Bilten si 2014

Page 1

УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ - НИШ

ОШ „ СВЕТИ САВА “ 28.03. – 30.03.2014.


ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН Р.б.

Школа (установа)

1 ЕТШ „Мија Станимировић“ 2 ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“ 3 ОШ „Душан Радовић“ 4 СМШ „Др Миленко Хаџић“ 5 ЕТШ ,,Никола Тесла” 6 ГИМ „Бора Станковић“ 6 ОШ ,,Сретен Младеновић Мика” 8 ОШ ,,Вук Караџић” – Дољевац 9 ОШ „Витко и Света“ – Г. Хан 10 СШ „Бубањ“ / „14. октобар" 11 ОШ “ Др Зоран Ђинђић“ 12 ОШ „Иван Горан Ковачић“ – Н. Бања 13 ОШ „Свети Сава“ ОШ „В. Караџић“-Витошевац / 14 ОШ „Иван Вушовић“-Ражањ 15 ОШ „Ј. Партизани“ – Мерошина 16 ОШ „Милан Ракић“ „Иво 17 ОШ СМШ „Др.Андрић“ Алекса Савић“ 18 Прокупље 19 ОШ “Десанка Максимовић“ 20 Правно - пословна школа 21 ТШ "12. фебруар" 22 ОШ „Стефан Немања“ 23 MTШ „15.Мај“ 24 ОШ „Цар Костантин“ 25 ОШ „Р. Вукићевић“ 26 Прехрамбено - хемијска школа 27 ОШ ,,Вук Караџић” – Ниш 28 Трговинска школа 29 ОШ „Бранко Миљковић“

УПФК Ниш

Одбојка Баскет Ст.тенисСкок у д. Пикадо

33 48 27 23 43 13 15 39 36

35 15 9 31 13 25 17 5

29 33 17 23 19 26 5 38 21 3

37 7 9 13

/ 7

23 28

/

/ /

32 28

/ 30

3

9

25

7

5

19

/

/ /

9 11 19

/ 3

/ / / 21 17

/ / /

/

40 21

/ / 11

/ / / / / / /

Надвл. Куглањ Шах Бодови Пласман конопа е

21 11 30 / 25 18 7 5

/

23 46 34 17 32 25 11 19 42 51 27 39 9

7

25

15 11

/ /

/ /

5 11

13

/ /

/ / / / / / / / / /

/ 18 20 3 16

/

1 22

/ / / / / / /

27 23 11 39 1 5 44 9 7 29

17

13

35 13

21 14 / / / 11 9 / / 26 / 3

222 204 151 146 133 130 130 127 122 121 120 102 80

2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13

1

9

3

/

77

14

30 36 15

/ / / / / /

/

7 / / / / / 5 / 1 / / / / / /

76 72 64 62 53 38 34 33 31 23 21 17 7 5 0

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

/ / 21 3

/ 13

/ / / 7 5

/

/ 15

/ /

3

/ / / / / / / /

/

25 35

/ / 17 19

/ 17 23

/ / / / /

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014

1


ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ - ЕКИПНИ ПЛАСМАН РБ 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ШКОЛА (УСТАНОВА)

Пласман

бодови

ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“ ЕТШ ,,Никола Тесла” ОШ ,,В. Караџић” – Дољевац ОШ „Витко и Света“ – Г. Хан ЕТШ „Мија Станимировић“ ОШ „Свети Сава“ ОШ „Душан Радовић“

1 2 3 4 5 6 7

48 43 39 36 33 30 27

ОШ „В. Караџић“-Витошевац / ОШ „Иван Вушовић“-Ражањ

8

25

СМШ „Др Миленко Хаџић“ ОШ „Ратко Вукићевић“ ОШ “Десанка Максимовић“ Пехрамбено - хемијска школа ОШ ,,С.М. Мика” ГИМ „Бора Станковић“ СМШ „Др Алекса Савић“ ОШ „Иво Андрић“ ОШ“Др. Зоран Ђинђић“ ОШ „Ј. Партизани“ – Мерошина ТШ 12. фебруар MTШ „15. мај“

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 0

УПФК Ниш

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


ОДБОЈКА

1. ЕТШ „Н. Тесла“ ЕТШ „Н. Тесла“

2

2. III 1 3. ОШ „Д. Радовић“

ЕТШ „Н. Тесла“

II 1

2

ОШ „Д. Радовић“ 1

4. ОШ „ И. Андрић“

0

5. СМШ „Др. А. Савић“ 1 6. ОШ „ С. Сава “

III 2:III 3 0–2 / 4:15, 9:15/

ОШ „ С. Сава “ ОШ „ С. Сава “

2

III 2 II 2

7.

