Forsikring for medlemmer av PPF 2023

Page 1

Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund (PPF) FORSIKRINGSTILBUD 2023

Hvordan bli med? Velg selv:

Send e-post til post@pfforsikring.no og bestill Pensjonistpakken under 75

Ring PF Forsikring på 23 16 31 00

En meget god innboforsikring! Velg forsikringssum 2 eller 3 millioner. Dekker skade og tap av innbo og løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade eller tyveri, samt kaskoskader i hjemmet.

Egenandel ved skade kun kr 2 000.

Dekker også:

• Tyveri fra privat bod/garasje på egen tomt uten sumbegrensning, maks valgt forsikringssum.

• Tyveri fra privat bod/garasje i sameie/borettslag inntil kr 100 000.

• Tyveri av sykkel og el-sykkel, inntil kr 50 000.

• Ansvar som privatperson.

• Bekjempelse av kakerlakker, veggedyr og skjeggkre.

2
PF
Pensjonistforsikringer til svært rimelig
Forsikring-pris!
pensjonister?
75
Nå inkludert begravelsesstøtte for det forsikrede medlemmet.
Har ditt gamle forsikringsselskap høye priser og dårlige dekninger for
Som medlem i PPF kan du få en unik pensjonistpakke til PF Forsikring-pris. Pensjonistpakken under
1. Innbo Pluss NYHET!
Du får alle disse forsikringene: • Reiseforsikring • Innbo Pluss-forsikring • Ulykkesforsikring • ID-tyveriforsikring/Web Clean-up • Begravelsesstøtte - NYHET!
2 millioner 3 millioner SONE Pris per år Halvårlig betaling Pris per år Halvårlig betaling Sone 1 – Oslo, samt Sverige, Danmark, Finland og Island kr 4 877 kr 2439 kr 5 263 kr 2 632 Sone 2 – Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø kr 4 278 kr 2139 kr 4 541 kr 2 271 Sone 3 - Resten av landet kr 4 067 kr 2 034 kr 4 290 kr 2145
Produktbeskrivelse - 5 viktige forsikringer

Produktbeskrivelse Pensjonistpakken under 75

2. Reiseforsikring Familie

En av markedets beste reiseforsikringer!

Gjelder for både deg og ektefelle/samboer, og evt.hjemmeboende barn ut året de fyller 22.

Enkeltreiser inntil 90 dager.

Reisegods ubegrenset.

Reisesyke ubegrenset.

Ansvar kr 15 millioner.

Forsinkelse

Forsinket avgang etter 4 timer dekkes dokumenterte merutgifter med inntil kr 3 000/6 000.

Forsinket bagasje dekkes uten ventetid inntil kr 5 000/20 000.

Avbestilling kr 300 000.

Ingen egenandel ved skade.

4. ID-tyveriforsikring og Web Clean-up

Gjelder for både deg og ektefelle/samboer, og evt. hjemmeboende barn ut året de fyller 21.

Forsikringene dekker blant annet:

• Forebygging av identitetstyveri.

• Hjelp til å slette krenkende og ulovlig informasjon på nettet.

• Utgifter til advokatbistand.

3. Ulykkesforsikring

• Forsikringssum voksen kr 300 000 ved varig invaliditet og ulykkesdødsfall.

• Forsikringssum barn kr 500 000 ved invaliditet og kr 100 000 ved ulykkesdødsfall.

• Forsikringen dekker helt ned til 1 % medisinsk invaliditet.

• Dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og sykehuspenger etter ulykkeshendelse.

Er du og din ektefelle/ samboer medlemmer i PPF? Begravelsesstøtten gjelder kun for den som har kjøpt forsikringen.

5. Begravelsesstøtte

Gjelder for medlemmet i PPF som har kjøpt forsikringen.

Sørg for at den som har størst behov for denne forsikringen, og er under 75, kjøper den.

Engangsutbetaling ved den forsikredes død

• Forsikringssum 1 G

• Dekker død uansett årsak

3
4 Pensjonistforsikringer til svært rimelig PF Forsikring-pris! Har ditt gamle forsikringsselskap høye priser og dårlige dekninger for pensjonister? Som medlem i PPF kan du få en unik pensjonistpakke til PF Forsikring-pris. Pensjonistpakken 75+ Svært gunstig pris Sammenlign gjerne med andre! Du får alle disse forsikringene: • Reiseforsikring • Innbo Pluss-forsikring • Ulykkesforsikring – NYHET! • ID-tyveriforsikring/Web Clean-up Hvordan bli med? Velg selv: • Send e-post til post@pfforsikring.no og bestill pensjonistpakken 75+ • Ring PF Forsikring på 23 16 31 00 2 millioner 3 millioner SONE Pris per år Halvårlig betaling Pris per år Halvårlig betaling Sone 1 – Oslo, samt Sverige, Danmark, Finland og Island kr 4 025 kr 2 013 kr 4 411 kr 2 056 Sone 2 – Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø kr 3 426 kr 1 713 kr 3 689 kr 1 845 Sone 3 - Resten av landet kr 3 215 kr 1 608 kr 3 438 kr 1 719

Produktbeskrivelse Pensjonistpakken 75+

4 viktige forsikringer:

1. Innbo Pluss

En meget god innboforsikring!

Velg forsikringssum 2 eller 3 millioner. Dekker skade og tap av innbo og løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade eller tyveri, samt kaskoskader i hjemmet.

Dekker også:

• Tyveri fra privat bod/garasje på egen tomt uten sumbegrensning, maks valgt forsikringssum.

• Tyveri fra privat bod/garasje i sameie/borettslag inntil kr 100 000.

• Tyveri av sykkel og el-sykkel, inntil kr 50 000.

• Ansvar som privatperson.

• Naturskade.

• Bekjempelse av kakerlakker, veggedyr og skjeggkre.

Egenandel ved skade kun kr 2 000.

3. Ulykkesforsikring

• Forsikringssum voksen kr 300 000 ved varig invaliditet og ulykkesdødsfall.

• Forsikringssum barn kr 500 000 ved invaliditet og kr 100 000 ved ulykkesdødsfall.

• Forsikringen dekker helt ned til 1 % medisinsk invaliditet.

• Dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og sykehuspenger etter ulykkeshendelse.

2. Reiseforsikring Familie

En av markedets beste reiseforsikringer! Gjelder for både deg og ektefelle/samboer, og evt.hjemmeboende barn ut året de fyller 22.

Enkeltreiser inntil 90 dager. Reisegods ubegrenset. Reisesyke ubegrenset. Ansvar kr 15 millioner. Forsinkelse Forsinket avgang etter 4 timer dekkes dokumenterte merutgifter med inntil kr 3 000/6 000. Forsinket bagasje dekkes uten ventetid inntil kr 5 000/20 000. Avbestilling kr 300 000. Ingen egenandel ved skade.

4. ID-tyveriforsikring og Web Clean-up

Gjelder for både deg og ektefelle/samboer, og evt. hjemmeboende barn ut året de fyller 21.

Forsikringene dekker blant annet:

• Forebygging av identitetstyveri.

• Hjelp til å slette krenkende og ulovlig informasjon på nettet.

• Utgifter til advokatbistand.

5

Kan beholdes ut året du fyller 72!

Helseforsikring

• Behandlingsforsikring – ut av helsekøen!

• Garantert påbegynt behandling innen 10 virkedager: Spesialist, operasjon, MR, fysikalsk behandling, osv.

• Egenandel pr fysikalsk behandling er kr 200. Ingen egenandel for øvrige behandlinger.

• Kan kjøpes av PPF-medlem og/eller ektefelle/samboer.

• Kan kjøpes frem til man fyller 67 år, og kan beholdes ut året man fyller 72.

• Kreves godkjent egenerklæring om helse.

Velg mellom én person og familie

Ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder til fylte 75 år.

PF Ulykkesforsikring Én person kan kjøpes av:

• Pensjonistmedlem i PPF • Ektefelle/samboer

Forsikringssum 1,8 millioner. Pris per år kr 495.

PF Ulykkesforsikring Familie

Gjelder for medlem, ektefelle/samboer, og barn ut året de fyller 22. Pris per år kr 609.

Pris per
Halvårlig betaling
år kr 6
kr 3 160 61-65 år kr
kr
år
kr
7 Forsikringssummer i PF Ulykkesforsikring Familie - basert på familiesammensetning Medlem Ektefelle/ samboer Hvert barn Enslig medlem 2 000 000 Medlem med
1 000 000 1 000 000 Medlem med barn 1 000 000 1 000 000 Medlem med ektefelle/samboer og barn 1 000 000 1 000 000 1 000 000
år
56-60
320
9 219
4 610 66-72
kr 11 716
5 858
ektefelle/samboer

Kloss på kloss dødsfallforsikring

• Mye rimeligere enn gjeldsforsikring!

• Engangsutbetaling ved dødsfall uansett årsak.

• Klosser à kr 200.000.

• Kjøp forsikringsdekning etter behov.

• Maks forsikringssum kr 4 millioner.

• Kan kjøpes av PPF-medlem og/eller ektefelle/samboer.

• Kan beholdes ut året man fyller 75 år.

• Kreves godkjent egenerklæring om helse.

Kloss på kloss kritisk sykdomsforsikring

• Engangsutbetaling ved mange alvorlige diagnoser.

• Utbetaling etter 30 dager.

• Klosser à kr 200.000.

• Kjøp forsikringsdekning etter behov.

• Maks forsikringssum kr 1 million.

• Kan kjøpes av PPF-medlem og/eller ektefelle/samboer.

• Kan beholdes ut året man fyller 70 år.

• Kreves godkjent egenerklæring om helse.

8
Lavere pris! Til du fyller 70 år!
Pris per år Halvårlig betaling 56-60 år 576 288 61-65 år 1 061 531 66-70 år 1 780 890 71-75 år 3 075 1 538 Alder Pris per år Halvårlig betaling 56-60 år 4 290 2 145 61-65 år 6 602 3 301 66-70 år 10 140 5 070

Innbo Pluss

• Svært god innboforsikring.

• Lav egenandel, kr 2 000.

• Velg forsikringssum 1, 2 eller 3 millioner.

• For PPF-medlem, ektefelle/samboer og evt andre i husstanden.

sykkel og el-sykkel opp til 50 000, samt bekjempelse av skjeggkre.

• Dekker skade/tap av innbo ved brann, vannskade eller tyveri. Pluss/superdekning inkludert.

• Dekker tyveri av sykkel og el-sykkel, inntil kr 50 000.

• Dekker bekjempelse av kakerlakker, veggedyr og skjeggkre.

• Ingen aldersgrense!

9
Pris per år SONE 1 million 2 millioner 3 millioner Sone 1 – Oslo, samt Sverige, Danmark, Finland og Island kr 1 517 kr 1 895 kr 2 281 Sone 2 – Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø kr 1 037 kr 1 296 kr 1 559 Sone 3 - Resten av landet kr 870 kr 1 085 kr 1 308 Dekker

Reiseforsikring

• En av markedets beste reiseforsikringer.

• For PPF-medlem og ektefelle/samboer, evt hjemmeboende barn ut året de fyller 22.

• Dekker hele året, i hele verden på reiser opp til 90 dager.

• Helårs ulykkesforsikring inkludert til 75 år, også utenom reiser.

• Ingen aldersgrense på forsikringen forøvrig!

kr 2 059 kr 1 030

Privat Skadeforsikring

Private skadeforsikringer omfatter for eksempel hytte, bil, båt og hund. Som PPF-medlem har du full anledning til å benytte deg av PF Forsikrings tilbud på private skadeforsikringer. Prisene er konkurransedyktige, og vilkårene gode. Ta kontakt med PF Forsikring. Tlf 23 16 31 00 E-post: post@pfforsikring.no

10
Pris per år Halvårlig betaling Koster vanligvis mye mer!

Forbehold om trykkfeil

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

Ved skade

Denne brosjyren gir deg en forenklet fremstilling av forsikringsordningene. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkåret som legges til grunn. Forsikringsbeviset gjelder foran vilkåret.

Spørsmål?

Bestille pensjonistforsikringen?

Tilbud på andre forsikringer? Kontakt PF Forsikring i dag!

Tlf 23 16 31 00

E-post: post@pfforsikring.no

KJEKT Å VITE

Invaliditet etter ulykke

Medisinsk invaliditet innebærer «legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid».

Ulykkesforsikring

Med ulykke menes fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig fysisk ytre begivenhet.

Forsikringsleverandører

Det er flere forsikringsselskap som leverer til PF Forsikring:

Storebrand leverer dødsfallforsikring, kritisk sykdom-forsikring og helseforsikring.

Gouda leverer reiseforsikring.

AIG leverer ulykkesforsikring.

Codan Forsikring leverer innboforsikring, IDtyveri og Web Clean-up, samt private skadeforsikringer, blant annet på bil, båt og hytte.

Politiets Fellesforbund

23 16 31 00

Gjerdrums vei 4, Nydalen pf@pf.no www.pf.no

PF Forsikring 23 16 31 00 – tast 1 post@pfforsikring.no www.pfforsikring.no www.pf.no/minside

AIG www.aig.no

Codan Forsikring www.codanforsikring.no Storebrand www.storebrand.no Gouda www.gouda.no

Politiets Pensjonistforbund 456 12 974 Gjerdrums vei 4, Nydalen post@politipensjonisten.no
www.politipensjonisten.no