Forsikring for medlemmer av PPF 2023

Page 1

Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund (PPF) FORSIKRINGSTILBUD 2023

Pensjonistforsikringer til svært rimelig PF Forsikring-pris!

Har ditt gamle forsikringsselskap høye priser og dårlige dekninger for pensjonister?

Som medlem i PPF kan du få en unik pensjonistpakke til PF Forsikring-pris.

Pensjonistpakken under 75

Du får alle disse forsikringene:

• Reiseforsikring

• Innbo Pluss-forsikring

• Ulykkesforsikring

• ID-tyveriforsikring/Web Clean-up

• Begravelsesstøtte - NYHET!

Hvordan bli med?

Velg selv:

• Send e-post til post@pfforsikring.no

og bestill Pensjonistpakken under 75

• Ring PF Forsikring på 23 16 31 00

2
2 millioner 3 millioner SONE Pris per år Halvårlig betaling Pris per år Halvårlig betaling Sone 1 – Oslo, samt Sverige, Danmark, Finland og Island 4 877 2 439 5 263 2 632 Sone 2 – Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø 4 278 2 139 4 541 2 271 Sone 3 - Resten av landet 4 067 2 034 4 290 2 145 Inkludert begravelsesstøtte for det forsikrede medlemmet.
Foto: Ole Martin Mortvedt

Produktbeskrivelse Pensjonistpakken under 75

5 viktige forsikringer:

1. Innbo Pluss

En meget god innboforsikring!

Velg forsikringssum 2 eller 3 millioner. Dekker skade og tap av innbo og løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade eller tyveri, samt kaskoskader i hjemmet.

Egenandel ved skade kun kr 2 000.

Dekker også:

• Tyveri fra privat bod/garasje på egen tomt uten sumbegrensning, maks valgt forsikringssum.

• Midlertidig lagret innbo: inntil kr 500 000

• Tyveri av sykkel og el-sykkel, inntil kr 40 000.

• Ansvar som privatperson.

• Bekjempelse av kakerlakker, veggedyr og skjeggkre.

3. Ulykkesforsikring

Gjelder for både deg og ektefelle/samboer, og evt. hjemmeboende barn ut året de fyller 22.

• Forsikringssum voksen kr 300 000 ved varig invaliditet og ulykkesdødsfall.

• Forsikringssum barn kr 500 000 ved invaliditet og kr 100 000 ved ulykkesdødsfall.

• Forsikringen dekker helt ned til 1 % medisinsk invaliditet.

• Dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og sykehuspenger etter ulykkeshendelse.

5. Begravelsesstøtte

Gjelder for medlemmet i PPF som har kjøpt forsikringen.

Sørg for at den som har størst behov for denne forsikringen, og er under 75, kjøper den.

2. Reiseforsikring Familie

En av markedets beste reiseforsikringer!

Gjelder for både deg og ektefelle/samboer, og evt.hjemmeboende barn ut året de fyller 22.

Enkeltreiser inntil 90 dager.

Reisegods ubegrenset.

Reisesyke ubegrenset. Ansvar kr 15 millioner.

Egenandel leiebil kr 50 000

Forsinket bagasje dekkes uten ventetid inntil kr 5 000/25 000.

Avbestilling kr 300 000.

Ingen egenandel ved skade.

4. ID-tyveriforsikring og Web Clean-up

Gjelder for både deg og ektefelle/samboer, og evt. hjemmeboende barn ut året de fyller 21.

Forsikringene dekker blant annet:

• Forebygging av identitetstyveri.

• Hjelp til å slette krenkende og ulovlig informasjon på nettet.

• Utgifter til advokatbistand.

Engangsutbetaling ved den forsikredes død

• Forsikringssum 1 G

• Dekker død uansett årsak

Er du og din ektefelle/samboer medlemmer i PPF? Begravelsesstøtten gjelder kun for den som har kjøpt forsikringen.

3

Pensjonistforsikringer til svært rimelig PF Forsikring-pris!

Har ditt gamle forsikringsselskap høye priser og dårlige dekninger for pensjonister?

Som medlem i PPF kan du få en unik pensjonistpakke til PF Forsikring-pris.

Pensjonistpakken 75+

Du får alle disse forsikringene:

• Reiseforsikring

• Innbo Pluss-forsikring

• Ulykkesforsikring – NYHET!

• ID-tyveriforsikring/Web Clean-up

Hvordan bli med?

