9789144096872

Page 1

Simsalabim 6 Elevpaket (Bok + digital produkt) Provläs elevpaketets samtliga delar


Simsalabim 6 Elevpaket (Bok + digital produkt) Simsalabim 6 är ett elevpaket som består av tre delar. GRUNDBOK Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. ARBETSBOK I arbetsboken finns övningar till alla kapitel och kunskapskrav och här kan dina elever arbeta vidare med sin språkutveckling. DIGITAL DEL Den digital delen är en digital grundbok, en interaktiv övningsdel som bjuder på såväl mängdträning som lite större utmaningar.

Här kan du provläsa elevpaketets samtliga delar


grundbok 6

Simsalabim är ett basläromedel i svenska för årskurs 4-6 med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Allt förpackat i ett praktiskt elevpaket – grundbok, digital del och arbetsbok.

Eva Ingelsten

Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Bokens uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer.

Lillemor Pollack

Den digitala delen är en interaktiv version av grundboken. Här finns alla texter inlästa och svåra ord förklarade. Den digitala delen innehåller också en stor mängd interaktiva övningar, självrättande med direkt feedback. Här tränas grammatik, stavning, läsförståelse och ordkunskap. Koden till den digitala delen följer med varje grundbok och är giltig i fyra år. Simsalabim är anpassat för datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Arbetsboken är ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar. Här tränas de olika moment som lyfts i grundboken. Till serien finns även en Lärarhandledning som innehåller många tips för din undervisning, bedömningsstöd och läxor.

Art.nr 38257

Eva Ingelsten Lillemor Pollack

studentlitteratur.se

978-91-44-09687-2_03_cover.indd 1

2017-05-11 12:43


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 Lund Besöksadress Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Illustrationer Maria Andersson

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och studenters begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access kopieringsavtal är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Redaktion Åsa Sandberg Grafisk form Helena Alvesalo Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska myndigheten. Art.nr 38257 ISBN 978-91-44-09687-2 © Författarna och Studentlitteratur AB 2014 Upplaga 1:4 Printed by Pozkal/BESTingraphics, Poland 2017

38257_Kap01.indd 2

2017-05-10 11:44


Välkommen till Simsalabim! Till den här boken finns det även en digital del och en arbetsbok. På insidan av omslaget finns en kod och instruktioner för hur du når den digitala delen. I den digitala delen finns hela boken inläst så att du kan läsa och lyssna samtidigt. Du kan själv välja om du vill följa texten i boken eller på skärmen. Svåra ord är förklarade och det finns övningar som tränar stavning, ordkunskap och läsförståelse. Här finns också hörövningar. När du ser en knapp med en pil, betyder det att det finns något i den digitala delen som du kan använda. Klickar du på pilen öppnas just den övningen eller det avsnittet som pilen hänvisar till. Ibland visas en knapp med en liten bok på. Det betyder att det finns sidor i arbetsboken att arbeta vidare med.

Lycka till!

3

978-91-44-09687-2_book.indb 3

2014-04-29 08:28


1

Förr i tiden � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 Dialekter – värmländska � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 Författarpresentation – Maud Mangold � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 Lyssna på texten – Dödgrävarens rot � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10 Läs texten – En plats hos Mäster Skräddare � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11 Språkkunskap – språkhistoria � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15 Texttyp – historisk berättelse � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16 Grammatik – satsdelar � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19 Utveckla skrivandet – berättarperspektiv � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21 Muntlig presentation – en historisk person � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 Litteraturhistoria – de första skrivna verken � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24 Klassiker – Gilgamesh � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25 Läsa mera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30 Träna mera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 33

2

Ta ställning � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34 Dialekter – skånska � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36 Författarpresentation – Deborah Ellis � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 37 Lyssna på texten – Parvana � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38 Läs texten – Den perfekta lösningen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 39 Språkkunskap – nordiska språk � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44 Texttyp – reklam � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 47 Grammatik – citattecken � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 49 Utveckla skrivandet – återblickar � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 51 Argumentera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 52 Litteraturhistoria – medeltiden � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 53 Klassiker – Tristan och Isolde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54 Läsa mera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 59 Träna mera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61

4

978-91-44-09687-2_book.indb 4

2014-04-29 08:28


3

Resor � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 62 Dialekter – gotländska � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64 Författarpresentation – Jostein Gaarder � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 65 Lyssna på texten – Resan till filosofernas hemland � � � � � � � � � � � � � � � � 66 Läs texten – Bullboken � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67 Språkkunskap – minoritetsspråk i Sverige � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 74 Texttyp – reseskildring � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 76 Grammatik – kolon och semikolon � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78 Utveckla skrivandet – gestaltande beskrivning � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80 Muntlig presentation – en resa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 81 Litteraturhistoria – renässansen och upplysningen � � � � � � � � � � � � � � � � 82 Författarpresentation – Daniel Defoe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84 Klassiker – Robinson Crusoe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 85 Läsa mera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 91 Träna mera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93

4

Oförklarliga och mystiska händelser � � � 94 Dialekter – norrländska � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96 Författarpresentation – Finn Zetterholm � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 97 Lyssna på texten – Bänken i parken � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 Läs texten – Mötet i parken � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 99 Språkkunskap – slang � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 104 Utveckla skrivandet – ämnesspecifika ord och begrepp � � � � � � � � � 105 Texttyp – berättelse � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 106 Grammatik – kommatering � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 107 Redogörelse � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 109 Litteraturhistoria – romantiken och realismen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 110 Författarpresentation – Mary Shelley � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 111 Klassiker – Frankensteins monster � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 112 Läsa mera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 116 Träna mera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 119 Källförteckning � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 120

5

978-91-44-09687-2_book.indb 5

2014-04-29 08:28


Förr i tiden

Vad betyde r förr i tiden för d ig?

Vilken tidsålder skulle du vilja besöka om det fanns möjlighet?

Hur gammal är din äldsta släkting? Hur tror du samhället såg ut på den tiden?

6

978-91-44-09687-2_book.indb 6

2014-04-29 08:28


Kunskapskrav Muntligt berättande • Kunna resonera om språkliga varianter i svenskan: dialekter.

Lyssna • Kunna resonera om och tolka texters budskap.

Läsa • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: böcker om förr i tiden. • Kunna uppfatta och förstå svenska språkets förhållande till andra språk. • Kunna läsa sakprosatext med flyt: litteraturhistoria. • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

Skriva • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: historisk berättelse. • Kunna använda regler för språkriktighet: direkt och indirekt objekt. • Kunna skriva texter med språklig variation: berättarperspektiv.

