__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Champ 3   WORKBOOK

Champ är ett basläromedel i engelska.

Champ 3 är för undervisning i årskurs 3. Champ 3 består av

Glaveby & Ljunglöf

• Textbook • Workbook • Lärarhandledning med facit Till Champ 3 finns även • Bingel, en digital värld fylld med färdighetsträning • Övningsmästaren, www.ovningsmastaren.se, textbokens ljudfiler och glosträning

ISBN 978-91-523-4107-0

(523-4107-0)

WORKBOOK

3

Märta Glaveby Therése Ljunglöf


Hi there and hello It’s time to fly, time to go There’s much to learn so come with me Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

Jump on the the flying carpet and you will see Taylor and I will show you the way Enjoy the ride and learn English each day

Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Redaktörer: Karin Lönnqvist, Lotta Engström och Mia Söderberg Grafisk form: Camilla Atterby Illustrationer: Ingrid Flygare, sidorna 18, 23-24, 26, 28, 30, 46, 49, 58, 62-63, 68, 83. Övriga Camilla Atterby Champ 3, Övningsboken ISBN 978-91-523-4107-0 © 2017 Märta Glaveby, Therése Ljunglöf och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2017

This is fun, Charlie!


Hi there and hello It’s time to fly, time to go There’s much to learn so come with me Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

Jump on the the flying carpet and you will see Taylor and I will show you the way Enjoy the ride and learn English each day

Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Redaktörer: Karin Lönnqvist, Lotta Engström och Mia Söderberg Grafisk form: Camilla Atterby Illustrationer: Ingrid Flygare, sidorna 18, 23-24, 26, 28, 30, 46, 49, 58, 62-63, 68, 83. Övriga Camilla Atterby Champ 3, Övningsboken ISBN 978-91-523-4107-0 © 2017 Märta Glaveby, Therése Ljunglöf och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2017

This is fun, Charlie!


Jack’s day

CONTENTS

Chapter

Page Words and phrases

1

Jack’s day

2

Play with us

10

3

What’s your favourite colour?

14

4

What are you wearing?

16

5

This is me

20

6

Javier’s fruit bar

24

7

Dinner time

28

8

My pet

32

9

Different is good

36

10

New in class

40

11

Play every day

44

12

Moving day

48

13

New in town

52

14

Where is Skittle?

56

15

The months of the year

58

16

What’s the weather like?

62

17

Kia’s adventure in South Africa

64

18

Animals on a farm

68

19

At the amusement park

72

20

Charlie and Taylor’s summer party

76

21

Do you remember?

84

Text

CHAPTER

1

Read and draw lines.

5

See you later

Hello

Good afternoon Hi

Goodbye

Good morning

Bye, bye

Good night FIVE  5 


Jack’s day

CONTENTS

Chapter

Page Words and phrases

1

Jack’s day

2

Play with us

10

3

What’s your favourite colour?

14

4

What are you wearing?

16

5

This is me

20

6

Javier’s fruit bar

24

7

Dinner time

28

8

My pet

32

9

Different is good

36

10

New in class

40

11

Play every day

44

12

Moving day

48

13

New in town

52

14

Where is Skittle?

56

15

The months of the year

58

16

What’s the weather like?

62

17

Kia’s adventure in South Africa

64

18

Animals on a farm

68

19

At the amusement park

72

20

Charlie and Taylor’s summer party

76

21

Do you remember?

84

Text

CHAPTER

1

Read and draw lines.

5

See you later

Hello

Good afternoon Hi

Goodbye

Good morning

Bye, bye

Good night FIVE  5 


1

Read and match.

Let’s start with english!

6 SIX

1. – Good night, Mum. – Good night, Lisa, sleep tight. See you in the morning.

4. – Good morning, class! – Good morning, Mr Smith!

2. – Hi, Jill, how are you? – Hello, Carmen, I’m fine thanks and you?

5. – Good bye, Amy! – Bye, bye, Emma, see you later!

3. – Good bye, Jack, see you later! – Yeah, see you later!

6. – Good afternoon kids, how are you? – We’re fine! – Are you ready for some basketball? SEVEN  7 


1

Read and match.

Let’s start with english!

6 SIX

1. – Good night, Mum. – Good night, Lisa, sleep tight. See you in the morning.

4. – Good morning, class! – Good morning, Mr Smith!

2. – Hi, Jill, how are you? – Hello, Carmen, I’m fine thanks and you?

5. – Good bye, Amy! – Bye, bye, Emma, see you later!

3. – Good bye, Jack, see you later! – Yeah, see you later!

6. – Good afternoon kids, how are you? – We’re fine! – Are you ready for some basketball? SEVEN  7 


2

4 Write a dialogue.

Listen and match. Let’s start with english!