Velg selv:

• Send e-post til post@pfforsikring.no

og bestill pensjonistpakken 75+

• Ring PF Forsikring på 23 16 31 00

4
SONE Pris per år Halvårlig betaling Pris per år Halvårlig betaling Sone 1 – Oslo, samt Sverige, Danmark, Finland og Island 4 025 2 013 4 411 2 206 Sone 2 – Asker, Bærum,
og Tromsø 3 426 1 713 3 689 1 845 Sone 3 - Resten av landet 3 215 1 608 3 438 1 719
2 millioner 3 millioner
Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim
Sammenlign gjerne med andre!
Svært gunstig pris
Foto: Ole Martin Mortvedt

Produktbeskrivelse Pensjonistpakken 75+

4 viktige forsikringer:

1. Innbo Pluss

En meget god innboforsikring!

Velg forsikringssum 2 eller 3 millioner. Dekker skade og tap av innbo og løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade eller tyveri, samt kaskoskader i hjemmet.

Dekker også:

• Tyveri fra privat bod/garasje på egen tomt uten sumbegrensning, maks valgt forsikringssum.

• Midlertidig lagret innbo: inntil kr 500 000

• Tyveri av sykkel og el-sykkel, inntil kr 40 000.

• Ansvar som privatperson.

• Naturskade.

• Bekjempelse av kakerlakker, veggedyr og skjeggkre.

Egenandel ved skade kun kr 2 000.

2. Reiseforsikring Familie

En av markedets beste reiseforsikringer!

Gjelder for både deg og ektefelle/samboer, og evt.hjemmeboende barn ut året de fyller 22.

Enkeltreiser inntil 90 dager. Reisegods ubegrenset. Reisesyke ubegrenset. Ansvar kr 15 millioner.

Egenandel leiebil kr 50 000

Forsinket bagasje dekkes uten ventetid inntil kr 5 000/25 000.

Avbestilling kr 300 000.

Ingen egenandel ved skade.

3. Ulykkesforsikring

• Forsikringssum voksen kr 300 000 ved varig invaliditet og ulykkesdødsfall.

• Forsikringssum barn kr 500 000 ved invaliditet og kr 100 000 ved ulykkesdødsfall.

• Forsikringen dekker helt ned til 1 % medisinsk invaliditet.

• Dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og sykehuspenger etter ulykkeshendelse.

4. ID-tyveriforsikring og Web Clean-up

Gjelder for både deg og ektefelle/samboer, og evt. hjemmeboende barn ut året de fyller 21.

Forsikringene dekker blant annet:

• Forebygging av identitetstyveri.

• Hjelp til å slette krenkende og ulovlig informasjon på nettet.

• Utgifter til advokatbistand.

5
Foto: Ole Martin Mortvedt

Helseforsikring

• Behandlingsforsikring – ut av helsekøen!

• Garantert påbegynt behandling innen 10 virkedager: Spesialist, operasjon, MR, fysikalsk behandling, osv.

• Egenandel pr fysikalsk behandling er kr 200. Ingen egenandel for øvrige behandlinger.

• Kan kjøpes av PPF-medlem og/eller ektefelle/samboer.

• Kan kjøpes frem til man fyller 67 år, og kan beholdes ut året man fyller 72.

• Kreves godkjent egenerklæring om helse.

Ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder til fylte 75 år.

PF Ulykkesforsikring Én person kan kjøpes av:

• Pensjonistmedlem i PPF

• Ektefelle/samboer

Forsikringssum 2 millioner. Pris per år kr 495.

PF Ulykkesforsikring Familie

Gjelder for medlem, ektefelle/samboer, og barn ut året de fyller 22. Pris per år kr 609.

Forsikringssummer i PF Ulykkesforsikring Familie

Kloss på kloss dødsfallforsikring

• Mye rimeligere enn gjeldsforsikring!

• Engangsutbetaling ved dødsfall uansett årsak.

• Klosser à kr 200.000.

• Kjøp forsikringsdekning etter behov.

• Maks forsikringssum kr 4 millioner.

• Kan kjøpes av PPF-medlem og/eller ektefelle/samboer.

• Kan beholdes ut året man fyller 75 år.

• Kreves godkjent egenerklæring om helse.