Tala • Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

7

978-91-44-09687-2_book.indb 7

2014-04-29 08:28


Muntligt berättande Dialekter – värmländska I Sverige talar vi olika dialekter beroende på vilken del av landet vi är ifrån. Dialekter är varianter av fornsvenskan och de förändrades beroende på hur isolerade människor var eller hur mycket kontakt människor från olika områden hade med varandra. Du kommer att få höra berättelser från olika landskap i Sverige. De berättas på den dialekt som är utmärkande för den delen av landet. I det här kapitlet ska du få höra en berättelse från Värmland berättad på värmländska. Det finns flera värmländska dialekter. Dialekter som talas i norra Värmland skiljer sig en hel del från de värmländska dialekterna i Fryksdalen eller i Karlstad. Berättelsen Trôlla i Varmullsåsen kommer från trakten kring Hagfors i norra Värmland.

SVERIGE

VÄRMLAND Hagfors Fryksdalen Karlstad

Lyssna på Trôlla i Varmullsåsen.

Samtala om dialekten Vad tycker du utmärker den värmländska dialekten?

Kunna resonera om språkligaxxx varianter i svenskan: dialekter.

8

978-91-44-09687-2_book.indb 8

2014-04-29 08:28


FÖRFATTARE

Maud Mangold

Maud Mangold skriver böcker för barn i åldrarna fyra till femton år. Ofta handlar böckerna om vardagliga händelser med magiska inslag, för vem vet om verkligheten verkligen är så som vi uppfattar den? Maud skriver också bilderböcker och översätter utländska böcker till svenska. När hon var 25 år skrev hon sin första barnbok, men hon skickade inte in den till något förlag. Det var först när hennes barn blev stora som hon började skriva böcker som sedan publicerades. Dödgrävarens gåva, Spåkvinnans lärling och Smugglarens hemlighet är böcker om magiska tecken som utspelar sig förr i tiden.

9

978-91-44-09687-2_book.indb 9

2014-04-29 08:28


L yssna

Lyssna på texten Du ska nu lyssna på Dödgrävarens rot som är ett utdrag ur boken Dödgrävarens gåva av Maud Mangold.

Innan du lyssnar Varför tror du texten heter Dödgrävarens rot? Lyssna på Dödgrävarens rot.

Samtala om texten Vad i texten visade att berättelsen handlar om förr i tiden? Hur skulle det ha varit idag? Arbeta med Dödgrävarens rot på sidorna 6–7. Arbeta med Dödgrävarens rot.

Kunna resonera om och tolka texters budskap.

10

978-91-44-09687-2_book.indb 10

2014-04-29 08:28


läsa Läs texten Samuel fick åka tillbaka till Barnhuset efter att smeden Severin dött. Han lyckades få med sig sin höna Sigbritt. På Barnhuset var det mesta sig likt. Men visst önskade Samuel att han skulle få en ny plats att arbeta på. En dag kom Mäster Skräddare till Barnhuset och sa att Samuel kunde få en plats hos honom. Mäster Skräddare var en person Samuel hade träffat förr och som han tyckte mycket om.

En plats hos Mäster Skräddare Så kom det sig att Samuel lämnade Barnhuset efter bara tre veckor. Redan nästa morgon tog han på sig sina nya byxor och skjortan han fått av änkan Severin. Han packade sina saker och bäddade ner Sigbritt med halm i den fina korgen. Vilken tur, tänkte Samuel, vilken rackarns tur jag har! Han lyfte upp sin kakburk för att lägga den bredvid Sigbritt, men först gläntade han på locket. Överst låg den konstiga roten, Dödgrävarens gåva. Men hade den inte blivit större? Samuel tog den försiktigt i nypan och bar fram den till fönstret. När han vred roten så att armarna syntes tyckte han att de såg lite längre ut. Men det måste väl vara inbillning? Och det lilla svartrufsiga huvudet … hade det också vuxit? Visst var det ett ansikte där under rufset, med en spetsig näsa och en haka som stack ut? änka – kallas en gift kvinna när hennes man har dött i nypan – ta med bara fingertopparna

inbillning – få för sig något som inte stämmer

Kunna läsa skönlitteratur med flyt: böcker om förr i tiden.

11

978-91-44-09687-2_book.indb 11

2014-04-29 08:28


läsa Samuel blundade och ruskade på huvudet. Var inte barnslig nu. Sedan la han bestämt ner roten igen och stängde burklocket. Därefter gick han ner till expeditionen och sa adjö till Inspektorn och hans fru. Han vandrade ut genom Barnhusets port med sin korg i ena handen och en lapp i den andra. ”Skrädderi Friberg”, stod det, ”Södra Larmgatan 22”. Tänk, det måste vara väldigt nära de fina gaslyktorna. Ännu ett stycke tur! Samuel njöt av att vandra genom staden. På Stora Torget var det torghandel och alla de små bodarna längs med Stora Hamnkanalen var öppna. Samuel kunde inte låta bli att vandra runt mellan vagnar och stånd. Han hade inga pengar, men det var ju gratis att titta. Här såldes fårskinn – och levande får, ett par griskultingar var till salu, rovor och potatis, förstås. Smör och stora knottriga ostar. En gumma sålde karameller, röda och gröna, genomskinliga som glasbitar. – Kom och köp! Nykokta karameller! Flera smaker. Det var allt annat än de svarta karamellerna vid Severins begravning. Gumman plirade på Samuel och viftade med en karamell. Han skakade på huvudet. – Inga pengar? Ta en ändå. Varsågod. Den smakade oväntat syrligt. Lite som ett vinteräpple. Samuel tackade och gick vidare. Han kom att stanna framför en bonde

expedition – kontor skrädderi – ställe där kläder sys på beställning njöt – upplevde välbehag, en härlig känsla bodar – små butiker

stånd – bord med varor till försäljning, ibland med tak över plira – kika lite lurigt syrlig – frisk och lite sur smak

12

978-91-44-09687-2_book.indb 12

2014-04-29 08:28


läsa som sålde levande hönor och blev nyfiken. Vad kan en höna kosta? Inte för att han kunde tänka sig att sälja Sigbritt – inte för allt i världen. Men han undrade hur mycket hon var värd. En borgarfru kom fram och pekade på en stor höna. – Två riksdaler, sa bonden som sålde, ska jag nacka den åt Frun? Med ett vant handgrepp vred han nacken av hönan och räckte fram henne med en snodd om fötterna. Samuel ryggade baklänges och skyndade därifrån. Han slog båda armarna runt korgen och banade sig ut genom folkmassan. Södra Larmgatan 22 var ett tvåvåningshus med en plåtskylt där det stod: Skrädderi Friberg Herrkläder, nyskräddade såväl som omsydda Intill skrädderiet låg ett bageri och på andra sidan en speceri­ butik. Redan i nästa kvarter reste sig trevånings borgarhus i sten, så kunderna fanns inte långt borta. Samuel stod utanför porten och samlade ihop sig. Han hade ett oroligt fladder i magen och kände sig andfådd, trots att han inte sprungit. Han ryckte till när porten öppnades och en prydlig herre steg ut. Mannen hade enorma mustascher och satte med van gest på sig en cylinderhatt. Porten slog igen med en dov duns och Samuel måste samla ihop sig en gång till innan han vågade knacka.

borgarfru – en dam från lite finare familj riksdaler – gammalt ord för svenska kronor nacka – hugga av huvudet snodd – band av något slag vant – något man gjort mycket och kan bra handgrepp – rörelser man gör med händerna rygga – gå bakåt

bana sig – tränga sig fram lite grann där det är mycket folk speceributik – mataffär andfådd – andas med korta, snabba andetag prydlig – ordentlig gest – uttryck med kroppen

13

978-91-44-09687-2_book.indb 13

2014-04-29 08:28


läsa Det var Mäster själv som öppnade. Han sträckte fram handen och hälsade på Samuel som om han vore vuxen. – Välkommen, Samuel, sa han, jag hoppas du ska trivas här hos oss. Ur Dödgrävarens gåva av Maud Mangold

Samtala om texten Vad i texten gör att du förstår att handlingen utspelar sig förr i tiden? Vad tror du hände med Samuel hos Mäster Skräddare?