3

Mingle in the classroom.

Example: – Hi Charlie! – Hi Taylor. How are you? – I’m fine, thanks. Good morning Hello Bye, bye

8 EIGHT

See you later Good night

Good afternoon Good bye

Fine thanks, and you?

Hi

How are you?

NINE  9 


2

4 Write a dialogue.

Listen and match. Let’s start with english!

3

Mingle in the classroom.

Example: – Hi Charlie! – Hi Taylor. How are you? – I’m fine, thanks. Good morning Hello Bye, bye

8 EIGHT

See you later Good night

Good afternoon Good bye

Fine thanks, and you?

Hi

How are you?

NINE  9 


CHAPTER

2

Play with us

1A Read and draw lines.

1. I see

three

windows.

Find the words.

2. I see

twelve

balls.

3. I see

two

cats.

4. I see

five

trees.

5. I see

eight

bananas.

zero eight

eleven two

five nine

twelve one

four

10 TEN

six

seven

three

ten

Look in your textbook on page 8–9.

S

I

G

E

L

E

V

E

N

O

6. I see

zero

doors.

S

E

I

G

H

T

T

W

E

N

7. I see

four

birds.

T

I

W

O

N

E

L

V

I

N

8. I see

nine

marbles.

O

T

H

R

E

E

S

E

G

I

F

N

I

N

E

V

S

I

X

S

W

O

T

E

N

E

Z

E

R

O

E

T

W

O

L

O

F

I

V

E

I

V

E

S

E

V

E

N

T

W

O

F

O

U

R

E

L

A

T

B

T

Y

X

O

T

W

E

L

V

E

1b Write

I see

windows in my classroom.

ELEVEN  11 


CHAPTER

2

Play with us

1A Read and draw lines.

1. I see

three

windows.

Find the words.

2. I see

twelve

balls.

3. I see

two

cats.

4. I see

five

trees.

5. I see

eight

bananas.

zero eight

eleven two

five nine

twelve one

four

10 TEN

six

seven

three

ten

Look in your textbook on page 8–9.

S

I

G

E

L

E

V

E

N

O

6. I see

zero

doors.

S

E

I

G

H

T

T

W

E

N

7. I see

four

birds.

T

I

W

O

N

E

L

V

I

N

8. I see

nine

marbles.

O

T

H

R

E

E

S

E

G

I

F

N

I

N

E

V

S

I

X

S

W

O

T

E

N

E

Z

E

R

O

E

T

W

O

L

O

F

I

V

E

I

V

E

S

E

V

E

N

T

W

O

F

O

U

R

E

L

A

T

B

T

Y

X

O

T

W

E

L

V

E

1b Write

I see

windows in my classroom.

ELEVEN  11 


2

4

Listen and write.

times.

marbles.

3. The girl can stand on her hands for

seconds.

4. There are

children in each team.

5. The girl counts to

3

Write. 1. five + two = 2. ten + one = 3. eight + four = 4. two + three = 5. zero + zero = 6. six + three =

. 7. 1.

2.

3.

4.

7. 12 TWELVE

Example: – I see … children. – Yes, me too!/ No I see … children.

2. The boy has got

A B

1. The girl can juggle the ball

Find the differences. Pupil B see page 80.

5.

6.

THIRTEEN  13 


2

4

Listen and write.

times.

marbles.

3. The girl can stand on her hands for

seconds.

4. There are

children in each team.

5. The girl counts to

3

Write. 1. five + two = 2. ten + one = 3. eight + four = 4. two + three = 5. zero + zero = 6. six + three =

. 7. 1.

2.

3.

4.

7. 12 TWELVE

Example: – I see … children. – Yes, me too!/ No I see … children.

2. The boy has got

A B

1. The girl can juggle the ball

Find the differences. Pupil B see page 80.

5.

6.

THIRTEEN  13 


CHAPTER

3

What’s your favourite colour? Read and draw lines.

2 Read and colour.

1. One star is red.

7. Six stars are white.

2. Two stars are yellow.

8. Two stars are black.

3. One star is grey.

9. Three stars are brown.

4. Three stars are pink. 10. Four stars are blue.

blue

orange

5. Five stars are purple. 11. Five stars are orange

yellow

purple

6. Four stars are green.

red

pink

3

Listen and circle the favourite colours.

white

grey

black

brown

green

1

Write the colours.

1. 2. 3. 4. 5. 14 FOURTEEN

blue

+

yellow

=

+

=

4

+

=

+

=

Example: – What’s your favourite colour? – My favourite colour is orange.

+

=

Mingle in the classroom.

FIFTEEN  15 


CHAPTER

3

What’s your favourite colour? Read and draw lines.

