9789188985866

Page 1

HETA STOLEN STOLEN när sanningen ska fram!


REGLER STÄLL TVÅ STOLAR MED RYGGEN MOT VARANDRA. TVÅ SPELARE SÄTTER SIG PÅ STOLARNA, DE SKA INTE SE VARANDRA. EN TREDJE SPELARE LÄSER UPP ETT PÅSTÅENDE FRÅN SPELKORTEN. FÖR ATT SVARA JA SKA DE DRICKA EN GÅNG FRÅN SITT GLAS, FÖR ATT SVARA NEJ DRICKER DE INTE. ÖVRIGA SPELARE KAN PROTESTERA OM DE ANSER ATT NÅGON LJUGER. DEN SOM SVARAR JA FÅR SITTA KVAR OCH FÅR ETT POÄNG, MEDAN DEN SOM SVARAR NEJ FÅR RESA SIG FRÅN STOLEN OCH EN NY SPELARE SÄTTER SIG DÄR. OM BÅDA SVARAR SAMMA SAK SKA NI LÄSA UPP ETT NYTT PÅSTÅENDE. VARJE SPELARE VÄLJER SJÄLV VILKEN DRYCK DE VILL SPELA MED.


VA

EL

R

R J E S Å LT

SP


när sanningen ska fram!

STOLEN STOLEN

HETA


JAG KAN MED GOTT SAMVETE KALLA MIG MILJÖVÄN.

JAG ÄR INTE NERVÖS JUST NU.

JAG HAR LÄTT FÖR ATT FÅ NYA VÄNNER.

JAG PASSAR I HATT.


när sanningen ska fram!

STOLEN STOLEN

HETA


JAG HAR TUR I KÄRLEK.

JAG KAN SJUNGA.

JAG HAR INTE LJUGIT I DENNA LEK.

JAG ÄR INTE BEROENDE AV MIN TELEFON.


när sanningen ska fram!

STOLEN STOLEN

HETA


JAG BERÄTTAR GÄRNA OM MITT PINSAMMASTE MINNE.

JAG ÄR KÄR I NÅGON I DET HÄR RUMMET.

JAG SKULLE KUNNA TA BRA HAND OM ETT HUSDJUR. JAG HAR BRUTIT MOT LAGEN NÅGON GÅNG DE SENASTE 24 TIMMARNA.


VEM HAR GJORT FLEST ROLIGA ELLER PINSAMMA SAKER? HUR MYCKET VET DINA VÄNNER EGENTLIGEN OM DIG OCH HUR BRA ÄR DU PÅ ATT VARA ÄRLIG? STÄLL TVÅ STOLAR MED RYGGEN MOT VARANDRA. TVÅ SPELARE SÄTTER SIG OCH SVARAR JA ELLER NEJ PÅ OLIKA PÅSTÅENDEN. DEN SOM SVARAR JA (GENOM ATT DRICKA) FÅR SITTA KVAR OCH TÄVLA VIDARE. DEN SOM SVARAR NEJ FÅR LÄMNA ÖVER STOLEN TILL NÄSTA PERSON. • JAG HAR ÅKT POLISBIL. • JAG HAR RETURNERAT KLÄDER JAG ANVÄNT. • JAG ÄR ANLEDNINGEN TILL ATT ETT PAR GJORDE SLUT.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.