Page 1

Tirsdag 28.07.2009

UGE 31 - 2. ÅRGANG - I DENNE UGE 20 SIDER

WWW.GREVENYT.NU

GREVE NYT

Greves elever vælger erhvervsuddannelser fra Ny opgørelse viser, at finanskrisen har stor indflydelse på uddannelsesvalg

Red taget mens tid er! Vi renser og forsegler bl.a.: • Bølgeplader • Lertegl • Skiferplader • Decra • Cementtagsten

Hvis du er “Gør - det - selv” kan du leje udstyret

Lad os give dit tag en professionel fornyelse.

Tlf. 4615 4137

Telefax 4615 4837 · CVR 21861200 E-mail: info@tagkompagniet.dk · Web: www.tagkompagniet.dk TAGKOMPAGNIET · Vævergangen 24 · 2690 Karlslunde

Færre vil i 10.klasse efter 9.klasse. Erhvervsuddannelserne mister elever på grund af finanskrisen. Og gymnasiet er gode til at tiltrække elever – specielt på grund af skolens sociale liv. Det er nogle af de konklusioner, man med rette kan drage, når man læser statistikken ”Tal på vejen” fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV – baseret på tal fra skolerne i Greve Kommune. Men en statistik, som specielt skolerne i Greve Kommune er interesserede i, er tallene der fortæller, hvor mange elever, der dropper ud af de uddannelser, de starter på efter 9.klasse. Det er ikke fordi, de fleste tal svinger voldsomt meget fra 2007 til 2009. (De år UUVs opgørelse spænder over). Mest bemærkelsesværdigt er det, at 60,7 % af alle 10.klasses elever i 2009 valgte en gymnasial uddannelse, hvorimod det tal kun lød på 44,1 % i 2007. Den voldsomme tilgang

TAGKOMPAGNIET

WWW.GREVENYT.NU

Greve Nyt er også Net-avis!

Læs dine lokale nyheder og find de gode tilbud på

WWW.GREVENYT.NU Næste nummer udkommer i uge 33 ELEVER med en ikke-vestlig baggrund er bedre til at blive på den uddannelse, de har valgt. (Foto: Colourbox). til gymnasierne betyder, at eleverne vælger erhvervsuddannelserne fra: 44,1 % valgte i 2007 at fortsætte på en erhvervsuddannelse fra 10.klasse (17,7 % fra 9.klasse), mens kun 26,2 % valgte en erhvervsrettet uddannelse i 2009 (14,3 % i 9.klasse). Og set over et generelt perspektiv, mener UUV, at det skyldes finanskrisen. - Erhvervsuddannelserne

Solrød Center 66-80, 1.Sal www.solroedkoereskole.dk

- Din lokale køreskole

lider under stor mangel på praktikpladser. Det kan være finanskrisen, der spiller ind. Hos UUV er vi i kontakt med flere unge, der stopper, fordi det er umuligt at få en læreplads, siger Mark Jensen. Han påpeger også, at står eleven overfor valget mellem gymnasiet og en erhvervsud-

dannelse, spiller det ind, at man i gymnasiet er ”sikret” i tre år. - Gymnasiet tilbyder et sammenhængende forløb. Man ved, at man fortsætter fra 1.g til 2.g, mens man på erhvervsuddannelserne starter et grundforløb i 20-60 uger – og så er resten usikkert. Og

Fortsættes på side 12

FRA 1. AUGUST OGSÅ ÅBEN OM MANDAGEN Sydkystens

HERREFRISØR BESTÅET Det har taget Theresa 9 mdr. at tage sit kørekort.

KØREKORT

8499.*

* LOVPAKKEN INDEHOLDER: Teori til du har bestået teori-prøven • Manøvrebane kursus (alt incl.) 22 kørelektioner á 45 minutter • Køreteknisk anlæg kursus (alt incl.)

Begrænset antal pladser • Ring for tilmelding · 40 814 293

Mosede Strandvej 25, 2670 Greve

SOMMER

KONKURRENCE Læs mere på side 5, 6 og 7

1. præmie gavekort på kr. 1000,RABAT UGE . JULI TIL FRA LØRDAG D. 25

OG MED LØRDAG

-20%

PÅ ALT

• Smagsprøver • Mange nye produkter

Ingen tidsbestilling Tlf. 4390 3577

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 10 -18 • LØRDAG KL. 9-14

Hundige Strandvej 212A, 2670 Greve Tlf. 4390 7718, info@grevehelsekost.dk www.grevehelsekost.dk

D. 1. AUGUST


2

DIN EGEN LOKALE AVIS

Tirsdag 28.07.09

GREVE NYT

GREVE NYT Den lokale avis til Greves borgere Roskildevej 2, 2680 Solrød Strand Tlf.: 26 80 34 79, Oplag: 16.500 eks. Redaktion e-mail: redaktiongrevenyt.nu Annoncer e-mail: annonce@grevenyt.nu E-mail: info@grevenyt.nu

www.solrodnyt.nu

Lars Zederkof Udgiver Tlf. 2680 2438

Lasse Andersen Medejer Tlf. 2680 3459

Preben Simonsen Annoncekonsulent Tlf. 2680 3149

Anne Kraufeldt Journalist Freelance Tlf. 2680 9458

Erling Borgstrøm Sportsjournalist Freelance

Johnny Lacota Grafiker Tlf. 2680 3729

3,2 mio. kr. til Greve Kommune

Kontakt Greve Kommune Tlf. 43 90 90 90

Salget af KMD giver kroner i kassen

Nyt fra Greve Kommune

”Ikke tøj til Tvind”

Genbrugstøj skal samles ind af Greve Kommune, men hvem skal have glæde af tøjet?

At Tvind-koncernen i mange år har været i modvind, er ingen hemmelighed. Og også byrådspolitikere i Greve læser dagspresse og præges af det, de kaster øjnene på. I hvert fald var Preben Husted (A) helt klar i mælet, da Greve Byråd på sit sidste møde skulle beslutte, hvorvidt indsamlet genbrugstøj

Kristina E. Young Journalist Freelance Tlf. 2680 9458

skal afleveres til én eller flere humanitære organisationer. - Jeg kan godt gå med til at fordele tøjet til flere end bare én organisation, men jeg synes da ikke, at Tvind skal have tøjet, sagde Husted lige ud. Dog blev hans holdning ikke officielt en del af den endelig beslutning i byrådet. At Greve Kommune skal

samle genbrugstøj ind hos borgerne er en del af den nye affaldsplan, der blev vedtaget på sidste byrådsmøde. Det var Venstres Lars Kilhof, der foreslog, at man tilgodeså flere end blot én organisation. Det var flertallet i byrådet med på. ark

BLOMSTER - BRUGSKUNST - ØKOLOGI - FRUGT & GRØNT ÅBNINGSTIDER: Mandag - Torsdag: 10.00 - 18.00 Fredag: 08.30 - 18.30 • Lørdag: 08.30 - 18.00 • Søndag: 09.30 - 18.00

TIL BENT T Å S G A SØND HELE ÅRE KL. 18 Frugt og Grønt samt æg

Brugskunst

100 m2 økologiske dagligvarer

Blomster binderi

Vi laver gavekurve efter eget ønske 600 m2 stort udvalg i potteplanter

Møllesvinget 6 • 2690 Karlslunde • Tlf. 46 15 00 08

www.engstrupgaardblomster.dk

I marts blev det endeligt: Kommunernes Landsforening sælger KMD til EQT og ATP, og provenuet lyder på 600 mio. kr. Da alle landets kommuner undtagen Københavns Kommune havde del i ejerskabet, betyder salget en pæn lille slat penge direkte ned i kommunekassen: 3,2 mio.

kr. får Greve Kommune ud af salget. - Det må siges at være en pæn forrentning. Det kostede nemlig kun Greve Kommune 1 kr. pr. indbygger i indskud, da aftalen blev indgået i 1972, fortæller borgmester Hans Barlach. 1.januar 1972 var indbyggertallet i Greve Kommune

Ny plan for kommunen

på 23.555 borgere. Altså har Greve Kommune betalt 23.555 kr. i indskud – og får nu 3,2 mio. kroner igen. EQT er en kapitalfond, som i forvejen ejer andre danske virksomheder som f.eks. Servicefirmaet ISS og medicinalvirksomheden Dako. EQT ejer 85% af KMD, mens ATP ejer 15%. ark

G: N I R Ø H

Høring om kommuneplan 2009-2021 samt miljøvurdering – borgermøde 3.september Greve Kommune skal til efteråret tage stilling til en ny kommuneplan – men først skal borgerne høres i de forslag, byrådet selv har stillet til kommuneplan 2009-2021. Indtil den 14.september kan man give sit besyv med til de forslag, der omfatter hele 8 hæfter, der handler om alt fra ”børn og unge” til ”vand, land og kyst” og ”miljøvurdering” og ”fritidsliv”. Ligesom man er velkommen til at sende høringssvar og bemærkninger til kommuneplanforslaget og forslag til miljøvurderingen, invite-

rer Greve Kommune også borgerne til borgermøde på Greve Gymnasium torsdag den 3.september kl. 19.0021.30. Forslagene kan ses på Greve Kommunes hjemmeside eller rekvireres på kommunens biblioteker eller i ServiceCentret på Greve Rådhus. Alle høringssvar skal være Greve Kommune i hænde inden den 14.september kl. 12.00, og de skal sendes til: Greve Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve (Eller til teknik@ greve.dk).

HÆFTERNE kan rekvireres på Greve Rådhus.

Hæfterne: Hæfte 1: ”Børn, Unge, Voksne og Ældre”. Hæfte 2: ”Erhverv, Arbejde og Handel”. Hæfte 3: ”Sikker Færdsel, Service og Forsyning”. Hæfte 4: ”Det sunde Fritids-, Idræts- og Kulturliv”. Hæfte 5: ”Vand, Land og Kyst”. Hæfte 6: Rammer for lokalplanlægning i Greve Kommune. Hæfte 7: Retningslinjer for beskyttelse og benyttelse af det åbne land. Hæfte 8: Miljøvurderingen af Forslag til Greve Kommuneplan 20092021.

KYSTEN, vandet og landet er nogle af emnerne, der stilles forslag til i den nye kommuneplan for Greve Kommune. Borgerne kan komme med høringssvar indtil den 14.september. (Foto: Anne Kraufeldt).


