__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

oktober

9

2012

D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

Omwisseling in volle gang

Van chauffeurspas naar kaart

Inhoudsopgave Parttimer of oproepkracht, hoe zit het met uw pensioen?

2

Kort taxi nieuws

2

CAO artikel uitgelegd

3

Rolstoelvervoer knap lastig? Nieuwe internetcursus helpt u op weg 3 De cao wordt leuk en begrijpelijk met Axitaxi

4

Filmster voor een dag

5

De dag van… Cees Bouwer

6

Kort taxi nieuws

6

Nieuw vervoerscontract voor uw werkgever? OPOV regelt uw positie!

7

Pauze Puzzel

7

Column Henk Br0ker

8

De leukste chauffeur van Den Haag

8

De Taxikrant scoort een dikke 8 Uitslag van het lezersonderzoek

8

Colofon

8

Meer weten over je rechten als taxichauffeur?

Kijk snel op www axitaxi.nu

.008_Axitaxi_adv_60x65.indd 1

Op 1 november vervalt de geldigheid van de huidige chauffeurs-

passen. In plaats daarvan doet een kaart voor de boordcomputer, de

chauffeurskaart, zijn intrede. Van alle taxichauffeurs in Nederland wordt verwacht dat zij zélf de kaart omwisselen. Hoe gaat dit in zijn werk?

De omwisseling is gebaseerd op een ministeriële regeling die iedere chauffeur die in het bezit is van een geldige chauffeurspas de mogelijkheid biedt deze pas kosteloos om te wisselen in een chauffeurskaart. Iedere chauffeur moet de omwisseling van de chauffeurspas zelf activeren op www.kiwaregister.nl. De activering van de omwisseling vindt plaats op basis van geboortedatum en BSN-nummer van de chauffeur. Ter controle wordt gevraagd of het huisnummer van de chauffeur, zoals deze is geregi­ streerd bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), correct is. Postkantoor Na activering van de omwisseling worden de chauffeurskaarten geproduceerd en verzonden naar het dichtst bij gelegen postkantoor of postagentschap, uitgaande van

04-09-12 14:38

De belangrijkste aspecten van de omwisseling op een rij: • • • •

omwisseling vindt plaats via www.kiwaregister.nl u moet uw chauffeurskaart afhalen op het postkantoor u ontvangt twee brieven op uw GBA-adres de huidige pas is na 1 november echt niet meer geldig

uw officiële adres (GBA-adres). Omdat het een persoonsgebonden kaart is, moet u de kaart persoonlijk ophalen met een afhaalbericht en een geldig identiteitsbewijs. Hoeveel dagen de productie van uw kaart exact in beslag neemt, kan Kiwa Register niet van tevoren aangeven. Twee brieven Zodra uw chauffeurskaart klaar is, stuurt Kiwa Register twee aparte brieven naar uw GBA-adres: een afhaalbericht én een brief met daarin de Pin- en Puk-code van de chauffeurskaart. Als u maar één van deze brieven ontvangt, moet u dit meteen melden bij Kiwa Register op nummer 070-4144888. Hier is een speciaal team bereikbaar dat zich bezighoudt met de

omwisseling. Het is verstandig om het omwisselproces op de voet te volgen, want per 1 november is de huidige chauffeurspas echt niet meer geldig en zonder nieuwe pas mag u niet meer rijden! Laatste herinnering Valt er begin september een brief van Kiwa Register bij u op de mat? Dan moet u snel actie ondernemen. U krijgt deze brief namelijk alleen als u de omwisseling nog niet geactiveerd heeft, óf als er iets is misgegaan met de activering. U kunt nog tot 30 september de gratis omwisseling aanvragen. Werkgevers Werkgevers kunnen hun chauffeurs aansporen de nieuwe chauffeurskaart snel aan te

vragen en af te halen. Kiwa Register geeft werkgevers geen informatie over de omwisseling. Ingrid van Driel van Vervoerservice Van Driel uit Oss: “Het liefst hadden wij als bedrijf de aanvraag en uitgifte van de chauffeurs­ passen van al onze chauffeurs verzorgd. Dit was echter niet mogelijk omdat het een persoonsgebonden kaart is. Wij hebben onze chauffeurs aangespoord om snel in actie te komen. Wij houden in de gaten of iedere chauffeur daadwerkelijk de kaart ontvangt en er een kopie van inlevert. Dat is wel extra werk, maar al met al hebben toch veel chauffeurs hun nieuwe kaart ontvangen.” Inmiddels hebben al 30.000 chauffeurs de omwisseling voor hun kaart geactiveerd.

Landelijk pensioenspreekuur Pensioenfonds Vervoer Bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds

Vervoer? En heeft u vragen over uw pensioen? Dan kunt u gebruik maken van

het pensioenspreekuur dat het pensioenfonds houdt op 6 plaatsen in Nederland.

Wat is het pensioenspreekuur? Op het pensioenspreekuur kunt u op afspraak terecht met al uw vragen over uw pensioen. Bijvoorbeeld als u wilt weten of u eerder kunt stoppen met werken. Of hoe het zit met uw pensioen als u gescheiden bent of als u door een ziekte of handicap niet (volledig) kunt werken. Onze pensioenconsulent vertelt u tijdens een persoonlijk gesprek precies hoe het zit

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 9 - oktober 2012

met uw pensioensituatie. En hij neemt de tijd om uw vragen te beantwoorden.

Waar kunt u terecht? Er zijn spreekuren in de volgende plaatsen: • Amsterdam en Rotterdam, bel voor een afspraak: 06 15 05 30 99 • Utrecht en Weert, bel voor een afspraak: 06 53 93 04 12 • Deventer en Groningen, bel voor een afspraak: 06 30 40 29 68

Meestal vinden de spreekuren op een maandag of vrijdag plaats.

  Wilt u meer weten? Lees dan de folder ‘Vragen over uw Pensioen? Kom naar het pensioenspreekuur’ die u kunt downloaden van www.pfvervoer.nl.

Bron: Pensioenfonds Vervoer

1


Parttimer of oproepkracht, hoe zit het met uw pensioen? Regelmatig krijgt Pensioenfonds Vervoer vragen van parttimers en oproepkrachten in de taxibranche over hun pensioen. Dat is niet zo gek, want door de vaak onregelmatige uren is het lastig na te gaan hoe het zit met de pensioenopbouw. De Taxikrant zocht het voor u uit.

