Informator Gminy Sokolniki 2018

Page 1

Nr 3 // Październik 2018

Informator Gminy Sokolniki KANALIZACJA W GMINIE SOKOLNIKI

Przebudowa drogi relacji Pichlice-Borki

Program kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki już się rozpoczął. Zakrojony na ok. 10 lat i ponad 20 mln złotych program kanalizacji Gmina rozpoczęła od przeznaczenia prawie 200 tys. zł na samą tylko niezbędną dokumentację techniczną budowy kanalizacji w Sokolnikach i Walichnowach.

Zakończono prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej na odcinku łączącym Pichlice z Borkami. Przebudowano 1,8 km drogi. więcej na stronie nr 5

więcej na stronie nr 3

Nowy plac zabaw w Walichnowach

Nowa strażnica w Sokolnikach

Zakończono prace związane z budową strażnicy w Sokolnikach. Jeszcze w tym roku rusza budowa kortu tenisowego. Przygotowano teren z wymianą gruntu oraz zamontowano zabawki dla dzieci wraz z ogrodzeniem placu zabaw. więcej na stronie nr 11

więcej na stronie nr 10


// Słowo wstępu Drodzy Mieszkańcy Gminy Sokolniki! Przedkładam Informator Gminy Sokolniki jako podsumowanie minionej kadencji. Robię to z nadzieją, że znajdą Państwo czas i ochotę na zapoznanie się z informacjami o najbardziej istotnych wydarzeniach i sprawach z życia naszej Gminy. Chciałbym, aby dostarczone informacje pomagały nam wszystkim formułować wnioski i opinie, dzielić się nimi podczas spotkań, zebrań, codziennej pracy i załatwiania spraw. Niech będą wskazówką w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla spraw, które wszystkich nas dotyczą. Zapowiedziałem w roku 2014 (przed wyborami), że doprowadzę do sporządzenia i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kilku pierwszych obszarów przemysłowych oraz stworzenia oferty inwestycyjnej Gminy. Plany są i obejmują ponad 43 ha gruntów gminnych i prywatnych. Są atrakcją dla inwestorów pojawiających się na naszym terenie. Grunty są ważne, ale nasza oferta inwestycyjna to nie tylko one. My w Sokolnikach stworzyliśmy ofertę obejmującą grunty, ulgi podatkowe, sprawną obsługę inwestora i ułatwienia w dostępie do infrastruktury technicznej. Nowe zakłady mają wprowadzić poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i godziwą płacę. „Pierwsze jaskółki rozwoju” widoczne w Malanowie, Pichlicach, Nowym Ochędzynie, to budujące się zakłady o zróżnicowanych profilach produkcji. W opracowaniu są kolejne decyzje lokalizacyjne związane z przemysłem i usługami w naszej Gminie. Cieszy mnie fakt, że inwestują lokalni przedsiębiorcy. Prekursorzy budowy oferty inwestycyjnej pomyślnie działają w branży drzewnej i meblowej w Tyblach. Z dumą informuję, że przed czasem zakończyliśmy realizację programu naprawczego Gminy okupioną wyrzeczeniami ustawowymi. Obecnie Gmina Sokolniki nie posiada żadnego zadłużenia. Trafnie aplikowaliśmy o środki finansowe na rozpoczęcie budowy kanalizacji. Podwalinami inwestycji było wykupienie oczyszczalni ścieków bez której cały proces byłby niemożliwy. W dalszym ciągu trwa proces reorganizacji administracji gminnej. Wszelkie zmiany mają ułatwić mieszkańcom dostęp do urzędu. Położyłem nacisk na wykwalifikowaną kadrę, która ma usprawniać załatwianie spraw. Doinwestowany został dział komunalny. Nowy sprzęt (ciągnik, kosiarki, równiarka, zamiatarka) ma usprawnić działania w terenie. Poprawiliśmy proces zimowego utrzymania dróg i koszenia poboczy w okresie letnim. Również proces komunikacji i informacji przeszedł gruntowną przemianę. Najświeższe informacje z życia Gminy pojawiają się na naszych stronach internetowych czy SMS-ach i bardzo często powielane są przez inne media. Tablica informacyjna to kolejny kanał komunikacji z mieszkańcami, która jest pozytywnie odbierana przez społeczność. Jako wójta cieszy mnie widok nowo budowanych obiektów i pozytywne dane o napływie mieszkańców, o rosnącej liczbie urodzeń, o niezłych dochodach naszych mieszkańców porównaniu z mieszkańcami innych gmin ościennych. Cieszą poprawiające się wskaźniki inwestycyjne naszej jednostki, pozyskiwane środki zewnętrzne. Przed nami trudne lata budowy kanalizacji sanitarnej, wymiany wodociągów i związanej z tym budowy dróg. Zadania pochłoną

2

foto: www.tugazeta.pl

dziesiątki milionów złotych, wiązać się będą z utrudnieniami w ruchu. Wymagać będą od nas cierpliwości i konsekwencji. Pierwsze umowy na realizację zadań zostały podpisane, a roboty mają być wykonane do końca 2019 roku. W trosce o zniwelowanie różnic w zakresie odbioru nieczystości kolektorami przedłożyłem Radzie Gminy uchwałę o dopłatach do nieczystości odbieranych beczkowozami. Obecnie mieszkańcy nie posiadający przyłączy będą ponosili symboliczną opłatę za oczyszczanie ścieków. Kolejne lata wyzwań związanych z naszym samorządem. Korelacji potrzeb mieszkańców z możliwościami finansowymi Gminy. Wyjaśniania mechanizmów finasowania i udzielania wsparcia. Odkłamywania rzeczywistości. Tylko wspólne zaangażowanie zadecyduje o powodzeniu tego procesu – zapraszam do wspólnej realizacji. Sylwester Skrzypek Wójt Gminy Sokolniki


INWESTYCJE // KANALIZACJA W GMINIE SOKOLNIKI

Program kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki już się rozpoczął. Zakrojony na ok. 10 lat i ponad 20 000 000 złotych program kanalizacji Gmina rozpoczęła od przeznaczenia prawie 200 000 zł na samą tylko niezbędną dokumentację techniczną budowy kanalizacji w Sokolnikach i Walichnowach. Doprowadziliśmy do końca proces wykupu nakładów na oczyszczalnię. Od lipca 2017 ten obiekt w pełni stał się własnością samorządu. Zakup otworzył drogę do inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Miesiąc temu podpisano umowę na wykonawstwo pierwszego etapu budowy kanalizacji. Zgodnie z zapowiedziami wykonawcy w 2019 roku zadanie zostanie zrealizowane. Kanalizacja nie jest dziś planowana na obszarach o rozproszonej zabudowie i znacznie oddalonych od oczyszczalni. Tam Gmina wspierać będzie budowę przydomowych oczyszczalni. Dla mieszkańców, którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci Gmina przygotowała ofertę odbioru nieczystości z dopłatami niwelującymi różnicę kosztów odbioru nieczystości.

CO Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W SOKOLNIKACH?

„Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze” - mówi stare porzekadło. Bój o wykup nakładów trwał lata, a w całym procesie chodziło o ustalenie adekwatnej kwoty jaką