DiN EGEN LokaLE aVis

GREVE NYT

Tirsdag 28.07.09

3

Borgmesteren:

”Vi må feje for egen dør”

Hans Barlach ser helst, at greve Kommune går forrest, inden man begynder at inddrage borgeren i kommunens energispare-projekt. men han forventer at være klar med en borger-plan inden for halvandet år - Vi vil gå forrest. Vi bliver nødt til at feje for egen dør. Sådan lyder ordene fra borgmester Hans Barlach. Emnet er klimaet, og det faktum, at Greve Kommune for nylig er blevet klimakommune. Der er tale om en officiel aftale. Udover at byrådet i marts i år vedtog en klima- og energipolitik, så har man netop indgået kontrakt med Elsparefonden om at knække kurven over elforbruget - og med Naturfredningsforeningen om at blive klimakommune. Greve Kommunes vision er stor. Man vil opnå en besparelse på mindst 20 % på el, varme og vand pr. år. En ambition, der kræver en indsats. Og den er kommunen klar til at lægge: - Vi har visioner, og vi må hurtigt i gang med dem. Vi har flere pilotprojekter i støbeskeen. Foreløbig venter vi på at udpege en skole til et pilotprojekt. Skolerne har kunnet byde ind med forslag til, hvorfor netop deres skole skal være med i pilotprojektet, men hvilken skole der vælges, kan jeg først udtale

mig om, når vi har sagen på byrådsmødet til september, siger borgmesteren til Greve Nyt. Trods hemmelighedskræmmeriet er det et faktum, at Greve Kommune har et energibudget på 20-24 mio. kr. om året. Heraf forventer man en besparelse på 4 mio. kr. - Der er en økonomisk side af sagen og en miljømæssig side. Og der er gevinst begge steder. Vi mindsker C02udslippet og sparer en masse penge. Alle skoler skal være med til at reducere el-forbruget, og når først de er kommet godt i gang, skal vi inddrage vores 60 institutioner, fortæller Hans Barlach, der allerede har sat ét pilotprojekt i søen, nemlig indkøbet af to el-biler til kommunen, som Greve Nyt tidligere har omtalt. Hvad med borgerne? De er vel en stor del af Greve Kommunes image som grøn kommune? - Det er naturligvis den vej, vi skal fremad. Borgerne og industrien skal deltage aktivt, og jeg forventer, vi har en konkret plan klar i løbet af

1-1 ½ år. Lige nu har vi ikke gjort os specifikke tanke om, hvordan borgerne skal inddrages. Men jeg ved, at man i Albertslund holder øje med de enkelte familiers varmeforbrug, og hvis det overstiger et maksimum, tager man fat i familien og siger: ”Hov, skulle I ikke lægge en indsats.” Om vi vil gå lige så hårdt til værks, tvivler jeg dog på, men jeg forestiller mig, at vi skal ud med en form for konkret rådgivning, siger Hans Barlach. Han opfordrer bl.a. borgerne til at tage de små skridt på vejen og starte med at tage cyklen på arbejde og bruge sparepærer. Tager du selv cyklen på arbejde? - Jeg har kun 3 km til arbejde, så afstanden er i hvert fald intet problem. Jeg sætter mig op på cyklen de dage, jeg ved, jeg skal blive på rådhuset. Men jeg må også indrømme, at det ikke er ret mange dage, det drejer sig om. Jeg skal jo til møder hele tiden og kan lige så godt møde om morgenen i Vordingborg som

klimakommunerne skal først og fremmest forpligte sig til en årlig reduktion i Co2-udledningen på minimum to procent. Dernæst skal kommunen lave en opgørelse over den nuværende Co2-udledning. Den opgørelse skal danne grundlag for at følge reduktionerne år for år. næste skridt er at udarbejde en klimahandlingsplan. Planen skal beskrive, hvordan kommunen vil nå målet. og endelig skal planen naturligvis implementeres, og udviklingen skal overvåges. For at sikre at kommunerne har de bedste forudsætninger for arbejdet med at nå målet, har Danmarks naturfredningsforening af rambøll fået udarbejdet en vejledning, så kommunerne kan få overblik over deres Co2-udledning og følge deres kamp for at nå målet om en reduktion på mindst to procent om året. elspareFonden tilbyder kommuner, regioner, staten og større, private virksomheder en kurveknækkeraftale, der har til formål at knække elforbrugskurven. Det sker ved at fastsætte præcise mål for, hvor meget og hvordan reduktionen i elforbruget skal realiseres. aFtalerne er med til at spare strøm for mange millioner kroner i den offentlige sektor. som en del af aftalen stiller elsparefonden en række værktøjer og sparring til rådighed – f.eks. inden for adfærd, indkøb og drift.

graFen her viser, hvordan elforbruget ser ud i danske boliger. Hvor kan du spare? (grafik: elsparefonden).

Borgmester Hans Barlach har 3km fra hjem til arbejde, og cyklen er derfor et transportmiddel, der sagtens kan bruges, når han møder på greve rådhus. men når man er borgmester med møder over hele sjælland er det dog begrænset, hvor tit man kan nøjes med cyklen. (Foto: Anne Kraufeldt)

i Greve, så størstedelen af tiden bliver jeg tvunget til at bruge bilen, siger borgmesteren. Han har i 2 ½ år arbejdet hårdt for at få gennemført det store klima-projekt. - Vi har investeret 15-20 mio. kr. i projektet, og jeg forventer mig rigtig meget. Det har været en lang kamp, men nu har vi skrevet under, og så må vi ellers hurtigt derudaf… Med de to aftaler har Greve Kommune forpligtet sig til at reducere både CO2-udledningen og elforbruget med mindst to procent om året frem til 2012. Greve Nyt ville gerne have spurgt kundechef i Elsparefonden, Christian Jarby, om Greve Kommunes initiativ, og om hvordan Greve får borgerne med på spare-bølgen, men desværre holder Elsparefonden ferie i disse uger. I stedet siger Christian Jarby i en pressemeddelelse: - Jeg vil gerne rose Greve Kommune for at tænke meget helhedsorienteret, når det gælder energispareindsatsen. Det er ambitiøst, at kommunen tager fat på hele energi-

området på én gang- men det er også klogt, fordi der vil opstå en masse synergieffekter mellem områderne,

fordi energispareindsatsen bliver grundigt tilrettelagt fra starten. ark

Vi åbner efter fe rie mandag den 3. au gust

med alle vore spec

ialiteter

Bagels

Vælg mellem vegetar, kylling & bacon, røget laks, rejer, tun, flæskesteg. Alle bagels serveres m. cheese creme, salat, tomat, agurk, peberfrugt, løg, jalapeños, syltede agurker, cheddar ost kr. 38,og sennep/karrydressing

Smørrebrød

Håndmadder kr. 11,Store håndmadder kr. 18,Uspecificeret smørrebrød kr. 25,-

Hjemmelavet frikadelle Frikadelle Frikadelle m. kartoffelsalat & surt

kr. 14,-

kr. 32,-

Hundige Strandvej 192, 2670 Greve, Tlf. 4369 0600, www.xin.dk/strandens Mandag-fredag kl. 7.00-14.00 Lør-, søn- og helligdage åbent for arrangementer


4

DIN EGEN LOKALE AVIS

Tirsdag 28.07.09

Læs mere på www.grevenyt.nu

POLITIRAPPORTEN ”Hent dine nøgler, når du er ædru”

En 21 årig mand fik beslaglagt sine bilnøgler, da en patrulje stødte på ham natten til mandag den 20.juli kl. 01.25. Manden stod ved sin bil på en Shell-tankstation på den sydgående del af Køge Bugt Motorvejen. Politiet skønnede manden spirituspåvirket og var overbeviste om, at manden kunne finde på at køre i bilen, så snart politiet var kørt fra stedet. Derfor tog man bilnøglerne med sig med beskeden om, at manden kunne hente sine bilnøgler når han blev ædru.

Indbrud i villa Tirsdag 21.juli kl. 17.03 blev et indbrud i en villa på Tavleager anmeldt. Indbruddet skete mellem mandag kl. 07.00 og kl. 17.00. En dør var brudt op og man havde stjålet et B&O-anlæg og smykker. Stjal PH-lampe Tyvene stjal en PH-lampe - ”koglen” – da de begik indbrud i en villa på Blåhusvej. Indbruddet skete i tidsrummet mellem mandag kl. 15.00 til tirsdag kl. 08.50. Indbruddet blev anmeldt onsdag den 22.juli kl. 08.57. Tyvene skaffede sig adgang ved at knuse en rude i villaen.

Tyve med røde kasketter Et vidne så tre mænd med røde kasketter køre bort i en gammel, koksgrå Peugeot 306, da der havde været indbrud i en villa i onsdags i Blågårdsparken. Kl. 17.19 blev indbruddet anmeldt, men tyveriet var sket mellem tirsdag kl. 21.00 og onsdag kl. 09.00. Et vindue var brudt op, og der var stjålet et fjernsyn. Bilens registreringsnummer lignede ”YL58….”, og der var tale omen meget larmende bil. Lokalpolitiet i Karlslunde vil gerne tale med vidner, der ved, hvem der kører i sådan en bil, eller som ved, hvor bilen er. Ring 114.

GREVE NYT

UGENS KOMMENTAR: ANNE Kraufeldt, Journalist, GREVE Nyt, redaktion@solrodnyt.nu

Klimaet afhænger af dig Greve Kommune har sat alle skibe i søen for at komme forrest i kampen om at være den førende kommune, der kæmper for klimaet. Co2udslippet skal ned, og elkurven skal knækkes. Der er derfor skrevet kontrakter med Elsparefonden for at knække el-kurven og med Naturfredningsforeningen for at blive klimakommune. Et ambitiøst projekt, der er tiltalende nok i sig selv. Men det er jo ikke gjort med de ord, der er nedfældet på et stykke papir. Der skal handling bag, og Greve Kommune er allerede godt på vej. Der er købt elbiler, pilotprojekter er undervejs og til september afholdes ”Sund

og Grøn” for at involvere borgerne. Og det er her, vi borgere kommer ind i billedet. For det er ikke nok at sige: ”Den klarer kommunen”. Der skal et personligt ansvar til. Jeg mødte engang en herre, som absolut intet ville gøre for miljøet. ”Jeg er bedøvende ligeglad”, sagde han. ”Se på kineserne, der forurener så voldsomt. De er 1,3 milliarder mennesker. Jeg kan alligevel ikke gøre en forskel”… Men det er naturligvis noget forsludret vrøvl. Selvom det ikke kan måles og vejes på verdensplan, at Hr. Pedersen har købt et energimærket køleskab, slukker for vandet, når han

børster tænder og slukker lyset i det værelse, han ikke befinder sig i, så er det som bekendt de små bække, der gør en stor å. Og meningen er, at alle verdens Hr. Pedersen’er lader de små bække løbe sammen, så vi kan reagere på den katastrofale klimakurs NU. Det får konsekvenser, hvis vi bliver ved med at lade stå til og sige: ”Jeg kan alligevel ikke gøre en forskel”. Jo, du kan! Du kan være en rollemodel, du kan vise dine børn, hvordan en ansvarsfuld verdensborger opfører sig. Greve Kommune går forrest – det er netop de små ting, der gør hele forskellen. ark

Voxpop i Greve Nyt Tager du cyklen på arbejde? Vivian Kure,

Sommerperler fra Dotto Lidio Fior d’Arancio – Moscato Spumante Normalpris 100,NU 6 fl.

