9789188985576

Page 1

Min natt

För nätterna då du inte kan somna

Tack! Genom att köpa denna bok har du planterat ett träd och bidragit till återuppväxten av skövlade skogar. För varje såld bok planterar Nicotext ett nytt träd. Eden Reforestation Projects är en icke vinstdrivande organisation som har som mål att ha planterat en miljard träd år 2023. Vi på Nicotext bokförlag har därför valt att stödja dem. Denna bok är tryckt på svenskt FSC®-märkt papper. FSC står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Papper märkt FSC kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Vi försöker i största möjliga mån minska våra transporter, och vi klimatkompenserar för de transporter vi ändå gör genom Klimatkompensera.se. Om du väljer att köpa en av våra böcker, bidrar du till vår vision om en bättre miljö. Våra böcker trycks i EU på välrenommerade tryckerier. Böckerna är av hög kvalitet och håller länge. Ge gärna bort boken till en vän då du är klar med den.

Läs mer om vad vi gör för miljön på vår hemsida: www.nicotext.com

Med vänlig hälsning, Carl-Johan Gadd, grundare Nicotext bokförlag


Copyright © NICOTEXT 2022 www.nicotext.com | info@nicotext.com ISBN: 9789188985576 Tryckt i Sverige på FSC-märkt papper. Denna bok är skyddad av svenska och internationella copyrightlagar. Inga delar av denna bok får kopieras eller på något sätt reproduceras, lagras eller sändas i någon form (elektroniskt, mekaniskt, kopierad, inspelad eller liknande) utan skriftligt godkännande från förlaget. Undantaget är användandet av korta utdrag för recensioner. Förlaget eller författarna ansvarar ej juridiskt för användandet av informationen i denna bok.


Min NattFÖRORD Den här boken kan du använda på kvällen vid läggdags. Den hjälper dig att varva ner och att byta fokus från vardagliga tankar när du ska slappna av och sova. Känn inget tvång att avsluta en hel sida, när du blir sömnig lägger du ner boken för att fortsätta en annan kväll. Sov gott!


BESKRIV BESKRIV DIN SITUATION JUST NU I DETALJ: HUR RUMMET SER UT, HUR DU KÄNNER DIG, VAD DU HÖR OMKRING DIG OCH SÅ VIDARE.

När vi slumrar är det är vanligt med en känsla av att falla ur sängen, att hastigt rycka till av ett upplevt eller verkligt ljud. Det beror på att vissa delar av hjärnan sover medan andra är vakna. Hallucinationerna är ofarliga. De brukar förekomma oftare under stressiga perioder.


MINA FAVORITER FEM SAKER JAG ÄLSKAR

Även om det är små saker som att känna solens strålar värma ansiktet.

FEM SAKER JAG ÄLSKAR ATT GÖRA

Det kan vara sådant du gör i vardagen eller saker du önskar att du kunde göra mer.

FEM PERSONER JAG ÄLSKAR

Gör en lista på personer i ditt liv som är viktiga för dig och beskriv varför du är tacksam för dem.

FEM EGENSKAPER JAG ÄLSKAR MED MIN PERSONLIGHET

Lista de egenskaper du är stolt över att ha.

11


BESKRIV LISTA LISTA ALLABESKRIV DJUR DU DITT KAN DRÖMHEM. KOMMA PÅMÅLA I BOKSTAVSORDNING: EN RITNING OCKSÅ. APA, BÄVER, CHINCHILLA. NÄR DU ÄR KLAR KAN DU GÅ ÖVER TILL VÄXTER ELLER STÄDER.

Blunda. Du sitter på en cykel i ett välbekant område. Vart cyklar du? Vad ser du på vägen? Försök notera så mycket som möjligt under din färd.

12


VISIONER | DATUM

......................

Skriv ner nyckelord i varje kategori som beskriver hur ditt ideala liv ser ut. EKONOMI

HÄLSA

RELATIONER

KARRIÄR

FRITID

HUSHÅLL

UTBILDNING

PERSONLIG UTVECKLING

13


SKRIV SKRIV NER ROLIGA SAKER DU VILL GÖRA.

Förbered dig för morgondagen genom att lägga fram de kläder du ska ha på dig.


MINA DRÖMMÅL | DATUM

......................

PRESTATIONER

ERFARENHETER

På den här sidan skriver du ner allt du vill UPPNÅ i ditt liv - fysiskt, ekonomiskt, i relationer, i karriären etc.

På den här sidan skriver du ner allt du vill UPPLEVA i ditt liv - lycka, nya platser, mat etc.

15


BESKRIV BESKRIV EN HÄNDELSE FRÅN IDAG I DETALJ. SKRIV HELA MENINGAR ELLER NYCKELORD FÖR HUR DAGEN HAR VARIT.

Dra dig till minnes rolig sommardag. Tänk dagen i detalj, Fokuseraenpåriktigt en drömsituation och alla dessigenom detaljer. när du gick upp, vad tillföljer frukost hurtankarna det såg utmed hemma och vad du sedan gjorde. Meddu liteåttur en och del av in i sömnen. Lägg till så mycket detaljer du kan.

16


NYA VANOR Det är inte det du gör en gång utan det du gör regelbundet – dagligen, varje vecka, månad eller år – som har störst effekt på ditt liv. Den här sidan hjälper dig att identifiera ditt mål och använda det som din ledstjärna. Du identifierar också alla vanor som du antingen måste sluta med, fortsätta med eller börja med för att kunna nå ditt mål.

MITT MÅL ELLER ÖNSKADE RESULTAT

SLUTA

MINSKA

FORTSÄTTA

BÖRJA

ÖKA

17


SKRIV SKRIV NER VAD DU UPPSKATTAR MED NATUREN.

Låt en lampa med milt sken vara tänd. Fokusera på något i rummet och låtsas att du ser saken för första gången. Studera saken i detalj och beskriv den tyst för dig själv.


FÖRDELAR OCH NACKDELAR | DATUM

......................

På denna sida ska du jämföra för- och nackdelar vid stora och viktiga beslut. Använd sidan för att få lite klarhet i vad du ska göra, och förhoppningsvis fatta ett bättre beslut. BESLUT/PROBLEM

FÖRDELAR

NACKDELAR

ANTECKNINGAR

19


BESKRIV BESKRIV EN DRÖM SOM DU VILL DRÖMMA I NATT.

Fokusera på något du vill drömma om. Börja med en plats och lägg till allt fler detaljer i miljön. Lägg till några personer du vill ha där och fundera på vad de säger.

20


ATT–GÖRA–LISTA | DATUM DETTA SKA GÖRAS

......................

KLART!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ÖVRIGA ANTECKNINGAR

21


SKRIV SKRIV NER ALLTING DU TROR KOMMER ATT HÄNDA IMORGON.

Blunda. Duett sitter en cykel område. du? Visualisera vittpå papper. Välji ett en välbekant färg och måla någotVart medcyklar en pensel. ser du vägen? noteranågot. så mycket somtills möjligt dinfyllt färd.av färg. Välj enVad annan färgpåoch målaFörsök ytterligare Fortsätt hela under arket är


VISIONER | DATUM

......................

Skriv ner nyckelord i varje kategori som beskriver hur ditt ideala liv ser ut. EKONOMI

HÄLSA

RELATIONER

KARRIÄR

FRITID

HUSHÅLL

UTBILDNING

PERSONLIG UTVECKLING

23


BESKRIV BESKRIV DAGENS BÄSTA HÄNDELSE.

Ha Ha alltid alltid ett ett glas glas vatten vatten på på nattduksbordet. nattygsbordet. Om Om du du blir blir törstig törstig under under natten natten behöver behöver du inte gå upp, och ett glas vatten på morgonen är en bra start på dagen.För nätterna då du inte kan somna

tryckt på miljövänligt tryckt på miljövänligt papper i Sverige papper i Sverige

Min natt

Denna fylla-i-bok Denna fylla-i-bok är perfekt är perfekt för för nätternanätterna då du inte då kan du inte somna. kanTasomna. Ta fram pennan fram och pennan svara ochpåsvara frågor, på frågor, gör övningar gör övningar eller måla eller enkla måla enkla bilder. Här bilder. finnerHärdufinner också du sidor också försidor för målsättning, målsättning, reflektioner reflektioner över var-över vardagen ochdagen övningar och övningar om tacksamhet. om tacksamhet. Så snartSådusnart skrivitduavskrivit dig blir av det dig blir det lättare att lättare sova att gott.sova gott.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.