Kunstnerforsikringen medlemsforsikringer

Page 1

Medlemsforsikringer til gunstig pris

123rf.com
Foto:

Våre medlemsforsikringer

• Livsforsikring

• Uføreforsikring

• Kritisk sykdomsforsikring

• Familieulykkesforsikring

• Barneforsikring

• Behandlingsforsikring

• Innboforsikring

• Reiseforsikring

• Rabattavtale på hus, bil, hytte, kjæledyr m.m.

• Næringsforsikringer

Livs- og uføreforsikring

Sikre deg og dine nærmeste. Velg mellom 12 G og 24 G i forsikringssum på både livs- og uføreforsikringen.

Barneforsikring

Dekker barnet fra 3 måneder til 26 år.

Kritisk sykdomsforsikring

Rask utbetaling ved en rekke sykdommer. Velg fra 1 G opp til maks 7 G i forsikringssum.

Familieulykkesforsikring

Forsikringen dekker ulykker som fører til varig medisinsk invaliditet.

Innboforsikring

• Vi tilbyr 3 forsikringssummer, inntil 3 millioner

• Dekker de vanligste skadene som brann-, natur-, vann- og tyveriskader

• Gjelder hele husstanden

Behandlingsforsikring

• Raskere tilbake til hverdagen når du blir syk eller skadet.

• Forsikringen garanterer at du innen 10 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert.

• Tryg Legehjelp inkludert. Få hurtig hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video hver dag, hele året.

Reiseforsikring

• Både du og familien din er forsikret på ferie- og fritidsreiser i hele verden med inntil 90 dagers varighet

• Forsikret fra du går ut døra hjemme

Næringsforsikringer

Sykeavbruddsforsikring

Sikre inntekten din i tilfelle blir syk eller skadet, det er tross alt den du lever av. Forsikringen dekker tapt inntekt når du er sykmeldt, slik at du fortsatt kan dekke utgiftene dine.

Yrkesskadeforsikring

Forsikringen gjelder hvis du skader deg mens du er på jobb.

Atelier- og kontorforsikring

Dekker skade på kontor og utstyr

Verdigjenstandforsikring

Har du verdifullt kamerautstyr? Da er det viktig å forsikre det.

Vårt forsikringskontor

Forsikringskontoret håndterer dine forsikringer. Her får du som medlem god og nøytral veiledning.

Behovet for forsikringer endrer seg gjennom livet. Det er derfor viktig å ta en gjennomgang, slik at du har de forsikringene som er tilpasset akkurat din livssituasjon.

Forsikringsportalen

På kunstnerforsikringen.no kan du lese mer om medlemsforsikringene som tilbys. Du kan sjekke pris og bestille, samt finne oversikt over forsikringer du har kjøpt, fakturaer og vilkår.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne. Tlf. 23 11 33 16

forsikring@kunstnerforsikringen.no

kunstnerforsikringen.no

Foto: Hans Otto Nesbø
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.