Gmina Sokolniki musiała zapłacić syndykowi za budowle i urządzenia. Warto było powalczyć ponieważ zatrważające wyceny ponad 2.000.000 złotych zniwelowano do niespełna 1.000.000 zł w ramach ugody. Obecnie na obiekcie odbywają się remonty zabezpieczające infrastrukturę. Dokonywana jest również analiza dotycząca gruntownego remontu. Wyszacowane koszty pozwolą na podjęcie stosownych decyzji. W najbliższym czasie chcemy zniwelować zużycie energii poprzez instalacje nowoczesnych lamp oświetleniowych i kondensatorów energii biernej. Przygotowujemy również obiekt do wzmożonej dostawy ścieków za pośrednictwem beczkowozów. Program oczyszczania ścieków w Gminie Sokolniki Choć nie jest sformalizowanym dokumentem jest już w fazie realizacji od kilku lat. Pierwsze zlecenia na opracowanie map do celów projektowych i samych projektów technicznych wydane były jeszcze w 2013r. Dziś Gmina Sokolniki dysponuje kompletnymi projektami technicznymi dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sokolnikach i Walichnowach. Na ukończeniu są projekty dla Zagórza i Bagatelki. Wojewoda Łódzki i Starosta Wieruszowski wydali już prawomocne pozwolenia na budowę sieci w Sokolnikach i Walichnowach. Łączny koszt tych dwóch zadań szacowany jest na ponad 20 000 000 zł (łącznie z odtworzeniem dróg). Wójt podpisał już umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego na dotację w kwocie 2 000 000 zł do budowy kanalizacji w Sokolnikach. Trwają negocjacje ws. Wsparcia z budżetu Województwa Łódzkiego kosztów odtworzenia ul. Warszawskiej w Sokolnikach po budowie kanalizacji i wymianie wodociągu. Budowa kanalizacji w Sokolnikach i Zagórzu planowana jest na lata 20182019, a w Walichnowach na lata 2020-2021. Łącznie z budową sieci kanalizacji sanitarnej wymieniane będą azbestowe sieci wodociągowe na nowe w technologii PE. W 2017r. Na mocy ugody sądowej z dnia 24 maja Gmina Sokolniki wykupiła za kwotę 955 000 zł oczyszczalnię ścieków w Sokolnikach. Sprawa w sądzie toczyła się wiele lat, pojawiały się żądania kwot 1 700 000 zł., 2 500 000 zł. Sąd podzielił argumenty Gminy - ostateczna kwota okazała się znacznie niższa. Gmina zgodziła się też przejąć od Syndyka masy upadłościowej byłej Mleczarni OSMLECZ pracowników oczyszczalni. Do tej oczyszczalni trafiać mają ścieki z dużej części Gminy. Oczyszczalnia

posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne, może przez wiele kolejnych lat spokojnie pracować. Jedynie stan techniczny urządzeń wymaga pilnej modernizacji. Naprawy i modernizacje ruszyły natychmiast po jej przejęciu. W roku 2017 oczyszczalnia odebrała zaledwie 33 663m3 ścieków, a do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest zaledwie 10% mieszkańców. Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej realizowany będzie przez wiele kolejnych lat w tych miejscowościach, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie racjonalne. Ścieki trafią do oczyszczalni w Sokolnikach. Tam gdzie gęstość zabudowy jest niewielka, oddalenie od oczyszczalni znaczne już teraz Gmina dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

BUDYNEK POKOLEŃ W WALICHNOWACH

W Walichnowach zakończono pierwszy etap przebudowy budynku „socjalnego”. Zabezpieczenie mieszkań i przeniesienie lokatorów pozwoliło na rozpoczęcie prac inwestycyjnych. Przygotowywane są dokumenty na dalsze etapy przebudowy co w połączeniu ze środkami finansowymi pozwoli na kontynuację zadania na przełomie roku. Wymarzona lokalizacja uczyni ten budynek miejscem spotkań dla zainteresowanych. Bezpośrednie sąsiedztwo placu rekreacji pozwoli wypocząć opiekunom pociech. Zaplanowany taras widokowy, sala spotkań, bufet to wycinek funkcji tego obiektu. Przewidziano również pomieszczenie do prowadzenia rehabilitacji, trwają rozmowy na temat usytuowania bankomatu. Już niebawem Walichnowy zyskają piękny, funkcjonalny obiekt, dostępny dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowany w centrum miejscowości. Tuż obok powstał już skwer z zabawkami dla dzieci i siłownią dla dorosłych. Najbardziej zaangażowani w projekt mieszkańcy samodzielnie zamontowali ogrodzenie i posadzili krzewy ozdobne.

3


// INWESTYCJE Fotowoltaika i kolektory wcześniej dla Gminy projektu technicznego. Nowe oświetlenie zamontowano rówsłoneczne W terminie do 1 grudnia 2017 r. 80 osób zgłosiło zainteresowanie zamontowaniem na dachu paneli fotowoltaicznych wytwarzających prąd elektryczny lub kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Gmina postanowiła złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dotację ze środków UE w wysokości 74% kosztów netto, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2019 roku. Równolegle Gmina prowadzi negocjacje w sprawie budowy instalacji PV na własnym gruncie.

NOWY SPRZĘT KOMUNALNY

Gmina Sokolniki zakupiła nowoczesny ciągnik rolniczy marki New Holland T5.110. Maszyna wraz ze sprzętem przyczyni się do zwiększenia efektywności jednostek porządkowych w zakresie utrzymania czystości w naszej Gminie. Nowy traktor będzie służył m.in. do utrzymania dobrego stanu rowów i poboczy oraz zieleni przydrożnej, zostanie wykorzystany do prowadzenia działań pielęgnacyjnych, a w okresie zimowym do odśnieżania.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W przeciągu kilku lat zmodernizowano wymianę opraw oświetlenia drogowego. W kilku miejscach pojawiły się też nowe punkty oświetleniowe. Największą inwestycją była budowa zupełnie nowego oświetlenia przy drodze powiatowej na odcinku Sokolniki – Bagatelka. W ramach modernizacji drogi powiatowej oprócz środków z Unii Europejskiej, Gmina Sokolniki przekazała Powiatowi dotacje w kwocie 306 000 zł. W zamian Powiat wybudował nowy chodnik i nowoczesne oświetlenie LED, wg wykonanego

4

nież w Starym Ochędzynie na odcinku od szkoły do skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną, a także w Walichnowach przy ul. Łąkowej i przy obiekcie gminnym (przy Al. Wyzwolenia). Dokonano wymiany starych energochłonnych opraw oświetleniowych na nowoczesne, energooszczędne w miejscowościach Tyble, Nowy Ochędzyn, Borki Sokolskie, Borki Pichelskie, Pichlice (Jasienie), Ryś i Wyglądacze. W sumie zamontowano prawie 170 nowych lub zmodernizowanych punktów oświetleniowych i ponad 1 km sieci. W 2018 r. zmodernizowany został cały ciąg oświetlenia ulicznego od Sokolnik do Nowego Ochędzyna.

POPRAWA JAKOŚCI WODY Trwają prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Walichnowach. Pierwszy etap realizacji zadania polegać będzie na budowie zbiornika retencyjnego do magazynowania wody pitnej w SUW Walichnowy. Zbiornik o poj. 100m3 pozwoli na wyrównanie okresowych niedoborów wody w przypadku zwiększonego jej zapotrzebowania, przekraczającego wydajność studni. Pozwoli unormować ciśnienie w sieci wodociągowej zwłaszcza latem. Urząd Gminy w Sokolnikach zbiera oferty firm produkujących zbiorniki. Montaż i uruchomienie planowane jest na październik 2018 r., a wcześniej wykonany zostanie specjalny fundament.

WIĘCEJ ZIELENI Późną jesienią 2017r. na terenach należących do Gminy Sokolniki posadzono 90 drzew i prawie 3 000 szt. krzewów. Nasadzenia prowadzono w pasach drogowych, przy boiskach sportowych, przy zbiorniku OKOŃ na Gumnisku. Zakupiono wiele roślin szczególnie ulubionych przez pszczoły (lipy, akacje, aronie). Akcji patronował Pan Jan Juszczak Honorowy Obywatel Gminy, od lat zaangażowany w propagowanie pszczelarstwa. Akcję wsparli też wędkarze, którzy znaleźli miejsce dla białej i żółtej akacji przy południowym brzegu zbiornika rekreacyjnego na Gumnisku. Projekt oprócz walorów przyrodniczych miał też na celu poprawić estetykę niektórych miejsc, odnowić nasadzenia po robotach drogowych (osiedle w Sokolnikach), a także promować nasadzenia przyjazne pszczołom. Przy tej okazji wystosowano apel do wszystkich rolników i sadowników o przestrzeganie zasad dokonywania oprysków tj. w czasie, kiedy nie pracują pszczoły i inne owady zbierające pyłek, nektar z roślin (np. wieczorem). Koszt tego zadania wyniósł ponad 30 000 zł z czego 10 000 zł dołożył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


DROGI // POPRAWA STANU DRÓG GMINNYCH

rynku technologię podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu szybkowiążących emulsji. Technologia ta wymaga wykonania zabiegu „pod ruchem”. To znaczy, że nie wolno było nam wstrzymać ruchu. Mało tego, im on większy tym lepsze utrwalenie nawierzchni. Technologia ta zakłada jednak rozsądek kierowców i przestrzeganie przepisów. Działając „w porę”, ponosząc ryzyko związane z niezwykle złożonymi warunkami skutecznego stosowania tej nowoczesnej technologii staramy się zabezpieczyć nawierzchnie dróg, gdzie „asfalt” jest już tak „zużyty”, „zwietrzały”, że nie przetrwa kilku najbliższych zim. Poniesione koszty sięgnęły równo 125 000 zł. Za dwa – trzy lata już nie utrwalenie, ale gruntowny remont pochłonąłby min. 1 000 000 zł (i to bez kosztów napraw podbudowy).