Pensioenopbouw als u parttime werkt Veel taxichauffeurs werken parttime. Ze hebben dan een vast contract voor bijvoorbeeld 24 uur per week. Over deze 24 uur bouwen ze pensioen op. In tijden van drukte zijn er veel chauffeurs die extra uren werken. Ook die extra uren tellen mee voor de pensioenopbouw. In het voorbeeld hieronder leest u hoe dat zit.

Voorbeeld: Sonja, werkt standaard 24 uur per week Sonja heeft een vast contract van 24 uur per week. Een fulltime contract is bij haar werkgever 40 uur. Sonja werkt dus normaal gesproken 60%. In november en december 2011 was het druk. Daarom heeft Sonja beide maanden 40 uur per week gewerkt (100%). Gerekend over heel 2011 heeft Sonja dus 66% gewerkt. Sonja’s werkgever geeft iedere maand of iedere vier weken door aan Pensioenfonds Vervoer hoeveel uren Sonja in 2011 gewerkt heeft. Het pensioenfonds berekent met deze uren hoeveel pensioen Sonja in dat jaar heeft opgebouwd. Voor de pensioenberekening wordt eerst uitgegaan van het fulltime salaris. Bij Sonja zou dit € 20.844 bruto per jaar zijn. Omdat Sonja ook AOW krijgt als ze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, bouwt ze niet over het hele salaris pensioen op. Het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd, heet de franchise. Dit is een vast bedrag van € 11.803 (bedrag 2011). Bij een fulltime salaris zou Sonja pensioen opbouwen over een bedrag van: € 20.844 - € 11.803 = € 9.041. Dit is de pensioengrondslag. Van de pensioengrondslag bouwt Sonja 2,09%* pensioen op. Bij het berekenen van het pensioen wordt rekening gehouden met Sonja’s parttimepercentage van 66%: 0,66 x 2,09% x € 9.041 = € 124,71 pensioenopbouw per jaar. Stel dat Sonja in 2012 niet extra werkt, dan is haar pensioen­ opbouw over 2012 ook lager.

Hoe controleert u uw uren?

Uw werkgever geeft iedere maand of vier weken aan Pensioenfonds Vervoer door hoeveel uren u gewerkt heeft. Ook de uren die u extra heeft gewerkt. Dus het totaal aantal gewerkte uren. Op uw salarisstrook staat ook het totaal aantal uren dat u gewerkt heeft. Van Pensioenfonds Vervoer krijgt u ieder jaar een uniform pensioenoverzicht. Hierop staan uw salaris en parttimepercentage. Stel dat het parttimepercentage in 2011 60% is. Dan heeft u in dat jaar 1248 uur gewerkt (60% x 40 uur per week x 52 weken).

Wat telt mee voor uw pensioen?

Voor het salaris waarover u pensioen opbouwt, telt het functieloon mee. Maar ook de vakantietoeslag, de OV-toeslag, de HAP-toeslag en de eventuele provisie tellen mee. Overuren (meer dan 40 uur per week) tellen niet mee voor de pensioenopbouw.

Pensioenopbouw als u oproepkracht bent Naast parttimers zijn er in het taxivervoer ook veel chauffeurs als oproepkracht werkzaam (ook wel ‘M.U.P.’er genoemd). Ook als oproepkracht bouwt u pensioen op. Uw werkgever geeft hiervoor iedere maand of vier weken aan het pensioenfonds door hoeveel uren u gewerkt heeft. Als oproepkracht bouwt u ook vakantiedagen op. De opslag voor uw vakantiedagen is verwerkt in uw uurloon. Hierover bouwt u pensioen op. Aan het einde van het jaar berekent het pensioenfonds hoeveel pensioen u heeft opgebouwd.

Voorbeeld: Edward, heeft 830 uur gewerkt in 2011 Normaal gesproken is een fulltime contract bij Edwards werkgever 40 uur. Edward heeft als oproepkracht 830 uur gewerkt in heel 2011. Dat is 40%. Voor de pensioenberekening wordt eerst uitgegaan van het fulltime salaris. Net als bij Sonja hierboven is dit bij Edward € 20.844 bruto per jaar zijn. Bij een fulltime salaris zou Edward pensioen opbouwen over een bedrag van € 9.041. Van de pensioengrondslag bouwt Edward 2,09%* pensioen op. Bij het berekenen van het pensioen wordt rekening gehouden met het parttimepercentage van 40%: 0,40 x 2,09% x € 9.041 = € 75,60 pensioenopbouw per jaar. Stel dat Edward in 2012 veel meer uren werkt, dan bouwt hij over 2012 ook meer pensioen op. *D  e rekenvoorbeelden gaan over 2011, omdat 2012 nog niet voorbij is. Toen bouwde u 2,09% pensioen op. In 2012 is de pensioenopbouw tijdelijk verlaagd naar 1,99%. Bron: Pensioenfonds Vervoer

Kort taxi nieuws

Najaarsplanning cursussen Preventiemedewerker Wilt u ook in 1 dag leren hoe u preventief om kunt gaan met arbeidsrisico’s? De cursus Preventiemedewerker sluit daar perfect op aan. De cursus gaat in op Arbowetgeving, de RI&E en de werkzaamheden van de preventiemedewerker. U leert de diverse instrumenten te gebruiken die in de Arbocatalogus opgenomen zijn. Na afloop van de cursus ontvangt u het certificaat Preventiemedewerker. In het najaar staan de volgende data gepland: 24 oktober (Akersloot), 21 november (Gorssel), 19 december (Culemborg).

 oor meer informatie en aanmelden: V http://www.sociaalfondstaxi.nl/opleiden/opleidingen-sft/preventiemedewerker

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 9 - oktober 2012

2


Rolstoelvervoer knap lastig?

