Page 61

59

Mereväe ülem alates 3. juulist 2012

kaptenleitnant STEN SEPPER Sündinud 17. veebruaril 1971 Haridus „„Soome Riigikaitsekõrgkool Varasem teenistus „„2010–2012 Balti Kaitsekolledži lektor „„2007–2010 Miinilaevade Divisjoni ülem „„2005–2007 Mereväe Staabi operatiiv- ja planeerimisosakonna operatiivjaoskond „„2004–2005 Balti mereväeeskaadri (BALTRON) ülem „„1998–2001 Miinilaevade Divisjon „„1994–1998 Merevägi „„1993–1994 Üksik-Vahipataljoni ajateenija Autasud „„Mälestusmedal «10 aastat taastatud kaitseväge» „„Balti Kaitsekolledži lõpetanu rinnamärk, teenetemärk ja pronksteenetemärk „„Mereväe teenetemärgi Usk ja Tahe III klass Raudankur „„Mereväebaasi teenetemärk

Kaitseväe Peastaabi ülema asetäitja operatiivalal alates 23. juulist 2012

Kaitseväe Peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülem alates 23. juulist 2012

Sündinud 5. detsembril 1970

Sündinud 14. juunil 1973

Haridus „„Nahhimovi Sõjamerekool „„Frunze-nim Kõrgem Sõjakool „„USA Mereväe Sõjakolledž „„Balti Kaitsekolledž

Haridus „„Soome Riigikaitsekõrgkool „„Marssal Andrej Hadíki Rahvuslik Kaitseakadeemia Slovakkias „„Tartu Ülikool „„Balti Kaitsekolledž

mereväekapten IGOR SCHVEDE

Varasem teenistus „„2007–2012 Mereväe ülem „„2007 Mereväe Staabi ülem, mereväe ülema asetäitja „„2003–2007 NATO mere-osavägede juhatus Northwoodis „„2001–2002 Balti mereväeeskaadri (BALTRON) ülem „„2000–2001 Kaitsejõudude Peastaap „„1997–2000 1. Meredivisjoni ülem „„1997 Miinilaevade Divisjon „„1995–1997 Mereväe Staap „„1993–1994 Kaitsejõudude Peastaap „„1988–1993 teenistus Nõukogude Armees

Varasem teenistus „„2009–2010, 2012 Kaitseväe Peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosakond „„2008–2009 Lääne Kaitseringkonna staap „„2003–2007 Pärnu üksik-jalaväepataljon „„2001–2003 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppejõud „„2000–2001 Pärnu üksik-jalaväepataljon „„1999–2000 Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskus „„1994–1995 Saaremaa piirivalvepiirkond „„1993–1994 Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskus „„1992–1993 Eesti Piirivalve, ajateenija Autasud „„Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist „„Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest „„Mälestusmedal «10 aastat taastatud kaitseväge» „„1. Jalaväebrigaadi rinnamärk

Sõdur NR 1 (69) DETSEMBER 2012

Autasud „„Kaitseministeeriumi hõberinnamärk „„Kaitseministeeriumi kuldrinnamärk „„Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest „„Mälestusmedal «10 aastat taastatud kaitseväge» „„Mereväe rist

kolonelleitnant RAIN JANO

Detsember 2012  
Detsember 2012  

Eesti sõjandusajakiri

Advertisement