Page 1

Hollandse Smoushonden Club juni 2012

1


Fokadvies en pupbemiddeling

Bestuur Voorzitter ad interum: J.G.J. Boerstoel (aftr.'14) De Wiek 181 6712 JE Ede Tel.: 0318-617798 mail: j.boerstoel56@upcmail.nl

C.F. v.d. Giessen Lobelialaan 22 2555 PH Den Haag Tel.: 070-3230215 of mobiel: 06-22774887 e-mail: f.vander.giessen@hetnet.nl _______________________________

Penningmeester: H. Burger (aftr. ’15) Jacob van Campenweg 31 3067 LH Rotterdam Tel.: 010-4558062 mail:bebu@hetnet.nl Secretaris: S. van der Wal-Zaal (aftr. ’13) Vredeman de Vriesstraat 15 8921 BP in Leeuwarden. Tel.: 058 2127324 mail:suzannezaal@chello.nl Commissaris (’t winkeltje): H.J. Somers- Koch (aftr.’13) W. Bruinstraat 73 1333 JX Almere Tel./fax: 036-5324183 mail: JPSomers@kpnplanet.nl Commissaris (gedragstesten, pupbemiddeling): C.F. v.d. Giessen (aftr. ’14) Lobelialaan 22 2555 PH Den Haag Tel.: 070-3230215 mail: f.vander.giessen@hetnet.nl Commissaris (communicatie): M.A. van Gaalen (aftr. ‘15) Marokkostraat 7 2622 CH Delft Tel.: 015-2611123 mail: wilmaria@ziggo.nl Commissaris (communicatie) P. van Vroonhoven (aftr. '15) Schipleisingel 8 6652 GJ Druten mail: pietvanvroonhoven@upcmail.nl ______________________________

Foto's: Foto voorkant: Pip (Eva Holst) Foto achterkant: Gijs (Floris) (fam. Suidman) Stuur uw leukste vakantiesmouzenfoto's, graag in hoge resolutie, naar: smoushond@gmail.com.

Wachtlijst pup Zoals u weet is er een wachtlijst voor het verkrijgen van een pup. Op dit moment is de wachttijd ongeveer een jaar.

Ereleden Mevr. H.M. Barkman- v.d. Weel (1927-2008), zie foto Mevr. J.C. Rozema- Poutsma

Redactie M. de Craen L. Burger-Hakbijl M.A. van Gaalen S. van der Wal-Zaal Kopij en foto's vóór 20-08-2012 naar: smoushond@gmail.com

U kunt zich op de wachtlijst laten plaatsen door u op te geven bij: Mevr. C.F. v.d. Giessen Lobelialaan 22 2555 PH Den Haag Tel. 070 - 3230215 of 06 - 22774887 mail: f.vander.giessen@hetnet.nl Gelijktijdig maakt u € 15,00 over op bankrekeningnummer 4835725 , t.n.v. Terugfokprogramma Hollandse Smoushond te Den Haag _______________________________

Publicatie of gebruik vanuit het clubblad, in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na toestemming van de secretaris van de vereniging.

Gezondheid enz.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te redigeren of te weigeren. Zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van geplaatste stukken. Plaatsing van ingezonden kopij geeft niet zonder meer en noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie en/of het bestuur weer. ___________________________________

C.F. v.d. Giessen Lobelialaan 22 2555 PH Den Haag Tel.: 070-3230215 of: 06-22774887 e-mail: f.vander.giessen@hetnet.nl

www.smoushond.nl

Melden van gezondheids- en gedragsproblemen en overlijden:

Loes Burger-Hakbijl Jacob van Campenweg 31 3067 LH Rotterdam Tel.: 010-4558062 e-mail: loes.burgerhakbijl@hetnet.nl ____________________________

Administratie Lidmaatschap: € 20 per jaar Gezinsleden: € 4 per jaar Nieuwe leden € 20 per jaar + eenmalig € 4 entree (ná 1 juli aangemeld: € 30 voor het eerste 1,5 jaar + eenmalig € 4 entree Bankrekeningnummer 4385065, t.n.v. de penningmeester H.S.C. te Rotterdam. Adres en/of naamswijzigingen, aanmeldingen, opzeggingen (vóór 1 december) en klachten over de bezorging van het blad kunt u melden bij: Dhr. J. Somers Tel: 036-5324183, van 18 tot 19 uur. E-mail: jpsomers@kpnplanet.nl

2


Inhoud pag. pag. pag. pag.

4 6 8: 9:

pag. 11: pag. 12: pag. 19: pag. 21: pag. 22 pag. 23: pag. 24: pag. 25: pag. 27: pag. 28: pag. 30: pag. 31:

Look-alike gezien? Lezer in beeld Boekbespreking Gedragstesten en Ritsdagen Medisch, jeuk Wandelingen Terugfokprogramma Jaarverslag 2011 Inschrijfformulier clubmatch Bijlage en tips clubmatch Een nieuw bestuurslid Impressie Ledenvergadering Seniorsmous Gedragstestuitslag Zomerse zaken Erkemederhondendag Ledenadministratie

Redactioneel Beste smouzenmensen,

clubmatch kunt u zich zelfs al inschrijven via het bijgevoegde formulier.

Dit redactioneel wordt geschreven op de Dag van het Levend Erfgoed, een Hoewel we tot dusver niet bepaald zijn manifestatie waar het publiek kennis verwend met het weer waren de weerkan maken met de Nederlandse Ras- goden ons gelukkig wel gunstig gesen van diverse pluimage en hun pro- stemd op de Plukdag. Onder de bezieducten. Dit jaar waren er ook smouzen lende leiding van mevrouw Rita Pouw aanwezig. Helaas viel alles letterlijk in en haar assistente werden een stuk of het water. Heel jammer want het is tien smousjes zomerkleedjes aangealtijd een leuke manier om leden en meten. De hondjes lieten het gewillig belangstellenden op een ongedwon- gebeuren. Een foto-impressie vindt u gen manier te ontmoeten. in het blad en op de fotosite. Gelukkig kan dat ook op vele andere dagen zoals de door de leden georga- Namens de redactie wens ik u allen niseerde wandelingen, de clubmatch, een heel fijne zomer samen met uw de RITSdagen en de Erkemeder Hon- smousjes. dendag. Van al deze evenementen staan de gegevens in dit blad, voor de Loes Burger ______________________________________________________________

Smouzenoppas aangeboden Graag willen wij ons aanbieden als vakantie-oppas voor uw smousje. Wij zijn Nico ( 60) en Louise (47). We wonen in Hoogwoud (Noord-Holland). We hebben een boerderij met twee hectare land afgezet met landhekken en rondom sloten. Het hondje kan lekker rondrennen en nooit op de weg terechtkomen. We zijn altijd thuis, dus kunnen we veel aandacht geven aan het hondje. We hebben wel kippen, twee paarden en een aantal schapen. De periode kan van half april t/m september. Als er iemand interesse heeft kan hij of zij vrijblijvend komen kijken. We hebben zelf geen honden of katten. Wel ben ik (Louise) opgegroeid met honden. Nico Bruin en Louise Hoep Westerboekelweg 5, 1718 MJ Hoogwoud e-mailadres: Louisehoep@planet.nl 06-51711899 of 0226-352241 ________________________________________________________________

Kalender 17-06: Wandeling Heerde 07-07: Erkemederhondendag 29-09 en 03-11: Gedragstesten 02-09: Wandeling Belfeld 08-09 en 27-10: Ritsdagen 15-09: Wandeling Soesterduinen 07-10: Clubmatch Zaltbommel

Bedankt! Op 11 maart jl. nam ik tijdens de algemene ledenvergadering afscheid als voorzitter van het bestuur van de HSC. Ik wil jullie als leden van de HSC hierbij heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat jullie in me gesteld hebben de afgelopen jaren. We zullen elkaar vast nog treffen, in dit blad en bij diverse gelegenheden.

Een gecastreerde reu uit Mons kreeg van zijn teefje prompt de bons. Was hij misschien niet lief genoeg? Zij sprak, toen hij de reden vroeg waarom zij hem zo wreed liet staan: "'k Vind er ineens geen bal meer aan!"

Maar niet alleen ik nam afscheid van een heel leuke en leerzame periode. Mijn collega bestuursleden zwaaiden mij ook uit en dat zal ik niet licht vergeten. Eerst waren er tijdens de vergadering lieve woorden en prachtige bloemen van de club. Bovendien hebben de bestuursleden mij en mijn partner na afloop van de dag getrakteerd op een heerlijk en zeer gezellig etentje in Nijkerk. Ook kreeg ik nog een amusant boek met foto's van dieren vermomd als beroemde persoonlijkheden, erg leuk om te raden om wie het gaat (de antwoorden staan nergens!), ook zeer geschikt voor saaie verjaardagen ... beste leden en lief bestuur, zeer bedankt, het was fijn deze fase zo goed af te sluiten!

R. B. v.d. W.

Marjolein de Craen

Fabel van 't Fonteintje

3


Smoesjes uit Amsterdam

Ha lieve smouzen in den lande. Hier jullie reporter en columnist Xepi, dit maal vanaf onze keileembult in de kop van Noord Holland. Al voor het vorige blad had ik een belangwekkend artikel voor ons lijfblad in gedachten. Daarover kregen mijn notuliste en ik een diepgaand meningsverschil. Censuur zogezegd. Daar zit je dan, niet kunnende typen. Machtsmisbruik ook nog, dus.

een uitzwaaiartikel voor de veurzitter, die onze smouzenroedel zo veurbeeldig heeft bestuurd de afgelopen jaren. In lijn met de moderne stijl van onze glossy, wilde ik het smouspubliek een blik gunnen in M’s privéleven. En zo haar minder bekende, maar beslist niet minder veurtreffelijke kwaliteiten eens vol in het licht zetten. Notuliste reageerde aanvankelijk enthousiast: “Wat lief van je, Xepi. Dat zal Marjolein leuk vinden. En wat zal Cookie trots zijn!” Tot we aan het werk gingen en ik de kop dicteerde. Daar eindigde onze jarenlange journalistieke samenwerking. Ik wilde een openhartig, persoonlijk artikel. Over een hele pagina, met een paar intieme foto’s. Daar hoort een pakkende kop bij, die ieder smousje direct op de punt van stoel of mand doet belanden. Ik zag het helemaal voor me:

eigenlijk niet, maar toch weer wel als ik het gewoon doe. We doen dit niet alleen in bed hoor. Ook overdag op de bank, of ’s zomers in de tuin op een stretcher. En als we naar het bos gaan op de achterbank in de auto. Cookie heeft gelukkig niet zo snel iets in de gaten. M fluistert steeds dat ze mij de allerliefste smous vindt. Door haar hartstochtelijke blik weet ik dat ze het 100% meent. Hoewel het voor de club een verlies is dat zij de hamer in de wilgen heeft gehangen, is het voor mij een opsteker dat M vergadertijger af is. Zo heeft ze vast weer vaker tijd voor ons samen. Stilletjes vermoed ik dat zij er juist daarom mee gestopt is...... Lieve smouzen, ik moet nodig weer wat eksters de tuin uit blaffen. Laten we hopen op een mooie zomer, veel smouzennesten en gelukkige smouzenmensen. Ben trouwens benieuwd wat de mijnen van deze, voor het eerst volledig door mijzelf geproduceerde column vinden. Likkies van jullie Xepi

Natuurlijk heb ik het er niet bij laten zitten.Voor onze vrijheden hebben wij - staan wij niet bekend als een vrij ras? - op te komen. Al helemaal als het IN BED MET DE VEURZITTER draait om de vrijheid van meningsui- Voor een dergelijk artikel had ik ruim ting. Zodoende heb ik mij afgelopen kunnen putten uit persoonlijke ervarinwinter bekwaamd in het zesnagelig, gen. Als Cookie met haar mensen bij blind (zo kan ik intussen de tuin in de ons logeert, sjees ik ’s morgens niets gaten houden) typen. Waardoor ik nu ontziend hun slaapkamer in. Daar stort volkomen zelfstandig achter de laptop ik mij op een bed vol onbeschrijflijke zit, terwijl mijn gewezen notuliste gym- begin ik dus niet aan - heerlijkheid. Ik nastiekoefeningen voor de buikspie- mag alles. Op en onder het dekbed is ren ligt te doen. Deze informatie zal in het heerlijk warm. M en ik kirren en haar ogen ook wel weer niet kunnen. lachen. Kroelen, friemelen, strelen, Ons conflict draaide om mijn idee voor kwispelen en likken. Dat laatste mag _______________________________________________________________________________________________

Look-alikes gezocht! Zoals u misschien weet heeft de Hollandse Smoushonden Club toestemming gekregen van de Raad van Beheer op kynologisch gebied om op Smousjes lijkende honden te gebruiken voor de fokkerij om zo te proberen wat vers bloed in het ras te brengen. Dat is echt nodig om te voorkomen dat door bijvoorbeeld inteelt erfelijke aandoeningen ons ras zouden kunnen binnensluipen. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Jammer genoeg heeft onze zoektocht naar Smousachtige hondjes, zogenaamde look-alikes, tot nu weinig opgeleverd. Hiernaast drukken we opnieuw de flyer af die we hebben gemaakt om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van onze speurtocht. Wij willen u vragen de flyer uit het blad te halen, of te kopiëren natuurlijk, en deze bij uw dierenarts, trimsalon, kynologenclub of dierenwinkel onder de aandacht te brengen. Alvast heel hartelijk dank!

4

boven: Sammy met dochter Mariken onder: Mariken


Heeft u een hondje dat er uitziet als het hondje op deze foto’s?

Neem dan alstublieft contact met ons op!

5


Lezerspost

Lezer in beeld Naam: Hans Treub Woonplaats: Limmen Geboren: 11 april 1960 Beroep Ik woon/werk, met mijn vrouw Erica, in een gezinshuis met vier kinderen met een verstandelijke beperking. Onze eigen twee zonen, Jonas en Midas, wonen en studeren inmiddels in Delft en Amsterdam. Aantal smousjes In 1988 kregen we Elske van ‘t Nienoord (wij noemden haar Smous) via mevrouw Barkman, buiten de wachtlijst om, omdat het een problematische terugplaatsing betrof. Madouc (22-08-09, op de foto samen met mij) is onze tweede Hollandse Smoushond en onze eerste pup. Ze komt uit het warme nest van Otje bij Edith, die in het vorige blad in deze rubriek aan bod kwam. Vertel kort iets over uw smousjes Toen we met onze eerste Smoushond thuis kwamen, ze was toen ongeveer zes maanden, bleek ze van angst nauwelijks over straat te durven. In de loop van de tijd is ze gelukkig een steeds vrijer en vrolijker hondje geworden. Onze zonen zijn samen met haar opgegroeid. Ze wist, ook toen ze al ruim boven de tien was, onzekere of jonge hondjes altijd te verleiden tot spelen. Smous heeft ons het meest verbaasd toen zij tijdens het zwemmen takjes vanaf de wallekant ging afbijten, zodat ze na de volgende sprong makkelijker de kant op kon klimmen. Smous is veertien geworden. Madouc is een heel ander, maar net zo geliefd Smousje. Ze is minder op andere honden gericht, zeker als er een balletje in het spel is. Behalve voor katten buiten en de schapen in de buurt, die ze graag laat schrikken, is ze een heel zachtaardige hond. De kinderen zijn gek op haar en meestal is Madouc door hen wel te verleiden tot een spelletje. Sinds anderhalf jaar gaan we de donderdagavonden naar behendigheid. Ontzettend leuk om te doen en om te kijken naar de verschillende manieren waarop honden en bazen met elkaar omgaan. Ze is razendsnel, alleen haar nog wel eens gedesoriënteerde baas is nog wel eens een handicap voor haar. Madouc is inmiddels gecastreerd, omdat niet met haar gefokt mag worden in verband met niet goed aangelegde traanbuizen. Heel jammer maar vanuit dierenwelzijn wel een goede keuze van de club. Hoe lang bent u al lid van de HSC en waarom werd u lid? Sinds 1988. Goede vrienden hadden ons getipt dat de Smous wel eens goed bij ons zou kunnen passen. En gelijk hebben ze gehad! Welke rubrieken/artikelen leest u het eerst in ons clubblad? Ik bekijk meestal eerst de foto’s en scan het blad altijd en lees dan hier en daar een artikel. Welke rubrieken/artikelen leest u nooit? Geen. Wat is uw favoriete rubriek/artikel? Terugfokprogramma en zieke Smousjes om alert te blijven en artikelen over gedrag. Is de informatie uit het blad wel eens nuttig geweest voor uw eigen smous? Meer in algemene zin, omdat het blad stimuleert en bevestigt plezier te hebben met je hond en het goede voor ze te doen. Als u in de redactie van het blad zou zitten, wat zou u dan willen veranderen? Niets, ga zo door en met veel dank!

