9789185269259

Page 12

3

1

4 5

7

6

Det här är sista sidan! Japanska seriealbum börjar från höger sida. Även pratbubblor och serierutor ska läsas från höger till vänster. Det kan verka konstigt men man vänjer sig snabbt.


Vilken tur. Trädet står fortfarande.

Hallå där! Vad sysslar du med?

!

Vad konstigt … Han svarar inte. Vi som har träffats så ofta …

Herr Zelkova?

Minns du mig? Det är jag, Lilje!

Hör du mig?

121

Hej! Det var länge sedan sist!


Det kanske har ont och gråter …

Viiin

Viiin

Tänk om vinden har blåst omkull trädet.

Din specialitet är att visa oäkta saker!

Stopp där! Påstår du att jag ljuger?!

Prata inte strunt!

Huff

Huff

Tjuut

Tju ut

Nu tjuter det ännu högre!

Åh!


Gråter träd?

Det kanske är träden som gråter.

För högt.

Vad högt vinden tjuter i dag.

u Tj

Jaha … Det kanske år en lögn. Var inte så godtrogen, Lilje.

119

Det sägs att träden får ont när det blåser mycket och då gråter de.

u Tju

ut

Fshhh

u Tj

ut

t


Åh, här har jag inte varit på länge …

… Hörru! Titta framåt när du går!

Jag lovar!

Ja, gå inte för nära. Det är farligt.

Soichi, trädet ser ut som om det kommer att falla omkull …


KAPITEL 6


Aomanjuskogen Vol. 1 är utgiven av Ordbilder Media AB Redaktör: Kami Anani Översättning: Magnus Johansson Formgivning & layout: Ordbilder Media Korrektur: red. språkkonsult, www.red.se Hoshigahara Aomanjyu no mori Vol.1 © 2009 Hisae Iwaoka All rights reserved. First published in Japan in 2009 by The Asahi Shimbun Company Swedish translation rights arranged with The Asahi Shimbun Company through Asahi Shimbun Publications Inc. and Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo. Svensk utgåva/Swedish edition © 2011 Ordbilder Media AB Box 53203, 400 16 Göteborg www.ordbilder.se ISBN 978-91-85269-25-9Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.