III 1:III2 2–0 /15:11, 15:10/

8. МТШ „15 мај“ 9. ОШ „ В. Караџић “, „ И.

III место

2 ОШ „ В. Караџић “, „ Иван Вушовић “ 1

Вушовић “ – Ражањ

III 3:III 5 2–1

10. ОШ „Др.Зоран Ђинђић“ 0 III 3 11. Прех. – хемијска школа 0

ОШ „Вук Караџић“

II 3

III 3:III 1 0–2 /6:15, 9:15/

/15:6, 16:18,15:7/

ОШ „В Караџић“ 2

12. ОШ „Вук Караџић“ 2

I место

13. ОШ „Б. Радич., Ђ. Јак. 2 ОШ „Б. Радич., Ђ. Ј.

14. ОШ „ Д. Максимовић 0

ОШ „Б. Радич., Ђ. Јакшић“

III 4 II 4

15.

III 5:III 6 2–1 /13:15, 15:11, 16:14/

16. 17. ОШ „Витко и Света“ 2 18. ОШ ,,С.М. Мика”

ОШ„Витко и Света“

2 ОШ „Витко и Света“

0

II 5 19. ОШ „ Ј. Партизани “

СМШ 1 „Др М.Хаџић “

III 5

III 4:III 5 2–0 /15:7, 15:11/

0

20. СМШ „ Др М. Хаџић “ 2 21. ТШ „ 12 фебруар “

0

ОШ Р. Вукичевић“ 0

22. ОШ „ Р. Вукичевић “ 2 III 6 23. Гим. „Б. Станковић“

0

24. ЕТШ „Мија Станимировић“

2

ЕТШ „М. Станимировић“

II 6 ЕТШ „Мија Станимировић

2

III 6:III 4 1–2 /6:15, 16:14, 8.15/

III 1:III 4 0–2 /13:15, 12:15/


ОДБОЈКА Петак 28.03.2014. Терен бр. 1 20:30 – 21:00 – 21:30 –

ОШ „Д. Радовић“ - ОШ „ И. Андрић“ Прех. – хемијска школа - ОШ „Вук Караџић“ – Дољ ОШ „ Ј. Партизани “ - СМШ „ Др М. Хаџић “

2:0 0:2 1:2

Терен бр. 2 20:30 – 21:00 – 21:30 –

ОШ „Б. Радич .“, „Ђ. Јакшић“ - ОШ „ Д. Максимовић“ ОШ „Витко и Света“ - ОШ ,,С.М. Мика” ТШ „ 12 фебруар “ - ОШ „ Р. Вукичевић “

2:0 2:0 0:2

Субота 29.03.2014. 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 –

ЕТШ „Н. Тесла“ ОШ „Витко и Света“ СМШ „Др. А. Савић“ ОШ „ В. Караџић “, „ И. Вушовић “ Гим. „Б. Станковић“

19:00 – 19:30 – 20:00 –

ОШ - „ С. Сава “ ОШ „ В. Караџић “, „ Иван Вушовић “ ОШ „ Р. Вукичевић “ -

МТШ „15 мај“ п. ф. 2:0 ОШ „Вук Караџић“ 1:2 ЕТШ „М. Станимировић" 0:2

ОШ „Б. Радич., Ђ. Ј. ЕТШ „Н. Тесла“ ОШ „Б. Радич., Ђ. Ј ЕТШ „Н. Тесла“

ОШ „Витко и Света“ 2:0 ОШ „ С. Сава “ 2:0 ЕТШ „Мија Станимировић" 2:1 ОШ „Вук Караџић“ – Дољ. 2:0

20:30 21:00 21:30 22:00

– – – –

-

-

ОШ „Д. Радовић“ СМШ „ Др М. Хаџић “ ОШ „ С. Сава “ ОШ „Др.З. Ђинђић“ ЕТШ „М. Станимировић"

2:1 2:0 1:2 2:0 0:2

Недеља 30.03.2014.