6

We kregen een brief van de heer Richard Harsveld die op de wachtlijst staat voor een Hollands Smousje; wachten duurt altijd lang maar gelukkig heeft Richard zo af en toe een ‘leensmousje’. Richard schrijft: “Mijn vrouw Paula en ik hebben al een hond, een kruising Chow Chow/ Staffordshire die we, toen hij acht maanden was, uit het asiel gehaald hebben. Hij is nu negen jaar. Ik wilde al een tijd een tweede hond erbij maar ik wist niet precies wat voor hond dat zou worden. Tot ik kennis maakte met een buurtgenoot die een Smousje had; Billie heette het hondje, ofwel voluit Xorro Willem van het Ravensteynplan. Het klikte tussen ons en tussen onze de honden en ik vroeg Guido, het baasje van Billie, of ik met Billie zou mogen trainen omdat ik bezig was met de opleiding tot kynologisch instructeur. Billie is een Smous die makkelijk en heel snel dingen leert; je ziet echt dat hij plezier heeft om zijn best te doen. Het was echt leuk om met hem te trainen. Later heeft Billie eens een week bij ons gelogeerd en zowel Paula als ik werden echt verliefd op de Smous. Het was een heel leuke ervaring om een weekje een tweede hondje te hebben. En al was Billie er maar één week, ik mis zijn leuke en vrolijke kop hier in huis. Dus nu wordt het wachten nog langer voor ons gevoel maar we verheugen ons wel op de komst van zo’n klein hummeltje. Wat is het leven mooi als je van honden (dieren) houdt.”


Zonsondergang op Terschelling

Stapelsmousjes op Terschelling (Jeltje, Frouckje, Hieke en Jutte)

Mick, de allerliefste smous van Nederland, volgens de baasjes.

Rechts: Desi en Leentje op vakantie

Jeltje, Frouckje, Hieke en Jutte op Terschelling

Leentje en Eddie tijdens de wandeling van Zwiggelte Feike en Iggy

7


SeriousDogs

Hondenbrokje

SeriousDogs editie juni staat online. Vol hondenwetenswaardigheden, aankondigingen van leuke hondenevenementen, medische zaken, opvoedzaken enz.! Mocht je zelf wat leuks, interessants, triests of belangrijks te melden hebben, schroom niet maar klim in de (digitale) pen! SeriousDogs is een gratis onlineblad.

Blij met een hondendrol? De raadsfracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid in de stad Groningen willen laten onderzoeken of het mogelijk is energie te winnen uit de uitwerpselen van honden. De partijen willen dat onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om in Groningen energie te winnen uit de hondenpoep die nu nog te vaak op straat blijft liggen en in reguliere afvalbakken vaak voor stankoverlast zorgt.

Lezen kan op www.seriousdogs.nl

Boekbespreking door Suzanne Titel: Cesars aanpak Auteur: Cesar Millan met Melissa Jo Peltier Uitgeverij: The House of Books ISBN: 978 90 443 31202 Prijs: € 17,95 Cesar Millan is de meest vooraanstaande hondentrainer van Amerika en hij geniet ook internationaal grote bekendheid. Bijna iedereen heeft wel eens naar zijn programma Dog Whisperer op National Geographic gekeken. Ik ook en niet altijd vol bewondering. Ik ergerde me aan dat stomme geluid dat hij altijd maakt en de gemene kleine schopjes die hij uitdeelt als een hond dwars ligt. Plus dat ik twijfelde aan het ‘wonder’ dat hij steeds maar verrichtte met al die problematische honden. Hoe zouden zij zich gedragen als Cesar weer weg was? Nou ja, tijd voor mij om mijn vooroordelen eens opzij te zetten en ‘Cesars aanpak’ te gaan lezen. In Cesars aanpak gaat Cesar Millan terug naar zijn roots in Mexico, waar hij opgroeide op een eenvoudige boerderij waar altijd veel honden waren, honden die allemaal een taak hadden, bijvoorbeeld als veehoeder of bewaker van het erf. Hij vond het als kind al fascinerend om het gedrag van deze honden te bestuderen. De honden luisterden altijd goed en nooit was er onderling gedoe. Toch werden deze honden niet opgevoed zoals wij dat tegenwoordig doen. Niks puppycursus of hondenschool. Volgens Cesar gedroegen de honden zich zo omdat ze zich veilig in hun

roedel wisten. Ze deden wat van ze verwacht werd en ze kopieerden het gedrag van de reeds aanwezige honden. Als ze een enkele keer uit de pas liepen werden ze even kort gecorrigeerd door Cesars opa. Dat hele roedelidee is de rode draad in het boek en in Cesars aanpak in de praktijk.(Volgens Martin Gaus achterhaald, maar dat kan ik niet beoordelen). Even over die roedel: de vertaler spreekt steeds over het roedel; de eerste keer dacht ik dat het een foutje was maar toen ik het steeds weer tegenkwam heb ik de dikke van Dale er maar even bijgepakt. En ja hoor, het mag allebei, maar omdat ik de het-variant nog nooit gehoord of gelezen had, bleef mijn blik steeds haken, ik vond het storend maar dit terzijde. Cesar stelt dus dat een hond behoefte heeft om zijn plaats te weten in zijn roedel (waar ook mensen en zelfs kinderen toe behoren); de hond in een gezin mag nooit de roedelleider zijn. Bij gebrek aan leiding van zijn baas vindt de hond dat hij dan maar in ’s hemelsnaam zelf de leiding moet nemen en dan heb je de poppen aan het dansen. Je moet als baas een ‘kalme, zelfverzekerde energie’ uitstralen. Daar houdt de hond van en dan zal hij zonder problemen doen wat jij van hem vraagt. Wat je vooral niet moet doen is de hond als een knuffeldier beschouwen. Alle gekus en getut moet achterwege blijven. Als de hond het verdiend heeft, is een blijk van waardering natuurlijk wel oké, maar we moeten niet de hele dag met hem ‘ompannekoekbakken’.

8

Hoe word je een goede roedelleider? Cesar: “Allereerst door er met je roedel op uit te trekken. Naar buiten dus en niet voor een rondje van vijf minuten. Lichaamsbeweging zou de eerste en belangrijkste activiteit moeten zijn van de hond met zijn baas. Daarna volgt discipline, door het stellen van regels, grenzen en beperkingen. Discipline betekent ook regelmaat in de opgegeven taken en activiteiten. En als laatste: Genegenheid als beloning bij goed gedrag. In deze volgorde!”. Ik kan hier in grote lijnen wel mee eens zijn, vooral in dat bewegen. Als je veel met je hond onderneemt, krijg je een geweldige band met hem en dat werpt zijn vruchten af. Discipline vind ik ook best als het gaat om zaken als: niet uit de auto springen zodra de deur opengaat maar wachten tot ik het zeg. Puur voor de veiligheid. Ik hecht niet zo aan eerst zitten voor het eten, of als eerste zelf de deur uit en dan pas je hond, of je hond mag niet voor je uit lopen maar altijd achter je of desnoods naast. Mogelijk is dit voor probleemhonden wel van belang en heb ik makkelijk praten met mijn Smousjes. Tenslotte de genegenheid. Ik ben daar absoluut niet zuinig mee en ik kan eindeloos over buikjes kroelen als ik lekker op de bank zit, met een boek of de tv. Ik geloof niet dat mijn honden dat als een gebrek aan leiderschap zien. Maar zoals ik net al zei, Cesars aanpak is gericht op honden met problemen en dan is het misschien een ander verhaal. Ik heb het boek met veel plezier gelezen en ik heb inderdaad een paar vooroordelen laten vallen maar dat geTsjjjss en de venijnige schopjes: nee,


Gedragstesten en Ritsdagen 2012 Na de zomer van 2012 zullen er nog twee gedragstesten worden gehouden. Een ieder die graag met zijn hond aan zo’n test deelneemt kan contact opnemen met Fredie van der Giessen en alvast een datum reserveren. Gedragstesten 2012 29 september met als keurmeester Marijke van Toor en Else Joustra en Corrie Venema, 3 november met als keurmeester Doris Knoester en Fredie van der Giessen. Ritsdagen 2012: Uitgenodigd worden op 8 september 2012 (32 honden) Nest 664 geboren op 23-4-11 van Debbie van ’t Santbosch x Ronnie-Yaya - Leuth Nest 665 geboren op 1-5-11 van Olivia-Belle – St Michielsgestel x Bopojke-Roosendaal Nest 666 geboren op 16-5-11 van Luna-Ursem x Jack-Twisk Nest 667 geboren op 22-5-11 van Wieske S.op de Ruiver x Jurre-Berkel Rodenrijs Nest 668 geboren op 1-6-11 van Pippeloentje-Nieuwersluis x Diesel-Driehuis (nu Oostrum) Nest 669 geboren op 4-6-11 van Sjuulke op de Ruiver x Bob-Ties - Oostelbeers Nest 670 geboren op 10-6-11 van Babs-Sappemeer x Jakko-Tygo - Vlagtwedde Uitgenodigd worden op 27 oktober 2012 (31 honden) Nest 671 geboren op 10-6-11 van Billie-Hummelo x Cas-Bart - Joppe Nest 672 geboren op 8-8-11 van Catoo-Nijkerk x Breezer-Harderwijk Nest 673 geboren op 23-8-11 van Jessy-Tika – Giessenburg x Bopojke-Roosendaal Nest 674 geboren op 24-8-11 van Yenda-Milheeze x Ronnie-Yaya - Leuth Nest 675 geboren op 30-8-11 van Pip-Vlissingen x Maico F van de Zonnehonden Nest 676 geboren op 19-9-11 van Balou-Bathmen x Gozo-Rijssen Nest 677 geboren op 9-10-11 van Kita-Holten x Brammert-Havelte Alle bijbehorende mensen en die van de ouders van deze nesten krijgen persoonlijk bericht. Mocht iemand merken dat we iemand zijn vergeten wilt u dat dan doorgeven? Een vergissing is maar zo gemaakt!! En het blijkt dat mensen soms verhuizen zonder dat aan het terugfokprogramma door te geven. Om een goede indruk van het uiterlijk van uw hond te krijgen is het prettig als hij de laatste drie maanden voor de keuringsdag niet geplukt is. Mocht dat niet lukken dan kunt u misschien een foto van de hond in vacht meenemen. Ik hoop dat degenen die het betreft deze dag vrij kunnen houden voor deze evaluatie. We hopen behalve de nestgenoten ook de ouders van uw hondje bij elkaar te krijgen. Er is bij het Erkemederstrand alle gelegenheid om samen te wandelen en samen nog wat te drinken, kortom om er een gezellige familiereünie van te maken. Fokkers: probeer er met de nakomelingen van uw hond en de opgegroeide pups waar u zo veel mee opgetrokken hebt een waar FEEST van te maken. Stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond Fredie van der Giesen, Ine van de Berg, Else Joustra, Maria van Gaalen _____________________________________________________________________________________________________________

Strandwandeling Vlissingen

Zaterdag 14 april werd in Vlissingen voor het eerst een wandeling georganiseerd voor leden van de Hollandse Smousclub. Op het afgesproken tijdstip hadden zich zo’n 18 grote en kleine baasjes verzameld met in totaal 12 smousjes. Of waren het er nu toch 13? Al die hondjes krioelden door elkaar, tellen was bijna niet mogelijk. De jongste was 5 maanden, de oudste 6 jaar. En oh, wat leken ze toch op elkaar!

Maar er waren ook best verschillen: de een was wat bruiner van vacht, de ander wat lichter, de derde wat klein van formaat, de vierde wat groter, de vijfde had krulletjes, de zesde was ruwer van vacht…maar allemaal onmiskenbaar een smousje! De honden waren zo aan elkaar gewend en ook de baasjes hadden direct contact. Na een korte wandeling door het park bereikten we het strand. Daar werd veel gespeeld en gerend, met zo hier en daar een snauw en een grom. Het weer was heerlijk en na een klein uurtje wandelen was het tijd voor een drankje voor mens en dier en kon er in de zon, op het terras, even gerust

9

worden. Vooral de pupjes hadden het zwaar: zoveel te zien en te beleven! Zowel op de heen- als op de terugweg werden er veel ervaringen en wetenswaardigheden uitgewisseld: over de RITS-dagen, welk soort voer, over de club, bijzonderheden van het ras, hoe is het om een nestje te hebben, hoe vervelend het is als dat niet lukt…. Ook werd er op de terugweg al gesproken over “de volgende keer”. Dit zal misschien in oktober zijn, houdt de website en het clubblad in de gaten! Zijn jullie er dan (weer) bij? We kunnen terugkijken op een geslaagde middag. Iedereen hartelijk dank voor zijn bijdrage hieraan!


Smouzenwandeling Limburg Op 18 maart hebben we meegelopen met de smouzenwandeling in Limburg. Marina en Jos Steijvers hebben het voortouw genomen om een mooie wandeling uit te zoeken in de bossen bij Nederweert. Het weer was wat miezerig maar je humeur wordt beter zodra je zo'n roedel lieve smouzen bijeen ziet. Het verzamelpunt was bij de Daatjeshoeve in Nederweert. Een leuke romantische locatie waar we eerst koffie hebben gedronken in afwachting van de mensen die zich op hadden gegeven voor de wandeling. We waren met elf smousjes en hun baasjes. Twee gezinnen met kinderen die inmiddels op de wachtlijst staan wilden de smousjes in levende lijve zien. Een plaatje op internet is toch wel wat anders. De kinderen waren reuze enthousiast ze vonden het jammer dat ze nog moesten wachten voordat ze aan de beurt zijn. Een wat ouder echtpaar kwam zich oriënteren en had veel te vragen. Ze vonden het heel bijzonder dat de smousjes bijna niet blaften en tijdens de wandeling zo bij ons bleven. Na anderhalf uur wandelen, hebben we nog heerlijk koffie gedronken met of zonder vlaai. Er zijn ook nog foto's gemaakt voor de website. Een aantal ziet u er hier. Al met al het was een fijne wandeling voor de smousjes maar ook voor de baasjes. Nanda Stolk ____________________________________________________________________

Over de flanken van de Havelterberg

Hondenbrokje

Op zondag 15 april hielden we voor de tweede keer een wandeling in de omgeving van Havelte. Ruim 2 ½ uur liepen 24 honden, waarvan 18 smouzen met hun 28 baasjes over de flanken van de Havelterberg. Nou ja dit een berg noemen is wel wat overdreven. Maar toch hadden we boven op deze 18 meter hoge stuwwal (uit de voorlaatste ijstijd) een mooi uitzicht over het gletsjerdal van de Steenwijker Aa.

In het huwelijksbootje In Australië is een man met zijn hond getrouwd. Het huwelijk tussen Joseph Guiso en Honey, een labradorteef van 5 jaar, werd bijgewoond door 30 familieleden en vrienden………….. “Dit is pure liefde en heeft niets met seks te maken’, aldus de opgetogen bruidegom.

We verzamelden ons om half 11 onder het genot van een kop koffie en thee in de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging. We hadden redelijk goed weer: een frisse wind, maar het was en bleef droog! De meeste deelnemers kwamen uit het Noorden, maar ook Noord Limburg was van de partij. Iedereen had er zin in en ook de honden, want die mochten na 100 meter al meteen loslopen. Zo konden ze hier samen heerlijk rennen, ravotten en door de plassen banjeren. Wim van Velzel had een route uitgezet over open gesteld terrein van Defensie. Hier gelukkig (nog) geen bordjes met “honden aan de lijn”. In de Tweede Wereld Oorlog is door de Duitsers in het gebied waar we liepen een groot militair vliegveld aangelegd. Wim vertelde daar het een en ander over en attendeerde ons onderweg op verschillende overblijfselen uit die tijd. Maar bovenal genoten wij van de schitterende omgeving. We liepen door gebieden met stuifzand, bos, en hei. En het laatste stukje langs een paar weilanden met koeien en schapen. Toen gingen de meeste honden weer aan de lijn. Terug in de kantine stond er meteen een flinke rij wandelaars voor het toilet. Wat dat betreft hebben de honden het onderweg toch wat makkelijker. Er was voor wie dat wilde een warme hap, boterham en een drankje. Natuurlijk werd er nog heel wat bijgepraat. Om half 3 ging ieder weer op huis aan. Ietwat moe maar voldaan kijken we terug op deze fijne wandeling. En nu maar hopen dat onze viervoeters volgend jaar nog steeds vrijuit over de flanken van de Havelterberg kunnen rennen!

10

Het bijzondere paar besliste een tijdje geleden de grote stap te wagen tijdens een wandeling in het park toen daar en bruiloft aan de gang was. “Dat zouden wij kunnen zijn, zei ik toen”. aldus Joseph. “Honey antwoordde niet en dat beschouwde ik maar als een ‘ja’”, aldus de man. “Als gelovige kon ik niet langer ‘in zonde leven’ met mijn Honey. Vandaar dit huwelijk”, grapt de gehuwde man. Het bruidspaar maakt een huwelijksreis naar een van de parken in hun woonplaats Toowoomba.