Nieuwe internetcursus helpt u op weg Uit de meest recente cijfers van de

Inspectie Leefomgeving en Transport

(ILT) blijkt dat nog steeds één op de vier

dag een vaste route rijdt, kan ervoor worden

vervoerd. Sociaal Fonds Taxi (SFT) heeft

gekozen om zijn loon uit te betalen volgens een

nu van het ‘Rolstoel ABC’ een internet-

jaarurenregeling (zie art. 1.4.4 CAO). Het aantal

cursus gemaakt met afsluitende toets

uur dat hij geschat op jaarbasis zal werken,

en certificaat. Aan dit ‘Rolstoel ABC’ is

wordt dan over het schooljaar gespreid zodat

bovendien een nieuwe module ‘Eigen

hij iedere maand een vast loon heeft. Hij krijgt

veiligheid’ toegevoegd die gaat over

dus tijdens de schoolvakanties zijn normale

het voorkomen van lichamelijke

salaris doorbetaald.

klachten bij chauffeurs.

Nieuw In de nieuwe module ‘Eigen veiligheid’ leert de chauffeur dat rolstoelvervoer voor hem fysiek erg belastend kan zijn. Veel chauffeurs hebben last van rugklachten. Vaak is er weinig aandacht voor de manier waarop de rolstoel met de gebruiker in het voertuig wordt gereden en hoe de rolstoel op de juiste manier wordt vastgezet. In deze module leert de chauffeur de risico­ situaties te herkennen en krijgt hij tips hoe die risico’s voorkomen kunnen worden.

Jaarurenregeling en afrekening meeruren in augustus Wanneer een schoolvervoer-chauffeur iedere

rolstoelpassagiers niet veilig wordt

Uit cijfers van andere internetcursussen blijkt dat deze manier van aanbieden van cursussen door velen wordt gewaardeerd. Logisch dus dat SFT het ‘Rolstoel ABC’ nu ook als internetcursus aanbiedt op haar website. In de cursus leert de chauffeur hoe het rolstoelvervoer op de juiste wijze uitgevoerd dient te worden. Natuurlijk gaat de cursus ook in op de wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheden die de chauffeur heeft. De cursus richt zich in hoofdzaak op de taxichauffeur die het vervoer uitvoert. Echter, de cursus is net zo goed belangrijk voor de bedrijfsleiding, de planners, de centralisten en de rolstoelgebruikers zelf.

CAO artikel uitgelegd

Wie is verantwoordelijk? Een van de grote problemen waarmee de taxichauffeur regelmatig te maken krijgt, is bijvoorbeeld de gordeldraag­ plicht. In het rolstoelvervoer is de taxichauffeur verantwoordelijk voor

het gordelgebruik! Niet alleen weet niet iedere chauffeur dit, het is ook nog eens knap lastig om dat in alle situaties goed uit te voeren. Wat doet u als chauffeur als een passagier om voor u begrijpelijke redenen de gordel

Taxichauffeur krijgt forse boete na dodelijk ongeluk rolstoelpassagier

Een taxichauffeur is ervoor verantwoordelijk dat zijn rolstoelpassagier op veilige wijze wordt vervoerd en dat hij de gordels correct aandoet. De taxichauffeur wiens rolstoelpassagier dodelijk verongelukte, is veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden. De rechters vinden dat de chauffeur ‘in strijd met de wet heeft gehandeld door het slachtoffer de veiligheidsgordel niet om te doen’. Dat het slachtoffer dat zelf weigerde, maakt volgens de rechtbank niet uit. Bron: TaxiPro.nl 04-09-2012

Wat trof ILT aan tijdens inspecties in 2011/2012? • Ongeveer de helft van de onveilige situaties heeft te maken met het niet of onjuist gebruik van de veiligheidsgordel bij rolstoelpassagiers. Vaak worden de gordels te losjes aangezet. Een verkeerd aangebrachte veiligheidsgordel kan juist een verhoogde kans op (ernstig) letsel geven. Boete voor de taxichauffeur: € 120. • een kwart van de onveilige situaties betrof rolstoelen (met passagiers) die niet stabiel en veilig waren vastgezet. De juiste vastzetmaterialen zijn vaak wel aanwezig maar worden niet of onjuist gebruikt. Boete voor de taxichauffeur: € 220. • een kwart van de onveilige situaties betrof de aanwezigheid van losse voorwerpen die het risico op letsel bij een noodstop, een aanrijding of botsing konden verhogen. Te denken valt aan losliggende vastzetsystemen, rollators, zware koffers of tassen, etc. Boete voor de taxichauffeur: € 220. Momenteel lopen er veel nieuwe opleidingstrajecten gericht op bewust­ wording en kennis bij rolstoelvervoer. De verwachting is dat het aantal onveilige situaties (overtredingen) nog aanzienlijk zal dalen hierdoor. De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 9 - oktober 2012

niet wil gebruiken? U weet dat het moet en u weet ook dat u in het uiterste geval de passagier niet mee moet nemen als de gordel niet om mag. Het wordt dan erg lastig als u te horen krijgt dat uw collega’s nooit moeilijk doen. En als dan ook nog blijkt dat de centrale u niet de steun geeft die u verwacht als u contact opneemt, maar een beroep doet op uw “klantvriendelijkheid”, dan heeft u een fors probleem. Wat de gevolgen zijn van zo’n ‘verkeerde’ keuze is heel recent duidelijk geworden toen de rechter een zaak behandelde met dodelijke afloop (zie oranje kader). Om dit soort situaties te voorkomen is het belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf zich bewust is van ieders verantwoordelijkheden en dat daarop een helder beleid wordt gevoerd. Veilig rolstoelvervoer is dus niet alleen de verantwoordelijkheid van de taxichauffeur.

De vakantiedagen die hij opbouwt, worden iedere maand uitbetaald. Dit kan als aparte post op de loonstrook maar het kan ook in zijn uurloon zijn verwerkt. De chauffeur is immers met de school­vakanties al vrij en heeft hierdoor verder geen vrije dagen meer om doorbetaald vrij te zijn. Na afloop van het schooljaar wordt bekeken of meer gewerkt is dan vooraf was geschat. Is dit het geval, dan moeten deze extra gewerkte uren (meeruren) in augustus worden uitbetaald. Als hij minder uren heeft gewerkt, dan zijn deze uren voor rekening van de werkgever. Voorbeeld: Chauffeur A heeft een schoolroute, waarvan wordt geschat dat hij er 3 uur per dag over doet, 1,5 uur ’s-ochtends en 1,5 uur ’s-middags. In een schooljaar zitten ongeveer 40 schoolweken. Dit schooljaar zal hij dus 3 uur x 5 dagen per week x 40 weken = 600 uur werken. Deze werknemer krijgt van augustus tot en met juli vervolgens 600 uur / 12 maanden = 50 uur per maand uitbetaald. Nadat het schooljaar is afgelopen, blijkt dat hij 620 uur heeft gewerkt. Deze 20 meeruren moeten vervolgens in augustus worden uitbetaald. Werkzaamheden naast de jaarurenregeling Het kan zijn dat een chauffeur meer werkt, doordat hij ritten rijdt naast zijn standaardrit (jaaruren­regeling). Deze meeruren moeten uiterlijk in de opvolgende maand worden uitbetaald in geld óf gespaard in tijd. Dit zijn namelijk uren die niet in de jaarurenregeling vallen. Dit geldt eveneens voor de tijd die hij besteedt aan wassen, tanken enz. In de jaar­ urenregeling vallen alleen de uren die zijn besteed aan de vaste route. Urenregistratie belangrijk Het is belangrijk dat er iedere maand wordt bijgehouden hoeveel uur de chauffeur daad­ werkelijk heeft gewerkt, eventueel met aftrek van het kwartier voor woon-werk verkeer. Als dit namelijk niet wordt bijgehouden, is het na afloop van het schooljaar niet mogelijk na te gaan hoeveel de chauffeur daadwerkelijk heeft gewerkt in het schooljaar.

3


Bij deze editie van de Taxikrant ontvangt u als extraatje een dvd van de Axitaxi-campagne. Edo neemt u mee in de ‘Axitaxi’. In 11 ritjes 11 vragen en 11 antwoorden over zaken die voor u als taxichauffeur belangrijk zijn. De dvd staat vol met grappige, maar vooral leerzame en nuttige filmpjes. Loon,

roosters, meeruren, vakantiegeld, schade. Kortom, allemaal zaken die u aangaan. Bekijk de dvd snel en bezoek ook de website www.axitaxi.nu. Uiteraard houden wij u ook via deze krant op de hoogte.


De CAO wordt leuk en begrijpelijk met Axitaxi Bepalingen uit de taxi CAO saai? Niet als het aan vakbondsbestuurders Remko Mast (FNV) en Tjitze van Rijssel (CNV) ligt. Samen met een reclamebureau bedachten ze de campagne Axitaxi. In een exclusief dubbelinterview laten ze hun deskundige licht schijnen over deze hippe manier van voorlichting. Wat is er zo bijzonder aan de campagne? Remko: “Of het echt bijzonder is, weet ik niet. De campagne is in ieder geval wel veel meer van deze tijd.” Tjitze: “Dat klopt. We merkten dat het hoe langer hoe moeilijker werd om onze leden en werknemers te bereiken. Deze campagne moet daar verandering in brengen.”

Hoe merkten jullie dat het lastiger werd de leden te bereiken? Tjitze: “Sowieso aan de animo van onze bijeenkomsten. Die werden steeds minder goed bezocht.” Remko: “Daarnaast vingen we allerlei signalen op. De cao is lastige materie. Steeds meer chauffeurs liepen tegen

Eindelijk een site waar taxichauf feurs vrolijk van worden! gen en nog veel da ie nt ka va , en io ns pe , Alles over loon ffeur belangrijk zijn. au ch xi ta s al u jo or vo e di meer zaken www.axitaxi.nu Axitaxi in 11 rit Edo neemt je mee in de

dv_80x100.indd 1

100.00.008_Axitaxi_a

jes, met 11 vragen en 11

antwoorden.

problemen op omdat ze onvoldoende op de hoogte waren van hun rechten en plichten.” Hoe ziet de campagne eruit? Remko: “Axitaxi begint me de inzet van 11 grappige maar leerzame filmpjes, verzameld op een dvd. In die filmpjes worden ingewikkelde thema’s op een luchtige manier inzichtelijk gemaakt.” Tjitze: “De filmpjes verschijnen niet alleen op dvd maar komen ook op een speciale website. Met een link worden de onderwerpen nog eens extra besproken. Op termijn gaan we Axitaxi verder optuigen, bijvoorbeeld met de inzet van sociale media. Uiteindelijk willen we de chauffeurs vooral in beweging krijgen. Ze moeten weten dat ze bij ons altijd terecht kunnen met vragen over hun rechtspositie. Via de speciale website, telefoon en mail kunnen alle werknemers uit de taxi-sector bij ons terecht. Chauffeurs die actief zijn binnen de vakbond zijn opgeleid om adviesgesprekken te voeren. We vinden het belangrijk dat werknemers niet angstig zijn om problemen of misverstanden of zelfs misstanden te melden. Ook dat hoort bij Axitaxi.” Welke onderwerpen komen aan bod? Tjitze: “Loon, schade, feestdagen, verlof, meeruren, roosters, vakantiegeld, ziekte, pensioen, toeslagen, hulp van de vakbond.” Remko: “Het zijn allemaal onderwerpen die de chauffeur rechtstreeks raken. Vooral de thema’s loon, verlofdagen en meeruren zijn belangrijk. Daarover bestaan nog te veel misverstanden. De onderwerpen bieden we stapsgewijs aan, rekening houdend met de actualiteit. In de maand mei hebben veel chauffeurs waarschijnlijk vragen over verlof en vakantie terwijl in januari het nieuwe loonstrookje het gesprek van de dag zal zijn.” Wanneer is de campagne geslaagd? Remko: “Goede vraag, ook daar hebben we over nagedacht. In zijn algemeenheid is de

04-09-12 14:19

“ Krijgen wat je verdient” Remko Mast

leeftijd 50 woonplaats Utrecht functie landelijk FNV bestuurder taxibranche

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 9 - oktober 2012

campagne geslaagd als werkgevers en werknemers meer op één lijn komen te zitten en er minder misverstanden zijn over loon, roosters, meeruren enzovoorts. Echt een succes is het pas als meer werknemers hun eigen situatie bekijken en checken of alles in orde is.” Tjitze: “Daarom meten, inventariseren en evalueren we alle reacties die we telefonisch, via de mail en de website binnenkrijgen.” Even in z’n algemeenheid; Hoe staat de taxiwereld ervoor? Tjitze: “De taxiwereld is een zeer interessante maar lastige branche, niet in de laatste plaats vanwege de verscheidenheid binnen de chauffeursgroep. Daar zitten hoogopgeleiden en laagopgeleiden tussen, allochtonen, autochtonen, mensen met korte contracten en met lange contracten. Kortom, het is best lastig om deze groep op een eenduidige manier te benaderen en te bereiken.” Remko: “Dat is inderdaad zo, maar ik ben ervan overtuigd dat we daar met Axitaxi verandering in gaan brengen.”

