandvej mellem Solrød Byvej og Vestre Grænsevej i det sydgående spor fra kl. 09.00 til kl.15.00. I morgen onsdag den 8. juli og torsdag den 9. juli afspærres Solrød Strandvej mellem Vestre Grænsevej og Solrød Byvej i det nordgående spor

SERVICE EFTERSYN af din cykel

Justering af: • Fornav • Bagnav • Styrfittings • Krank • Bremser • Gear • Eger

• Smøring af udvendige bevægelige dele • Sikkerhedstjek af hele cyklen

har fra starten planlagt, at 3Dvisualiseringer skulle indgå helt centralt i præsentationen af løsningerne og debatten. Nu er det lige pludselig ikke så vigtigt, at offentligheden ser, hvordan løsningerne vil påvirke bymiljøer og landskaber. Det er uanstændigt – uanset hvilken løsning, man foretrækker. Vi vil kæmpe for, at offentligheden får fuldt belyst, hvordan løsningerne vil påvirke bymiljøer og landskabsværdier, siger borgmester Niels Hörup. key

Strandvejen spærres

Cykelcentret

Ejendomme inden for lokalplanens område må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokal-planens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen. Lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside på www.solrod.dk, i BorgerService på Solrød Rådhus samt på Solrød Bibliotek i den sædvanlige åbningstid.

Solrød NYT

Må ikke se visualiseringer af jernbanen (fortsat fra forsiden)

Normalpris 19

5

Klip ud og spa,-r

30% Gælder hele ju

li måned

fra kl. 09.00 til kl.15.00. På mandag den 13. juli og tirsdag den 14. juli afspærres Jersie Strandvej mellem Vestre Grænsevej og Parkvej i det sydgående spor fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Og på næste onsdag den 15. juli og torsdag den 16. juli afspærres Jersie Strandvej mellem Parkvej og Vestre Grænsevej i det nordgående spor fra k. 09.00 til kl. 15.00.

Husk passet Så er det ved at være ferietid, og hvis passet skal fornys, skal man være i god tid. BorgerService på Solrød Rådhus opfordrer til, at man sætter sig ind i pasreglerne ved at kontakte kommunen eller orientere sig på kommunens hjemmeside. Det tager 10-14 dage at få fornyet sit pas, og i ferien kan der gå op til tre uger. Husk korrekt pasfoto og dokumentation og udfyld ansøgningsskemaet, inden du tager på rådhuset. Det kan downloades fra kommunens hjemmeside.Solrød Strandvej 90, 2680 Solrød Strand, Tlf. 56 14 09 43

Følge med i de lokale nyheder på www.solrodnyt.nu Har du en god historie så mail: info@solrodnyt.dk


Din egen Lokale avis

Solrød NYT

Tirsdag 07.07.09

3

Går du på udsalg? Louise Truelsen:

- Jeg har ikke været på udsalg endnu. Men hvis jeg skal på udsalg er det tøj til mig selv, jeg går efter. Men nu må vi se, om der er penge tilbage, når regningerne er betalt…

Anette Rasmussen:

- Jeg går mest efter børnetøj, og jeg synes faktisk, der er nogle gode tilbud at hente. Jeg bor i Karlslunde, men kører gerne til Solrød Center for at gå på udsalg.

Anette Normann:

- Lige nu venter jeg faktisk på toget, så jeg er slet ikke i centret på grund af udsalget. Og hvis jeg skal købe noget er det store ting jeg går efter. Ikke så meget tøj og sko. Men jeg kan da sagtens blive fristet alligevel.

Niels Hörup og Bjarne Thams skrev under på den nye aftale mellem Solrød Gymnasium og Solrød Kommune. Aftalen har ikke været revideret siden gymnasiet blev bygget i 1979-1980.

Michel Mønsted:

- Jeg har ikke været på udsalg endnu, men skal da helt sikkert se på tilbuddene. Lige nu kigger jeg mest efter billige bleer, fordi jeg netop er blevet far. Men vi ser også efter tøj til os selv og til babyen. Mine SP-penge skal ikke gå til udsalg, men til renovering derhjemme.

Ny driftsaftale på plads for Solrød Gymnasium:

Så skrev de under…

- Vi skal have mest muligt for vores penge, sagde borgmester Niels Hörup om ny samarbejdsaftale - Nu har den gamle aftale varet 30 år. Lad os se, hvor lang tid denne så varer – måske 30 år mere? Således lagde Mona Madsen, Fritidsog Kulturchef, ud i sidste uge, da hun med stolthed kunne byde velkommen til underskriftsseancen af den nye driftsaftale mellem Solrød Gymnasium og Solrød Kommune. - Det har været et godt forløb at få aftalen udarbejdet. Vi har været i gang siden nytår, og selvom der ikke er de store, epokegørende ændringer, er formuleringerne moderniseret og taksterne ajourført. Vi er meget tilfredse, siger rektor Bjarne Thams til Solrød NYT. Solrød Gymnasium er efter kommunalreformen blevet en selvejende institution og alene dét faktum gør, at der var brug for en ny aftale. Aftalen om Solrød Gymnasiums brug af hallerne i Solrød Idrætscenter var desuden et problem. Derfor har man i den nye

driftsaftale sørget for, at Solrød Gymnasium kan reservere hallerne mandag, onsdag og fredag frem til kl. 16.30 samt tirsdag og torsdag frem til kl. 15.00. Reservationen skal desuden foretages senest i maj, så idrætsforeningerne har en mulighed for at tilrettelægge den kommende sæson. Borgmester Niels Hörup, som har været inhabil i beslutningsprocessen, da han både sidder i byråd og i bestyrelsen på gymnasiet, gav også aftalen et par ord med på vejen: - Vi har her et rigtig godt eksempel på et samarbejde både set fra en økonomisk og en kreativ synsvinkel. Målet er tydeligt: Vi skal have de bedst mulige resultater for vores gymnasium. Det har stor betydning at have en væsentlig uddannelsesinstitution i byen. Det er intelligent at udnytte kapaciteten i f.eks. idrætscentret. Vi skal have mest muligt for færrest mulige penge, sagde Hörup.  ark

Danske Jordbær og Kartofler Agurk- og tomatspecialiteter samt friske grøntsager

Salg Gartnerhuset Køge Torv Hverdag 9.30 -l 17.30 lørdag 9.00 - 14.00 Naurbjerg Torv samt Telt ved lyskryds Solrød Landsby Hverdag 13.00 - 19.00 og weekend 9.30 - 16.30

Skensved Jordbær

Gartnerhuset Køge Torv

KØREKORT NU Lovpakken fra 8.495,TEORI KURSER KURSER TEORI Alm. 8 ugers aftenhold INTENSIV MC/BIL Tirsdag d. 28/7 kl. 19 AFTENHOLD Mandag d. 03/8 kl. 19 Onsdag D. 30.07.2008 Onsdag d. 19/8 kl. 18 Mandag d. D.20/8 04.08.2008 Torsdag kl. 18 Onsdag Onsdag d. D.02/9 20.08.2008 Tirsdag Tirsdag d. D.24/9 26.08.2008

SOLRØD GREVE Solrød SOLRØD Greve GREVE GREVE Greve SOLRØD Solrød

(4 ugers forløb) INTENSIV (4 UGER AFTENHOLD)

Søndag d. 12/7 kl. 13 (MC) KØGE BIL/MOTORCYKEL Torsdag

d. 06/8 kl. 18

Mandag Søndag D.d.18.08.2008 09/8 kl. 13 Søndag D.d.15.09.2008 06/9 kl. 13 Mandag Mandag d. 07/9 kl. 18

GREVE

Greve KØGE KØGE Greve

GREVE

Torsdag Greve MOTORCYKEL (MC) NYT!D. 04.09.2008 KUN I SKOLESOMMERFERIEN! Tirsdag D. 23.09.2008 Greve Onsdag D. 27.07.2008 Køge Onsdag D. 24.09.2008 Solrød (Daglig Søndag D.undervisning) 24.08.2008 Køge

Ekspresshold

Få den lovpligtige undervisning på kun 16 dage

WEEKEND KURSUS

Fredag

d. 24/7 kl. 9-12 GREVE

NB! Begrænset pladser - RING NU

WEEKEND KURSUS GENERHVERV/KONTROLLERENDE KØREPRØVE

ALLE KURSER ER I DenGENERHVERV/KONTROLLERENDE 2.-3. august 2008 KØREPRØVE Den 6.-7. september 2008 GREVE LØRDAG OG Den 1-2 August KURSER ER I GREVE Den3-4 4.-5. oktober 2008 ALLESØNDAG FRA KL. 10-16 Den September LØRDAG Den3-4 1.-2. november 2008 OG SØNDAG FRA KL. 10-16 Den Oktober Den November Den7-8 6.-7. december 2008 PRIS Den 5/6 December

PRIS

1250,1250,-

FØRSTEHJÆLP 7 TIMER: Lørdag d. 04/7 kl. 9 KØGE FÆRDSELREALISERET Lørdag d. 18/7 kl. 9 GREVE FØRSTEHJÆLP Søndag d. 09/8 kl. 10KURSUS GREVE Søndag d. 16/8 kl. 10 KØGE Lørdag d. 29/8 kl. 9 KØGE

PRIS 500,-

Sydkystens Køreskole Her ligger vores teorilokaler

Køge afd.

Nørregade 45 4600 Køge

Greve afd.

Solrød afd.

Håndværkerbyen 5 Lærkevej 1 2670 Greve 2680 Solrød Str.