Zakończono prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej na odcinku łączącym Pichlice z Borkami. Przebudowano 1,8 km drogi. Inwestycja obejmowała wykonanie całkowicie nowej podbudowy i nawierzchni w miejsce wcześniejszej drogi gruntowej, a także poszerzenie i wzmocnienie geo-siatką istniejących odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej, z wykonaniem nowej nawierzchni ścieralnej, nowych zjazdów i przebudowę odwodnienia drogi. Inwestycję wsparł Powiat Wieruszowski, który w ramach środków własnych przebudował skrzyżowanie tej drogi z drogą powiatową w Borkach. Inwestycja pochłonęła ponad 2 000 000 zł., z czego blisko 800 000 zł. Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach PROW.

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIA DRÓG

ZMODERNIZOWANE DROGI I ULICE

Gmina Sokolniki prowadzi inwestycje związane z powierzchniowym utrwaleniem dróg przy ul. Parkowej w Sokolnikach, w Zdzierczyźnie i na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową w Bagatelce. Zastosowaliśmy jedną z najnowocześniejszych na

Nowy Ochędzyn- Niwiska Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej. Mimo pozyskania dotacji samorządu Województwa Łódzkiego w roku 2017 droga nie została zbudowana. Podstawowy zakres inwestycji polega na remoncie drogi gminnej relacji Nowy Ochędzyn- Niwiska na długości 930 m. Ryś – Śmiecheń Z dofinansowaniem Województwa Łódzkiego w kwocie ponad 115 000 zł. zmodernizowano podbudowę i nawierzchnię drogi gminnej relacji Ryś – Śmiecheń. Na odcinku o długości 700mb wymieniono podbudowę i ułożono nakładkę asfaltową o szero-

5


// Drogi kości 3,5m, z mijankami i zjazdami. Droga przygotowana jest do ruchu pojazdów ciężarowych. Zaprojektowana została jako droga dojazdowa do pól, ale z możliwym obciążeniem nawierzchni do 100kN/oś. Łączny koszt zadania: 340 000 zł. Duży remont infrastruktury technicznej w Sokolnikach Dzięki wsparciu w kwocie prawie 500 000 zł. z budżetu państwa Gmina wykonała remont ulic: Parkowej, Słonecznej, Zielonej, Szkolnej, Staszica, Kusiaka, Budowlanych, Północnej. Mieszkańcom ,,Osiedla” dziękujemy za współpracę i wyrozumiałość. Kolejne lata inwestowania w gminne drogi Utrzymanie dróg gminnych to w każdej gminie ważne i kosztowne zadanie. W dwóch minionych latach na drogi gminne przeznaczonych zostało 3 200 000 zł. Niemal 2 800 ton kruszywa drogowego trafiło na drogi w miejscowościach Sokolniki, Nowy Ochędzyn, Pichlice, Borki, Góry, Prusak, Ryś, Wyglądacze, Walichnowy, Tyble, Kopaniny. Koszt zadania to ponad 120 000 zł. Nowe nakładki bitumiczne ułożono na drogach w Wyglądaczach, Siedliskach, Tyblach, na drogach łączących Pichlice i Góry, Stary Ochędzyn z Nowym Ochędzynem. Łącznie to ponad 1100 mb nakładek asfaltowych o wartości 180 000 zł. Zakupiono nowe bariery ochronne, które zostały zamontowane przy drodze gminnej w miejscowości Gumnisko i Zdzierczyzna. Koszt zadania to ponad 18 000 zł. W wielu miejscowościach dokonano wymiany lub zamontowano nowe oznakowanie dróg.

6

PRACE MELIORACYJNE Od wielu już lat Gmina Sokolniki i Gmina Spółka Wodna w Sokolnikach współpracują przy utrzymaniu rowów melioracyjnych. Gmina w 2016 i 2017r. przekazała w formie dotacji dla Spółki 46 000 zł. Współpraca obejmowała również koordynację prowadzonych prac i wsparcie sprzętowe ze strony Gminy. Każdego roku czyszczonych jest ok. 4-5 km rowów i urządzeń drenarskich, w miejscach powodujących największe utrudnienia dla rolników i straty w plonach.


Oświata // NIESPODZIANKA DLA DZIECI

Niepełnosprawni uczniowie Szkoły Podstawowej w Tyblach dowożeni są do szkoły zupełnie nowym 20-to osobowym busem marki Mercedes. Pojazd wyposażony jest w dwa miejsca dla dzieci na wózkach i specjalną elektryczną windę do wózków inwalidzkich. Wyposażony jest we wszystkie dostępne na ryku systemy wspomagające bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Do szkoły w Tyblach uczęszczają dzieci z całego powiatu wieruszowskiego i powiatów ościennych. Poprzedni pojazd każdego miesiąca roku szkolnego pokonywał 5,5 tys. kilometrów w ramach trzech tras każdego dnia. Tym razem pojazd jest większy, co pozwoli przeorganizować trasy i skrócić czas dowozów i odwozów. Koszt zakupu wyniósł blisko 308 000 zł, z czego 160 000 zł. Gmina Sokolniki pozyskała ze środków PFRON.

OŚWIATA

Jednym z elementów lepszego funkcjonowania oświaty jest poprawa stanu technicznego budynków. Każdego roku prowadzone są budowy, rozbudowy, modernizacje i remonty szkół. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki nie zaprzestaje się inwestycji w naukę, czego najlepszym dowodem jest co roku wzrost wydatków na oświatę. Do największych inwestycji oraz remontów należy zaliczyć:

1) w Zespole Szkół w Pichlicach: zakup okien wraz z parapetami, wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie ewakuacyjne, wykonanie instalacji elektrycznej pod system przeciwpożarowy, zamontowanie lamp oświetlenia awaryjnego na sali gimnastycznej i korytarzach, wydzielenie pożarowo na parterze budynku drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego przedszkole od pozostałej części szkoły, zamontowanie hydrantów wewnętrznych w całym budynku szkoły, przystosowanie sali zajęć w przedszkolu w związku z uruchomieniem drugiego oddziału w przedszkolu (rok szkolny 2017/2018), zakup pieca CO, wyposażenie stołówki szkolnej, wyposażenie świetlicy szkolnej oraz wyposażenie sali sześciolatków oraz szatni. Kwota wydatkowana na inwestycje, remonty oraz zakup niezbędnego wyposażenia wyniosła około 168 000 zł. 2) w Zespole Szkół w Starym Ochędzynie: zakup okien wraz z parapetami, remont okien w sali gimnastycznej, wyposażenie świetlicy szkolnej, wyposażenie sali sześciolatków, wyposażanie budynku szkoły w hydranty wewnętrzne i oznakowanie miejsca ich usytuowania, w tym również hydrantów zewnętrznych, wydzielenie pożarowo na parterze budynku drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego przedszkole od pozostałej części budynku, zamknięcie wyjścia na poddasze drzwiami o odporności ogniowej, wyposażenie stołówki szkolnej, wymiana instalacji sanitarno – grzewczej. Kwota wydatkowana na inwestycje, remonty oraz zakup niezbędnego wyposażenia wyniosła prawie 112 000 zł. 3) w Zespole Szkół w Walichnowach: remont sali gimnastycznej, wyposażenie sali sześciolatków, wyposażenie stołówki szkolnej, wykonanie instalacji elektrycznej pod oprawy i montaż opraw oświetleniowych, zakup drzwi przeciwpożarowych, modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w gimnazjum. Kwota wydatkowana na inwestycje, remonty oraz zakup niezbędnego wyposażenia to ponad 106 000 zł. 4) w Zespole Szkół w Tyblach: jesienią przeprowadzona została termomodernizacja budynku szkoły w Tyblach. Zakupiono także profesjonalny sprzęt do rehabilitacji dla chorych dzieci. Na części dachu budynku szkoły ułożono