390,-

Chalot Thomsen: - Ja, jeg tager cyklen, når bilen ikke er til rådighed. Men jeg må indrømme, at jeg hellere vil sidde i en bil, selvom det er superdejligt at cykle, når man endelig kommer af sted. Jeg har netop haft en periode på fire måneder uden bil, og da tog jeg toget – for første gang i 6 år!

Spar 210,-

Besøg os på Lageret – masser af forskellige vine til superpriser, kom og gør en god handel. Du kan smage vinen inden du køber!

LGe LAejGenE23R, KSildA ebrønd

Byv .00-1900 Mandage kl. 14 r den du købe Smag vinen in

AK’s Vine Delight ApS Vinkelvej 4 2670 Greve Telefon 4053 1957 6081 8370 kontakt@akvine.dk www.akvine.dk Lagersalg Byvejen 23, Kildebrønde 2670 Greve

Naja Meier Olsen: - Jeg cykler til stationen en gang imellem. Eller tager jeg bilen hele vejen for jeg bor på Frederiksberg og arbejder i Greve. ark

Orkideen, Greve Midtby Center: - Jeg tager altid bilen. Jeg bor i Ringsted og starter morgenen med at køre på torvet efter varer. Så den kan jeg ikke undvære. Hvis jeg skal møde direkte i butikken, tager jeg motorcyklen i sommerperioden. Den forurener mindre. Og jeg kan se, hvor meget forurening, der er på motorvejene, for jeg er helt sort, når jeg kommer hjem.

Jannie Pedersen: - Jeg tager toget. Jeg bor under et minut fra stationen og jeg er 14 minutter om at komme på arbejde, selvom jeg bor i Sydhavnen og arbejder i Greve. Det er hurtigt, nemt og effektivt. Jeg har cyklet én gang. Men der er 18 km hver vej, så det var for motionens skyld, ikke fordi det kan lade sig gøre til hverdag. Jeg cykler dog meget, når jeg kommer hjem.w

Intet stjålet i Danske Bank En vekselautomat blev brudt op, da ukendte gerningsmænd begik indbrud i Danske Bank i Greve Midtby Center mellem torsdag kl. 03.30 og 03.33. Danske Bank anmeldte sagen torsdag kl. 09.30, men der var intet stjålet fra pengeinstituttet.


GREVE NYT

Din egen Lokale avis

Tirsdag 28.07.09

Tillykke til de heldige vindere fra sidste udgave af Greve NYT: Vinder af gavekort på kr. 1.000,-: Anny Blynert, der vandt et gavekort til Sadolin Farvehandel

Vinder af Sommerfrakke fra Aya Naya, sponseret af Max & Mini: Yvonne Wager

s ’ T Y N e v e Gr

Vinder af Gavekort på 10 specielle brød fra Strandvejens Bageri: Vivi og Henry Nielsen

Sommer konkurrence

Soljagten er i gang. Den danske sommer kan være lunefuld og solen gemmer sig tit bag mange skyer. Vi har også sommersolen med på sommersiderne, men som i det danske vejr er solen også blevet gemt i annoncerne fra de forskellige annoncører. På denne side og de næste 2 sider skal du prøve at finde alle de sole, som vi har gemt. Når du har det rigtige antal skal du krydse resultatet af på kuponen og sende den til Greve NYT. (Solen i kuponen tæller ikke med).

Hvor mange har vi gemt i annoncerne på de efterfølgende sommerkonkurrence sider Husk: Solen i denne kupon tæller ikke med

Sæt kryds

6

7

8

Du har så mulighed for at vinde fine præmier, som er udloddet af nogle af annoncørerne, samt to gavekort, som er udloddet af Greve NYT.

Navn:_________________________

Præmierne:

_______________________________

Adresse:______________________

1. præmie Gavekort på kr. 1.000,- til en af annoncørerne i sommerkonkurrencen, som du selv vælger.

Telefon:_______________________

2. præmie Gavekort på kr. 250,- til en af annoncørerne i sommerkonkurrencen, som du selv vælger.

_______________________________

Mit gavekort ønskes udstedt til følgende annoncør:

Kuponen skal indleveres på Greve NYT, Roskildevej 2, 2680 Solrød Strand senest fredag den 7. august kl. 12 og vinderne får direkte besked, samt vil blive offentliggjort i avisen den 11. august.

5


Din egen LokaLe avis

Tirsdag 28.07.09

Vores stærke specialkrydrede

Mexicanske Kylling

greve nYT

ALT I KETCHER SPORT Vi har udvalget og ekspertisen, kig ind

Helt sikkert en af dine nye favoritter

1/2 specialkrydret grillet kylling

Opstrengninger fra dag til dag

gratineret med ost, hertil ris og stegte friske grøntsager som bliver tilberedt mens de venter (middel stærk) kr.

59,CENTER PIZZA

Greve Midtby Center 8G, 2670 Greve

BURGER HOUSE

www.grevecenterpizza.dk - Tlf. 43 69 01 20

Udbringning kl. 15.00 - 21.30

Skal dit firma løbe DHL-stafet eller Mosede Fort-løbet? Så har vi løbebluserne med dit firmalogo. Få 5 Newline løbe-t-shirts med jeres firmalogo i en farve.

KUN

920,-

+ moms

(Firmalogo i flere farver og flere t-shirts - ring og hør om pris).

30%

Få i uge 31 på løbesko og fodboldstøvler (Gælder ikke i forvejen nedsatte varer).

Greve Sport www.grevesport.dk

Greve Strandvej 30, 2670 Greve • Telefon 4390 0203

(kun ved køb over kr. 70,-) Kørsel kr. 25,-

www.ketcherxperten.dk Ketcherxperten // Håndværkervænget 21 b // 2670 Greve Tlf.: 43 901 902 // Fax: 43 901 906 // www.ketcherxperten.dk

Mandag-fredag kl. 10.00-18.00, lørdag kl. 10.00-14.00

Kinesisk Købmand & Vinhandel Vi er flyttet Hos AiWing, Kinesisk købmand & Vinhandel har vi mere end 500 forskellige Asiatiske varer på hylderne fra Thailand, Kina, Vietnam, Japan, Indien m.v. Vi får friske asiatiske grøntsager og krydderurter samt orkideer direkte fra Thailand med flyet 2 gange om ugen. Vi kan bryste os med god service og erfaren vejledning, når du skal lave mad fra Østasien. Vi glæder os til at se dig!

300 meter til helt nye flotte lyse lokaler dog stadig på strandvejen – fra Hundige Strandvej til Greve Strandvej 38A. Stadig samme telefonnr.

4390 9610

Hundige Strandvej 48 2670 Greve • Tlf. 4390 0320

www.aiwing.dk Åbningstider: Mandag-fredag 10-18, lørdag 10-15, søndag 10-15

Lukket fra og med d. 9. juli og starter i de nye omgivelser d. 4. august

Soljagten er i gang = 50% = 70% HOLD ØJE MED PRIKKERNE OG SPAR

DAGENS BUKET

6

Flotte sommerbuketter

100,Orkidéen

Greve MidtbyCenter - 2670 Greve - tlf. 43 90 43 89

Sender over hele verden

Greve Midtby Center 8F • 2670 Greve Tlf. 43 60 07 37

SOMMER KUP

15% RABAT Tilbuddet gælder indtil 15/8 ved køb af komplet køkken min. 10 elementer, bordplade, sokkel, greb og vask.

Hundige Strandvej 29 • 2670 Greve Tlf. 4396 1678 • www.tpkoekken.dk


Din egen Lokale avis

GREVE NYT

s ’ T Y N e v Gre

Sommer konkurrence Træbeskyttelse

PIZZA å

ogs

DET ER BUNDEN DER GØR DET

Vores alm. pizza

Pinotex Classic

Transparent oliebaseret træbeskyttelse, som giver god beskyttelse mod blåsplint og skimmelsvamp. SPAR Før 459,6 liter

299,-

Bages med ægte princess hvedemel og vegetabilsk olie.

Fra kr.

Vores Deep Pan pizza

Her bruges samme fine dej, dog hæver den længere så din pizza er mere luftig.

eret

Oliebas

www.sadolinfarveland.dk www.sadolinfarveland.dk

Hundige Strandvej 216, 2670 Greve, Tlf.: 43 90 05 72

ENES

Fra kr.

53,-

Pizza & Grill Greve Strandvej 10, 2670 Greve Tlf. 43 69 21 23

De ringer - vi bringer!

Kørsel fra kr. 30,-

BØRNETØJ

Soljagten er i gang I DENNE U FERIELUK GE KET fra mand

ag d. 3. au gust åbner vi m ed spænd ende nye efterå rsvarer

STRANDVEJENS BAGERI

BRØD

DU KUN FINDER HOS OS! Strandvejens Gourmetbrød med kerner - Økologisk kærnemælk - Durum hvede - Kaffe + hvidtøl

Strandvejens Gourmetbrød med u/kerner - Økologisk kærnemælk - Durum hvede - Olie - hvidtøl

Strandvejens Græskarbrød - Saltede olieristede græskarkerner - hvidtøl

Strandvejens Rødvinsbrød - Rødvin - Italiensk hvede - Kaffe

Pris pr. brød kr. 30,-

Kig ind og få brød du aldrig har smagt før... Hundige Strandvej 192. 2670 Greve. Tlf. 43 90 93 64

Strandvejens Bageri - Hundige Strandvej 55 - 2670 Greve - Tlf. 43906159

7

SKOLE TASKER Greve Midtby Center 6H, Telefon 3535 2670, a-zacho@a-zacho.dk

www.a-zacho.dk

Greve

GAMES STORT UDVALG I PS2 - PS3 - PC - X-BOX - WII

42,-

Hertil gode råvare - så du får den perfekte smagsoplevelse

160,-

Tirsdag 28.07.09

-10% på udvalgte varer i butikken

Vi har også Bakugan, Live rollespil, Warhammer, Gametilbehør, kom ind og kig

Greve Midtby Center 12 B • 4369 0299


8

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 28.07.09

greve nYT

Tidligst rent drikkevand i midten af august Greve NYT kigger tilbage på en måned med forurenet vand, diarré og masser af besvær for Tune-borgerne – desværre kan de se frem til en måned mere uden frisk vand i hanerne Det startede med en række sygdomstilfælde tilbage i juni måned. Og siden har borgerne i Tune kæmpet en brav kamp for at få dagligdagen uden rent vand til at hænge sammen. ”Mandag den 22.juni: Borgerne skal fortsat koge vandet” Små som store, unge som gamle bukkede under med maveonde og diarré. I alt 100 tilfælde i de første dage. Og straks kom embedslægen og Fødevareregionen ind over: Var det drikkevandet, den var gal med? Og som alle ved nu: Ja, den var i høj grad gal med drikkevandet. Flere Tune-borgere blev testet positive for cam-

pylobacter-bakterier, og mens man stadig arbejdede hårdt for at finde smittekilden, blev der iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt Tuneborgerne: Deres adfærd og færden skulle kortlægges. ”Torsdag den 25.juni: ”Udredningsarbejdet er kompliceret”, siger Chef for Center for Teknik- og Miljø, Jesper Brandt.” 742 borgere endte med at svare på den elektroniske spørgeskemaundersøgelse. En undersøgelse, der netop var tilrettelagt via internettet, da tiden spillede en væsentlig faktor. ”Tirsdag den 30.juni: Vandet er hovedmistænkt. Antallet af smittede dog stærkt

nedadgående efter kogeanbefalingen blev indført” I starten af juli måned måtte kommunen gribe ind for at lette hverdagen for de hårdt trængte borgere. Der blev opsat nødposter med rent drikkevand på Tune Borgerhus og ved Superbest, så alle - ikke kun udsatte borgere, skoler og institutioner - kunne hente rent drikkevand. Varmen var selvfølgelig en vigtig faktor i den beslutning. Torsdag den 2.juli: Teknikere er i gang med at undersøge ledningsnettet med råvand for fejl - der kan være trængt en kortvarig forurening ind… Og fredag den 3.juli kom den glade besked: ”Tuneborgerne får rent drikkevand igen”.

I Danmark tager vi rent drikkevand som en selvfølge men den sidste måneds forurening i Tune viser, hvor prisgivet man er uden frisk vand fra hanen. (Foto: Colourbox). Tekniske undersøgelser havde afsløret en læk i det private vandværk Tune vandværks ledningsnet til råvand. Drikkevandssystemet renses, men det tager tid. Kommunen anslog, at alle skulle have rent drikkevand den 17.juli. Desværre kom det ikke til at passe… Mandag den 6.juli: Kogeanbefaling gælder fortsat. ”Borgerne tålmodighed har imponeret os rigtig meget i denne tid, og nu kan vi endelig melde, at vi er tæt på mål,

siger Jesper Brandt.” Men glæden varede kort. Trods udmeldingerne om rent drikkevand, konstateredes det ved en sikkerhedskontrol, at der tilsyneladende er flere forureningskilder end først antaget. - Vi har anmodet om hjælp fra et rådgivningsfirma, der har meget stor ekspertice på dette område. Vores rådgiver hjælper os med meget systematiske undersøgelser , og vi er forhåbentlig klar med en ny tidsplan i midten af uge 30 , sagde kommunaldirektør Jesper Zwisler den 14.juli.

Tirsdag den 15.juli: Gennemskylning fortsætter. I går – efter redaktionens deadline – holdt Greve Kommune borgermøde for at give Tuneborgerne indblik i processen og besvare de spørgsmål, der unægtelig trænger sig på, når man har været uden rent drikkevand i en måned. Desværre er meldingen fra Greve Kommune klar: Borgerne skal ikke regne med rent drikkevand før – tidligst – i midten af august. ark

Forældre og pædagoger på barrikaderne

Med 1.311 underskrifter under armen gik borgerne til formanden for Børne- Og ungeudvalget, Brigitte Jerkel

Om madordningen i Greves institutioner skal se ud, som Børne- og Ungeudvalget tidligere har forslået må tiden vise. Efter sommerferien skal punktet til behandling igen. (Foto: Colourbox).

I starten af juli bankede 30 borgere på døren på Brigitte Jerkels kontor på Greve Rådhus for at overrække 1.311 protestunderskrifter, som var samlet ind i mod Børne- og ungeudvalgets forslag til madordning fra 2010. Ved overrækkelsen var der repræsentanter fra forældrebestyrelser fra Greves institutioner, samt pædagoger, dagplejere og utilfredse forældre. Underskriftindsamlingen kørte i ferieperioden juni og juli måned, men alligevel udgør underskrifterne ca. 60 % af institutionens forældre, når man tager to- og trebørnsfamilier med. Mødet startede med, at Brigitte Jerkel bød velkommen, hvorefter Lotte Skov overrakte underskrifterne til Brigitte Jerkel, som også selv blev opfordret til at underskrive, da hun selv er mor. Men uden held. Brigitte Jerkel blev gjort opmærksom på, at utilfreds-

heden drejer sig om, at vuggestuebørn skal betale 900 kr. for ringere mad fra 2010 i stedet for 300 kr., som i dag gives for en god madordning, og at børnehavebørn skal have smurt mad af deres pædagoger. - I de sidste fire år er der blevet skåret i pædagogtimerne, så derfor må en kommende madordning ikke tage mere tid fra de hårdt pressede pædagoger, som i forvejen mangler tid til at få hverdagen til at hænge sammen. Vi forstår heller ikke, at kommunen skal have et overskud på 4-5 mio. kr. af de penge som opkræves til mad af forældrene samt statens tilskud, siger Lotte Skov, talsmand for gruppen. Brigitte Jerkel kommenterede, at hun vil tage protestunderskrifterne med i sine overvejelser til de kommende forhandlinger omkring ny madordning, da tilskuddet er forhøjet fra staten og nye forhandlinger var på vej i

august. Forældrene ville gerne vide, om man kunne ”få håndslag på”, at de penge, som bliver opkrævet til en madordning, også bliver brugt på mad, men det var Brigitte Jerkel ikke i stand til at give. Desuden stillede man spørgsmål til valgløfterne i 2005, og om 1.viceborgmesteren følte, hun havde levet op til sine egne løfter, og det syntes Brigitte Jerkel var gået ”rigtig godt”. Svaret blev dog mødt af en del protester, og der blev givet udtryk for, at Greves institutioner i dag kun hænger sammen, fordi der er ildsjæle blandt Greve pædagoger. Til slut blev Brigitte Jerkel inviteret til institutionen Neptun for at se, hvordan en institution ser ud og hvordan den fungerer, men da formanden for Børne- og Ungeudvalget selv tidligere har arbejdet i en institution, takkede hun høfligt nej.


DiN EGEN LokaLE aVis

GREVE NYT

Tirsdag 28.07.09

9

GREVE MIDTBYCENTER Et selvejet supermarked hvor vi sætter kvalitet i højsæde og hvor service er en selvfølge...

Købmand Jens Kvist Drejgaard, SuperBest

Købmandens

KUN SØNDAG

NUGAN Estate Shiraz

Black & White Label 2007 Nugan er familiejet med moderen Michele Nugan ved roret. Hun er ekstremt kvalitetsorienteret, så det er ikke uden grund, at hendes vine vælter sig i strålende anmeldelser. Black & White er lavet på første klasses druer fra Riverina, Sunraysia og King Valley. En del af vinen er modnet på barriques. Bouqueten er intens med aromaer af modne mørke bær, blommer, krydderier, lakrids, vanille og blid eg. Smagen er overordentlig fyldig og forener styrke med blødhed. Frugten fremtræder moden og giver dybde. Eftersmagen er lang og lækkert krydret.

S I R P ½

10 stk. bananer

1 flaske

39

95

KU N KR.

10.-

SPAR OP TIL 4000 Normalpris pr. flaske 7995

liter pris v/1 stk. 53,27

Mandag - fredag kl. 8.00-19.00 • Lørdag kl. 8.00-17.00 • Søndag 2. aug. kl. 10.00-16.00

GREVE MIDTBYCENTER 2C • 2670 GREVE BEMÆRK! Tilbudene gælder kun hos SuperBest Greve Center

P

BYENSAlleBEDSTE denne sidetilgælder d. 2. august2008 2009 tilbudene gælder fra Tilbuddene mandag den på 8. september og med søndag den 13. s14ptember forfor trykfejl, og udsolgte udsolgtevarer varer PARKERINGSPLADSER Forbehold Forbehold trykfejl,afgiftsændringer afgiftsændringer og

vvvvvvvvvvvvvvvvv v


10

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 28.07.09

Købmandens

HUSK SØNDAGSÅBENT D. 2. AUGUST 2009 Gran Bosco Trionfo

Castello Venezi Amarone 2004

Bouqueten har præg af bær, lidt eg og krydderier. Smagen er blød med moden frugt der krydres i eftersmagen. Den er mellemkraftig til kraftig og egner sig til de fleste kødretter.

75 cl. - Italien

Normalpris pr. flaske 14995

FRIT VALG

95

3 FL.

95

SPAR 70,-

129.-

SMAGT OG VURDERET AF SOMMELIER RICO JØRGENSEN, TIL AT KOSTE 100 KR. - PR. FLASKE!

SPAR OP TI L

85

110

75 cl. - Italien

At Gran Prugnello ikke er en DOC eller DOCG vin, skyldes at Piccini foruden Prugnello (Sangiovese) også har brugt Cabernet Sauvignon druer i vinen, og det er ikke tilladt i en DOC eller DOCG. Gran Prugnello er en velafbalanceret, elegant og intens rødvin. Farven er dyb og mørk, og efter en kort iltning åbner bouqueten sig med en duft af sorte kirsebær, blommer, lakrids og milde krydderier. De 8 måneders lagring på egetræs-fade fornemmes på den let krydrede smag og de bløde tanniner. Gran Prugnello vil være en flot ledsager til smagfulde retter med dyre- og fuglevildt, til kalve- og oksekød samt til modne skæreoste.

6 flasker

Piccini Chianti Riserva 75 cl. Italien

2 FL.

Pertinace, Cantina Vignaioli 2005

Marken Castellizzano er på 1,3 ha. og ligger i kommunen Tresio. Bouqueten er kompleks med markante og druetypiske (Nebbiolo) bæraromaer. Smagen har race, frugtrigdom og kontrolleret styrke. Flot nu og viludvikle sig i 5-7 år. Normalpris pr. fl. 199,95

FRIT VALG

99

95

200.-

1/2 PRIS

SPAR 100,-

00

20 SPAR OP TI L

Det er de unge Piccini’er (de to søskende Mario og Martina) der sidder ved styrepinden i det moderne og fremadstormende firma. Stoltheden ved at levere høj kvalitet til en altid fornuftigt pris er gennemgående og til deres Chianti Riserva er det kun de bedste Sangiovese druer (100 %) der anvendes.

Super Toscanaer

Barbaresco Cru Castellizzano

Kåret i Rabatten til bedste Bag-in-Box til prisen!

RISERVA FRA CHIANTI MED GIGANTSUCCES!

Gran Prugnello

100.-

Rhône, Blanc eller Rosé.

79

Paolo Grigoli har lavet Gran Bosco i samme ånd som når han producerer en stor Amarone, men har under processen tilføjet lidt her og der, for at ramme lige præcis den karakter og de nuancer i vinen, som gør den værdig til at Paolo Grigoli vil kalde den for: Trionfo (triumf)

Bouqueten er kompleks med modne bær, blid eg, lidt vanille, lakrids og krydderier. Smagen er ligeledes kompleks med en bred frugtvifte der finder sammen med bløde tanniner, diskret eg og delikate krydderier.