(overfor Solrød Strandkirke)

Henv. tlf. 70 22 44 87 • wwww.sydkystens.dk


4

Din egen Lokale avis 

Tirsdag 07.07.09

Solrød NYT

Læs mere på www.solrodnyt.nu

Politirapporten

Indbrud i hus på Solvænget

Underborede vindue

Fredag d. 3. juli anmeldte en beboer i et hus på Solvænget, at der havde været indbrud i huset. Et nordvendt vindue var underboret i dagene mellem d. 29. juni og d. 3. juli. Der blev stjålet en bærbar pc af mærket Lenovu og diverse smykker.

Torsdag d. 2. juli kunne beboerne i et hus på Fredensvej konstatere, at en gerningsmand i løbet af dagen havde underboret et vindue til køkkenet. Det er uvist, hvad der blev stjålet fra huset, men spor viste, at gerningsmanden kom ud af huset gennem terrassedøren.

Indbrud i virksomhed i Karlslunde

Indbrud hos frisør i Lille Skensved

En virksomhed i Karlslunde på Motorgangen havde natten mellem d. 2. og 3. juli indbrud. En plastikrude i en port var sparket ind til firmaet busimport.dk. Derfra var en dør indtil Larsen Busrejser sparket ind. Begge firmaer har samme ejer. Det er pt. uvist om der blev stjålet noget under indbruddet.

Onsdag d. 1. juli kunne indehaveren af en frisør på Ejbyvej i Lille Skensved konstatere, at der havde været indbrud i salonen i løbet af natten. Der var bl.a. stjålet føntørrere, glattejern og forskellige hårproduktrer.

Indbrud i privat beboelse i Lille Kvinde ville sælge smykker i Havdrup Skensved Et hus på på Ejbyvej i Lille Skensved havde fredag d. 3. juli om eftermiddagen besøg af en ukendt gerningsmand, der formentlig skaffede sig adgang til huset via en terrassedør. Der var dog ingen tegn på indbrud. Gerningsmanden stjal et Sony kamera og smykker.

Onsdag d. 1. juli omkring kl. 15 havde en mand fra Gl. Havdrup en mærkelig oplevelse. Da han stod i sin indkørsel på Blindgyden stoppede en udenlandsk indregistreret bil. Ud af bilen kom en kvinde, der ville sælge manden smykker. Da han ikke ville købe noget, hængte kvinden et smykke om halsen på manden og sagde, at han kunne beholde det. Derefter gik kvinden tilbage til bilen, hvor der sad en mand og to børn. Bilen kørte og manden stod måbende tilbage.

Færre elever dropper ud

Ny opgørelser fra UUV viser, at skolernes kamp mod frafald har en effekt 10. klassen Solrød trækker. Erhvervsuddannelserne mister elever på grund af finanskrisen. Og gymnasiet er gode til at tiltrække elever – specielt på grund af skolens sociale liv. Det er nogle af de konklusioner, man med rette kan drage, når man læser statistikken ”Tal på vejen” fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV – baseret på tal fra skolerne i Solrød Kommune. Mest bemærkelsesværdigt er det, at hele 74,1 % af 10. klasseseleverne i Solrød i 2009 ønskede at tage en gymnasial uddannelse. I 2007 var dette tal kun 47,7 %. Erhvervsuddannelsen bliver i den forbindelse sorteper: Kun 23,3 % af 10. klasses-eleverne vil på en erhvervsuddannelse i 2009 mod 41,5 % i 2007. Men til statistikker hører også forklaringer, for statistikker er taknemmelige og kan læses på mange forskellige måder, hvis ikke man får et par ord med på vejen. Det giver centerleder for UUV, Mark Jensen, gerne: - Erhvervsuddannelserne lider under stor mangel på praktikpladser. Det kan være finanskrisen, der spiller ind. Hos UUV er vi i kontakt med flere unge, der stopper, fordi det er umuligt at få en lære-

plads, siger Mark Jensen. Han påpeger også, at står eleven overfor valget mellem gymnasiet og en erhvervsuddannelse, spiller det ind, at man i gymnasiet er ”sikret” i tre år. - Gymnasiet tilbyder et sammenhængende forløb. Man ved, at man fortsætter fra 1. g til 2. g, mens man på erhvervsuddannelserne starter et grundforløb i 20-60 uger – og så er resten usikkert. Og gymnasierne gør det godt! De trækker med deres sociale liv og deres spændende linjer, siger centerlederen. Også antallet af elever, der søger 10. klasse er interessant. 34,9 % af 9. klasses-eleverne i Solrød Kommune vil gerne fortsætte i 10. klasse. I hele Køge Bugt-området er tallet i gennemsnit 41,5 %. Men til de tal hører, at mange fra andre kommuner, søger ”10. klassen Solrød”. - Vi oplever for eksempel, at elever fra Greve ikke ønsker at gå i 10. klasse på Hundigeskolen. Så søger de mod Solrød eller Roskilde. Men 10. klasse er populært på grund af det sociale liv. Man vil gerne være på en skole, hvor der er mange andre på ens egen alder. Og det trækker, at venner og veninder vælger et år mere i folkesko-

len. Dem, der har behov for et år mere i folkeskolen, skal selvfølgelig gå i 10. klasse. Men hos UUV forsøger vi at overtale de elever, der er parate, til at forlade folkeskolen efter 9. klasse. Vi har lagt en stor indsats netop her, og Køge Bugt-området har da også et ”10. klasses-valg”, der ligger under landsgennemsnittet, fortæller Mark Jensen. Men de mest populære statistikker – set i kommunalt regi – er statistikkerne

omkring skolernes frafaldsprocent hos afgangseleverne. De tal bliver nøje gransket rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne. - Det er klart, at tallene er vigtige for skolerne, for de kender jo de børn, der falder fra. Tallene giver anledning til refleksion. Og de kan derfor sætte målrettet ind overfor de elever, der kræver ekstra ressourcer. Tallene viser, at det rent faktisk er tilfældet i Solrød: Her ser vi et markant fald i frafaldet generelt, for-

tæller Mark Jensen. Eksempelvis har man på Uglegårdsskolen i 2007 haft et frafald på ca. 7 %, og i 2008 er tallet faldet til ca. 2 %. Og Jersie Skole havde i 2007 et frafald på ca. 4 % - i 2008 var der ingen elever, der faldt fra. Politisk set er statistikken omkring antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, ret vigtigt: 60,7 % af alle 21 årige i Solrød Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Dermed

10.klassen trækker, fordi skolen, der samler de ældste elever, også byder på et socialt aspekt, som virker dragende på de unge. er der lang vej til at nå målsætningen, der lyder, at 95 % af en årgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tal og statistikker fra de enkelte kommuner i Køge Bugt kan ses på uuv.dk.  ark


DIN EGEN LOKALE AVIS

SOLRØD NYT

Tirsdag 07.07.09

”Alt startede her” Ahmad Qasimi fra Solrød er på vej til at blive den nyeste generation af kunstnere. For lidt over et år siden gik han på HF på Solrød Gymnasium. I dag går han på Kunstakademiet i København

22-årige Ahmad Qasimi sidder i den kendte Solrødborger Jens Nielsens have. - Alt startede her, siger han. Det sidste års tid har han ikke boet i Solrød, men han kommer rigtig tit på besøg hos Jens Nielsen og hans kone på Solrød Byvej. - De er som bedsteforældre for mig. Jens Nielsen kommer ud og giver Ahmad et hjerteligt knus. - Det startede ikke her, det startede i Afghanistan, siger han til Ahmad.

Sammenført i Solrød Første gang Ahmad Qasimi var på besøg hos Jens Nielsen var for fem år siden, hvor han stort set lige var kommet til Danmark fra Iran og endnu ikke kunne tale dansk. Med sig havde han en samling tegninger, som han havde lavet på den iranske kunstskole, han havde gået på et par år efter, han og hans familie flygtede fra Taleban i Afghanistan til et nyt liv i Iran. Sidenhen blev familien sammenført med faderen, der boede i Solrød, og Ahmad Qasimis familie bor i dag stadig i Solrød.

Generationerne Ahmad Qasimi taler langsomt, men sikkert. Sproget har han ikke problemer med, men han tænker nøje, inden han taler. Det var Jens Nielsen, der fik introduceret Ahmad Qasimi for kunstneren Mogens Nørregaard. Mogens Nørregaard skulle blive den første af en række kunstnere, der stillede Ahmad Qasimi en lang række af spørgsmål til sin kunst. - Min egen baggrund var klassisk, og jeg havde også lært en del kunsthistorie, men på farsi med de sproglige begrænsninger, der

var i det. Så da jeg mødte Mogens Nørregaard, der hører til 70´er-generationen på Kunstakademiet, blev jeg stillet en masse spørgsmål til det, jeg lavede, fortæller han.

En coach De mange spørgsmål til kunsten fik Ahmad Qasimi til at tænke og spekulere, og den udvikling fortsatte, da han senere blev introduceret til kunstneren Lars Ravn, der repræsenterer 80´er-generationen fra Kunstakademiet. - Lars Ravn og jeg er to modsætninger, og da jeg mødte ham kunne jeg dårligt tale dansk, men jeg kom med en kæmpe åbenhed og valgte at genfortolke alt, hvad han sagde til mig. På en måde blev han nærmest en coach for mig, og vi havde ingen misforståelser, fordi jeg opfattede alt, hvad han sagde som positiv kritik, fortælle Ahmad Qasimi. I foråret 2007 fik Ahmad Qasimi tilbudt at komme på Kunsthøjskolen i Holbæk. På Kunsthøjskolen stiftede Ahmad Qasimi bekendtskab med både kunsthistorie, film, musik og maleri. Hans danske var blevet bedre, og på højskolen mødte han også kunstneren og underviseren Peter Lund. - Peter Lund var en god pædagog, og han var god til at give gode råd og inputs. Det var ham, der anbefalede mig at søge ind på Kunstakademiet, siger Ahmad Qasimi.

Søgte ind Halvvejs igennem HF søgte Ahmad Qasimi således ind på Kunstakademiet, og kom ind. - Jeg følte mig egentlig klar, men på den anden side var jeg også overrasket, for jeg havde jo en udmærket plan b – nemlig at fortsætte på Solrød Gymnasium og gøre min HF færdig. Nu har han så gået på

Kunstakademiet i et år, og han lægger ikke skjul på, at Kunstakademiet er noget helt andet end noget, han før har prøvet. - Det er meget mærkeligt at opleve. Når man starter på Kunstakademiet, så får man et værksted, og så skal man sidde der fra morgen til aften og lave kunst. Man føler et ansvar, og sådan har det aldrig været før. Nu er det pludselig helt andre ting, samfundets krav om der skal præsteres noget. Nu er det nogle helt andre hvorfor-spørgsmål, der bliver stillet. Og det betyder, at man pludselig ikke kan lave kunst. Ahmad Qasimi beskriver det som en klassisk reaktion, hvor man ikke kan finde sig selv i de nye rammer, som Kunstakademiet er. - Det med at lave kunst er en mærkelig tilstand, som kan være svær at strukturere. Men det er faktisk det, man lærer på Kunstakademiet. Man lærer at finde en metode, fordi pludselig skal kunsten give mening, siger han.

I kunstrummet Ahmad Qasimi forklarer, at arbejdet med kunst foregår i et ”kunstrum” eller et åndeligt rum, der ikke er hverdag eller virkelig verden. Men for at være i det kunstrum skal man som kunstner konstant arbejde på at øve og kvalificere sig. - Samtidig skal man også kunne formidle og kommunikere med andre, hvad det er man laver. Det er et fagsprog, og man skal kunne meget på det sproglige plan. Faktisk er man lige som en baby, der skal lære at tale, siger han. Ahmad Qasimi er ikke i tvivl om, at han er i gang med sit drømmestudie, og det til trods for at han langt fra er sikker på, om han har fundet sproget. key

AHMAD Qasimi kommer stadig tit til Solrød, bl.a. for at besøge den kendte Solrødborger Jens Nielsen.

SOLRØD KOMMUNE | INFO ERHVERV

Greve og Solrød Kommuner har 3 tilladelser til taxikørsel ledig Tilladelserne er til (en 8 personers storvogn, en vogn med lift og en alm. taxi). Tilladelserne skal besættes ultimo august måned 2009. Er du interesseret, så kan ansøgningsskema og betingelser for tilladelse hentes på Solrød Rådhus, BorgerService , Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. For at komme i betragtning skal du udfylde skemaet med dokumentering for beskæftigelse inden for taxierhvervet, økonomi m.m. Skemaet sender du til Solrød Kommune, Teknisk Administration, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand snarest. Ansøgningsfrist: 31. juli 2009. Indehavere af tilladelser skal være tilsluttet Greve-Solrød Taxi, og der må regnes med en udgift på 77.595 kr. til indskud og depositum. Greve-Solrød Taxi er en moderne edb-styret central på Silovej 34 i Solrød. Der er p.t. 40 taxi-tilladelser tilknyttet centralen. Yderligere oplysninger om medlemskab kan fås hos Greve-Solrød Taxi, telefon 5614 9998 på hverdage mellem kl. 09.00 – 13.00. Der vil ved tildeling af tilladelse bl.a. blive lagt vægt på: • Den erfaring ansøgerne har erhvervet sig inden for taxierhvervet eller som vognmand/chauffør inden for anden erhvervsmæssig personbefordring. • Lokalkendskab • Ansøgerens økonomiske forhold. • Om ansøgerne tidligere er straffet. • Ansøgerne skal senest 8 måneder efter meddelelse af tilladelse gennemfører et af Trafikministeriet godkendt kursus. Der vil ikke blive givet tilladelse til ansøgere, der har en forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr. For at komme i betragtning skal du inden for de sidste 10 år have været beskæftiget i erhvervet personbefordring, i en periode, der svarer til 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Behandling af ansøgning koster 614 kr. Hyrevognsudvalget for Greve-Solrød Kommuner

Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, Tlf. 56 18 20 00, kommune@solrod.dk

Se mere på www.solrod.dk

5


6

DIN EGEN LOKALE AVIS

Tirsdag 07.07.09

SOLRØD NYT

NYT Den lokale avis til Solrøds borgere Roskildevej 2, 2680 Solrød Strand Tlf.: 26 80 34 79, Oplag: 18.500 eks. Redaktion e-mail: redaktion@solrodnyt.nu Annoncer e-mail: annoncer@solrodnyt.nu E-mail: info@solrodnyt.nu

www.solrodnyt.nu

Lars Zederkof Udgiver Tlf. 2680 2438

Lasse Andersen Medejer Tlf. 2680 3459

Preben Simonsen Annoncekonsulent Tlf. 2680 3149

Kristina E. Young Journalist Freelance Tlf. 2680 9458

Anne Kraufeldt Journalist Freelance Tlf. 2680 9458

Erling Borgstrøm Sportsjournalist Freelance

Johnny Lacota Grafiker Tlf. 2680 3729

Martin er en børnemagnet Juniormedhjælper-ordningen er et hit. Bare den kunne blive til mere end praktik, siger alle parter.

15-årige Martin Christiansen sidder i skyggen sammen med børnene i Elmebo Børnehave og spiser frugt. Siden april har han været i juniormedhjælper-praktik i institutionen, og det er noget alle parter har været overordentlig glade for. - Det er bare ærgerligt, at det stopper. For det kunne jo være rart at have et fast arbejde, og så er det hyggeligt at være her, siger Martin Christiansen. Martin Christiansen ved hvad han taler om, for han har tidligere været avisbud. - Det er ikke helt det samme, som at være sammen med børn, siger han. Martin Christiansen er en af 20 drenge på mel-

lem 14-15 år, der har taget uddannelse til juniormedhjælper på Ungdomsskolen. Uddannelsen varer 24 timer og efterfølgende skal de så ud i praktik i byens børneinstitutioner.

For vildt for voksne Meningen med at have juniorpraktikanterne er, at de kan noget helt særligt, som det faste personale ikke kan. - Martin er et kæmpe trækplaster her. Når børn ser unge mennesker, så vil de lege, de er ligesom magneter. Måske fordi de har en energi og glæde. Han er måske bedre til at lege end vi voksne er, fordi han ikke planlægger det. Han kan i hvert fald bare, siger

pædagog Mette Skytte, der har været en slags praktikvejleder for Martin, mens han har været i praktik i Elmebo. Martin har sat sine spor hos alle i Elmebo. Børnene taler begejstret om ham derhjemme, fortæller forældrene, når de afleverer deres børn. Efter frugten går Martin ned til den store gynge, hvor seks små drenge sidder og gynger stille og roligt. I løbet af nul komma fem stiger begejstringsniveauet, sko flyver af og ungerne skriger af fryd, da Martin begynder at gynge dem…helt vildt. To piger kommer til og får løftet ”taget” yderligere.

Et job der holder på de unge

KRISTINA E. Young, Journalist, SOLRØD Nyt, redaktion@solrodnyt.nu

En alle tiders ordning, der giver rigtig god mening Men hvorfor ikke bruge den til mere end bare et praktikforløb? Jeg taler om juniormedhjælperordningen, hvor en gruppe 14-15-årige knægte i år har taget en 24-timers uddannelse på Ungdomsskolen. Efter et 48-timers praktikforløb i byens daginstitutioner står drengene med en erfaring og lyst, der skriger til himlen på at blive brugt til noget mere end bare et praktikforløb. Men sådan kan det ikke være, for institutionerne har ikke penge til at lønne drengene, efter de har været i praktik. Men, der må da være nogle andre, der kan se mening i at bruge drengenes evner. Måske kommunen? For drengene kan som juniormedhjælpere få et job, der giver temmelig meget mening. De får erfaring med at have med mennesker at gøre, og det må da alt andet end lige være bedre end at dele aviser ud, eller i værste fald slet ikke lave noget. Drengene får lov til at gøre det, som de naturligt er vildt gode til. Og det er med vilje, jeg skriver … vildt gode til. For det er netop lidt af det vilde, de bringer med sig

på arbejde. Det vilde, som ungerne rigtig godt kan lide, og som det måske ikke bliver til så meget af, hverken derhjemme eller blandt pædagogerne, fordi vi simpelthen er blevet så gabende kedsommeligt voksne. På længere sigt står drengene med en super god ballast. De har været i tæt kontakt med små børn, og i et større perspektiv føler de måske endog, at de har arbejdet i en kommune, hvor man gerne vil gøre noget for at give de unge et meningsfuldt job – til glæde og gavn for alle. Og hvem ved, det kan måske også få drengene til at føle en større tilknytning til og et ansvar for deres kommune. Bevares, jeg ved godt, det koster penge, og dem er der ikke mange af i disse tider. Men måske er det alligevel værd at satse på at give de unge en mulighed for at have et meningsfuldt arbejde. Både for vores børn, for vores unge og for kommunen. key

- Det er skørt at kommunen uddanner de unge til at være juniormedhjælpere, uden at vi kan bruge det i særlig lang tid. Det er jo en god måde at hjælpe unge mennesker i kommunen på, og det er måske med til at holde dem i kommunen, hvis de har et fritidsjob, der giver mening, siger Mette Skytte. Martin må nemlig ikke aflønnes af institutionen, dels er budgettet ikke til det, dels er det ikke meningen, at Martin skal udføre pædagogernes arbejde. Derfor bliver Martin og de 19 andre juniormedhjælpere aflønnet af en puljeordning, mens de er i praktik. - Han er her kun for at lege, så han tager sig ikke af bleskift eller andet, der hører ind under vores arbejde, siger Mette Skytte. Og Martin tilføjer, at netop bleskift måske heller ikke havde været noget for ham. - Det er hyggeligt at være sammen med børnene, og det er lige så meget pigerne som det er drengene, der vil lege med mig, siger han.

De er helt vilde med dem På Ungdomsskolens kursus har Martin og de andre juniormedhjælpere lært førstehjælp, noget om lege og om børns udvikling. Efterfølgende er alle kommet i praktik i samlet 48 timer i de lokale insti-

FOR vildt for voksne: Juniormedhjælper Martin løfter taget, når han gynger de hvinende glade unger i Elmebo. tutioner. - Institutionerne er helt vilde med at få drengene, så man kunne sådan set godt uddanne flere, siger Bente Wardil fra Ungdomsskolen. Foreløbig regner Ungdomsskolen med at starte endnu et hold for juniormedhjælpere til foråret 2010. På vej væk fra instituti-

onen kan man stadig høre de ellevilde unger hvine af fryd på legepladsen. Så hvis nogen skulle undre sig over ekstraordinære glædesråb fra børnene i byens daginstitutioner, så kan det være det er Martin eller en af de 19 andre juniormedhjælpere, der er på arbejde. key


Solrød NYT

Din egen Lokale avis

Tirsdag 07.07.09

Tillykke til de heldige vindere af sidste uges konkurrence: Vinder af Gavekort på kr. 1.000,blev vundet af Børge Lund som vandt et gavekort til Din AutoReparatør, Tigervej 7

Vinder af 2 billetter inkl. spisning til Nykøbing F. Revyen blev vundet af Lissi Hansen

Vinder af en Mobiltelefon uden SIM-lås sponseret af Telecenter Køge blev vundet af Bodil Rand

Svaret på sidste uges konkurrence var 7 sole. Vinderne kontaktes pr. brev

s ’ T Y N d ø r Sol

Sommer

konkurrence Soljagten er i gang. Den danske sommer kan være lunefuld og solen gemmer sig tit bag mange skyer. Vi har også sommersolen med på sommersiderne, men som i det danske vejr er solen også blevet gemt i annoncerne fra de forskellige annoncører.

Hvor mange har vi gemt i annoncerne på de efterfølgende sommerkonkurrence sider

På denne side og de næste 2 sider skal du prøve at finde alle de sole, som vi har gemt. Når du har det rigtige antal skal du krydse resultatet af på kuponen og sende den til Solrød NYT. (Solen i kuponen tæller ikke med).

Sæt kryds

Du har så mulighed for at vinde fine præmier, som er udloddet af nogle af annoncørerne, samt to gavekort, som er udloddet af Solrød NYT.

Præmierne:

Husk: Solen i denne kupon tæller ikke med

9

10

11

Navn:_________________________ Adresse:______________________ _______________________________

1. præmie Gavekort på kr. 1.000,- til en af annoncørerne i sommerkonkurrencen, som du selv vælger.

Telefon:_______________________

2. præmie Gavekort på kr. 250,- til en af annoncørerne i sommerkonkurrencen, som du selv vælger

_______________________________

3. præmie Gavekort på kr. 300,- Sponsoreret af SommerSilden i Jersie Strandpark.

Mit gavekort ønskes udstedt til følgende annoncør:

Kuponen skal indleveres på Solrød NYT, Roskildevej 2, 2680 Solrød Strand senest fredag den 10. juli kl. 12 og vinderne får direkte besked, samt vil blive offentliggjort i avisen den 14. juli.

7


8

Din egen Lokale avis 

Tirsdag 07.07.08

Solrød NYT

Vind gavekort på 300,til SommerSilden i Jersie Strandpark

Vi ses i SommerSilden, Jersie Strandpark når du skal have lidt læskende drikke, is og stillet sulten.

Knyttekursus

STORE STØRRELSER

flotte armbånd? Kunne du tænke dig at lave dine egne Næste knyttekursus d. 21.7. kl. 18.30 Det koster 100 kr at deltage + materialer som du kan købe i butikken på selve aftenen. Der gives særlige rabatter på kursus aftenerne.

Body Lotion 400 ml

Husk tilmelding til butikken

Shower Gel 200 ml

Eau Vitamine eller Eau Pure Frit valg

www.hobbyloppen.dk

255,-

Eau Vitamine eller Eau Pure med lille gratis duft

lokale

Din Matas

Solrød Center 10 • 2680 Solrød Strand • Tlf. 56140082

Frit valg

165,-

Matas, Solrød Center 45 • 2680 Solrød Tlf. 56142329 • www.matas-solrod.dk

Sommerkonkurrence 1. præmie:

Gavekort på kr. 1.000,-

til en af annoncørerne i sommerkonkurrencen, som du selv vælger.

Kinesisk Købmand & Vinhandel AUTOCAMPER UDLEJNING

MC

Yamaha XVS 650 Classic (Kampagnepris 102.998,-)

Hos AiWing, Kinesisk købmand & Vinhandel har vi mere end 500 forskellige Asiatiske varer på hylderne fra Thailand, Kina, Vietnam, Japan, Indien m.v. Vi får friske asiatiske grøntsager og krydderurter samt orkideer direkte fra Thailand med flyet 2 gange om ugen. Vi kan bryste os med god service og erfaren vejledning, når du skal lave mad fra Østasien. Vi glæder os til at se dig!

Priser fra:

LMC Liberty 662 TI - 2007 Se mere på www.oecc.dk

Hundige Strandvej 48 2670 Greve • Tlf. 4390 0320

Leje pr. uge

9.900,-

Leje af autocamper - www.oecc.dk

Danmarks største udvalg i motorcykler og scooter Pris fra 12.998,-

Stort udvalg

Pris fra 59.998,indreg.

Pris fra 59.998,-

Køge MC & Båd-Center Falkevej 38, 4600 Køge Tlf. 5665 2619

www.aiwing.dk Åbningstider: Mandag-fredag 10-18, lørdag 10-15, søndag 10-15

19.998,-

Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød Strand, Tlf. 56 14 33 55, www.oecc.dk

www.mc-center.dk


Din egen Lokale avis

Solrød NYT

Ægte dansk sommeroplevelse

SOL, STRAND & SOMMERSILDEN

3 retters menu fra

i Jersie Strandpark

298,Børneretter kr. 65,-

RESTAURANT

Havnevej 7, 2670 Greve, Tlf. 4369 9080 Vi ses i Sommersilden, Jersie Strandpark Når du skal have lidt læskende drikke, is og stillet sulten

Karen Blixen Jul

-50%

Mandag til Lørdag kl. 11.30-23.00 - Søndag kl. 11.00-16.00 Søndag brunch fra 11.00-13.00 Køkkenet har åbent 11.30-15.00 og 17.30-21.00 dog kun til kl. 15.00 på søndage

Autoriseret værkstedsmekaniker

på alt

tøj & sko - gælder ikke i forvejen nedsatte varer

4615 2414 Online booking på:

www.unicut.dk Karlslunde Strandvej 48 2690 Karlslunde

Mandag: Lukk Tirsdag: 9.00 et Onsdag: 9.00 -18.00 Torsdag: 9.00 -18.00 Fredag: 9.00 -19.00 Lørdag: 9.00 -17.30 -14.00

Din AutoReparatør mekaniker

• Service under fabriksgaranti • Service stempel • Højuddannet personale • Overholder alle fabriksforskrifter

• Service under fabriksgaranti • Service stempel • Højuddannet personale • Overholder alle fabriksforskrifter • Udfører kun aftalt arbejde • Personlig kontakt med mekanikerne

Deres timepris:

Vores timepris:

???,-

-50%

Tirsdag 07.07.09

459,-

+ moms

Hvem tror du, gør det bedst og billigst?

Din AutoReparatør Tlf. 56149943, Solrød Center 69, www.imerco.dk

Tigervej 7 / 4600 køge / info@dinauto.dk / Tlf.: 56 57 45 67

Vi reparerer alle bilmærker

Soljagten er i gang Greve

GAMES STORT UDVALG I PS2 - PS3 - PC - X-BOX - WII

1/2 PRIS

på mange udvalgte varer Blomster og gaver til dig og dem du holder af, Brugskunst til boligen

-10% Greve Midtby Center 12 B • 4369 0299

Alle vores mobiler sælges også uden simlås

fra kr.