nowe pokrycie, docieplono wszystkie ściany, wymieniono okna i bramę wjazdową. Zamontowane zostały nowe opierzenia i rynny. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawiły się warunki nauki i pracy. Nie tylko ściany zmieniły wygląd. W placówce pojawił się nowy profesjonalny sprzęt do rehabilitacji, zakupiony ze środków Gminy Sokolniki i Gminy Kleszczów. To już drugi rok dobrej współpracy pomiędzy Gminami. W 2015 r. samorząd Kleszczowa przyznał 30 000 zł. wsparcia i pokrył zdecydowaną większość kosztów nowego wyposażenia. Dziś szkoła w Tyblach jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek rehabilitacji dzieci w okolicy. Co ważne nowy sprzęt pozwala wykorzystać kompetencje pracujących tu specjalistów, wymiana grzejników, wyposażenie świetlicy szkolnej, wydzielenie pożarowo na parterze budynku drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia zespołu szkół od pozostałej części budynku, wyposażenie dróg ewakuacyjnych budynku zespołu szkół w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, zamontowanie hydrantu wewnętrznego w całym budynku szkoły oraz oznakowanie miejsca usytuowania, zakup kabiny UGUL wraz z osprzętem, Kwota wydatkowana na inwestycje, remonty oraz zakup niezbędnego wyposażenia to kwota prawie 394 000 zł.

5) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach: zakup pieca CO do przedszkola, zakup pieca CO do szkoły podstawowej, zakup pieca CO do gimnazjum, zakup drzwi i okien do przedszkola w Sokolnikach, zakup balustrady z montażem, montaż siatki przy ogrodzeniu przedszkola, wyposażenie świetlicy szkolnej, wyposażenie stołówki, wymiana i montaż drzwi wewnętrznych, montaż i naprawa urządzeń sanitarnych, zakup materiałów i wymiana instalacji elektrycznej, prace remontowe w przedszkolu i budynku szkoły, w tym kuchni, instalacja hydrantów w szkole pod-

7


// Oświata stawowej i gimnazjum oraz oznakowanie ich usytuowania, zakup komputerów, modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w gimnazjum. Kwota wydatkowana na inwestycje, remonty oraz zakup niezbędnego wyposażenia 380 000 zł. Gmina Sokolniki korzystała z możliwości dofinansowania na cele edukacyjne w ramach projektów oraz programów rządowych. Wśród nich należy wymienić: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” „Książki naszych marzeń” „Sokolnickie żabki” „Doposażenie stołówek szkolnych” „Wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt dydaktyczny”

okoliczność Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka do naszych przedszkoli zawitała delegacja z Urzędu Gminy w Sokolnikach. Dla dzieci z tej okazji zostały przygotowane drobne upominki, a spotkanie wypełnione było życzeniami i uśmiechami, które następnie uwieczniono na wspólnym zdjęciu :-)

Nasze zespoły szkół otrzymały w latach 2017-2018 w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” tablice interaktywne pozwalające na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Boisko pełne dzieciaków

Corocznie przyznawane są uczniom naszych szkół stypendia za wyniki w nauce. W mijającej kadencji przekazano 54 decyzje o stypendiach o charakterze motywacyjnym, które łącznie opiewały na kwotę 26 000 zł. Dla stypendystów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018 zaplanowana została kwota w wysokości 10 000 zł.

Dzień Przedszkolaka w Gminie Sokolniki Gmina Sokolniki co roku pamięta o święcie naszych najmłodszych mieszkańców. Na

8

Wielu było sceptyków, gdy Gmina rozpoczynała rekultywację wyrobiska piasku z przeznaczeniem na boisko w Sokolnikach (przy ul. Kaliskiej – za cmentarzem). Przypomnijmy, że wcześniej Gmina z dużym zyskiem wydzierżawiła ten teren firmie wydobywającej piasek i na zakończenie wydobycia wyegzekwowała takie wyprofilowanie terenu, aby zorganizować tu boisko. Z funduszy Unii Europejskiej pozyskano w 2015r. ponad 83 000 zł na ogrodzenie i wyposażenie sportowe. Zbudowano drenaż, przyłącze wodne i energetyczne. Inwestycja okazała się „strzałem w 10-tkę”. Na rozpoczęte latem 2016r. zajęcia piłki nożnej zgłosiło się prawie 50 dzieci, które regularnie trenują w ramach zawiązanego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piłkarz” Sokolniki. Klub otrzymał w 2017r. wsparcie w kwocie 6500zł oraz bezpłatny dostęp do infrastruktury sportowej. W 2016 i 2017r. doprowadzono na boisko prąd i wodę. W 2018r. zagospodarowany został teren otaczający murawę piłkarską. Złożony przez Gminę wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach


Oświata // PROW został zaakceptowany. Na mocy podpisanej już umowy Gmina otrzymała ok. 60 000 zł. W ramach zadania utwardzony został plac i posadowiony budynek kontenerowy – jako zaplecze socjalne obiektu. Projekt ten jest dopełnieniem i zakończeniem kompleksowego zagospodarowania tego terenu.

Sokolnickie Żabki W minionych dwóch latach jesienią organizowane były zajęcia nauki pływania dla wszystkich chętnych uczniów klas III szkół podstawowych. W roku 2016 w zajęciach udział wzięło 30 uczniów, a w 2017 ponad 50. Oprócz kilkudziesięciu godzin zajęć na basenie, pod okiem instruktorów i opiekunów, dzieci miały też okazję spotkać się z ratownikami wodnymi i Otylią Jędrzejczak - pływaczka, mistrzyni olimpijska, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka świata i Europy poprowadziła spotkanie poświęcone motywowaniu uczniów do osiągania sukcesów życiowych (nie tylko sportowych), osiągania założonych celów, umiejętności twórczego organizowania czasu i współpracy w grupie. Nie zabrakło czasu na indywidualne rozmowy i wspólne zdjęcia. Pływaczka odpowiadała na pytania uczniów i opowiadała o własnych doświadczeniach zdobytych w trakcie kariery sportowej. Dzieci miały też możliwość spotkania z profesjonalnymi ratownikami wodnymi z Grabowa, którzy przedstawili i omówili filmy instruktażowe poświęcone bezpieczeństwu nad wodą, szczególnie na otwartych akwenach jak rzeka, staw, jezioro, zaprezentowali sprzęt i umiejętności ratownicze.

Projekt realizowany był w ramach programu „Umiem pływać”. Na jego realizację Gmina Sokolniki pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

9


// Ochotnicze straże pożarne BUDOWA STRAŻNICY W SOKOLNIKACH ZAKOŃCZONA

W ostatnich dniach maja 2018 roku Gmina Sokolniki zawarła umowę na wykonanie zadania: „Budowa strażnicy w Sokolnikach”. Po zgromadzeniu niezbędnych materiałów, o które nie łatwo w obecnym okresie, wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Została wykonana nowoczesna energooszczędna elewacja budynku z niezbędnymi obróbkami, instalacja odgromowa, plac manewrowy z chodnikiem i opaską wokół budynku. Całość zwieńczył napis mówiący o funkcji tego nowoczesnego obiektu. Zadanie to wykonane zostało z budżetu Gminy Sokolniki i wyniosło prawie 500 000 zł. Jeszcze w tym roku planowane są również zadania związane z budową kortu tenisowego na placu za nowo pobudowaną strażnicą w Sokolnikach. Na cel ten przeznaczono m.in. 30 000 zł. z funduszu sołeckiego sołectwa Sokolniki.