19:00 19:30

– ОШ „Витко и Света“ – ОШ „ С. Сава “

20:00 20:30

– –

УПФК Ниш

III место I место -

-

ЕТШ „Мија Станимировић" 2:1 ОШ „Вук Караџић“ – Дољ 0:2

ОШ „Вук Караџић“ – Дољ. - ОШ „Витко и Света“ ОШ „Б. Радич., Ђ. Ј - ЕТШ „Н. Тесла“

2:1 2:0

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


ТАКМИЧЕЊЕ У БАСКЕТУ - ЕКИПНИ ПЛАСМАН РБ

ШКОЛА (УСТАНОВА)

Пласман

бодови

40 35 31 28 25 23 21 19 17 15 13 11 9

1

СМШ „Др. Алекса Савић“

2

ЕТШ „Мија Станимировић“

3

СМШ „Др Миленко Хаџић“

4

ОШ „Др. Зоран Ђинђић“

5

ГИМ „Бора Станковић“

6

СШ „Бубањ“/ "14. октобар"

7

ОШ “Десанка Максимовић“

8

ОШ „Ј. Партизани“ – Мерошина

9

ЕТШ ,,С. М. Мика”

10

ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“

11

ЕТШ „Никола Тесла“

12

ОШ „Стефан Немања“

13

ОШ „Душан Радовић“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОШ „В. Караџић“-Витошевац / ОШ „Иван Вушовић“-Ражањ

14

7

15 16 17

5 3 0

14

15

ОШ ,,Вук Караџић” – Дољевац

16

ОШ „Свети Сава“

17

MTШ „15 мај“

УПФК Ниш

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


БАСКЕТ 1. ОШ „С. Сава“

6 МТШ „ 15 мај“ 0 2.ОШ „ Ј. Партизани “ п.ф. 12, 7

ОШ „ Ј. Партизани “

3

ОШ „Др.Зоран Ђинђић“

II 1

3. ОШ „Др.З. Ђинђић“ 6 ОШ „Др.Зоран Ђинђић“

4. ОШ „ С. Немања“

4

4

5

III место 5. ОШ „ В. Караџић “, „ Иван Вушовић “ – Ражањ 2

СШ „Бубањ“, „14 октобар“

III 1 3

6. СШ „Бубањ“, „14 октобар“

4

Јакшић“

ЕТШ „Мија Станимировић“ 5

II 2

7. ОШ „Б. Радич., Ђ.

ЕТШ „Мија Станимировић“

0

4

СМШ „ Др М. Хаџић “ 8 5 ОШ„Др.Зоран Ђинђић“

8. ЕТШ „Мија Станимировић“

3

I место

9. ОШ „Вук Караџић“ – Дољ.

5

ОШ „Д. Максимовић“

3 СМШ „ Др М. Хаџић “

10ОШ „Д. Максимовић“7 11. ЕТШ „ Н. Тесла “

4

II 3 8

СМШ „ Др М. Хаџић“ 5

12.СМШ „ Др М. Хаџић 9 III 2

13 СМШ „Др. А. Савић“

7 СМШ „Др. А.Савић“

14. ОШ „С. М. Мика “

УПФК Ниш

6

3

15. Гим. „Б. Станковић“ 6 16. ОШ „Д. Радовић“

СМШ „Др. А. Савић“ 8 4 ЕТШ „Мија Станимировић“

II 4 Гим. „Б. Станковић“

1

СМШ „Др. А.Савић“

6

4

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


БАСКЕТ Сатница такмичења Субота 29.03.2014. 18:00 – 18:20 – 18:40 – 19:00 – 19:20 – 19:40 – 20:00 – 20:20 – 20:40 –

