9789152324394

Page 1

I Läshjulet ges möjlighet att träna ordförståelse och uttal samt att kortfattat sammanfatta och repetera den lästa texten. I de längre skrivuppgifterna tränar eleverna på att skriva i olika textgenrer enligt de modeller som presenteras i Skrivhjulet – en lärobok om genrer. Läroboken Läshjulet är upplagd som en resa där läsaren får möta texter skrivna av författare med anknytning till olika platser runt om i Sverige. Texterna behandlar läsning, böcker och språkinlärning, men också teman som kärlek och hemlängtan. De är valda för att intressera den som vill lära sig mer om Sverige samt bekanta sig med några välkända klassiska författare, liksom med mer okända moderna författare som behandlar aktuella och allmänmänskliga ämnen. Till boken hör en ordlista som finns på: ovningsmastaren.se.

KRISTINA ASKER

Läshjulet består av utdrag ur romaner samt dikter, sånger och noveller. I boken finns också artiklar om intressanta personer som uttalar sig om läsning, skrivande och språkinlärning. Efter varje text finns frågor som hjälper eleverna att förstå textinnehållet. De bygger på idén att en läsare behöver arbeta med en text på olika plan för att förstå den, dels avkoda den och förstå orden, dels leta efter ledtrådar för att få en djupare förståelse. Slutligen behöver läsaren diskutera texten med andra för att kunna sätta in den i ett sammanhang och för att så småningom kunna utvecklas till en kritisk läsare.

LÄSHJULET

Läshjulet riktar sig till vuxna som studerar svenska som andraspråk på gymnasienivå, kurs 1 och 2. Kapitel 1–9 innehåller texter med anknytning till olika delar av Sverige. Kapitel 10 behandlar läsvanor och lässtrategier och ger tips och råd som kan komma till nytta när som helst under läsningen av övriga texter.

LÄSHJULET

Läshjulet – en litterär resa genom Sverige

KRISTINA ASKER

(523-2439-4)

Lashjulet_fullformat.indd 1

En litterär resa genom Sverige

2014-05-22 09:52


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör: Laila Blidmo Enge Grafisk form: Helen Miller Crafoord/Cosmos Art Bildredaktör: Helena Åkeson Bratt/Zobra Omslagsbild: Texträttigheter: Mette Stenberg

Skrivhjulet ISBN 978-91-523-2439-4 © 2014 Kristina Asker och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Förord I den här boken kommer du att få följa med på en resa genom Sverige. Du får bekanta dig med några olika platser runt om i landet och läsa texter skrivna av författare som kommer därifrån eller som skriver om platserna. Du kommer att få läsa många olika slags texter och texter som skrivits vid olika tider. Vissa av textförfattarna är kända, vilket betyder att många personer i Sverige har läst något som skrivits av dem, andra författare är mindre kända. Flera av dem skriver om vad berättelser och läsning betyder för oss människor och om vad skönlit­ teraturen ger oss. Men den röda tråden i boken är resan genom Sverige och mötena med människor, både verkliga personer och uppdiktade. Somliga är födda på platserna och andra har kommit dit från andra delar av världen. Du får läsa texter som är skrivna för att väcka känslor, för att un­ derhålla, informera, roa, glädja, ge spänning eller skapa stämningar. Många texter är utdrag ur hela böcker. Blir du intresserad av att läsa mer kan du låna böckerna på biblioteket och läsa vidare på egen hand. Ibland får du också tips på läsning om samma tema. Vill du veta mer om någon plats kanske du kan planera en egen resa till den delen av Sverige. Efter varje text hittar du textfrågor där du får fundera på innehållet i texten och diskutera den både muntligt och skriftligt. Det finns ord­ listor till texterna för att det ska gå lättare för dig att läsa dem även om de innehåller många nya ord. Bokens sista kapitel handlar om lässtrategier. Där får du öva på att bättre förstå det du läser och kapitlet är därför lämpligt att återkomma till flera gånger under resans gång. Trevlig resa! Kristina

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärarens rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2014 FÖRORD

3


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör: Laila Blidmo Enge Grafisk form: Helen Miller Crafoord/Cosmos Art Bildredaktör: Helena Åkeson Bratt/Zobra Omslagsbild: Texträttigheter: Mette Stenberg

Skrivhjulet ISBN 978-91-523-2439-4 © 2014 Kristina Asker och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Förord I den här boken kommer du att få följa med på en resa genom Sverige. Du får bekanta dig med några olika platser runt om i landet och läsa texter skrivna av författare som kommer därifrån eller som skriver om platserna. Du kommer att få läsa många olika slags texter och texter som skrivits vid olika tider. Vissa av textförfattarna är kända, vilket betyder att många personer i Sverige har läst något som skrivits av dem, andra författare är mindre kända. Flera av dem skriver om vad berättelser och läsning betyder för oss människor och om vad skönlit­ teraturen ger oss. Men den röda tråden i boken är resan genom Sverige och mötena med människor, både verkliga personer och uppdiktade. Somliga är födda på platserna och andra har kommit dit från andra delar av världen. Du får läsa texter som är skrivna för att väcka känslor, för att un­ derhålla, informera, roa, glädja, ge spänning eller skapa stämningar. Många texter är utdrag ur hela böcker. Blir du intresserad av att läsa mer kan du låna böckerna på biblioteket och läsa vidare på egen hand. Ibland får du också tips på läsning om samma tema. Vill du veta mer om någon plats kanske du kan planera en egen resa till den delen av Sverige. Efter varje text hittar du textfrågor där du får fundera på innehållet i texten och diskutera den både muntligt och skriftligt. Det finns ord­ listor till texterna för att det ska gå lättare för dig att läsa dem även om de innehåller många nya ord. Bokens sista kapitel handlar om lässtrategier. Där får du öva på att bättre förstå det du läser och kapitlet är därför lämpligt att återkomma till flera gånger under resans gång. Trevlig resa! Kristina

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärarens rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2014 FÖRORD

3


Innehåll Kapitel 1 – Västkusten • Premien, ur En ö i havet av Annika Thor (utdrag ur roman) • Karin Boye, Små ting (dikt) • Möte med bibliotekarie i Göteborg (intervju) • Kan han läsa?, ur David Lega – när armarna inte räcker till av Petter Karlsson (utdrag ur biografi) • Evert Taube, Så länge skutan kan gå – vals på Karibien (dikt, sång)