Przekazanie sprzętu dla jednostki OSP w Walichnowach W dniu 27.08.18r. w Walichnowach miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego na potrzeby jednostki OSP w Walichnowach. W ramach zadania zakupiono agregat hydrauliczny oraz rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, które umożliwią usprawnienie działań ratowniczych na terenie gminy Sokolniki, jak również całego powiatu, podczas akcji wyjazdowych OSP Walich-

10

nowy. Łączna wartość zadania wyniosła prawie 35 000 zł. Środki pozyskane zostały z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w ramach zadania „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Ochotnicze straże pożarne dbają o nasze bezpieczeństwo U podstaw działania każdego strażaka ochotnika leży jedno wielkie postanowienie – nieść pomoc innym, zrobić coś dla sąsiadów, współpracować dla wspólnego dobra, dla miejscowości, dla gminy. Te piękne idee w połączeniu z praktyką i realnym życiem udaje się z powodzeniem realizować w naszej Gminie. Mamy nieźle działające jednostki OSP i to zaangażowanie strażaków jest dobrze spożytkowane. Na terenie Gminy Sokolniki dwie jednostki, tj. OSP Sokolniki i OSP Walichnowy należą do „pierwszej ligi OSP”, czyli do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są dobrze wyposażone, strażacy przeszli wymagane szkolenia i niestety maja duże doświadczenie, zwłaszcza w akcjach ratowniczych na drogach, w tym na S8. Inne jednostki równie mocno wspierają Gminę w realizacji jej zadań. Tuż przed końcem 2017r. zakończyła się wymiana pokrycia dachu strażnicy OSP w Pichlicach. Stare szkodliwe dla zdrowia płyty azbestowe zostały zastąpione nową

powlekaną blachą dachową. Przy okazji poprawiono niektóre elementy konstrukcji dachowej. Roboty wykonali sami strażacy. Rok wcześniej zamontowane zostały nowoczesne bramy wjazdowe w części „bojowej budynku” gdzie garażowany jest samochód i inny sprzęt strażacki. Kolejne remonty i doposażenia w Pichlicach prowadzone były w 2018r. W uzgodnieniu z mieszkańcami kilku pobliskich sołectw, które z obiektu najczęściej korzystają prowadzone będą tam prace polegające na doposażeniu i modernizacji kuchni, doposażeniu placu zabaw. Łącznie Gmina Sokolniki przeznaczyła na obiekt w Pichlicach ponad 85 000 zł, w tym ok. 36 000 zł w ramach funduszu sołeckiego na 2018r. dla sołectw: Góry, Ryś, Pichlice. Strażacy z OSP w Starym Ochędzynie w 2017 otrzymali samochód marki FORD. Gmina sfinansowała zakup kwotą 15 000 zł. W ostatnich miesiącach 2017r. z zaoszczędzonych w trakcie roku środków Gmina przeznaczyła 20 000 zł na nową klimatyzację strażnicy OSP w Walichnowach, a wcześniej dofinansowała materiały z których strażacy we własnym zakresie wykonali roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu. Do pięciu działających w Gminie jednostek OSP należy łącznie ok. 250 strażaków (łącznie kobiety i mężczyźni), z czego najliczniejsze są OSP Sokolniki i OSP Tyble, a kolejne to OSP Pichlice, OSP Walichnowy i OSP Ochędzyn. W budżecie Gminy w ostatnich latach na zapewnienie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem OSP zabezpieczane są kwoty oscylujące wokół 100 000 zł.


SPORT, KULTURA, REKREACJA // NOWY PLAC ZABAW W WALICHNOWACH Na realizację projektu Gmina Sokolniki pozyskała dofinansowanie w kwocie prawie 45 000 zł. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt umożliwił wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenu z wymianą gruntu oraz montażu zabawek dla dzieci wraz z ogrodzeniem. Plac zabaw zlokalizowany jest w pobliżu boiska sportowego, co umożliwia integrację różnych grup wiekowych mieszkańców, wpływa pozytywnie na podniesienie warunków życia oraz dostęp do infrastruktury rekreacyjnej.

tekturę. Co ważne uporządkowane zostały również sprawy formalne, od posiadania nieruchomości po regulaminy korzystania. Place stały się bardziej kolorowe i bezpieczne. Zakupiono także sprzęt do siłowni zewnętrznej w miejscowości Tyble. W porozumieniu z mieszkańcami uzgodniono lokalizacje, w których zamontowano nowe sprzęty do zabaw. Dzięki temu zagospodarowane zostały tereny w sołectwach: Wiktorówek, Walichnowy, Pichlice oraz Tyble, gdzie można spędzać bezpiecznie czas w miejscach do tego przeznaczonych. Wszystkie place zabaw już teraz gotowe są do użytku. Zapraszamy!

dzięki mikrograntom. Były też mikrogranty, których celem było wzbogacenie małej architektury. To właśnie te fundusze i kreatywni wnioskodawcy sprawiły, ze w Sokolnikach pojawiły się nowe ławki, kosze i dokonano drobnej renowacji pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. W Wiktorówku bezpieczeństwo na placu wokół świetlicy zapewniłą piłkochwyty dzięki którym piłka nie będzie wypadać na jezdnię. Doposażony zostanie plac zabaw oraz położona kostka brukowa na parkingu obok Kaplicy w Zdzierczyźnie. Z mikrograntem w kieszeni nasi najmłodsi piłkarze z UKS Piłkarz Sokolniki pojechali na mecz rozgrywany na nowoczesnym stadionie piłkarskim we Wrocławiu, a uczniowie szkoły w Tyblach do Hydropolis i kina we Wrocławiu. Do Sokolnik za to przyjechali aktorzy łódzkiego teatru im. Jaracza, aby czytać „Wesele” Wyspiańskiego, Anna Onichimowska, Szymon Hołownia, a Michał Rusinek dotarł do dzieci w Starym Ochędzynie. Jeszcze inne granty wykorzystali ich autorzy na edukację dzieci i młodzieży w ramach nauki gry na bębnach, nauki angielskiego „na wesoło”, czy promocji czytelnictwa.

MIKROGRANTY

To trwa już trzeci rok Doposażone i modernizowane są place zabaw i siłownie

W minionych latach Gmina Sokolniki na budowę i modernizację placów zabaw przeznaczyła prawie 150 000 zł. Place zabaw zyskały nowe zabawki, małą archi-

Przy współpracy Wójta Gminy Sokolniki Sylwestra Skrzypka ze Stowarzyszeniem OPUS z Łodzi Gmina Sokolniki pozyskała fundusze na ponad 70 000 zł. W ramach tego odbył się „Piknik wędkarski” z zawodami wędkarskimi i ogniskiem integracyjnym. Spotkali się tam młodzi wędkarze. Innymi integracyjnymi spotkaniami były: imprey w Wiktorówku – połączone z pokazem ratownictwa medycznego, dmuchanymi zamkami dla najmłodszych oraz muzyką DJ-a. Wspólny wieczór mieszkańców sołectwa Bagatelka z cudowną atmosferą i przepyszną degustacją domowych kulinariów oraz sportowo – towarzyskie zmagania „Aktywnych razem”. Mieszkańcy sołectwa Walichnowy bawili się podczas biesiady przy muzyce, kosztując regionalne potrawy oraz wypieki. Mega piaskownica w Sokolnikach, regionalny pokaz bryczek, konkurs (dożynkowy) na najcięższy kłos czy historyczny projekt „HISTORIA ŁĄCZY POKOLENIA” w Starym Ochędzynie również realizowane były

11


// SPORT, KULTURA, REKREACJA BOISKO PIŁKARSKIE W WALICHNOWACH WRESZCIE SPEŁNIA SWOJE ZADANIE

Dzięki pomocy i wspólnemu zaangażowaniu pracowników Gminy oraz piłkarzy „Centry“ boisko w Walichnowach zaczęło spełniać swoją rolę. Dużym nakładem środków na nawożenie, koszenie i równanie udało się poprawić stan murawy boiska. Po wcześniejszym wybudowaniu i uruchomieniu budynku sportowego dla piłkarzy, sędziów i kibiców, a także powołaniu klubu sportowego LZS CENTRA Walichnowy teren został wyrównany, usunięto korzenie starych drzew i zakrzaczenia. Prace wykonywali na zmianę pracownicy urzędu gminy i członkowie klubu piłkarskiego. Koszty materiałów pokryła Gmina. Obiekt wyposażony jest w profesjonalny sprzęt do nawadniania, monitoring, pojawiły się odnowione ławki. Z obiektu korzystają też dzieci z pobliskiej szkoły. Przebudowany został także chodnik łączący ul. Traktorową z nowym obiektem sportowym. Koszt zadania ok. 15 000 zł. To już kolejna inwestycja w tym miejscu w ramach szerzej zakrojonego planu ożywienia tego obiektu. W ramach budżetu Gminy Sokolniki zakupiono 4 komplety stołów wraz z ławkami i parasolami na plac przed budynkiem sportowca w miejscowości Walichnowy. Miejsce to służy spotkaniom mieszkańców oraz sportowców podczas organizowanych imprez plenerowych, jak również codziennych spotkań.

