9789140685810

Page 1

Alfabetsbok kan användas tillsammans med Briljant svenska 1 eller fristående. Mål för Briljant svenska Alfabetsbok är att eleverna ska kunna: • • • •

forma bokstäver se sambandet mellan ljud och bokstav alfabetet och alfabetisk ordning skriva ord

Z G U Ö M P X Y F T Å B D R I K N J S Ä Q O V L E WC H A

Bokstavsordningen bestäms av de personer och djur som finns med i Briljant svenska 1. Efter att ha arbetat med sidorna 4–11 kan eleverna använda bokstäverna A, I, M, L och E och skriva namnen på de tre huvudpersonerna Ali, Mila och Emil. Eleverna kan arbeta självständigt eftersom arbetet kring varje bokstav är uppbyggt på samma sätt. I boken finns även övningar av de minimala paren v–f, t–d, b–p och g–k som för många elever kan vara svåra att särskilja. I slutet av boken finns en checklista där eleverna kan måla bokstäverna efterhand som de är klara med dem.

ISBN 978-91-40-68581-0

9 789140 685810

Alfabetsbok

Marianne PetrénInnehåll Aa och Ii

4

t eller d

37

Mm och Ll

7

Bb och Uu

38

Ee 10

b eller p

41

Emil, Ali och Mila

13

Gg och Yy

42

Ss och Nn

14

g eller k

45

Ff och Xx

17

Åå 46

Rr 20

Ää 48

Kk och Oo

22

Öö 50

Lisen, Fenix, Siri

25

Cc 52

och Marko

Qq, Ww och Zz

54

Hh 26 Dd och Vv

28

v eller f

31

Versaler och gemener 57

Jj 32

Alfabetet 58

Pp och Tt

Checklista 60

34


Ee

Emil

Här är Emil.

Ringa in E och e.

Rita något som börjar på e.

E

e f

f

E

E

L E

e

e

F

l F e

Ringa in Emil.

Emil

Emil Emil Mila

Ali Mila Emil

Emil

Emil

Mila

Ali

Emil Ali

Emil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Måla ramen runt de bilder där du hör e.

1

2

3 1

e Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

11


Måla bilden.

A = mörkblå L = ljusblå I = gul M = grön E = grå

A

A L

L

L L

A L

L

A L

A

L

M

L

M

M

I E

L

AA

A

I

L I

I L E

L

A

E

L

A L

A

L

A L

L

A

L

A L A L

L

L

L

A

M L

A

L

A

I

I

M

E

M M

M M

E

M

M

E

Här bor Emil, Ali och Mila.

12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Dra streck.

Emil Ali Mila

Emil Emil E Ali Ali A Mila Mila M Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

13


Måla ramen runt de bilder där du hör v.

1

1

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Skriv v eller f.

ä s ka y ra l öj t a lp åg åge l rä l yg p l an Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

31


K

Dra streck från A till Ö. J

B

E H

C

A

I

D

L F

Ö Ä

M

G Å

O

T N

Z

P

R

Y

Q S

X

U

W

V

Dra streck från a till ö. å u

t

z v

ä y

s

b

ö

w x

a

p q

o

i

n

r

c

h g

l

k

f

j d

m

58

e

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Skriv alfabetet.

Aa

Bb

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

59


Alfabetsbok kan användas tillsammans med Briljant svenska 1 eller fristående. Mål för Briljant svenska Alfabetsbok är att eleverna ska kunna: • • • •

forma bokstäver se sambandet mellan ljud och bokstav alfabetet och alfabetisk ordning skriva ord

Z G U Ö M P X Y F T Å B D R I K N J S Ä Q O V L E WC H A

Bokstavsordningen bestäms av de personer och djur som finns med i Briljant svenska 1. Efter att ha arbetat med sidorna 4–11 kan eleverna använda bokstäverna A, I, M, L och E och skriva namnen på de tre huvudpersonerna Ali, Mila och Emil. Eleverna kan arbeta självständigt eftersom arbetet kring varje bokstav är uppbyggt på samma sätt. I boken finns även övningar av de minimala paren v–f, t–d, b–p och g–k som för många elever kan vara svåra att särskilja. I slutet av boken finns en checklista där eleverna kan måla bokstäverna efterhand som de är klara med dem.

ISBN 978-91-40-68581-0

9 789140 685810

Alfabetsbok

Marianne Petrén


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.