Arbeta med texten En plats hos Mäster Skräddare på sidorna 8–10. Arbeta med En plats hos Mäster Skräddare.

14

978-91-44-09687-2_book.indb 14

2014-04-29 08:28


läsa Språkkunskap – språkhistoria Det finns många språk i världen, men det är svårt att säga exakt hur många. Antalet språk ligger någonstans mellan 3000 och 8000 beroende på hur man räknar. Nästan alla språk i världen tillhör en språkfamilj. Det finns många olika språkfamiljer och inom dem delas språken in i grupper efter vilket urspråk de kommer ifrån. Språkfamiljerna beskrivs ibland som språkträd. Det finns språk som inte hör till någon språkfamilj, de kallas isolatspråk. Exempel på ett sådant språk är baskiska. När språkforskarna skulle börja gruppera språken jämförde de väldigt gamla ord i språken och kunde på så sätt se vilka språk som hörde ihop. Men forskare tror att språk inte bara har utvecklats ur liknande och närbesläktade språk, utan att språk från olika språkfamiljer har påverkat varandra. När människor som talat olika språk har levt nära varandra har de olika språken påverkat varandras utveckling. Nästan alla språk i Europa kommer från samma familj, den indoeuropeiska. Språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen talas av störst antal människor i världen. Arbeta med språkhistoria på sidan 11.

Kunna uppfatta och förstå svenska språkets förhållande till andra språk.

15

978-91-44-09687-2_book.indb 15

2014-04-29 08:28


Skriva Texttyp – historisk berättelse En historisk berättelse utspelar sig förr i tiden. När du skriver en historisk berättelse blandar du fakta och fantasi. Du ska skriva så trovärdigt att läsaren ska kunna känna sig som om han eller hon befinner sig i en annan tid. För att skriva en historisk berättelse måste du ta reda på fakta om den tidsperioden du ska skriva. Sedan kan du börja skapa din berättelse.

Asks första handelsresa Så var det dags för männen att åka på en ny långväga handelsresa igen. Det var många dagars förberedelser innan de ståtliga vikingaskeppen kunde segla iväg. All proviant skulle lastas på skeppet och lagras där så att maten höll sig ätbar så länge som möjligt. Alla varor som skulle användas för att byta mot andra varor skulle också lastas på skeppet. Båt och segel skulle kontrolleras så att allt var helt och välfungerande när skeppen seglade iväg. Sedan skulle förstås allting hemma ses över, så att kvinnorna på bästa sätt kunde sköta allt. Det brukade vara spännande och hoppfullt när skeppen seglade iväg. Alla tänkte på allt spännande männen skulle berätta när de kom hem och på allt de skulle ha med sig. Men denna gång tyckte Aurboda inte alls att det var spännande.

Tidsperiod

Fakta

Person

Kunna skriva texter med tydligt innehåll: historisk berättelse.

16

978-91-44-09687-2_book.indb 16

2014-04-29 08:28


Skriva

Det kändes mest bara oroligt och olustigt. Hennes bästa vän Ask skulle för första gången följa med på en handelsresa. Ask var stor nog att resa iväg med de andra männen. Aurboda visste detta, men det hjälpte inte – hon kände sig ledsen i alla fall. För hon visste att det var så att inte alla som reste iväg kom hem igen. Det berodde på att det ibland blev strider i de främmande länder vikingarna kom till. Alla var samlade nere vid stranden. Folk lastade på det sista, ropade åt varandra att inte glömma det ena och det andra. Några satt fortfarande och åt. Det var rörelse och spänning i luften. Eldar brann och köttlukten trängde in i näsborrarna på allesammans.

Problem

Miljö

17

978-91-44-09687-2_book.indb 17

2014-04-29 08:28


Skriva Aurboda stod med Ask och tittade mot skeppen. – Lova att du går undan om det blir strid, sa hon. Lova det, Ask. Jag vill så gärna se dig igen. Ask tittade på henne. Tog hennes hand och sa medan han log: – Jag lovar. Om det går. Men om jag måste strida, så måste jag, Aurboda. Du vet hur det är. Men jag lovar att vara på min vakt så jag klarar mig. Och jag lovar att ta med ett vackert halsband hem till dig. Sådan var han, Ask, glad, orädd och full av hopp. Måtte han bara komma hem igen, tänkte Aurboda.

Typiska drag: historisk berättelse Tidsperiod – Berättelsen utspelar sig i en tid som skiljer sig från den man själv lever i. Fakta – Fakta från tidsperioden vävs in i berättelsen. Person – Den eller de som berättelsen ska handla om. Personernas namn anpassas efter den tid som berättelsen utspelar sig i. Problem – För att berättelsen ska vara intressant och rolig att läsa finns det ofta ett problem som ska lösas. Det ska även finnas en lösning på problemet och ett slut. Miljö – Var och när berättelsen utspelas. Beskriv gärna platsen så att man kan se en bild i huvudet av den. Ha gärna med detaljer. Arbeta med historiska berättelser på sidorna 12–13.

18

978-91-44-09687-2_book.indb 18

2014-04-29 08:28


SKRIVA Grammatik – satsdelar I Simsalabim 5 lärde du dig att ta ut satsdelarna subjekt och predikat ur en sats. Subjekt är ord som talar om vem eller vad som gör något i en sats och predikat är ord som talar om vad som händer eller pågår i en sats. Nu ska du få lära dig satsdelarna direkt objekt och indirekt objekt.

Direkt objekt Det direkta objektet i en sats är det ord eller den fras som beskriver någon eller något som påverkas av handlingen/predikatet i satsen. Du kan ställa frågan vad tillsammans med predikatet för att hitta det direkta objektet (do). Exempel på en sats: Manolli målar ett träd. s p do Vad händer? Någon målar. Målar ➔ predikat. Vem målar? Manolli. Manolli ➔ subjekt. Vad målar Manolli? Ett träd ➔ direkt objekt.