Perfekt s om reservetelefon til ferien

499,-

F.eks. Nokia 1288 kr. 499,-

Kan bruges til alle abonnementer

på udvalgte varer i butikken

Vi har også Bakugan, Live rollespil, Warhammer, Gametilbehør, kom ind og kig

Mobil tlf. uden SIM lås

TELE CENTER KØGE

Karlslunde Strandvej 76 Tlf. 4615 0120 Man-tirs lukket Ons-fre 10-18 Lør-søn 10-15

Kom ind og giv dig selv en inspirerende oplevelse

Københavnsvej 109, 4600 Køge, tlf. 56 63 01 81

9


10

Din egen Lokale avis 

Tirsdag 07.07.09

Sommerpause i Solrød gymnastikforening

Så holder SGF’s sommerhold ferie og vi ønsker alle en rigtig god sommer og god tur til de SGF’ere, der tager til Landsstævnet i Holbæk fra den 2. 5 juli. Sommerferien på SGFs hold, løber helt frem til 1. september, hvor vi blænder op for en ny forrygende sæson, men masser af spændende hold på programmet. I øjeblikket arbejdes der intenst på at få de sidste brikker på plads til vinterprogrammet, og så snart det sker,

bliver holdene offentliggjort her på hjemmesiden. Der bliver sendt et nyhedsbrev ud samme dag det sker. Selve tilmeldingen starter d. 20. august 2009 kl. 17.00. Igen i år åbnes onlinetilmeldingen for alle på samme tid! Har du gået på et hold i den forgangne sæson, har

du allerede et medlemsnummer, hvilket kan gøre din tilmelding nemmere. Brug det nummer for hurtigt at få udfyldt dine oplysninger når du melder dig til. Hvis du ikke kan huske dit medlemsnummer, kan du få det tilsendt på en mail ved at klikke på nedenstående link. Det

kræver bare, at du kan huske hvilken mailadresse du opgav da du tilmeldte dig sidst. Har du tilmeldt flere personer med den samme mailadresse, får du listet alle de relevante medlemsnumre op i mailen.

Jersie håndbolds unge til turnering i Italien Italien, Interamia World Cup 2010Jersie HK har den store glæde at kunne tilbyde vores U12, U14, U16 og U18-spillere drengege og piger mulighed for deltagelse i en spændende og uforglemmelig håndboldturnering i Italien Det foregår i dagene fra 3. juli til den 13. juli 2010. Turneringen finder sted fra den 5. juli til den 11. juli. Der er tale om nye årgange næste år. Turen vil koste 3300,- kr. pr. spiller. For denne pris får den enkelte transport tur/retur enten i bus eller eventuelt i fly. Ophold i Italien højst sandsynlig på luksus cam-

pingplads i Guilianova 25 km fra Teramo og fuld forplejning. Forældre har også mulighed for at tilmelde sig turen. Prisen vil være 3000,- kr., hvis man som forældre deltager i samme pakkeløsning som spillerne. Forældre, som selv vil køre, kan tilbydes ophold mm sammen med Jersie HK for 2000,- kr.

Tilmelding: Vi er nødsaget til at få et overblik over interessen for en sådan tur. Derfor er der første tilmel-dingsfrist fredag den 30. oktober 2009. Spillere, som har tilmeldt sig på dette tids¬punkt, vil kunne deltage for 3150,- kr., altså et nedslag i prisen for hurtig tilmelding på 150,- kr. Herefter vil der være

mulighed for eftertilmelding frem til den 31. januar 2010 til fuld pris. På denne dato er alt klargjort, og vi venter kun på afrejse. Ved tilmeldingen betales 500,- kr. i depositum pr. deltagende person.

Dobbelt-omvisning på Greve Museum

Solrød NYT

Petanque - en idræt for alle Boule Hedebo er kendt for at have et velfungerende miljø og en afslappet atmosfære blandt de i dag 125 medlemmer i klubben og 250 medlemmer i den tilknyttede ældrepetanque afdeling. Uanset hvilken baggrund, alder og forudsætning du

har, er du velkommen i vores petanqueklub! Der er ingen venteliste, men plads til alle såvel dygtige spillere som nybegyndere. Velkommen i Boule Hedebo Petanqueklub!

Bliv dykker i Solrød Dykkerklub Solrød Dykkerklub består af en blandet skare af dykkere spændende fra motionister og juniorsnorkeldykkere til tekniske dykkere der dykker til over 100 meters dybde. Klubben blev startet i 1978 af 6 dykkere fra Køge Dykkerklub. Allerede året efter fik de 4 fritidsdykkere og 2 erhvervsdykkere uddannet 2 nye dykkere i Solrød og i dag tæller klubben ca. 100 medlemmer fordelt på 2/3

voksne og 1/3 juniorer. Aktiviteterne i klubben spænder over hyggeligt samvær i klubhuset, uddannelse af flaske- og snorkeldykkere i CMAS-regi af klubbens egne instruktører, månedlige klubture med dagsdyk - typisk i sjællandske farvande - til årlige weekendture med dyk i det nordiske. Fælles er glæden ved livet under overfladen – og altid med sikkerheden i højsædet.

Årets spillere kåret hos 1. senior 1. senior har kåret årets spillere på deres afslutningsfest, her lige efter afslutningen på sæsonen. Årets spiller: Kristoffer Kjelde

Praktiske oplysninger Der er fri entré til både omvisningerne og til museet, som har åbent tirsdag til fredag fra kl. 11-15, søndag fra kl. 11-17. Den 2. onsdag i hver måned holder Greve

Årets fighter: Jim Jensen Årets runner up: Morten Ytte Olsen

Museum åbent fra kl. 13.30 til kl. 21. Kirsten Egholk. Museums­ inspektør, ansvarlig for Greve Museums skoletje­ neste

Søndag eftermiddag den 12. juli tilbyder Greve Museum to omvisninger i de to særudstillinger Greve i Quilt og Kampen for kulturen.

Maleri af Jens Jørgen Thorsen, 1985, kan ses i Greve Museums udstilling Kampen for kulturen. Privateje.

Omvisning i Greve i Quilt Søndag d. 12. juli kl. 13 kan alle interesserede

gen QuilteQunstnerne. Udstillingen består af 26 artquilts lavet af 17 forskellige tekstilkunstnere. Værkerne er lavet specielt til Greve Museums udstilling. Kunstnerne har taget udgangspunkt i fotografier fra museets samling og viser tekstilkunstnernes fortolkning af Greve i quilt. Omvisningen vil tage ca. 45 minutter, hvorefter der vil være mulighed for at fordybe sig i værkerne på egen hånd. For dem, der ønsker at deltage i dagens anden omvisning kl. 14.30, er der også mulighed for at indtage en lille forfriskning i museets café.

Omvisning i Kampen komme med på en omvis- for kulturen ning i quilteudstilling, som Greve Museum har lavet i samarbejde med forenin-

Søndag d. 12. juli kl. 14.30 er det museets nye særudstilling om Kunstforeningen

Køge Bugt, som museumsinspektør Kirsten Egholk viser rundt i. Udstillingen er skabt i samarbejde med foreningens medlemmer i anledning af deres 40 års jubilæum. I 1969 besluttede en kreds af mennesker i Greve og Solrød, at der skulle gøres noget for kulturen på greveegnen. Derfor stiftede de Kunstforeningen Køge Bugt, hvis formål var at udbrede kendskabet til litteratur, musik og billedkunst. Foreningen fik stor betydning for kunst- og kulturinteressen på greveegnen - bl.a. havde foreningen stor betydning for opførelsen af Portalen i Hundige. På omvisningen vil der både blive fortalt om foreningen og dens virke gennem 40 år. Desuden vises der eksempler på den kunst, som foreningen og dens medlemmer har været i berøring med.

Kunstneren Jens Jørgen Thorsen, to bulldozere og et klaver kom i sving, da kunstforeningen arrangerede en happening i forbindelse med nedrivning af en gård, 1971. Foto: Greve Museum


Din egen Lokale avis

Solrød NYT

Stopper efter fire år Cheftræner Lars Lembcke stopper som træner i Solrød med udgangen af 2009 - Kjeld Svendsen tidligere Birkerød ansat som ny træner

Når kalendersiderne for 2010 vendes for første gang, er det med en ny træner ved roret i Solrød FC. Cheftræner Lars Lembcke har meddelt bestyrelsen for omkring 14 dage siden, at han stopper som træner i Solrød med udgangen af 2009. Der er ikke aktuelt en anden klub inde i billedet for den dygtige træner, men alting har en ende, også et godt og frugtbart samarbejde. - Foreløbig har vi oplevet 3½ års fornuftigt og godt samarbejde mellem klub, trænere og spillere, fortæller Lars Lembcke. - Vi er gået fra at være serie 2 hold til at spille med i kvalen om oprykning til Danmarksserien, så det er et godt tegn på, at klubben er i udvikling og ikke i afvikling. Det kunne måske se sådan ud, hvis man kiggede på de seneste to kampe, hvor vi ha spillet om oprykning til Danmarksserien med to klare nederlag til følge, men selv de har deres forklaring... - Vi var slidte efter en meget lang sæson, og så var der en del afbud både på grund af skader og ferie, så det var noget fra den optimale opstilling, men det var så samtidig de vilkår, vi måtte spille

er den type træner, der gerne vil udvikle spillere, og her har vi en god blanding af unge og rutinerede spillere, som vil udvikle sig bedre sammen i sjællandsserien efter min opfattelse... - Nu hedder den nærmeste fremtid et halvt år, hvor det er min ambition, at vi slutter rigtig godt af og giver den nye træner Kjeld Svendsen de bedste muligheder for at føre klubben videre. Jeg kender Kjeld Svendsen, og han er efter min opfattelsen den helt rigtige mand for klubben. Om det så kan blive til oprykning til Danmarksserien er jo op til klubben. Jeg mener, at man skal rykke op, når man er parat til det og har et spillermateriale, der kan løfte opgaven og udvikle sig yderligere sammen... Træner Lars Lembcke stopper som træner for Solrød med udgangen af dette år. under. At vi tabte er ingen katastrofe. Jeg tror, at vi som klub har det langt bedre i sjællandsserien, hvor vi forhåbentlig kommer til at ligge blandt de bedste hold, og hvor vi kan følge med både fysisk, teknisk og organisatorisk. Jeg

Kompetent ledelse - I mine år som træner i Solrød har jeg oplevet en meget kompetent ledelse, der ikke kender ordet; Nej. Alting kan løses, også selvom det er forbundet med en økonomisk udgift. Solrød kommune har ikke just haft spenderbukserne på, når det gjaldt byens hold, så det har kostet klubben mange penge

Vindere af SportsCamp konkurrencen fundet! Solrød Nyt og SportsCamp har i samarbejde udloddet 2 gratis ugeophold til SportsCamp Solrød.

Casper Skovgaard fra Havdrup. Konkurrencen har kørt i Solrød Nyt over de sidste mange uger, og vi har modtaget et meget stort antal svarkuponer fra håbefulde unge mennesker, der gerne vil en uge af sted på SportsCamp i slutningen af sommerferien. Vinderne blev udtrukket fredag d. 26. juni og de heldige vindere blev henholdsvis Mikkel Møller Larsen, 12 år fra Solrød Strand og Casper

Skovgaard fra Havdrup, som er 14 år gammel. De glæder sig begge enormt meget til, at SportsCamp løber af stablen i og omkring Solrød Idrætscenter i uge 31, og de ser med stor forventning frem til at modtage intens undervisning i deres sportsgren af højt kvalificerede og kompetente instruktører. Mikkel spiller fodbold i Havdrup Fodbold og Casper

Mikkel Møller Larsen, 12 år fra Solrød Strand. spiller håndbold. Der er fortsat ledige pladser på SportsCamp Solrød, men hvis man vil spille badminton skal man skynde sig, da der kun er 3 ledige pladser tilbage. Du tilmelder dit barn og får mere information på SPORTSCAMP.DK eller ved at ringe 56 20 40 00.

at sende os på kunststofbaner eller baner med lys på, så vi har kunnet træne bare nogenlunde anstændigt. Hele tiden har klubben sagt ja, hvis det havde en sportslig berettigelse, og det har ønsker fra trænere og spillere det jo gerne... - Ledelsen har også sørget for, at vi har haft en lægestab og en skadestue, der har arbejdet fantastisk. Mange spillere har fået den optimale og hurtige behandling, så de har haft kortere skadesperioder, og det har haft enorm betydning for holdets stabilitet. Så ledelsesmæssigt ligger klubben til at spille divisionsbold, og det ville være fint for mig, hvis man kunne tage det første skridt opad i rækkerne indenfor en overkommelig fremtid.., - At vi slutter i top 3 i sjællandsserien er et godkendt resultat. Vi fik som bekendt en fantastisk start på sæsonen sidste år, hvor vi kom med masser af fart i benene efter kval-spillet, og vi bare vandt og vandt. Mod slutningen af sidste efterår tabte vi pusten og tabte 4-5 kampe. Over vinteren mistede vi en del spillere, så det var lidt usikkert, hvor vi stod i foråret. Vi fik dog også en god tilgang, og foråret blev stort set godkendt. Vi havde en kort periode, hvor vi satte en del points til, men det organiserede vi os ud af og sluttede fint af... - Jeg har ingen aktuelle planer omkring mit kommende arbejde, men jeg er nu ikke bange for ikke at et træne

Tirsdag 07.07.09

11

Arian Shokraneh har udviklet sig meget under træner Lars Lembcke. et hold i det nye år. Jeg vil helst have et ungt hold med udviklingsmuligheder, og så er det uden betydning om holdet spiller i serie 1 eller 2. division. At se unge spillere udvikle sig kombineret med, at træningen skal være sjov og sammenholdet på og udenfor banen fungerer, er meget vigtigt for mig...

Kunne svede sammen - Da jeg kom til klubben så jeg en flok spillere med potentiale. Skal jeg fremhæve enkelte, og det vil jeg gerne, skal det være Arian Shokraneh og Nicklas Mikkelsen. Begge talentfulde og lidt upolerede. I min tid synes jeg, at det er blevet bedre og bedre for

hver sæson. De er gået fra at være marginalspillere til at være fast inventar på klubbens bedste hold, og det er ikke min skyld. Det er først og fremmest deres egen og så de øvrige spilleres fortjeneste. Holdet har været gode udenfor banen, men til træning og på banen har de været fantastiske til at svede sammen. Når der er blevet indkaldt til ekstra træning, er man mødt op med den indstilling, at der skulle arbejdes, og det kommer man langt med, også i sjællandsserien... - Nu ser jeg frem til at vi mødes igen den 25. juli i klubben til en blød opstart, og så spiller vi vores første kamp mod Herlev 1973 den 15. august... eb

En vaskeægte verdensmester

Malene Kirkeby fra Solrød Karate Klub er verdensmester i kata for masters. Det er ikke hver dag, at Solrød får en verdensmester. Derfor besluttede borgmester Niels Hörup og social- og kulturudvalgsformand Naima Simring sig i sidste uge for, at gør noget ekstra ud af at Malene Kirkeby, der til dagligt træner i Solrød Karate Klub, netop har vundet VM i kata i Ukraine 39-årige Malene Kirkeby har dyrket karate i 20 år og bor til daglig i Skovlunde. De sidste fire år har hun trænet i Solrød Karate Klub, og der er en grund til, at hun gerne tager turen de 30 km. hver vej for at komme til træning. - Det er her i Solrød de bedste trænere er, og det betyder, at man kan udvikle sig mest her. Det handler om, at der hele tiden er en udvikling, og Solrød Karate Klub rummer det hele, siger Malene Kirkeby. Malene Kirkeby har et koncentreret og intenst blik i øjnene, mens hun fortæller om sin passion for karate, og hvordan hun er kommet så langt som nu. - Det handler meget om det psykiske i det, og hvordan man går ind. Der er egentlig lidt bluff i det, siger Malene Kirkeby og fortsætter.

Malene Kirkeby fortæller Niels Hörup om sin passion for kampsporten karate og sin nyvundne titel som verdensmester. - Når jeg deltager i turneringer er jeg egentlig mest nervøs for ikke at leve op til mine egne forventninger. Tit møder man jo nogen, man ikke har mødt før, og derfor er det også svært at have forventninger til resultatet. Derfor havde jeg ikke nogen forventninger til mig selv i Ukraine, men jeg havde da forhåbninger, siger Malene Kirkeby. Med den flotte VM-titel

har Malene Kirkeby bragt udøvelsen af karate i Solrød op på verdensklasse. - Malene, jeg ved det er en kolossal præstation og fantastisk bedrift, at du er blevet verdensmester, og det er ikke noget, der sker hver dag i Solrød, sagde borgmester Niels Hörup inden han overrakte Malene Kirkeby en erkendtlighed for indsatsen. 

key


12

Din egen Lokale avis 

Tirsdag 07.07.09

Et lille udvalg af vore lokale emner. Ring efter fyldestgørende udlejnings- og salgsoversigt

LEJE – KARLSLUNDE

DREJERGANGEN 9

Meget flot erhvervslokale, 202 m2 fordelt på ca. 100 m2 lager med hejseport samt ca. 100 m2 indeh. Stort kontor, mødelokale, køkkenafsnit med spiseplads. Alt meget lækkert og indflytningsklar. Leje: 595 pr. m2

SALG – GREVE

HÅNDVÆRKERVÆNGET 19

Meget velholdt erhvervsejendom bestående af 2 bygninger på 1250 m2 grund. Hovedbygning på 400 m2 består af: ca. 35 m2 kontorer, spisestue, omklædning med bad, toiletter , ca. 370 m2 lager med port. På 1. sal er indrettet showroom, ca. 21 m2. Bygning 2 er 115 m2 og består af kontor/køkken, bad/ toilet, samt ca. 80 m2 lager/produktionslokale med port. Gode parkeringsforhold. Ejendommen kan overtages om 1 – 2 mdr. Kontant: 3.400.000

LEJE – GREVE

JERISMOSEVEJ 9 - BOLIG / ERHVERV

Lejemål beliggende på Jerismosevej lige over for netto, i forbindelse med øvrige kontorer og dametøjsbitik. Lejemålet er 130 m2 og består af butikslokale/kontor, lille havestue med udgang til terrasse,mødelokale, køkken, bad. 1. sal med stort soveværelse, 2 værelser. Der hører IKKE have til lejemålet. Lejemålet kan evt. anvendes til ren beboelse. Leje: kr. 9.800 pr. md + forbrug

LEJE - KARLSLUNDE

SVEJSEGANGEN 2

Meget velholdt lager/produktionslokaler på hver 330 m2 beliggende i indhegnet område. Hvert lejemål indeholder: Stort lagerlokale med høj port, kontor, bad/toilet. Opvarmning med eget naturgasfyr. Overtagelse efter aftale. Leje: kr. 485 pr. m2

LEJE - GREVE

HÅNDVÆRKERBYEN 22

Velholdt spændende erhvervslejemål på 447 m2 i Håndværkerbyen. Lejemålet består af stor højloftet hal, 3 kontorer, bad/toiletter/ omklædning, 2 – 3 porte. I lagerlokalet er indrettet ”svalegang” som er meget anvendelig til f.eks udstilling. Gode parkeringsforhold. Dette lejemål har mange anvendelsesmuligheder – IKKE AUTOVÆRKSTED Leje: 18.400 pr. md Overtagelse kan ske pr. 1/7

LEJE – HAVDRUP

LEJE - GREVE

LUNIKVEJ 30

Velholdt lejemål, perfekt beliggende ved afkørsel 27 – gode skiltemuligheder. Lejemålet består af 190 m2 kontorer på 1. sal. Endvidere 190 m2 i stueetagen, bestående af 95 m2 værksted og 95 m2 kontor/lager. Der er intern trappe i lejemålet. Overtagelse kan ske omgående Leje: kr. 650 pr. m2 + forbrug

Solrød NYT

Ny butik med dagligvarer kommer til Karlsunde

Lokalplan lægger op til byggeri på Mosede Strandvej 42 - høring indtil 31.august

LEJE - SOLRØD

SOLRØD CENTER 20 1.