МТШ „ 15 мај“ ОШ „Др.Зоран Ђинђић“ ОШ „ В. Караџић “, „ Иван Вушовић “ ОШ „Б. Радич., „ Ђ. Јакшић“ ОШ „Вук Караџић“ – Дољ. ЕТШ „ Н. Тесла “ СМШ „Др. А. Савић“ Гим. „Б. Станковић“ ОШ „С. Сава“

-

ОШ „ Ј. Партизани “ п.ф. ОШ „ С. Немања“ 6:5 СШ „Бубањ“, „14 октобар“ ЕТШ „М. Станимировић“ ОШ „Д. Максимовић“ СМШ „ Др М. Хаџић “ ОШ „С. М. Мика “ ОШ „Д. Радовић“ ОШ „ Ј. Партизани “

0:12 2:4 0:3 5:7 8:9 7:3 6:4 6:7

Недеља 30.03.2014. 19:00 – 19:20 – 19:40 – 20:00 –

СШ „Бубањ“, „14 октобар“ ОШ „Д. Максимовић“ СМШ „Др. А. Савић“ ОШ „ Ј. Партизани “

-

ЕТШ „Мија Станимировић“ СМШ „ Др М. Хаџић “ Гим. „Б. Станковић“ ОШ „Др.Зоран Ђинђић“

3:4 3:5 6:1 3:4

20:20 – 20:40 –

ОШ „Др.Зоран Ђинђић“ СМШ „ Др М. Хаџић “

-

ЕТШ „Мија Станимировић“ СМШ „Др. А.Савић“

4:5 4:6

III место –

СМШ „ Др М. Хаџић “

-

ОШ „Др.Зоран Ђинђић“

8:5

I место –

СМШ „Др. А. Савић“

-

ЕТШ „Мија Станимировић“

8:4

УПФК Ниш

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


ТАКМИЧЕЊЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ - ЕКИПНИ ПЛАСМАН р.б. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

УПФК Ниш

ШКОЛА (УСТАНОВА)

Пласман

бодови

ОШ ,,В. Караџић” – Дољевац ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“ ЕТШ „М. Станимировић“ ГИМ „Бора Станковић“ СМШ „Др М. Хаџић“ ОШ „Витко и Света“ ЕТШ ,,Никола Тесла” ОШ „Душан Радовић“ ОШ „Ј. Партизани“ – Мерошина ОШ „Десанка Максимовић“ ОШ „Милан Ракић“ ОШ „Свети Сава“ ОШ ,,В. Караџић” / ОШ „И. Вушовић“ ОШ „С. М. Мика“ СШ „Бубањ“ "14. октобар" ОШ „Б. Миљковић“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

38 33 29 26 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 0

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


СТОНИ ТЕНИС

1. ОШ „Вук Караџић“ – 2 ОШ „Вук Караџић“ – Дољ.

2. ОШ „ Б. Миљковић“ 3.

ОШ „ С. Сава “

2

0 0

4. СМШ„ Др М. Хаџић “2

„Вук Караџић“ – Дољ. 2

II 1 СМШ „ Др М. Хаџић “ 1

5. Гим. „Б. Станковић“ 2 6. ОШ „ М. Ракић “

2

Гим. „Бoра Станковић“

7. СШ „Бубањ“, „14 октобар“

1

8. ОШ „Д. Радовић“

2

9. ЕТШ „Мија 2

ОШ „Д. Радовић“

11. ЕТШ „Н. Тесла “

2

12. . ОШ ,,С.М. Мика”

1

0

1

ЕТШ „Мија Станимировић“

I место

2

„Вук Караџић“ – Дољ. 2 1 ОШ „Б.Радич.“ Ђ. Јакшић

ЕТШ „Мија Станимировић“ 1

10. ОШ „Д. Максимовић“ 0 II 3 ЕТШ „Н. Тесла “

1

III 2

13. ОШ „ В. Караџић “, „ Иван Вушовић “ – Ражањ

Гим. „Бoра Станковић“ 0 2 ЕТШ „Мија Станимировић“

1

II 2

Станимировић“

III место

III 1

Гим. „Б. Станковић“

0 ОШ „Витко и Света“

1

14. ОШ „Витко и Света“ 2 ОШ „Б. Радич.“ Ђ. Јакшић

15. . ОШ „ Ј. Партизани “0 16. ОШ „Б. Радичевић“ 2

2

II 4 ОШ „Б. Радичевић“ „Ђ. Јакшић“

2

„Ђ. Јакшић“

УПФК Ниш

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


СТОНИ ТЕНИС Субота 29.03.2014. Сто бр. 1 19:00 – 19:30 – 20:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 –

ОШ „Вук Караџић“ – Дољ. ОШ „ С. Сава “ Гим. „Б. Станковић“ СШ „Бубањ“, „14 октобар“ ОШ „Вук Караџић“ – Дољ Гим. „Б. Станковић“ -

ОШ „ Б. Миљковић“ СМШ „ Др М. Хаџић “ ОШ „ М. Ракић “ ОШ „Д. Радовић“ СМШ „ Др М. Хаџић “ ОШ „Д. Радовић“

2:0 0:2 2:1 1:2 2:1 2:1

Сто бр. 2 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 –

ЕТШ „Мија Станимировић“ ЕТШ „Н. Тесла “ ОШ „ В. Караџић “, „ И. Вушовић “ ОШ „ Ј. Партизани “ ЕТШ „Мија Станимировић“ ОШ „Витко и Света“

-

ОШ „Д. Максимовић“ ОШ ,,С.М. Мика” ОШ „Витко и Света“ ОШ „Б. Радич., Ђ. Јакшић“ ЕТШ „Н. Тесла “ 2:1 ОШ „Б. Радич., Ђ. Јакшић“

2:0 2:1 0:2 0:2 1:2

Недеља 30.03.2014. Сто бр. 1 20:00 –

ОШ „Вук Караџић“ – Дољ

-

Гим. „Б. Станковић“

2:0

Сто бр. 2 20:00 –

ЕТШ „Мија Станимировић“

21:00 – 21:30 –

III место – I место –

УПФК Ниш

-

ОШ „Б. Радич., Ђ. Јакшић“

Гим. „Б. Станковић“ ОШ „Вук Караџић“ – Дољ -

1:2

ЕТШ „Мија Станимировић“ 0:2 ОШ „Б. Радич., Ђ. Јакшић“ 2:1

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


СКОК У ДАЉ екипни пласман р.б.

Школа (установа)

1

I КРУГ 2 б.с. пласман

1

ЕТШ"Мија Станимировић"

8.440 8.710 8.710

2

ОШ"Др Зоран Ђинђић

8.400 8.400 8.400

3

ОШ"Иван Горан Ковачић"

8.270 8.560 8.560

4

ОШ"В.Караџић-Иван Вушовић" Ражањ

8.000 8.190 8.190

5

ОШ"Стефан Немања"

8.110 8.460 8.460

6

ОШ"С.М. Мика"

8.110 8.350 8.350

7

ГИМ"Бора Станковић"

7.720 8.050 8.050

8

ОШ"Витко и Света"

8.27

9

СМШ"Др Миленко Хаџић"

7.860 8.030 8.030

10 СМШ " Др. Алекса Савић"

7.950 7.250 7.950

11 ОШ"Душан Радовић"

7.860 7.910 7.910

12 OШ"Бранко Радичевић - Ђура Јакшић"

7.500 7.550 7.550

13 ОШ"Иво Андрић"

6.650 7.380 7.380

14 ОШ"Вук Караџић"Дољевац

7.060 7.270 7.270

1 4 2 7 3 6 8 5 9 10 11 12 13 14

15 ТШ"12. Фебруар"

6.940 7.240 7.240

15

УПФК Ниш

8.38

8.380

1

ФИНАЛНА СЕРИЈА 2 б.с. пласман

8.620 9.020 9.020 8.820 8.660 8.820 0.000 8.670 8.670 8.010 8.420 8.420 8.280 8.360 8.360 8.360 8.130 8.360 7.510 8.130 8.130 7.960 8.110 8.110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Бодови

37 32 28 25 22 20 18 16 13 11 9 7 5 3 1

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


ПИКАДO ЕКИПНИ ПЛАСМАН Р.бр.

