Socialrådgiveren 12-2017

Page 16

Slut med volapyk-breve fra kommunen Færre klager fra borgere, som føler sig dårligt behandlet, og bedre trivsel blandt medarbejderne. Det er resultatet af en indsats for at skrive bedre afgørelser og breve til borgere i Egedal Kommune.

16

E

SOCIALRÅDGIVEREN 12 2017

n afgørelse på 14 sider skrevet på juridisk fagsprog med masser af henvisninger til forskellige paragraffer. Så meget risikerede borgere i den nordsjællandske Egedal Kommune før i tiden at skulle pløje sig igennem, når de eksempelvis ansøgte om at få en handicap-bil. - Vi fik opkald fra forvirrede borgere, der efter at have modtaget en skriftlig afgørelse ringede og spurgte: ”Har jeg fået ydelsen eller ej?” Det var et vink med en vognstang om, at afgørelserne ikke var gode nok, fortæller afdelingsleder for Den Tværfaglige Myndighed på handicapområdet i Ege-

dal Kommune, socialrådgiver Rikke Terslev Bengtsson. Hun havde netop et mål om at styrke kvaliteten i de skriftlige afgørelser, da hun i 2012 blev ansat som afdelingsleder for primært sundhedsfaglige medarbejdere. - Arbejdet med at lave afgørelser indgår jo i socialrådgiverfaget, men vi er en afdeling med mange forskellige fagligheder. Vi er ikke bare socialrådgivere, men også eksempelvis ergoterapeuter og socialpædagoger, og deres faglige styrker ligger ofte et andet sted end i at skrive afgørelser.

TEKST JESPER NØRBY OG SUSAN PAULSEN ILLUSTRATION MORTEN VOIGT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.