Velbeliggende kontorlokaler på 1. sal i Solrød Centret. I alt 175 m2. Indeholder storkontor, 2 cellekontorer, køkken/spisestue, toiletter. Stort depot/arkivrum.Alarmanlæg og aircondotion.Velegnet til kontor / behandler eller lignende. Overtagelse kan ske omgående Leje: kr. 14.600 pr. md + forbrug

LEJE – KARLSLUNDE

MOTORGANGEN 9 – 11

195 m2 erhvervslejemål bestående af stort lager med hejseport, mindre kontor med køkken, omklædningsrum Samt bad og toiletter. Meget velegnet til f.eks. håndværksvirksomhed. Overtagelse kan ske omgående Leje: kr. 565 pr. m2 + moms

SALG - GREVE

HÅNDVÆRKERBYEN 31

Erhvervsejd. i eftertragtet erhvervsområde, centralt beligg. nær motorvejsafkørsel,Stog, busser, butikscenter m.v. Grundareal 1896 m2. Mlgh. for yderligere bebyggelse. Ejd. består af 590 m2 lager / produktion: Stort lager/produktionslokale med port, bad, toiletter, mandskabsrum. Bemærk: 315 AMP strøm indlagt. Kontordelen er 84 m2 og indeholder flere kontorer, tekøkken, toiletter. Endvidere stort halvtag til udendørs oplagring. Gode parkeringsforhold. Overtagelse kan ske om 1 – 2 mdr. Kontant: 3.700.000

LEJE - VALLENSBÆK

BÆKKESKOVVEJ 2 – 4

Stort butikslokale 622 m2 beliggende på ca. 2900 m2 grund – mange parkeringspladser. Ejendommen har tidligere været anvendt som møbelhus, men har mange anvendelsesmuligheder. IKKE RESTAURANT. Overtagelse kan ske omgående. Ring og hør nærmere om dette attraktive lejemål.

KILDEBROGÅRDSVEJ 11

I denne præsentable ejendom udlejes 2 lejemål. Lejemål i stueetagen, ca. 150 m2 med lager m/hejseport, kontorer, bad/toilet. Lejemål på 1. sal, ca. 223 m2 indeholdende flere kontorer, køkken o.s.v. Begge lejemål kan overtages hurtigt efter aftale. Ring venligst for nærmere oplysninger

E-mail: estate@estategruppen.dk • www.estategruppen.dk

Greve Kommune lægger med nyt lokalplanforslag op til, at der skal bygges ny dagligvarebutik på hjørnet af Mosede Strandvej 42 og Tranebærvej. Den nye butik forventes at blive bygget i ét plan på 750 m2 i alt samt en åben varegård

på 65m2. Al til- og frakørsel for kunder og varer skal ske ad Mosede Strandvej, og der etableres parkeringspladser, der følger bygningsreglementets krav. Desuden gives der tilladelse til et 1 meter højt, levende hegn mod strandve-

jen. Forslaget er sendt i høring fra den 3.juli og frem til den 31.august. Lokalplanen forventes endeligt behandlet på udvalgsmøder i oktober og til sidst i byrådet den 26.oktober.  ark

Boligmarkedet er i bedring Ejendomsmægler Kjeldskov oplever, at førstegangskøberne rykker på sig Dominoeffekten. Det er den, vi venter på. Det er ejendomsmægler Henrik Kjeldskov slet ikke i tvivl om. Og markedet for fast ejendom er i bedring. - Der er tydeligt en stigende aktivitet, og det har været et rigtig godt forår. De sidste tre måneder – siden februar – har vi solgt en del mere. Faktisk har vi fordoblet salget i forhold til det månedlige gennemsnit de sidste to år, fortæller Henrik Kjeldskov. Det er førstegangskøberne, der rykker på sig i disse dage. Og når førstegangskøberne kaster sig over lejligheder og små rækkehuse, frigiver det købere til de dyrere boliger.

- Det er ejendom under 2,5 millioner kroner, der sælges nu. Boliger der koster mere, ligger stadig lidt stille. Men jeg er overbevist om, at vi oplever en dominoeffekt. Markedet ruller så snart førstegangskøberne er på banen. Deres køb forplanter sig i resten af markedet, og de tidligere ejere af de billigere boliger skal ud og investere i større og dyrere ejendomme, siger indehaveren af den lokale ejendomsmægler-kæde. Henrik Kjeldskov fortæller også, at man hos Kjeldskov & Co. Kan spore nedturen på ejendomsmarkedet helt tilbage til 2005. Men det tror Kjeldskov er lokalt betinget.

Henrik Kjeldskov: Vi forventer en dominoeffekt. - Vi kan også mærke, at byggegrundskøberne rykker på sig nu. Det hjælper naturligvis, at man i øjeblikket kan bygge et rigtig fornuftigt hus til 10.000 kr. pr. m2. I det hele taget har vi rigtig mange fremvisninger i øjeblikket…


DIN EGEN LOKALE AVIS

SOLRØD NYT

Tag med solrød nyt på drømmerejse: Spar 4.460 kr. på en uges ferie med Delfinrejser Solrød NYT inviterer vores læsere med på en uforglemmelig rejse: I samarbejde med det lokale rejseselskab ”Delfinrejser.dk” tager vi fredag den 31.juli til fredag den 7.juli til DolphinPark i Tyrkiet. Rejsen tilbydes til en helt speciel pris for Solrød NYTs læsere: 7.700 kr. pr. voksen (1000,- i tillæg for enkeltværelse) og 7.300 kr. pr. barn for en uges drømmeferie. Prisen er helt unik – normalpris for denne pakkerejse er normalt 12.160 kr. for en uges ferie i uge 32 - og der er kun 30 rejser til denne pris. Først til mølle-princippet er derfor trådt i kraft. Pakkerejsen indeholder: Syv overnatninger, fly tur/retur, transport til og fra hotellet, super hyggeligt hotel med halvpension på enten Nur Apartment eller Nur Beach Hotel, to svømninger med delfinerne samt en skøn heldagstur med båd til ”Den Sunkne By”. ”Fantastisk – wau! Sikke en tur”. ”Det er bestemt ikke

sidste gang… ”Aldrig har jeg oplevet et sted i verden med så meget balance”. Det er de store tillægsord, der hives frem, når gæsterne skal beskrive rejsen til delfinernes land. Ferien er ideel for bør-

nefamilier, for dem, der altid har drømt om at komme helt tæt på de prægtige dyr og for dem, der har behov for ren terapi. Kas er en skøn lille kystby uden mange turister, men perfekt til ro og fred. Men her er også mulighed for mange andre aktiviteter i ferien. Delfinerne svømmer – helt unikt – i et åbent hav-bassin med meget dygtige og kompetente trænere, som altid tager hensyn til delfinerne først. - Vi bruger to hoteller med samme ejer. Der er pool på begge hoteller og en fantastisk udsigt. Hotellerne er familieejede med en hyggelig atmosfære og et meget nærværende personale, siger

indehaver Heidi Petersen. Der er som sagt et begrænset antal pladser. Så skynd jer derfor at book jeres læserrejse på info@delfinrejser. dk eller på tlf. 70 266 166. (Vi gør opmærksom på, at rejsen kun gennemføres ved mindst 10 tilmeldinger – tilmelding senest på søndag den 12.juli.) ark

VIND REJSE TIL HALV PRIS! Vi trækker lod blandt rejsedeltagerne om én rejse med 50 % rabat. Blandt alle de tilmeldinger, vi får til Solrød NYTs læserrejse, kommer én deltager af sted for halv pris. Delfinrejser finder vinderen efter sidste tilmeldingsfrist den 12.juli. Så skynd dig at book – du har en stor chance for at blive den heldige vinder!

Tirsdag 07.07.09

13


14

DIN EGEN LOKALE AVIS

Tirsdag 07.07.09

SOLRØD NYT

resten er til undervisere, der har vikarieret på skolen eller på anden måde allerede er ”inden for murene”. Årsagen til de mange nyansættelser handler dog ikke om de

Trods lærermangel – specielt i naturfag – har rektor Bjarne Thams skrevet kontrakter med samtlige af de lærere, han skal bruge næste skoleår

Generationsskifte på Solrød Gymnasium Lærere til gymnasier hænger ikke på træerne, og i disse år er der kamp om de unge, nyudklækkede undervisere.