“ Goed voor jezelf, goed voor anderen” Tjitze van Rijssel

leeftijd 55 woonplaats Hoofddorp functie bestuurder CNV

4


Een kijkje op de filmset

Nicole Prinz, marketing coördinator CNV Vakmensen: “Na ruim een jaar betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling van deze campagne, was deze dag een hoogtepunt. Ik heb versteld gestaan hoe snel en flexibel zo’n filmcrew het voor elkaar krijgt om alles op één dag te draaien. De passagiers werken dagelijks als chauffeurs in het contractvervoer. Ondanks de camera’s was dit natuurlijk een best spannende en nieuwe ervaring. Maar door de grappige toenadering van Edo en zijn inlevingsvermogen, hebben we toch mooie gesprekken opgenomen.”

Henk van Mullem, chauffeur Jef Poldervaart, regisseur van reclamebureau Het Stormt

“Dit was zonder twijfel de

meest leerzame taxirit die

“We hebben ons

allemaal een dag

filmster gevoeld.”

ik ooit heb meegemaakt.”

Edo Brunner, hoofdrolspeler Axitaxi campagne

“Ik was blij verrast om zulke enthousiaste en verschillende

mensen te ontmoeten en te interviewen. Gedurende de opnamedag voelde ik me steeds meer verbonden met de chauffeurs.”

Filmster voor een dag De ene taxichauffeur die de andere de hemd van het lijf vraagt. In

een setting die verdacht veel wegheeft van een succesvol televisieprogramma. Dat is Axitaxi in een notendop. Chauffeur Henk van

Mullem (56) speelde een rol in de aflevering over schade. “Axitaxi is grappig maar vooral leerzaam.“

Henk: “Toen Tjitze van Rijssel van het CNV aan mij vroeg of ik mijn medewerking wilde verlenen aan de Axitaxi campagne, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Een goede voorlichting over de rechten en plichten van de chauffeurs vind ik belangrijk. Zo houden we de sector sterk en gezond en voorkomen we misstanden. Maar ik ben vooral blij met de manier waarop Axitaxi te werk gaat. Met avondbijeenkomsten in armoedige zaaltjes bereiken we elkaar niet meer. Deze nieuwe campagne is veel meer van deze tijd. Hij is grappig, toegankelijk en vooral erg leerzaam. Ik ben ervan overtuigd dat chauffeurs er heel wat van zullen opsteken.” Parate kennis Henk begrijpt wel waarom juist hij is benaderd om mee te spelen in een van de filmpjes. “Ik ben al jaren behoorlijk actief in de belangenbehartiging en heb een vlotte babbel. Ik maak makkelijk contact en vind het leuk om met verschillende soorten mensen om te gaan. Of het nou de koningin is of een collega chauffeur, dat maakt me niet uit, ik heb altijd wel een praatje. Wie het filmpje goed bekijkt, ziet dat het er allemaal lekker spontaan aan toe gaat. Dat heeft me in positieve zin verrast. Uiteraard was er wel een klein script en hebben we van tevoren een beetje gerepeteerd, maar uiteindelijk werd er zoveel mogelijk aan de spontaniteit overgelaten. Gelukkig beschik ik over voldoende parate kennis om de vragen adequaat te beantwoorden, net als alle andere chauffeurs. We hebben ons allemaal een dag filmster gevoeld.”

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 9 - oktober 2012

5


De dag van… Cees Bouwer “Dáár staan de busjes van de Biosgroep en dáár die van

Connexxion. Met de auto sta ik in déze rij. En kijk, daar hebben de aanvullers zich opgesteld. En hierboven geven de stoplichten aan

wanneer je onder de slagboom door mag.” Met brede armgebaren legt de lange Cees Bouwer van Taxi Jappie uit Zwanenburg uit

hoe het er in de taxibuffer onder P1 aan toegaat. Het is voor een buitenstaander lastig te begrijpen. Maar als je zoals Cees al zo

lang in het vak zit, hebben de strenge taxiregels op Schiphol geen

06.15 uur

geheimen voor je.

06.15 uur Na zijn ontbijt van crackers,

thee en grapefruitsap, drinkt Cees om 06.15 uur een kop koffie op de zaak. Een kwartier later stapt hij in de 220 sedan voor het ritje naar Schiphol waar Taxi Jappie rijdt in opdracht van de Biosgroep. “Meestal rijdt ik op een andere wagen”, zeg Cees, maar net vandaag worden de banden verwisseld.” De Mercedes ziet er puik uit. Cees trouwens ook, in zijn driedelig kostuum. “Bij Jappie rijden wij allemaal in pak, straalt een stukje kwaliteit uit richting de klant. Ook de auto dient schoon te zijn voor we aan het werk gaan. Vind ik niet gek. Zeker voor Amerikanen ben je als taxichauffeur op Schiphol toch de gate to Europe.

09.30 uur Amerika. Cees praat er graag over. Gaat er ook vaak heen, naar familie van zijn vrouw. “Ook een keer met de

boot, vanuit Zuid-Europa. We maken graag cruises, mijn vrouw en ik. Binnenkort gaan we een paar weken over de Middellandse Zee varen, met de Holland America Line. Ik ben 67 jaar en eigenlijk gepensioneerd. Mijn vergunning loopt tot mijn zeventigste. Daarna zien we wel weer. Voorlopig werk ik in de winter nog steeds vijf dagen per week en in de zomer drie: de overige dagen zitten we in onze strandunit in Zandvoort. Van ons pensioen plus mijn salaris kunnen we alle vakanties prima betalen.”

