9789188985651

Page 1

Svenska

STOLT 15 ÅR+ ANTAL SPELARE 2+ SPELTID 20 MIN+ 375 KLURIGA FRÅGOR OCH SVAR OM SVENSKA SPRÅKET
språket NICOTEXT PRESENTERAR

REGLER

På varje spelkorts framsida finns fyra frågor, på baksidan fyra svar.

Den som är mest pratglad får börja svara på frågorna. Spelaren till höger om den pratglade tar upp ett kort och läser upp första frågan. Oavsett om personen svarar rätt eller fel på första frågan får den sedan svara på en andra fråga. Den andra frågan kan vara svårare eller lättare än huvudfrågan.

När spelaren svarat på två frågor antecknar ni poängen på ett papper. En spelare kan alltså få 0, 1 eller 2 poäng per turomgång (en poäng per fråga).

Spelet fortsätter medsols. Om det finns frågor kvar på det kort som påbörjats skickas kortet till nästa frågeläsare.

Först till 15 poäng vinner.

Vilket av följande ord är ett adverb?

1. Ont.

X. Knoppar.

2. Brister.

I vilket tempus är verbet brast?

1. Presens.

X. Preterium.

2. Futurum.

Ge tre exempel på egennamn som inte är förnamn.

Vilken ordklass är egennamn en underkategori av?

1. Adjektiv.

X. Verb.

2. Substantiv.

1. Ont.”För visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka?”

Tack för exemplet, Karin Boye.

X. Preteritum. Det är ett berättande tempus som förklarar vad som hänt i dåtid. I Sverige användes tidigare termen imperfekt för att beteckna detta tempus.

Till exempel Göteborg, Vättern och Aftonbladet.

2. Substantiv. Egennamn innefattar bland annat personer företag och varumärken, tidningar och konstnärliga verk.

Vilka tre verb är skrivna i så kallad uppmaningsform?

1. Hjälp, sluta, spring.

X. Hjälpte, slutade, sprang.

2. Hjälpa, sluta, springa.

Vad kallas uppmaningsformen av verb?

1. Infinitiv.

X. Imperativ.

2. Imperfekt.

Vilka är de fem mjuka vokalerna?

1. E, I, Y, Ä, Ö

X. A, O, U, Å

2. A, E, Y, Ö

Vad kallas bokstäver i alfabetet som inte är vokaler?

1. Konsulter

X. Konsoler

2. Konsonanter

1. Hjälp, sluta och spring. En uppmaning följs ofta av ett utropstecken.

X. Imperativ. Imperativ avser bland annat uppmaning, förbud eller vädjan.

1. E, I, Y, Ä och Ö. Vokaler är språkljud som har fri passage genom munhålan och svalget. De mjuka vokalerna uttalas med tungryggens högsta punkt långt fram i munnen.

2. Konsonanter. Vokaler kan ensamma bilda en stavelse vilket konsonanter vanligtvis inte kan. Konsonanter är ett språkljud som bildas med hinder i svalget eller munhålan.

Vad heter ordklassen som främst anger beskaffenheter och egenskaper?

1. Verb

X. Adjektiv

2. Substantiv

För att veta vilken ordklass ett ord tillhör behöver du bara titta på ordet i fråga.

Kan du göra likadant för att ta ut satsdelar?

1. Nej, du behöver titta på hela satsen.

X. Nej, du behöver titta på minst tre ord i följd.

2. Ja, du kan enbart titta på ordet.

Vilken är den korrekta pluralformen av museum?

1. Museums.

X. Museier.

2. Museer.

Stavas ordet café med ’c’ eller ’k’ eller är båda savningarna korrekta?

1. C.

X. K.

2. Båda stavningarna är korrekta.

X. Adjektiv. Adjektiv beskriver eller graderar saker. Stor, bra och vacker är exempel på adjektiv.

1. Nej, satsdelar handlar om hela satser – det vill säga en samling ord som innehåller ett predikat och som kan utgöra en mening. Därför måste du ha tillgång till hela satsen för att ta ut dess delar.

2. Museer – museum, museet, museer. Om du sätter samman ordet med ett annat heter det istället ”musei-”, se till exempel museiintendent och museikatalog.

2. Båda stavningarna är korrekta – café (kafé), caféer (kaféer).

Är ordet antonym en antonym till ordet synonym?

Synonymer beskriver ungefär samma sak. Absoluta synonymer betyder däremot exakt samma sak och är svåra att finna.

Kan du komma på några?

Retronym är ett nybildat ord som skapats för att ett redan existerande ord fått en utvidgad innebörd. Ett exempel är snigelpost, det vill säga brev som postas i fysiska brevlådor. Efter att e-post slog igenom uppstod nämligen ett behov av att skilja på olika typer av post. Ge ett exempel på en annan retronym.

Varje år sammanfattar Språkrådet i sin nyordlista hur det svenska språket har utvecklats. Listan sammanfattar ett antal nya ord som har letat sig in och etablerat sig i språket. Vad betyder nyordet vobba?

1. Vårda sjukt barn samtidigt som du jobbar.

X. Jobba när du har semester.

2. Vårda sjukt barn när du själv är sjuk.

Ja, en antonym är en motsats till något annat, det vill säga ett motsatsord. Det finns olika typer av motsatser i svenskan: gradmotsatser som stor–liten och komplementära (absoluta) motsatser som död–levande.

Blixtlås och dragkedja till exempel.

Dina medspelare bestämmer om ditt svar är rätt eller fel, det vill säga en absolut synonym eller ej.

Till exempel platt-tv och tjock-tv, akustisk gitarr och elgitarr, tidning och papperstidning samt (djur)mjölk och växtmjölk (”mjölk” gjord på havre, soja eller liknande).

1. Vobba är att vabba (från VAB – vård av barn) samtidigt som du jobbar.

Stoltsera med dina grammatikkunskaper i detta spel med 375 kluriga och roliga språkfrågor. Nu kan du en gång för alla bevisa att du vet hur man använder semikolon och att du kan ge lämpliga hyperonymer till Lady Gaga.

Plocka fram språkpolisen inom dig och utmana dina vänner i det svenska språket.

PS. Alla frågor har svarsalternativ ifall du skulle tveka.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.