9789188985453

Page 1

REGLER

Blanda kortleken och välj om ni vill använda den blå eller den gröna sidan. Dra ett lekkort och läs högt vad som står. Om leken låter rolig följer ni sedan instruktionerna på kortet. När ni lekt färdigt leken, eller om leken ni fick inte passade er, kan ni dra ett nytt kort. Är ni ute på en lång resa kan ni anteckna vem som vinner varje lek. Först till tre vinster vinner!

1. Sångstafett Bestäm vem i bilen som ska börja stafetten och om turen ska gå med- eller motsols. Den som börjar sjunger en sång som börjar på A. Nästa person på tur sjunger en sång på B, personen därefter sjunger en sång på C och så vidare. Den som tvekar åker ut.

2. Presenten Bestäm vem som ska börja och om turen ska gå med- eller motsols. Den som börjar säger: ”Varsågod, här får du en present” till personen i turordningens riktning. Personen som får presenten hittar själv på vad den innehåller, till exempel en boll, och svarar: ”Åh, tack! Vilken fin boll”. Sedan skickas presenten vidare till nästa person med orden: ”Varsågod, här får du en present”. Mottagaren hittar på en sak som börjar på samma bokstav som föregående present slutade på och svarar till exempel: ”Åh, tack! Vilken fin lampa”. Variant: Bestäm en bokstav i förväg och låt alla presenter börja på den bokstaven. Ytterligare en variant är att bestämma en kategori som presenterna ska tillhöra, till exempel djur eller seriefigurer.

3. Snottra En person håller för öronen (inte den som kör) medan de andra bestämmer ett verb. När det är bestämt ska personen som höll för öronen ställa ja- eller nejfrågor till de andra deltagarna tills hen kan lista ut vilket verb de tänker på. Verbet byts i frågorna ut till ”snottra”. ”Är det dyrt att snottra?”, ”Går det att snottra på sommaren?” eller ”Tycker du om att snottra?”. När personen listat ut verbet får nästa person vara frågeställare.

4. Förvandlingen Välj ut ett föremål som finns nära till hands, till exempel en penna. En person tänker ut vad pennan ska förvandlas till och visar de andra, utan att använda ord, vilken sak pennan nu är. Om personen till exempel har förvandlat pennan till en hårborste visar hen detta genom att låtsas att pennan är just en hårborste. När de andra gissat rätt går föremålet vidare till nästa person som förvandlar det till något annat.

5. Vilket yrke har jag? En person tänker på ett yrke, till exempel djurskötare. Personen beskriver sedan sitt yrke utan att nämna vilket det är för de andra deltagarna. Till exempel: ”På jobbet får jag se upp så att jag inte blir biten”. Efter varje mening får alla i tur och ordning gissa på vilket yrke det kan vara. Om ingen gissar rätt efter rundan får yrkespersonen säga en till klurig mening om yrket, varpå deltagarna fortsätter att gissa. Den som till slut gissar rätt får välja ett annat yrke och låta de andra gissa.

6. Bokstavsresan Kom överens om en kategori, exempelvis länder eller huvudstäder. Utse vem som ska börja. Den som börjar säger en sak i den bestämda kategorin på A, nästa person säger i samma kategori något som börjar på B, nästa på C och så vidare. Den som tvekar åker ut och leken fortsätter med nästa person på tur.

7. Tennis Ni spelar i lag – personerna på höger sida i bilen mot personerna på vänster sida. Välj ut något som ni högst troligt kommer att se längs vägen och bestäm om tävlingen ska gå på tid eller under en viss sträcka. Det ni ska se kan till exempel vara ett visst vägmärke, hästar, kor, ladugårdar, bensinmackar eller liknande. Varje gång ni ser det utvalda objektet på er sida får laget en poäng. När tiden eller sträckan är slut har laget med flest poäng vunnit. Variant: Välj ut ett objekt som ger minuspoäng för det andra laget.

8. Omvänd färgbingo Alla väljer varsin färg. När ni ser en bil med den valda färgen åker personen som valt den färgen ut. Sist kvar vinner. Variant: Välj ett bilmärke eller ett fordon.

9. Mitt i sången Lekledaren säger eller läser en mening ur en sång, till exempel: ”två par strumpor”. De andra ska försöka lista ut från vilken sång orden kommer. I exemplet var det ”Bä bä, vita lamm”.

10. Fortsätt sången Utse en person som ska vara spelledare. Spelledaren sätter på en låt och stoppar sedan musiken på valfritt ställe. När musiken stoppas ska deltagarna sjunga nästa strof som kommer.

All rights reserved. Tryckt i Polen på miljömärkt www.nicotext.comFSC-papper.info@nicotext.com

Copyright © NICOTEXT 2022

Detta spel är skyddat av svenska och internationella copyrightlagar. Inga delar av detta spel får kopieras eller på något sätt reproduceras, lagras eller sändas i någon form (elektroniskt, mekaniskt, som kopierad, inspelad eller liknande) utan skriftligt godkännande från förlaget. Undantaget är användandet av korta utdrag för recensioner. Förlaget eller författarna ansvarar ej juridiskt för användandet av informationen i detta spel.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.