12

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Biegu na Orientację „Puchar Najmłodszych” 1-3 czerwca na terenie Gminy Sokolniki odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa w Biegu na Orientację „Puchar Najmłodszych”. Przygotowania do tego ważnego wydarzenia na skalę ogólnokrajową trwały ponad rok czasu. Mieliśmy zaszczyt gościć ponad 500 uczestników, którzy przybyli do nas z najróżniejszych zakątków Polski. Po dwóch dniach zwycięzcy biegu sprinterskiego oraz klasycznego zostali uhonorowani nagrodami, natomiast po podsumowaniu zmagań zrealizowany został program rozrywkowy dla wszystkich dzieci. W trzeci dzień odbyły się biegi sztafetowe, po których nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz ogólne podsumowanie przedsięwzięcia. Wójt Gminy Sokolniki Sylwester Skrzypek składa najserdeczniejsze podziękowania przybyłym uczestnikom sportowych zmagań, współorganizatorom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby to wydarzenie mogło się odbyć.

NOWE MIEJSCE REKREACJI

Niezwykle popularny nie tylko wśród wędkarzy obiekt powstały po wyrobisku piasku w Gumnisku. Stał się popularnym miejscem spacerów, wycieczek rowerowych i wędkarskich wypadów. Zbiornik kupiła Gmina i wydzierżawiła wędkarzom. Ostatni sezon wędkarski jest już zakończony, dlatego też w drugiej połowie stycznia 2018r. na zlecenie Gminy wyprofilowano brzegi zbiornika, a w ostatnich dniach grudnia 2017r. zamontowana została altana drewniana. Pomysł zyskał uznanie LGD „Między Prosną a Wartą”, dzięki czemu 35 000 zł na realizację przyznano z funduszy UE. Łączny koszt zadania to około 55 000 zł.

Nasz Honorowy Obywatel Jan Juszczak otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sokolniki. To pierwsze tego typu wyróżnienie w naszej Gminie. Rada Gminy Sokolniki na mocy uchwały Nr X/50/2015 nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sokolniki Panu Janowi Juszczakowi. W uzasadnieniu swej uchwały radni podkreślili osiągnięcia zawodowe i naukowe Pana Juszczaka, a także wciąż niegasnące zaangażowanie w sprawy społeczne i lokalne. Pan Jan jest dla nas wszystkich żywą encyklopedią historii naszego regionu oraz człowiekiem wielkich zasad. Jest człowiekiem wciąż nieustannie pracującym nad


SPORT, KULTURA, REKREACJA // zachowaniem i popularyzacją naszego dziedzictwa kulturowego. Gratulujemy i dziękujemy!

posadzkę betonową. W kolejnych latach w parku odbywały się parady Zaprzęgów Konnych i Dni Gminy Sokolniki. Jest to również miejsce prezentacji grup rekonstrukcyjnych z rozmaitym typem umundurowania i uzbrojenia. Coroczne turnieje piłki siatkowej przyciągające zawodników i kibiców zwiastowały początek festynów. Sławy estrady i ekranu mobilizowały mieszkańców powiatu i województwa do uczestnictwa w zabawach.

Doroczna akcja grabienia liści w parku w Sokolnikach JEST ŁADNIE - BĘDZIE PIĘKNIE!

Po przeprowadzonej rewitalizacji parku w Sokolnikach minione lata dowiodły, że były to dobrze wydane pieniądze. Park tętnił życiem. Młodzież chętnie korzystała z boiska do siatkówki plażowej, dzieci i dorośli korzystają z placu zabaw i siłowni. wielu po prostu tam wypoczywa. Obiekt okazał się niezwykle funkcjonalny, dogodny do organizacji imprez plenerowych. Cieszy też fakt, że młodzież i dorośli angażują się w pomoc przy sprzątaniu parku. Jesienne grabienie liści w „czynie społecznym“ w humorystyczny sposób przypomniało o dobrych praktykach lat minionych. Sprzątanie przeplatane konkursami np. rzutu beretem czy wyścigami taczek urozmaica pracę. Po rewitalizacji zabytkowego parku w Sokolnikach przyszła kolej w 2015 r. na amfiteatr. Dzięki odnowionej scenie i nowemu zadaszeniu amfiteatr otrzymał drugie życie. Obiekt w nowej odsłonie miał swój debiut podczas festynu gminnego. Amfiteatr zyskał nowe pokrycie z plandek, konstrukcja stelaża została uzupełniona i pomalowana. Wykonano nową profesjonalną

Ta niezwykle pożyteczna akcja społeczna zorganizowana była już po raz kolejny w Sokolnikach. W akcję najbardziej zaangażowana jest młodzież szkolna. Każdego roku można jednak spotkać indywidualnych dorosłych mieszkańców, którzy pomagają w uprzątaniu ogromnej ilości liści w parku. Akcja przebiegła bardzo pomyślnie również dzięki pomocy pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach, którzy zajęli się wywozem suchych gałęzi oraz zapełnionych worków na śmieci. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy dołączyli do akcji. Dzięki Waszej pomocy wspólnymi siłami uporządkowaliśmy park i teren w Pichlicach przed - zbliżającym się wielkimi krokami - okresem wakacyjnym.

Sokolniki zdemobilizowane

O tej akcji głośno było nie tylko u nas. Sokolniki znalazły się na ustach całej Polski za sprawą relacji TVN24, POLSAT NEWS, regionalnych i lokalnych mediów, portali społecznościowych. W promocję włączył się również Urząd Marszałkowski w Łodzi. Sprzęt z gminnego magazynu obrony cywilnej, który został wycofany z użycia okazał się bardzo przydatny dla grup rekonstrukcji historycznej, hobbystów i osób cywilnych. Sprzęt trafił do zainteresowanych, a przy okazji uzbierało się ponad 8 tys. zł na zakup zabawek dla przedszkoli. Jak się okazało w magazynie wiele było ,,perełek’’, których przeznaczenie i sposób wykorzystania dla młodych ludzi były jedną wielką zagadką i przyspieszoną lekcją historii, nie tak całkiem odległej.

OGRODZENIE STAREGO CMENTARZA W SOKOLNIKACH

Wniosek Sołectwa Sokolniki ws. ogrodzenia starego cmentarza uzyskał dofinansowanie samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 5 000 zł. Jego pełna realizacja miała zakończyć się w listopadzie 2017 r. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego okazało się jednak trudniejsze niż zakładano. W trakcie realizacji wyszło na jaw, że na terenie budowy mogą znajdować się niewybuchy z okresu II wojny światowej. Budowę wstrzymano do czasu wynajęcia specjalistycznej firmy, która z użyciem profesjonalnych wykrywaczy metali sprawdzała teren, na którym budowane było ogrodzenie. Roboty

13


// SPORT, KULTURA, REKREACJA przebiegały wolniej, ale zapewniono bezpieczeństwo pracownikom gospodarczym Gminy Sokolniki, którzy we własnym zakresie zobowiązali się do montażu ogrodzenia. Dzięki wyrozumiałości pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Gmina nie utraciła też przekazanej w 2017 r. dotacji i spokojnie mogła zakończyć zadanie. Mieszkańcy Sokolnik włączyli się w realizację tego projektu. Pomogli w sprzątaniu cmentarza i z własnych środków ufundowali bramę i furtkę. Na cmentarzu, który funkcjonował od 1811 do 1920 roku spoczywa ok. 5 500 osób, w tym wielu zmarłych na choroby zakaźne. Staraniem wielu mieszkańców Sokolnik obszar cmentarza jest uporządkowany, każdego roku kilkakrotnie koszona jest trawa i sprzątane śmieci. Nowe ogrodzenie pozwoli utrzymać właściwy charakter i powagę tego miejsca. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w budowie ogrodzenia i tym wszystkim, którzy okazali pomoc w pracach porządkowych.

historycznej budowały dostatnią, dobrą przyszłość. Uroczystości związane z 1 września W 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej już o 4:40 w Sokolnikach odbyła się niezwykle podniosła i refleksyjna uroczystość. Przed Urzędem Gminy w Sokolnikach zostały zapalone lampiony, tworzące napis: 1 IX 1939. Wciągnięto uroczyście flagi na maszt oraz odśpiewano hymn narodowy przy dźwięku syren alarmowych. Podczas mszy św. w kościele w Walichnowach Pan Jan Juszczak wygłosił referat opisujący wydarzenia, które miały miejsce w Gminie Sokolniki na początku września 1939 roku. Przy symbolicznym grobie pilotów, którzy 03.09.1939r. zginęli na Prusaku, złożono wiązankę i zapalono znicze.