La Cuvée Frankrig

3 liter

Stor vin til fantasipris

Dessilani Barolo d.O.C.g. 2004

79

greve nYT

Spar op til 159,70

Chapelle St. Arnoux Lirac, Frankrig Endnu et Rhone hit fra Arnoux et Fils. Vine fra Lirac minder mest om en let udgave af Chateauneuf du Pape. Robust og fyldig duft af mørke bær, skovbær med et strejf af peber. Smager er elegant krydret med blød lang eftersmag. Velegnet til røde bøffer og fjerkræ, gerne med en kraftig sauce eller krydderier. Ugens vin i Søndagsavisen. Ugens vin i JP. 5 stjerner på Vinavisen.

2 FL.

100.-

80

SPAR 79

Shiraz/Cabernet Sauvignon Bouqueten har mørke bær, krydderier, meget diskret eg, lidt vanilje og tobak. Smagen fremtræder fyldig med stor frugtrigdom.

Bouqueten har præg af stenfrugter, melon, diskret eg og lidt citrus. Smagen har fin fylde og frugten fra druen slår godt igennem.

Normalpris pr. box 13595

3 liter

99

95

SPAR OP TIL 3600 liter pris v/3 l. 33,32

29

GREVE MIDTBYCENTER 2C • 2670 GREVE BEMÆRK! Tilbudene gælder kun hos SuperBest Greve MidtbyCenter

P

BYENSAlleBEDSTE her til og med 1. august2008 2009 tilbudene gælder fra Tilbudene mandag den 8. gælder september til og medlørdag den 13.den s14ptember forfor trykfejl, og udsolgte udsolgtevarer varer PARKERINGSPLADSER Forbehold Forbehold trykfejl,afgiftsændringer afgiftsændringer og


DiN EGEN LokaLE aVis

GREVE NYT

Købmandens

99

95

11

HUSK SØNDAGSÅBENT D. 2. AUGUST 2009 Bacardi rom 70 cl. White, Black, Limón, Razz, Apple eller Grand Melón.

liter pris v/1 stk. 142,79

KUN TORSDAG, FREDAG, LØRDAG

1,5 liter

Carlsberg Sport

SPAR 42 OP TIL

Tirsdag 28.07.09

00

Afhentningspris

8

Max 6 flasker pr. kunde

95

STORKØB

+ pant Langt under

1/2 pris

98.-

18-20 stk. 1,8 kg Danske fadkoteletter

Spar op til 63,82

2 lækre entrecoter

350 g skåret af oksefilet med fedtkant

59

95

Dansk ovnklar svinekam med svær, uden ben

1,9-2,1 kg

89.-

Dansk kød med 8-12% fedt

89.Dansk ovnklar svinekam med svær, uden ben

Cola, Cola Light, Topform, Topform Light, Squash eller Squash Light. Højst 6 flasker pr. kunde til den anførte pris i tilbudsperioden - derefter er prisen pr. flaske kr. 11,00 + pant.

Spar op til 4,05

K

6

95 +pant

G A D N U N SØ Ca.2,5 kg

Oksefilet med fedtkant

steges hel eller udskæres til bøffer.

299.-

Pr. 1/4 kg

Spar op til 57,79

1,5 - 1,7 kg

Kg-pris 171,28

2 liter Harboe Sodavand Afhentningspris

STORKØB

10.-

2 kg hakket dansk svine-/kalvekød 8-12%

Spar op til 110,75

STORKØB

GREVE MIDTBYCENTER 2C • 2670 GREVE BEMÆRK! Tilbudene gælder kun hos SuperBest Greve MidtbyCenter

P

BYENSAlleBEDSTE Alle tilbudene gælder til til ogogmed 1. august2008 2009 tilbudene gælder fra mandag den 8. september medlørdag den 13.den s14ptember forfor trykfejl, og udsolgte udsolgtevarer varer PARKERINGSPLADSER Forbehold Forbehold trykfejl,afgiftsændringer afgiftsændringer og


12

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 28.07.09

greves elever vælger erhvervsuddannelser fra Til sammenlignin er inddraget frafald blandt afgangseleverne far sommeren 2007 og samtidig er den enkelte skole sammenholdt af afgangselever det pågældende år. Total set, viser figur 9 et samlet fald på 1,1 procentpoint i hele UUV’s område. Figur 9 frafald fordelt iver afgangsskoler sammenlignet med afgangselever fra sommeren 2007

Tune Skole Tjørnelyskolen

Afgangselever i 2007 Afgangselever i 2008

Strandskolen Mosedeskolen Krogårdskolen Karlslunde Skole Hundigeskolen Hundige Lille Skole Holmeagerskolen Hedelyskolen Greve Tiendeklasseskole Greve Privatskole Gersagerskolen Damagerskolen 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Graf over frafald på de enkelte skoler i Greve. Den røde streg dækker over antallet af afgangselever, der faldt fra i 2007. Den blå er tallene fra 2008.(Kilde: www. uuv.dk) gymnasierne gør det godt! De trækker med deres sociale liv og deres spændende linjer, siger centerlederen. Selvom UUV har sat stor fokus på, at de elever, der er parate til at tage på en videregående uddannelse

efter 9.klasse, skal gøre det, så er der i Greve sket et fald: 34,8 % af alle 9.klasses elever ønskede at tage 10.klasse med i folkeskolen, mens det tal lød på 29,9 % i 2007. - 10.klasse er populært på grund af det sociale liv. Man

vil gerne være på en skole, hvor der er mange andre på ens egen alder. Og det trækker, at venner og veninder vælger et år mere i folkeskolen. Dem, der har behov for et år mere i folkeskolen, skal selvfølgelig gå i 10.klasse.

Men hos UUV forsøger vi at overtale de elever, der er parate, til at forlade folkeskolen efter 9.klasse. Vi har lagt en stor indsats netop her, og hele Køge Bugt-området har da også et ”10.klassesvalg”, der ligger under landsgennemsnittet, fortæller Mark Jensen. Men de mest populære statistikker – set i kommunalt regi – er statistikkerne omkring skolernes frafaldsprocent hos afgangseleverne. De tal bliver nøje gransket rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne. Hundigeskolen, Damagerskolen, Hedelyskolen, Holmeagerskolen, Mosedeskolen, Karlslunde Skole og Tune Skole havde alle flere frafald i 2007 end i 2008, mens man på Gersagerskolen, Krogårdsskolen, Tjørnelyskolen og Strandskolen skal til at se nærmere på, hvorfor flere afgangselever faldt fra i 2008 end i 2007.

greve nYT

Fortsat fra forsiden - Det er klart, at tallene er vigtige for skolerne, for de kender jo de børn, der falder fra. Tallene giver anledning til refleksion. Og de kan derfor sætte målrettet ind overfor de elever, der kræver ekstra

ressourcer, fortæller Mark Jensen. 7 elever faldt fra på Greve Gymnasium i 2008. Alle tal og statistikker fra de enkelte kommuner i Køge Bugt kan ses på uuv.dk. ark

over dobbelt så mange ”vestlige” unge dropper ud Unge med anden etnisk baggrund end dansk kan væres stolte af UUVs statistik om frafald. Det viser sig nemlig, at fleste unge med dansk baggrund falder fra deres uddannelser i forhold til unge med en ikke-vestlig baggrund. Når man kigger på tallene i hele Køge Bugt-området, der i denne forbindelse tæller Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner, er 701 elever på ét år sprun-

get fra en uddannelse ud af 5.580 unge med vestlig baggrund. Det svarer til 13 %. Kun 42 unge med en ikke-vestlig baggrund er sprunget fra en uddannelse. Ud af i alt 720 unge giver det en frafaldsprocent på 7 %. Altså halvt så mange frafald fra ungdomsuddannelserne blandt de ikkevestlige sammenlignet med de vestlige unge i samme periode. ark

2000 børn og voksne til børnefestival Sigurd Barret på scenen på Mosede Fort lørdag den 15.august Lørdag den 15. august fra klokken 13.00 til 17.00 inviterer Karlslunde Strandkirke børn og forældre til festival ved Mosede Fort. Det er 4. år i træk kirken laver et særlig børneevent. Siden starten i 2006 har der hvert år deltaget omkring 2000 til Karlslunde Børnefestival. Musikeren og tv-værten plakat 60x80_2009 v2.qxp

02-07-2009

11:57

Sigurd Barret går på scenen kl. 13.30 med en særlig udgave af programmet ”Sigurds børnetime”. Den populære tv-vært har lovet at blive på pladsen efter sin optræden, så der bliver mulighed for at sikre sig en autograf. På scenen vil publikum også kunne opleve en tryllekunstner og et børnegospel kor.

Side 1

Karlslunde 09 Børnefestival Lørdag den 15. aug. 13.00-17.00 v. Fortet FRI E R ENT

Sigurds Bjørnetrio z Bungee Trampolin z Hoppeborge z Aktivitetsbaner z Børnekor m.m. z

Arrangør: Karlslunde Strandkirke www.strandkirken.dk Sponsorer:

SiGurD Barret kan opleves den 15.august. Programmet er alsidigt. Der er mulighed for at bage snobrød, se dukketeater, få ansigtet malet eller prøve en tur i en af de mange hoppeborge og aktivitetsbaner. For de lidt ældre børn er der en kæmpe bungee trampolin, forhindringsbane, rappelling og øksekast på programmet. Det er gratis at deltage i festivalen og alle aktiviteter er gratis. Det er muligt at købe softice, slushice, popcorn, grillpølser, sodavand, øl, og kage. Arrangementet støttes af virksomhedssponsorer og en række personer fra sognet stiller deres arbejdskraft til rådighed ved arrangementet.

Det plejer at være rigtig sjovt at være med på Børnefestivalen.


DiN EGEN LokaLE aVis

GREVE NYT

LivredderpatruLjen i aktion. (Foto: Trygfonden).

LivredderPatruljen besøger Greve strand:

oplev livredderne i aktion

Besøg standen på Parkeringspladsen torsdag den 6. august Torsdag den 6. august lægger TrygFondens LivredderPatrulje vejen forbi Greve Strand i deres rødhvide firehjulstrækker. Her vil de fortælle badegæsterne om livreddende førstehjælp og give gode råd om, hvordan man færdes sikkert ved stranden LivredderPatruljen er en del af TrygFonden Kystlivrednings godt 150 specialuddannede livreddere, og i år vil de vise badegæsterne, hvordan man bjærger en nødstedt, samt hvordan man giver kunstigt åndedræt og hjertemassage. Desuden giver LivredderPatruljen gode råd om, hvordan man færdes trygt ved vandet, og det er der i høj grad stadig brug for. Alene sidste år gennemførte

TrygFonden Kystlivredning 2.158 aktioner, hvoraf 40 var livreddende. - Livreddernes mange aktioner viser, at det fortsat er nødvendigt at oplyse om, hvordan man færdes sikkert ved stranden. Vores LivredderPatrulje er ikke kun uddannet i at redde folk, men også i at forebygge, at ulykkerne sker. Vi vil derfor gerne opfordre alle til at komme og få opfrisket deres viden om badesikkerhed, siger René Højer, som er ansvarlig for vand- og badesikkerhed i TrygFonden. TrygFondens LivredderPatrulje besøger Greve Strand på parkeringspladsen torsdag den 6. august kl. 11.00. Det er TrygFonden og Dansk Svømmeunion,

der står bag TrygFonden Kystlivredning samt de 25 rød-hvide livreddertårne og to livredderposter, der er opstillet på strande over hele landet. På TrygFondens hjemmesider www.trygfonden.dk og www.respektforvand.dk er der en oversigt over, hvornår LivredderPatruljen besøger de enkelte strande rundt om i landet. I år besøger LivredderPatruljen godt 50 danske strande i perioden fra den 7. juli til den 9. august. LivredderPatruljen medbringer avanceret udstyr til at håndtere de livstruende situationer, der kan opstå ved havet. Eksempelvis en redningsbåd, rescue board, hjertestarter, førstehjælpskuffert og iltudstyr.

