Page 1

СЪЧИНЯВАНЕ НА ПРИКАЗКА

Съчинения на ученици от 3 А клас СОУ „Никола Вапцаров”, гр. Суворово


Незабравима вечер Живяло някога едно момиче, което останало без майка. Бащата се оженил повторно. Мащехата имала две дъщери. Те били мързеливи и зли като майка си. Бедното момиче имало медальон, който бил подарък от майка и. само там момичето намирало утеха. Един ден при тях дошъл царски пратеник и рекъл: -Моля всички девойки да се явятна бала на принца по случай рождения му ден в петък точно в девет часа вечерта. Когато чули това, мащехата и дъщерите хукнали да се контят и преобличат. Но това бил най-странният пратеник когото са виждали. Бедното момиче чуло за бала, но не можело да отиде, защото имало още работа. Злите момичета тръгнали за бала. А сирачето взело медальона, седнало край огнището и заплакало. Една сълза паднала върху медальона и в този миг до него се появил дух. Но не бил обикновен, а духът на майката. Момичето много се зарадвало, че може да зърне отново майка си. Тя го поръсила с вълшебен прах, който превърнал дрипите в прекрасна рокля, а каручката им в каляска с необикновени коне с крила. Духъти казал, вълшебството се разваля в полунощ. Момичето се качило в каляскатаипотеглило. Конете летели толкова бързо, че в следващата минута били на бала. Това било бал на извънземни. Момичето видяло мащехата и сестрите си целите в слуз. Това обяснявало странния пратеник. На бала имало още един човек – принцът. Той видял девойката и се влюбил. Момичето изпитало същото. Те танцували цяла вечер. Когато станало дванадесет часа, момичето хукнало да бяга към каляската. Но изпуснало медальона. Принцът го намерил и тръгнал из земята. Докато пътувал медальонът се отворил и там имало снимка на девойката и майка и. Запътил се към момичето. Дал и медальона. Още същата вечер вдигнали голяма сватба. Поканили цялото кралство, дори мащехата и дъщерите и. Това била незабравима вечер. Рени


Вълшебният меч Имало едно момче. То било сираче. Живеело в една малка къща съвсем само, но работело като прилужник в един голям замък. Кралят имал дъщеря, която момчето харесвало. Момичето също харесвало сирачето. След няколко дни имало бал. Момичето дало покана на момчето, но стражата не го пуснала. То се натъжило. Затова почнало да търси подходящ костюм, но намерило само старинен меч. На едно листче пишело: за Симеон от Александър. Сирачето докоснало вълшебния меч. Незнайно откъде се появило малко духче. То казало, че ще изпълни всички негови желания. Момчето поискало баща му да се върне. Духчето не можело да стори това, но можело да направи така, че да отиде на бала. Сирачето се съгласило. Момчето отишло на бала и стражите го пуснали. Духчето казало, че трябва да се върне до дванадесет часа. Момчето поканило девойката на танц. Тя приела. Докато танцували, станало дванадесет часа. Момчето тръгнало на бегом вкъщи. Момичето започнало да търси къщата на момчето. Най – накрая я намерило. Двамата се оженили и живели щастливо. Глория


Пепеляшка Имало едно време едно момиче. Преди време майка и починала. Баща и се оженил повторно. Мащехата имала две дъщери. Те били много зли и се отнасяли с нея много лошо. Мащехата също се държала лошо. Момичето имало една стая и стояло край пепелта. Затова хората го нарекли Пепеляшка. Тя имала един медальон, който бил спомен от майка и. На другия ден царският пратеник изпратил покана за бал. Сестрите на Пепеляшка се пременили, нагласили.Те дали задача на момичето. То не можело да смогне с всичко, а много искало да отиде на бала. Разплакало се. Едно духче се появило и направило магия. Тиквата се превърнала в каляска, а мишките в красиви коне. Пепеляшка отишла на бала, но духчето и казало, че трябва да се прибере в дванадесет часа, иначе магията ще свърши. Цяла вечер танцувала с принца. Вече минавало дванадесет часа и тя избягала. Докато бягала по стълбите медальонът и се откачил о врата и паднал. На следващия ден принцът видял медальона и тръгнал да го мери на всяка жена, но на никоя не ставал, докато не отишъл при Пепеляшка. Премерил го на сестрите и, но на тях не им станал, а като го пробвали на Пепеляшка паснал идеално. Принцът разбрал, че тя е жената на сърцето му и я взел в замъка. Те се оженили. Сестрите и като разбрали много се ядосали. Сватбата на момичето и принца била на Луната. Пепеляшка била щастлива, защото вече нямало кой да я тормози. Арзу


Смелото момче Имало едно време бедно момче на име Кан. То имало тежък живот. Баща му починал, когато бил малък, а майка му го оставила сам. Един ден принцеса Линдагул организирала бал. Тя поканила всички мъже в селото. Когото харесала за него щяла да се ожени. Момчето имало трима братя, които не мислели за него. Те взели всички хубави дрехи, а за него оставили найскъсаните. То имало малко пари и с тях си купило една хубава блуза. По пътя срещнало един богат търговец. Той му дал по-хубави дрехи, за да не бъде така омърлушен. Момчето отишло на бала. Потърсило принцесата. Когато тя видяла Кан и се влюбила в него. По това време се появили разбойници. Те искали да вземат цялото богатство от двореца. Всички момчета избягали. Принцесата помислила, че е сама и ще я убият, но Кан взел принцесата и избягали през прозореца. Отишли в къщата на Кан. Принцесата признала, че го обича и иска да се ожени за него. Разбойниците ги последвали и разбили вратата. Кан се сетил, че има старинен меч от баща си. Той го взел и започнал да се защитава. Мечът изведнъж светнал в зелено и отблъснал разбойниците. След време те се оженили и заживели щастливо. Иван


Смелото сираче Живяло някога едно сираче. То имало тежък живот и зъл господар. Момчето се утешавало със спомена останал от баща му – старинен меч скрит под раклата. Един ден царският пратеник разнесъл покана за бал. Господарят се пременил. Момчето много искало да отиде на бала, но нямало какво да облече. Изведнъж незнайно откъде се появило едно вълшебно духче. Поръсило звезден прашец и момчето се превърнало в красив принц. Но духчето го предупредило до дванадесет часа да се върне, защото магията ще се развали. И момчето тръгнало на бала. Щом пристигнало харесало принцесата и я поканило на танц. Изведнъж силите на мрака нападнали. Започнала война. Момчето извадило меча на баща си и почнало да се бие. Пленили принцесата и семейството и. Станала битка и силите на мрака отстъпили. Момчето спасило принцесата. Всички били весели, а наградата на момчето била ръката на девойката. Направили сватбата, а злият господар се превърнал във врана. Диан


Смелият принц Имало едно време един беден, но смел момък. Баща му починал. Но преди това оставил меча си на своя син. Момчето държало меча в една ракла. Един ден принцесата организирала бал, защото искала да се ожени. Момъкът искал да отиде, но нямал какво да облече. Вечерта, когато бил балът отвън блеснала светлина. Момъкът отишъл да види и пред него се явило вълшебно духче. То поръсило вълшебен праха и момчето се превърнало в красив момък. Духчето го посъветвало да си вземе меча и да се върне в дванадесет часа, защото магията ще се развали. Момъкът отишъл на бала и цяла вечер танцувал с принцесата, но малко преди да си тръгне стражите предали краля и принцесата и ги отвели. Момъкът ги последвал. Победил стражите и спасил кралското семейство. Оженили се и заживели щастливо. Християн


Храброто момче Имало едно сираче. То било бедно и тъжно. Казвало се Иво. То имело спомен от баща си един стар меч, скрит в раклата. Мечът бил във формата на кубче. Когато мечът усети опасност, от куб се превръща в сребърен меч. Принцесата от едно далечно кралство пратила покана за бал на всички в страната. Момчето искало да отиде, но не можело. Малко преди да изрече тези думи се появило едно духче. То превърнало Иво в принц, но той казал: - Балът е на Луната. Как да отида? Духчето твърнало: Духчето превърнало една мишка в ракета. Поръчало да се прибере до дванайсет часа, защото след това магията ще се развали. Когато отишло на бала, то танцувала цяла вечер с принцесата. Изведнъж се сетило, че ако не се върне до дванайсет часа, магията ще се развали. Хукнало много бързо, но ракетата му я нямало. Кубът станал меч. То се притеснило. Изведнъж се появили извънземни. Иво ги унищожил. За награда момчето получило ръката на принцесата. Те се оженили и заживели щастливо. Явор


Сирачето Имало едно време едно момиче. То било сираче. То имало само баща. В една ракла пазело спомен от майка си една снежна топка. Веднъж царят изпратил към всички девойки покана за бал в замъка. Но момичето не можело да отиде на бала, защото имало работа. Седнало на стола и заплакало. В ръце стискало спомена от майка си. От снежната топка се появило едно духче. То попитало момичето защо плаче. Момичето казало: - Защото сестрите ми казаха да чистя, а аз исскам да отида на бала. Духът рекъл: - Аз ще ти помогна да отдеш на бала. Духът отвърнал поръсил вълшебен прашец върху момичето и то се превърнало в красива девойка. Поръчал да се върне до дванайсет часа, защото магията ще се развали. Момичето отишло на бала. Принцът забелязал девойката и цала вечер танцувал с нея. Станало дванайсет часа и си тръгнала, но обувката и паднала. Принцът намерил я намерил и тръгнал от къща на къща да я мери на всички девойки. Накрая намерил момичето и се оженили. Станимир


Непобедимото момче Имало едно време едно сираче, което се казвало Наско. То имало зъл господар и тежък живот. Баща му починал. Оставил му старинен меч скрит стара ракла. Една принцеса правила бал. Тя изпратила на всички покана. Господарят се пременил и тръгнал, а момчето пак стояло само. Изведнъж чуло шум. Отишло до кухнята и видяло духче. То поръсило звезден прах по момчето и се превърнало в много красив момък. Духчето казало на Наско да си вземе меча. Той го послушал. Момчето отишло на бала и предложило на принцесата да танцуват. По едно време влезли извъвземни човечета. Момчето извадило меча и почнало да се бие с тях.момчето спасило царството. Наско поискал ръката на принцесата. Те се оженили и били много щастливи. А злият господар им станал слуга. Геви Пенева


Пепеляшка Имало едно време едно бедно сираче. Майката починала, а бащата се оженил повторно. Момичето имало синджир от майка си. Една вечер принцът направил бал, за да се ожени. Той поканил всички хора на бала. Двете сестри и мащехата чули и веднага се подготвили. Сирачето попитало какво става. Майката казала, че ще има бал. На сутринта момичето видяло, че е закъсняло за бала. Попитало мащехата дали може да отиде на бала, но та казала, че няма да ходи. Пепеляшка отишло до огнището и заплакала. Сестрите отишли да я видят. Те и казали да работи, а да не плаче. Те заминали на бала, а тя останала в къщата. По едно време се появила нейната кръстница. Попитала я защо не е на бала. Кръстницата и дала прекрасна рокля. Поръсила с вълшебен прашец тиквата и се превърнала в каляска, а две мишки в красиви коне. Тя казала, че в полунощ трябва да се прибере. Момичето благодарило за добрината на феята. Конете потеглили към двореца на краля. Когато стигнали момичето влязло и видяло сестрите си. Принцът избрал момичето. Те танцували, но станало дванайсет часа и Пепеляшка си тръгнала. Докато бягала синджирът паднал. Но принцът и го намерил и с негова помощ открил момичето. Принцът и Пепеляшка се оженили и заживели щастливо. Насито


Момчето Имало едно време момче сираче. То имало тежък живот. Нямало майка, а баща му се оженил повторно. Момчето имало зъл господар, който го карал да върши тежка работа. Момчето имало само един спомен от майка си герданче и намирало утеха само в него. Момчето открило старинен меч скрит в стара ракла. Момчето получило покана за бал от царския пратеник. Господарят се пременил. Момчето останало пак само. Изведнъж се появило едно гномче.То поръсило звезден прашец и превърнало къщата в каляска. Баща му заръчал да си вземе меча. Щом момчето отишло на бала било възхитено от принцесата. Те танцували и разговаряли. Изведнъж нашественици нападнали замъка. Те победили царската войска и пленили царя и принцесата. Станала люта битка. Юнакът извадил своя вълшебен меч и победил всички. Момчето получило за награда ръката на принцесата. Те се оженили. А злият господар станал придворен слуга. Исмаил


Пепеляшка и Страната на чудесата Едно време имало една девойка. Тя се казвала Пепеляшка. Майка и починала, а баща и се оженил повторно за зла мащеха. Тя имала две дъщери, които я приемали за слугиня. Един ден принцът поканил всички момичета от двореца на бал в парка на Страната на чудесата. Дъщерите на мащехата и поставили задача да почисти къщата, за да не отиде на бала. Тогава тя се сетила за медальона оставен от майка и. Взела го и заплакала. Тогава се появил духът на майката и омагьосал девойката. Поръчал да се върне до полунощ, защото магията ще се развали. Щом отишла на бала, принцът я забелязал и се влюбил в нея. Поканил я на танц. В дванадесет часа се прибрала, но изпуснала медальона си. Принцът го взел и тръгнал нея. Мащехата омагьосала дъщерите си, за да помисли принцът, че някоя от тях е Пепеляшка, но любовта на принца към нея развалил магията. От яд мащехата и дъщерите и изгубили вълшебните си сили. А Пепеляшка и принцът се оженили и заживели щастли

Тошко

Съчиняване на приказка