2 Read and colour.

1. One star is red.

7. Six stars are white.

2. Two stars are yellow.

8. Two stars are black.

3. One star is grey.

9. Three stars are brown.

4. Three stars are pink. 10. Four stars are blue.

blue

orange

5. Five stars are purple. 11. Five stars are orange

yellow

purple

6. Four stars are green.

red

pink

3

Listen and circle the favourite colours.

white

grey

black

brown

green

1

Write the colours.

1. 2. 3. 4. 5. 14 FOURTEEN

blue

+

yellow

=

+

=

4

+

=

+

=

Example: – What’s your favourite colour? – My favourite colour is orange.

+

=

Mingle in the classroom.

FIFTEEN  15 


CHAPTER

4

What are you wearing?

1

Read and colour. I’m wearing a green dress, a blue cap, a yellow scarf and orange boots.

Read and match.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

16 SIXTEEN

a green jacket 7. a black skirt 8. blue jeans 9. a red dress 10. purple shorts 11. a yellow hoodie 12.

an orange scarf a red T-shirt a grey hat a white cap brown boots pink shoes

I’m wearing a red skirt, a grey hoodie and black shoes.

I’m wearing a purple T-shirt, black jeans, a pink jacket and brown boots. I’m wearing a yellow T-shirt, red shorts, a blue hat, and pink shoes.

SEVENTEEN  17 


CHAPTER

4

What are you wearing?

1

Read and colour. I’m wearing a green dress, a blue cap, a yellow scarf and orange boots.

Read and match.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

16 SIXTEEN

a green jacket 7. a black skirt 8. blue jeans 9. a red dress 10. purple shorts 11. a yellow hoodie 12.

an orange scarf a red T-shirt a grey hat a white cap brown boots pink shoes

I’m wearing a red skirt, a grey hoodie and black shoes.

I’m wearing a purple T-shirt, black jeans, a pink jacket and brown boots. I’m wearing a yellow T-shirt, red shorts, a blue hat, and pink shoes.

SEVENTEEN  17 


2

Find the differences. Pupil B, see page 81.

A B

Example: – I see a yellow scarf – Yes, me too! /No, I see …

3

Listen and match.

4A Write.

1.

a purple cap

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Today I’m wearing

4B Mingle in the classroom. Example: – What are you wearing today, Kate? – I’m wearing … 18 EIGHTEEN

NINETEEN  19 


2

Find the differences. Pupil B, see page 81.

A B

Example: – I see a yellow scarf – Yes, me too! /No, I see …

3

Listen and match.

4A Write.

1.

a purple cap

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Today I’m wearing

4B Mingle in the classroom. Example: – What are you wearing today, Kate? – I’m wearing … 18 EIGHTEEN

NINETEEN  19 


CHAPTER

14

Where is Skittle?

2A Listen and draw lines.

Write. in

on

in front of

next to

between

behind

1. 1

2. 2

4

3 5 6

3.

2B Write.

4.

1. Skittle is under the bed.

5.

6.

56 FIFTY-SIX

2.

Skittle is

3.

t

g on r w

1

Read and tick off.

The lamp is under the bed.

5.

The picture is on the wall.

6.

The chair is between the table and the flower.

3

Mingle in the classroom.

The curtains are on the floor.

The lamp is behind the door.

The table is in front of the window.

Example: – Where is the pencil? – The pencil is on the desk.

h rig

4.

FIFTY-SEVEN  57 


CHAPTER

14

Where is Skittle?

2A Listen and draw lines.

Write. in

on

in front of

next to

between

behind

1. 1

2. 2

4

3 5 6

3.

2B Write.

4.

1. Skittle is under the bed.

5.

6.

56 FIFTY-SIX

2.

Skittle is

3.

t

g on r w

1

Read and tick off.

The lamp is under the bed.

5.

The picture is on the wall.

6.

The chair is between the table and the flower.

3

Mingle in the classroom.

The curtains are on the floor.

The lamp is behind the door.

The table is in front of the window.

Example: – Where is the pencil? – The pencil is on the desk.

h rig

4.

FIFTY-SEVEN  57 


Champ 3   WORKBOOK

Champ är ett basläromedel i engelska.

Champ 3 är för undervisning i årskurs 3. Champ 3 består av

Glaveby & Ljunglöf

• Textbook • Workbook • Lärarhandledning med facit Till Champ 3 finns även • Bingel, en digital värld fylld med färdighetsträning • Övningsmästaren, www.ovningsmastaren.se, textbokens ljudfiler och glosträning

ISBN 978-91-523-4107-0

(523-4107-0)

WORKBOOK

3

Märta Glaveby Therése Ljunglöf

Profile for Smakprov Media AB

9789152341070  

9789152341070  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded