SNOR 14

Page 1

{

SNOR 14


SNOR 14

ELS MARTENS pagina 4

EVELINE LANCKMANS pagina 20


CLAUDIA VAN HOUT pagina 44

ANN-SOPHIE DEPROOST pagina 60


EL


LS MARTENS


Het noorden is voor mij mag

Els Martens legt hetgeen haar aantr een decoratief element lijkt. Ze prese


gnetisch: de ruimte, het klimaat en de schaarse menselijke aanwezigheid trekken me aan. Ik moet daar af en toe heen om dit te ervaren.� rekt in Ijsland perfect vast in beelden. Verstilde, gestileerde landschappen waarin de mens enteert ons geen spektakelfotografie, maar een reeks impressionistische schilderijen die je niets willen tonen, maar eerder willen laten voelen. www.elsmartens.be

zomer 2013


EVELINE LAN CĂŠleste Do we really believe if there is any life beyond our planet? Surely there has to be some existent form apart from that on Earth? CĂŠleste aims to set out answering such questions in the form of potential imaginings by considering our understanding of the sky and its manifestations variously as a heavenly divine site. Moving in and out of abstraction, my aim is to create atmosphere with my images that touch on emotions and feelings, and while they remain very personal, are sufficiently open for the audience to experience and interpret in their own individual way.

evelinelanckmans.com


NCKMANS
CLAUDIA VAN


N HOUT

claudiavanhout.nl 14 mei 2013 Ik ben elf jaar enig kind geweest. Ik had altijd gedacht dat ik dat zou blijven, dus toen ik hoorde dat mijn moeder zwanger was, was ik erg verrast. Ik zou een broertje krijgen. Ruim zes jaar geleden ben ik begonnen met het fotograferen van mijn broertje Jorik. Inmiddels is hij twaalf jaar. Zijn kindertijd laat hij langzamerhand achter zich en hij bevindt zich op het kruispunt tussen jongen en man, tussen kind en volwassene. In Jorik probeer ik mijn blik op mijn broertje en mijn idee van een wonderlijke kinderwereld te verbeelden, waarbij ik de beelden uit een tijdsspanne van zeven jaar samenbreng. Beelden die binnen- en buitenshuis zijn gemaakt, die voor mij de fantasie prikkelen, romantisch en intiem zijn en waaruit mijn verwondering over mijn broertje en hoe ik hem graag zie spreekt. Het is een ode aan de jeugd, aan het onbevangen kind en aan mijn muze, mijn broertje. - Claudia -
ANN-SOPHIE


E DEPROOST


De b wustw siteit waarin Wat is we na

De be maar reprod digita


beelden van Ann-Sophie Deproost observeren een dagelijksheid waarin de bewording van de nabije ruimte een prominente plaats inneemt. De denen gelaagdheid van de ruimte en de tijd fascineren haar. ‘Het zijn’, n je als mens steeds een verhouding aanneemt tot de dingen, tot jezelf. s de werkelijkheid? Waar begint ze, waar knapt ze af? Waar worden we misleid en kijken aar een reflectie van de werkelijkheid? Een filosofie van het alledaagse in beelden vervat.

eelden van Ann-Sophie Deproost vormen niet enkel een reflectie op het alledaagse, hebben tevens aandacht voor het meta-niveau van de beelden zelf. Manipulatie en ductie in de donkere kamer en het opzoeken van de grenzen van zowel analoge als ale fotografie, ontluisteren een grensgebied met andere media zoals tekenkunst en video. annsdeproost.blogspot.be ann-sophiedeproost.tumblr.com
WIL JE OOK SNORREN? STUUR JE FOTO’S NAAR INFO@ SNOR.IT Iedereen mag een serie (of series) foto’s indienen. De SNOR redactie beslist dan of je serie gepubliceerd wordt. Je kan je foto’s gewoon opsturen. Gooi maximaal 12 foto’s in een .zip of .rar file. Die foto’s mogen maximaal 15 cm groot zijn (langste zijde) en moeten een minimale resolutie van 150ppi hebben. Stuur die .zip / .rar file naar info@snor.it en je hoort nog van ons!


COLOFON

SNOR bestaat uit Bert De Jonghe, Bruno Roels, Johanna Vandamme en Stefan Vanthuyne. Je kan hen bereiken op info@snor.it Lay-out door Johanna Vandamme SNOR bedankt Ernst Deruyter, Nina Jua Klein en alle fotografen. De rechten van de foto’s liggen bij de respectievelijke fotografen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.