Medisch: Jeuk bij de hond Door: Drs. Marjan Schalekamp, Dierenkliniek Noordwolde Tel: 0561-430410 www.dierenklinieknoordwolde.nl Jeuk is helaas een veelvoorkomend probleem waarvan de oorzaak zeker niet alijd direct duidelijk is. De meeste jeukklachten worden veroorzaakt door vlooien en vlooien-allergie. Bij honden die niet reageren op de behandeling hiertegen gaan we verder zoeken. Door parasitaire oorzaken uit te sluiten blijven allergische oorzaken over.

Atopie Een belangrijke vorm van allergie bij de hond is atopie. Atopie is een erfelijke allergie voor allergenen die worden ingeademd of die het lichaam binnendringen via de huid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bloeiende gewassen (zoals grassen, onkruiden, bomen), huidschilfers van mensen of dieren en diverse huisstof- en voedermijten. Meestal treden de eerste verschijnselen van atopie al voor de leeftijd van 3 jaar op. In het begin kunnen ze incidenteel voorkomen bijvoorbeeld in bepaalde periodes van het jaar (stuifmeel); later continu. Atopie komt meer dan gemiddeld voor bij de volgende rassen: Terriërs (West Highland White, Cairn, Jack Russel en Fox), Duitse Herder, Boxer, Labrador en Golden Retriever.

tact maken met de huid. Voorbeelden zijn shampoo, schoonmaakmiddelen voor de vloer, vlooienband, plastic speeltjes etc. Hierbij kun je roodheid, kaalheid en ontsteking van de huid zien op die plaatsen waar contact met het allergeen optreedt. Anders Parasieten zoals schurft (Demodex, Scabies, Cheyletiella), schimmel(Microsporum meestal) en gisten ( Malasseszia) zijn gelukkig met microscopisch onderzoek of kweek goed te vinden. Ze zijn meestal goed te bestrijden en vormen maar een klein deel van alle jeukklachten bij honden. Er zijn ook nog hormonale oorzaken voor kaalheid maar die zorgen meestal eerst niet voor ernstige jeuk.

Vlooien veroorzaken behoorlijk veel overlast bij de hond. Hun beten zijn pijnlijk en je ziet een hond dan ook vaak opspringen als hij gebeten wordt. Met Combi de beet spuit de vlo een klein beetje Voedselovergevoeligheid Als eenmaal de huidbarrière is aangespeeksel in de huid om te zorgen dat De jeuk kan variëren en kan op alle tast kunnen bovengenoemde oorzahet bloed niet stolt. Dit geeft jeuk en plaatsen op het lichaam voorkomen. ken van jeuk heel goed gecombineerd irritatie waardoor de hond gaat krab- Door krabben, bijten en likken kunnen voorkomen. Parasieten grijpen hun ben en bijten. de klachten verergeren. Soms krijgen kans als een dier allergisch is bijvoorVeel honden zijn allergisch voor het honden ook last van de maag of dun- beeld. Oorzaak en gevolg kunnen na speeksel van de vlo. Na een aantal nere ontlasting. Voedselallergie is al- enige tijd dus niet meer worden onderbeten wordt een bepaalde grens over- leen maar uit te sluiten door een elimi- scheiden. Al met al een uitdaging voor schreden waardoor bij sommige die- natie dieet. De hond moet minimaal de dierenarts dus! ren een allergische reactie optreedt. zes weken uitsluitend voer eten waar Elke daaropvolgende beet van een vlo hij niet allergisch voor kan zijn. De ei- Tot slot wordt dan geactiveerd waardoor het witten zijn onherkenbaar voor het li- Een goed advies van je dierenarts is dier enorm veel jeuk krijgt. Ze kunnen chaam gemaakt in deze brok. cruciaal om de vele vormen van jeuk zichzelf dan tot bloedens toe krabben onder controle te houden. Ieder dier is en bijten. Elke beet van een vlo op een Contactallergie verschillend en vraagt dus een eigen later tijdstip is dan voldoende om deze Contactallergie is een overgevoelig- aanpak! allergie in stand te houden. heid van de huid voor stoffen die con_________________________________________________________________________________________________________

Leuk! Weer nieuwe wandelingen! Waarvan een heel nieuwe, georganiseerd door Yvonne v.d. Vlasacker. Een smouzenwandeling is de gelegenheid bij uitstek om andere smouzen(baasjes) te ontmoeten. Ook als u op de wachtlijst staat, bent u van harte welkom.

Wandeling Heerde (Gld) 17 juni Ten zuiden van Zwolle ligt een groot losloopgebied van meer dan 100 ha. Vanuit Leeuwarden, Groningen, Lelystad, Utrecht, Nijmegen en Enschede is dit ongeveer in 1 uur te bereiken. We verzamelen vanaf 10.30 uur in Pension, Restaurant Mini-camping De Hoeve van Loo, Kamperweg 76, 8181 CP Heerde U kunt dan ook een kop koffie nuttigen. Om 11.00 uur vertrekken we voor een heerlijke wandeling door het bos en over de hei. Na de wandeling kunnen we op adem komen in het restaurant of op het terras. Daar het restaurant graag wil weten hoeveel honden en begeleiders komen svp voor 13 juni opgeven bij: Anja en Henk Eising: aeising@xs4all.nl. of tel. 0570-525434 of 06-15332633. Na de wandeling is er ook gelegenheid om iets te drinken en eventueel een (kleine) maaltijd te nuttigen. Route: Zie de verschillende routebewijzeraars op internet, zoals www.anwb.nl

11


Wandeling Belfeld

Wandeling Lange Duinen (Soesterduinen)

Zondag 2 september 2012 gaan we wandelen in het mooie heuvelachtige gebied van Belfeld (Limburg). We starten om 11.00 uur bij café zomer-terras “Maria Hoef”, waar we na afloop “lekker” kunnen bijkomen.

Zaterdag 15 september gaan we wandelen rond en door de Lange Duinen (Soesterduinen). De route is 5 km en loopt helemaal om de duinen heen. De honden kunnen (op een klein stukje na) overal lekker los lopen. Verzamelen om 11:30 uur (vertrek 12:00 uur) bij Kiosk De Lange Duinen, Foekenlaan 25, 3768 BJ Soest. Hier kun je vooraf nog wat drinken/eten en uiteraard ook na afloop van de wandeling. (www.kioskdelangeduinen.nl). Honden mogen hier niet naar binnen, maar natuurlijk gaan we uit van goed weer, zodat we buiten kunnen zitten. Voor meer informatie over het prachtige natuurgebied De Lange Duinen: www.ivn-eemland.nl/Natuurgebieden/Lange_Duinen/Default.aspx

Adres: Broekstraat 43, 5951 BX Belfeld Graag even opgeven bij; Charlotte en Peter Peeters, Tel: 077-4745077 b.g.g. 06-28566358 e-mail; peterencharlotte@versatel.nl Route: Zie een van de wegbewijzeraars op internet, bijv. www.anwb.nl Tot ziens, Charlotte en Peter Peeters. _______________________________

Let op: Voor mensen die slecht ter been zijn, kan de wandeling wat zwaarder zijn. Met name de duinen zelf. Zin om mee te wandelen? Graag (voor 1 september) een berichtje naar Yvonne van de Vlasakker (y.vandevlasakker@gmail.com) met hoeveel personen je komt. Ook voor eventuele vragen kun je op dit e-mail adres terecht. Op zaterdag 15 september te bereiken op 06-48228412. Route: Zie een van de wegbewijzeraars op internet, bijv. www.anwb.nl ______________________________________________________________________

Bennie Smous

Dekkingen

Mevrouw Nagelsmit's moeder was bevriend met de moeder van Eva Holst. Eva is een van onze leden en Eva's smousje Pip siert de voorkant van dit blad. Mevrouw Nagelsmit herkende in Pip haar vroegere smousje Bennie (stamboomnaam: Benjamin).

4-2 Xie-Xenia v.h.Ravensteynplan C0441 (Voorbach, Zoetermeer)Xonbekend 13 en 14-2 Woezel van Abtswoude C0155 (van Gaalen, Delft) X Jurre C 0239 (Hendriks, Berkel-Rodenrijs) 4-3 Floortje C0087 (Smids, Wijk bij Duurstede) X Prem C0525 (Gerritsen, Wijk bij Duurstede) 2-4 Sofie C0211 (de Wijs, Zierikzee) X Douwe C0388 (Bakker, Ulvenhout) 10-4 Blufpoker’s Sjaantje C0172 (Vogels, Noordwijk) X Xorro van het Ravensteynplan C0440 (Caminada, Wassenaar) 11-4 Dorrit v.d. Bollebozen C0183 (Verkerk, Huizen) X Djurre C0184 (Vos, Kampen) 15-4 Tinker Uit Pulzer’s Café C0446 (Kuiper, Heeg) X Didier C0383 (Boonk, Grolloo) 20-4 Rosey v.d. Heideakkers C0469 (Sicco Smit,Epse) X Stas op de Ruiver C0432 (v. Herk, Culemborg) 12-5 Fips C0397 (Brinkgreve,Hoogwoud) X Joris C0347 (Mulder,Zandvoort) 26-5 Leentje C0427) (Eising, Wijhe) X Dirk C0458 (Twerda, Zeist)

'Ik kreeg Bennie in 1939, toen mijn broers en zusters allemaal de deur uit gingen (ik was een nakomeling). Ik had al vele malen een hond op mijn verlanglijstje gezet en eindelijk kreeg ik hem dan. Het was een lieve hond, en ik heb heel wat met hem afgeknuffeld. We zijn éénmaal met hem naar een tentoonstelling geweest. Hij was de enige van zijn soort, maar de keurmeesters vonden hem er niet uitzien zoals het hoorde. Ik kreeg een lepeltje als poedelprijs. Hij had een zeer goede neus voor loopse teven, en hij smeerde hem dan en kwam pas na uren thuis. (Het was in de oorlog, en er was dus vrijwel geen verkeer). We lieten hem altijd los lopen.

naar ons oude huis om mijn vader te zoeken. Ik weet niet meer wanneer hij overleden is, maar dat zal niet zolang daarna zijn geweest. Jaren daarna, ik denk in 1985 kwam ik iemand tegen met een smous. Ze vertelde, dat men bezig was dit ras terug te fokken, want hij was bijna uitgestorven. Deze hond zag er wel anders uit dan destijds Bennie. Met vriendelijke groeten, Tineke Nagelsmit

Op een van de foto's kwam hij net van de trimster, hij zag er idioot kaal uit. In 1951 zouden mijn ouders verhuizen naar een kleinere woning in een zijstraat. Vlak voor de verhuizing overleed mijn vader. Bennie miste hem en ging steeds terug

12


Geboortes 12-3 Wilke Op de Ruiver C0281 (v.d. Rakt, Schaijk) 0-3 pups vader Xyra van het Ravensteynplan C0441 (Ringeling Oudewater) 14-3 Guusje C0326 (Appelmans, Amsterdam) 1-1 pups vader Hollands Koetsiertje's Sijmen C0355 (Vorstenbosch, Amsterdam) 26-3 Ietjewietje C0377 (van Driel, Toldijk) 2-3 pups vader Banjer C0401 (Lentink, Rekken) 5-4 Xie-Xenia van het Ravensteynplan C0441 (Voorbach, Zoetermeer) 2-1 pups vader Onbekend 7-5 Floortje C0087 (Smids, Wijk bij Duurstede) 1-2 pups vader Prem C0252 (Gerritsen, Wijk bij Duurstede) 30-5 Sofie C0211 (de Wijs, Zierikzee) 4-1 pups vader Douwe C0388 (Bakker, Ulvenhout) _________________________________

Nest 688 Wilke Op de Ruiver, Schaijk C0281 X Xyra v h Ravensteynplan C0441; C0670 t/m C0672: Wizzy naar Pakvis, ’s Gravenzande; Wiesze naar Brinkman, Krommenie; Wittenie naar den Braven, Kerk-Avezaath

Nest XXX Xie-Xenia vh Ravensteynplan, Zoetermeer C0442 X Onbekend; Bobbie naar van Kempen, Hazerswoude; Max naar Hoogendijk, Cothen; Femke naar de Geus, Zoeterwoude

Nest 689 Guusje, Amsterdam C0326 X Hollands Koetsiertje’s Sijmen C0355 ; C673 t/m C0674: Roef naar Verheij, Húns; Suus naar Schram, Amsterdam

Zieke smousjes

Nieuwe Aanwinsten Nest 686 Jolly, Putten C0338 X Boester C0308 ; C0661 t/m C0663: Joop naar van Bemmelen, Lobith; Joep mag bij moeder in Putten blijven; Jaap naar Dudok, Wagenberg

Nest 690 Ietjewietje, Toldijk C0377 X Banjer C0401; C0675 t/m C0679: Lewieke naar Vanacker, Herent; Joppe naar de Haas, Almere; Vita naar van der Molen, Emmen; Fiep blijft bij de fokkers; Pee-Wee naar Spits, Piershil, de pups dragen de kennelnaam le Folâtre Nest 687TouTou Jr, Soest C00351 X Djurre C0184 ; C0664 t/m C0668: Rakker naar de Lange, Kampen; Pip naar Holst, Buren; Juultje naar v.d. Kragt, Maastricht; Aimée naar Tonkens, Purmerend; Charlie naar Bakker, Oppenhuizen

Een bericht van mevrouw Haring over Tijger van ’t Wilgenlaantje B0417 en kleinzoon Basim Dubi (Simba) van de Deinende Vrienden B0823. Tijger liep moeilijk door een verdikte en pijnlijke teelbal, die bij operatie bleek te berusten op een Leydigceltumor met daarbij een ontsteking. Na de operatie is hij goed hersteld en liep ook weer gemakkelijker. Tijger is een zoon van Brechtje-Geke van ’t Hollands Hofje en Kasper-Leiden. Hij heeft een nest gehad bij Zaza Luna van de Schelpenbuurt en bij Jenske van Fakinojelgri. Simba is een zoon van Castor en Ankie Zaza van de Deinende Vrienden, zoals gezegd een kleinzoon dus. Om de rangorde tussen de heren niet te verstoren besloot mevrouw Simba meteen ook te laten castreren. Groot was de verrassing dat ook Simba een teelbaltumor had: een Sertoliceltumor. Gelukkig hebben beide soorten tumoren bij bijtijds en volledige verwijdering goede vooruitzichten. Siem-Grubbenvorst C0149 is een (hyper)actief Smousje en liep enige tijd kreupel. Het sesambeentje in de poot zat los. Gelukkig is het vanzelf goed gekomen met rust (heel moeilijk voor een hyperactieve smous). Een operatie was niet nodig. Bobbie –Zeewolde C0370 zoon van Bessie-Maurik en Bobby-Beusichem had als pup al vaak diarree. Bij een onderzoek op allergie bleek hij allergisch te zijn voor mijten. Mijten komen overal voor: in het meel van de brokken, maar ook in huisstof.

