__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mohamed Övningsbok Resan hit är en serie med fyra lättlästa böcker för språkintroduktion och sfi studieväg 1. Textböckerna handlar om hur olika personer kom till Sverige och är skrivna för två nivåer – A och B. Övningsböckerna innehåller både muntliga och skriftliga övningar där man repeterar många ord och fraser för att kunna befästa språket. Lärarhandledningen beskriver metoden och innehåller kopieringsunderlag med övningar. Amir och Laila

- från Afghanistan

Hamid

- från Iran

Lak

- från Thailand

Mohamed

- från Somalia

(523-2663-3)

Tiia Ojala

A


Mohamed

Mohamed

2 Rätt eller fel?

rätt fel

Han heter Mahmud. ............................................. Han heter Mohamed. ........................................... Han bor i Irak. ......................................................... Han bor i Somalia. ................................................ Det är fred i Somalia. ............................................ Det är krig i Somalia. ............................................. Mohamed vill bo i Somalia. .................................

3 Skriv svaren. Vad heter han? ____________________________________________________ Han heter Mohamed. Vad heter du?

1 Berätta.

____________________________________________________

●● Vad heter han? ●● Var bor han?

Var bor han?

●● Vad är problemet i Somalia?

____________________________________________________

●● Vill Mohamed bo i Somalia?

Var bor du? ____________________________________________________ Vad är problemet i Somalia? ____________________________________________________ Vill Mohamed bo i Somalia? ____________________________________________________

4

Mohamed – Övningsbok A

Mohamed – Övningsbok A

5


Mohamed

Mohamed

2 Rätt eller fel?

rätt fel

Han heter Mahmud. ............................................. Han heter Mohamed. ........................................... Han bor i Irak. ......................................................... Han bor i Somalia. ................................................ Det är fred i Somalia. ............................................ Det är krig i Somalia. ............................................. Mohamed vill bo i Somalia. .................................

3 Skriv svaren. Vad heter han? ____________________________________________________ Han heter Mohamed. Vad heter du?

1 Berätta.

____________________________________________________

●● Vad heter han? ●● Var bor han?

Var bor han?

●● Vad är problemet i Somalia?

____________________________________________________

●● Vill Mohamed bo i Somalia?

Var bor du? ____________________________________________________ Vad är problemet i Somalia? ____________________________________________________ Vill Mohamed bo i Somalia? ____________________________________________________

4

Mohamed – Övningsbok A

Mohamed – Övningsbok A

5


Mohamed

Mohamed

4 Berätta. Vad tror du? ●● Vilka problem finns i Somalia? ●● Vad händer nu med Mohamed? 5 Fråga dina kamrater. Var bor du?

6 Skriv orden. Han

krig Somalia bor

__________________________________ heter Mohamed. Han Mohamed ________________________________ i Somalia. Det är ____________________________________ i Somalia. Mohamed vill inte bo i _____________________________ .

Skriv svaren. ___________________ bor i ____________________________ ___________________ bor i ____________________________ ___________________ bor i ____________________________ ___________________ bor i ____________________________ ___________________ bor i ____________________________

6

Mohamed – Övningsbok A

7 Skriv verben. nu förut

heter

__________________________________________ hette

bor

__________________________________________

är

__________________________________________

Mohamed – Övningsbok A

7


Mohamed

Mohamed

4 Berätta. Vad tror du? ●● Vilka problem finns i Somalia? ●● Vad händer nu med Mohamed? 5 Fråga dina kamrater. Var bor du?

6 Skriv orden. Han

krig Somalia bor

__________________________________ heter Mohamed. Han Mohamed ________________________________ i Somalia. Det är ____________________________________ i Somalia. Mohamed vill inte bo i _____________________________ .

Skriv svaren. ___________________ bor i ____________________________ ___________________ bor i ____________________________ ___________________ bor i ____________________________ ___________________ bor i ____________________________ ___________________ bor i ____________________________

6

Mohamed – Övningsbok A

7 Skriv verben. nu förut

heter

__________________________________________ hette

bor

__________________________________________

är

__________________________________________

Mohamed – Övningsbok A

7


Europa

Europa

2 Rätt eller fel?

rätt fel

Mohameds kompis heter Mahad. ......................

Mahad säger: Kom till USA! ..................................

Mahad säger: Kom till Europa! ............................

Mohamed säger: Ja. Jag kommer. ....................

3 Skriv svaren. Vad heter Mohameds kompis? ____________________________________________________ Vad säger kompisen till Mohamed? ____________________________________________________ ____________________________________________________

Europa

Vad säger Mohamed? ____________________________________________________

1 Berätta. ●● Vad heter Mohameds kompis? ●● Vad säger kompisen till Mohamed? ●● Vad säger Mohamed?

8

Mohamed – Övningsbok A

Mohamed – Övningsbok A

9


Europa

Europa

2 Rätt eller fel?

rätt fel

Mohameds kompis heter Mahad. ......................

Mahad säger: Kom till USA! ..................................

Mahad säger: Kom till Europa! ............................

Mohamed säger: Ja. Jag kommer. ....................