11.15 uur We brengen een dame naar

Utrecht. Hoewel de vrouw niet precies weet waar ze moet zijn, leidt de routeplanner van Cees ons er feilloos heen. Cees: “Het apparaat leest ook credit cards. Als hij het begeeft, ben je wel de pineut. Achterin heb ik daarom nog

13.20 uur

Kort taxi nieuws

altijd het Stratenboek liggen.” Tijdens de rit babbelen Cees en de vrouw wat af. Contact vindt hij het leukst van zijn vak. Cees: “Je ziet snel genoeg of mensen willen praten. Als ze met de telefoon aan het oor instappen, weet ik al genoeg. Eergisteren nog, Ruud Gullit. Die man belt wat af!”

13.20 uur Op de parkeerplaats bij

McDonald’s eet Cees een paar boterhammen. Terug op Schiphol wacht hem een aangename verrassing: Amerikanen! Het stel logeert in het Mövenpick aan het IJ. Cees geeft ze de ene tip na de andere: naar het Van Gogh museum moet je vroeg in de ochtend gaan, het riejeksmuseum spreek je uit als Rijksmuseum, het Anne Frank Huis is inderdaad heel indrukwekkend en “kijk, daar, daar begint het centrum al.” Hij tilt hun

13.25 uur

bagage het hotel in. “Dat vinden Amerikanen prettig, krijg je bovendien een extra dikke fooi.”

13.25 uur De verrassing wordt nog groter. Aan de achterkant van het Mövenpick ligt de Eurodam van de Holland America Line aangemeerd. Glunderend wijst Cees aan waar hij en zijn vrouw het liefste slapen, “vlak achter de brug”. 15.30 uur De dag zit erop. Onderweg

naar huis rijdt Cees nog even door de wasstraat en maakt hij de auto van binnen schoon. Hij verheugt zich op de avond. Het is het laatste kaartavondje van het seizoen in Zandvoort. Mooi weer, glaasje wijn erbij, heerlijk. Cees Bouwer maakt een innig tevreden indruk.

15.30 uur

Taxiboekje

Taxi Expo 2012

CAO Taxivervoer gewijzigd

De Belastingdienst (BD) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben de belangrijkste informatie voor de taxiondernemer en -chauffeur gebundeld in het Taxiboekje 2012. In het nieuwe Taxiboekje staat met welke regels ondernemers en chauffeurs rekening moeten houden en welke begrippen de ILT en de BD hanteren. Het nieuwe Taxiboekje is te bestellen via het Meld- en Informatie­centrum van de ILT, telefoonnummer 088 489 00 00. Medewerkers van de Belastingdienst en ILT verspreiden het nieuwe Taxiboekje tijdens hun werkzaamheden op straat bij taxistandplaatsen en bij evenementen. Startende ondernemers kunnen het boekje ook bij de Kamer van Koophandel verkrijgen.

Op 30 november en 1 december 2012 vindt Taxi Expo, hét jaarlijkse vakevenement voor de branche kleinschalig personenvervoer, plaats in Amsterdam RAI. U kunt dit evenement voordelig bezoeken per trein. Voor € 7,50 reist u vanaf elk NS-station in Nederland naar Amsterdam RAI. U kunt bij uw registratie direct een NS-dagretour bestellen. Dit NS dagretour is persoons- en trajectgebonden en alleen geldig tijdens beursdagen. Komt u liever met de auto? Dan is parkeren met blauwe kenteken­ platen gratis.

Dit jaar is de CAO Taxi­ vervoer op een aantal punten gewijzigd. De nieuwe tekst zorgt voor meer duidelijkheid. Vanaf 25 april 2012 gelden de nieuwe afspraken voor alle werkgevers en werknemers in de taxibranche. De CAO Taxi­vervoer blijft van kracht tot en met 31 december 2013. Er verschijnt geen gedrukt boekje. De tekst is alleen online beschikbaar via de website van Sociaal Fonds Taxi. Als extra hulpmiddel zijn er in de pdf linkjes opgenomen die het u makkelijk maken om naar gerelateerde artikelen te ‘springen’.

 ekijk het boekje online: http://ilent.nl/ B onderwerpen/transport/taxi/publicaties/index.aspx

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 9 - oktober 2012

 oor meer informatie en V registreren: www.taxi-expo.nl

 ekijk de gewijzigde CAO online: B www.sociaalfondstaxi.nl/cao2009-2013gewijzigd

6


Nieuw vervoerscontract voor uw werkgever?

OPOV regelt uw positie!

U bent in dienst bij een werkgever die werkt met vervoerscontracten. En vervoerscontracten blijven niet eeuwig bij dezelfde vervoerder. Zo heeft uw werkgever te maken met aanbestedingen van provincies, gemeentes en zorginstellingen. Wat uw rechten zijn als uw werkgever van vervoerscontract verandert, is geregeld in de OPOV

regeling. OPOV staat voor: overgang personeel bij overgang vervoerscontracten. Sociaal Fonds Taxi (SFT) houdt toezicht op een correcte uitvoering van deze regeling.

Meeverhuizen Een van de belangrijkste punten van de OPOV regeling is de regel dat werknemers kunnen meeverhuizen met vervoers­ contracten. Voor dat meeverhuizen bestaan spelregels. Iemand die daar alles van weet is OPOV coördinator Joris de Vries (SFT): “Het is goed dat de OPOV regeling er is. De regeling is tot stand gekomen op basis van afspraken tussen werkgevers en vakbonden, met als doel de werknemers meer zekerheid te bieden. Die zekerheid wordt onder meer gewaarborgd door de bepaling dat de nieuwe vervoerder 75% van de betrokken werknemers een passend baanaanbod moet doen. Dat aanbod bestaat minimaal uit het huidige aantal contracturen, de huidige contractduur (vast of bepaalde tijd), het huidige aantal vakantiedagen (indien meer dan 25) en de huidige inhoud van de functie. Vaak ontstaat er bij de werknemers onduidelijkheid over de individueel gemaakte afspraken met de oude werkgever. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals standplaats, arbeidstijden en roosters kunnen bij de nieuwe vervoerder anders zijn. Afspraken met de oude werkgever worden niet automatisch meegenomen in het nieuwe baanaanbod. Als de werknemer zo’n baanaanbod krijgt, is hij niet verplicht het te accepteren, maar hij moet er wel spoedig op reageren. Als de werknemer het nieuwe baanaanbod weigert, dan blijft hij bij zijn huidige werkgever in

dienst. Maar let wel, als de werknemer het baanaanbod weigert en zijn huidige werkgever geen baanbehoud kan garanderen, dan bestaat de kans op ontslag. Bovendien kan de weigering gevolgen hebben voor de WW-uitkering.” Uitzonderingen De Vries: “De 75%-regel geldt in gelijke mate voor fulltimers, parttimers en M.U.P. krachten. Werknemers die niet tot de 75%-groep behoren, en dus geen baanaanbod krijgen, blijven gewoon in dienst bij hun huidige werkgever.” Maar een Nederlandse regeling zou geen regeling zijn, wanneer er geen uitzonderingen zouden zijn. De Vries: “Dat klopt, zo mag de nieuwe vervoerder aan minder dan 75% van de werknemers een baanaanbod doen als hij voldoende eigen personeel heeft, het nieuwe vervoerscontract kleiner is dan het oude contract of als de nieuwe vervoerder de werkzaamheden anders gaat inrichten waardoor er minder personeel nodig is. En vanzelfsprekend wordt er nog veel meer ge­regeld in de OPOV regeling.” Nieuw “Na de zomer start SFT met het infor­ meren van de betrokken medewerkers per brief en flyer. Medewerkers die niet tot de 75%-groep horen, krijgen geen brief. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website bij de veelgestelde vragen over de OPOV regeling.

pauze puzzel

Bent u werknemer?

Dan kunt u met uw vragen ook bij de vakbond terecht. Ook Joris de Vries beantwoordt graag uw vragen, email: j.devries@sociaalfondstaxi.nl, telefoon: 0345 - 478 473.

Even pauzeren? Los de puzzel op en win een ontspannend dagje uit voor twee personen. A

R

S

S

K

N

S

O

N

E

L

T

G

X

T

AFHAALBERICHT

PRIJS

G

A

E

L

T

R

E

E

K

E

T

E

I

H

M

BOORDCOMPUTER

REGISTRATIE

P

N

A

T

E

A

Z

D

Z

T

B

U

C

P

I

CHAUFFEUR

RIT

E

N

I

F

U

I

N

Z

N

O

O

I

O

C

S

FONDS

ROUTE

T

I

F

Z

U

P

U

D

O

O

R

B

H

R

V

GEBOORTEDATUM

STANDPLAATS

S

O

S

H

E

P

M

R

P

E

B

A

E

V

E

K

T

R

I

E

I

T

O

B

L

U

K

E

R

R

GELD

STATION

P

E

A

Z

V

E

K

L

C

F

A

R

A

S

S

GPS

TAXI

Pauzepuzzel Taxikrant 8

V

R

U

T

D

E

A

R

F

D

K

A

D

V

T

KLANT

TELEVISIE

In de vorige Taxikrant publiceerden wij een EK quiz met tien voetbalvragen. De juiste antwoorden waren: 1a, 2b, 3b, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a, 9c, 10b. De tien winnaars hebben inmiddels hun EK voetbal ontvangen. Dit zijn de namen van de winnaars: mevrouw A. Rieks - Berends uit Kielwindeweer, mevrouw M. Ferket uit Heikant, de heer A.J.L. van Krevelen uit Rijswijk (Z.H.), de heer W. Reijnen uit Panningen (Peel en Maas), de heer M. Bothmer v/d Bunt uit Nijkerk, mevrouw C. Bastianen uit Goirle, de heer A. de Boer uit Apeldoorn, de heer J. Kuipers uit Swifterbant, mevrouw E. Vrolijk uit Enschede, M.J. van Broekhoven uit Bergen op Zoom.

G

A

I

A

I

A

L

E

E

E

R

N

T

R

A

KOFFERS

TIP

P

P

T

J

H

O

U

E

E

V

O

O

I

S

N

MISVERSTAND

VAKBONDEN

I

U

S

F

S

R

N

R

T

F

T

T

O

A

D

OKTOBER

VEILIGHEID

M

X

A

D

I

E

H

G

I

L

I

E

V

B

I

PAS

VERHUIZEN

P

O

S

T

K

A

N

T

O

O

R

G

E

L

D

PAUZEPUZZEL

VERKEER

E

I

T

A

R

T

S

I

G

E

R

I

X

A

T

POSTKANTOOR

VERKIEZING

Meedoen is eenvoudig. Zoek de woorden en streep ze weg. De woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal staan. Van links naar rechts maar ook van rechts naar links. Letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. De overgebleven letters vormen de uitkomst van de puzzel. We verloten onder de goede inzenders drie keer 2 bioscoopbonnen. Even lekker ontspannen in de bioscoop, wie wil dat niet? Dus maak de Pauzepuzzel en stuur de oplossing naar: info@sociaalfondstaxi.nl. Wie weet sturen we u wel naar de bioscoop!

Winnaars

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 9 - oktober 2012

7


Column Henk Bröker

Pieker niet langer, neem een taxi

Besparen op de gezondheidszorg: huisartsen die (herhaal)recepten voor een taxi uitschrijven, tien taxiritten als therapie in de basisverzekering, chauffeurs die college geven tijdens de artsen­ opleiding, die voorlichting geven aan bestaande artsen…….. Een raar idee? Nee hoor! Want wat is nu een betere plaats om je hart te luchten dan in een taxi! Een onbekend blijvende chauffeur die al luisterend voor zich uit moet blijven kijken, af en toe begrijpend hm… hm… bromt en indien nodig wat aanmoedigende vragen stelt. Is dat niet beter dan een verplicht gesprek met een psycholoog? Zo’n iemand die je onderzoekend aan kijkt en dan ook nog het lef heeft aantekeningen te maken? Nee, dan lucht ik m’n hart liever eerst bij die onbekende chauffeur. Die maakt geen aantekeningen, kijkt me niet zo aan en is het straks toch weer vergeten. Maar ik heb m’n hart gelucht en daar gaat het toch om? Dat geeft weer ruimte om zelf de oplossing te bedenken. Dus artsen, probeer het eens! In hardnekkige gevallen kan de chauffeur altijd nog een specialist aanbevelen. Op deze wijze nemen we onze plaats in de eerstelijns gezondheidszorg in en besparen we aardig op de kosten van gesprekstherapieën. En we hoeven niet veel kilometers te maken, ook in een file kan je aardig wat af praten! Alleen moet de taxi-cao nog wat worden aangepast. We hoeven niet direct een specialistensalaris te krijgen, de helft daarvan lijkt me redelijk om mee te beginnen…. Toch een aardige besparing!

Bram Jagbandhan is de leukste chauffeur van Den Haag Hij is wat je noemt een zeer ervaren chauffeur. Bram

Jagbandhan (47) werkt al 4 jaar voor TCH. En daarvoor was hij maar liefst 8 jaar in dienst als chauffeur bij HTM specials.

Dat is op zich al bijzonder. Maar nog specialer is dat hij zich

het komende jaar de leukste taxichauffeur van Den Haag

mag noemen. “Met dank aan mijn vriendin”.

Bram: “Oorspronkelijk werkte ik op de postkamer van een grote verzekeraar in Den Haag. Steeds als ik taxibusjes voorbij zag rijden dacht ik: ‘Dat wil ik ook’. Op een zeker moment las ik een advertentie van de HTM in de krant. Mijn sollicitatie verliep succesvol en sindsdien doe ik dit taxiwerk met heel veel plezier.”

Supermarkt “Waar een goede taxichauffeur aan moet voldoen? Natuurlijk moet je stratenkennis en je bediening van de auto in orde zijn, maar ik denk vooral dat je servicegevoelig moet zijn. En dat ben ik. Ik ben altijd vrolijk, behulpzaam en doe graag iets extra’s voor mijn passagiers. Ik rijd bijvoorbeeld gerust even langs de supermarkt om een pak melk voor een passa-

Bram (rechts) is blij met de prijs en de erkenning gier te halen. Dat wordt gewaardeerd. Ik heb zelf een moeder in een rolstoel die hulpbehoevend is, dus ik weet hoe belangrijk een beetje extra aandacht is.”

Erkenning Over de verkiezing: “Mijn vriendin heeft mij opgegeven voor deze wedstrijd die in feite natuurlijk helemaal geen echte wedstrijd is. De gemeente Den Haag wilde gewoon hun chauffeurs in het zonnetje zetten en kwam met deze verkiezing op de proppen. Mijn vriendin zit vaak bij mij in de auto en ze weet hoe ik met mijn

Uitslag van het lezersonderzoek

De Taxikrant scoort een dikke 8

passagiers omga. Kennelijk heeft ze een grenzeloos vertrouwen in mij en wilde ze me belonen door mij te nomineren. Uiteindelijk hebben de meeste passagiers op mij gestemd. Leuk toch? De prijs bestond uit een oorkonde en een iPad. Daar ben ik uiteraard erg blij mee, maar ik vind de erkenning die eruit spreekt het belangrijkste. Het is voor mij de bevestiging dat ik het juiste vak heb gekozen en het is een impuls om nog jaren hiermee door te gaan, want ik vind zelf dat ik de leukste baan van Nederland heb.”

colofon De Taxikrant is een uitgave van Sociaal Fonds Taxi en informeert werknemers en werkgevers in de taxibranche over CAO, opleidingen, arbo- en aanverwante zaken.

Als redactie van de Taxikrant zijn wij erg benieuwd naar uw mening over de Taxikrant. Wij zijn dan ook blij verrast met het rapportcijfer 8

Concept, ontwerp en realisatie H&N Communicatie

de krant leuk zoals hij nu is, ik mis geen onderwerpen.’ zeggen genoeg.

Hoofdredactie R. Bos (Sociaal Fonds Taxi)

dat de meeste lezers op hun strookje invulden. Reacties als: ‘Ga zo door!’, ‘De meest, actueel besproken zaken staan er in, top!’, ‘Ik vind

We hebben gekeken naar de antwoorden die zijn ingevuld op de vragen en daaruit kwamen de volgende resultaten: 1) 94% van de inzenders vind de onderwerpen in de Taxikrant afwisselend. 2) Zo goed als alle inzenders vonden de Taxikrant toegankelijk en leesbaar. 3) Over de vraag of de Taxikrant vaker zou moeten verschijnen waren de meningen meer verdeeld. De meerderheid stemde neutraal, op de voet gevolgd door stemmers die het er mee eens waren. 4) Het formaat van de krant bevalt de meesten prima. Het was leuk om te lezen dat veel mensen ideeën hadden opgeschreven bij de vraag of er onderwerpen zijn waar de krant meer aandacht aan zou moeten besteden. Zo reageerde de heer R. van Rheeden met de vraag of er uitleg gegeven kon worden over het berekenen van de pensioenpremie van M.U.P. krachten. Want daar was veel onduidelijkheid over. Deze vraag hebben wij voorgelegd aan het Pensioenfonds Vervoer en elders in deze krant kunt u hier nu meer over lezen. Verder een kleine greep uit de reacties: bedrijfskleding, wantoestanden in de branche, rij- en rusttijden uitleg, wat zijn de mogelijkheden om door te werken als je 65 bent geworden, meer interviews met taxichauffeurs, nieuwe verkeersborden, wangedrag van klanten, hoe chauffeurs in de

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 9 - oktober 2012

praktijk problemen met klanten opgelost hebben, problemen aanname goede chauffeurs, gezondheid van chauffeurs (bewegen en voeding). We hebben uit de stapel inzendingen vier strookjes getrokken die een VVV-bon ter waarde van € 25 ontvangen.

VVV bon ter waarde van € 25

Eindredactie P. Smittenaar Tekst R. Bos, H. Bröker, P. Smittenaar, F. Wijvekate, Pensioenfonds Vervoer Fotografie ABC Taxikeurmerk Advies & Training, Beeldbank SFT, P. Smittenaar, O. Hammelburg, F. Wijvekate Drukwerk & distributie Meijer Rotatie, Nieuw-Vennep

De winnaars zijn: de heer W. Merkx uit Liempde, de heer S. Bolders uit Thorn, mevrouw G. Veldhuis uit Onstwedde, mevrouw N. Franken-Luyten uit Prinsenbeek.

Sociaal Fonds Taxi Postbus 154 4100 AD Culemborg (0345) 478473 Info@sociaalfondstaxi.nl www.sociaalfondstaxi.nl Oplage: 35.500

8

Profile for Sociaal Fonds Mobiliteit

Taxikrant editie 9 (oktober 2012)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 9 (oktober 2012)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded