Sõdur 04/21

Page 8

Fookus

USA mereväe Arleigh Burke-klassi juhitava raketi hävitaja USS Fitzgerald (DDG 62) laseb Harpoon raketti lahinglaskmiste käigus 12. augustil 2015 Guami lähedal Vaiksel ookeanil. USS Fitzgerald hävitaja ülesanne on patrullida USA mereväe 7. laevastiku koosseisus India, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, et tagada laevastiku vastutusalas turvalisus ja stabiilsus Foto: OR-4 Patrick Dionne (USA merevägi)

Laevatõrjerakettidest: nende kujunemisest ja tänapäeva lahendustest

8 september 2021 SÕDUR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.