Spotkanie noworoczne

Pamiętamy o historii

łeckiego na rok 2018. Wójt Sylwester Skrzypek podziękował zebranym za owocną współpracę z Gminą Sokolniki.

TWORZYMY NOWE MIEJSCA WYPOCZYNKU

W marcu 2016 roku Gmina Sokolniki dokonała zakupu działki, na której znajdują się stawy i wylot kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z „Osiedla” w Sokolnikach (przy ul. Zielonej). Stawy zostały odmulone. Wykarczowano zarośla i wyprofilowano brzegi. W przyszłości obszar ten oprócz zadań retencyjnych ma stanowić niewielki teren wypoczynku dla mieszkańców okolicy. Będzie to zachowana choć namiastka większego niegdyś w Sokolnikach kompleksu stawów dworskich. Nasadzenia i pielęgnacja brzegów nastąpiła na przełomie 2017/2018 r.

„Tu zawsze coś się dzieje…”

Każdego roku uroczyście obchodzimy święta państwowe i ważne rocznice. Staramy się tym sposobem młodemu pokoleniu przekazać pamięć o najistotniejszych wydarzeniach i postaciach naszej narodowej historii. Mamy na naszym terenie wiele miejsc upamiętniających ważne historyczne wydarzenia, o które staramy dbać by młode pokolenia na wiedzy i pamięci

14

W styczniu 2018r. odbyło się spotkanie noworoczne w GOKSiT w Sokolnikach zorganizowane przez Wójta Gminy Sokolniki- Sylwestra Skrzypka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rad sołeckich, organizacji pozarządowych, klubów i wolontariuszy działających przy jednostkach organizacyjnych, którzy nieustannie współpracują z gminą Sokolniki. Spotkanie miało na celu podsumowanie działalności z 2017 roku i omówienie planów na rok 2018. Wójt Gminy przedstawił m.in. informacje na temat zadań zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2016 roku, funduszu mikrograntów w 2017 roku i plany funduszu so-

…i choć my sami nie zawsze mamy podobne odczucia, to tak właśnie widzą nas z zewnątrz. Jesteśmy uważani za Gminę żywą, aktywną, choć małą, wiejską, to często cał-


SPORT, KULTURA, REKREACJA // kiem innowacyjną i nieszablonową. Dużym uznaniem w całym regionie cieszą się nasze przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne i społeczne. Stały się one naszym znakiem firmowym. Dziś możemy się pochwalić kolejnymi dużymi sukcesami, o których w ostatnich dwóch latach mówił cały powiat i znane były w regionie. Dzięki współpracy Wójta Gminy Sokolniki Sylwestra Skrzypka z Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki Beatą Waniek naszą Gminę odwiedziło wielu wspaniałych pisarzy oraz światowej sławy aktywistów m.in.: Szymon Hołownia, Michał Rusinek, Krzysztof Petek, Anna Seniuk i wielu innych. Stworzona u nas „Gra o Sokolnikach” jest pierwszą tego typu grą w Polsce, Co najważniejsze nasze przedsięwzięcia nie są jednorazowymi wydarzeniami. Zespół Folklorystyczny SOKOLNIKI, Towarzystwo Aktywnych Kobiet każdego roku przygotowują i prezentują nowe spektakle, występy, wciąż uświetniają gminne uroczystości i sprawiają, że społeczne i kulturalne tętno Sokolnik jest zawsze wysokie. Przedstawione, wybrane tylko wydarzenia i projekty dowodzą tego co istotne, czyli aktywności mieszkańców, chęci działania, współpracy, gotowości do pracy.

SOKOLNIKI - ZAPRASZAMY DO PIERWSZEJ W POLSCE GRY FABULARNEJ OPRATEJ NA HISTORIACH DANEJ MIEJSCOWOŚCI

fragmenty „Chłopów” W.S. Reymonta. W trakcie pracy pojawiło się wiele pomysłów na scenariusze rozgrywek. Część z nich została wykorzystana w podstawowej wersji gry, pozostałe historie będą sukcesywnie opracowywane i dodawane w formie scenariuszy. Gra jest bezpłatna i można ją pobrać ze strony BPGS (www.sokolniki.naszabiblioteka.pl) i strony Gminy Sokolniki (www.sokolniki. pl) , a także bezpośrednio w siedzibie biblioteki.

Książka na telefon Projekt wdrożony przez Bibliotekę Publiczną w Sokolnikach jest jednym z przykładów prostych innowacyjnych pomysłów praktycznych, … na które jednak wpaść najtrudniej. Od sierpnia 2016r. mieszkańcy całej naszej gminy mają możliwość zamawiać książki dostępne w całym księgozbiorze biblioteki – katalog dostępny on -line. Księgozbiór został uporządkowany i skatalogowany, także ten przejęty po niefunkcjonujących już od dawna filiach w Pichlicach, Walichnowach i St. Ochędzynie. Jest też stale wzbogacany o nowe zbiory finansowane ze środków własnych gminy i pozyskanych z innych źródeł (np. 4500 zł z Biblioteki Narodowej). Zgodnie z zasadami programu, książki dowozimy pod wskazany adres. Z usługi mogą korzystać osoby niepełnosprawne, chore, samotni niezmotoryzowani rodzice małych dzieci oraz starsi mieszkańcy Gminy Sokolniki, czyli wszyscy, którzy lubią czytać, ale z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć osobiście do biblioteki. Wystarczy zadzwonić do BPGS (62 78 45 014) w godzinach jej otwarcia od poniedziałku do piątku. Lektury są dowożone bezpłatnie raz w miesiącu (w wyznaczonym dniu) do domów czytelników.

Dni Gminy Sokolniki 2018 „Opowiedzmy o naszych korzeniach: gra fabularna o Sokolnikach w oparciu o „Chłopów” W.S. Reymonta” to projekt, który został zrealizowany i współfinansowany przez Łódzki Dom Kultury Instytucję Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego i Bibliotekę Publiczną Gminy Sokolniki w ramach Współorganizacji projektów kulturalnych związanymi z obchodami Roku Reymontowskiego w województwie łódzkim 2017. Nadrzędnym celem tworzenia gry o Sokolnikach było zebranie lokalnych historii, zwyczajów i takie ich przedstawienie, aby w niekonwencjonalny, innowacyjny sposób poprzez zabawę przybliżały mieszkańcom miejsca, ludzi, wydarzenia naszej małej Ojczyzny. Zbieranie materiałów do gry polegające w dużej mierze na słuchaniu opowieści starszych mieszkańców Sokolnik, wpłynęło w znaczący sposób na integrację środowiska lokalnego, wzmacnianie tożsamości regionalnej i przede wszystkim więzi międzypokoleniowej. Przy tworzeniu gry zostały również wykorzystane

Tradycyjnie w Sokolnikach w dniach 28-29 lipca 2018r. odbywały się Dni Gminy Sokolniki. Festyn, jak co roku, zaliczamy do udanych. W tym roku mieliśmy niebywałą okazję gościć gwiazdy światowej sławy: Mateusza Gesslera, który przeprowadził dla mieszkańców naszej Gminy pokaz kulinarny, zespół After Party, C-BooLa, prowadzącego festyn Pawła KONJO Konnak. Na tegorocznych Dniach Gminy Sokolniki nie mogło zabraknąć również bloku artystycznego,

15


// SPORT, KULTURA, REKREACJA w którym wystąpili nasi lokalni, niezmiennie aktywni mieszkańcy. Mam nadzieję, że czas ten przyniósł Państwu chwilę wytchnienia i relaksu, mam także nadzieję, że impreza spełniła Państwa oczekiwania- komentował Wójt Gminy Sokolniki Sylwester Skrzypek.

Ogólnopolskie Święto Mebli Meblarzy w Sokolnikach Dni Gminy Sokolniki 28-29 maja 2016 r. To była największa i najbardziej udana impreza ostatnich lat w Sokolnikach. Tysiące osób wzięło udział w dwudniowym święcie Sokolnik i branży meblowej. Można było kupić meble, zapoznać się z ofertą firm z terenu naszej gminy, całego powiatu wieruszowskiego i kępińskiego. Liczne gwiazdy estrady zapewniły niezapomnianą zabawę, były też atrakcje dla dzieci. To co miłe połączone było z tym co pożyteczne. Impreza była okazją do zaprezentowania przedsiębiorcom i mieszkańcom nowej oferty inwestycyjnej gminy Sokolniki. Przedstawione zostały tereny inwestycyjne, zasady przyznawania ulg inwestycyjnych inwestorom. Takiej dobrej promocji Gmina Sokolniki nie miała od dawna. Co ważne impreza okazała się także bezpieczna.

16


Informacje ogólne // Byliśmy pierwsi

Zmiany nazw ulic

Gmina Sokolniki jako pierwsza w województwie łódzkim i jedna z kilku pierwszych w kraju wydała decyzje administracyjne i rozpoczęła wypłaty świadczeń w ramach Programu 500+. Wymagało to dużej sprawności i dobrego przygotowania w Urzędzie Gminy. Żadna z naszych decyzji nie została uchylona przez wojewodę. Gmina wypłaciła dotychczas ok. 10 000 000 zł. Dla wielu rodzin to cenne wsparcie. To działa ku naszemu wspólnemu zadowoleniu.

W II połowie 2017r. weszły w życie przepisy zmieniające nazwy dwóch ulic na terenie Gminy Sokolniki. Na mocy Uchwały Rady Gminy Sokolniki Plac Generała Karola Świerczewskiego w Sokolnikach zmienił nazwę na Plac Miasteczko. Zmiana taka zaproponowana została przez zainteresowanych mieszkańców. Numeracja domów nie uległa zmianie. Na mocy Uchwały Rady Gminy Sokolniki dokonano zmiany potocznie używanej Pichlice Parcela na Góry ul. Parcela. Wprowadzone zmiany nie wymuszały wymiany dowodów osobistych. Ponadto, w przypadku ustawowo nakazanej zmiany nazwy Placu Świerczewskiego na Plac Miasteczko wolne od opłat są wszelkie pisma i postępowania sądowe i administracyjne w sprawach ujawnienia w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych. Nie ma też obowiązku wymiany praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów. Pozostają one ważne do upływu okresu, na jaki zostały wydane.

Pomoc społeczna GOPS w nowej lokalizacji od 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa od 2016r. w nowej siedzibie przy ul. Parkowej. Ośrodek realizuje swoje stałe zadania, a ponadto przejął wypłatę wszystkich zasiłków i świadczeń, tak aby można było te sprawy załatwiać w jednym miejscu. Dzięki temu interesanci nie są też zmuszeni do przedkładania w kilku miejscach podobnych zaświadczeń, czy dokumentów. W 2015 roku pomocą społeczną objętych było 110 rodzin (183 osób), w 2016 156 rodzin (281 osób), 2017r. 141 rodzin (253 osoby w rodzinach), a w 2018 roku wg. stanu na dzień 30.06.2018r.68 rodzin (101 osób). Pomoc społeczna w każdej gminie stanowi znaczną część budżetu. Podobnie u nas. Wydatki na pomoc społeczną w 2017r. stanowiły ponad 31% wydatków całego budżetu Gminy. Oprócz pracy środowiskowej i wypłaty świadczeń, GOPS aktywnie uczestniczył w programie wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z programu w roku 2015 korzystało 129 osób, w 2016 roku 184 osoby, w roku 2017 - 228 osób, w 2018 roku wg. stanu na dzień 30.06.2018 r.- 57 osób.

Ulgi inwestycyjne w Gminie Sokolniki Gmina Sokolniki oferuje szereg ulg i udogodnień związanych z procesem inwestycyjnym. Od wielu już lat wszystkie budynki mieszkalne zwolnione są z podatku od nieruchomości. Gmina wspiera również budowę przyłączy wodociągowych finansując najbardziej kosztowne jego elementy. Dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy, którzy zmieniają pokrycia dachowe ze szkodliwych azbestowych na nowe ponoszą jedynie koszty nowego pokrycia, bowiem gmina finansuje w całości koszt zdjęcia i utylizacji płyt cementowo-azbestowych. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy może korzystać z ulg inwestycyjnych, które powodują całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 4 lat wszystkich nowych budynków i budowli. Procedura udzielania tych ulg została maksymalnie uproszczona.

17


Szanowni Państwo Cztery lata za nami. Oddajemy w Państwa ręce następny egzemplarz Informatora Gminy Sokolniki, w którym przedstawiamy kolejne, zrealizowane w kadencji 2014-2018 przedsięwzięcia (oczywiście nie wszystkie). Okazane nam zaufanie to dla nas najwyższy zaszczyt, ale to także wielka odpowiedzialność za rozwój tej wyjątkowej Gminy, w której mamy szczęście żyć. Gmina przeżywa intensywny etap rozwoju i we wszystkich sferach funkcjonowania samorządu odnotowujemy znaczącą poprawę. Razem staraliśmy się stworzyć dobre warunki do zamieszkania, nauki, rozwoju i rekreacji. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele pozostało jeszcze do zrobienia, ale mamy również nadzieję, że to, co zostało już zrobione, przyczyniło się do wzrostu poziomu życia wielu z Państwa, a także przyniosło korzystne zmiany wizerunku Gminy. Kluczem sukcesu jest współpraca i realizacja dobra wspólnego, dlatego podsumowując mijającą kadencję, dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły przedstawione zadania zrealizować. Dziękujemy przede wszystkim Mieszkańcom za dotychczasową współpracę, życzliwość, wsparcie oraz wiele cennych uwag. Dziękujemy Radnym Rady Gminy, Radnym Powiatu Wieruszowskiego, Sołtysom, Stowarzyszeniom, Przedsiębiorcom, Dyrektorom, Kierownikom, Księżom, Pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych i wszystkim tym, którzy wspomagali nas w budowaniu lepszego jutra. Bez Państwa zaangażowania i codziennego trudu, wiele inwestycji i remontów nie zostałoby wykonanych, wielu finansowych środków zewnętrznych nie udałoby się pozyskać. Bardzo wysoko cenimy zarówno rzeczowość, jak i efektywność kontaktów z Państwem, w których dobro mieszkańców i tworzenie wspólnej integracji Gminy jest zawsze wartością nadrzędną. W codziennym życiu czynny się liczą, nie barwne słowa, spróbujmy zatem dokonać podsumowania ostatniego czterolecia ze świadomością, że przedstawiony materiał nie odzwierciedli w pełni wszystkich podjętych działań.

18

Dążąc do zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju naszej małej Ojczyzny sumiennie i w pełną odpowiedzialnością realizowaliśmy swoje postulaty poprzez podejmowane przez Radę Gminy uchwały. Wiele zadań zostało zakończonych, kilka jest w trakcie realizacji, jednak duże oczekiwania społeczne, jak również ograniczone możliwości finansowe samorządu spowodowały niedosyt w realizacji niektórych ważnych i potrzebnych inwestycji. Wielką nadzieją są dla nas aktywni mieszkańcy interesujący się rozwojem naszej małej Ojczyzny. Chcielibyśmy dalej konstruktywnie współpracować z ludźmi o różnych poglądach, różnych doświadczeniach i umiejętnościach, dla dobra społeczności lokalnej. Dzięki przemyślanym i zaplanowanym działaniom Gmina Sokolniki przez ostatnie 4 lata rozwinęła się zarówno w dziedzinie gospodarczej jak i społecznej. Czas na kolejne inwestycje, gdzie na pewno priorytetową kwestią będzie dalsza rozbudowa wodociągów i kanalizacji. Drugi obszar, to oczywiście drogi – tu wciąż są duże potrzeby i mamy sporo do zrobienia. Zależy nam również na prawdziwym rozkwicie gminnej edukacji. Należy tworzyć coraz lepsze warunki kształcenia i wychowania inwestując w przyszłość młodego pokolenia. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, opieka zdrowotna, kultura, kultura fizyczna i sport, bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe – to obszary, które również będą przedmiotem naszych działań. Na pewno do tych wszystkich działań będą potrzebne nam środki zewnętrzne i tak jak do tej pory, będziemy się starali pozyskać ich jak najwięcej. Reasumując, w gminie jak i w życiu – pracy nigdy nie zabraknie. Sporo już zrobiliśmy, sporo jeszcze możemy zrobić, tak by poziom życia mieszkańców był coraz wyższy. Sylwester Skrzypek Wójt Gminy Sokolniki


PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ!

19


Dziękujemy, że byliście z nami!”

Informator Gminy Sokolniki


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.