3 Skriv svaren. Vad heter Mohameds kompis? ____________________________________________________ Vad säger kompisen till Mohamed? ____________________________________________________ ____________________________________________________

Europa

Vad säger Mohamed? ____________________________________________________

1 Berätta. ●● Vad heter Mohameds kompis? ●● Vad säger kompisen till Mohamed? ●● Vad säger Mohamed?

8

Mohamed – Övningsbok A

Mohamed – Övningsbok A

9


Europa

Europa

4 Berätta. Vad tror du? ●● Vad tänker Mohamed nu? ●● Var är Mohameds familj?

5 Skriv världsdelarna på kartan. Asien Europa

Nordamerika Australien

Sydamerika Afrika

●● Vad säger Mohameds familj till Mohamed? ●● Vad vet Mohamed om Europa? ●● Vad händer nu med Mohamed? ●● Vad händer nu med Mahad? _______________________ _______________________ _______________________

_______________________ _______________________

10

Mohamed – Övningsbok A

Mohamed – Övningsbok A

_______________________

11


Europa

Europa

4 Berätta. Vad tror du? ●● Vad tänker Mohamed nu? ●● Var är Mohameds familj?

5 Skriv världsdelarna på kartan. Asien Europa

Nordamerika Australien

Sydamerika Afrika

●● Vad säger Mohameds familj till Mohamed? ●● Vad vet Mohamed om Europa? ●● Vad händer nu med Mohamed? ●● Vad händer nu med Mahad? _______________________ _______________________ _______________________

_______________________ _______________________

10

Mohamed – Övningsbok A

Mohamed – Övningsbok A

_______________________

11


Europa

Europa

6 Fråga dina kamrater. Varifrån kommer du?

7 Skriv orden. kompis kommer grupp Europa

Var ligger ditt hemland? Mohameds ___________________________ heter Mahad. Mahad säger: Kom! Vi åker till ______________________ .

Skriv svaren. ___________________ kommer från ____________________ ___________________ ligger i __________________________ ___________________ kommer från ____________________ ___________________ ligger i __________________________

12

Mahad säger: Vi är en stor _________________________ . Mohamed säger: Ja. Jag ___________________________ . 8 Skriv verben. nu förut

heter

__________________________________________

___________________ kommer från ____________________

är

__________________________________________

___________________ ligger i __________________________

säger

__________________________________________

___________________ kommer från ____________________

åker

__________________________________________

___________________ ligger i __________________________

kommer __________________________________________

Mohamed – Övningsbok A

Mohamed – Övningsbok A

13


Europa

Europa

6 Fråga dina kamrater. Varifrån kommer du?

7 Skriv orden. kompis kommer grupp Europa

Var ligger ditt hemland? Mohameds ___________________________ heter Mahad. Mahad säger: Kom! Vi åker till ______________________ .

Skriv svaren. ___________________ kommer från ____________________ ___________________ ligger i __________________________ ___________________ kommer från ____________________ ___________________ ligger i __________________________

12

Mahad säger: Vi är en stor _________________________ . Mohamed säger: Ja. Jag ___________________________ . 8 Skriv verben. nu förut

heter

__________________________________________

___________________ kommer från ____________________

är

__________________________________________

___________________ ligger i __________________________

säger

__________________________________________

___________________ kommer från ____________________

åker

__________________________________________

___________________ ligger i __________________________

kommer __________________________________________

Mohamed – Övningsbok A

Mohamed – Övningsbok A

13


Mohamed packar sin väska

Mohamed packar sin väska

2 Rätt eller fel?

rätt fel

Mohamed vill till Afrika. ........................................

Mohamed vill till Europa. .....................................

Mohamed packar sin väska. ...............................

Mohamed packar mycket saker. .......................

Mohamed packar bara kläder. ..........................

Mohamed packar lite kläder, bröd och sin mobil. .........................................................

3 Skriv svaren. Vart vill Mohamed? ____________________________________________________ Vad gör han nu?

Mohamed packar sin väska 1 Berätta. ●● Vart vill Mohamed?

14

____________________________________________________ Vad packar Mohamed i sin väska? Han packar: ____________________________________________________

●● Vad gör han nu?

____________________________________________________

●● Vad packar Mohamed i sin väska?

____________________________________________________

Mohamed – Övningsbok A

Mohamed – Övningsbok A

15


Mohamed packar sin väska

Mohamed packar sin väska

2 Rätt eller fel?

rätt fel

Mohamed vill till Afrika. ........................................

Mohamed vill till Europa. .....................................

Mohamed packar sin väska. ...............................

Mohamed packar mycket saker. .......................

Mohamed packar bara kläder. ..........................

Mohamed packar lite kläder, bröd och sin mobil. .........................................................

3 Skriv svaren. Vart vill Mohamed? ____________________________________________________ Vad gör han nu?

Mohamed packar sin väska 1 Berätta. ●● Vart vill Mohamed?

14

____________________________________________________ Vad packar Mohamed i sin väska? Han packar: ____________________________________________________

●● Vad gör han nu?

____________________________________________________

●● Vad packar Mohamed i sin väska?

____________________________________________________

Mohamed – Övningsbok A

Mohamed – Övningsbok A

15


Mohamed Övningsbok Resan hit är en serie med fyra lättlästa böcker för språkintroduktion och sfi studieväg 1. Textböckerna handlar om hur olika personer kom till Sverige och är skrivna för två nivåer – A och B. Övningsböckerna innehåller både muntliga och skriftliga övningar där man repeterar många ord och fraser för att kunna befästa språket. Lärarhandledningen beskriver metoden och innehåller kopieringsunderlag med övningar. Amir och Laila

- från Afghanistan

Hamid

- från Iran

Lak

- från Thailand

Mohamed

- från Somalia

(523-2663-3)

Tiia Ojala

A

Profile for Smakprov Media AB

9789152326633  

9789152326633  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded