9789189890541

Page 1

FÖRVÄNTNINGARNAS JUL

Carolin johansson Malin olsson

Vi tänder första ljuset och stämningen är här, snart kommer tomten.

Är det många kla ar han bär?

3

Ho as jag har varit snä

och inte a tid svär, för vad sku e hända

om tomten han blir tvär?

5

Vad vore julen utan förväntningar? Vad vore julen utan barns förväntningar? I boken får man skapa förväntningarna utifrån barnet, vilket inte behöver vara samma förväntningar på julen och tomten som kompisarna har, utan utifrån en själv. Vart går tankarna när man ser lucia komma gående med ljus i håret och sin änglaröst? Hur är känslan när man ska tända ett ljus i adventsljusstaken?

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.