Kapitel 4 – Norra Norrland • Dä behöffs inte, ur Här har du ditt liv av Eyvind Johnsson (utdrag ur roman) • Helmer Grundström, Träl och fri (dikt) • Orsaken till galenskap, ur Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi (utdrag ur roman) • Nina om dyslexi (intervju) • Vårvinterkväll på Torneträsk, ur Svart stig av Åsa Larsson (utdrag ur detektivroman) • Som av is, sång med Roger Pontare (sång) • I Byn, ur Morbror Knuts sorgsna leende av Katarina Kieri (utdrag ur roman)

Kapitel 5 – Mellersta Norrland Kapitel 2 – Värmland • Gustaf Fröding, Regn och Sagoförtäl jerskan (dikter) • Djur från hela världen, ur Karlstad zoologiska av Hanna Hellquist (krönika) • Hotellet i Storfors gav dem en omstart i livet (reportage) • Skolexamen, ur Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf (utdrag ur roman) • Nils Ferlin, I folkviseton och I livets villervalla (dikter)

Kapitel 3 – Dalarna • Emil om Moramålet (intervju) • Dan Andersson, Jag väntar … (dikt) • Sug efter berättelser, En lockande titel och En bokhylla full med böcker, tre episoder ur Hjärtblad av Aino Trosell (utdrag ur roman) • Torrsimmaren, ur Torrsimmaren och andra noveller av Gunder Andersson (novell) • Erik Axel Karlfeldt , Intet är som väntanstider (dikt) • Bön för en död, ur Krimineller av Aino Trosell (kriminalnovell) 4

INNEHÅLL

• Mikaela ger läxhjälp på fritiden (intervju) • Gränslös dokumentation, Jacke Sjödin (kåseri) • Emil Hagström, Förr och nu (dikt) • Att tala svenska, ur Priset på vatten i Finistère av Bodil Malmsten (utdrag ur roman) • Det som händer det händer, ur Vargskinnet av Kerstin Ekman (utdrag ur roman) • Kerstin Thorvall, Och aldrig får jag säga … (dikt) • Tidig morgon i Sundsvall, ur Stilla flyter ån av Emma Vall (utdrag ur detektivroman)

Kapitel 6 – Stockholm • Han förälskade sig i språket (tidningsintervju med Theodor Kallifatides) • Så ljust måste det vara i himlen, ur Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström (utdrag ur roman) • Sagorna var trygghet, lycka och glädje, ur Fosterland av Dilsa Demirbag-Sten (utdrag ur roman) • En läst bok är lite som en trofé, (tidningsintervju med Petter) INNEHÅLL

5


Innehåll Kapitel 1 – Västkusten • Premien, ur En ö i havet av Annika Thor (utdrag ur roman) • Karin Boye, Små ting (dikt) • Möte med bibliotekarie i Göteborg (intervju) • Kan han läsa?, ur David Lega – när armarna inte räcker till av Petter Karlsson (utdrag ur biografi) • Evert Taube, Så länge skutan kan gå – vals på Karibien (dikt, sång)

Kapitel 4 – Norra Norrland • Dä behöffs inte, ur Här har du ditt liv av Eyvind Johnsson (utdrag ur roman) • Helmer Grundström, Träl och fri (dikt) • Orsaken till galenskap, ur Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi (utdrag ur roman) • Nina om dyslexi (intervju) • Vårvinterkväll på Torneträsk, ur Svart stig av Åsa Larsson (utdrag ur detektivroman) • Som av is, sång med Roger Pontare (sång) • I Byn, ur Morbror Knuts sorgsna leende av Katarina Kieri (utdrag ur roman)

Kapitel 5 – Mellersta Norrland Kapitel 2 – Värmland • Gustaf Fröding, Regn och Sagoförtäl jerskan (dikter) • Djur från hela världen, ur Karlstad zoologiska av Hanna Hellquist (krönika) • Hotellet i Storfors gav dem en omstart i livet (reportage) • Skolexamen, ur Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf (utdrag ur roman) • Nils Ferlin, I folkviseton och I livets villervalla (dikter)

Kapitel 3 – Dalarna • Emil om Moramålet (intervju) • Dan Andersson, Jag väntar … (dikt) • Sug efter berättelser, En lockande titel och En bokhylla full med böcker, tre episoder ur Hjärtblad av Aino Trosell (utdrag ur roman) • Torrsimmaren, ur Torrsimmaren och andra noveller av Gunder Andersson (novell) • Erik Axel Karlfeldt , Intet är som väntanstider (dikt) • Bön för en död, ur Krimineller av Aino Trosell (kriminalnovell) 4

INNEHÅLL

• Mikaela ger läxhjälp på fritiden (intervju) • Gränslös dokumentation, Jacke Sjödin (kåseri) • Emil Hagström, Förr och nu (dikt) • Att tala svenska, ur Priset på vatten i Finistère av Bodil Malmsten (utdrag ur roman) • Det som händer det händer, ur Vargskinnet av Kerstin Ekman (utdrag ur roman) • Kerstin Thorvall, Och aldrig får jag säga … (dikt) • Tidig morgon i Sundsvall, ur Stilla flyter ån av Emma Vall (utdrag ur detektivroman)

Kapitel 6 – Stockholm • Han förälskade sig i språket (tidningsintervju med Theodor Kallifatides) • Så ljust måste det vara i himlen, ur Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström (utdrag ur roman) • Sagorna var trygghet, lycka och glädje, ur Fosterland av Dilsa Demirbag-Sten (utdrag ur roman) • En läst bok är lite som en trofé, (tidningsintervju med Petter) INNEHÅLL

5


• Drömmen, ur 16 rader av Petter, Alexis Askergren (sång) • Bibilioteket, August Strindberg och Mor hade aldrig satt sin fot på ett bibiliotek ur Tätt intill dagarna, Berättelsen om min mor av Mustafa Can, (utdrag ur roman) • Lösningen på problemet, sur Doktor Glas av Hjalmar Söderberg (utdrag ur roman) • Hade han inga vänner?, Kajsa Ingemarsson, ur Små citroner gula (utdrag ur roman) • Tomas Tranströmer, Resan (dikt)