13


Vooralsnog was de diarree en ook jeuk op de huid nog enigszins onder controle met een hypoallergene brok en Sanamedi spray op de kleden/kussens/deurmatten. Allergie is een heel hinderlijke eigenschap!! We proberen dan ook zoveel mogelijk allergische honden uit de fokkerij te weren. Waarschijnlijk is er een erfelijke component als oorzaak voor allergie. Als u merkt dat uw hond ergens allergisch voor is wilt u ons dit dan melden? In een kort mail berichtje las ik dat Jessy-Taetske van de Fries om Utens B0911 suikerziekte bleek te hebben, behandeld wordt met insuline en als complicatie ook al staar had. Dat is toch een ernstige zaak voor een hondje van pas zeseneenhalf jaar. Gelukkig is er niet met haar gefokt. Jessy is een dochter van Toones en Kim Didi van Karins Nest. Ik maak me toch wat ongerust over de ‘staar’ van Jessy en vroeg de eigenaar dit nog verder te laten nakijken. Een broer en een zuster van Toones leden namelijk aan ‘juveniel staar’ en werden op jonge leeftijd al blind. Ik hoop nog een antwoord op te krijgen welke vorm van staar Jessy heeft. De eigenaar van Wilke Wigley op de Ruiver C0281, dochter van GuusjeReuver en Blufpokers O’Terry had zich zo verheugd op een nestje. De dracht ging voorspoedig, de geboorte eigenlijk ook, hoewel het aangrijpend is als het eerste hondje dood geboren wordt, maar daarop volgden nog drie levendige teven. Daarna begon de narigheid: eerst groeide een teefje niet goed en moest dus kunstmatig met een flesje iedere twee uur bijgevoed worden; de dag daarop ging een tweede hondje achteruit. De dierenarts kwam aan huis en het bleek dat de tepels voor de pups en voor de dierenarts niet te vinden waren, zodat de pups maar op goed geluk ergens aan de buik sappelden en kennelijk wel iets maar veel te weinig melk naar binnen kregen. Goede raad was duur. Gelukkig was inmiddels in Amsterdam een nestje van maar twee pups geboren en Justine Appelman vond het goed te proberen deze drie teefjes uit Schaijk te laten adopteren door haar Guusje. En dat gelukte wonderwel. Guusje vond toch al twee pups wat weinig en legde al steeds een piepbeestje aan een

tepel bij haar eigen pups. Deze wisselde ze nu graag in voor drie adoptief pups. Bij het opgroeien waren de logé’s al gauw geheel opgenomen in het adoptief nest en besloten de beide fokkers het zo te laten totdat alle pups naar de nieuwe eigenaars gaan, hoe teleurstellend ook voor de fokker in Schaijk. Het blijft een opmerkelijke zaak, vooral na dat de melkproductie bij Wigley geheel gestopt is er nu toch wel (kleine) tepels zichtbaar zijn! Wegens een ernstig vergrote prostaatklier was het helaas nodig de nog maar één jaar oude Pol-Bram - Sliedrecht C0523 zoon van Jasmijn-Poeki en Bobbie-Terwolde te castreren. Achteraf gezien heeft hij vermoedelijk al een poos last gehad van zijn prostaat, waardoor hij slechter ging eten, minder op zijn botjes kauwde en minder enthousiast werd. Hij werd onzindelijk en had veel pijn. Na zijn castratie is het weer een stuk vrolijker hondje, ook al is zijn kans op nageslacht verkeken. Maya – Pien -Blaricum C0632, de pas zes maanden oude dochter van Lauri van Doirne en Rano – Papendrecht kreeg telkens als ze even is gaan liggen last van haar knieën bij opstaan. De dierenarts constateerde ‘teveel ruimte in de knie’, patellaluxatie. Ook al zijn er goede en niet al te ingrijpende operaties mogelijk waardoor het euvel voor de hond zelf goed verholpen kan zijn, willen we toch dit niet verspreiden binnen het ras en dus niet fokken met honden bij wie de diagnose is gesteld. Patellaluxatie komt voorzover ik weet niet in haar naaste familie voor (wel bij Banjer-Huizen een broer van een overgrootvader). Graag zouden we willen vragen de nestbroers en –zusters, maar ook de kinderen van Rano’s eerste nest bij Danka-Rotterdam te laten onderzoeken op deze afwijking. Uw dierenarts kan het waarschijnlijk bij een eenvoudig onderzoek van de knieën al constateren. Nog voor de kopij-sluitingsdatum kwam er nog een heel ander bericht over Pien: na haar eerste loopsheid bleef ze lang (zelfs wel zeven weken) vloeien. Bij afwijkende loopsheden moeten we altijd alert blijven voor ontstekingen van de baarmoeder die heel verraderlijk en heel ernstig kunnen verlopen. Gelukkig bij een second

14

opinion bij een andere dierenarts werd dan toch tot sterilisatie besloten. En ja hoor, dreigende ontsteking en de eierstokken waren gedraaid en ‘verfrommeld’. Gelukkig, eind goed al goed. Via de fokker bereikte mij het bericht dat de twaalf jarige Yara Luna v.d. Schelpenbuurt B0415 geopereerd is aan een melkkliertumor en haar ruim negeneneenhalf jarige dochter Whinney Yara v.d. Schelpenbuurt B0650 aan een snel groeiende vetbult op haar rechterachterpoot. Laten we hopen dat dat allemaal curatief is geweest. Yara heeft met Banjer één nest gehad: het W-nest v.d. Schelpenbuurt. Stammoeder Luna iz Severnoi Zemli B0098 wordt zestien jaar, is grotendeels doof maar als de koelkast opengaat gaan haar oren open. Raced en rent nog af en toe als een jonge hond. Speelt nog volop met dochter Zootje (Zoé Luna v.d. Schelpenbuurt B0283), dochter Yara en kleindochter Whinney en ze is de baas. Freek-Tuck - Utrecht C0563 een zoon van Boester-Nijkerk en OetjeRoosje – Vierpolders bleek op de jonge hondendag regelmatig wat last te hebben van traanstreepjes. Inderdaad vond de dierenarts dat de traan afvoerbuisjes niet goed zijn aangelegd. Dus … niet geschikt voor de fokkerij.

Clemens van Horst en Voorde B0815, een achtjarige zoon van Stoffel-Hilversum en Noorderlicht-Huizen klaagt sedert het begin van de winter over brokkelende, splijtende nagels. Er werd zelfs een duimnagel met het voetbed verwijderd voor onderzoek. Aanvullend onderzoek zoals naar de schildklierfunctie, leishmania, bacteriele infecties en dergelijke leverden geen verklaring op. Uiteindelijk bleek


er sprake van een autoimmuun proces:lupoide onychitis. Voorlopig wordt hij behandeld met antibiotica. De verwachting zou zijn dat alle nagels aangetast gaan worden. Gelukkig kan hij er nog goed mee uit de voeten! We kregen een kort berichtje over de zevenjarige Guus – Dieren B0875, zoon van Sam en Amber-Nijverdal bij wie de diagnose M.Addison is gesteld. M. Addison is een tekort schieten van de bijnier, hetgeen gelukkig met dagelijkse medicatie is te verhelpen. De oorzaak is niet goed te achterhalen. Hij heeft geen nageslacht. Zijn nestgenoten zijn gezond.

wichtsstoornis, waarbij een scheef koppie en heen en weer schietende oogjes,vermoedelijk een vestibulaire stoornis. Na een paar weken heeft zich dat gelukkig geleidelijk aan weer hersteld. Bij die gelegenheid vertelde mevr. Haak dat Charlie’s zoon en huisgenoot de elfjarige Coen-den Hoorn B0546 opeens kreupelde, gilde bij optillen en niet meer kon springen. Volgens de dierenarts zouden zijn kniebanden gescheurd zijn. Echter een oorzaak werd niet vermeld. Coen koos zelf al voor de rust om het herstel te bespoedigen.

De nog maar net een jaar oude SamWassenaar C0540, zoon van PuckWassenaar en Gonzo-Stad aan het Haringvliet had eerst wat minder trek, daarna braken, diarree en volledige apathie. Bij onderzoek bleek dit te berusten op een ernstige bloedarmoede veroorzaakt door het feit dat hij zijn eigen bloedlichaampjes afbreekt. De oorzaak dan wel de aanleiding daartoe is vaak niet duidelijk. Het kan een gevolg zijn van een andere aandoening, (zelfs van een virusinfectie), maar vaak is die niet te achterhalen of is die er gewoon niet. In alle gevallen is het een uiting van een ontregeld immuunsysteem. Deze ontregeling is goed te behandelen met prednisolon. Het kan zijn dat de ziekte na één kuur nooit meer terug komt. Het komt vrij vaak voor dat het weer de kop op steekt en sommige patienten gebruiken jarenlang een (lage) onderhoudsbehandeling. Je moet dus altijd waakzaam blijven of de ziekte niet weer terug komt. Uiteindelijk hoeft de levensduur van de hond niet anders te zijn dan van een gezonde hond. Uiteraard zullen we Sam niet voor de fokkerij gebruiken, en ook zijn ouders niet meer.

Vervolgens toch een vervelend bericht over Binkie-Wageningen B0502, pas ruim elf jaar oud en die sedert 2007 behandeld wordt voor een te langzame schildklierfunctie. In een jaar tijd bleek ze drie kilo te zijn afgevallen, ze at slecht en braakte af en toe. Bij controle bleek de nierfunctie ernstig gestoord te zijn. Inmiddels gebruikt ze nierdieet. Binkie is een dochter van Noel Bengel van Nerdinck en Tikker-Wageningen. Ze heeft geen nageslacht. Het baart mij in zoverre zorgen omdat ook vader Bengel op ruim tien jarige leeftijd aan een nierinsufficientie overleed. Bij hem werd de diagnose ‘glomerulonefritis’ vastgesteld. Ook een broer van Binkie, Mojo-Huybergen wordt behandeld voor nierfalen. Inmiddels zijn er wel 470 honden die ergens in hun stamboom Bengel hebben (soms zes generaties ver). Veel meer nierproblemen zijn mij niet bekend, zodat ik (nog) niet de indruk heb dat dit in het ras een probleem is. ________________________________

Weer een raar verhaal, nu van de vijf jaar oude Twickel-Soestdijk C0007, zoon van Trees-Doetinchem en Camiel van Horst en Voorde. Zo maar onverwachts werd hij niet lekker, at en dronk niet meer en bleef liggen, waarbij alleen zijn oren trilden. Toen men eigenlijk de hoop opgaf dat hij nog zou verbeteren begon hij na twee dagen weer op te staan en werd weer de oude!! Wat dat nu weer geweest is?? Onze senior smous van het december nummer: Ollie Charlie van Abtswoude B0207 kreeg onverwachts even-

Nog een heel oudje: Giona (Boris) van de Heideakkers B0053, ook ruim zestien jaar, ging de laatste maanden steeds meer achteruit. Het lopen ging heel traag waarbij hij door de achterhand zakte en soms neigde tot omvallen. Zijn zintuigen lieten het afweten en hij maakte geen vrolijke momenten meer mee zodat inslapen een heel hondvriendelijke optie was. Het gemis is er ook hier niet minder om. Mevrouw Wesseling schrijft “We missen Boris en hebben nog verdriet dat hij er niet meer is, ik had gehoopt dat hij de zeventien jaar vol zou maken, maar helaas.” Giona was een zoon van Ollie en Gially en had geen nageslacht. We blijven nog even bij de zestienjarigen, want ook Timo van Adhair B0092 een zoon van Foranholtes Tjitske en Pucky-Eindhoven, is bijna zestien jaar oud geworden: overleden zoals we dat graag willen: ouderdomskwaaltjes… Juist deze oudjes laten zo’n leegte achter.

Inmiddels hoorden via de fokster dat eveneens zijn zuster Tikoes van Adhair B0093 al enige tijd overleden zou zijn. Broer en zus hebben geen nageslacht.

Overleden smousjes Tjika-Eemnes B 0019 van familie Teisman, dochter van Pias-Hummelo en Twingo-Enschede is ruim zestien jaar oud geworden. Ze had geen nageslacht. “Ongeveer twee jaar voor haar overlijden ging Tjika zichtbaar achteruit. Met name het gehoor, het gezichtsvermogen en vitaliteit en later vertoonden zich ook de eerste vormen van dementie. Het verlies is groot. We missen Tjika, die ruim zestien jaar een speciale plaats in ons gezin heeft gehad, nog elke dag, maar gelukkig blijven de leuke foto’s en goede herinneringen aan die vele fijne momenten met haar.”

15

Eppie Bliksem van de Zwarte Fruinen ( Blixie, zoals hij door de heer en mevrouw Mijnders genoemd werd) C0119, zoon van Guusje Carlijn en Bliksem kreeg al op de leeftijd van slechts vijftien weken epileptische in-


sulten, die geruime tijd met medicatie redelijk in de hand waren te houden, maar helaas bleek het toch nu “niet meer binnen de voor Blixie en ons aanvaardbare perken te houden. Het was heel zwaar om met een verder supersterke en gezonde hond naar de dierenarts te gaan om het onvermijdelijke te laten uitvoeren. We hebben vierenhalf jaar enorm genoten van onze trouwe, zeer levenslustige vriend. Het was bij Blixie alles of niets, ertussen in kende hij niet.” Gelukkig zijn zijn vijf broers en het ene zusje nog geheel gezond

Bella Juno van ’t Hollands Hofje B0160, dochter van Jordy-Losser en Aafke van de Liefelijke zou overleden zijn, echter nadere gegevens ontbreken ons nog. Het hondje was ettelijke jaren geleden verplaatst. Ze is ruim veertien jaar oud geworden en had geen nageslacht. De ruim dertien jarige Snowy –van Spaan, Didam B0302 dochter van Lotje-Luttelgeest en Guido-Dronten was in de loop van een paar maanden ziek geworden, en van een gezonde hond van zo’n negen kilo gegaan naar een hond van nog geen vier. De lever functioneerde niet meer. “Tot aan vandaag is ze een vrolijke smous geweest altijd erg makkelijk en superlief, ze was dertieneneenhalf jaar en tot haar elfde heeft ze altijd met me mee gelopen tijdens mijn trainingsronden of het er tien waren of vijftien kilometer, ze liep vaak de dubbele afstand”. Ze heeft geen nageslacht.

Onverwachts werd de pas vijf jarige Blufpokers Orix B0993 zomaar dood in huis gevonden zonder ziek te zijn geweest. Orix was een zoon van Blufpokers Josti Toets en Cristoph van Horst en Voorde. Hij had geen nageslacht. Het is zeer onbevredigend niet te weten wat deze hond heeft gemankeerd en waarom hij nog zo jong zo plotseling overleed. Al gauw rijst dan het vermoeden van een intoxicatie.

Inmiddels veertieneneenhalf jaar oud overleed Yuri-Eemnes B0194, zoon van vroegere huisgenoot Caesar en Max-Amsterdam waarschijnlijk aan een insufficiëntie van de hartspier. “We missen onze lekkere vrolijke vriend erg. Hij heeft de laatste druppel uit het leven geperst, maar uiteindelijk heeft zijn hart het begeven, toen hij bij mij buiten in het zonnetje lag. Yuri was een trouwe vriend en voor mijn enige zoon een metgezel in zijn jeugd. Voor de kinderen, met handicap en stoornis, waar ik mee werk een maatje die altijd mee wilde en graag wilde spelen.

binnen blijven en blafte vaak net zo lang tot ik weer terug was. Hij is altijd bij onze avonturen betrokken geweest; hij paste zich zelfs aan tot scheepshond, toen wij met een houtvlot de rivier gingen afzakken in Zweden.” Hopelijk komt er in de loop van het jaar een pupje dat hem niet zal kunnen vervangen, maar een eigen plaatsje krijgt naast de herinneringen aan Yuri en zijn vader Caesar. De ene dag deed de net zesjarige Vrolijke Yeti v Abtswoude B0971 zijn naam nog eer aan. Echter zomaar binnen 36 uur ontwikkelde hij krampachtige trekkingen in geleidelijk steeds meer ledematen en tenslotte reageerde hij nergens meer op. Een proefbehandeling met antibioticum, zware pijnstillers, niets hielp en hij ging zienderogen achteruit. Er zat uiteindelijk niets anders op dan hem te doen inslapen. “ (Huisgenoot) Vito houden we met argusogen in de gaten ..maar hij vertoont geen enkel afwijking. Eten van bedorven vlees of een virus zou je hiermee bijna kunnen uitsluiten.. ze zijn/waren altijd samen. Het huis is behoorlijk stil nu. Yeti was een ‘aanwezig' hondje en Vito zoekt hem. Het moet voor iedereen in huis nog een plaatsje krijgen. Alles is te snel en te onverwacht gegaan.” Yeti was een zoon van Tuuntje Jip van Abtswoude en Cristoph van Horst en Voorde en heeft zelfs drie nesten gehad: één bij Jip-Wassenaar, waaruit oa Timo en Puck-Wassenaar, BinkRotterdam, Nienke; één bij PhoebeHelmond, waaruit oa Lenna, Lieve Suus, Dolores Lara, Olivia; en één bij Pan TouTou- Rotterdam, waaruit oa TouTou jr, Yenda, Swifty, Pitou. Te vroeg en te onverwacht is SabineBussum B0510 gestorven anderhalf

Graag deed hij mee met ‘circusje’ en verstopspelletjes. Hij was zo sportief was om behoeftes om de baas te willen spelen over zijn kant te laten gaan en zich te onderwerpen. Hij ging tot hoge leeftijd mee met het paard, de bossen in en daagde daarbij mijn paard uit tot: wie het hardste kon. Toen zijn botjes stram werden, moest ik hem tegen zichzelf beschermen, maar dat vond hij nooit leuk. Onder protest moest hij 16


jaar na haar moeder Claartje. Mevrouw Schimmelpenninck schrijft: “Tijdens het verblijf op ons weekendboerderijtje, waar ze altijd heel graag was om lekker door het bos te wandelen en argeloze voorbijgangers aan te blaffen was ze op de ochtendwandeling net uit mijn zicht, bij een weitje met drie pinken die ze aanblafte. Ik riep haar omdat ik dat geen goed idee vond en ze kwam niet terwijl ze altijd bij me komt als ik haar tijdens de wandeling roep. Ik zag haar liggen. Dacht nog: wat bak je mij een poets, maar dat soort grappen maken honden niet. Sabine was in een goede conditie, de laatste jaren, had zich volkomen aangepast aan het feit dat ze de enige hond in huis was, jaarlijks een grondige gebitsreiniging door de dierenarts en vorig jaar is ze gesteriliseerd. Voor Sabine, vermoed ik, een mooie dood, als het ware in het harnas.” Sabine was een op 27-1-2001 geboren dochter van Noël Bengel van Nerdinck en Claartje Anne Bell van de Liefelijke. Ze heeft een nest gehad, maar heeft geen verdere nakomelingen. Aafke van het Brammersweidje B0127, inmiddels ook al weer vijftieneneenhalf jaar oud ging al enige tijd conditioneel erg achteruit. Toen ze ook nog in korte tijd weer heftige epileptische aanvallen kreeg was de beslissing snel genomen. Aafke was een dochter van Joppe en Lotte van het Brammersweidje.