Fem gode baderåd TrygFonden har sammen med Dansk Svømmeunion udviklet fem enkle baderåd, der indeholder de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, når du færdes på stranden. 1. Lær at svømme Det mest enkle af alle råd og alligevel årsag til drukneulykker hvert år. Hvis du ikke kan svømme, så bad kun hvor du kan bunde og i roligt vand. 2. Gå aldrig alene i vandet Lad dig ikke forføre af dit eget vovemod. Er I flere sammen i vandet, kan I holde øje med hinanden, hvis en af jer skulle komme i problemer. 3. Læs vinden og vandet Brug dine øjne, før du går i vandet, eller spørg livredderen til råds. Tjek, om der er fralandsvind eller pålandsvind. Undersøg, hvor hurtigt det bliver dybt, og se på bøl-

geskummets bevægelse for at bedømme strømretningen. Spørg også livredderen, om der er risiko for revlehuller. 4. Lær stranden at kende Spørg de lokale eller en livredder til råds om badeforholdene, og om der er særlige forholdsregler, du bør kende. Husk, at forholdene ændrer sig med vejret. 5. Slip ikke børnene af syne Hver femte badeulykke herhjemme sker for børn - og altid pga. manglende opsyn fra en voksen. Lad derfor aldrig dit barn ude af syne. Brug heller aldrig oppusteligt legetøj, gummibåde og badedyr ved fralandsvind – det kan meget let være livsfarligt.

Tirsdag 28.07.09

13


14

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 28.07.09

greve nYT

Tina Leth blev vinder af rejse til halv pris Læserrejse til DolphinPark populært i Greve og Solrød - Samme dag som artiklen om læserrejsen kom i avisen, begyndte telefonen at ringe. Og de næste par dage stoppede den ikke. Det betyder, at jeg i uge 32 tager af sted med en stor gruppe rejsedeltagere fra Greve og Solrød. De skal have én af deres liv største oplevelser, når de skal svømme med delfiner, siger indehaver af Delfinrejser, Heidi

Petersen. Indehaver af Delfinrejser, Heidi Petersen, skal selv med på turen til DolphinPark i Tyrkiet. Til en helt speciel pris med en besparelse på 4.400 kr. udbød hun rejsen til Greve NYT og Solrød NYTs læsere, og det var populært. Samtidig udloddede Delfinrejser én af rejserne til halv pris. Og vin-

deren blev Tina Leth, som har fået direkte besked af Delfinrejser. Kunne man tænke sig at vide mere om DolphinPark og Delfinrejser, kan man med fordel besøge hjemmeside www.delfinrejser. dk. ark Dolphin Park er en oplevelse for livet.

World of Warcraft og Wii er populært, men:

Unge er skam også til brætspil SommerGames trækker skoleelever til Greve Bibliotek Nintendo Wii står side om side med Playstation2 . Her er også en Xbox, og i skarp kontrast til de mange spilkonsoller rulles et bord ind fyldt med brætspil. Vi er til ”SommerGames” på Greve Bibliotek. Ahmad Al-Mousawi har taget et skakspil frem. Han har i syv af sine 24 år arbejdet i sin fritid på Greve Bibliotek

som en slags lege-storebror, der sætter aktiviteter i gang for de helt unge mennesker. Han spiller med, holder ro og orden og introducerer børnene for hinanden, hvis nogen er generte, men alligevel kunne tænke sig nye venner. - Jeg har altid godt kunnet lide atmosfæren her. Og arbejdet er vigtigt. Vi er flankeret af Gersagerparken og

AhmAD Al-Mousawi spiller stratego med de unge på biblioteket. Han har arbejdet her i sin fritid i syv år. (Foto: Anne Kraufeldt) Askerød, og der er behov for

at skabe et frirum for nogle af

børnene og give dem et kulturelt input. Jeg kan godt lide at bidrage med noget positivt, siger Ahmad, der selv har boet i området hele sit liv. Han læser til daglig til farmaceut. Biblioteksassistent Ann Pedersen ser et klart ansvar for bibliotekerne til at arrangere nogle aktiviteter for børn i sommerferien. - Vi har mange unge i området, som ikke skal rejse i deres lange sommerferie, så det er en nødvendighed at nogen sørger for nogle aktiviteter. Til daglig kan man også spille spil på samme vilkår som nu på Greve Bibliotek,

ADem på 10 år spiller computerspil på Greve Bibliotek. Her spiller han et spil på Facebook, men han er lige så tit aktiv foran fladskærmen og spiller Wii Sport. (Foto: Anne Kraufeldt).

men under ”SommerGames” hygger vi ekstra meget om børnene: Her er snacks, lidt at drikke og vi har ekstra bemanding. I sommerferien kommer her nemlig hurtigt 20-25 børn i løbet af en dag, siger Ann Pedersen. Når I kan diske op med lækkerier som Xbox, Wii på stor fladskærm og PS2, er der så overhovedet et publikum til brætspil? - Det er faktisk kommet bag på os, hvor mange der gerne vil spille de gode gamle brætspil som ”Stratego”, ”Tegn&Gæt” og ”Kalaha”. Men det er alle typer unge, der også spiller brætspil, selvom de fleste også gerne vil være med på Wii eller spiller World of Warcraft på PC’erne, siger Ann Pedersen. ”SommerGames” er en del af Greve Kommunes sommerferieaktiviteter. De fortsætter i hele sommerferien indtil den 8.august kl. 11.0014.00 alle hverdage på Greve Bibliotek. Børn mellem 6 og 16 år er velkomne. Der er ingen tilmelding. ark


DIN EGEN LOKALE AVIS

GREVE NYT

Tirsdag 28.07.09

Greve skal i den Borger i Hundige: gule førertrøje erbrev Greve Kommune er Læs arrogant Læserbrev

Greve skal i den gule førertrøje igen. Greve bør igen være en kommune, der går foran med ny løsninger, og vi bør som borgere være stolte af at komme fra Greve Kommune. I relation til ny løsninger må vi med et nyt flertal med Venstre i spidsen får sat et Sundhedscenter på dagsordenen. Sundhedscentret blev afvist af det nuværende flertal i Greve Byråd. Vi må også på andre områder tænker nyt bl.a. i relation til skoler og daginstitutioner. Greves skoler bør være i front med nye eksperimenter, der ikke kun går efter den bløde mellemvare, men giver rum til både den kvikke og lidt tungere elevs udviklingsmuligheder. Her går de foran i Gentofte - hvorfor gør vi ikke det i Greve? I relation til daginstitutionerne skal der være mere fleksible pasningstilbud, så alle daginstitutioner ikke åbner og lukker samtidigt. De kan have fleksible vagter på hospitalerne og i industrien, og derfor bør vi og kunne indføre fleksible vagter i daginstitutionerne. I relation til at være stolte af Greve mener jeg, at vi bør have nogle lokale histo-

Det er to uger siden jeg spurgte i et læserbrev i Sydkysten, hvorfor at facaden i HundigeCenters nye byggeri skal beklædes med glas, er der ikke noget der er pænere? Nogle pæne facadeplanker. Greve Kommune har ikke ønsket at besvare mit læserbrev. Det føler jeg er et tegn på stor arrogance overfor spørgeren. Ifølge andre læserbreve i Sydkysten gider Greve Kommune ikke at besvare breve. De virker som

riske fyrtårne, som gør Greve kendt. Køge og Roskilde har som gamle købstæder fået en del forærende, men vi bør bl.a. satse på Mosede Fort Museum og nye løsninger som beskrevet ovenfor, så Greve bliver kendt for andet

end bandeuroligheder og Jonny Hansen. Jan Wammen Jensen Folketings- og byrådskandidat (V) Sjællands Storkreds og Greve Kommune

om de er ligeglade med os der bor i Hundige. Jeg bor stadig ud til en byggeplads som ikke er sjov at se og høre på. Mit håb var at når byggeriet var færdigt, at det var et smukt center at se på. Det håb er tilsyneladende skudt i sænk, bl.a. har man lavet nogle frygtelige skydeporte i gitter, hvor der tilsyneladende skal være varegård. Med tanke på hvordan bl.a. Skoringen rodede frygter jeg

at det bliver en losseplads at se på. Jeg kender mig selv så meget, at jeg kommer til at tale med store bogstaver hvis man ikke rydder op efter sig. Axel Knudsen Hegnsgården 22, Hundige PS. Der skal snart være valg. Det kan være lige meget hvad parti man stemmer på, man lytter alligevel ikke efter hvad borgeren ønsker og mener.

Følg med i de lokale nyheder på www.grevenyt.nu

3 uger til Thailand med privat dansk guide Tag med Sven-Erik ”Sveske” Jensen og Nual Tours Thailand på en uforglemmelig drømmerejse. Der er 8 pladser tilbage på denne tur udtaler den tidligere Hvidovrerestauratør SVEN-ERIK JENSEN, måske bedre kendte som ”Sveske”, der arrangerer en spændende 3-ugers Thailands-tur fra den 8. til 28. september i år. Prisen er kr. 18.800,og indbefatter foruden flyrejsen direkte med Thai Airways, en række oplevelsesrige ture rundt i landet med VIP-taxi, hoteller m.v. ”Sveske” og Nualjan på broen over floden Kwai. Sveske, der halvårligt Flydende markede samt China Town. har boet i Thailand de sidste fire år, arrange- Jeg garanterer for at deltagerne får deres rer hele turen sammen med sin thaiveninde livs oplevelse, kommer til at møde den skønNUALJAN fra Nual Tours Thailand, og de er neste natur, de flotteste badesteder, samt med som personlige guider på hele turen, de dejligste mennesker, siger ”Sveske”, der der bl.a. omfatter Jomtien Beach, øerne Koh gerne giver flere oplysninger på: 25 47 69 33 Larn, en 2-dages badetur til bountyøen Koh eller på e-mail: sveske56@yahoo.dk. Samet, naturparken Nong Nooch, en 3-daInteresserede kan se mere på Sveskes ges-tur til River Kwai floden og det smukke hjemmeside: www.sveske.se vandfald Erawan. Endvidere besøger vi Tigertemplet, kendt fra Animal Planet. I Af hensyn til flybilletterne skal tilmelding Bangkok skal vi besøge Kongepaladset, Det dog ske hurtigt, og senest d. 14. august.