6
Pris per år Halvårlig betaling 56-60 år 6 320 3 160 61-65 år 9 219 4 610 66-72 år 11 716 5 858
- basert på familiesammensetning Medlem Ektefelle/ samboer Hvert barn Enslig medlem 2 000 000 Medlem med ektefelle/samboer 1 000 000 1 000 000 Medlem med barn 1 000 000 1 000 000 Medlem med ektefelle/samboer og barn 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Pris per år Halvårlig betaling 56-60 år 576 288 61-65 år 1 061 531 66-70 år 1 780 890 71-75 år 3 075 1 538
Kan beholdes ut året du fyller 72! Velg mellom én person og familie Lavere pris!

Kloss på kloss kritisk sykdomsforsikring

• Engangsutbetaling ved mange alvorlige diagnoser.

• Utbetaling etter 30 dager.

• Klosser à kr 200.000.

• Kjøp forsikringsdekning etter behov.

• Maks forsikringssum kr 1 million.

• Kan kjøpes av PPF-medlem og/eller ektefelle/samboer.

• Kan beholdes ut året man fyller 70 år.

• Kreves godkjent egenerklæring om helse.

Innbo Pluss

• Svært god innboforsikring.

• Lav egenandel, kr 2 000.

• Velg forsikringssum 1, 2 eller 3 millioner.

• For PPF-medlem, ektefelle/samboer og evt andre i husstanden.

• Dekker skade/tap av innbo ved brann, vannskade eller tyveri. Pluss/superdekning inkludert.

• Dekker tyveri av sykkel og el-sykkel, inntil kr 40 000.

• Dekker bekjempelse av kakerlakker, veggedyr og skjeggkre.

• Ingen aldersgrense!

Reiseforsikring

• En av markedets beste reiseforsikringer.

• For PPF-medlem og ektefelle/samboer, evt hjemmeboende barn ut året de fyller 22.

• Dekker hele året, i hele verden på reiser opp til 90 dager.

• Helårs ulykkesforsikring inkludert

• Alle dekningene er uten aldersgrense!

Pris per år Halvårlig betaling

2 059

Koster vanligvis mye mer!

1 030

Dekker sykkel og el-sykkel opp til 40 000, samt bekjempelse av skjeggkre.

Privat Skadeforsikring

Private skadeforsikringer omfatter for eksempel hytte, bil, båt og hund. Som PPF-medlem har du full anledning til å benytte deg av PF Forsikrings tilbud på private skadeforsikringer. Prisene er konkurransedyktige, og vilkårene gode.

Ta kontakt med PF Forsikring.

Tlf 23 16 31 00

E-post: post@pfforsikring.no

7
56-60 år 4 290 2 145 61-65 år 6 602 3 301 66-70 år 10 140 5 070
fyller
Alder Pris per år Halvårlig betaling
Til du
70 år!
Pris per år SONE 1 million 2 millioner 3 millioner Sone 1 – Oslo, samt Sverige, Danmark, Finland og Island 1 517 1 895 2 281 Sone 2 – Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø 1 037 1 296 1 559 Sone 3 - Resten av landet 870 1 085 1 308

KJEKT

Å VITE

Invaliditet etter ulykke

Medisinsk invaliditet innebærer «legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid».

Ulykkesforsikring

Med ulykke menes fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig fysisk ytre begivenhet.

Forsikringsleverandører

Det er flere forsikringsselskap som leverer til PF Forsikring:

Storebrand leverer dødsfallforsikring, kritisk sykdom-forsikring og helseforsikring.

Gouda leverer reiseforsikring.

AIG leverer ulykkesforsikring.

Tryg leverer innboforsikring, ID-tyveri og Web Clean-up, samt private skadeforsikringer, blant annet på bil, båt og hytte.

Politiets Fellesforbund

23 16 31 00

Gjerdrums vei 4, Nydalen pf@pf.no

www.pf.no

PF Forsikring

23 16 31 00 – tast 1 post@pfforsikring.no www.pfforsikring.no

Spørsmål?

Bestille pensjonistforsikringen?

Tilbud på andre forsikringer?

Kontakt PF Forsikring i dag!

Tlf 23 16 31 00

E-post: post@pfforsikring.no

Forbehold om trykkfeil

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

Ved skade

Denne brosjyren gir deg en forenklet fremstilling av forsikringsordningene. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkåret som legges til grunn. Forsikringsbeviset gjelder foran vilkåret.

Politiets Pensjonistforbund

456 12 974

Gjerdrums vei 4, Nydalen post@politipensjonisten.no www.politipensjonisten.no

Alle foto: Ole Martin Mortvedt

AIG www.aig.no

Gouda www.gouda.no

Tryg www.tryg.no Storebrand www.storebrand.no
Foto: Ole Martin Mortvedt
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.