__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mattegruvan

GRUNDBOK A

GRUNDBOK A Ylva Svensson Gunilla Östergren

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

Grundbok A

40672179_KS_grund_A_omslag.indd 1

Grundbok B

Lärarhandledning

Ylva Svensson Gunilla Östergren

består av

GRUNDBOK A

Kopparspiran, Silverspiran och Guldspiran

13-02-15 09.55.11


Innehåll Kapitel 1

4

Kapitel 4

76

Kapitel 2

28

Kapitel 5

100

Kapitel 3

52

Mina matteord 1 Talområdet 0-2000 Hela och halva tusental till 10 000 Addera och subtrahera med talsorter Använda additionsuppställning med två minnessiffror Avläsa klockan analogt och digitalt

Mina matteord 2 Talområdet 0-3000 Lilla och stora additions- och subtraktionstabellen Använda subtraktionsuppställning med två växlingar Multiplikations- och divisionstabellerna 1-5 och 10 Använda längdenheterna mil, km och m

Mina matteord 4 Talområdet 0-5000 Multiplicera först och addera sedan Multiplicera med talsorter Känna igen och rita månghörningar Mäta månghörningarnas omkrets Använda andra talsystem

Mina matteord 5 Talområdet 0-6000 Multiplikation med mellanled och uppställning med tiotalsövergång Förstå vad vinklar är och rita olika vinklar Avläsa tabeller och stapeldiagram och rita stapeldiagram Använda massaenheterna ton, kg, hg och g

Mina matteord 3 Talområdet 0-4000 Avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental Göra rimlighetsbedömningar Använda subtraktionsuppställning med växling över 0 Använda längdenheterna m, dm, cm och mm Multiplikations- och divisionstabellerna 6-9

40672179.indb 3

13-02-15 12.01.08


Kapitel 1

4

40672179.indb 4

Mål för kapitel 1 är att kunna •  •  •  •  • 

talområdet  0-2000 hela och halva tusental till 10 000 addera och subtrahera med  talsorter  använda additionsuppställning med två minnessiffror avläsa klockan analogt och digitalt

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

13-02-15 12.01.40


Mina matteord 1

ror

ett tiotusental

ett tusental

ett positionssystem

10000

en talsort

tiotusental

ett hundratal

1000

tusental

ett tiotal

100

ett ental

10

hundratal

utvecklad form

1542=1000+500+40+2

ett platsvärde

1875     800

1

tiotal

ental

1

en minnessiffra

348 +226 4

en analog tid

   ett

uttryck

 beräkna

ett koordinatsystem

en digital tid    27   -13 

   35+9   

 12    : 3

5.10

  27-13=14 

  35+9=44 

 12  :  =4    3

    5.10=50

3 2 1 A

B

C

D

5

40672179.indb 5

13-02-15 12.01.51


Hur många tusental, hundratal, tiotal och ental?

Rita rätt antal sedlar och mynt. tusenlappar

hundralappar

tior

enkronor

356 kr

2500 kr

1653 kr

Skriv talen i utvecklad form. 1378= 1000 + 300 + 70 +

8

1606=

+

+

+

495=

+

+

+

1540=

+

+

+

1015=

+

+

+

1001=

+

+

+

Skriv talen.

12

=1000+400+30+9

=300+50+1

=1000+300+40+0

=1000+200+10+1

=1000+200+0+0

=1000+0+80+8

addera och subtrahera med talsorter

KS GB kap01.indd 12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2015-10-06 10:09


Platsvärdet på siffran 5 i talet 1583 är 500. tusentalssiffra

hundratalssiffra

tiotalssiffra

entalssiffra

1

5

8

3

värde 1000

värde 500

värde 80

värde 3

Ringa in rätt siffra.

Skriv värdet.

entalssiffran

1354

tiotalssiffran

1895

hundratalssiffran tusentalssiffran

1732 2500

tiotusentalssiffran entalssiffran

10 000 1641

hundratalssiffran

1540

tiotalssiffran

1038

tusentalssiffran

1510

Öka med 7 ental.

Öka med 3 tiotal.

Öka med 4 hundratal.

1002  

1003  

1291  

1322  

1112  

1042  

Minska med 5 ental.

Minska med 2 tiotal.