15


16

Tirsdag 28.07.09

Din egen LokaLe avis

greve nYT

Hos os kommer ve! ø r p chefen på Sæt os på en arbejde... g

rin vurde e d n k. ligte uforp ig boligsna n e d nd me Start ller en gru e

- i alle faser af din bolighandel, fra vurdering til fremvisning og salg.

Claus Leest Indehaver Tlf. 43 54 77 77 lee@estate-maeglerne.dk

1,- i salær Hvis ejendommen ikke sælges inden 6 mdr. sælger vi din ejendom for kr. 1,-* * gælder ikke dokumentomkostninger, udlæg til 3. mand samt markedsføring.

Estate Ishøj/Vallensbæk V/. Claus Leest Tlf. 43 54 77 77 Statsaut ejendomsmægler mde, Ishøj Strandvej 87, 2635 Ishøj - 2635@Estate-maeglerne.dk


DIN EGEN LOKALE AVIS

GREVE NYT

I sommerferien er indbrudstyven på spil

Tirsdag 28.07.09

SØRG for at låse hoveddøren, så tyven ikke kan slippe af sted med dine værdier, mens du slikker sol i haven. (Foto: Colourbox).

Forsyn dit hjem med masser af sikkerhed, når du drager på ferie Når det er ferietid, er det arbejdstid for andre, nemlig indbrudstyvene. Sommeren er ligesom julen indbrudstyvenes mest aktive periode, og når Greveborgerne forlader hus og hjem, er der arbejdsro til tyven. Men du kan selv gøre en aktiv indsats for at sikre dit hjem mod indbrud. Det handler om at gøre al ting så besværligt for tyven som overhovedet muligt. - Indbrudsstatistikken viser, at antallet af indbrud stiger i 2. kvartal om sommeren og i 4. kvartal, hvor julen ligger. Her er husene tomme, bilerne er væk fra indkørslerne, så

ofte er der fuldstændigt frit slag for tyvene, siger vicepolitikommissær John Radmer fra Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter. Men statistikker er én ting, og virkeligheden ofte mere nuanceret. Selvom det er sæson for indbrud generelt, har man hos Midt- og Vestsjællands Politi oplevet uger med forholdsvis få indbrud. Og man vil gerne advare mod at lade hoveddøren stå åben: - Vi oplever, at borgerne nyder haven i sommervarmen og hører ikke, at døren går. Pludselig er der tyve i huset, som ofte slipper af sted med tyvekoster uden man ved af

det. Det er helt basalt, at man skal huske at låse døren og være varsom med åbne vinduer, siger kommunikationsrådgiver Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællandspoliti. Der er i øvrigt ingen dækning via indboforsikringen, hvis der for eksempel stjæles kontanter i boligen, og døren har stået ulåst. Sørg for sikkerheden Men der er ingen grund til at tro, at hjemmet trues af fremmede, blot fordi du tillader dig at tage på en uges ferie. Der er en masse ting, du kan gøre, for at sikre din bolig. Bor du i hus, kan du klippe hækken ned i en højde, så forbipasserende kan se huset fra vejen. Dermed har en indbrudstyv mindre lyst til at stå og bryde en dør op. Det kan

også være en god idé at sætte udendørslamper med følere op, så lyset tænder, når nogen bevæger sig i mørket. Lad derudover et par lamper inde i huset være tændt eller tilsluttet en timer, så de tænder i løbet af aftenen. Tjek at døre og vinduer slutter tæt, så det er svært at få et stykke værktøj ind ved rammen, og sørg for at have gode låse. Fortæl naboen at du er udrejst, og bed ham/ hende holde lidt øje med dit hus, lægge affald i din skraldespand og fjerne aviser og reklamer fra postkassen. Bor du i lejlighed gælder mange af de samme gode råd, og her kan du bede naboen fjerne aviser og reklamer fra din dørmåtte, så tyven ikke kan opdage dit fravær på den måde.

Ravnsborghallens Restaurant & Catering

for fuld musik

En af Danmarks største sangskrivere kigger ind i Køge

Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard fejrer 40 år med publikum

Lars Lilholt er stækere end nogen sinde

Det sker den 13 oktober i Ravnsborghallen

Så er der kommet et nyt arrangement på kalenderen i Ravnsborghallen. Denne gang er det en af dansk sangskats store bidragsydere der kommer til Køge. Lars Lilholt har valgt ovenpå denne sommers koncerter sammen med bandet, igen at begive sig ud på en mini solo turné. Turnéen varer en lille uges tid og kommer i denne forbindelse til at indeholde Køge som destination. Aftenen vil bliver fyldt med musik og fortællinger om de tanker og historier, der ligge bag sangene. Som Lars bl.a. siger om fx kærligheden i ”Kald det Kærlighed”, hvad er kærligheden, hver eneste gang man tænker over det bringer det nye minder eller fortællinger frem.

- Hr. betjent! Skal De ikke kropsvisitere mig? Jeg kunne jo være farlig!! - Nej frue, det bliver da vist ikke nødvendigt! - Så smider jeg denne brosten ind ad vinduet på politistationen! - Det går vist ikke, frue. De sidder derinde og drikker kaffe og spiser citronhalvmåne lige nu! Dette er udpluk fra en af de utallige dialoger mellem Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard.

Arrangementet afholdes den 23 oktober kl. 20.00. Buffeten står klar kl. 18.30 og døren åbner kl. 18.00. For at se den delikate buffet og bordopstillingen, kan denne ses inde på vores hjemmeside, www.ravnsborghallen.dk under kommende arrangementer.

Arrangementet afholdes den 13 oktober kl. 20.30. Inden aftenens show er der mulighed for at indtage en buffet i Ravnsborghallen´s tilstødende lokaler. For at se den delikate buffet, kan denne ses inde på vores hjemmeside, www.ravnsborghallen.dk under kommende arrangementer.

Billetter til denne fantastiske aften, bliver solgt på Køge Turistkontor, Billetnet samt på landets posthuse fra den 15 juli.

Billetter til denne fantastiske aften, bliver solgt på Køge Turistkontor, Billetnet samt på landets posthuse.

Ravnsborgvej, Køge, Tlf. 5666 0170

Så nærmer tiden sig for bookning af pladser til julefrokosten

Ravnsborghallen´s Restaurant & Catering har fået lagt julefrokostplanen klar til den store julefrokost fredag den 4 december. Her vil 2 af Køges bysbørn komme til byen sammen deres band. Der er her tale om Ulla Cold og Jesper Winge Leisner, som sammen med Rocazino skal levere danserytmerne denne aften. Der vil lige som tidligere år komme til at gå busser ind til Køge torv ved julefrokostens afslutning. Prisen pr. person for julefrokost, øl, vin og sodavand under buffeten, kaffe samt massiv god underholdning og transport ind til torvet ved afslutning er 745,- . Buffeten kan ses på www.Ravnsborghallen.dk, og pladser kan bookes nu på 56660170

17


18

Din egen LokaLe avis

Tirsdag 28.07.09

greve nYT

Comedy Tour

Le vent du nord D. 26. august kl. 20.00 spiller Le vent du Nord i Portalen. Bandet er fire canadiske sangere og multi-instrumentalister fra Quebec, der spiller sange fra det traditionelle repertoire suppleret med egne kompositioner. Le Vent du Nord er en munter og uhøjtidelig koncertoplevelse med engagement, humor og energi. Instrumenterne er guitar, violin, accordeon og hurdy-gurdy og der er masser af flot firestemmig sang på fransk. Billetpris er 125 kr.

D. 30. august 20.00 er der Comedy Toru med trekløveret Povl Erik Carstensen, Sebastian Dorset og Henrik Løjmand. Siden sin debut tilbage i 1991 har Povl været kendt som en af Danmarks mest underfundige og morsomme komikere – og som den skaldede halvdel af John og Aage. Sebastian Dorset har i mange år været bagmand for en række af landets populæreste komikere og tvshows, men her er han helt i forgrunden med aktuel og skarp stand-up. Løjmand er

aftenens dynamiske yngstemand, der står på spring for at stjæle billedet fra de to

”gamle”. Billetprisen er 110 kr.

Se også vores lækre menukort samt selskabsmenuer på hjemmesiden:

www.restaurant-krabben.dk Solkystens største terrasse er åben, når vejret tillader det...!

nathan & The Zydeco Cha Chas (Usa)

AUGUST MENU:

D. 3. september kl. 20.00 kan man møde amerikas zydecokonger i Portalen, når Nathan & The Zydeco Cha Chas går på scenen i Portalen. Zydeco er højenergisk og uimodståelig musik fra de amerikanske sydstater ved den mexicanske golf, en ”gumbo” af traditionel sort musik, blues, rock, funk og ballader. Harmonikaen er hovedinstrumentet i zydeco og Nathan Williams – altid iført cowboyhat og solbriller - trakterer, så han virkelig får bandet til at swinge. Et band der i øvrigt rummer både hans bror på guitar, søn på keyboard og fætter på ”rubboard” – en slags vaskebræt, som er uundværligt i et zydeco band. Billetter koster 125 kr.

FORRET:

Lakseroulade af røget laks, lagt på bund af mild peberrodscreme. Anrettet med spæde salater vendt i æblevinaigrette. Hertil hjemmebagt brød og smør.

HOVEDRET:

Stegt mørbradmedaillon af ungkvæg. Serveres med soltørrede tomater, pommes anna, og dagens grønt. Hertil kraftig svampesauce.

DESSERT:

Skovbær pannacotta med limeskum. Hertil melonsorbet og friske bær.

2 retter kr. 245,-

3 retter kr. 295,-

VINMENU:

1 glas Sauvignon Blanc. (Bergfeld Californien). 1 glas Ripasso. (Italien). kr. 138,Der forefindes rygekabine i hall’en

SELSKAB?

STORT FROKOSTMENUKORT

Vi modtager op til 60 pers.

Restauranten er lukket ml. kl. 16 og 17

Også mad ud af huset

hver dag til kl. 16

John B. sebastian (Usa) Gode P-forhold

Restaurant Krabben Vallensbæk Havn · 2665 Vallensbæk Strand

BORDRESERVATION: Tlf. 43 54 05 45 Vi har åbent hele året (dog lukket fra d. 24. dec. - 1. jan. begge dage incl.)

