Page 60

58

Personaalia

Kaitseväe Logistikakeskuse ülem alates 21. veebruarist 2012

Luurepataljoni ülem alates 24. märtsist 2012

Maaväe ülem alates 20. juulist 2012

Sündinud 11. juulil 1970

Sündinud 31. augustil 1977

Sündinud 13. jaanuaril 1971

Haridus „„Balti Kaitsekolledž „„Tartu Ülikool

Haridus „„Riigikaitse Akadeemia „„Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused „„Bundeswehri Ülikool Münchenis „„Bundeswehri Juhtimisakadeemia

Haridus „„Rjazani Kõrgem Õhudessantkool „„Balti Kaitsekolledž „„USA Maaväe Sõjakolledž

kolonelleitnant KALEV KOIDUMÄE

Varasem teenistus „„2009–2012 Kaitseväe Logistikakeskuse staabiülem „„2005–2009 sõjaline esindus NATO Euroopa vägede kõrgemas peakorteris (SHAPE) ja NATO arenduse väejuhatuse (ACT) juures „„2000–2005 Kaitsejõudude Peastaap „„1999–2000 Balti Luureeskadron „„1997–1999 Rahuoperatsioonide Keskus „„1997 Balti pataljon (BALTBAT) „„1994–1997 Eesti Rahuvalve Üksikkompanii „„1993–1994 Üksik-Vahipataljon „„1992–1993 Autokompanii „„1989–1991 Nõukogude Armee ajateenija

Sõdur NR 1 (69) DETSEMBER 2012

Autasud „„Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist „„Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest „„Mälestusmedal «10 aastat taastatud kaitseväge» „„Kotkaristi kuldrist „„Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal „„Kaitsejõudude Peastaabi teeneterist „„Rahuoperatsioonide Keskuse teenetemärk

kolonelleitnant KAUPO ROSIN

Varasem teenistus „„2012 Kaitseväe Peastaabi ülema asetäitja operatiivalal, luureosakonna ülem „„2010–2012 Luurepataljon „„2009–2010 sõjaline esindus NATO Euroopa vägede kõrgemas peakorteris (SHAPE) „„2005–2008 Kaitsejõudude Peastaap „„2005 mitmeriigi-ühendsihtjõudud Iraagis „„2004–2005 Luurepataljon „„2003–2004 Õhutõrjedivisjon „„1996–1997 Kaitsejõudude väljaõppekeskus Autasud „„Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärk „„Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal „„Kaitseväe Peastaabi teeneterist

kolonel ARTUR TIGANIK

Varasem teenistus „„2009–2012 Maaväe Staabi ülem „„2006–2009 1. Jalaväebrigaadi ülem „„2005–2006 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppeosakonna ülem „„2005 rahvusvahelised julgeolekuabijõud Afganistanis (ISAF) „„2001–2004 Scoutspataljoni ülem „„2000 Kaitsejõudude Peastaap „„1992–2000 Kalevi üksik-jalaväepataljon Autasud „„Kaitseliidu teenetemärk „„Märk «10 aastat Harju malevas» „„Kaitseministeeriumi hõberinnamärk „„Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest „„Mälestusmedal «10 aastat taastatud kaitseväge» „„Kotkaristi IV klassi teenetemärk mõõkadega „„Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal „„Maaväe ohvitseri kuldrist „„Maaväe Staabi rinnamärk „„Scoutspataljoni teenetemärk „„1. Jalaväebrigaadi rinnamärk „„Rahuoperatsioonide Keskuse teenetemärk „„NATO medal

Detsember 2012  
Detsember 2012  

Eesti sõjandusajakiri

Advertisement