Også på Solrød Gymnasium mærker man presset – men heldigvis er det lykkedes rektor Bjarne Thams at få styr på

hele lærerstaben. De nye lærere er unge lærere, og det betyder, at gennemsnitsalderen på Solrød Gymnasium er meget lav i forhold til tidligere. Der er tale om et generationsskifte. - Sidste år havde vi 4-5 lærere, der fyldte 60 år, og i

SOLRØD Gymnasium tiltrækker stadig flere elever. Det betyder nyansættelser af i alt 24 lærere næste skoleår.

det kommende skoleår har vi lige så mange… Det betyder, at vores lærere enten er i 30’erne eller i 50’erne eller 60’erne, fortæller Bjarne Thams. Han har netop skrevet 24 ansættelsesbreve. 11 af disse er til helt nye lærere, mens

mange lærere, der bliver ældre, men om det faktum, at Solrød Gymnasium trækker flere og flere elever. - Det er især de naturvidenskabelige fag, det er svært at rekruttere lærere til. Kigger man på behovet i fremtiden, er mange lærere på vej på pension ud over hele landet. Og der er bare ikke nok, der uddanner sig. Selvom alle de, der i øjeblikket studerer naturvidenskabelige fag, skulle vælge at søge stillinger som lærere, ville vi stadig ikke have nok. Det er naturligvis et problem, siger rektor. Hvordan har Solrød Gymnasium så rekrutteret sine nye lærere? Hvad kan I tilbyde? - Vi mener, vi har et godt

lærermiljø. Vi har også en spændende skole, en skole i vækst. Og det betyder noget for nye lærere, at de ved, de ikke er de eneste, der kommer med ”nyt blod”. Rent rekrutteringsmæssigt er det betydningsfuldt, at vi ligger tæt på København i stedet for i yderkanten af Danmark. Det har tiltrukket blandt andet to af vores nye lærere, der begge kommer fra Jylland og har udtrykt specielt ønske om at undervise i nærheden af Hovedstaden, siger Bjarne Thams. Han roser også sine ældre lærere for at tage rigtig godt imod de nye ansigter. - Mange af vores lærere har været med i alle årene. Ja, helt tilbage til skolen blev bygget. De har været dygtige til at håndtere de mange nye og unge ansigter. Vi har en mentorordning, hvor én af vores etablerede lærere kobles på en ny lærer, og det gavner begge parter. Vi gør meget for at gøre de nye lærere til en del af vores kultur allerede inden, de officielt er blevet ansat. Derfor har de været inviteret til bl.a. vores dimissionsfest, og de skal til introduktionsdag i sommerferien. Vi prøver at koble dem på sammenholdet så hurtigt som muligt, for det er enhver rektors frygt at få en opringning fra en nyansat, der ”ikke kommer alligevel”. Men i år har jeg heldigvis kunnet gå på sommerferie uden den stressfaktor, slutter Bjarne Thams. ark

Strandrensningen i Solrød har v e r b r e s Læ hjulpet.... Stilling tilbydes

Den gamle smedje Baader-Meinhof Komplekset Tyskland i 1970’erne var præget af morderiske bombeattentater, en konstant trussel om terror og frygten for at de indre fjender kunne rokke det endnu ustabile tyske demokrati. (t.o.15). Pris: 45,-

Torsdag d. 20. august 2009 kl. 10 & 19.30.

Solrød Bio, Tjørnholmvej 10 - tlf. 5614 4422, Solrød Strand

er/ d n i b r e t s Blom Dekoratør Erfaring er nødvendig. 37 timer ugentlig. Henvendelse til Tanja på tlf. 56 16 86 36

Hovedgaden 30 - 4623 Lille Skensved

Tlf: 56 16 86 36

Mandag-fredag kl. 9.30-18.00 Lørdag kl. 9.00-15.00 - Søndag kl. 10.00-15.00

En borgmester, der soler sig mellem palmer på stranden og en formand for det største oppositionsparti, der ironiserer over samme og er skuffet over strandrensningen. Tjah, der er noget i luften (ud over den til tider umiskendelige duft fra den sydlige del af Køge Bugt) - kommunalvalg måske? Som daglig bruger af stranden året rundt og badevandsmåler for TV-2-vejret i sommerperioden vil jeg - ganske upolitisk - vove den påstand at strandrensningen foreløbig har hjulpet ganske gevaldigt. Før og under strandrensningsprocessen drev der rigtig meget fedtemøg ind på stranden, og så vidt jeg har fået oplyst, er der oprenset og bortkørt noget, der ligner 700 - 800 tons - ikke så lidt endda. Hvor ville dette møg have befundet sig nu med den næsten konstante østenvind vi har haft siden? Formentlig i meterhøje ilde-

lugtende bræmmer på stranden, som nu i stedet har vist sig fra sin bedste side og under hedebølgen været besøgt af tusindvis af glade badegæster. Mindre områder med fedtemøg i vandkanten findes stadig, og jeg tror desværre, at området omkring Trylleskoven ofte er særligt udsat. Det vil nok altid blive en sag mellem Vorherre og det til en hver tid siddende byråd!!! Hvis det oprensede fedtemøg så kan komposteres forsvarligt og måske på sigt bruges som biobrændsel, vil jeg opfordre såvel kommune som grundejerforening til at ”klø på” - i hvert fald de næste par år, så der kan drages nogle fornuftige erfaringer. Hans Ellehauge Birkegaardsalle 2 Solrød Strand.


DIN EGEN LOKALE AVIS

SOLRØD NYT

Tirsdag 07.07.09

Arrangementer i Solrød

Sommercafé med fri entré

I dag tirsdag den 7.juli er der sommercafé kl. 10.001200 i Jersie Sognehus. Der serveres kaffe i atriumgården, og så er der ellers snak og hygge for alle de penge, man ikke betaler for at komme ind – der er nemlig fri entré. Jersie Sognehus finder man på Birkevænget, Jersie Strand.

Motion i det fri ”Glad Motion på stranden” er for voksne i morgen onsdag den 8.juli kl. 18.30-19.30. Medbring håndklæde, gerne strandmåtte/liggeunderlag og drikkedunk. Og kom omklædt, da der ikke er faciliteter til omklædning. Arrangementet

er primært for folk fra 18 år, men er man yngre er man også velkommen.Solrød Gymnastikforening arrangerer – man mødes på Karlstrup Strand ved Trylleskoven. Der er fri entré.

Beachvolley på Solrød Strand Er man fyldt 15 år, så skal der spilles volley i det gode sommervejr! Volleyball Alliancen Greve Solrød inviterer til beachvolley i morgen onsdag den 8.juli kl. 19.0022.00. VAGS træner hver onsdag på Solrød Strand, for enden af Østre Strandvej. Man kan finde flere oplysninger på hjemmesiden www. vags.dk, eller man kan kon-

LEKTIEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TILBYDES

takte formanden på mail: formand@vags.dk. Det er gratis at spille med.

i tysk og dansk på alle niveauer.

Jeg har undervist i 19 år med stor succes. Jeg underviser også i sommerferien. Ring og hør nærmere på tlf.46150105.

Gudstjenester

Skal din firmaannonce på

På søndag den 12.juli er der gudstjeneste i Karlstrup Kirke. Det sker kl. 11.00, og gudstjenesten afholdes ved sognepræst Kirsten Sensberg. Gudstjenesten er i øvrigt fælles med Karlslunde Kirke. Og også i Jersie Kirke er der gudstjeneste på søndag. Det sker ved sognepræst Christina Inés Wandel. Efterfølgende er der kirkekaffe. Gudstjenesten starter kl. 9.30.

EL-ARBEJDE - HELSE - KURSUS - MALERE REGNSKAB - RENSETØJ - TA N D L Æ G E R - T Ø M R E R / SNEDKER - VVS

GRATIS LOPPEMARKED

kontakt Preben på tlf. 2680 3149

Kirsten

TANDLÆGER

TA DLÆGERNE I LL. SKENSVED VI TILBYDER: alle former for tandbehandling til alle aldre handicapvenlige forhold klinikkens personale holdes ajour med den nyeste, faglige viden og udvikling gennem kurser.

BROLÆGNING

Brolægning & Haveservice Dansk Håndværk ! kontakt: 2487-2416

Åbningstider: Man. 9.00-19.00 Tirs. 8.30-16.00 Ons. 8.30-15.00 Tors. 9.00-19.00 Fre. 8.30-14.00

Østergade 28 B - 4623 Ll. Skensved - Tlf. 56 14 24 30

www.skensvedtand.dk

AUTO VÆRKSTEDER

SPAR

35% på sommerdæk fra

Tandlæge Nina Brink Larsen

HUSK DET .NU

Vi reparerer og servicerer alle bilmærker i åbent værksted. Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 7:30 - 17:00.

Solrød Autocare ApS

Engvangen 2, 2680 Solrød Strand Tlf. 5614 9500, www.solrodautocare.dk

PÅ WWW.SOLRODNYT.NU

ÅBNINGSTIDER: MAN. 8-16, TIRS. 7.30-18, ONS. 8-16, TORS. 8-18, FRE. 8-14

Et glad smil - får du med garanti hos os... Børn & voksne bydes velkommen til vores klinik, som er beliggende i hjertet af Solrød Centeret. Klinikken har lyse & venlige lokaler med DVD & gadespejl i loftet, så du kan fordrive tiden, mens “bisserne” ordnes. Hos os bliver det “næsten som en leg” at gå til tandlægen...

GPS Nokia Gps med Europa Kort sælges for Kr 350,- henvendelse 40515563 Parabolantene skærm på 80 cm nokia m/1hoved samt 2 gavlbeslag og 1 stk. 4,3 mt. antennemast 325 kr. 46153418

TELEFON NØGLEN

Da jeg efter 43 år, heraf 13 på Solrød Posthus, forlader PostDanmark med udgangen af denne uge, vil jeg hermed sige farvel og tak til alle vores dejlige kunder.

TELEFON NØGLEN Fra dit nærområde

MALER

Det’ Maleren

Så glem alt om evt. tandlægeskræk...

Vestervang 9, 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 37 30

www.detmaleren.dk

Solrød Center 17A, 1. sal, Tlf: 56141122, info@ninatand.dk, www.ninatand.dk

Dobbelt Op

Husk nu at alle annoncer i Solrød Nyt automatisk kommer på vores hjemmeside

www.solrodnyt.nu uden merpris

15

BROLÆGNING

A+ Brolægning 23 års erfaring med tilfredse kunder.

Kontakt os for uforpligtende tilbud.

28 14 33 45 50 12 33 45

EL-ARBEJDE


16

Tirsdag 07.07.09

Din egen Lokale avis 

Solrød NYT

Solrød NYT uge 28  
Solrød NYT uge 28  

Lokalavisen Solrød NYT

Advertisement