Voordat ze epileptische aanvallen kreeg was er al twee keer met haar gefokt: het L en het M nest van de Nic au Tine, waarin oa Lara, Lilly, Lodewijk, Maartje en Maarten, waarvan helaas twee uit het M-nest en twee uit het L-nest ook epilepsie kregen. Ook Aafke wordt door familie Kater erg gemist. Fleur – Helmond B0390, een dochter van Bo en Ramses van de Rozegeest was pas twaalf jaar oud, maar toch zo

dementerend dat verder doorleven geen zin meer had. Ze heeft geen nageslacht gehad. Wordt een hondje oud dan zie je dat aankomen en is het gevoelsmatig acceptabel. Maar de dood van een jonge hond van nog maar anderhalfjaar oud die overreden wordt komt als een donderslag bij heldere hemel. Dat overkwam familie de Raad met Fee-Schimmert C0485, dochter van Lotje-Schimmert en Siegfried-Tinus. Gelukkig was ze op slag dood.

De plotselinge dood van de net achtjarige Sam-Hoogeveen B0803, tijdens de vakantie in Cadzand zal mevr. Haverkamp niet snel vergeten. “De dag er voor had ik nog 3x een uur met Sam over het strand en door de duinen gewandeld en de week er voor sjeesde Sam nog fanatiek over de behendigheidsbaan. Op 2 mei 's morgens kwam Sam wat rustiger dan gebruikelijk uit zijn bench. Tijdens het uitlaten bemerkte ik dat hij amper plaste en zijn tong zag bleek. Wij zijn direct naar de dierenarts gegaan en daar bleek het helemaal mis. Sam was bezig in shock te raken. Het lukte niet meer om voldoende bloed uit zijn poot af te nemen voor onderzoek. Een echo wees uit dat Sam vreemde structuren in zijn buik had en dat zijn buik gevuld was met bloed. Vermoedelijk werd dit veroorzaakt door een bloeding vanuit de milt.” Er werd nog even overwogen hem te laten opereren, met een kleine kans op overleven en een nog kleinere kans op herstel. Het laten inslapen was de beste optie. “Sam heeft acht jaar lang van het leven genoten en was een vriendelijke en altijd vrolijke huisgenoot. Samen beleefden veel plezier aan de behendigheid.” Sam was een zoon van Puck-Vaassen (nu Wanssum) en Bandit Mousje le Folâtre en heeft in 2006 twee nesten 17

verwekt, het eerste bij Thore Flo van Abtswoude met daarin o.a. Fieke en Putih Flo, het tweede bij Balloe waarvan met Babs en Saartje is verdergefokt.

Dan bereikte mij een bericht van dhr van den Hurk dat zijn nog maar tien jaar oude Chouffe B0591 al meer dan een jaar een teruglopende nierfunctie heeft waar geen duidelijk oorzaak voor is gevonden, ondanks het gebruik van speciaal dieetvoer. Begrijpelijkerwijs maakte men zich zorgen, zo niet Chouffe zelf, die was tot voor kort nog vrolijk, maar helaas in één week tijd ging het plots hard achteruit. Chouffe heeft een nest gehad met Samson-Venlo waaruit Rauzer, Chimay en Femke, voor zover mij bekend goed gezond zijn. Alleen Zepp is verongelukt,


Herplaatst Dora-Pleun B0670 moest om privéredenen herplaatst worden, “een erg lieve hond, die opvallend loyaal is aan haar baasjes, het heerlijk om aangehaald te worden en een grote will to please heeft. Ze luistert prima en kan buiten los meelopen. Ze kan goed alleen thuis zijn, is zachtaardig en stemverheffing is voldoende om haar te corrigeren”. Kortom, wie wil dat nu niet? Mevrouw v.d. Wal stond nog maar kort op de wachtlijst, maar ook aan een

hondje van al negen jaar, kan je nog veel plezier hebben. “Ze heeft wel wat last van verlatingsangst en is wat dat betreft erg gericht op Henk. Als hij overdag de deur uitgaat, ligt ze duidelijk te wachten tot hij er weer is. Toch kan ze ook prima alleen thuis zijn. Ze maakt wel veel geluid als ze opgewonden is”. Dora is een dochter van Isabel-Wilnis en Pluk van ’t Wilgenlaantje. Er is niet met haar gefokt, erger nog: we hadden haar nooit meer terug gezien!! Beer-Bergen C0613, een inmiddels zeven maanden oude zoon van Maico Ferie van de Zonnehonden en Pip-Vlissingen dreigde geheel te ontsporen. In zijn eerste maanden bij de

nieuwe eigenaar bleek meneer ernstig ziek zodat hij misschien onvoldoende leiding heeft gekregen (?). In ieder geval luisterde hij inmiddels helemaal niet meer en tot overmaat van ramp besloot hij in huis te poepen en te plassen, onzekerheid of protest? De teleurstelling voor mevrouw was groot en ze gaf het op: Beer moest uit huis en een beetje snel ook. De familie Tromp / Gelderland was eigenlijk op zoek naar een pup, maar besloten toch de zorg van Beer op zich te nemen. Inmiddels gaat het heel goed. Beer ontpopt zich als een energieke jonge reu zonder fratsen.

_______________________________________________________________________________________________

Afscheid van Yeti Lieve lieve Yeti, Als tranen een trap konden bouwen en herinneringen een brug dan klommen we hoog de hemel in en brachten je mee terug. Als sterren konden spreken als sterren konden zien zou je dan vanavond heel even willen zwaaien en twinkelen als een groet zodat wij hier beneden weten hoe het zonder jou verder moet. Arno, Gisela, Lieke Vito

Puppygeld Deze maanden ontving de stichting puppiegeld van mevr Meilink en mevr. de Jong Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Vaak op onverwachte momenten kan dat maar zo te pas komen bij gezondheidsproblemen. Het is fijn om dan een potje te hebben liggen bijvoorbeeld voor geneeskundig of pathologisch onderzoek dat moet worden verricht voor mogelijke erfelijke verschijnselen bij onze honden. Daarnaast heeft de stichting nog werpkisten staan, aanvankelijk geschonken door verschillende fokkers en ter beschikking gesteld voor een ieder. Er staat er één in: · Arnhem, fam van der Schans, tel.nr. 026-4460554 · Delft, mevr.M.A.van Gaalen tel.nr. 015-2611123 · Elburg, fam.Bijl tel.nr. 06-23193328 · Epse, mevr F.Sicco Smit, tel nr. 0575-491478 · Geleen, mevr.van Dam, tel.nr. 046-4754613 · Leeuwarden, mevr.van der Wal-Zaal, tel.nr. 058-2127324 · Naarden, mevr. I.van den Berg, tel.nr. 035-6940676 · Reuver, fam.Peeters, tel.nr.077-4745077 · Schijndel, mevr.Abrahams, tel.nr. 073-5479000 · Hoogersmilde, fam Kaper-Klaver, tel 0592-458283 Wilt u er aan denken zelf contact op te nemen, de kist te halen, te gebruiken, schoon te maken en weer terug te brengen? Wilt u het ook aan de contactpersoon melden als de kist van het ene adres naar het ander verhuist? Soms raken kisten “zomaar” kwijt en staan vergeten in een schuur of op zolder. Namens de stichting, Fredie van der Giessen ________________________________________________________________

Ome Dirk vertelt.... Zaterdag 28 april ben ik op kraambezoek geweest bij mijn zus Ietjewietje. Ze was met haar pupjes en met haar baasjes en Bluf en Wousje in Assen waar de pupjes voor het eerst van hun leven een Agility wedstrijd bijwoonden, letterlijk, want ze zaten een in hele luxe caravan, met vloerverwarming!!! Ja, ze zaten er warmpjes bij. Ietje keek lief en tevreden toe en zag dat het goed was. Stiekum was ik ook een beetje trots als oom. We hebben een heleboel foto's gemaakt, maar deze vonden we de leukste. Home sweet home! en Smoushondjes luister .... Ome Dirk vertelt.

18


Jaarverslag Hollandse Smoushonden Club 2011 Op 1 januari 2011 bedroeg het aantal leden van de Hollandse Smoushonden Club 899 inclusief 48 gezinsleden. De Algemene Ledenvergadering vond in 2011 plaats in Zeewolde, op 10 april. Er waren 23 stemgerechtigde leden aanwezig, inclusief het bestuur. Aftredend en herkiesbaar was mevrouw C.F. van der Giessen. Er waren geen tegenkandidaten en onder applaus werd zij opnieuw benoemd. Namens de kascommissie liet mw. Jeanette Klaver weten dat de boeken van de penningmeester in orde waren. Er werd een nieuwe kascommissie ingesteld, te weten mevrouw Adry Voorbach en de heer Lex Kaper met als reservelid mevrouw Marlene Coret. Het middagprogramma bestond uit een lezing over EHBO door dierenarts Frans Krug. In 2010 zijn er vier bestuursvergaderingen geweest, in februari, mei, september en november. De stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond heeft een uitgebreid verslag van haar activiteiten opgesteld; dat verslag is in het maartnummer van het clubblad geplaatst. De dekadviezen werden opgesteld door Fredie van der Giessen, en Ine van den Berg trad op als coach na een geslaagde dekking. De dames Jeanette Klaver, Charlotte Peeters, Adry Voorbach en Gisela Vink bezoeken waar mogelijk de nesten na één week en zij assisteren Fredie en Ine bij de zeven-weeks nesten. De wachtlijst voor een Hollandse Smoushond was in 2011 ruim één jaar. Activiteiten. Wandelingen: In 2011 zijn er weer vele wandelingen georganiseerd door onze leden. Er werd o.a. gewandeld in Havelte, Kijkduin, Belfeld, Heerde, Sevenum en Valkenswaard. In 2010 zijn er vier RITS-dagen gehouden, de inventarisatiedagen van de jonge honden. Deze vonden plaats in februari, april, september en november, alle in Zeewolde.

Er is vier keer een gedragstest gehouden, in maart, juni, september en november. Deze testen werden gehouden in Epse. Het bestuur bedankt alle vrijwillige medewerkers aan deze gedragstesten en aan de Ritsdagen. Op 23 april is aan ons bestuurslid Maria van Gaalen de Gouden Erespeld van de Raad van beheer uitgereikt. De uitreiking vond plaats op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaert in Beesd. Op 29 april werd Fredie van der Giessen in theater Diligentia in Den Haag koninklijk onderscheiden. Burgemeester Jozias van Aartsen benoemde haar tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Beide voordrachten zijn door het bestuur gedaan om onze waardering uit te spreken voor de jarenlange en zeer trouwe inzet van zowel Maria als Fredie voor de HSC Op 22 mei heeft een delegatie van de HSC meegedaan aan de Landelijke Hondendag, een initiatief van de Raad van Beheer. Op 2 juni vond de tweejaarlijkse DoeDag, of familiedag, plaats op het terrein van Hondenschool WRAF in Zeewolde. Mandy en Famke van de hondenschool hebben deze dag samen met ons georganiseerd. Er was een spelletjesparcours met o.a. een stoelendans, een lezing over lichaamstaal, een gezamenlijke wandeling met uitleg over lichaamstaal en er was gelegenheid om vragen te stellen. Ongeveer 30 leden waren deze dag aanwezig. Een maand later, op 2 juli was de HSC present op de hondendag die georganiseerd was door het management van het Erkemederstrand. Op 1,2,3 en 4 september vond in Leeuwarden de Euro Dog Show plaats. De HSC heeft daar, samen met alle andere Nederlandse rassen, vier dagen een stand bemand en meegelopen in de parade van Nederlandse rassen. Er is, mede door de secretaris van de HSC, een boekje samengesteld over de Nederlandse rassen met

19

Smousje Keet als een van de covermodellen. Dit boekje kunt u in ons Winkeltje vinden. Op 2 oktober vond de jaarlijkse clubmatch plaats, opnieuw in Dogcenter Zaltbommel. Keurmeester was de heer Rob Douma, Jacqueline Boerstoel was ringmeester en Jeanette Klaver schrijver. Voor het eerst werden de keurverslagen digitaal verwerkt, met dank aan Piet van der Wal die daar een mooi computerprogrammaatje voor gemaakt heeft. Er waren 37 honden ingeschreven. Opnieuw was er een categorie gecastreerde reuen en nieuw deze keer was de Junior handling waarbij jonge mensen tot 16 jaar hun hond mogen voorbrengen. Op 26 november waren we met een stand en natuurlijk een aantal Smousjes, present bij de Winner in de Rai in Amsterdam. We hebben belangstellenden voor de smoushond te woord gestaan, informatiesheets uitgedeeld en een bescheiden assortiment uit ’t Winkeltje te koop aangeboden. In 2011 heeft Fredie van der Giessen een lezing gegeven op een themadag: “Omgaan met verwantschap en inteelt in hondenrassen.” Mevrouw Adry Voorbach heeft twee lezingen bijgewoond, een over tandheelkunde bij honden en een lezing over erfelijke afwijkingen bij de hond. Een samenvatting van deze drie lezingen zijn in het clubblad afgedrukt. Het clubblad verscheen in 2011 vier keer. De redactie bestaat uit Maria van Gaalen, Loes Burger-Hakbijl, Marjolein de Craen en Suzanne van der Wal. Maria is de eindredacteur en zij doet de lay-out. In het clubblad staan steeds alle activiteiten van het Terugfokprogramma en er worden oproepen en aankondigingen van activiteiten gedaan. Verder zijn er een aantal vaste rubrieken zoals een medische rubriek, boekbesprekingen en verslagen van shows en wandelingen. In 2011 zijn een aantal nieuwe rubrieken geïntroduceerd zoals de Kidspagina, de rubriek Lezer in beeld, de limericks en het in het zonnetje zetten van oude Smousjes, de Senior of the Season zogezegd.


De redactie is ook altijd blij met alle bijdragen van lezers. waardoor het echt een blad voor en door de leden is.

Het gastenboek blijkt een dankbaar medium voor vragen en opmerkingen.

geregeld vernieuwd en uitgebreid met allerlei leuke smouzenartikelen en hondenboekjes.

t Winkeltje: op alle door de HSC georIn 2011 hebben meer dan 35000 be- ganiseerde evenementen waren Jan Tot zover het jaar 2011 in vogelvlucht. zoekers onze website bekeken. Dank en Hennie Somers weer present met Met plezier heb ik opnieuw voldaan, en zij de inspanningen van Maria van ’t Winkeltje, vaak geassisteerd door ik citeer: ‘ aan de verplichting verslag Gaalen, onze webmaster, en Loes Loes Burger Hakbijl die daar haar te doen van ´de toestand der vereniBurger-Hakbijl die de foto’s op de site mooie smouzenkaarten verkoopt en ging´. verzorgt, is het een prachtige site waar door Bert Burger die, net als Jan, veel informatie over de smous te vin- Hennie en Loes, informatie verschaft Maart 2012 den is. over de smous. Het assortiment wordt Suzanne van der Wal-Zaal ____________________________________________________________________________________________________________

Limericks

Een stokoud klein Smousje uit Rome, lag vaak in zijn mand wat te dromen. Dan dacht hij met spijt aan zo’n lekkere meid waar hij nu niet meer aan kon komen.

Een Smousje uit Heiligerlede was met haar bestaan niet tevreden. Ze zei: “Ik wil meer, geef me nog maar een heer want het is alweer jaren geleden”.

