9789188985446

Page 1

DJURQUIZ

t

qu

m

lig

ilj

Ro

en

RESA Å P

fa iz f or hela

Ett spel för hela familjen


REGLER Dra ett kort och läs frågan högt för en medspelare. Om spelaren svarar rätt får denne behålla kortet. Om spelaren svarar fel kan ni välja om turen går vidare till nästa person eller om spelaren får en ny chans genom att svara på en av de andra frågorna på kortet. Flest kort i slutet vinner!


FRÅGOR

Vad är ett piggsvin: en gris, en igelkott eller en gnagare?

Vilket djur heter Lynx lynx på latin: varg, räv eller lodjur?

Hur långa kan betarna på en valross bli: 20, 50 eller 100 centimeter?

Vilket djur som lever idag härstammar från mammuten?


SVAR

Piggsvinet är en gnagare. Sydafrikanska piggsvin är de största afrikanska gnagarna.

Det är lodjuret som har det latinska namnet Lynx lynx. Varg heter Canis lupus och räv heter Vulpes vulpes.

Betarna kan bli upp till en meter, det vill säga 100 centimeter.

Elefanten. Mammuten och elefanten liknar varandra med snabel och betar.


FRÅGOR

Lever späckhuggare ensamma, i par eller i flock?

Vad äter en nyckelpiga helst: nycklar, växter eller bladlöss?

Vad betyder det att ett djur är fridlyst?

Hur många bläckfiskarter finns det i världen: 5, 22 eller 780 arter?


SVAR

Späckhuggare lever i flock. Ofta stannar de i samma flock hela livet.

Nyckelpigans favoritmat är bladlöss. Om du har problem med bladlöss på dina växter är det en god idé att ta hjälp av nyckelpigorna.

Det betyder att man inte får fånga, döda eller skada djuret. Exempelvis fjällräven, hasselmusen, lodjuret, vargen och uttern är fridlysta i hela Sverige.

Det finns omkring 780 bläckfiskarter idag.


FRÅGOR

Vilket nu levande djur är närmast släkt med dinosaurierna: pandan, krokodilen eller hästen?

Vad är valrossens favoritmat: plankton, skaldjur eller människor?

Vad gör igelkotten när den känner sig hotad: attackerar, rullar ihop sig till en boll eller springer iväg?

Hur gammal kan en papegoja bli: 20, 50 eller 100 år?


SVAR

Krokodilen är det djur som lever idag som är närmast släkt med dinosaurierna. Även fåglar härstammar från dinosaurierna.

Skaldjur. Valrossen använder sina morrhår för att upptäcka skaldjur i mörka vatten.

Den rullar ihop sig till en liten, taggig boll.

Det finns papegojor som kan bli upp till 100 år gamla.


FRÅGOR

Vilket kameldjur avlas främst för sin mycket fina och mjuka ull?

Föds flodhästar på land eller i vatten?

Spottkobror spottar ut sitt gift i smala strålar. Varför spottar de?

Hur många gånger per sekund slår en humla med vingarna när den flyger: 50, 100 eller 200 gånger?


SVAR

Alpackan. Den kommer från Anderna.

Flodhästar föder sina ungar under vatten.

Spottet används som försvar. Kobran siktar strålen mot ögonen på sin fiende.

Upp till 200 gånger.


Copyright © NICOTEXT 2022 All rights reserved. Tryckt i Polen på miljömärkt FSC-papper. www.nicotext.com info@nicotext.com Detta spel är skyddat av svenska och internationella copyrightlagar. Inga delar av detta spel får kopieras eller på något sätt reproduceras, lagras eller sändas i någon form (elektroniskt, mekaniskt, som kopierad, inspelad eller liknande) utan skriftligt godkännande från förlaget. Undantaget är användandet av korta utdrag för recensioner. Förlaget eller författarna ansvarar ej juridiskt för användandet av informationen i detta spel.


Utmana hela familjen med kluriga djurfrågor på resan! I detta spel hittar du hela 220 spännande frågor om alla möjliga djur, så att du kan lära dig mer om bland annat tigrar, nyckelpigor, ugglor och bävrar. • Vad är valrossens favoritmat? • Vilka hönor värper bruna ägg? • Finns glasögonormar på riktigt? • I vilket land finns det flest älgar? • Hur gammal kan en papegoja bli?

ROLIGT

7 ÅR+

55 KORT

2+ SPELARE / 15 MIN+


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.