Page 1

Standardele biocumbustibil solid din RM Nr. d/o 1.

Indicativul standardului SMV EN 14588:2012

Titlul standardului Biocombustibili solizi. Terminologie, definiţii şi descrieri (EN 14588:2010, IDT)

2.

SMV EN 14774-1:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 1: Umiditate totală. Metodă de referinţă (EN 14774-1:2009, IDT)

3.

SMV EN 14774-2:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 2: Umiditate totală. Metodă simplificată (EN 14774-2:2009, IDT)

4.

SMV EN 14774-3:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 3: Uniditatea eşantionului pentru analiza generală (EN 14774-3:2009, IDT)

5.

SMV EN 14775:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de cenuşă (EN 14775:2009, IDT)

6.

SMV EN 14778:2012

Biocombustibili solizi. Eşantionare (EN 14778:2011, IDT)

7.

SMV EN 14780:2012

Biocombustibili solizi. Preparare eşantioane (EN 14780:2011, IDT)

8.

SMV EN 14918:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea puterii calorice (EN 14918:2009, IDT)

9.

SMV EN 14961-1:2012

Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 1: Cerinţe generale (EN 14961-1:2010, IDT)

10.

SMV EN 14961-2:2012

Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 2: Peleţi din lemn pentru utilizări neindustriale (EN 14961-2:2011, IDT)

11.

SMV EN 14961-3:2012

Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 3: Brichete din lemn pentru utilizări neindustriale (EN 14961-3:2011, IDT)

12.

SMV EN 14961-4:2012

Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 4: Aşchii din lemn pentru utilizări neindustriale (EN 14961-4:2011, IDT)

13.

SMV EN 14961-5:2012

Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 5: Lemne de foc pentru utilizări neindustriale


Nr. d/o

Indicativul standardului

Titlul standardului (EN 14961-5:2011, IDT)

14.

SMV EN 14961-6:2012

Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 6: Peleţi care nu sînt din lemn pentru utilizări neindustriale (EN 14961-6:2012, IDT)

15.

SMV EN 15103:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea densităţii în vrac (EN 15103:2009, IDT)

16.

SMV EN 15104:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului total de carbon, hidrogen şi azot. Metode instrumentale (EN 15104:2011, IDT)

17.

SMV EN 15105:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de potasiu, sodiu şi clor solubile în apă (EN 15105:2011, IDT)

18.

SMV EN 15148:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de materii volatile (EN 15148:2009, IDT)

19.

SMV EN 15149-1:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice. Partea 1: Metoda cu site oscilante cu deschiderea ochiurilor mai mare sau egală cu 1 mm (EN 15149-1:2010, IDT)

20.

SMV EN 15149-2:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice. Partea 2: Metoda cu site vibrante cu deschiderea ochiurilor mai mică sau egală cu 3,15 mm (EN 15149-2:2010, IDT)

21.

SMV EN 15150:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea densităţii particulelor (EN 15150:2011, IDT)

22.

SMV EN 15210-1:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea rezistenţei mecanice a peleţilor şi a brichetelor. Partea 1: Peleţi (EN 15210:2009, IDT)

23.

SMV EN 15210-2:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea rezistenţei mecanice a peleţilor şi brichetelor. Partea 2: Brichete (EN 15210-2:2010, IDT)

24.

SMV EN 15234-1:2012

Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 1: Cerinţe generale (EN 15234-1:2011, IDT)

25.

SMV EN 15234-2:2012

Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 2: Peleţi din lemn pentru utilizări neindustriale (EN 15234-2:2012, IDT)

26.

SMV EN 15234-3:2012

Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului.


Nr. d/o

Indicativul standardului

Titlul standardului Partea 3: Brichete din lemn pentru utilizări neindustriale (EN 15234-3:2012, IDT)

27.

SMV EN 15234-4:2012

Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 4: Aşchii din lemn pentru utilizări neindustriale (EN 15234-4:2012, IDT)

28.

SMV EN 15234-5:2012

Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 5: Lemne de foc pentru utilizări neindustriale (EN 15234-5:2012, IDT)

29.

SMV EN 15234-6:2012

Biocombustibili solizi. Asigurarea calităţii combustibilului. Partea 6: Peleţi care nu sînt din lemn pentru utilizări neindustriale (EN 15234-6:2012, IDT)

30.

SMV EN 15289:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului total de sulf şi clor (EN 15289:2011, IDT)

31.

SMV EN 15290:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea elementelor majore - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na şi Ti (EN 15290:2011, IDT)

32.

SMV EN 15296:2012

Biocombustibili solizi. Conversia rezultatelor analitice dintr-o bază în alta (EN 15296:2011, IDT)

33.

SMV EN 15297:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea elementelor minore - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V şi Zn (EN 15297:2011, IDT)

34.

SMV EN 15410:2012

Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de elemente majore (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) (EN 15410:2011, IDT)

35.

SMV EN 15149-3:2012

Biocombustibili solizi. Determinarea granulometrice. Partea 3: Metoda cu site rotative (CEN/TS 15149-3:2006, IDT)

36.

SMV EN 15370-1:2006

Biocombustibili solizi. Metoda de determinare a fuzibilităţii cenuşei. Partea 1: Metoda de temperaturi caracteristice (CEN/TS 15370-1:2006, IDT)

37.

SMV EN 15569:2012

Biocombustibili solizi. Ghid pentru sistemul de asigurare a calităţii (CEN/TR 15569:2009, IDT)

distribuţiei

Lista standardelor biocombustibil  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you