Kapitel 7 – Gotland • Den blomstertid nu kommer, psalm av Israel Kolmodin och J.O. Wallin (psalm) • Duvan och Sjukdom ur Främmande fågel av Anna Jansson (två utdrag ur roman) • Sonja Åkesson, Ja tack (dikt) • Tre killar om läsning (intervju) • Lilla Karlsön, ur Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf (utdrag ur roman)

Kapitel 8 – Småland • Cletus hittade hem i poesin (tidningsintervju) • En kort svart dikt och Min far … av Cletus Nelson Nwadike (dikter) • Pär Lagerkvist, Ångest, ångest är min arvedel och Det är vackrast när det skymmer (dikter) • Det började i Kristins kök, Har boken en framtid? och En kärleksfullare bonde har aldrig funnits, ur Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult • Fel svar, Karin Alvtegen, ur Svek (utdrag ur roman) • Härhemma – därborta?, ur Invandrarna av Vilhelm Moberg (utdrag ur roman)

6

INNEHÅLL

Kapitel 9 – Sydligaste Sverige • Vilken cool kåk alltså, ur Min historia – Jag är Zlatan Ibrahimovic´ av Zlatan Ibrahimovic´ och David Lagercrantz (utdrag ur roman) • Böcker om svenskar, ur Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari (utdrag ur roman) • Vilhelm Ekelund, Trädet (dikt) • Hjalmar Gullberg, Bara de riktiga orden (dikt) • Fyra författare om läsning, korta texter om läsning ur Ystads Allehanda • Han är alldeles för barnslig, ur Nässlorna blomma av Harry Martinson (utdrag ur roman) • Sång 7, ur Aniara av Harry Martinsson (dikt) • Om Fint Sätt i Karlskrona, ur Krigshjältar och konduktörer, berättelser av Katarina Mazetti (novell)

Kapitel 10 – Lässtrategier • Enkät om läsvanor • Diagram över läsvanor • Populära författare, tabell över mest utlånade författare • Lässtrategier • Skönlitterär läsning kan fungera som medicin vid sjukskrivning, övning på att förutsäga • Tack för musiken (och för svenskan), övning på att göra kopplingar till texten • Roxette blev hennes drivkraft, övning på att göra inre bilder • Ett halvt ark papper, övning på att läsa mellan raderna • Lästräning lika viktigt som idrottsträning, övning på att ställa frågor • Spelman på luffen, övning på att sammanfatta och göra tankekartor

INNEHÅLL

7


• Drömmen, ur 16 rader av Petter, Alexis Askergren (sång) • Bibilioteket, August Strindberg och Mor hade aldrig satt sin fot på ett bibiliotek ur Tätt intill dagarna, Berättelsen om min mor av Mustafa Can, (utdrag ur roman) • Lösningen på problemet, sur Doktor Glas av Hjalmar Söderberg (utdrag ur roman) • Hade han inga vänner?, Kajsa Ingemarsson, ur Små citroner gula (utdrag ur roman) • Tomas Tranströmer, Resan (dikt)

Kapitel 7 – Gotland • Den blomstertid nu kommer, psalm av Israel Kolmodin och J.O. Wallin (psalm) • Duvan och Sjukdom ur Främmande fågel av Anna Jansson (två utdrag ur roman) • Sonja Åkesson, Ja tack (dikt) • Tre killar om läsning (intervju) • Lilla Karlsön, ur Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf (utdrag ur roman)

Kapitel 8 – Småland • Cletus hittade hem i poesin (tidningsintervju) • En kort svart dikt och Min far … av Cletus Nelson Nwadike (dikter) • Pär Lagerkvist, Ångest, ångest är min arvedel och Det är vackrast när det skymmer (dikter) • Det började i Kristins kök, Har boken en framtid? och En kärleksfullare bonde har aldrig funnits, ur Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult • Fel svar, Karin Alvtegen, ur Svek (utdrag ur roman) • Härhemma – därborta?, ur Invandrarna av Vilhelm Moberg (utdrag ur roman)

6

INNEHÅLL

Kapitel 9 – Sydligaste Sverige • Vilken cool kåk alltså, ur Min historia – Jag är Zlatan Ibrahimovic´ av Zlatan Ibrahimovic´ och David Lagercrantz (utdrag ur roman) • Böcker om svenskar, ur Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari (utdrag ur roman) • Vilhelm Ekelund, Trädet (dikt) • Hjalmar Gullberg, Bara de riktiga orden (dikt) • Fyra författare om läsning, korta texter om läsning ur Ystads Allehanda • Han är alldeles för barnslig, ur Nässlorna blomma av Harry Martinson (utdrag ur roman) • Sång 7, ur Aniara av Harry Martinsson (dikt) • Om Fint Sätt i Karlskrona, ur Krigshjältar och konduktörer, berättelser av Katarina Mazetti (novell)

Kapitel 10 – Lässtrategier • Enkät om läsvanor • Diagram över läsvanor • Populära författare, tabell över mest utlånade författare • Lässtrategier • Skönlitterär läsning kan fungera som medicin vid sjukskrivning, övning på att förutsäga • Tack för musiken (och för svenskan), övning på att göra kopplingar till texten • Roxette blev hennes drivkraft, övning på att göra inre bilder • Ett halvt ark papper, övning på att läsa mellan raderna • Lästräning lika viktigt som idrottsträning, övning på att ställa frågor • Spelman på luffen, övning på att sammanfatta och göra tankekartor

INNEHÅLL

7


1

<<Förslag på illustration: några olika texttyper – recept, dikt, tidningsartikel, saga, reklam, protokoll, brev, sms…>>

VÄSTKUSTEN Vår resa genom Sverige börjar på Västkusten. Till Västkusten räknas kusten mot Skagerack och Kattegatt samt Göteborgs skärgård. Naturen i området är speciell, med kala klippor och karga öar. Här handlar mycket om båtar, fiske, fisk och skaldjur. Under sommarhalvåret kommer många turister från hela Sverige till Västkusten. Här ligger Göteborg, Sveriges andra stad. Staden har länge varit en hamnstad av stor betydelse för den svenska exporten.

8

KOLUMNTITEL

VÄSTKUSTEN

9


1

<<Förslag på illustration: några olika texttyper – recept, dikt, tidningsartikel, saga, reklam, protokoll, brev, sms…>>

VÄSTKUSTEN Vår resa genom Sverige börjar på Västkusten. Till Västkusten räknas kusten mot Skagerack och Kattegatt samt Göteborgs skärgård. Naturen i området är speciell, med kala klippor och karga öar. Här handlar mycket om båtar, fiske, fisk och skaldjur. Under sommarhalvåret kommer många turister från hela Sverige till Västkusten. Här ligger Göteborg, Sveriges andra stad. Staden har länge varit en hamnstad av stor betydelse för den svenska exporten.

8

KOLUMNTITEL

VÄSTKUSTEN

9


TEXT 1

En ö i havet Händelserna du kommer att läsa om nu utspelas på en liten ö i Göteborgs skärgård under andra världskriget (1939–1945). På ön bodde då huvudsakligen fattiga familjer som försörjde sig på fiske. Där fanns kyrka, skola och affär. Många av barnen slutade studera när den obligatoriska skolgången var klar, eftersom de förvän­tades följa i föräldrarnas fotspår.

I romanen En ö i havet av Annika Thor får läsaren följa de båda ju­ diska systrarna Steffi och Nelli som kommer som flyktingar till Sve­ rige under andra världskriget. Flickorna har skilts från sin mamma och pappa, som är kvar i staden Wien i Österrike. Flickorna får sitt nya hem på en liten ö i Göteborgs skärgård. Systrarna tas emot av två olika familjer och en svår tid följer. De längtar hem till Wien och särskilt Steffi, den äldsta av systrarna, har svårt att vänja sig vid allt det nya. Maten består mest av fisk, ön är blåsig och isolerad, hennes fostermamma tant Märta är strängt religiös och verkar inte förstå sig på den utländska flickan. När Steffi nästan är klar med grundskolan visar det sig dessutom att fosterfamiljen inte har råd att låta henne fort­ sätta gå i skolan trots att hennes lärare, fröken Bergström, tycker att hon ska åka till Göteborg och fortsätta studera där. Steffi tycker mycket om att läsa fast hon inte kan svenska så bra ännu. Hon är ledsen men vågar inte klaga. Det är dags för den sista skolavslutningen …

10

västkusten

Fundera och diskutera I Sverige är det idag mer eller mindre självklart att ungdomar fortsätter i gymnasieskolan efter avslutad grundskola. 1 Hur känns det att inte få fortsätta skolan för att familjen inte har råd, tror du? 2 Vad betyder möjligheten att gå i skola för dig?

Premien – Och nu, säger överläraren, ska jag dela ut skolans premier till sär­ skilt förtjänta elever i avgångsklassen. Vill fröken Bergström kom­ ma fram och hjälpa mig? Steffis fröken ställer sig bredvid överlära­ ren med en packe böcker under armen. Hon räcker honom en liten papperslapp. – Ingrid Andersson, läser överläraren. Ingrid går fram, får en bok, tar överläraren i hand och knixar innan hon går tillbaka till sin plats. – Bertil Eriksson. Steffi tittar på en tavla som hänger i sidogången. Den föreställer en gammal man med svarta kläder och en styv krage som står rakt ut. Kra­ gen liknar en stor vit blomma. Hon undrar om den skavde lika mycket som hennes underkjol gör. Britta knuffar henne i sidan. – Hör du inte? väser hon. Det är du. – Stephanie Steiner, säger överläraren. Är Stephanie Steiner inte här? Steffi reser sig förvirrad. – Här är jag, säger hon. Fröken Bergström ler. – Nå, men så kom fram då, Stephanie, säger hon.


TEXT 1

En ö i havet Händelserna du kommer att läsa om nu utspelas på en liten ö i Göteborgs skärgård under andra världskriget (1939–1945). På ön bodde då huvudsakligen fattiga familjer som försörjde sig på fiske. Där fanns kyrka, skola och affär. Många av barnen slutade studera när den obligatoriska skolgången var klar, eftersom de förvän­tades följa i föräldrarnas fotspår.

I romanen En ö i havet av Annika Thor får läsaren följa de båda ju­ diska systrarna Steffi och Nelli som kommer som flyktingar till Sve­ rige under andra världskriget. Flickorna har skilts från sin mamma och pappa, som är kvar i staden Wien i Österrike. Flickorna får sitt nya hem på en liten ö i Göteborgs skärgård. Systrarna tas emot av två olika familjer och en svår tid följer. De längtar hem till Wien och särskilt Steffi, den äldsta av systrarna, har svårt att vänja sig vid allt det nya. Maten består mest av fisk, ön är blåsig och isolerad, hennes fostermamma tant Märta är strängt religiös och verkar inte förstå sig på den utländska flickan. När Steffi nästan är klar med grundskolan visar det sig dessutom att fosterfamiljen inte har råd att låta henne fort­ sätta gå i skolan trots att hennes lärare, fröken Bergström, tycker att hon ska åka till Göteborg och fortsätta studera där. Steffi tycker mycket om att läsa fast hon inte kan svenska så bra ännu. Hon är ledsen men vågar inte klaga. Det är dags för den sista skolavslutningen …

10

västkusten

Fundera och diskutera I Sverige är det idag mer eller mindre självklart att ungdomar fortsätter i gymnasieskolan efter avslutad grundskola. 1 Hur känns det att inte få fortsätta skolan för att familjen inte har råd, tror du? 2 Vad betyder möjligheten att gå i skola för dig?

Premien – Och nu, säger överläraren, ska jag dela ut skolans premier till sär­ skilt förtjänta elever i avgångsklassen. Vill fröken Bergström kom­ ma fram och hjälpa mig? Steffis fröken ställer sig bredvid överlära­ ren med en packe böcker under armen. Hon räcker honom en liten papperslapp. – Ingrid Andersson, läser överläraren. Ingrid går fram, får en bok, tar överläraren i hand och knixar innan hon går tillbaka till sin plats. – Bertil Eriksson. Steffi tittar på en tavla som hänger i sidogången. Den föreställer en gammal man med svarta kläder och en styv krage som står rakt ut. Kra­ gen liknar en stor vit blomma. Hon undrar om den skavde lika mycket som hennes underkjol gör. Britta knuffar henne i sidan. – Hör du inte? väser hon. Det är du. – Stephanie Steiner, säger överläraren. Är Stephanie Steiner inte här? Steffi reser sig förvirrad. – Här är jag, säger hon. Fröken Bergström ler. – Nå, men så kom fram då, Stephanie, säger hon.