Школа (установа)

1

СШ "БУБАЊ"/"14.ОКТОБАР"

2

ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"

3

ОШ "ВИТКО И СВЕТА"

4

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

5

ОШ "МИЛАН РАКИЋ"

6

ОШ "ДУШКО РАДОВИЋ"

7

ЕТШ "НИКОЛА ТЕСЛА"

8

ОШ "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"

9

ОШ "Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ"

10

ГИМ "БОРА СТАНКОВИЋ"

11

ЕТШ "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ"

12

ПРАВНО - ПОСЛОВНА ШКОЛА

13

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ДОЉЕВАЦ

14

СМШ „ Др МИЛЕНКО ХАЏИЋ“

15

ОШ "ИВО АНДРИЋ"

16

МТШ "15.МАЈ"

17

ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА"

18

ОШ "СВЕТИ САВА"

19

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" НИШ

20

ТРГОВИНСКА ШКОЛА

21

ТШ "12.ФЕБРУАР"

22

ОШ "В.КАРАЏИЋ" ОШ "И.ВУШОВИЋ" РАЖАЊ

УПФК Ниш

I круг Финале Пласман Бодови БС БС

93 92 87 86 90 86 87 87 86 85 83 82 81 81 79 78 77 74 72 67 64 61

92 91 89 87 86 81 80 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

51 46 42 39 36 34 32 30 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


ПИКАДО

ПЛАСМАН ПОЈЕДИНАЧНО - МУШКАРЦИ СЕРИЈА Р.бр.

Школа (установа)

ТАКМИЧАРИ

1

2

1 СШ "БУБАЊ"/14. ОКТОБАР"

ГРЧИЋ МИОМИР

28

2 ОШ "Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ"

ЖИВИЋ САША

27

24

3 ПРАВНО - ПОСЛОВНА ШКОЛА

ЈОВАНОВИЧ БОБАН

27

20

Резултат Б.С

за пласман

Пласман

28

1

27

27

2

27

37

3

ПИКАДО ПЛАСМАН ПОЈЕДИНАЧНО - ЖЕНЕ СЕРИЈА Р.бр.

Школа (установа)

ТАКМИЧАРИ

1

1 СШ "БУБАЊ"/14. ОКТОБАР"

ИЛИЋ ЕМИЛИЈА

27

2 ОШ "ВИТКО И СВЕТА"

ПЕЈЧИЋ ТИЈАНА

26

3 ОШ"Б. РАДИЧЕВИЋ"/ОШ"ЂУРА ЈАКШИЋ" БОЖИДАРКА ПЕТРОВИЋ 3 ОШ "МИЛАН РАКИЋ"

УПФК Ниш

ЦАКИЋ НАТАША

2

Резултат Б.С

за пласман

Пласман

27

1

20

26

2

26

19

26

3

26

19

26

3

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


ТАКМИЧЕЊЕ У КУГЛАЊУ ЕКИПНИ ПЛАСМАН Р.бр.

Школа (установа)

РЕЗУЛТАТ ПЛАСМАН БОДОВИ

1

OШ"СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА"

142

1

44

2

СМШ " Др. МИЛЕНКО ХАЏИЋ"

138

2

39

3

ОШ"ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

133

3

35

3

OШ "ИВО АНДРИЋ"

133

3

35

5

СШ "БУБАЊ"/ "14. ОКТОБАР"

131

5

29

6

ЕТШ "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ"

130

6

27

7

ОШ "МИЛАН РАКИЋ"

125

7

25

8

ОШ "Б.РАДИЧЕВИЋ"/ОШ "Ђ. ЈАКШИЋ"

123

8

23

8

ОШ"Ц.КОНСТАНТИН"

123

8

23

10

ТШ " 12.ФЕБРУАР"

119

10

19

11

МТШ "15.МАЈ"

114

11

17

11

ПРАВНО - ПОСЛОВНА ШКОЛА

114

11

17

13

ОШ "СВЕТИ САВА"

110

13

13

14

ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ

109

14

11

15

ОШ"В.КАРАЏИЋ" ДОЉ.

102

15

9

16

ОШ "ВИТКО И СВЕТА" ГХ

100

16

7

17

ГИМ " Б. СТАНКОВИЋ"

99

17

18

ОШ"В. КАРАЏИЋ"/ОШ"И. ВУШОВИЋ"

19

ЕТШ " НИКОЛА ТЕСЛА"

92 91

18 19

5 3

УПФК Ниш

3

1

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


ТАКМИЧЕЊЕ У КУГЛАЊУ ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - МУШКАРЦИ Р.бр.

Школа (установа)

Такмичари

1

ETШ" M. Станимировић" АРИЗАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

2

Прaвно - пословна школа СЛОБОДАН ВЕСЕЛИНОВИЋ

3

ОШ"И.Г.Ковачић"

ЈАНКОВИЋ НЕНАД

Резултат

Пласман

50 46 42

1 2 3

ТАКМИЧЕЊЕ У КУГЛАЊУ ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - ЖЕНЕ Р.бр.

Школа (установа)

Такмичари

1

OШ "ИВО АНДРИЋ"

ПАШИЋ МАРИНА

2

ОШ "ВИТКО И СВЕТА"

РИСТИЋ ЈАСМИНА

3

ОШ "С. М. МИКА"

СТАМЕНКОВИЋ ГОРДАНА

УПФК Ниш

Резултат

Пласман

52 47 37

1 2 3

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


ШАХ - ЕКИПНИ ПЛАСМАН РБ

ШКОЛА (УСТАНОВА)

Пласман

бодови

26 21 17 14 11 9 7

1

ОШ ,,Др. Зоран Ђинђић“

2

ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“

3

ЕТШ ,,Мија Станимировић”

4

ОШ „Душан Радовић“

5

ОШ ,,Сретен Младеновић Мика”

6

ОШ „Вук Караџић“ - Дољевац

7

ОШ „Ј. партизани“ – Мерошина

1 2 3 4 5 6 7

8

Т.Ш. "12. фебруар"

8

5

9

ОШ „Свети Сава“

9

3

10

MTШ „15.Мај“

10

1

УПФК Ниш

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - МУШКАРЦИ Р.бр.

Такмичари

Школа (установа)

Резултат Пласман

1 ЧОЛИЋ НИКОЛА

ОШ ,,Др. Зоран Ђинђић“

8

1

2 МИТИЋ БОБАН

ОШ ,,Б. Радичевић”/ ОШ „Ђ. Јакшић“

8

2

5 1/2

3

3 АЛЕКСАНДАР JОВАН КРСТИЋ ОШ „Душан Радовић“

ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - ЖЕНЕ Р.бр.

Такмичари

Школа (установа)

Резултат Пласман

1 ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАНА

ОШ ,,Др. Зоран Ђинђић“

8

1

2 АНЂЕЛКОВИЋ РУЖИЦА

ОШ ,,Мија Станимировић“

6

2

3 ДИНОВ ДАНИЈЕЛА

ОШ ,,С. М. Мика“

5 1/2

3

УПФК Ниш

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014


НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПА - ЕКИПНИ ПЛАСМАН РБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ШКОЛА (УСТАНОВА)

Пласман

бодови

ОШ „Д. Радовић“

1

30

ЕТШ ,,Никола Тесла”

2

25

ЕТШ „Мија Станимировић"

3

21

ГИМ ,,Бора Станковић”

4

18

СШ „Бубањ“/ "14.октобар"

5

15

ОШ ,,Свети Сава”

6

13

ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“

7

11

ОШ „В. Караџић“-Витошевац / ОШ „Иван Вушовић“-Ражањ

8

9

ОШ ,,С. М. Мика”

9

7

10 11 12

5 3 0

ОШ ,,В. Караџић” – Дољевац

11

ТШ ,,12 фебруар”

12

МТШ ,,15 мај”

УПФК Ниш

СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014