Mooi Gelderland winter 2019

Page 18

Smakelijk eten in de winter! Kookhistoricus Manon Henzen (eet!verleden) en conservator Marieke Knuijt (GLK) weten veel over hoe voedsel werd geproduceerd, bewaard en geconsumeerd in vroeger tijden. Er kwam heel wat bij kijken om de hele winter op kasteel Doorwerth van een lekkere maaltijd te kunnen genieten! Tekst: Thijs Menting – Fotografie: Dies Goormann

18

Mooi Gelderland – Winter 2019 – Geldersch Landschap & Kasteelen

Welke rol speelde voedsel op kasteel Doorwerth? Marieke: “Een belangrijk deel van het leven op en om het kasteel was gericht op voedsel. Van het zaaien tot het oogsten, en van het op allerlei manieren bewaren tot het consu­meren. Dit gold uiteraard niet alleen voor Doorwerth, maar voor alle kastelen.” Manon: “Het meeste voedsel werd lokaal


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.