D. 11. september kl. 20.00 får Portalen besøg af John B. Sebastian, der var frontfigur i Lovin’ Spoonful, som havde en hovedrolle i 60’erne musikalske revolution. Han er manden bag en hel stribe af de mest holdbare sange i amerikansk popmusik. Bandets første syv singler røg alle ind på Top10, hvilket var helt uhørt i en tid, hvor det var Beatles og andre engelske grupper, der var helt dominerende. Og man kender titlerne - ”Do You Believe In Magic?”, ”You Didn’t Have To Be So Nice”, ”Daydream”, ”Younger Girl”, ”Did You Ever Have To Make Up Your Mind?”, ”Summer In The City”, ”Rain On The Roof”, ”Nashville Cats”, ”Darling Be Home Soon”, ”Younger Generation”. John Sebastian forlod bandet mens legen var god, optrådte solo på de berømte festivaler i Woodstock og på Isle of Wight og har siden skabt sig en solo-karriere, der nu heldigvis også bringer ham til Danmark. Billetprisen er 195 kr.


DiN egeN LokaLe avis

greve NYT

Læs bøger for sjov i sommerferien

Tirsdag 28.07.09

19

Skolebørn: Anmeld mindst fem bøger og deltag i konkurrencen om en Ipod ”Izzie har taget nogle kilo på og hun tror det er verdens undergang! Hun finder ud af at der starter et nyt tv program for unge og hende og hendes veninder vil gerne være med. På optagelses dagen er sageren forsinket så Izzie må træde ind og synge en af sine egne sange. Et par dage efter vælter det ind med fanblade og Izzie er lykkelig og hun lover aldrig at beklage sig over at hun er fed!” Katrine fra Mosede skolen har anmeldt bogen ”Fyre og flammer – Chokoladechok”. Og hun har givet bogen 5

”bog-orme”. Katrine er et af de mange børn, der i skolernes sommerferie ikke har lagt bøgerne fra sig. Hun læser til gengæld rigtig meget og anmelder bøgerne på Greve Biblioteks hjemmeside. Og så har hun mulighed for at vinde en Ipod… Børnene kan låne og læse alle de bøger, de du orker i sommerferien, men reglen er at de mindst skal have læst fem bøger for at deltage i konkurrencen. Tegneserier og billedbøger tæller ikke med, men til gengæld kan man

skrive, hvad man synes om bøgerne og hvad de handler om. Når man har læst fem bøger, får man en bog i præmie. Og til sidst vinder fem heldige skoleelever en Ipod, der i øvrigt uddeles i samarbejde med Bilka i Hundige. Anmeldelserne kan afleveres på papir på Greve Bibliotek eller de kan skrives på nettet. Man kan kun deltage én gang i sommerferien, og konkurrencen fortsætter et par uger efter skolen starter i august, så alle kan nå at være med… ark

Skoleelever i Greve læser for sjov i sommerferien og anmelder bøgerne på Greve Bibliotek. Det kaldes ”sommerbogen”. (Foto: Colourbox).

roning med greve roklub

Linedans ved Mosede Fort Der er stadig mulighed for at prøve kræfter med linedans. Når Kildebrønde Linedans d. 1. august kl. 14-16 og igen d. 3. august kl. 19-21 byder op til til linedans ved græsarealet ved Mosede fort. Kontakt evt. Vagn Graversen på 43 69 41 42 for nærmere information.

Frem til d. 14. august er der mulighed for at prøve kræfter med roning. Det er Greve Roklub der arrangerer. Stedet er Mosede Havn – Ved siden af iskiosken. Nærmere aftale om tid og sted sker ved henvendelse til Susanne på tlf. 61 67 51 67 eller Vandy på tlf. 46 15 10 45

sjov sommer på stranden Motion på stranden Hver søndag kl. 9 byder Hjerteforingen Motions Klubben til motion på stranden. Aktiviteterne er f.eks. gang eller løb i eget tempo. Efterfølgende vil der blive budt på et glas juice. Mødested er Trylleskovens parkeringsplads. Kontakt evt. Mogens Christensen på tlf. 40 45 22 10 eller find mere info på Hjerteforeningens hjemmeside: www.hjerteforeningen.dk/mkgreve .

Hop shop ved Mosede Fort De næste to søndag fra kl. 10-11 inviterer Karlslunde Gymnastik til Hop Shop – sej bevægelse for alle. Arrangementet foregår ved Mosede Fort og det anbefales at have arobicsko på. Hvis vejret er dårligt aflyses arrangementet. Nærmere info kan fås hos Merle Schultz på tlf. 22 12 30 85.

aftentur med Lokalhistorisk Forening Få en spændende tur med lokale fortællinger, når Lokalhistorisk Forening d. 11. august kl. 19 går aftentur. Turen starter ved hjørnet af Hundigevej/Hundige Strandvej ved Køge Bugt Kro.

Kan du svømme 300 meter er der udsigt til en festlig sommerferieaktivitet, når Tune Ungdomscenter arrangerer Sommer- sjov & Strand fra Mosede Havn. Arrangementet foregår sidste gang tirsdag og torsdag fra kl. 10-15 i denne uge. Den 11. august er der desuden mulighed for at prøve den spændende Actionboat fra kl. 13-15. Deltagere skal medbringe sygesikringsbevis eller kopi af det samt skriftlig tilladelse fra forældre eller værge til at deltage.

kLiNikker

Helle Skinnerup Tlf. 20 26 00 28

www.helleskinnerup.dk

• Kinesiolog • Dawson program • Massør • Life-coaching

BroLægNiNg

Brolægning & Haveservice Dansk Håndværk ! kontakt: 2487-2416

Registreret alternativ behandler (RAB)

A+ Brolægning 23 års erfaring med tilfredse kunder.

Kontakt os for uforpligtende tilbud.

28 14 33 45 50 12 33 45

Baader-Meinhof Komplekset Tyskland i 1970’erne var præget af morderiske bombeattentater, en konstant trussel om terror og frygten for at de indre fjender kunne rokke det endnu ustabile tyske demokrati. (t.o.15). Pris: 45,-

Torsdag d. 20. august 2009 kl. 10 & 19.30.

Solrød Bio, Tjørnholmvej 10 - tlf. 5614 4422, Solrød Strand


20

Din egen Lokale avis 

Tirsdag 28.07.09

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.:

3.295.000 165.000 21.536/18.320 13.331/11.673 MH1112 1972

Byggeår: Bebygget areal:

169

Boligareal:

169

Grund:

771 5

Rum:

20

Garage:

169 kvm. strandmiljø i H-vinkel Greve - Fiskernesvej

Vinkelbygget strandvilla i H-form i ét plan med carport og udhus i 3. række fra vandet. I fin tidssvarende stand med 2 flot moderniserede granitbadeværelser, flot HTH-spisekøkken i hvid/kirsebær og mange spændende detaljer. Entré/hall, elegant gæstetoilet/bad, skabsgang/walk-incloset med ovenlys samt soveværelse med eget luksusbad/toilet. Endvidere spisekøkken med kogeø og udgang til morgenterrasse, mellemgang, 2 børnevær., spisestue, bryggers samt stue med ovenlysloft til kip, pejseindsats, opv. marmorgulv, udg.aftenterrasse samt skydedør til sydvendt terrasse og ugeneret baghave. Pragtfuld beliggenhed tæt ved vandet og masser af miljø og atmosfære i fin stand, der er lige til at flytte ind i.

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.: Byggeår:

Byggeår: Bebygget areal:

2.695.000 135.000 17.153/14.151 10.673/8.866 MH1184 1975 78

Boligareal:

140

Grund:

199

Rum: Carport:

4 12

Greve Strandbys flotteste hus Greve - Hyldebærengen

Velbeliggende rækkehus i 1 1/2 plan med carport, udhus samt ekstra isoleret loftsetage. Ejd. blev i 2007/2008 komplet gennemrenoveret fra a til z med nyt HTH-køkken i hvid højglans, nyt bryggers, nyt luksusbad/toilet, nyt gæstetoilet, nyt glasparti i stuen og 2 nye yderdøre, nye fuldspartlede gipslofter, granit- og askeparketgulv samt nyindrettet loftsetage. Entré/trappehall, gæstetoilet, bryggers samt køkken i åben forb. med store stue med glasparti og udg. til stor delvis overdækket terasse i ædeltræ og have. 1. sal: Repos, bad/toilet, 2 børnevær. samt sovevær. og loftsetage indrettet som kontor/legevær. God plads og tidssvarende luksus, der er lige til at flytte ind i uden at du behøver at røre en finger.

3.095.000 155.000 20.164/17.286 12.988/11.410 MH1138 1969

Bebygget areal:

108

Boligareal:

185

Grund:

800

Rum: Kælder:

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.:

greve NYT

6 108

293 kvm. dobbeltmuret kvalitet Greve - Markblomstvej

Arkitekttegnet, fuldmuret villa i 1 1/2 plan med fuld kælder og stor dobbelt carport.Velopført og veldisp. i fin stand med vinduer i ædeltræ, pæne lyse parket- og klinkegulve m.m. Stueplan: Vindfang, gæstetoilet, entré/trappehall, arb.værelse m/udg. til terrasse, nydeligt hvidt spisekøkken samt stor vinkelstue med pejseindsats og skydedøri til terrasse. 1.sal: Repos, 2 børnevær., stort sovevær. med walk-in-closet og udg. til balkon, kammer samt flot mod. flisebad/toilet. Kælder: Trapperum, gildesal, vaske/fyrkælder, ekstra bad/toilet med bruser og sauna, depotrum med udvandig kældertrappe samt disponibelt rum. Et gedigent og velbeliggende hus med masser af plads og anvendelsesmuligheder for hele familien.

KJELDSKOV & CO

Kontantpris: Udbetaling: Brutto/Netto: Alternativ finansiering: Sagsnr.: Byggeår:

1.845.000 95.000 12.207/10.323 8.509/7.200 TJ4071 1986

Bebygget areal:

50

Boligareal:

96

Grund:

173

Rum:

4

Antal plan:

2

Velholdt Nordbo-enderækkehus Greve - Grønnegården

Velbeliggende enderækkehus i 2 fulde plan med udhus. I meget fin vedligeholdelsesstand med pæne egeparketgulve, højisoleret med 3-lags termoruder og billig varme. Stueplan indeholder entré med klinker og vaskemaskine, nydeligt spisekøkken med fliser og komplette hvidevarer samt dejlig lys stue med trappe til 1. sal og udgang til dejlig delvis overdækket fliseterrasse og komplet lukket baghave. 1.sal: Repos med indbyggede skabe, 2 børnevær., sovevær. med udgang til balkon samt nydeligt lyst flisebad/toilet med gulvvarme og bruseniche. Her får du et fornuftigt, velbeliggende og velindrettet hus i rigtig fin stand, der er lige til at flytte ind i uden at du behøver at bruge penge på istandsættelse.

KJELDSKOV & CO v/ Statsaut. ejendomsmæglere Henrik Kjeldskov og Mogens Hansen Hundige Strandvej 218 / 2670 Greve / Tlf. 43 90 00 02 / Fax 43 90 00 34 / info@kjeldskov.dk / www.kjeldskov.dk

Greve NYT uge 31  

Lokalavisen Greve NYT

Advertisement