Indirekt objekt För att hitta det indirekta objektet i en sats måste du hitta någon eller något som får något eller som tas ifrån något. Oftast finns ett direkt objekt med i satser som har indirekt objekt. Före det indirekta objektet finns oftast en preposition. Du kan ställa frågan till vem/vad eller frågan från vem/vad för att hitta det indirekta objektet (io).

Kunna använda regler för språkriktighet: direkt och indirekt objekt.

19

38257_Kap01.indd 19

2017-05-10 11:34


Skriva Exempel: Manolli målar ett träd till lillebror. s p do io Vad händer? Någon målar. Målar ➔ predikat. Vem målar? Manolli. Manolli ➔ subjekt. Vad målar Manolli? Ett träd ➔ direkt objekt. Till vem målar Manolli ett träd? Till lillebror ➔ indirekt objekt De och dem är ord som tillhör ordklassen pronomen. Många tycker att det är svårt att använda orden rätt i skrift. När du lär dig om satsdelar blir det lättare att använda de och dem rätt. De används som subjekt i satser. Dem används både som direkt objekt och som indirekt objekt i satser. Exempel: Mamma och pappa letade efter nycklarna. De hittade dem. s p do s p do Mamma och pappa ropade på Minna och Neah. De gav nycklarna till dem. s p do s p do io

Samtala om satsdelar Vad kan du ha för nytta av att kunna ta ut satsdelar? Arbeta med satsdelar på sidorna 14–15. Arbeta med satsdelar.

20

978-91-44-09687-2_book.indb 20

2014-04-29 08:28


Skriva Utveckla skrivandet – berättarperspektiv När du ska skriva en berättelse kan du skriva den utifrån olika synvinklar, det kallas för berättarperspektiv. Här får du lära dig två olika berättarperspektiv.

Allvetande berättare Den allvetande berättaren vet allt om personerna i berättelsen, deras tankar och känslor. Berättaren vet vad som har hänt personerna tidigare och vad som händer dem just nu. När du skriver utifrån ett allvetande perspektiv har du frihet att kunna berätta vad som helst. Du kan skriva om flera personer, deras tankar och vad de säger.

Hela klassen satt i sina bänkar. Men Sofia hade inte kommit. Efter gårdagens gräl vågade hon inte komma till skolan. Hennes bästa kompis Ali hade pratat med henne i telefon igår och försökt övertyga henne att gå till skolan i dag, men Sofia hade vägrat. Hemma i lägenheten låg Sofia på soffan med rödgråtna ögon. Hon hade vridit och vänt på sina tankar och frågor om det som hade hänt igår, men inte kommit fram till någon lösning. Plötsligt blev hon förbannad. – Varför ska jag ligga hemma, det var ju inte mitt fel, tänkte hon. Hon reste sig upp och tog fram mobilen. Jag är på väg, skrev hon till Ali. Ali kände mobilen vibrera i fickan. Han tog upp den och när han läste meddelandet log han.

Kunna skriva texter med språklig variation: berättarperspektiv.

21

978-91-44-09687-2_book.indb 21

2014-04-29 08:28


Skriva

Jagform När du skriver i jagform är det som om du som författare är den som har huvudrollen. Det här perspektivet skapar närhet till huvudpersonens tankar och känslor. Men det är bara huvudpersonens tankar och känslor som går att beskriva, de andra personerna i berättelsen beskrivs genom huvudpersonens uppfattning om dem.

Undrar vad de andra kommer att säga när jag kommer till skolan. Tar de mitt parti eller tar de Karins? Jag fattar inte vad som hände! Hur kunde det bli så fel? Men jag tänker i alla fall inte ligga hemma när det som hände igår inte var mitt fel.

Arbeta med berättarperspektiv på sidorna 15–16.

22

978-91-44-09687-2_book.indb 22

2014-04-29 08:28


Tala Muntlig presentation – en historisk person Du ska nu göra en presentation av en historisk person. Välj en person du är intresserad av och ta reda på fakta om personen. Det du ska tänka på är att ha en inledning, ett strukturerat innehåll och en avslutning.

Inledningen

Alfred Nobel

• ska skapa förståelse för vad presentationen ska handla om. • ska väcka intresse så att lyssnarna blir engagerade.

Innehållet • ska vara beskrivande och förklarande. • ska hålla lyssnarna fortsatt intresserade.

Avslutningen • ska ha en sammanfattning eller slutsats. • ska vara tydligt så att lyssnarna vet att presentation är slut.

Arbeta med din presentation på sidorna 17–19.

Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

23

978-91-44-09687-2_book.indb 23

2014-04-29 08:28


läsa Litteraturhistoria – de första skrivna verken Det äldsta nedskrivna verket man känner till är Gilgamesh. Berättelsen om Gilgamesh skrevs med sumerisk kilskrift på 12 lertavlor i Mesopotamien ca 2000 år före vår tideräkning (f.v.t.). Berättelsen bearbetades senare och spreds i hela Främre Orienten. Det finns även andra verk som har nedtecknats tidigt i vår historia. Rigveda är ett fornindiskt verk som består av över 1000 hymner samlade i 10 böcker. Rigveda skrevs på språket sanskrit i Indien ca 1500 f.v.t. I Rigveda prisas gudarna och naturkrafterna.

610

Koranen

0

Shi Jing, Sångernas bok, skrevs omkring 1000 f.v.t i Kina. Den består av 305 dikter om kärlek, krig och religion. Skrifterna i Bibeln har nedtecknats under en väldigt lång tid. De första skrifterna kom till ca 900 f.v.t. Den del av Bibeln där de äldsta skrifterna finns kallas för Gamla Testamentet. Först på 300-talet efter vår tideräkning (e.v.t) bestämdes vilka skrifter som skulle ingå i Nya Testamentet. Det sägs att en man vid namn Homeros är författare till Iliaden och Odysséen. Verken skrevs i Grekland på 700-talet f.v.t och handlar om hjältar, krig och kärlek. I Iliaden berättas det om belägringen av staden Troja och Odysséen är en fortsättning som skildrar Odysseus hemresa.

700

Iliaden och Odyssén

900

Bibeln

1000

Shi Jing

1500

Rigveda

2000

Gilgamesh

Koranen är islams heliga skrift med Allahs budskap till profeten Muhammed. Koranen är skriven på arabiska och började skrivas 610 e.v.t. Arbeta med litteraturhistoria på sidorna 20–21.

Kunna läsa sakprosatexter med flyt: litteraturhistoria.

24

978-91-44-09687-2_book.indb 24

2014-04-29 08:28


läsa Klassiker – Gilgamesh Gilgamesh är ett epos. Med epos menas en berättelse på vers med både realistiska och magiska inslag. Den ursprungliga titeln var Han som såg djupet. Många andra böcker, som Bibeln, Tusen och en natt, Odysséen och Iliaden, har influerats av berättelsen om Gilgamesh.

Gilgamesh Gilgamesh föddes som kung över världen. Han var till två tredjedelar gud och till en tredjedel människa. Han hade kunskap om allt, perfekt utseende, var stark som ett vilddjur och ingen rådde på honom. Han byggde upp staden Uruk som han sedan styrde med järnhand. De unga männen i staden var rädda för honom och vågade inte protestera när han utmanade dem i tävlingar och spel. Kvinnorna var ännu räddare. De var tvungna att tillbringa sin bröllopsnatt med Gilgamesh istället för med sin blivande make. Folket i Uruk bad gudarna om hjälp för att få ordning på Gilgamesh. Gudarna hörde folkets böner och skapade Enkidu, ursprungs­ människan. Han var lika stark som Gilgamesh och var utsedd att tävla med Gilgamesh så att folket i Uruk kunde få lugn och ro. Enkidu växte upp på stäppen med de vilda djuren. Han åt som dem, jagade som dem och drack som dem. Han visste inte att han utseende – hur man ser ut utsedd – bli vald

stäpp – gräsområde utan träd i ett torrt klimat

Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

25

978-91-44-09687-2_book.indb 25

2014-04-29 08:28


LÄSA var människa förrän han blev förförd av Shamhat. Hon hade fått i uppgift att visa Enkidu att han var människa och locka honom till Uruk där han kunde vara den som vågade utmana och lugna Gilgamesh. Shamhat och Enkidu vandrade tillsammans till Uruk. När de kom till staden samlades folket runt honom för att beundra honom. Han vågade genast utmana Gilgamesh och ett våldsamt slagsmål bröt ut. De slogs som vilddjur! Men mitt i slagsmålet lugnade sig Gilgamesh, kramade om Enkidu och de blev vänner. Efter en tid i staden Uruk blev Enkidu deprimerad och uttråkad. Gilgamesh föreslog att de skulle vandra till Cederskogen för att kämpa mot monstret Humbaba. Även om rådsmännen i staden inte tyckte att det var en bra idé bestämde sig Enkidu och Gilgamesh för att ge sig iväg. Hand i hand gick de till drottningen Ninsun och hon bad guden Shamash att välsigna Gilgamesh och Enkidu så att de skulle få tur på sin resa och lyckas besegra Humbaba.

förföra – locka deprimerad – väldigt ledsen och bedrövad

uttråkad – trött på rådsmän – män som ger råd och hjälp välsigna – be Gud om hjälp att skydda någon

26

38257_Kap01.indd 26

2017-05-10 11:43


LÄSA

”Låt tretton vindar blåsa mot Humbaba, få hans ansikte att mörkna! Låt Gilgameshs vapen nå Humbaba.” (Gilgamesheposet Nytolkning av Lennart Warring och Taina Kantola, sid. 65) Gilgamesh och Enkidu började den långa vandringen mot Cedarskogen. Under vandringens gång blev de allt räddare. Plötsligt dök Humbaba upp! De kastade sig in i en våldsam strid men med hjälp av Shamash vindar dödade de till slut Humbaba. De återvände stolta och glada till Uruk. De gjorde sig fina för att gå ut och möta sitt folk. När kärleksgudinnan Ishtar såg Gilgamesh ville hon gifta sig med honom. Ishtar var känd för sina kärlekshistorier som alltid slutade olyckligt. Så Gilgamesh vägrade! Då blev Ishtar rasande! Hon övertalade sin far, himmelsguden vandring – gå långt

27

38257_Kap01.indd 27

2017-05-10 11:43


LÄSA Anu, att han skulle ge henne himmelstjuren för att döda Gilgamesh. Men som tur var lyckades Gilgamesh och Enkidu tillsammans döda tjuren. När natten kom drömde Enkidu att gudarna bestämt att han skulle bli sjuk och dö eftersom de hade dödat Humbaba och himmelstjuren. Drömmen slog in och Enkidu blev så sjuk och till sist fanns det inget mer man kunde göra för honom. Gilgamesh blev utom sig av sorg och han skrek ut sin förtvivlan över sin döde vän. Han blev så ledsen och sorgsen och han började fundera på varför han själv inte var odödlig. Hur kunde han göra för att förhindra att han själv en dag skulle dö? Han bestämde sig för att göra sin svåraste resa han någonsin hade gjort, till den odödlige Utnapishtim, för att be om råd. Gilgamesh vandrade och vandrade. Han kom slutligen fram till Mashuberget som vaktades av skorpioner så giftiga att de kunde döda genom sina blickar. Gilgamesh fick lov att passera och kunde vandra vidare till Utnapishtims färjkarl, Urshanabi, som hjälpe Gilgamesh över dödens hav ned till Utnapishtim. Utnapishtim började berätta varför han själv blev odödlig. Han berättade om den stora floden som hade kommit för att förinta alla människor, hur guden Ea hade varnat honom för floden och hur han skulle rädda sig genom att bygga en stor båt. När floden kom hade Ea tagit sin familj och räddat dem i sin båt och som tack för att de hade klarat sig hade han offrat till gudarna.

sorg – känna sig väldigt ledsen förtvivlan – vara bedrövad och ledsen odödlig – leva för evigt

råd – hjälp passera – gå förbi förinta – göra slut på offra – ge något värdefullt för en god sak

28

38257_Kap01.indd 28

2017-05-10 11:43


läsa Utnapishtim bestämde sig för att ge Gilgamesh en chans att bli odödlig. Om han kunde hålla sig vaken i sex dagar och sju nätter skulle hans önskan slå in. Men Gilgamesh var så väldigt, väldigt trött att han somnade redan första natten. Helt förtvivlad vaknade han och insåg att hans chans var över. Gilgamesh kläddes i fina kläder och fick rena sig i floden innan han skulle börja sin vandring tillbaka till Uruk. Utnapishtims hustru tyckte synd om Gilgamesh och gav honom en avskedsgåva. Hon avslöjade en av gudarnas hemligheter. Om han lyckades dyka ner på botten av sjön Apsu och fånga livets växt skulle han få evigt liv. Men en orm lyckades känna doften av livets växt och hann äta upp den innan Gilgamesh hade haft en chans att försöka fånga växten. Gilgamesh föll förtvivlad ner på marken och grät så att han skakade. Den sista möjligheten till evigt liv hade gått honom förbi. Det fanns inget annat att göra än att vandra tillbaka till Uruk. Men något hände när han kom hem till Uruk. Han såg staden med nya ögon och det var med stolthet han tågade in genom stadens port.

Samtala om Gilgamesh Hur tror du att det är att leva i ett land och ständigt vara rädd? Finns det något i Gilgamesh som du känner igen från andra texter? Arbeta med Gilgamesh på sidorna 22–23. Arbeta med Gilgamesh.

avskedsgåva – en present när man skiljs åt stolthet – av vara nöjd med port – öppning i t.ex. en mur

29

978-91-44-09687-2_book.indb 29

2014-04-29 08:28


läsa mera

Babels torn Enligt Gamla testamentet i Bibeln kom världens olika språk till i Babel. Människorna i Babel började bygga ett torn som de ville skulle nå ända upp till himlen för att göra sitt namn känt och för att slippa vara skingrade över hela jorden. Gud steg ned till jorden för att titta på tornet. Eftersom alla talade samma språk insåg Gud att ingenting var omöjligt för dem. Han bestämde sig för att skapa förvirring bland människorna genom att låta alla få olika språk så att de inte kunde förstå varandra. Så uppstod språken och därför är människorna spridda över hela världen.

Dödahavsrullarna

Förr i tiden

År 1947 i Qumran vid döda havet, var det en herdepojke som var ute och letade efter en get som hade sprungit bort. I en grotta hittade han flera lerkrukor som innehöll skrifter från vår tideräknings början. Man började undersöka området och i tio andra grottor fann man ytterligare krukor med skrifter. Ungefär 900 olika skrifter har hittats. Skrifterna är från Gamla Testamentet.

Det var grått och tungt och osäkert jag tänker mig förr i tiden så sa jag Va!? förr i tiden var grönt och fritt och spännande sa du Olika förr i tiden? Olika synsätt? Liam Stene

30

978-91-44-09687-2_book.indb 30

2014-04-29 08:28


läsa mera

Häxjägaren av Ewa Christina Johansson Gillar du spänning? Och att läsa om sådant som hänt tidigare i historien? Då ska du läsa Häxjägaren skriven av Ewa Christina Johansson. Det är en mycket lättläst bok som handlar om de båda systrarna Hedda och Lia. Berättelsen utspelar sig i Sverige 1681 då det var många kvinnor som blev anklagade för att vara häxor. Straffet för dessa kvinnor var att brännas på bål.

Seriealbum Asterix är en fransk tecknad serie av René Goscinny och Albert Uderzo. Handlingen utspelar sig år 50 f.v.t. i en liten by i Gallien som ligger inkilad mellan fyra romerska byar. Det är tack vare en magisk trolldryck som gör människorna starka som de har klarat sig undan en invasion. Serien berättar om de goda vännerna Asterix och Obelix, livet i byn och de många fienderna som försöker komma åt den lilla byn. Barna Hedenhös är en serie om livet för den svenska familjen Hedenhös som lever på stenåldern. Serien är en blandning av fakta från den här tiden och fantasi.

31

978-91-44-09687-2_book.indb 31

2014-04-29 08:28


läsa mera Tillbaka till Pompeji av Kim M. Kimselius Ramona och hennes klass har rest till Pompeji på skolresa för att besöka staden som blev begravd i aska när vulkanen Vesuvius fick ett utbrott år 79 e.v.t. Ramona börjar helt plötsligt känna sig konstig, som om hon befinner sig i ett kraftfält, och hon har väldigt ont i huvudet. Hon sätter sig för att vila och somnar. När hon vaknar inser hon att hon har blivit förflyttad i tiden – tillbaka till Pompeji precis innan vulkanutbrottet! Hon träffar Theo som hjälper henne och tar med henne hem till sig och sin familj. Folket i staden vet inte att Vesuvius är en vulkan, och tillsammans försöker Ramona och Theo få människorna att åka från staden för att rädda dem. Ska Ramona hinna tillbaka till sin tid innan Pompeji begravs i aska? Och hur ska det gå för Theo? Längst bak boken finns fakta och foton på Pompeji.

En ö i havet av Annika Thor Steffi och Nelli är systrar och bor i Tyskland. När judarna börjar förföljas skickas de av sina föräldrar till Sverige för att de ska klara sig och inte hamna i koncentrationsläger. De hamnar i varsin familj på en ö utanför Göteborg. Det luktar fisk, de förstår inte språket och det finns hav och båtar överallt. Inte alls som i Tyskland. I skolan blir Steffi retad för att hon är mörkhårig och både Nelli och Steffi tycker det är svårt att förstå svenska. De längtar efter sina föräldrar som de ska återförenas med i Amerika. Men månaderna går och inget händer. Kommer de att träffa sina föräldrar i Amerika eller är de fast på en ö i havet?

32

978-91-44-09687-2_book.indb 32

2014-04-29 08:28


Träna mera Här finns övningar som du gör i bokens digitala del. Du får träna på språkliga begrepp från kapitlet, läsförståelse, ord och stavning.

Kunskapskraven Kapitlets kunskapskrav

Grammatik Blandade övningar

Språkliga begrepp Viktiga ord från kapitel 1

Svenska som andraspråk En plats hos Mäster Skräddare Gilgamesh

33

978-91-44-09687-2_book.indb 33

2014-04-29 08:28


grundbok 6

Simsalabim är ett basläromedel i svenska för årskurs 4-6 med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Allt förpackat i ett praktiskt elevpaket – grundbok, digital del och arbetsbok.

Eva Ingelsten

Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Bokens uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer.

Lillemor Pollack

Den digitala delen är en interaktiv version av grundboken. Här finns alla texter inlästa och svåra ord förklarade. Den digitala delen innehåller också en stor mängd interaktiva övningar, självrättande med direkt feedback. Här tränas grammatik, stavning, läsförståelse och ordkunskap. Koden till den digitala delen följer med varje grundbok och är giltig i fyra år. Simsalabim är anpassat för datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Arbetsboken är ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar. Här tränas de olika moment som lyfts i grundboken. Till serien finns även en Lärarhandledning som innehåller många tips för din undervisning, bedömningsstöd och läxor.

Art.nr 38257

Eva Ingelsten Lillemor Pollack

studentlitteratur.se

978-91-44-09687-2_03_cover.indd 1

2017-05-11 12:43


Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Bokens uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer.

Till serien finns även en Lärarhandledning som innehåller många tips för din undervisning, bedömningsstöd och läxor.

Lillemor Pollack

Arbetsboken är ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar. Här tränas de olika moment som lyfts i grundboken.

Eva Ingelsten

Den digitala delen är en interaktiv version av grundboken. Här finns alla texter inlästa och svåra ord förklarade. Den digitala delen innehåller också en stor mängd interaktiva övningar, självrättande med direkt feedback. Här tränas grammatik, stavning, läsförståelse och ordkunskap. Koden till den digitala delen följer med varje grundbok och är giltig i fyra år. Simsalabim är anpassat för datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

arbetsbok 6

Simsalabim är ett basläromedel i svenska för årskurs 4-6 med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Allt förpackat i ett praktiskt elevpaket – grundbok, digital del och arbetsbok.

Namn:

Klass:

arbetsbok 6 Eva Ingelsten Lillemor Pollack Art.nr 38258 (avser 10-pack) ISBN 978-91-44-09765-7

studentlitteratur.se

978-91-44-09765-7_01_cover.indd 7

9 789144 097657

2017-05-12 14:20


1

2

Förr i tiden Kunskapskrav � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 Lyssna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 Läsa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 Skriva � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 Tala � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17 Läsa – Litteraturhistoria � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20 Läsa – Klassiker � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22 Kunskapskrav – Utvärdering � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24

3

Kunskapskrav � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25 Lyssna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 28 Läsa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30 Skriva � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 33 Tala � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 39 Läsa – Litteraturhistoria � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 41 Läsa – Klassiker � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42 Kunskapskrav – Utvärdering � � � � � � � � � � � � � � 44

4

Resor Kunskapskrav � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 45 Lyssna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48 Läsa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 51 Skriva � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54 Tala � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 60 Läsa – Litteraturhistoria � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 63 Läsa – Klassiker � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64 Kunskapskrav – Utvärdering � � � � � � � � � � � � � � � � � 66

Ta ställning

Oförklarliga och mystiska händelser Kunskapskrav � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67 Lyssna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 70 Läsa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 72 Skriva � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75 Tala � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79 Läsa – Litteraturhistoria � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 81 Läsa – Klassiker � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 82 Kunskapskrav – Utvärdering � � � � � � � � � � � � � � � 84

Stjärnan betyder att du ska gå tillbaka till grundboken.

978-91-44-09765-7_book.indb 2

2014-04-29 09:20


1

Förr i tiden Kunskapskrav Lyssna • Kunna resonera om och tolka texters budskap.

Läsa • Kunna använda lässtrategier: frågor på texten. • Kunna uppfatta och förstå svenska språkets förhållande till andra språk. • Kunna sammanställa information med egna formuleringar. • Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll. • Kunna skriva berättande texter med beskrivningar.

Skriva • • • •

Kunna skriva texter med tydligt innehåll: historisk berättelse. Kunna ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter. Kunna använda regler för språkriktighet: satsdelar. Kunna skriva texter med språklig variation: berättarperspektiv.

Tala • Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

3

978-91-44-09765-7_book.indb 3

2014-04-29 09:20


PlanerA Den här planeringen hjälper dig att se vad du har gjort och vad du har kvar att göra i kapitlet. Sätt ett kryss i rutan när du är klar med uppgiften. På raden skriver din lärare sin signatur när uppgiften är rättad.

Lyssna   Dödgrävarens rot........................................................... 6

Kommentera texten....................................................... 6

Jämför olika historiska tider.......................................... 7

Skriv en sammanfattning.............................................. 7

Läsa  Läsförståelse................................................................... 8

Text och tanke............................................................. 10

Miljöbeskrivning.......................................................... 10

Personbeskrivning....................................................... 10

Språkkunskap............................................................... 11

Skriva   Historisk berättelse...................................................... 12

Respons........................................................................ 13

Satsdelar....................................................................... 14

Berättarperspektiv....................................................... 15

Tala   En historisk person...................................................... 17

4

978-91-44-09765-7_book.indb 4

2014-04-29 09:20


PlanerA Läsa  Litteraturhistoria......................................................... 20

Gilgamesh.................................................................... 22

Kapitlets kunskapskrav   Förr i tiden................................................................... 24

Böcker jag har läst om förr i tiden

5

978-91-44-09765-7_book.indb 5

2014-04-29 09:20


L yssna 1

Dödgrävarens rot

A Vem var det som hade dött? B Varför måste Samuel flytta tillbaka till barnhemmet tror du? C Varför tror du att Samuel inte äter upp begravningskaramellerna? D Hur gjorde Dödgrävaren när han skulle gräva gravar på vintern? E På vilket sätt tror du roten kommer att ge tur?

2

Kommentera texten

A Vad i texten visar att det handlar om förr i tiden? Ge två exempel.

Kunna resonera om och tolka texters budskap.

6

978-91-44-09765-7_book.indb 6

2014-04-29 09:20


L yssna B ”Det skulle aldrig ha fallit honom in att äta den!” Vad tror du Samuel menar med det? C. Vad tror du Dödgrävaren menar när han säger: ”Passa er, pojkar så ni inte får ärva mitt yrke vad det lider!” D Vad tror du kommer att hända med Samuel när han kommer tillbaka till barnhemmet?

3

Jämför olika historiska tider

Vilka skillnader och/eller likheter tycker du det finns mellan vår tid och den tid som gestaltas i Dödgrävarens rot?

4

Skriv en sammanfattning

Skriv en kort sammanfattning av Dödgrävarens rot. Skriv i din skrivbok eller på dator.

7

978-91-44-09765-7_book.indb 7

2014-04-29 09:20


läsa 5

Läsförståelse Faktafrågor Hur länge hade Samuel varit på barnhemmet innan han fick plats hos Mäster Skräddare?

Vad är Dödgrävarens gåva?

Hur såg mannen ut som gick ut ur Mäster Skräddares port?

Läsa mellan raderna-frågor Hade något hänt med roten då Samuel tittade i burken? Vad? Förklara.

Kunna använda lässtrategier: frågor på texten.

8

978-91-44-09765-7_book.indb 8

2014-04-29 09:20


läsa Varför tänker Samuel att han har sådan tur?

Varför tror du Samuel slog armarna om korgen han bar när han såg en höna nackas och säljas?

Varför hade Samuel en lapp med adressen ”Skrädderi Friberg Södra Larmgatan 22”?

Reflektionsfrågor När Samuel stod utanför Mäster Skräddares port så kände han sig nervös. Varför gjorde han det?

9

978-91-44-09765-7_book.indb 9

2014-04-29 09:20


läsa Hur skulle du själv ha känt dig?

6

Text och tanke

Välj en mening ur texten och skriv dina tankar om den.

7

Miljöbeskrivning

Gör en miljöbeskrivning över staden där Samuel bor. Skriv i din skrivbok eller på dator.

8

Personbeskrivning

Beskriv Samuel. Skriv i din skrivbok eller på dator.

Kunna skriva berättande texter med beskrivningar.

10

978-91-44-09765-7_book.indb 10

2014-04-29 09:20


läsa 9

Språkkunskap

Sök efter information och svara på frågorna. Varför tror du att antalet språk i världen är olika många beroende på hur man räknar?

Vad är ett isolatspråk?

Sök reda på vilka språk som räknas som isolatspråk.

Vilken språkfamilj kommer svenskan ifrån?

Ta reda på mer om det indoeuropeiska språkträdet. Använd typiska begrepp för ämnet när du sammanställer informationen. Skriv i din skrivbok eller på dator.

Kunna uppfatta och förstå svenska språkets förhållande till andra språk.

11

978-91-44-09765-7_book.indb 11

2014-04-29 09:20


Skriva 10

Historisk berättelse

A Förklara vad de texttypiska dragen innebär. Tidsperiod

Fakta

Person

Problem

Miljö

B Skriv en historisk berättelse. Välj en valfri tidsperiod och sök reda på fakta. Anteckna stödord. Skriv din berättelse på dator eller i din skrivbok.

Kunna skriva texter med tydligt innehåll: historisk berättelse.

12

978-91-44-09765-7_book.indb 12

2014-04-29 09:20


Skriva 11

Respons

A Be en kamrat läsa din berättelse och ge respons. Låt din kamrat göra anteckningar i din text. Ändra det du vill efter responsen. B Hur blev din berättelse? C Vilka frågor är bra att ställa när du ska ge respons på en text? D Vad ska du särskilt tänka på nästa gång du skriver en historisk berättelse?

Kunna ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter.

13

978-91-44-09765-7_book.indb 13

2014-04-29 09:20


Skriva 12

Satsdelar

A Förklara vad de olika satsdelarna betyder. Subjekt

Predikat

Direkt objekt

Indirekt objekt

Ta ut satsdelarna. Skriv som i exemplet. Josef köpte en present till Zaid. s

p

do

io

Jeanette gav Eva en glass. Benny fick en glad överraskning av Sandra. Tomas skickade ett sms till Louise. Anki köpte en gitarr till Malin.

Kunna använda regler för språkriktighet: satsdelar.

14

978-91-44-09765-7_book.indb 14

2014-04-29 09:20


Skriva B Rätta texten. Ändra så att de och dem blir rätt. Redan när jag gick in på skolgården såg jag dem. Dem stod och skrattade och pratade med varandra. Jag ropade hej men ingen av de svarade. Dem hade hittat på något elakt igen. Skulle jag prata med dem? Eller med någon lärare? Men det var ingen idé. De skulle bara ljuga. Dem var bara så. Och alla trodde på de!

13

Berättarperspektiv

A Vad menas med berättarperspektiv? B Förklara vad de olika berättarperspektiven innebär. Allvetande berättare

Jagform

Kunna skriva texter med språklig variation: berättarperspektiv.

15

978-91-44-09765-7_book.indb 15

2014-04-29 09:20


Skriva C Skriv korta berättelser utifrån de båda perspektiven, en berättelse med allvetande berättare och en berättelse i jagform. Utgå från samma problem, plats och miljö.

Person

Problem

Miljö

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Skriv på dator eller i din skrivbok. Hur skiljer sig de båda berättelserna åt?

D Utifrån vilket berättarperspektiv tyckte du bäst om att skriva? Varför? E Ur vilket perspektiv är Dödgrävarens rot skriven?

16

978-91-44-09765-7_book.indb 16

2014-04-29 09:20


Tala 14

En historisk person

A Ta reda på fakta om en person från en annan tidsperiod. Anteckna fakta om personen i en tankekarta.

Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

17

978-91-44-09765-7_book.indb 17

2014-04-29 09:20


Tala B Planera hur du ska genomföra din presentation. Anteckna stödord. Fundera på om du ska använda bilder, ljud osv. Inledning

Innehåll

Avslutning

C Skriv din presentation på dator eller i din skrivbok. D Träna på din presentation. E Vad gjorde du för att få lyssnarna intresserade av din presentation?

18

978-91-44-09765-7_book.indb 18

2014-04-29 09:20


Tala F Be en kamrat skriva respons på din muntliga presentation här. G Vad ska du ta med dig från responsen för att utveckla din förmåga att göra muntliga presentationer?

19

978-91-44-09765-7_book.indb 19

2014-04-29 09:20


läsa 15

Litteraturhistoria

A Sök reda på fakta om de olika verken.

610

Koranen

Gilgamesh

0

Rigveda

700

Iliaden och Odyssén

900

Bibeln

1000

Shi Jing

1500

Rigveda

2000

Gilgamesh

Shi Jing

Kunna sammanställa information med egna formuleringar.

20

978-91-44-09765-7_book.indb 20

2014-04-29 09:20


läsa Bibeln

Iliaden

Odysséen

Koranen

B Skriv en sammanhållen löpande text om verken. Skriv texten på dator eller i din skrivbok.

21

978-91-44-09765-7_book.indb 21

2014-04-29 09:20


läsa 16

Gilgamesh

A Skriv en sammanfattning av Gilgamesh. Skriv i din skrivbok. B Vad tänker du om texten Gilgamesh? C Kan du hitta exempel i Gilgamesh som du tror har inspirerat författare till andra texter? D Hur tycker du Gilgamesh förändrades under berättelsens gång? E Vad är budskapet i Gilgamesh?

Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll.

22

978-91-44-09765-7_book.indb 22

2014-04-29 09:20


läsa F Analysera budskapet i Gilgamesh och formulera dina egna tankar om det. G GÜr en personbeskrivning av Gilgamesh. Skriv pü dator eller i din skrivbok.

23

978-91-44-09765-7_book.indb 23

2014-04-29 09:20


Kunskapskrav Skriva Kapitlets kunskapskrav Välj ut tre kunskapskrav från kapitlet ”Förr i tiden” som du känner att du behärskar väl. 1  2  3  Beskriv varför du känner dig säker på de här kunskapskraven. 1     2     3     Välj ut ett kunskapskrav från kapitlet ”Förr i tiden” som du tycker att du behöver träna mer på.

Beskriv hur du ska göra för att bli säkrare.

24

978-91-44-09765-7_book.indb 24

2014-04-29 09:20


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn 046-31 20 00 studentlitteratur.se Produktionsstöd har erhållits från specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Redaktion: Åsa Sandberg Illustrationer: Maria Andersson Grafisk form: Helena Alvesalo Art.nr 38258 ISBN 978-91-44-09765-7 © Författarna och Studentlitteratur AB 2014 Upplaga 1:4 Printed by Pozkal/BESTingraphics, Poland 2017

38258_Kap04_otf.indd 88

2017-05-11 14:06


Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Bokens uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer.

Till serien finns även en Lärarhandledning som innehåller många tips för din undervisning, bedömningsstöd och läxor.

Lillemor Pollack

Arbetsboken är ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar. Här tränas de olika moment som lyfts i grundboken.

Eva Ingelsten

Den digitala delen är en interaktiv version av grundboken. Här finns alla texter inlästa och svåra ord förklarade. Den digitala delen innehåller också en stor mängd interaktiva övningar, självrättande med direkt feedback. Här tränas grammatik, stavning, läsförståelse och ordkunskap. Koden till den digitala delen följer med varje grundbok och är giltig i fyra år. Simsalabim är anpassat för datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

arbetsbok 6

Simsalabim är ett basläromedel i svenska för årskurs 4-6 med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Allt förpackat i ett praktiskt elevpaket – grundbok, digital del och arbetsbok.

Namn:

Klass:

arbetsbok 6 Eva Ingelsten Lillemor Pollack Art.nr 38258 (avser 10-pack) ISBN 978-91-44-09765-7

studentlitteratur.se

978-91-44-09765-7_01_cover.indd 7

9 789144 097657

2017-05-12 14:20


Digital del Prova paketets digitala del genom att klicka på bilden.

Alla texter inlästa

Övningar med tydlig koppling till kunskapskraven Övningarna ger eleven direkt återkoppling


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.