O, wat ben ik Lida Reurings dankbaar voor al de limericks die ze ons, alweer een tijdje terug, opstuurde. Zonder haar zou de rubriek ‘Limericks’ een zachte dood zijn gestorven. Ja, het is Deze is van mij; de limericks hieronder U merkt misschien dat de inhoud van veel limericks wat ondeugend is. Geef moeilijk maar daardoor natuurlijk ook zijn van Lida. uw ondeugd de vrije loop! Stuur in! een uitdaging! Toe, probeer het nou! (suzannezaal@chello.nl) Stuur ook een limerick in! Vijf regels, Een Labrador was eens in Schagen Alvast hartelijk dank! twee lang, twee kort, een lang, rijm- heel lui en hij sprak alle dagen: schema aa bb a. In regel één een het doet me verdriet plaatsnaam en in het geheel een soort want een Smous ben ik niet en nu kan me mijn baasje niet dragen. van grapje. _____________________________________________________________________________________________________________

Komt u ook naar de clubmatch op 7 oktober? Op zondag 7 oktober vindt weer onze jaarlijkse clubmatch plaats. Voor alle nieuwe leden en lezers voor wie het woord ‘clubmatch’ een vaag begrip is, geef ik even wat nadere informatie. Op een hondenshow worden honden van allerlei rassen tentoongesteld en gekeurd door keurmeesters. Er zijn op zo’n show allerlei titels te winnen. De honden kunnen kampioen worden of bijvoorbeeld Best in Show. Voor veel (ras)hondeneigenaren is het showen van hun honden een echte sport geworden. Een clubmatch is eigenlijk ook een hondenshow, maar dan véél kleinschaliger en meestal alleen voor honden van één ras. Op onze clubmatch worden alleen Smousjes gekeurd. Meestal zijn er zo ongeveer vijftig Smousjes aanwezig en de keurmeester kiest uit de diverse categorieën (jong, oud, pup, reu of teef) steeds dát hondje dat het meest voldoet aan de officiële rasstandaard van de smoushond. Hoe gaat dat kiezen in zijn werk? U wordt met uw Smousje door de ‘ringmeester’ opgeroepen om in de zogenaamde ‘ring’ te komen, een afgezette ruimte waar de keurmeester zijn werk doet, en dan loopt u eerst met uw hond een keer op en neer door de ring. Daarna wordt de hond op een tafel gezet en kijkt de keurmeester naar het uiterlijk van de hond: vacht, gebit, staartdracht, ogen, oren etc. Er is altijd iemand die alles opschrijft wat de keurmeester zegt, dat is de ‘schrijver’. Als alle categorieën geweest zijn, volgt de uitslag. Bij ons zijn geen titels te winnen, wel aantekeningen zoals Uitmuntend, Zeer goed, Goed en Veelbelovend (voor pups) en leuke prijzen en aandenkens. Ook als het u niets uitmaakt wat een ander van uw Smousje vindt omdat hij in uw ogen nu eenmaal de mooiste en de liefste is, is het toch heel leuk om zo’n clubmatch mee te maken. U treft vele andere Smouseigenaren en misschien ook wel familie van uw Smous. De sfeer is altijd prettig en vriendschappelijk en het is een prachtig moment om met andere Smouzenmensen en/of bestuursleden kennis te maken en van gedachten te wisselen. In het septembernummer besteden we opnieuw aandacht aan de clubmatch; u krijgt dan allerlei tips over het voorbrengen van de hond in de ring en nadere informatie over plaats en tijd. Junior Handling Ook dit jaar willen we onze jongste Smouzenbaasjes weer de gelegenheid bieden om mee te doen aan het onderdeel junior handling. Hierbij wordt niet gekeken naar het mooiste Smousje, maar…….welk Smousje wordt het beste en leukste voorgebracht. Als je tussen de 6 en 15 jaar bent kun je je opgeven voor deze (gratis) categorie. Net als bij de volwassenen loop je met je hond (of met de hond van iemand anders, dat maakt niet uit) door de ring en de keurmeester beoordeelt de harmonie en samenwerking van de Handler (een duur woord voor degene die met de hond in de ring loopt, jij dus!) met zijn of haar Smousje Ook bij dit onderdeel draait alles om het plezier dat je zelf beleeft met de hond en…..uiteraard is er wel een prijsje aan verbonden! Kortom, als het u en uw kinderen leuk lijkt eens mee te doen, noteer dan vast de datum in uw agenda: 7 oktober 2012 in Zaltbommel. Het inschrijfformulier en de voorwaarden vindt u in dit clubblad. Graag tot ziens!

20


Inschrijfformulier Clubmatch Hollandse Smoushonden Club 2011 Clubmatch te Zaltbommel op 7 oktober 2012 Uiterste inzend- en betalingsdatum: 9 september 2012 Stuur dit formulier duidelijk en volledig ingevuld naar: Mevr. S. van der Wal Zaal Vredeman de Vriesstraat 15 8921 BP Leeuwarden Slechts één hond per inschrijfformulier. Als u meerdere honden inschrijft, verzoeken wij u een kopie van dit formulier te maken. Het inschrijfformulier is ook te downloaden vanaf onze website: www.smoushond.nl . Inschrijving is ook mogelijk voor niet-leden. De inschrijvingsklassen vindt u in de bijlage elders in het blad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFFICIËLE (STAMBOOM)NAAM van de hond + eventuele titels: (Ned.Kamp./GG1/ UV e.a.) : .............................................................................................................................................................. Bijlage/ VR/ NHSB nr: .......................................................................................................................... Reu / teef*

(*doorhalen wat niet van toepassing is)

Hond geboren op:.......................................................................... Vader: ........................................................................................... Moeder: ........................................................................................ Naam fokker:................................................................................... Inschrijfklasse: ......................... Eigenaar: .......................................................................................

Adres: Straat

.........................................................................................

Postcode + woonplaats: ........................................................................

Tel.nr: ........................................................ E-mail: ..................................................... Juniorhandling: Naam kind: .................................................. Leeftijd: ...........

Inschrijfgeld: Vrijwillige bijdrage (o.a. voor prijzen): Totaal:

€ 15,- (2e hond € 12,50) € ......... € .........

De inzender verklaart dat: * de hond gezond is en, in geval het een reu betreft, twee normaal ontwikkelde, volledig in het scrotum ingedaalde testikels heeft, uitgezonderd de honden voor de extra klasse voor gecastreerde reuen; * de hond alle noodzakelijke inentingen heeft ontvangen. Een geldig inentingsboekje dient te worden meegenomen; * voor zover hem/haar bekend, de hond de laatste 12 weken geen gevaar voor besmetting van enigerlei ziekte heeft gelopen en dat hij/zij, mocht dit alsnog gebeuren, de hond niet zal inzenden; * hij/zij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer erkent; * hij/zij zich verplicht het inschrijfgeld te betalen. * hij/ zij akkoord gaat met de voorwaarden zoals vermeld in de bijlage bij deze inschrijving op bladzijde..... Plaats:

Datum:

21

Handtekening:


Bijlage Clubmatch 2012 Hollandse Smoushonden Club Datum: 7oktober 2012 Locatie: Dogcenter Zaltbommel Jan Stuversdreef 4 5315 NZ Kerkwijk

Aanvang Clubmatch: 10.30 uur Zaal open 10.00 uur Keurmeester: de heer J. Hiddes Ringmeester: mw. J.G.J. Boerstoel

Dit zijn de klassen waarvoor u kunt inschrijven: Klasse 1: Pups van 6 tot 9 maanden (reuen en teven), geboren na 7 jan. 2012 en voor/op 1 april 2012 Klasse 2: Reuen jeugdklas: 9-18 maanden, geboren op/na 7 april 2011en voor/op 1 januari 2012 Klasse 3: Reuen openklas: ouder dan 15 maanden en jonger dan 8 jaar, geb. na 7 oktober 2004 en voor/op 1 juli 2011 Klasse 4: Reuen veteranenklas: 8 jaar en ouder, geboren voor/op 6 oktober 2004 Klasse 5: Teven jeugdklas: 9-18 maanden, geboren op/na 7 april 2011 en voor/op 1 januari 2011 Klasse 6: Teven openklas: ouder dan 15 maanden en jonger dan 8 jaar, geb. na 7 oktober 2004 en voor/op 1 juli 2011 Klasse 7: Teven veteranenklas: 8 jaar en ouder, geboren voor/op 6 oktober 2004 Extra Klasse: Gecastreerde reuen, alle leeftijden (Alleen beoordeling, geen kwalificatie en/of plaatsing) Voorwaarden: Honden jonger dan 6 maanden worden niet toegelaten in het Dogcenter. Voor honden in de leeftijd van 15 tot 18 maanden kunt u kiezen tussen klasse 2 en 3 (reuen), of 5 en 6 (teven). U kunt niet inschrijven voor beide klassen. Uw inschrijving wordt pas in behandeling genomen als het inschrijfgeld op de rekening van de HSC is bijgeschreven. U kunt uw betaling overmaken op giro 4385065 t.n.v. Hollandse Smoushonden Club te Rotterdam onder vermelding van Clubmatch 2012. Wij verzoeken u uw betalingsopdracht tegelijkertijd met het inschrijfformulier te verzenden. Deelnemers ontvangen ongeveer een week voor de clubmatch hun inschrijvingsbewijs met daarop het catalogusnummer. Het bestuur van de HSC stelt het op prijs als u tot het einde van de clubmatch aanwezig zou willen zijn. Voor de deelnemers en prijswinnaars die als laatste in de ring verschijnen, maar ook voor alle medewerkers en de organisatie, is het prettig als er bij de laatste prijsuitreikingen nog belangstellenden zijn. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname aan een klasse, klassen samen te voegen. Deelname aan de clubmatch geschiedt op eigen risico. De HSC gaat ervan uit dat u een WA-verzekering voor de hond heeft afgesloten. Het inschrijfformulier vindt u elders in het blad. ___________________________________________________________________________________________________________

TIPS & TRICKS voor onze jaarlijkse clubmatch van 7 oktober Ons jaarlijks terugkerend, gezellig evenement, de clubmatch, ligt weer in het verschiet. Het is ieder jaar weer enig om tientallen smousjes en hun mensen bij elkaar te zien. Ook al kennen u en uw smousje mogelijk de kneepjes van het showvak (nog) niet, laat dit u niet weerhouden uw hond in te schrijven. Ervaring leert dat als de baas het leuk vindt om in de ring te staan, het enthousiasme wordt overgebracht op uw hond, plus dat u veel ziet van de andere mensen. En weet u, bij ‘ons ras’ is toch elke smous een kampioen! Toch zal ik een aantal tips & tricks geven om uw smous op een zo voordelig mogelijke manier voor te brengen opdat hij/zij goed beoordeeld kan worden door de keurmeester. U heeft zelfs nog ruim drie maanden de tijd om thuis te oefenen……. -

-

-

-

Uw smousje moet in volle vacht worden voorgebracht. Was uw hond NIET vóór de show (daar wordt de vacht zacht van en is dan dus niet goed op hardheid te keuren). Uw hond moet leren op een tafeltje te staan om bevoeld en mogelijk gemeten te worden. Leer uw hond haar/zijn tandjes te laten zien (leg de ene hand onder de kin en met uw andere hand trekt u voorzichtig met uw duim en wijsvinger de lippen wat uit elkaar, bij een gesloten bek, zodat de opeengeklemde tanden zichtbaar worden). Let op dat u de lip niet te hoog optrekt; dit doet namelijk pijn! Het gangwerk wordt in draf beoordeeld; laat hem dus NIET springen of galopperen.Uw hond dient aan uw linkerzijde te lopen.Zelf kunt u het beste in een snelle wandelpas lopen.U en uw hond moeten soms een rondje lopen, soms een driehoek en soms in rechte lijn (dit is afhankelijk van de keurmeester) Dan moet uw hond ook nog een aantal minuten STAAN voor de keurmeesterstafel. Ervaring met showen heeft mij zelf geleerd om de hond te negeren, dus niet aan te kijken als hij eenmaal ‘mooi’ staat. Maar dit laatste is uiteraard erg persoonlijk. Wanneer u samen met uw collega-showers in de ring staat, blijf dan attentie voor uw eigen hond houden, probeer hem steeds mooi te laten staan en praat niet te veel met elkaar. Ook al denkt u dat de keurmeester met iets anders doende is het kan maar zo zijn dat hij UW hond juist wel in de gaten houdt!

22


Laat het bovenstaande u niet afschrikken hoor. Voor veel anderen is het ook vaak een eerste keer, zo showen op een Clubmatch. En niet alles gaat direct goed. De ringmeester (ondergetekende) is altijd in de ring aanwezig om u te helpen en bij te staan waar mogelijk. Last but not least zou ik iedereen willen verzoeken om tot en met de eindkeuring te blijven. Het is toch leuk als er dan zo veel mogelijk publiek is. Want spannend blijft het altijd, tot het laatste moment! We hopen dat we, zoals altijd, weer veel inschrijvingen mogen ontvangen. Tot 7 oktober en al vast heel veel succes, maar vooral heel veel plezier, gewenst! Jacqueline Boerstoel _________________________________________________________________________________________________

Lintjesregen? Eind april was het weer zover; heel veel mensen kregen een lintje wegens grote verdienste voor de stad en zijn inwoners. De burgemeester van Leeuwarden had zich al eens laten ontvallen dat het toch jammer was dat niet ook dieren een onderscheiding konden krijgen. Hij dacht daarbij met name aan onze Keetje die met haar zonnig karaktertje, koddigje stapje en grote aaibaarheid, bij bijna alle inwoners van Leeuwarden een glimlach op het gelaat tovert en zo bijdraagt tot een beter leefklimaat in de stad. Nee, een lintje zat er niet in maar de burgemeester kwam met een ander idee: er zou een straat naar Keet, en een beetje ook naar haar baasjes, worden genoemd. Onlangs was het zover; een kleine straat vlakbij onze woning kreeg de naam KeetWal maar omdat het maar een kleine straat is werd de wal een waltje. En trots dat we zijn, Keet en ik! Groetjes van Suzanne ______________________________________________________________

Even voorstellen: Piet van Vroonhoven Ik ben Piet van Vroonhoven geboren 3 april 1954 en ben sinds de laatste ledenvergadering op 11 maart in Zeewolde lid van het bestuur van de HSC. Smouzen: Onze eerste hond was meteen een smous, Govert, die later gezelschap kreeg van zijn zoon Maurice. Met deze twee honden zijn wij heel actief geweest en hebben we diploma's gehaald als G.G 1, VZH en UV en deden we mee aan behendigheid en flyball. Na het kort na elkaar overlijden van deze twee honden hadden wij Josje van Suubseto. Dit hondje is helaas, amper een jaar oud, onder een auto gekomen. Na Josje kregen wij in 2000 Annelotje -Anne van Karins nest. Omdat Lotje in het pension tijdens onze vakantie op een of andere manier een verschoven wervel had opgelopen, kon ze niet goed lopen en hebben we weinig aan smouzenactiviteiten met haar gedaan. Tegenwoordig hebben wij als

hond Ollie. Ollie is nu iets meer dan acht maanden en volop in de puberteit. We zijn druk bezig met het volgen van cursussen. Werk: Ik werk als constructeur/projectleider bij ingenieursburo Arnhem, een adviesbureau op het gebied van bouwconstructies. Mijn taak is het ontwerpen van draagconstructies voor gebouwen. Omdat wij allerlei soorten gebouwen ontwerpen, maar heel weinig woningbouw, hebben wij niet veel last van de crisis in de bouw. Eten: Ik eet bijna alles, behalve de Franse andoulettes, maar dat kun je onmogelijk eten noemen. Ik herinner mij een vakantie in Frankrijk, toen we die dingen voor de barbecue gehaald hadden. Zelfs Govert lustte ze niet. Ik heb wel een voorkeur voor producten van het seizoen. Asperges en aardbeien eet ik nu en niet in de winter. Kersen wil ik ook alleen als een teler hier in de buurt ze heeft. Lezen: Ik heb genoten van de millennium tri-

23

ologie van Stieg Larsson. Nu ben ik Der Zauberberg van Thomas Mann aan het lezen. Dit is een souvenir van de zomervakantie (gekocht in L端beck). Het gaat niet snel, omdat ik vooral tijdens vakantie veel lees. Muziek: Ik ben altijd een liefhebber geweest van groepen als The Who, Led Zeppelin e.d. Dit is veel muziek uit de tijd dat ik jong was. In de jaren 1990, 2000 is er ook naar mijn idee niet veel aan muziek uitgebracht die ik kon waarderen. Tegenwoordig zijn er wel jonge artiesten in opkomst die ik heel goed vind. Onder andere Kyteman of De Staat. Overige hobby's Ik ben ook veel bezig met fotografie. Ik ben voorzitter van fotoclub Contrast Maas en Waal. Een vereniging met tussen de 15 en 20 leden. Foto: Piet met Ollie


Impressie ledenvergadering en lezing 11 maart hadden we weer onze jaarlijkse ledenvergadering. Er waren 19 leden met stemrecht aanwezig. Dat is volgens mij elk jaar ongeveer even veel, maar zou in verband met het organiseren van een middagprogramma best iets meer mogen zijn. Ik zal de vergadering niet in zijn geheel samenvatten. Tenslotte krijgt iedereen de notulen. Een paar punten sprongen er voor mij uit. In de eerste plaats was 2011 een succesvol jaar voor het terugfokprogramma. Er zijn 172 pups geboren, tegen gemiddeld 100 in andere jaren, waaronder natuurlijk onze Ollie. Er wordt voor het terugfokprogramma nog steeds gezocht naar hondjes die op smouzen lijken, dus als iemand een smousachtig hondje ziet met een harde vacht ........ Er waren geen punten waar zwaar over gediscussieerd moest worden, daarom kon de vergadering om half een gesloten worden en was er tijd genoeg om te eten en het middagprogramma. 's Middags verzorgde Karen Mulders van opleidingscentrum Happy Tails een interessante lezing met video-opnamen over hondengedrag. Het materiaal dat zij liet zien gebruikt zij ook voor de driedaagse workshops die je bij haar kunt volgen. Misschien werd daardoor de hoeveelheid informatie voor een lezing wel wat veel. Na floop van de lezing was er nog gelegenheid om vragen te stellen. Kortom, heel leerzaam allemaal en door Karens vlotte en humoristische manier van praten, zeer de moeite waard! Meer informatie over Happy Tails is te vinden op www.somethin-spicy.nl Na de lezing was er nog een demonstratie dog frisbee door Karens dochter Amy, een meiske van acht dat al aan meerdere frisbeewedstrijden in binnen-en buitenland heeft meegedaan én prijzen heeft gewonnen.

Hondenbrokje Hondenfacelift Een dure facelift is tegenwoordig niet alleen maar weggelegd voor mensen. Dit bewijst de 5 jarige hond Junior uit het Engelse Selby. Zijn vel begon steeds verder over zijn ogen te hangen waardoor hij het risico liep om blind te worden. Voor ruim negenduizend euro is het vel op zijn kop strakgetrokken. Volgens de specialist die Junior behandelde duurde de operatie drie uur en was het een van de meest uitdagende operaties die hij tot op heden had uitgevoerd. De 42-jarige baas van de hond, Denise Smart, is helemaal tevreden met het eindresultaat. "Ook al duurde de operatie zo lang, het was het zeker waard; Junior ziet er nu veel minder chagrijnig uit en hij is veel blijer nu", vertelt de dolblije vrouw. Op de foto: de hond voor en na de operatie

Piet van Vroonhoven _________________________________________________________________

Column Kleine belevenissen van Piet en Suzanne, de Smousjes Polly (8) en Keet (5) en, op de achtergrond, drie Brits Korthaarkatten en twee Abessijnen. Hyperpleaser Ooit had ik twee prachtige leren stoelen. Een aanschaf die je eigenlijk niet eens moet willen overwégen als je vijf (destijds zelfs nog zes) katten hebt. De stoelen heb ik overigens nog, alleen de pracht is er af. Vlijmscherpe kattennageltjes hebben de zijkant van de ene en de bovenkant van de andere stoel veranderd in een bobbelig, rafelig geheel. De schade beperkt zich tot deze twee plekken en omdat het kwaad al geschied is, zou ik schouderophalend moeten voorbijgaan aan een volgende krabpoging. Maar dat doe ik niet. Ik klap in mijn handen en roep hard: “-

Nee!”. Waarop Polly en Keet opspringen van hun Fatboy en dreigend voor de stoel- met- kat gaan staan. Ik heb ze dat niet aangeleerd (was ik maar zo knap) maar ik denk dat ze zo gestoken reageren omdat ik eigenlijk nooit mijn stem verhef. Hun gedrag heeft resultaat: poes schrikt, houdt op met krabben en druipt af. ”Braaf,” zeg ik dan en geef de hondjes een aai of een brokje. Keet is een hyperpleaser en lang niet gek, dus gaat ze te pas en te onpas dreigend voor een onschuldig slapende kat staan, achteromkijkend of ik haar wel zie en of er ook een brokje komt. Ik moet er altijd om lachen maar ga er natuurlijk niet op in. Ook als we oefenen voor dogdance toont Keet zich een 'hyperpleaser': vóór ik kan zeggen wat de bedoeling

24

is, heeft ze al drie keer gerold en als ik dan “Wacht, Keet, let op!” zeg, dan gaat ze pootjes geven: links, rechts, weer links. Tsja, zo valt er zelden een nieuw kunstje aan te leren. Gelukkig ben ik ook een pleaser en ben ik een kei in het bedenken van de heerlijkste lekkernijen als beloning tijdens de les. In de week van de gedroogde kipfilet heb ik Keet leren ‘mooi’-zitten met één pootje voor haar ogen. Onze juf was onder de indruk en vroeg of ik toch niet wilde overwegen mee te doen aan een wedstrijd voor recreanten. Tot nu toe was ik niet te porren voor wedstrijdjes, we doen het puur voor onze lol. Maar om juf te pleasen zei ik dat ik na zou denken over een act met twee hondjes, één kat en een stoel.


Senior Smous In het vorige nummer werd Fleurtje (Ismay van Berolda) in het zonnetje gezet. Nu is het de beurt aan Tikker van Hannie Beldman-Brink die nu al vijftien jaar is! Hoe kwamen wij er, dik vijftien jaar geleden, bij om met ons gezin (twee zonen van vijf en acht jaar) een Smousje erbij te willen? Zoals velen doordat we helemaal verliefd zijn geworden op de Hollandse Smoushond. Mijn zus had Joris, ook een Smousje en een schat van een hond. Elk hondenras dat we met Joris vergeleken, verloor het van hem. Het wachten op de wachtlijst was natuurlijk zwaar, de verleiding groot om een ander ras te kiezen. Toen we eindelijk Tikker konden ophalen bij de familie Letteboer uit Hummelo was het helemaal goed. Tikker komt aan haar naam door een artikel in de Vara- gids van de schrijver Jan Siebelink over zijn toenmalige hond. Nu wordt ze vaak liefkozend Tik,Tikkie, Tikkertje, enz. genoemd. Op de puppycursus werd ze ‘directrice’ genoemd. Voor niemand bang en altijd volop meedoen. Goed luisteren en netjes aan de riem lopen kwam pas laat, maar het kwam. Zwemmen was en is nog steeds de favoriete bezigheid, balletjes ophalen een goede tweede. Geliefde bezigheid is geuren volgen, zoals elke Smous. Het is het haar zelfs een keer gelukt om een mol in de tuin te vangen. Toen er na enkele jaren een partner voor Tikker gezocht moest worden, kwam Bengel in zicht, die ik bij Jacqueline Boerstoel had ontmoet tijdens een evenement. Prachtige lieve hond, prima vacht, mooie kleur, enz. Probleem was dat eerdere dekpogingen niets hadden opgeleverd. Toen Bengel met Jacqueline bij ons thuiskwam, had Bengel de klus zo geklaard, een dag later nog een keertje voor de zekerheid, wat beiden met plezier even deden. Hoe raak het was geweest bleek na negen weken. Ze kon nauwelijks meer lopen zo zwaar was ze. De bevalling kwam dan ook vijf dagen voor de uitgerekende datum. Op maandagochtend kwam zoon Mark op de geluiden af; om zes uur in de ochtend lagen er al twee pupjes op het vloerkleed, in de uren erna volgden nog zes. Toen we dachten dat het gebeurd was, kwam er uren later nog een dood pupje. Steeds belden we mevrouw Rozema hoeveel het er al waren. Echter de volgende dag begon Tikker weer te persen, op naar de dierenarts, die een weeenopwekker gaf. Het setje voor de keizersnee stond al uitgepakt, toen ze nog weer flink perste en een dood pupje baarde. Tien pups was wel heftig. Helaas overleefden de week erna twee zwakke pupjes het niet, ondanks bijvoeren, waarna er zes gezonde pups overbleven. Heel bijzonder was dat twee pupjes bont waren, wat jaren niet was voorgekomen. Gelukkig kwamen ze zeer goed terecht, met als bijzonderheid dat het bonte teefje een hermafrodiet bleek te zijn. Het bleek hormonaal een reutje te zijn, is geopereerd en tot teefje omgedoopt, welbekend als Floortje van Ine v.d. berg. Alle pups kregen superbaasjes, wat erg prettig is, slechts met één reutje is doorgefokt. Tikker heeft nog enkele behendigheidscursussen gedaan, wat ze prachtig vond. Toen ons tweede Smousje Quinti haar intrede deed in ons gezin, duurde het enige tijd voordat Quinti naast haar in de mand werd geaccepteerd. Later werden ze onafscheidelijk, Quinti is een zeer meegaand en gehoorzaam hondje (uit een nest van Toets van Fredie, kleindochter van Tikker en Bengel). Ze laat Tikker altijd voorgaan, laat haar de bal als eerste halen, de stokken als eerste uit het water vissen, enz. Een perpect span dus. Kamperen is ook een feest, lekker veel leuke dingen doen tijdens korte vakanties en weekenden. Tikker in de fietsmand achterop en Quinti past zelfs in de fietsmand voorop, wat altijd vertederde blikken oplevert van anderen. Elke lange zomervakantie gingen ze met zijn tweeen in de kennel, schorgeblaft kwamen ze weer thuis, maar gingen er ook kwispelend elk jaar weer naar toe. In december 2011 werd Tikker vijftienm jaar en met recht een senior Smousje. Het laatste half jaar is ze vermagerd, had vreemde bloeduitslagen en lichtgekleurde ontlasting. Omdat ze nog steeds vrolijk en fit is op haar vijftiende jaar, doen we geen belastende onderzoeken, die haar leven niet zullen verlengen. Kortgeleden heeft ze, toen ze misselijk was en diarrhee had, een ontstekingsremmer gehad van de dierenarts, waarvan ze flink opknapte, weer aankomt en normale ontlasting heeft gekregen. Ze loopt weer vrolijk een paar kilometer mee. Klimmen en springen gaat moeilijker en krijgt dan ook een steuntje om op haar lievelingskussen te belanden. Ze wordt flink verwend met Caesar door de brokken gemengd, wat ze erg lekker vindt. Dat vindt Quinti ook Heeft u ook een Smousje op leeftijd, en lijkt het u leuk om hem of haar ook eens in het zonnetje te zetten? Mail naar suzannezaal@chello.nl.

25


Smouzenplukdag! De dag kan beginnen!

Gezellig! Vader en zoon worden tegelijkertijd onder handen genomen door hun baasjes Ook Billy moet eraan geloven Sacha geeft advies vachtbehandeling

over

Vito's Geplukt? Dan levert al dat smouzenhaar een tweede leven op. Bobbie's haar vond gretig aftrek bij een heggenmusje.

een paar uurtjes later........

Rita bekijkt of de vacht al plukrijp is

26


Gedragstest 21-04-2012

Fokken

Het nieuwe jaar begon helaas met grauw, vochtig, saai weer. De test verliep navenant rustig en harmonieus. We werden verwend met een heerlijke tractatie van de 80-jarige Fried Sicco Smit, die tot voor kort nog de verrassingen van de dag verzorgde.

Wie een smoushond aanschaft verplicht zich, onverwachte omstandigheden voorbehouden, zijn hond, mits gezond en goed van karakter, minstens een keer voor de voortplanting beschikbaar te stellen in overleg met de Stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond.

Slechts twee honden waren voldoende vriendelijk, de mate van angst was zeer acceptebel, evenals de mate van eigenzinnigheid. Er werden drie reuen en vier teven getest, in leeftijd tussen 1 jaar+6 maanden en 2 jaar+6 maanden. Keurmeesters waren: Doris Knoester, Corrie Venema en Else Joustra. Getest werden: Jayjay – Bono – Annen C0419 Een matig vriendelijke reu die angst toont bij aanwezigheid van veel mensen. Hij valt uit bij een onverwachte benadering en raakt in paniek als een vreemde hem dreigt op te tillen. Hij ervaart veel steun aan de aanwezigheid van de baas. Zijn herstelvermogen is goed. Jimmy – Jop – Kootwijkerbroek C0420 Een zeer vriendelijke reu met een uitstekend herstelvermogen. Alleen gelaten toont hij wat nervositeit. Beau-Bikkel - Neede C0452 Een zeer vriendelijke, zeer levendige reu met een uitstekend herstelvermogen. Suus - Sproet – Brummen C0400 Een matig vriendelijk teefje dat angstig reageert als vreemden haar willen aanraken. In een drukke groep mensen wordt ze nerveus. Het herstelvermogen is redelijk. Ze heeft een goede band met de eigenaar. Stien op de Ruiver C0436 Een redelijk vriendelijk en eigenzinnig teefje met een rustig temperament. T.a. v. voorwerpen en geluiden toont zij zich zelfverzekerd. Ze heeft een uitstekend herstelvermogen. Pluk – Amstelveen C0461 Een matig vriendelijk teefje dat maar gedeeltelijk herstelt na een contact met vreemden. Overigens maakt ze een evenwichtige indruk. Snuffel – Kootwijkerbroek C0483 Een matig vriendelijk teefje dat zich niet van de wijs laat brengen. Ze heeft een rustig temperament en een goed herstelvermogen.

Betekenis van de letters: A = afwezig, niet gezien tijdens de test. L = laag, 1-2x waargenomen tijdens de test G = gemiddeld, 3 t/m 5x waargenomen tijdens de test H = hoog, 6x of vaker waargenomen tijdens de test De volgende gedragstesten dit jaar 29-9-2012 en 3-11-2012. Voor opgave voor een gedragstestnkunt u terecht bij: Fredie van der Giessen Lobelialaan 22, 2555 PH den Haag Tel. 070-3230215 e-mail:f.vander.giessen@hetnet.nl

27

Als uw teef net loops is geworden en gedekt moet worden, vraagt u zo snel mogelijk fokadvies aan bij mevrouw Fredie v.d. Giessen, tel.: 070-3230215. Binnen 21 dagen na de dekking dient dekaangifte te worden gedaan bij de Raad van Beheer en binnen 10 dagen na de geboorte dient aangifte te worden gedaan van de geboorte, door middel van het door deRaad van Beheer aan u gestuurde geboorte-aangifteformulier. Raad v. Beheer op Kyn. Gebied: Emmalaan 16-18 Postbus 75901 1070 AX Amsterdam Tel.: 020-6644471 e-mail: www.kennelclub.nl

Het fokken en plaatsen der pups wordt desgewenst begeleid door een coach. De maximale puppyprijs bedraagt € 250, het dekgeld € 60,-, bij een geslaagde dekking meteen te voldoen. Willen fokkers zich s.v.p. aan deze prijzen houden? Het door de fokker te betalen puppygeld van € 5,- per pup komt het terugfokprogramma ten goede en wordt zeer op prijs gesteld. Het bedrag kan worden overgemaakt op gironummer 4835725, t.n.v. Terugfokprogramma Hollandse Smoushond, te Den Haag Reueneigenaren die benaderd worden voor een dekking en die er zeker van willen zijn dat hun hond uitsluitend volgens de regels en de normen van de rasvereniging en de Stichting wordt gebruikt, doen er goed aan even contact op te nemen met mevrouw van der Giessen, voor zij hun reu ter beschikking stellen.


Zomerse zaken Hartje winter en midzomer zijn de (weers-) omstandigheden soms zó anders dan normaal, dat ook uw Smousje een wat ‘andere’ behandeling verlangt. Twee keer per jaar komt dus die ‘andere’ behandeling op de redactievergadering langs en dat resulteert in een stukje zoals dit, met tips en tricks. In de winter hebben we het dan over sneeuw en ijs en de gevaren van de kerstboom en -dis en in de zomer de warmte, de vlooien en teken maar ook de vakantie natuurlijk. Daar beginnen we mee. Als uw hond niet mee kan op reis, zorg dan tijdig voor een goed oppasadres. In ons blad staan geregeld oproepjes van mensen die een vakantieadres zoeken of aanbieden. Dat is natuurlijk het mooiste, als je iemand vindt met wie het klikt en waar je met een gerust hart je hondje achterlaat voor een paar weken. Een goed pension is natuurlijk ook prima. Breng nooit zomaar uw hond er naar toe. Ga eerst kijken en als er ook maar iets is dat u niet bevalt, dan gaat u gauw verder zoeken. Vraag andere hondenbezitters naar hun ervaringen. Als uw Smousjes mee mogen op vakantie, dan zijn er een paar dingen waar u aan moet denken. Als u met de auto reist dan moet de hond een veilige plek hebben. Veel mensen hebben hun hond in een bench achter in de auto. Op de achterbank kan ook, dat is misschien wat

gezelliger. Investeer in een goeie hondenveiligheidsriem. In Duitsland is een veiligheidsriem voor huisdieren verplicht maar ook als het niet verplicht is, is het eigenlijk een must. Een hond los in de auto is bij een botsing een ongeleid projectiel met een kracht van wel 1000 kilo! Natuurlijk stopt u om de paar uur om niet alleen uw eigen pootjes even te strekken maar ook die van de hond. Water en voer, ach dat spreekt misschien voor zich. Laat nóóit uw hond achter in de auto; de temperatuur in de auto kan heel snel heel erg oplopen, ook in de (half-) schaduw, óók als u een handdoek voor het raam hangt, met alle nare gevolgen van dien. Hoe u ook reist, zorg ervoor dat u een EHBO-kit voor de hond meeneemt: een tekentang (doe zo’n handige O’Tom, een soort mini-mini klauwhamertje waarmee het rotbeest zonder problemen verwijderd kan worden: www.otom.com) , een pincet om splinters te verwijderen, pillen tegen de diarree, medicijnen tegen reisziekte, steriel water, verband om eventuele bloedingen te stelpen, zalf voor de verzorging van kleine schaafwondjes of insectenbeten (er is een middel op basis van honing op de markt dat erg goed schijnt te zijn; vraag uw dierenarts er naar) en natuurlijk zijn eigen medicijnen als uw hond die gebruikt. Nog even over de teken: onlangs was de ‘week van de teek’ en toen is veel bekendheid gegeven aan de tekenradar. Als u dat gemist heeft: op www. tekenradar.nl kunt u snel zien waar op

28

dat moment teken veel voorkomen zodat u weet dat u dan extra alert moet zijn. Vergeet ook zeker uzelf niet na te kijken! Als u naar het buitenland gaat, laat u dan goed (en tijdig) voorlichten over de benodigde papieren en inentingen. Voor o.a. Engeland zijn de voorwaarden onlangs veranderd. Uw dierenarts (of het internet) weet er alles van. Neem uw eigen voer mee voor de hond, natuurlijk zijn mand of kleed en wat speeltjes, een (opvouwbare) drinkbak, vergeet het dierenpaspoort niet, neem een goed gelijkende foto van uw hond mee voor als hij onverhoopt wegloopt en noteer de gegevens van uw eigen dierenarts. Met al deze voorzorgsmaatregelen kan er weinig meer mis gaan en kan de pret beginnen. Ik wens u, namens de redactie van het clubblad wenst u een heel fijne vakantie toe! Suzanne


Mijn No-Name Nest Fredie van der Giessen is geweest om naar m’n pups van 6,5 week oud te komen kijken. En te fotograferen. Lang heb ik gedubd of ik het wel smouzenwereldkundig wilde maken. Want het is ook een bijzonder nest, namelijk een ongelukje. Laat ik bij het begin beginnen. Toen Xenia in februari loops werd, heb ik aangegeven met haar te willen fokken. Netjes een lijstje met vier kandidaatreuen ontvangen. Daaruit heb ik Gijs/Utrecht gekozen als aanstaande vader van de pups. Op donderdag naar Gijs gereden. Hij vond Xenia heel leuk, speelde veel met haar en sprong zo nu en dan, echter geen serieuze poging. Ben onverrichter zaken weer naar huis gegaan. Vrijdag 5 februari nog een keer naar Gijs getogen. Het was de dag dat heel Nederland ondergesneeuwd was; ik heb er twee uur over gedaan. Wat Gijs betreft, van hetzelfde laken een pak: spelen, likken, uitdagen, maar niet springen. De eigenaresse van Gijs opperde om Xenia daar te laten en het dan zaterdag nog eens te proberen. Ze zou dan bellen als het wel of niet gelukt was. Omdat het zolang duurde voordat ik een telefoontje kreeg, heb ik zelf maar gebeld. Een huilende mevrouw kwam aan de telefoon. Xenia was weggeglipt en liep ergens in Utrecht. In het begin is ze achter haar aangerend, maar ze liet zich niet pakken. Gelukkig lag er nog overal sneeuw, dus de auto’s reden niet snel. Na verloop van tijd was ze uit zicht. Mevrouw is toen met een kennis de auto in gestapt om verder te zoeken. Na een uur hebben ze het opgegeven, en thuis Amivedi gebeld. Gelukkig hadden die een bericht gekregen, dat er een bruin ‘Boomer’ hondje gevonden was. Mevrouw meteen naar het opgegeven adres. Ze belde me in de auto met het goede nieuws, want ik was al op weg naar Utrecht. Toen heb ik er maar 40 minuten over gedaan. Wat was er gebeurd: Nadat Xenia uit zicht was, hebben veel mensen geprobeerd haar te vangen, want het was wel duidelijk dat ze alleen op pad was. Maar ook dat lukte niet. Een dame heeft toen iemand met een hondje aan de riem aangesproken en gevraagd of die wilde helpen Xenia te pakken. Nou, dat is gelukt. Het was een reutje, sprong op Xenia en ze zaten gelijk vast. Die twee dames hebben beide honden opgetild en Xenia aan het tuinhek gebonden. Toen de reu los was, is hij met de eigenaar weer naar huis gegaan. Daarna is Amivedi gebeld en kon Xenia opgehaald worden. Wat voor reutje het is geweest, weten we niet. Hij was net zo groot als een smous en bruin met zwart lang haar. Ik heb Xenia geen ‘morning-after-pil’ laten geven, want ik heb daar slechte ervaringen mee. Er kan baarmoederontsteking ontstaan en soms wordt er toch nog een pupje geboren. En volgend jaar wil ik Xenia echt voor de fok gebruiken, dus dan zijn die hormoonbehandelingen niet zo raadzaam. Bijna negen weken later zijn de pups geboren. De eerste liet lang op zich wachten en toen hij eruit kwam, bleek hij heel zwaar, maar dood te zijn. Daarna zijn nog drie dikke gezonde pups geboren: twee reutjes en een teefje. De leden van de Stichting Terugfokprogramma waren nieuwsgierig wat eruit gekomen was en zijn de volgende dag al komen kijken. Twee pups bleken wat zacht haar te hebben, de derde wel de goede harde vacht van een Smous. Het is een heel voorbeeldig nest, ze zijn goed gezond en eten hun buikjes rond. Xenia is ook heel leuk met ze. Als ze in de tuin zijn, rennen en vliegen ze achter elkaar aan. Ook oma Vicky en de husky’s spelen met ze. Natuurlijk spelen de pups ook met elkaar en met allerlei speeltjes. Vorige week kregen ze hun eerste enting en een chip. Ze hebben geen kik gegeven. Volgende week gaan ze naar de nieuwe eigenaren. Bobbie, de langharige gaat naar Hazerswoude; Max de smous lookalike gaat naar Cothen en Femke, het meisje gaat naar vrienden hier in Zoetermeer. En zo is alles toch nog goed gekomen. Want wat had er allemaal kunnen gebeuren, als het reutje haar niet ‘gepakt’ had? Ik moet er niet aan denken, dat ze nu nog in Utrecht rondscharrelt. Wanneer ze anderhalf jaar zijn, kunt u ze tijdens een RITS-dag bewonderen. Want alle drie de nieuwe eigenaren willen zeer betrokken blijven bij de Smouzenclub. Adry Voorbach ______________________________________________________________

Zoete Tipper Femke Lettinga (8) had op school het woord 'gelei' geleerd en wilde het gebruiken in een gedicht over haar zoete hondje Tipper. Hier komt-ie! Tipper is van mij, tipper dat is zij, Dus jij blijft bij mij Jij lieveschat,wil ik opeten als gelei Jij bent toch altijd zo opgewonden en blij plast in je broek ook al ben je nog zo klein Jij staat altijd voor mij klaar ook al ben ik de sigaar Als jij dood bent dan ga ik eraan In de zomer een nestje puppy's die zijn nog zo snoezig en klein Maar jij blijft voor mij voor eeuwig en altijd een doosje gelei!!!!

29


Erkemeder hondendag 2012: 7 juli!! De Erkemederhondendag 2011 was een daverend succes met 3500 à 4000 bezoekers!! Deze hondendag heeft tot doel alle hondenliefhebbers van Nederland op alle gebieden tot elkaar te brengen! Vorig jaar hebben ruim 100 stands de enorme braderie, die twee kilometer over het hondenstrand loopt, gevuld. Er waren diverse activiteiten om naar te kijken maar ook waar u met uw hond aan kon deelnemen: Jack Russell race - dog dance wedstrijden - waterwerken van de New Foundlanders -workshop steppen met de hond - hondenfotografen - gedragstherapie - hondenvoetbal - para agility - jachtdemonstratie en meer. Tussendoor kan er ook dit jaar weer gesnuffeld en gekocht worden bij de verschillende marktkramen met kleding, crea-spullen, sieraden en natuurlijk bij de kramen met onnoembaar veel hondenspullen, van koekjes en hondenvoeding, tot kleding voor de hond of speeltjes. U, uw hond maar ook uw kinderen zullen deze dag niet snel vergeten, er is een springkussen en er kan gezwommen worden in het Nuldernauw. Er is voldoende te doen. Voor ieder wat wils dus! 2012 wordt zeker weer een geweldig spektakel voor u en uw hond. Als hondenliefhebber mag u deze gezelligste hondendag van Nederland niet missen! Voor meer informatie en het exacte programma, kijk eens op de volgende link: www.erkemederhondendag.nl Er is bijvoorbeeld ook een speciaal hondendag/kampeerarrangement: Op het terrein bevindt zich o.a. een camping, waar u kunt kamperen met uw hond. De nacht voorafgaand en aansluitend aan de hondendag kunt u kamperen tegen een speciaal tarief van € 15,- per nacht (maximaal acht personen per plaats), inclusief honden en douchen en exclusief toeristenbelasting. Dit tarief geldt voor deelnemers en bezoekende gasten. Dus voor iedereen die voor de hondendag komt. Informatie en reserveren: Voor meer informatie, reserveren, vragen en/ of opmerkingen kunt u mailen naar de organisatie: hondendag@erkemederstrand.nl of bel naar 036-5228421. Barbecue: Royale eind-BBQ op het strand voor deelnemers en bezoekers! Iedereen kan mee barbecuen! De kosten zijn € 10,00 p.p. en de barbecue start tussen 17.30 en 18.00 uur. Van tevoren opgeven via de site van het Erkemederstrand. Uiteraard zal de Hollandse Smoushonden Club vertegenwoordigd zijn met ons Smouzenwinkeltje, waar allerlei leuke, informatieve- en vele andere producten te koop zijn. Ik hoop dat u met velen aanwezig zult zijn op deze gezellige hondendag. Tot ziens op 7 juli a.s. en een hartelijke groet van Jacqueline Boerstoel _______________________________________________________________

Hondenbrokje Slimme hond met uitknop In de Volkskrant van 14 april jl. werden twee gadgets beschreven waar je als leraar mee uit de voeten kan in tegenstelling tot schoolkrijt en rode pennen. Eén ervan betrof de Smartpet. ‘Na een dag met leerlingen die het bloed onder je nagels vandaan hebben gehaald, wil je wel even wat ontspannen met een wezen dat wél naar je luistert. Je partner valt af, je kinderen ook, een hond moet je vier keer per dag uitlaten terwijl een kat je meubilair verruïneert.

Lang geleden bood Sony een robothond aan, maar de productie van deze Aibo is gestaakt en tweedehonds (haha) kost-ie een godsvermogen. Daarom komt Bandai binnenkort met de Smartpet, een hond die voor zijn gezicht en brein gebruik maakt van je iPhone. Via een aparte app reageert deze viervoeter met honderd gezichtsuitdrukkingen en geblaf. Bandai was ook het brein achter de tamagotchi die vijftien jaar geleden hele scholen ontwrichtte omdat leerlingen hun huiswerk verzuimden om hun elektronische wezentje te verzorgen. De Smartpet komt volgende maand op de Japanse markt; in Europa valt de app dan alvast te downloaden. Het robothondje gaat rond de 60 blikken

Hondenbrokje Lachen Ik las ergens over de site van Moodypet, waar geinige hondendingetjes te koop worden aangeboden. Al vrij lang kun je in Nederland een soort bal kopen waar een enorme rode tong aan vastzit. Als je hond die in zijn bek heeft is dat een héél vervreemdend gezicht. Volgens mij heeft Fredie van het Terugfokprogramma er een. Enfin, op de site www.moodypet.com kun je nu ook dit soort ballen kopen met een snor, met snor en baard en met grote dikke lippen. Ik moest wel lachen toen ik de foto’s zag maar ik weet niet of ik het zo leuk zou vinden als mijn hondjes zo’n ding in de bek zouden hebben en dan vreselijk uitgelachen zouden worden. Ik heb eens ergens gelezen dat je je hond of kat nóóit mag uitlachen. Dat snappen ze niet en ze vinden het vreselijk, schijnt. Moodypet vermoedt zelf ook zoiets want ze schrijven er nadrukkelijk bij dat dit speelgoed alleen geschikt is voor honden met een goed gevoel voor humor. Nou ja, oordeel zelf! (O, jee, is dit een Smousje?)

30


Plukdag

Voetzooltjesvleug

Nog wat slaperig scheurde ik een blaadje van de Peter van Straaten scheurkalender af. Donderdag 17 mei: man nog in bed, vrouw trekt de gordijnen opzij en zegt: “Hemelvaartsdag! Wat zullen we nóu weer eens doen?” Zulke problemen had ik gelukkig niet; we stonden af half in de startblokken voor de Smouzenplukdag in Zeewolde. Polly en Keet voelden dat we wat gingen doen en stonden ongeduldig bij de voordeur. Het was prachtig weer en om half tien waren we op het hondenstrand waar een vrolijke tent voor ons was opgezet. Dáár zouden ons de fijne kneepjes van het zelf plukken worden bijgebracht. De koffie was klaar en de eerste mensen druppelden binnen. Gezellig, al die Smousjes bij elkaar.

Laatst zat ik even lekker te kroelen met Polly en Keet en wat me toen opviel was dat de ‘vleug’ van hun voetzooltjes bij de vóór- en achterpootjes verschillen. Als je het zooltje van de voorpootjes voelt, dan zijn ze ‘zacht’ als je van de nagel naar achteren wrijft en bij de achterpootjes zijn de zooltjes juist zacht als je van achter naar de nagel toe wrijft. Voor mij was het nieuw maar misschien wist u dit allang. Doet er ook niet zoveel toe maar ik zou zo graag willen weten waarom dit zo is. Weet u het? Ik ben benieuwd! (SZ) __________________________________

Rita Pouw, onze ‘juf’ voor vandaag en haar collega Sacha begonnen met een soort college over de hondenhaar. Aan de hand van voorbeelden (foto’s en schema’s) werd helemaal duidelijk hoe zo’n hondenhaar groeit, hoe de haar gevoed wordt en hoe dat voeden ophoudt als zich een nieuwe haar aandient. De oude haar komt dan als het ware los in het haarzakje te staan en is rijp om geplukt te worden. We leerden ook dat borstelen taboe is omdat een haar die er met ‘geweld’ uitgetrokken wordt, veel schade veroorzaakt: wel tien andere haren in zijn omgeving houden het dan ook voor gezien. Wat wel mag is de vacht zo af en toe even licht doorkammen. Maar niet trekken! Ook knippen is een doodzonde, je verpest er de vacht mee. Alleen de uiterst gevoelige plekjes bij de geslachtsdelen mag je met een schaartje te lijf.

Na deze heldere uitleg zochten de deelnemers een plekje uit, de meesten binnen in de tent en een paar mensen buiten, aan een lange tafel. Rita en Sacha liepen bij iedereen langs om aanwijzingen te geven of om het nog even voor te doen. Na de lunch in de Jutter, een wandelingetje over de dijk van een minuut of tien waarbij de honden lekker los konden draven en rennen, ging het plukken weer door. Buiten zat een hele groep mensen lekker in de zon, binnen werd ijverig door gezwoegd. De Smousjes werden kaler en kaler. Niet echt mooier moet ik zeggen. De meeste honden waren tegen het einde van de dag maar voor de helft geplukt, de rest moest thuis worden afgemaakt. Gelukkig had Rita voor degenen die dat wilden een terugkomdag gepland in haar eigen salon om te controleren of het thuis plukken goed verlopen was en om er eventueel nog wat verbetering in aan te brengen. Het was een heel geslaagde dag voor de toekomstige zelfplukker; schitterend weer, heldere uitleg en begeleiding van Rita en Sacha, leuke Smouzenmensen, heerlijk hondenstrand, het kon niet beter. Graag zou ik de eindresultaten eens willen bewonderen: sturen jullie een foto? Suzanne 31

Ledenadministratie Nieuwe Leden: Mevr. K.M. Aulich (0127) Elst (U) Mevr. J. Boere-Puijk (0365) Wijk bij Duurstede Mevr. R. Hommels-Baak (0366) Voorburg Heer H. Derks (0559) Cuijk Mevr. H.J. Darmeveil (0560) Roden Mevr. E.I.J. Donselaar (0561) Kortenhoef Mevr. S. Greiner (0858) Vries Mevr. L.J. M. de Graaf (0859) De Bilt Mevr. M. v.d. Gruiter (0860) Westkapelle Mevr. D. Hartering (0995) Soest Mevr. D. Janssen (1128) Doetinchem Mevr. C. Jongeneel (1129) Naarden Mevr. K.J.P. Krabbe (1250) Hengelo Mevr. I.N. van Kampen-Wakelkamp (1292) Hoorn Heer S. de Lange (1355) Kampen Mevr. C. v.d. Minne (1472) Overveen Mevr. J. Nuijens (1529) Groningen Mevr. Ch. Nienhuis (1530) Breda Mevr. R. van Oostrom (1626) Berkel en Rodenrijs Mevr. A. Parker Brady (1746) Amsterdam Mevr. MJ. van Remmerden (1947) Soesterberg Heer S. Thomassen (2134) Utrecht Mevr. L. Visser (2378) Amsterdam Heer B. Schaap (2713) Oldebroek Mevr. Tr. v. Saase (2714) Culemborg Mevr. S. Schram-van Winkel (2715) Amsterdam Heer M. van der Schriek (2716) ’s-Gravenhage Heer D.H. van Steeg (2717) Deventer Heer L. Sievers (2719) Laren (NH) Mevr. M. van Hoorn (0996) Woerden Heer M. Jilderda (1130) Franeker Mevr. W. Kooman (1295) Noordgouwe


www.editoo.nl

32

juni 2012  
juni 2012  
Advertisement