Steffi tränger sig ut ur bänken och går längs mittgången fram till fröken och överläraren. – Får jag säga något? frågar fröken överläraren. – Naturligtvis. – Det är alltid roligt att dela ut belöningar till duktiga elever, säger fröken. Men det är särskilt roligt att få belöna en elev som är så begåvad att hon hör till de bästa i klassen, fast hon för ett år sedan inte kunde ett enda ord svenska. Jag önskar dig all lycka, Stephanie. Boken hon får är tjock och inbunden i ett vackert band. … hon hör ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”, står det till de bästa med guldbokstäver på pärmen. På försättsbladet har fröken i klassen. skrivit med sin sirliga handstil: ”Till Stephanie Steiner, den 7 juni 1940. Låt boken bli en hjälp att lära känna ditt nya hem­ land och dess språk ännu bättre. Din fröken, Agnes Bergström.” Steffi bläddrar i boken och försjunker i bilderna. När orgeln spelar upp måste Britta puffa henne i sidan igen för att hon ska resa sig. ”Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor ...”. Psalmen är vacker, tycker Steffi, fast hon inte förstår alla orden. Hon är glad över boken och vad fröken sa, men ändå ledsen. Ett vanligt sommarlov skulle hon ha glatt sig åt. Men ett sommarlov som inte slutar med att skolan börjar igen är inget riktigt sommarlov. I höst ska hon gå i skolköket två dagar i veckan. Lära sig att sköta ett hushåll, som tant Märta säger. När det finns så mycket annat att lära sig. Efter avslutningen i kyrkan går de till sitt klassrum, där fröken delar ut betygen. ”Avgångsbetyg” står det överst på den tryckta blanketten. Hen­ nes namn, datum och själva betygen är ifyllda med blått bläck. ”Räkning och geometri: Berömlig”. I teckning har hon också fått hög­ sta betyget. Alla betygen är bra, utom i modersmålet. Där är hon bara godkänd. Men fröken har skrivit i kanten: ”Stephanie har inte svenska som sitt modersmål. Med hänsyn till detta har hon gjort utom­ordentliga framsteg under läsåret.” Syrenerna doftar i trädgårdarna när hon cyklar hem. Äppelträden är nästan överblommade. Vita kronblad ligger strödda över marken som stora snöflingor. – Ta av dig finklänningen, säger tant Märta så fort Steffi kommit innanför dörren. Nu ska vi ställa i ordning för sommargästerna. – Här är mitt betyg, säger Steffi. Tant Märta ögnar igenom betyget. – Det var väl bra, säger hon kort och lämnar tillbaka det. – Jag fick en bok också. I belöning. 12

västkusten

– Jaså, säger tant Märta. Hennes röst låter lite underlig. Steffi går upp på sitt rum och byter om till en vardagsklänning. Sedan städar de hela huset från golv till tak, lika noga som till julen. I morgon ska sommargästerna komma. Då ska Steffi, tant Märta och farbror Evert flytta ner i källaren. Där finns ett rum och ett litet kök inredda. Steffi ska sova på kökssoffan. Nästan alla på ön hyr ut till sommargäster. Några hyr bara ut ett rum, men de flesta lämnar hela huset till sommargästerna och bor själva i källaren. Handlarns, Sylvias familj, har byggt ett hus som står tomt hela vintern och bara används för att hyra ut på sommaren. Själva kan de bo kvar ostörda på övervåningen till affären. Steffi tömmer byrån i sitt rum och bär ner sina saker i källaren. Klä­ derna får hon lägga i en byrå som står inne i pannrummet. Det finns ingen plats för den i köket. Fotografierna, smyckeskrinet och dagboken stoppar hon i en tom sko­ kartong som hon skjuter in under kökssoffan. Jesustavlan lämnar hon kvar till sommargästerna. västkusten

13


Steffi tränger sig ut ur bänken och går längs mittgången fram till fröken och överläraren. – Får jag säga något? frågar fröken överläraren. – Naturligtvis. – Det är alltid roligt att dela ut belöningar till duktiga elever, säger fröken. Men det är särskilt roligt att få belöna en elev som är så begåvad att hon hör till de bästa i klassen, fast hon för ett år sedan inte kunde ett enda ord svenska. Jag önskar dig all lycka, Stephanie. Boken hon får är tjock och inbunden i ett vackert band. … hon hör ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”, står det till de bästa med guldbokstäver på pärmen. På försättsbladet har fröken i klassen. skrivit med sin sirliga handstil: ”Till Stephanie Steiner, den 7 juni 1940. Låt boken bli en hjälp att lära känna ditt nya hem­ land och dess språk ännu bättre. Din fröken, Agnes Bergström.” Steffi bläddrar i boken och försjunker i bilderna. När orgeln spelar upp måste Britta puffa henne i sidan igen för att hon ska resa sig. ”Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor ...”. Psalmen är vacker, tycker Steffi, fast hon inte förstår alla orden. Hon är glad över boken och vad fröken sa, men ändå ledsen. Ett vanligt sommarlov skulle hon ha glatt sig åt. Men ett sommarlov som inte slutar med att skolan börjar igen är inget riktigt sommarlov. I höst ska hon gå i skolköket två dagar i veckan. Lära sig att sköta ett hushåll, som tant Märta säger. När det finns så mycket annat att lära sig. Efter avslutningen i kyrkan går de till sitt klassrum, där fröken delar ut betygen. ”Avgångsbetyg” står det överst på den tryckta blanketten. Hen­ nes namn, datum och själva betygen är ifyllda med blått bläck. ”Räkning och geometri: Berömlig”. I teckning har hon också fått hög­ sta betyget. Alla betygen är bra, utom i modersmålet. Där är hon bara godkänd. Men fröken har skrivit i kanten: ”Stephanie har inte svenska som sitt modersmål. Med hänsyn till detta har hon gjort utom­ordentliga framsteg under läsåret.” Syrenerna doftar i trädgårdarna när hon cyklar hem. Äppelträden är nästan överblommade. Vita kronblad ligger strödda över marken som stora snöflingor. – Ta av dig finklänningen, säger tant Märta så fort Steffi kommit innanför dörren. Nu ska vi ställa i ordning för sommargästerna. – Här är mitt betyg, säger Steffi. Tant Märta ögnar igenom betyget. – Det var väl bra, säger hon kort och lämnar tillbaka det. – Jag fick en bok också. I belöning. 12

västkusten

– Jaså, säger tant Märta. Hennes röst låter lite underlig. Steffi går upp på sitt rum och byter om till en vardagsklänning. Sedan städar de hela huset från golv till tak, lika noga som till julen. I morgon ska sommargästerna komma. Då ska Steffi, tant Märta och farbror Evert flytta ner i källaren. Där finns ett rum och ett litet kök inredda. Steffi ska sova på kökssoffan. Nästan alla på ön hyr ut till sommargäster. Några hyr bara ut ett rum, men de flesta lämnar hela huset till sommargästerna och bor själva i källaren. Handlarns, Sylvias familj, har byggt ett hus som står tomt hela vintern och bara används för att hyra ut på sommaren. Själva kan de bo kvar ostörda på övervåningen till affären. Steffi tömmer byrån i sitt rum och bär ner sina saker i källaren. Klä­ derna får hon lägga i en byrå som står inne i pannrummet. Det finns ingen plats för den i köket. Fotografierna, smyckeskrinet och dagboken stoppar hon i en tom sko­ kartong som hon skjuter in under kökssoffan. Jesustavlan lämnar hon kvar till sommargästerna. västkusten

13


Frågor Vad står det i texten? Svara kort på följande frågor. Skriv på separat papper. 1 Varför hör inte Steffi att överläraren ropar hennes namn? 2 Varför tycker Steffis lärare att det är extra roligt att belöna just Steffi?

Använd ord i texten A. Muntligt Svara på följande frågor i par eller grupp. Tala så mycket ni kan om ämnet. Om du är osäker på ordets betydelse – slå upp det. Ladda gärna ner Svenska Akademiens ordlista (SAOL) som en app till mobiltele­fonen – det är gratis och där finns information om en stor mängd svenska ord. 1 Vad kan man göra i en skärgård?

3 Vad får Steffi för premie?

2 Vilka slags kläder brukar skava?

4 Varför är Steffi ledsen trots att hon har fått premien?

3 När brukar du bli förvirrad?

5 Vad har hon för planer inför hösten?

4 Hur viktigt är det med en snygg handstil?

6 Vilket betyg har hon fått i svenska?

5 Hur ofta försjunker du i en bok?

7 Varför har läraren skrivit en extra anteckning i Steffis betyg?

6 Tycker du om doften av syrener?

8 Vad gör tant Märta med Steffis betyg? 9 Varför går Steffi upp till sitt rum?

7 Känner du någon person som är begåvad? Vad heter den personen?

10 Varför städar Steffi och tant Märta huset?

8 Vilka framsteg har du gjort det här året?

11 Vem ska bo i det lilla köket i källaren?

9 När brukar du ögna igenom en text?

12 Varför måste Steffi flytta på alla sina saker?

10 Hur vill du att ett sovrum ska vara inrett?

13 Varför har Sylvias familj byggt ett hus till på sin tomt?

Vad ser du i texten? Diskutera följande frågor med en kamrat: 1 Varför håller Steffis lärare ett litet tal där hon berömmer just Steffi, tror du? 2 Vad kan vara orsaken till att tant Märta verkar så ointresserad av Steffis betyg och premien hon har fått? 3 Gör skolan rätt som delar ut belöningar till vissa elever i skolan? Varför? Varför inte? 4 Vad vet du om den bok som Steffi får som premie? 5 Steffi tycker att det är onödigt att lära sig sköta ett hushåll ”när det finns så mycket annat att lära sig”. Vad tycker du om den saken? 6 Varför låter tant Märtas röst underlig när hon hör om Steffis premie, tror du? 7 Varför är så många familjer på ön beredda att tränga ihop sig för att sommargästerna ska kunna bo där?

B. Skriftligt Skriv en kort, fullständig mening som svar på varje fråga i uppgift A. Kontrollera att alla meningarna är helt korrekta. Skriv på separat papper. C. Uttal Öva på att uttala meningarna i uppgift B och försök uttala dem så svenskt som du kan. Upprepa varje mening minst 10 gånger. D. Utöka ordförrådet 1 Verbet knixa betyder att böja på knäna. Men hur gör man exakt när man knixar? Vilket annat ord för att böja på knäna kan du? Diskutera den exakta betydelsen av orden med en kamrat. Visa gärna varandra hur man gör när man knixar. 2 Verbet skava används inte bara om kläder. Slå upp ordet i en ordbok eller ett lexikon och diskutera med en kamrat i vilka sammanhang man säger att något skaver. Du kan också leta synonymer på internet, t.ex. på www.synonymer.se. 3 I texten används ordet begåvad. Här följer sju andra ord som betyder ungefär samma sak. Diskutera med en kamrat i vilka sammanhang de olika orden används och vilken skillnad i betydelse som finns:

14

västkusten

klipsk, klok, kunnig, intelligent, duktig, smart, talangfull

västkusten

15


Frågor Vad står det i texten? Svara kort på följande frågor. Skriv på separat papper. 1 Varför hör inte Steffi att överläraren ropar hennes namn? 2 Varför tycker Steffis lärare att det är extra roligt att belöna just Steffi?

Använd ord i texten A. Muntligt Svara på följande frågor i par eller grupp. Tala så mycket ni kan om ämnet. Om du är osäker på ordets betydelse – slå upp det. Ladda gärna ner Svenska Akademiens ordlista (SAOL) som en app till mobiltele­fonen – det är gratis och där finns information om en stor mängd svenska ord. 1 Vad kan man göra i en skärgård?

3 Vad får Steffi för premie?

2 Vilka slags kläder brukar skava?

4 Varför är Steffi ledsen trots att hon har fått premien?

3 När brukar du bli förvirrad?

5 Vad har hon för planer inför hösten?

4 Hur viktigt är det med en snygg handstil?

6 Vilket betyg har hon fått i svenska?

5 Hur ofta försjunker du i en bok?

7 Varför har läraren skrivit en extra anteckning i Steffis betyg?

6 Tycker du om doften av syrener?

8 Vad gör tant Märta med Steffis betyg? 9 Varför går Steffi upp till sitt rum?

7 Känner du någon person som är begåvad? Vad heter den personen?

10 Varför städar Steffi och tant Märta huset?

8 Vilka framsteg har du gjort det här året?

11 Vem ska bo i det lilla köket i källaren?

9 När brukar du ögna igenom en text?

12 Varför måste Steffi flytta på alla sina saker?

10 Hur vill du att ett sovrum ska vara inrett?

13 Varför har Sylvias familj byggt ett hus till på sin tomt?

Vad ser du i texten? Diskutera följande frågor med en kamrat: 1 Varför håller Steffis lärare ett litet tal där hon berömmer just Steffi, tror du? 2 Vad kan vara orsaken till att tant Märta verkar så ointresserad av Steffis betyg och premien hon har fått? 3 Gör skolan rätt som delar ut belöningar till vissa elever i skolan? Varför? Varför inte? 4 Vad vet du om den bok som Steffi får som premie? 5 Steffi tycker att det är onödigt att lära sig sköta ett hushåll ”när det finns så mycket annat att lära sig”. Vad tycker du om den saken? 6 Varför låter tant Märtas röst underlig när hon hör om Steffis premie, tror du? 7 Varför är så många familjer på ön beredda att tränga ihop sig för att sommargästerna ska kunna bo där?

B. Skriftligt Skriv en kort, fullständig mening som svar på varje fråga i uppgift A. Kontrollera att alla meningarna är helt korrekta. Skriv på separat papper. C. Uttal Öva på att uttala meningarna i uppgift B och försök uttala dem så svenskt som du kan. Upprepa varje mening minst 10 gånger. D. Utöka ordförrådet 1 Verbet knixa betyder att böja på knäna. Men hur gör man exakt när man knixar? Vilket annat ord för att böja på knäna kan du? Diskutera den exakta betydelsen av orden med en kamrat. Visa gärna varandra hur man gör när man knixar. 2 Verbet skava används inte bara om kläder. Slå upp ordet i en ordbok eller ett lexikon och diskutera med en kamrat i vilka sammanhang man säger att något skaver. Du kan också leta synonymer på internet, t.ex. på www.synonymer.se. 3 I texten används ordet begåvad. Här följer sju andra ord som betyder ungefär samma sak. Diskutera med en kamrat i vilka sammanhang de olika orden används och vilken skillnad i betydelse som finns:

14

västkusten

klipsk, klok, kunnig, intelligent, duktig, smart, talangfull

västkusten

15


4 I texten används verbet ögna igenom. Skriv sådant som man kan ögna igenom.

4 Det finns många barn i världen som är i samma situation som Steffi. De vill gå i skolan men familjen har inte råd eller det går inte på grund av krig eller andra oroligheter. Skriv en insändare till lokaltidningen och argumentera för alla barns rätt att gå i skolan. Skriv på separat papper.

1 Hur beskriver författaren tant Märta i det här textavsnittet? Vilken slags människa verkar hon vara? Varför beskrivs hon så? 2 Hur beskrivs Steffi? Vilken slags människa verkar hon vara? Varför beskrivs hon på det sättet? 3 Hur verkar det vara att leva på ön, så som det beskrivs i det här textavsnittet? 4 Hur kan man förklara att Steffi, som är duktig i skolan, inte får fortsätta studera? 5 Hur skulle du vilja trösta Steffi? 6 Hur tror du att det går för Steffi i fortsättningen?

Bokens tema är resor. Där finns läsning om resor förr och om långsamma resor nu, och snabba resor, om korta resor och långa resor. Bland genrerna finns det till exempel berättelser, debattartiklar och krönikor. Texterna är valda för att utgöra exempel på genrer men också för att väcka intresse och diskussion. I sista skapa kapitlet finns det skrivuppgifter där genrer övas, och där flera bokens texter kommer till nytta.

KRISTINA ASKER

Fundera på texten och resonera om följande frågor:

Se Skrivhjulet för att veta hur man skriver berättelser s. 35, insändare s. 234.

SK RI VH JU LE T

Resonera

lärobok om genrer

SKRIV HJULE T

Skrivhjulet – en

Skrivhjulet är en lärobok om genrer. Den riktar vuxna som studerar sig främst till svenska arbete enligt cirkelmodellen som andraspråk och bygger på för genrebaserad Arbetssättet är här undervisning. anpassat efter de villkor som gäller vuxenstuderande. för Boken kan börja användas läggande nivå, men redan på grundär främst tänkt för kurserna i svenska som andraspråk på gymnasienivå. I Skrivhjulet lär man sig att känna igen mönster i olika texter och får öva på att skriva egna texter. Man arbetar enligt modellen steg för cirkelsteg, med en genre i taget, för att: • få textförebilder • skriva texter med stöd • skriva texter självständigt • utveckla kunskap om genren Skrivhjulet består av tio kapitel, där genrerna behandlas taget. I slutet av varje en i kapitel finns skrivuppgifter kännetecken repeteras. och genrens Alla kapitel innehåller avsnitt med praktiska dessutom råd till den som skriver. om sådant som rubriker, Det handlar hjälpmedel, tankekartor, styckeindelning, stavning, avstavning, källor, plagiat, citat sist finns en uppslagsdel med mera. Allra över termer som används. Facit finns på www.bonnierutb ildning.se.

KRISTINA ASKER www.bonnierutbildnin

En lärobok om

g.se (9308-6)

Omslag fullformat

genrer

BONNIERS

skrivhj.indd 1

2014-01-29 15:27

Vill du veta hur det går för Steffi och hennes syster? Låna En ö i havet på biblioteket. Den följs av ytterligare tre böcker, där du får följa Steffi och hennes syster upp till vuxen ålder.

B •O •K •T •i •p •s •!

Skriv 1 Tänk dig att en kamrat vill veta vad du just har läst. Kamraten har inte läst texten om Steffi och du har bara några rader att skriva på.

Tips på mer läsning om flyktingar i Sverige under andra världskriget: Om inte nu så när av Annika Thor Änglarnas svar av Stefan Einhorn Du som haver barnen kär av Sinikka Ortmark Almgren Och i Wienerwald står träden kvar av Elisabeth Åsbrink Ett kort uppehåll på vägen till Auschwitz av Göran Rosenberg

TEXT 2

2 Steffi kan inte känna sig glad fast hon har fått både bra betyg och uppmuntran av läraren. Berätta om en situation då du själv varit ledsen trots att du borde vara glad. Skriv på separat papper. 3 Steffis kamrat Britta tycker synd om Steffi och skriver i sin dagbok om situationen. Vad skriver hon? Skriv på separat papper.

16

västkusten

västkusten

17


4 I texten används verbet ögna igenom. Skriv sådant som man kan ögna igenom.

4 Det finns många barn i världen som är i samma situation som Steffi. De vill gå i skolan men familjen har inte råd eller det går inte på grund av krig eller andra oroligheter. Skriv en insändare till lokaltidningen och argumentera för alla barns rätt att gå i skolan. Skriv på separat papper.

1 Hur beskriver författaren tant Märta i det här textavsnittet? Vilken slags människa verkar hon vara? Varför beskrivs hon så? 2 Hur beskrivs Steffi? Vilken slags människa verkar hon vara? Varför beskrivs hon på det sättet? 3 Hur verkar det vara att leva på ön, så som det beskrivs i det här textavsnittet? 4 Hur kan man förklara att Steffi, som är duktig i skolan, inte får fortsätta studera? 5 Hur skulle du vilja trösta Steffi? 6 Hur tror du att det går för Steffi i fortsättningen?

Bokens tema är resor. Där finns läsning om resor förr och om långsamma resor nu, och snabba resor, om korta resor och långa resor. Bland genrerna finns det till exempel berättelser, debattartiklar och krönikor. Texterna är valda för att utgöra exempel på genrer men också för att väcka intresse och diskussion. I sista skapa kapitlet finns det skrivuppgifter där genrer övas, och där flera bokens texter kommer till nytta.

KRISTINA ASKER

Fundera på texten och resonera om följande frågor:

Se Skrivhjulet för att veta hur man skriver berättelser s. 35, insändare s. 234.

SK RI VH JU LE T

Resonera

lärobok om genrer

SKRIV HJULE T

Skrivhjulet – en

Skrivhjulet är en lärobok om genrer. Den riktar vuxna som studerar sig främst till svenska arbete enligt cirkelmodellen som andraspråk och bygger på för genrebaserad Arbetssättet är här undervisning. anpassat efter de villkor som gäller vuxenstuderande. för Boken kan börja användas läggande nivå, men redan på grundär främst tänkt för kurserna i svenska som andraspråk på gymnasienivå. I Skrivhjulet lär man sig att känna igen mönster i olika texter och får öva på att skriva egna texter. Man arbetar enligt modellen steg för cirkelsteg, med en genre i taget, för att: • få textförebilder • skriva texter med stöd • skriva texter självständigt • utveckla kunskap om genren Skrivhjulet består av tio kapitel, där genrerna behandlas taget. I slutet av varje en i kapitel finns skrivuppgifter kännetecken repeteras. och genrens Alla kapitel innehåller avsnitt med praktiska dessutom råd till den som skriver. om sådant som rubriker, Det handlar hjälpmedel, tankekartor, styckeindelning, stavning, avstavning, källor, plagiat, citat sist finns en uppslagsdel med mera. Allra över termer som används. Facit finns på www.bonnierutb ildning.se.

KRISTINA ASKER www.bonnierutbildnin

En lärobok om

g.se (9308-6)

Omslag fullformat

genrer

BONNIERS

skrivhj.indd 1

2014-01-29 15:27

Vill du veta hur det går för Steffi och hennes syster? Låna En ö i havet på biblioteket. Den följs av ytterligare tre böcker, där du får följa Steffi och hennes syster upp till vuxen ålder.

B •O •K •T •i •p •s •!

Skriv 1 Tänk dig att en kamrat vill veta vad du just har läst. Kamraten har inte läst texten om Steffi och du har bara några rader att skriva på.

Tips på mer läsning om flyktingar i Sverige under andra världskriget: Om inte nu så när av Annika Thor Änglarnas svar av Stefan Einhorn Du som haver barnen kär av Sinikka Ortmark Almgren Och i Wienerwald står träden kvar av Elisabeth Åsbrink Ett kort uppehåll på vägen till Auschwitz av Göran Rosenberg

TEXT 2

2 Steffi kan inte känna sig glad fast hon har fått både bra betyg och uppmuntran av läraren. Berätta om en situation då du själv varit ledsen trots att du borde vara glad. Skriv på separat papper. 3 Steffis kamrat Britta tycker synd om Steffi och skriver i sin dagbok om situationen. Vad skriver hon? Skriv på separat papper.

16

västkusten

västkusten

17


I Läshjulet ges möjlighet att träna ordförståelse och uttal samt att kortfattat sammanfatta och repetera den lästa texten. I de längre skrivuppgifterna tränar eleverna på att skriva i olika textgenrer enligt de modeller som presenteras i Skrivhjulet – en lärobok om genrer. Läroboken Läshjulet är upplagd som en resa där läsaren får möta texter skrivna av författare med anknytning till olika platser runt om i Sverige. Texterna behandlar läsning, böcker och språkinlärning, men också teman som kärlek och hemlängtan. De är valda för att intressera den som vill lära sig mer om Sverige samt bekanta sig med några välkända klassiska författare, liksom med mer okända moderna författare som behandlar aktuella och allmänmänskliga ämnen. Till boken hör en ordlista som finns på: ovningsmastaren.se.

KRISTINA ASKER

Läshjulet består av utdrag ur romaner samt dikter, sånger och noveller. I boken finns också artiklar om intressanta personer som uttalar sig om läsning, skrivande och språkinlärning. Efter varje text finns frågor som hjälper eleverna att förstå textinnehållet. De bygger på idén att en läsare behöver arbeta med en text på olika plan för att förstå den, dels avkoda den och förstå orden, dels leta efter ledtrådar för att få en djupare förståelse. Slutligen behöver läsaren diskutera texten med andra för att kunna sätta in den i ett sammanhang och för att så småningom kunna utvecklas till en kritisk läsare.

LÄSHJULET

Läshjulet riktar sig till vuxna som studerar svenska som andraspråk på gymnasienivå, kurs 1 och 2. Kapitel 1–9 innehåller texter med anknytning till olika delar av Sverige. Kapitel 10 behandlar läsvanor och lässtrategier och ger tips och råd som kan komma till nytta när som helst under läsningen av övriga texter.

LÄSHJULET

Läshjulet – en litterär resa genom Sverige

KRISTINA ASKER

(523-2439-4)

Lashjulet_fullformat.indd 1

En litterär resa genom Sverige

2014-05-22 09:52


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.