  1006  

  1046  

  1425 

  1527  

  1257  

  1982 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40672179.indb 13

Minska med 4 hundratal.

addera och subtrahera med talsorter

13

13-02-15 12.02.31


Sofia och Theo är i Stockholm. Först besöker de skeppet Vasa, som byggdes klart år 1628. Vilket år fyllde Vasa 300 år? Svar:

Nästa dag går Sofia och Theo på Gröna Lund. Inträdet kostar 40 kr och åkbanden kostar 140 kr per barn. Hur mycket betalar de? Svar:

De besöker också Skansen. På Björnberget finns en björnhanne som väger 280 kg. Björnhonan väger 200 kg. Hur mycket mer väger hannen? Svar:

Dagen därpå åker Sofia och Theo båt. De har 500 kr med sig. En biljett kostar 50 kr. Hur mycket har de kvar när de har köpt biljetterna? Svar:

På kvällen går de på konsert på Globen. En biljett kostar 235 kr. Hur mycket betalar de? Svar:

När konserten är slut åker de tunnelbana hem. Tåget går 22.50. Rita en analog klocka som visar tiden.

20

problemlösning

KS GB kap01.indd 20

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

13-02-20 13.27.18


Hitta städerna i koordinatsystemet. Börja med bokstaven. Skriv sedan siffran. Malmö

B1

10

Visby Göteborg

Kebnekaise

9

Karlstad

Haparanda

8

Uppsala Östersund

7

Haparanda

Östersund

6

Stockholm Var finns platsen där du bor?

5

Siljan Uppsala

4

Karlstad

3

2

Stockholm

Göta kanal Visby

Göteborg

1

Malmö

A

B

C

D

E

Hitta ett berg, en sjö och en kanal. Vad finns i C10?

Svar:

Vad finns i B5?

Svar:

Vad finns i C3?

Svar:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

KS GB kap01.indd 21

problemlösning

21

13-02-20 13.27.43


Repetera

Vilket tal är störst på varje rad? Ringa in.

Öka talen med 10.

101   

1101 

1111 

1010

1099  

1009 

1119  

1909

1202 

1220 

1020 

1221

Skriv talen i storleksordning.    

   

1565

Öka talen med 100.

1119

1697

1091

   

1109 1911

Skriv talen i utvecklad form. 1564=

+

+

+

1505=

+

+

+

Utmana

Slå två niotärningar. Bestäm vilken som visar tiotal och viken som visar ental. 29

24

talområdet 0-2000

40672179.indb 24

Vad ska du addera för att summan ska bli 99? +

70

= 

99

+

=

99

+

=

99

+

=

99

+

=

99

+

=

99

+

=

99

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

13-02-15 12.02.51


Repetera

Hur mycket är siffran värd? 452 

2367 

värde

625 

värde

259

värde

värde

Räkna talsorter. Addera och subtrahera. 1237+562=

1983-1452=

258+1321=

Addera med mellanled. 537+248=

+

+

=

682+279=

+

+

=

Räkna med uppställning. 2 7 8 + 1 4 5

3 6 7 + 2 2 8

4 2 6 + 3 1 2

8 4 9 +   5 6

3 4 5 + 2 1 9

Utmana

Vilka siffror fattas?   123+1

2=275 

98-36

58

=136 

1

-2

3=342 

18

26+2

3=969 

6

1

4 5 2 + 3 2   8 1

1

6 9 9 +     0 1 0 2 9

1

6   8 + 3 5   8 2

+3 5-

2=497 51=424

1

1

6   8 + 4 3   2 3

1

  8   + 4   6   8 4 3

Vilka tal står x för? x+3000= 8000 

500+x=2500 

x+500=1800 

x+2000=4500

x=

x=

x=

x=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40672179.indb 25

addera och subtrahera med talsorter/additionsuppställning

25

13-02-15 12.02.52


Mattegruvan

GRUNDBOK A

GRUNDBOK A Ylva Svensson Gunilla Östergren

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

Grundbok A

40672179_KS_grund_A_omslag.indd 1

Grundbok B

Lärarhandledning

Ylva Svensson Gunilla Östergren

består av

GRUNDBOK A

Kopparspiran, Silverspiran och Guldspiran

13-02-15 09.55.11

Profile for Smakprov Media AB

9789140672179  

9789140672179  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded